Page 96

4,16 Välimuotojärjestelmässä raitis ilma otetaan rakennuksen julkisivuilta, joten tilaa vievät uudet tuloilman pystykanavat jäävät pois. Olemassa oleva poistoilmakanavisto kunnostetaan ja jätetään käyttöön. Tuloilmakoneet sijoitetaan asuntoihin ja samoin uusi kanavisto on melko helppo asentaa niihin. Lämmöntalteenoton lämmönkeruuputkisto voidaan sijoittaa joko porrashuoneisiin tai muiden putkinousujen yhteyteen silloin, kun 31 asuntoihin tehdään laajempi talotekniikan peruskorjaus (LVISA-saneeraus).

Kuva 4.16. Välimuotojärjestelmä.

Raittiin ilman sisäänotossa on otettava huomioon ikkunat, naapuriparvekkeiden sijainnit, katualueet, sisäpihat ja palomääräysten aiheuttamat rajoitteet.

Täysin hajautettu järjestelmä Täysin hajautetussa järjestelmässä jokaiseen asuntoon asennetaan oma ilmanvaihtokone joko kylpyhuoneeseen tai ulko-oven yläpuolelle eteistiloihin. Pienissä asunnoissa ilmanvaihtokone voidaan sijoittaa myös keittiöön lieden yläpuolelle maustehyllyn tilalle. Ilmanvaihtokoneella hoidetaan aina yhden asunnon tulo- ja poistoilmanvaihto. Ilmanvaihtokone sisältää lämmöntalteenoton, ilmansuodattimet, tuloilman jälkilämmityksen sekä tulo- ja poistoilmapuhaltimet. Hajautetussa järjestelmässä poistoilman lämmöstä saadaan lämmityskaudella talteen 50–70 prosenttia. Tuloilman jälkilämmitykseen käytetään useimmiten sähköä. Ilmanvaihtokone on mahdollista varustaa myös vesikiertoisella patterilla, jolloin tuloilman jälkilämmityksessä voidaan hyödyntää lämmitysjärjestelmän tuottamaa lämpöä, esimerkiksi kaukolämpöä.

94

Taloyhtiön energiakirja

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement