Page 95

4,15

30

Välimuotojärjestelmässä poistoilmasta saadaan lämmityskaudella lämpöä talteen noin 35–55 prosenttia. Jos poistoilman lämpö ei riitä nostamaan keruunesteen lämpötilaa tarpeeksi korkealle, jotta tuloilman lämpötila saataisiin halutuksi, lämmitetään tuloilmaa lisää esimerkiksi kaukolämmön avulla. Taloyhtiön energiakirja

93

Korjauskonseptit

Välimuotojärjestelmä koostuu asuntokohtaisesta tuloilmanvaihdosta ja keskitetystä poistosta. Raitis ulkoilma otetaan rakennuksen ulkoseinän läpi viedystä ulkoilmakanavasta, ja lämpö otetaan talteen poistoilmasta lämmönsiirtimen eli niin sanotun lamellipatterin ja lämmönkeruunesteen avulla. Lamellipatteri on hyvin samannäköinen laite kuin auton jäähdytin. Lämmönkeruuneste, joka kiertää ja lämpiää lamellipatterissa poistoilman lämmöstä, jaetaan putkistoilla asuntokohtaisille tuloilmakoneille, joissa se lämmittää tuloilmaa. Asuntokohtaisissa tuloilmakoneissa on puhaltimen ja lamellipatterin lisäksi myös tuloilman suodattimet.

Hankesuunnittelu

Välimuotojärjestelmä

Korjaaminen

Kuva 4.15. Täysin keskitetty järjestelmä.

Keskitetyn ilmanvaihtojärjestelmän lämmöntalteenottolaitteella saadaan tyypillisesti lämmityskaudella talteen poistoilman lämmöstä noin 45–55 prosenttia. Talteenotettua lämpöä käytetään tuloilman lämmittämiseen. Silloin, kun poistoilman lämpö ei riitä lämmittämään tuloilmaa haluttuun lämpötilaan, käytetään tuloilman jälkilämmitystä. Keskitetyssä järjestelmässä jälkilämmitys tapahtuu varsinaisen lämmitysjärjestelmän tuottaman lämmön avulla eli esimerkiksi kaukolämmöllä.

Käyttö ja ylläpito

Täysin keskitetyssä eli asuntokohtaisessa järjestelmässä rakennukseen tehdään tuloja poistoilmanvaihtojärjestelmä lämmöntalteenotolla. Uusi ilmanvaihtokone asennetaan joko vesikatolle tai ullakolle ilmanvaihtokonehuoneeseen. Se sisältää lämmöntalteenoton lisäksi ilmansuodattimet, tuloilman jälkilämmityslaitteiston sekä tulo- ja poistoilmapuhaltimet. Ilmanvaihtokone palvelee kaikkia asuntoja. Tuloilmakanavisto on aina uusi, mutta poistoilmakanavistona voidaan hyödyntää rakennuksen aiempaa järjestelmää, mikäli se on kunnoltaan käyttökelpoinen.

Kulutustietoja

Täysin keskitetty järjestelmä

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement