Page 93

Käyttö ja ylläpito

Myös riittävien siirtoilmareittien olemassaolo muutosten jälkeen tulee varmistaa. Siirtoilmareitit varmistavat, että esimerkiksi makuuhuoneiden ilma vaihtuu myös väliovien ollessa suljettuina. Siirtoilmalle tulee olla riittävät reitit kynnysrakojen tai siirtoilmaventtiilien kautta. Huoneessa, jonka lattia-ala on enintään 15 neliömetriä, oviraon tulee olla 15 millimetriä korkea. Jos lattia-ala on suurempi kuin 15 neliömetriä, oviraon on oltava 30 millimetriä. Kylpyhuoneeseen johtavan oven alaisen raon tulisi olla noin 10 millimetriä. Ovirakojen sijaan voidaan käyttää väliseiniin asennettavia siirtoilmaventtiilejä, joissa on myös äänenvaimennus.

Kulutustietoja

kunan karmiin, tuuletusluukkuun tai ulkoseinään, ja niihin voidaan yhdistää myös ulkoilman lämmitystä. Mikäli samassa yhteydessä tehdään ikkunaremontti, voidaan ikkunoiksi valita tuloilmaikkunat, joiden kautta korvausilma pääsee asuntoihin. Jos taas joudutaan uusimaan vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän patterit, voidaan valita raitisilmaradiaattorit, jotka toimivat korvausilman tuojina.

Poistopuhaltimien asentaminen poistohormien päähän painovoimaisessa järjestelmässä parantaa ilmanvaihdon toimintaa, erityisesti kesäaikaan.

40 huoneiston (10 000 rm3) asuinkerrostalossa uudet poistopuhaltimet lisäävät kiinteistösähkön kulutusta noin 1,0 kWh/rm3/v tai 4–5 kWh/asm2/v. Euroissa tämä tarkoittaa taloyhtiölle 1 400 euron lisäkulua vuodessa, kun sähkön hinta on 130 €/MWh. Toimiva ilmanvaihto merkitsee siis esimerkiksi 80 asm2:n asunnossa noin 50 euron vuotuista eli 4 euron kuukausittaista lisälaskua.

Sähkön hinnan ollessa 130 €/MWh 40 huoneiston asuinkerrostalossa (10 000 rm3) 50 prosentin säästö puhallinsähkön kulutuksessa tarkoittaa tyypillisesti 800–1 400 euron vuosittaista säästöä.

Ilmanvaihtojärjestelmän uudistaminen Ilmanvaihtojärjestelmää uudistettaessa painovoimainen ilmanvaihtoratkaisu tai koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä muutetaan nykyaikaiseksi tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmäksi lämmöntalteenotolla (LTO). Nykyaikaisessa ilmanvaihtoratkaiTaloyhtiön energiakirja

91

Korjauskonseptit

Hankesuunnittelu

Hyvä tietää:

Korjaaminen

Koneellisessa poistoilmanvaihtojärjestelmässä puhaltimen uusiminen malliin, jossa on vakiopaineohjaus, yhdistettynä liesikupujen uusimiseen, mahdollistaa luopumisen kello-ohjauksesta. Tällöin ilmanvaihto pidetään jatkuvasti vakiona, ja jokainen kotitalous voi tarvittaessa tehostaa ilmanvaihtoa keittiön liesikuvusta esimerkiksi ruokaa laittaessaan. Kello-ohjauksesta luopuminen parantaa erityisesti makuuhuoneiden yöajan ilmanlaatua. Lisäksi uudet puhaltimet voivat kuluttaa sähköä jopa 50 prosenttia vanhoja puhaltimia vähemmän.

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement