Page 92

4.4.2 Tyypilliset korjausvaihtoehdot Ilmanvaihtojärjestelmän kunnostaminen Aina ei ole mahdollistaa uudistaa ilmanvaihtojärjestelmää kokonaan, mutta ilmanvaihtoa ja erityisesti sisäilman laatua voidaan parantaa myös pienemmillä toimenpiteillä. Ennen ilmanvaihtojärjestelmän kunnostusta tulee selvittää sen nykytila. Tämä tarkoittaa ilmanvaihtojärjestelmän tarkastusta, jossa käydään läpi hormit ja kanavistot, poistoilmaventtiilit, korvausilmaratkaisut, siirtoilmareitit, puhaltimet ja niiden ohjaus sekä mitataan tilojen poistoilmavirrat (koneellisessa poistoilmanvaihtojärjestelmässä). Seuraavassa taulukossa on esitetty kunnostusvaihtoehdot sekä painovoimaiselle että koneelliselle poistoilmanvaihtojärjestelmälle. Taulukko 4.4. Ilmanvaihtojärjestelmän kunnostus ja sen vaiheet. Painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä

Koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä

1. Hormien puhdistaminen ja tiivistäminen ja tarvittaessa kunnostaminen. Jos rakenneaineisten hormien kunto on todella huono, kannattaa pohtia ilmanvaihtojärjestelmän uudistamista soveltuvalla tavalla.

1. Kanaviston/hormien puhdistaminen ja tarvittaessa kunnostaminen. Jos rakenneaineisten hormien kunto on todella huono, kannattaa pohtia ilmanvaihtojärjestelmän uudistamista soveltuvalla tavalla.

2. Ikkunoiden ja parvekeovien tiivistäminen

2. Ikkunoiden ja parvekeovien tiivistäminen

3. Poistoilmaventtiilien avaaminen ja kunnostus

3. Korvausilmareittien kunnostus tai lisääminen makuuhuoneisiin ja olohuoneeseen

4. Korvausilmareittien kunnostus tai lisääminen makuuhuoneisiin ja olohuoneeseen

4. Siirtoilmareittien lisääminen, erityisesti makuuhuoneista

5. Tarvittavien siirtoilmareittien lisääminen, erityisesti makuuhuoneista

5. Puhaltimen uusiminen (malli, jossa on vakiopaineohjaus ja taajuusmuuttaja)

6. Poistopuhaltimien asentaminen vanhan hormiryhmän päähän

6. Keittiöiden ilmanvaihtoa tehostavien liesikupujen asennus

7. Keittiöiden ilmanvaihtoa tehostavien liesikupujen asennus

7. Suhteellisen kosteuden mukaan säätyvien poistoilmaventtiilien asentaminen kylpyhuoneisiin, erityisesti yksiöissä

8. Järjestelmän perussäätö

8. Järjestelmän perussäätö

Kunnostamisen vaikutus

Kunnostamisen vaikutus

Ilmanvaihdon kunnostaminen parantaa sisäilman laatua, mutta energiaa sillä ei saada säästymään. Itse asiassa poistopuhaltimien asentaminen lisää kiinteistösähkön kulutusta ja ilmanvaihdon paraneminen lisää myös lämmitysenergian kulutusta.

Parantaa erityisesti sisäilman laatua, minkä lisäksi oikein valituilla korvausilmaratkaisuilla voidaan vähentää vedontunnetta ja saada hieman suodatetuksi ulkoilman epäpuhtauksia. Puhaltimien uusiminen vähentää kiinteistösähkön kulutusta.

Korvausilmaa on saatava riittävästi myös muutosten jälkeen. Korvausilmareittien lisääminen tarkoittaa käytännössä korvausilmaventtiilien asentamista. Venttiiliä valittaessa tulee arvioida venttiilin vaikutusta vedontunteeseen, ääneneristävyyteen sekä ulkoilman epäpuhtauksien suodatukseen. Korvausilmaventtiilit voidaan asentaa ik-

90

Taloyhtiön energiakirja

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement