Page 56

3.3.11 Ilmanpitävyyden mittaus Rakennuksen vaipparakenteiden (ulkoseinät, ikkunat, ovet, yläpohja ja alapohja) ilmatiiviys on tärkeää monesta syystä: lämmitysenergian kulutuksen, asumisviihtyvyyden, ilmanvaihdon toiminnan ja rakenteiden toimivuuden vuoksi. Rakennukset suunnitellaan aina hieman alipaineisiksi, joten hallittu korvausilman johtaminen sisätiloihin on erityisen tärkeää. Hatara rakennus mahdollistaa hallitsemattoman, esimerkiksi tuulesta aiheutuvan, vuotoilman kulkeutumisen rakenteiden läpi. Ilmavuodot lisäävät talvella lämmitysenergian kulutusta, ja kylmä ulkoilma aiheuttaa myös vedontunnetta. Käytännössä rakennuksen vaipan ilmanpitävyyttä voidaan tarkastella tiiviysmittauksin. Tiiviysmittauksessa ilmatiiviys todetaan paine-erokokeella, jossa rakennuksen sisään tuotetaan ali- tai ylipaine, jonka perusteella määritetään ilmavuotoluku. Mitä suurempi on ilmavuotoluku, sitä hatarampi on rakennus. Tyypillisesti ali- tai ylipainemittaukset tehdään siihen suunnitellulla tiiviysmittauslaitteistolla. Suurimmissa kohteissa voidaan mittauksessa joutua hyödyntämään rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmää, koska varsinaisten tiiviysmittauslaitteistojen kapasiteetti ei ole riittävä. Asuinkerros- ja rivitalojen tiiviysmittaukset suoritetaan useimmiten vain osassa asunnoista, ja näiden mittaustulosten perusteella lasketaan koko rakennuksen ilmanpitävyys. Asuinkerrostaloissa voidaan joissakin tapauksissa myös mitata yhden portaan ja siihen liittyvien asuntojen tai koko rakennuksen ilmanpitävyyttä. Tiiviysmittausten tekeminen on koulutuksen saaneen ammattilaisen työtä. Yhdistämällä tiiviysmittaukset lämpökuvaukseen ja/tai merkkisavujen käyttöön on mahdollista selvittää tehokkaasti rakennuksen vuotokohdat, jotka voidaan tämän jälkeen korjata. Tiiviysmittausten tuloksia voidaan myös käyttää energiakulutuslaskelmien lähtötietoina varmistamaan mahdollisimman oikeaa laskentatulosta. Asuinkerrostaloissa tyypillisiä vuotokohtia ovat ikkunat ja parvekeovet ja niiden liittymäkohdat muihin rakenteisiin.

3.3.12 Erilliset ylläpitotoimet Kiinteistön käytön ja ylläpidon aikana on tarkoituksenmukaista toteuttaa tietyin väliajoin myös muutamia erillisiä energiatalouden parantamiseen tähtääviä ylläpitotoimia. Tyypillisiä tällaisia ylläpitotoimia ovat seuraavat:

54

Taloyhtiön energiakirja

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement