Page 54

Vuotuinen energiamäärä sisältää rakennuksen tarvitseman vuotuisen lämmitys-, kiinteistösähkö- ja jäähdytysenergian määrän. Kuva 3.8 Energiatodistus.

Olemassa olevan rakennuksen energiankulutusta määritettäessä lähtötietoina käytetään rakennuksen toteutuneita kulutuksia. Näistä kulutustiedoista lasketaan rakennuksen energiankulutus ottamalla huo­mioon energiamuotojen (lämpö-, sähkö- ja jäähdytysenergia) kiinteistökohtaisen energiantuotannon häviöt. Lämmitysenergian kulutus muunnetaan kaikissa tapauksissa vastaamaan Jyväskylän normaalivuoden lämmitystarvelukua. Energiatodistuksen laatimisen kannalta on oleellista, että rakennuksessa on käytössä kattava, luotettava ja ajan tasalla oleva kulutusseurantajärjestelmä. Olemassa olevalle asuinkerros- tai rivitaloyhtiölle energiatodistus annetaan joko energiakatselmuksen yhteydessä, erillisenä energiatodistuksena tai isännöitsijäntodistuksen yhteydessä. Energiatodistuslainsäädäntöä ollaan uudistamassa ja uudistunut lainsäädäntö tulee voimaan viimeistään vuonna 2013. Uuden lainsäädännön sisällöstä ei ole tätä kirjoitettaessa tarkkaa tietoa. Energiatodistuksessa on esitettävä selkeitä energiatehokkuutta parantavia ja kustannustehokkaita toimenpidesuosituksia taloyhtiölle. Tämä luo uusia vaatimuksia todistusten antajien pätevyydelle – esimerkiksi isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja ei ole luultavasti enää jatkossa pelkästään asemansa perusteella pätevä antamaan energiatodistusta isännöitsijäntodistuksen osana. Lisäksi tulevassa lainsäädännössä edellytetään todennäköisesti, että energiatehokkuustiedot on esitettävä kaupallisissa asuntojen myynti- ja vuokrausilmoituksissa ja että energiatodistusjärjestelmälle on luotava riippumaton valvontajärjestelmä.

3.3.10 Lämpökuvaus Lämpökuvauksen tarkoituksena on osoittaa rakenteissa tai teknisissä järjestelmissä olevat lämpövuodot. Rakennusten sisäpinnat eivät ole tasalämpöisiä, joten suuret lämpövuodot on helppo havaita. Suuret pintalämpötilaerot tai ympäristöstään poikkeavat pintalämpötilat eivät kuitenkaan välttämättä merkitse sitä, että rakenteissa olisi puutteita tai virheitä. Rakenteissa on myös niin sanottuja kylmäsiltoja, jotka laskevat pintalämpötilaa. Tyypillisesti tällaisia kohtia ovat ulkonurkat ja lattianrajat. Sisäpuo-

52

Taloyhtiön energiakirja

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement