Page 53

Kenttätyö

pinta-ala, tilavuus, yhteystiedot (isännöitsijä, huolto, ekspertit)

lvisa-laitteiden toiminta

energiankulutus, tariffirekisteri

rakenteet

kyselyt

isännöitsijä, huoltoyhtiö, energiaekspertit

julkisivut, ikkunat, kanaalit

mittaustietojen käsittely kenttähavaintojen käsittely

huoneistokäynnit

kohteen mallintaminen

mittaukset

tehostamiskohteiden hakeminen

10 % min 4 huoneistoa

hetkelliset mittaukset rekisteröivät mittaukset

Raportointi katselmusraportti toimenpide-ehdotukset korjaukset Käyttö ja huolto

energiatase

korjaustoimenpiteet käyttö- ja huoltotoimenpiteet

s todistu a i g r e n e

Käyttö ja ylläpito

korjaushistoria ja -esitykset

lämmitys, iv, asetusarvot

Tietojen analysointi

Kulutustietoja

Perustiedot

Kuva 3.7. Asuinkiinteistön energiakatselmus on prosessi. Lähde: Suomen Talokeskus.

Energiakatselmuksen tekeminen asuinkerrostaloon, jossa on 1 000–3 000 asuinneliötä, maksaa arvonlisäveroineen noin 3 000–4 000 euroa.

Korjaaminen

Myös energiakatselmuksen yhteydessä laadittu energiatodistus on voimassa 10 vuotta. Katselmuksen teettäminen kannattaa, koska sen avulla voidaan osoittaa kiinteistön nykytila ja antaa toimenpide-ehdotuksia niin käytön, ylläpidon kuin korjaustenkin suhteen.

3.3.9 Energiatodistus

Energiatodistuksessa rakennuksen energiatehokkuus ilmaistaan energiatehokkuusluvulla eli ET-luvulla. Luku saadaan jakamalla rakennuksen tarvitsema vuotuinen energiamäärä rakennuksen lämmitetyllä bruttopinta-alalla.

Taloyhtiön energiakirja

51

Korjauskonseptit

Rakennuksen bruttoalaan lasketaan kaikki kerrostasoalat pois lukien lämmittämättömien tilojen osuus. Lämmittämättömällä tilalla tarkoitetaan rakennusta tai sen osaa, jossa ei ole lämmitysjärjestelmää. Näitä tiloja ovat esimerkiksi kylmät ullakot, autosuojat ja varastot.

Hankesuunnittelu

Energiatodistus on lakisääteinen ja siten pakollinen lähes kaikissa asuinkerros- ja rivitaloyhtiöissä. Energiatodistus pitää esittää asuntoa myytäessä tai vuokrattaessa. Siinä ilmoitetaan energiamäärä, joka tarvitaan rakennuksen tarkoitustaan vastaavaan käyttöön. Rakennuksen energiatodistuksen avulla kiinteistön energiankulutusta voidaan verrata muihin vastaaviin rakennuksiin, koska energiankulutus esitetään yhtenäisellä tavalla ja asteikolla.

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement