Page 46

Energianhallinnan asiantuntijat toimivat taloyhtiön ja sen käytöstä vastaavan henkilöstön, kuten kiinteistönhoitoliikkeen ja isännöitsijän, asiantuntija-apuna. Asiantuntijoilla on laaja kokemus erityyppisten kiinteistöjen oikean käytön asetusarvoista ja muista ohjauksista, kuten aikaohjelmista. Tarkastuskäyntien yhteydessä opastetaan käytöstä vastaavaa henkilökuntaa laitteiden käytössä oikeiden arvojen asettelemiseksi sekä kerrotaan niiden vaikutuksista sisäolosuhteisiin ja energiankulutukseen. Käynnin yhteydessä testataan ja varmistetaan laitteiden kunto. Energianhallinnan asiantuntijakäynti raportoidaan isännöitsijälle, kiinteistönhoitoliikkeelle ja taloyhtiön edustajalle. Raporttiin kirjataan tarkastushetken laitteiden kuntoluokat ja analysoidaan energiankulutuksen taso ja trendi. Raportissa esitetään myös toimenpide-ehdotuksia, joilla kiinteistön energiatehokkuutta voidaan parantaa. Ehdotukset liittyvät tavallisesti käyttöön ja huoltoon sekä budjetoitaviin korjaustoimenpiteisiin. Energianhallinnan asiantuntijapalveluiden käynnistäminen olemassa olevassa kiinteistössä maksaa noin 150 euroa. Asiantuntijapalvelun vuosikustannus on laajuudesta ja tarkastusmääristä riippuen 300–700 euroa.

3.3.2 Huoltokirja Huoltokirjan tehtävänä on toimia kiinteistön ylläpidon suunnitelmallisena työkaluna, jonka avulla pystytään muun muassa varmistamaan energiatalouden ja asumisolosuhteiden sopiva taso. Huoltokirja on kiinteistökohtaisesti laadittu tiedostokokonaisuus, joka sisältää kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet ja tehtävät sekä niiden ajoitukset ja ohjeet. Huoltokirjan tärkeimmät hyödyt kiinteistölle ovat seuraavat: •  kiinteistön energiatalous pysyy asianmukaisella tasolla •  viihtyisien ja terveellisten asumisolosuhteiden ylläpitäminen helpottuu •  kiinteistönhoito on ennakoivaa, suunnitelmallista ja tarpeen mukaista, jolloin yllättävät vikakorjaukset ja kiiretilanteet vähenevät •  huollon tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin on käytettävissä selkeät laajuus- ja tehtävämäärittelyt •  rakennusosien ja laitteiden optimaalisen elinkaaren saavuttaminen tulee mahdolliseksi asianmukaisen huollon avulla •  kiinteistönhoitoyhtiön työn suunnittelu tarkentuu ja työnjohto helpottuu •  huoltotyöstä syntyy palautetietoa tilaajalle ja työn seuranta helpottuu •  kiinteistön tekniikka ja huoltokohteet sekä huoltohistoria on dokumentoitu helposti käytettävään muotoon, jolloin henkilöiden vaihtuessa asioihin perehtyminen helpottuu.

44

Taloyhtiön energiakirja

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement