Page 45

Kulutustietoja

3.3 Kiinteistön energiatehokas ylläpito 3.3.1 Energianhallinnan järjestäminen

Energiatehokkaalla ylläpidolla on suuri merkitys koko taloyhtiön energiankulutuksen kannalta. Laiminlyödyt tai väärin tehdyt ylläpitotehtävät saattavat lisätä taloyhtiön energiankulutusta jopa 20 prosenttia ihanteellisesta tasosta. Tämä taso saadaan selville laskennallisesti. Ihannetaso saavutetaan, kun kiinteistön rakenteet ja tekniset järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla.

Korjaaminen

Energiankulutuslaskelmien tekeminen on asiaan perehtyneiden ammattilaisten työtä. Parhaimpaan lopputulokseen energiankulutuslaskelmissa päästään käytettäessä nykyaikaisia simulointityökaluja, joilla voidaan samalla tarkastella esimerkiksi asuntojen sisäilmaston laatutasoa eli asukkaiden viihtyvyyttä. Laskennallisen kulutuksen avulla voidaan arvioida, miten paljon kiinteistössä kuluu energiaa, kun rakenteet ja tekniset järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla. Kiinteistön käytön ja huollon sekä asukkaiden vaikutus laskennalliseen kulutukseen on arvioitu kuvassa 3.5.

Käyttö ja ylläpito

Kiinteistön ylläpidolla tarkoitetaan kiinteistön hoitoa, huoltoa ja kunnossapitoa. Kiinteistönhoitosopimuksesta kuitenkin riippuu, mitä tehtäviä on sovittu tehtäväksi. Ylläpitotehtävät ovat pääsääntöisesti kiinteistönhoitoyhtiön vastuulla, ja se vastaa usein myös kulutusseurannasta ynnä muusta energianhallinnasta. Energianhallinta voidaan ostaa myös ulkopuoliselta, asiantuntijapalveluita tarjoavalta yritykseltä, joka yhteistyössä kiinteistönhoitoyhtiön kanssa huolehtii tehtävien ja tarkastusten tekemisestä.

3,5

Laskennallinen kulutus

Käytön ja huollon vaikutus

-10%

+5%

Hankesuunnittelu

+20%

Asukkaiden vaikutus

-5%

17 Tekniset järjestelmät

Järjestelmien käyttö ja huolto - lämmitysverkoston säätökäyrä - asetusarvot - aikaohjelmat - laitteiden kunnossapito

Rakenteet

Kulutuksen seuranta

- seinät, ikkunat, ovet - ylä- ja alapohja

- poikeamiin reagointi

Asumistottumukset - energiatietoinen asuminen - vedenkäyttö - tuuletus - oikea lämpötila - asukasrakenne

Korjauskonseptit

- lämmitys- ilmanvaihto- vesi- sähköjärjestelmä - verkoston tasapaino

Kuva 3.5. Kulutustason muodostuminen. Lähde: Suomen Talokeskus. Taloyhtiön energiakirja

43

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement