Page 40

3.2.3 Sisälämpötilojen seuranta Monissa taloyhtiöissä sisäilman lämpötilat ovat talvisin liian korkeita. Asuntojen sopiva lämpötila on 20–22 ˚C. Liian korkeiden huonelämpötilojen ylläpitoon kuluu turhaa energiaa ja rahaa, minkä lisäksi korkeat lämpötilat ovat haitaksi terveydelle. Korkea sisälämpötila lisää hengitystieoireita ja väsymistä, alentaa keskittymiskykyä, aiheuttaa kuivuuden tunnetta ja edesauttaa osaltaan pölypunkkien lisääntymistä. Monesti liiallinen lämpö johtaa vieläpä siihen, että asukkaat alkavat pitää ikkunoita auki myös talvella. Tällöin energiaa kuluu entistä enemmän.

Taulukko 3.1. Eri tilojen yleisiä huoneilman lämpötilojen ohjearvoja talvisin. Lähde: Motiva Asuintilat

Yleinen ohjearvo

Yleistilat

Yleinen ohjearvo

Keittiö ja olohuone

20–22 °C

Porrashuoneet, varastotilat

15–18 °C

Makuuhuoneet

18–21 °C

Kylmäkellarit

4–6 °C

Kylpy- ja pesuhuone

21–23 °C

Pukuhuoneet, pesutuvat

20–22 °C

Eteinen, vaatehuone

18–20 °C

Pesuhuoneet

21–23 °C

Saunan löylyhuoneet

20–22 °C

Taloyhtiöissä kannattaa sopia huoneilman tavoitelämpötiloista ja asettaa ne yleisten ohjearvojen mukaisiksi. Tavoitelämpötilat on saatettava selkeästi kaikkien asukkaiden tietoon, jotta he ymmärtävät ne ja voivat seurata niitä omissa huoneistoissaan. Asukkaita tulee ohjeistaa ilmoittamaan taloyhtiön edustajalle havaitsemistaan poikkeavista huonelämpötiloista, jotta poikkeamien syyt voidaan selvittää ja korjata. On kuitenkin huomattava, että huonelämpötilat vaihtelevat aina jonkin verran. Asukas: Jos huomaat lämpötilojen vaihtelevan yli kolme astetta, kerro siitä huoltomiehelle tai isännöitsijälle.

Liian korkeiden sisälämpötilojen laskeminen tai lämpötilojen tasaaminen saattaa edellyttää patteriverkoston perussäätöä. Patteriverkoston perussäätö edellyttää huolellista suunnittelua ja toteuttamista. Se on monivaiheinen toimenpide, joka toisinaan voidaan rinnastaa pienimuotoiseen korjaushankkeeseen. Tämän vuoksi patterien perussäätötyötä on kuvattu tarkemmin korjaushankkeita käsittelevässä luvussa (ks. luku 4.6). Hallitus: Sisälämpötilan laskeminen yhdellä astella alentaa lämmityskustannuksia noin viisi prosenttia.

38

Taloyhtiön energiakirja

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement