Page 35

Taloyhtiöitä patistavat suunnitelmalliseen toimintaan ja energiatehokkuuden kohentamiseen myös lainsäädännöstä tulevat velvoitteet, kuten energiatodistuksen ja asuntoosakeyhtiön kunnossapitotarveselvityksen laatimisvelvollisuus. Lisäksi 2000-luvulla valmistuneissa rakennuksissa on laadittava ja ylläpidettävä huoltokirjaa.

Käyttö ja ylläpito

Kiinteistön energiatalouden hallinnassa keskeisiä asioita ovat asukkaiden käyttö- ja kulutustottumukset sekä kiinteistön ylläpidon suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus. Tässä luvussa kerrotaan, missä määrin asukkaiden käyttö- ja kulutustottumukset vaikuttavat asumiskustannuksiin. Samalla käydään läpi, millaisin suunnitelmin ja tavoittein päästään kiinteistön energiatehokkaaseen ylläpitoon ja mitkä siinä ovat tärkeimmät työkalut.

Kulutustietoja

3 Suunnitelmallinen käyttö ja ylläpito

3.1 Ylläpitosuunnitelman laatiminen

Kun tiedetään, mitä halutaan ja mikä on rakennuksen nykyinen kunto, voidaan sopia toimenpiteistä esimerkiksi energiatalouden ja sisäilmaston laadun kohentamiseksi. Samalla taloyhtiössä voidaan laatia yhteisesti sovittu toimintasuunnitelma asumiskustannusten pienentämiseksi ja viihtyvyyden parantamiseksi. Toimintasuunnitelma on osa taloyhtiön strategiaa.

Korjauskonseptit

Hallitus: Huolehdi, että taloyhtiölle on laadittu yhteisesti sovittu toimintasuunnitelma.

Taloyhtiön energiakirja

Hankesuunnittelu

Ylläpitosuunnitelman eli ylläpitostrategian laatiminen koostuu yhteisen tahtotilan eli vision määrityksestä, nykytilan selvityksestä ja strategian laadinnasta. Toimeenpanovaiheeseen kuuluvat ylläpitosuunnitelman toimeenpano ja sen vaikutusten arviointi ja seuranta.

Korjaaminen

Ennen kuin kiinteistön käyttöä ja ylläpitoa voidaan suunnitella, taloyhtiön asukkailla ja osakkailla täytyy olla yhteinen näkemys siitä, millaisessa kiinteistössä he haluavat asua. Sopivia tavoitteita haettaessa lähtökohdaksi voidaan ottaa esimerkiksi uudistuotannossa yleiset, energiataloudellisen ja sisäilmasto-oloiltaan viihtyisän asunnon tavoitteelliset ominaisuudet. Tämän jälkeen voidaan arvioida, millaiset tekniset, taloudelliset ja sosiaaliset edellytykset niiden saavuttamiseen on omassa kiinteistössä. Sisäilmaston tavoitteellisia ohjearvoja on löydettävissä esimerkiksi Rakennustietosäätiön julkaisemasta ohjekortista Sisäilmastoluokitus 2008 (KH 27-00422).

33

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement