Page 196

Rakennukset kuluttavat noin puolet Suomessa käytettävästä energiasta. Taloyhtiöiden hoitokuluista lämmitysenergian, sähkön ja veden osuus on noin kolmannes. Ei ole yhdentekevää, miten kiinteistöjen energiatalous hoidetaan nyt ja vastaisuudessa. Onneksi taloyhtiöillä on monia mahdollisuuksia hillitä energiankulutustaan. Tämä kirja kertoo, mihin energiaa kuluu jokapäiväisessä elämässä ja miten kiinteistöä käytetään ja hoidetaan niin, että ostettu energia tulee hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Tämän lisäksi kirja esittelee energiatehokkuutta parantavat laitevalinnat ja korjausvaihtoehdot, neuvoo korjaushankkeen suunnittelussa sekä antaa esimerkkejä korjausten vaikutuksesta erilaisten kiinteistöjen energiatalouteen, sisäilmastoon ja asumiskustannuksiin. Kirjan ovat kirjoittaneet kehityspäällikkö, TkT Jari Virta ja energia-asiantuntija, DI Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitosta. Teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran julkaisusarjaan 295.

KIINTEISTÖALAN KUSTANNUS OY

Z(7ij5b6-IFCHGB( ISBN 978-951-685-276-1

Annankatu 24 » 00100 Helsinki Puhelin (09) 1667 6555 » Faksi (09) 648 745 kirjamyynti@kiinkust.fi » www.kiinkust.fi

Taloyhtiön ENERGIAKIRJA

Taloyhtiö – älä päästä energiaa harakoille! Osakas – älä maksa turhasta!

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement