Page 185

Investoinnin taloudellinen kannattavuus

Kulutustietoja

Ilma-vesi-lämpöpumppuratkaisun investointikustannus on 25 000 euroa eli 21 €/asm2. Tämä kustannus sisältää lämpöpumppulaitteiston asentamisen.

Laskentakorko 3 % Laskentakorko 0 %

Korjaus, koko investointi laskennassa Lähtötilanne, ei korjata mitään Investointikustannus, maalämpö Öljykustannus (Ö) Kiinteistösähkökustannus (KS) Lämmityssähkö (LS)

Korjaus, koko investointi laskennassa Lähtötilanne, ei korjata mitään

0

40 000

80 000

120 000

Korjaaminen

Toimenpidevaihtoehdot

6.24

Ilma-vesi-lämpöpumppujärjestelmän elinkaarikustannuksia tarkastellaan öljylämmityksen näkökulmasta, koska öljylämmitys on vertailussa mukana olevista lämmitystavoista kallein. Maalämpöjärjestelmän elinkaarikustannuksiin lasketaan maalämpöjärjestelmän investointikustannusten lisäksi lämpöpumppujen käyttämän lämmityssähkön ja muun kiinteistösähkön kulut.

Käyttö ja ylläpito

70

Ilma-vesi-lämpöpumpun asentamisella ei ole vaikutusta rakennuksen sisäilmastoon.

160 000

Nykyarvo euroina 20 vuoden LCC -laskennassa

Taloyhtiön energiakirja

183

Korjauskonseptit

Elinkaarikustannusarvion mukaan korjaus ilma-vesi-lämpöpumpun asentaminen on tässä tapauksessa kannattavaa. Korjaus maksaa itsensä takaisin alle 10 vuodessa. Laskennassa ei ole huomioitu mahdollisia energia-avustuksia tai öljylämmityslaitteiston kunnostamisesta aiheutuvia kustannuksia. Nämä parantavat edelleen ilma-vesi-lämpöpumppuinvestoinnin kannattavuutta. Jos ilma-vesi-lämpöpumppujärjestelmän asentaminen vaatii muutoksia sähköliittymään ja sulakekokoihin, tulee näiden muutosten kustannukset sisällyttää lämpöpumppuinvestoinnin elinkaarikustannusarvioon.

Hankesuunnittelu

Kuva 6.24. Ilma-vesi-lämpöpumppujärjestelmän vaikutus öljylämmitteisen rivitalon elinkaarikustannuksiin 20 vuoden aikajänteellä.

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement