Page 181

Laskentakorko 3 % Laskentakorko 0 %

Toimenpidevaihtoehdot

Korjaus, koko investointi laskennassa Lähtötilanne, ei korjata mitään

Investointikustannus, aurinkojärjestelmä Öljykustannus (Ö) Kiinteistösähkökustannus (KS)

Korjaus, koko investointi laskennassa

Käyttö ja ylläpito

66

Korjauskonseptin elinkaarikustannukset on laskettu öljylämmityksen näkökulmasta. Kannattavuutta arvioidaan 20 vuoden tarkastelujaksolla laskemalla investointikustannusten lisäksi lämmitys- ja kiinteistösähkökulut.

Kulutustietoja

6.20

Lähtötilanne, ei korjata mitään

0

40 000

80 000

120 000

160 000

Kuva 6.20. Aurinkokeräinjärjestelmän vaikutus öljylämmitteisen rivitalon elinkaarikustannuksiin 20 vuoden aikajänteellä.

Korjaaminen

Nykyarvo euroina 20 vuoden LCC -laskennassa

Elinkaarikustannusarvion mukaan aurinkolämpöjärjestelmän asentaminen on tässä tapauksessa kutakuinkin kannattavaa. Jos tavoitteeksi asetettaisiin 10 vuoden takaisinmaksuaika, tulisi öljyn lähtöhinnan olla noin 275 €/MWh. Hankesuunnittelu Korjauskonseptit

Taloyhtiön energiakirja

179

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement