Page 177

Ikkunoiden vaihdon kokonaiskustannus on 21 600 euroa (68 €/asm2), mistä energiatehokkuusosa on 12 000 euroa (38 €/asm2). Yläpohjan lisälämmöneristämisen kustannus on noin 1 900 euroa (6 €/asm2). Korjauskonseptin kokonaishinta-arvio on noin 24 000 euroa (76 €/asm2), josta energiatehokkuuden parantamisen osuus on noin 14 000 euroa (44 €/asm2).

Laskentakorko 3 % Laskentakorko 0 %

Korjaus, koko investointi laskennassa Investointikustannus (YP) Investointikustannus (IK) Öljykustannus (Ö) Kiinteistösähkökustannus (KS)

Korjaus, investoinnissa vain energiatehokkuusosa Lähtötilanne, ei korjata mitään Korjaus, koko investointi laskennassa

Korjaaminen

Toimenpidevaihtoehdot

62

Elinkaarikustannusarvio sisältää investointikustannusten lisäksi lämmityksestä ja kiinteistösähköstä koituvat kulut 20 vuoden aikajänteellä.

Käyttö ja ylläpito

6.16

Kulutustietoja

Investoinnin taloudellinen kannattavuus

Korjaus, investoinnissa vain energiatehokkuusosa Lähtötilanne, ei korjata mitään 0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

Nykyarvo euroina 20 vuoden LCC -laskennassa Kuva 6.16. Ikkunaremontin ja yläpohjan lisälämmöneristämisen vaikutus öljylämmitteisen rivitalon elinkaarikustannuksiin 20 vuoden aikajänteellä.

Hankesuunnittelu

Elinkaarikustannusarvion mukaan ikkunaremontti yhdistettynä yläpohjan lisälämmöneristämiseen on tässä tapauksessa korjaustoimena kutakuinkin kannattava. Jos energiatehokkuuden parantamisen osuudelle asetettaisiin tavoitteeksi 10 vuoden takaisinmaksuaika, tulisi öljyn lähtöhinnan olla noin 120 €/MWh.

Korjauskonseptit

Taloyhtiön energiakirja

175

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement