Page 176

6.4.2 Konsepti RT 2: Ikkunaremontti ja yläpohjan lisälämmöneristäminen Korjaustoimet Tässä konseptissa rivitalon ikkunat korjataan vastaavalla tavalla kuin luvussa 6.4.1. Samalla yläpohja lisälämmöneristetään lisäämällä ullakkotilaan 200 mm kerros puhallusvillaa. Korjauksen seurauksena yläpohjan lämmöneristyskyky eli U-arvo paranee arvosta 0,23 W/m2K arvoon 0,13 W/m2K.

Korjaustoimien vaikutus energiatalouteen ja sisäilmastoon

6,15

Ikkunaremontilla ja yläpohjan lisälämmöneristämisellä arvioidaan säästettävän lämmitysenergiaa noin 16 prosenttia. Vuositasolla lämmitysenergiansäästö on arviolta 500–1 300 euroa eli 1,5–4,1 €/asm2. Tämä tarkoittaisi 80 asm2:n asunnossa noin 120–330 euron vuosisäästöä.

250

Kiinteistösähkö Lämmitys 8 000

150

6 000

100

€/v

61

kWh/asm2/v

200

50

4 000 2 000

0

0 KL

S

Ö

Lähtötilanne

KL

S

Ö

Korjauksen jälkeen

KL

S

Ö

Lähtötilanne

KL

S

Ö

Korjauksen jälkeen

Kuva 6.15. Ostettavan lämmitysenergian sekä kiinteistösähkön kulutus- ja kustannusarvio ennen korjaustoimia ja korjaustoimien jälkeen.

Ikkunaremontti parantaa myös sisäilmastoa, koska ikkunan sisimmän lasin sisäpinnan lämpötilat nousevat paremman lämmöneristyskyvyn seurauksena ja ikkunat ovat muutenkin tiiviimmät. Näin vähentyy kylmästä pinnasta ja ilmavuodoista aiheutuva vedontunne. Toisaalta uudet ikkunalasit estävät alkuperäisiä ikkunoita tehokkaammin auringonsäteilyn pääsyn asuntoon, mikä auttaa omalta osaltaan hallitsemaan paremmin sisäilman lämpötiloja kesäisin. (Ks. luku 4.2.) Mikäli kiinteistöön hankitaan tiiviimmät ikkunat, on tärkeää huolehtia riittävästä korvausilman saannista.

174

Taloyhtiön energiakirja

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement