Page 175

Laskentakorko 3 % Laskentakorko 0 %

Korjaus, koko investointi laskennassa Investointikustannus (US) Investointikustannus (IK) Öljykustannus (Ö) Kiinteistösähkökustannus (KS)

Korjaus, investoinnissa vain energiatehokkuusosa Lähtötilanne, ei korjata mitään Korjaus, koko investointi laskennassa

Korjaaminen

Toimenpidevaihtoehdot

60

Elinkaarikustannuksia tarkastellaan öljylämmitteisen rivitalon näkökulmasta, koska öljylämmitys on vertailussa mukana olevista lämmitystavoista kallein. Elinkaarikustannuksiin lasketaan investointikustannusten lisäksi lämmitys- ja kiinteistösähkökulut.

Käyttö ja ylläpito

6.14

Kulutustietoja

sessa, joten lisälämmöneristyksestä aiheutuu noin 6 000 euron (19 €/asm2) lisäkustannus. Ikkunoiden vaihdon kokonaiskustannus on 21 600 euroa (68 €/asm2), josta energiatehokkuusosa on 12 000 euroa (38 €/asm2). Näin ollen koko julkisivuremontin hinta on noin 52 000 euroa (163 €/asm2) ja sen energiatehokkuusosan noin 18 000 euroa (57 €/asm2).

Korjaus, investoinnissa vain energiatehokkuusosa Lähtötilanne, ei korjata mitään 0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

Nykyarvo euroina 20 vuoden LCC -laskennassa Kuva 6.14. Ulkoseinä- ja ikkunakorjauksen vaikutus öljylämmitteisen rivitalon elinkaarikustannuksiin 20 vuoden aikajänteellä.

Hankesuunnittelu

Elinkaarikustannusarvion mukaan rivitalon yhdistetty ulkoseinä- ja ikkunaremontti ei tässä tapauksessa ole korjaustoimena kannattava, jos investointikustannukset huo­ mioidaan kokonaisuudessaan ja laskentakorkona käytetään nollaa prosenttia. Jos energiatehokkuuden parantamisen osuudelle asetettaisiin tavoitteeksi 10 vuoden takaisinmaksuaika, tulisi öljyn lähtöhinnan olla 180–190 €/MWh.

Korjauskonseptit

Taloyhtiön energiakirja

173

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement