Page 171

Kulutustietoja

Sisäilmasto paranee ilmanvaihtoremontin myötä. Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen mahdollistaa tuloilman suodattamisen, jolloin ulkoilman epäpuhtaudet eivät kulkeudu sisäilmaan, ja tuloilman lämmittämisen, joka vähentää vedontunnetta. Ilmanvaihdon parantaminen mahdollistaa myös raikkaan sisäilman eli paremman sisäilman laadun.

Investoinnin taloudellinen kannattavuus

Korjauskonseptin elinkaarikustannukset muodostuvat investointikustannusten lisäksi lämmityksestä, kiinteistösähköstä, lämmityssähköstä ja vedenkulutuksesta. Konseptin investointikustannukset sisältävät ilmanvaihtojärjestelmän ja poistoilmapumppujärjestelmän rakentamisen sekä huoneistokohtaiset vesimittarit asentamisineen.

Käyttö ja ylläpito

Ilmanvaihtoremontti yhdessä lämmönkeruuputkiston asentamisen kanssa tulee maksamaan arviolta 150 €/asm2, minkä lisäksi vesimittareiden asentaminen maksaa 10 €/asm2. Poistoilmalämpöpumppuratkaisun investointikustannus 50 000 euroa eli 21 €/asm2. Yhteensä kustannukset ovat siis 181 €/asm2. Tästä energiantehokkuusosan osuus on 106 €/asm2.

6.12

Laskentakorko 3 % Laskentakorko 0 %

Kiinteistösähkökustannus (KS) Vesikustannus Lämmityssähkö (LS)

Korjaus, koko investointi laskennassa Korjaus, investoinnissa vain energiatehokkuusosa Lähtötilanne, ei korjata mitään Korjaus, koko investointi laskennassa Korjaus, investoinnissa vain energiatehokkuusosa Lähtötilanne, ei korjata mitään 0

200 000

400 000

600 000

800 000

1000 000 1200 000

Hankesuunnittelu

Toimenpidevaihtoehdot

58

Korjaaminen

Investointikustannus (IV) Investointikustannus (PILP) Investointikustannus, vesimittarit Kaukolämpökustannus (KL)

Nykyarvo euroina 20 vuoden LCC -laskennassa

Kuva 6.12. Ilmanvaihtojärjestelmän, poistoilmalämpöpumppujärjestelmän ja huoneistokohtaisten vesimittareiden vaikutus asuinkerrostalon elinkaarikustannuksiin 20 vuoden aikajänteellä.

Taloyhtiön energiakirja

169

Korjauskonseptit

Elinkaarikustannusarvion mukaan yhdistetty putki- ja ilmastointiremontti täydennettynä poistoilmalämpöpumpun asentamisella ei ole kannattava toimenpide. Jos energiatehokkuusosalle asetettaisiin tavoitteeksi 20 vuoden takaisinmaksuaika, tulisi kaukolämmön lähtöhinnan olla 110–120 €/MWh ja sähkön lähtöhinnan 130 €/MWh. Vastaavasti 10 vuoden takaisinmaksuaikatavoite tarkoittaisi kaukolämmön lähtöhintana 190–200 €/MWh.

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement