Page 170

6.3.6 Konsepti AK 6: Putki- ja ilmanvaihtoremontti yhdistettynä poistoilman lämmöntalteenottoon lämpöpumpun avulla Korjaustoimet Tässä konseptissa ilmanvaihtojärjestelmä muutetaan koneellisesta poistoilmanvaihtojärjestelmästä koneelliseksi tulo-poisto-ratkaisuksi, jossa on keskitetty poisto ja asuntokohtainen tuloilmalaitteisto (ns. välimuoto). Samaan aikaan tehtävässä putkiremontissa uusitaan käyttövesiputket ja asennetaan huoneistokohtaiset vesimittarit kylmälle ja lämpimälle vedelle. Asuinkerrostalon lämmitysjärjestelmää (kaukolämpö) täydennetään putki- ja ilmanvaihtoremontin yhteydessä lämpöpumppujärjestelmällä, joka hyödyntää poistoilman lämpöä. Lämpöpumppujärjestelmällä tuotetaan 40-celsiusasteista vettä tilojen ja tuloilman sekä käyttöveden lämmittämiseen. Lämpöpumppujen lämpökertoimena käytettiin arvoa 3,3. Lisälämmitys hoidetaan kaukolämmön avulla.

Korjaustoimien vaikutus energiatalouteen ja sisäilmastoon Korjaustoimenpiteellä arvioidaan säästettävän kokonaislämmitysenergiassa noin 33 prosenttia. Vuositasolla lämmitysenergiansäästö on arviolta 3 000 euroa. Poistoilmalämpöpumpun vuosihyötysuhde, lisälämmitys huomioituna, on 1,5. Kiinteistösähkön kulutus pysyy lähes samana säästäväisesti sähköä kuluttavan ilmanvaihtojärjestelmän ansiosta. Vedenkulutuksen arvioidaan vähenevän putkiremontin ja sen yh­ teydessä asennettujen vesimittareiden ansiosta 20 prosenttia, jolloin saavutetaan vuodessa noin 2 600 euron säästö.

6,11

Nämä kaikki toimenpiteet yhdessä tarkoittavat vuotuisissa energia- ja vesikustannuksissa noin 13 prosentin eli 5 600 euron säästöä. Asuinneliöitä kohden tämä tarkoittaa 2,33 euron vuosisäästöä. 75 asm2:n asunnossa säästöä kertyisi tämän perusteella noin 175 euroa.

Vesi Kiinteistösähkö Lämmityssähkö Kaukolämpö

170 140

40 000

€/v

57

kWh/asm2/v

200

110

30 000 20 000

80

10 000 500

50 Lähtötilanne

IV+putkiremontti+PILP

Lähtötilanne

IV+putkiremontti+PILP

Kuva 6.11. Ostettavan lämmitysenergian sekä kiinteistösähkön kulutus- ja kustannusarvio vuodessa ennen korjaustoimia ja korjaustoimien jälkeen.

168

Taloyhtiön energiakirja

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement