Page 169

Poistoilmalämpöpumppuratkaisun investointikustannus on noin 60 000 euroa eli 25 €/asm2. Tämä kustannus sisältää lämpöpumppulaitteiston asennettuna.

Laskentakorko 3 % Laskentakorko 0 %

Korjaus, koko investointi laskennassa Lähtötilanne, ei korjata mitään

Investointikustannus (PILP) Kaukolämpökustannus (KL) Kiinteistösähkökustannus (KS) Lämmityssähkö (LS)

Korjaus, koko investointi laskennassa

Korjaaminen

Toimenpidevaihtoehdot

56

Käyttö ja ylläpito

6.10

Poistoilmalämpöpumppujärjestelmän elinkaarikustannukset muodostuvat investointikustannusten lisäksi lämpöpumppujen tarvitseman lämmityssähkön, käytetyn kaukolämmön ja muun kiinteistösähkön osuudesta. Poistoilmalämpöpumppujärjestelmän kustannuksissa tulee ottaa huomioon myös mahdolliset muutokset asuinkerrostalon sähköjärjestelmään, kuten tarve suurempiin sulakekokoihin.

Kulutustietoja

Investoinnin taloudellinen kannattavuus

Lähtötilanne, ei korjata mitään

0

200 000

400 000

600 000

800 000

Nykyarvo euroina 20 vuoden LCC -laskennassa Kuva 6.10. Poistoilmalämpöpumppujärjestelmän vaikutus kaukolämmitteisen asuinkerrostalon elinkaarikustannuksiin 20 vuoden aikajänteellä.

Hankesuunnittelu

Elinkaarikustannusarvion mukaan lämmitysjärjestelmän täydentäminen poistoilmalämpöpumpulla on kutakuinkin kannattavaa. Jos tavoitteeksi asetettaisiin 10 vuoden takaisinmaksuaika, tulisi kaukolämmön lähtöhinnan olla 65–70 €/MWh ja sähkön lähtöhinnan noin 130 €/MWh.

Korjauskonseptit

Taloyhtiön energiakirja

167

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement