Page 165

Kulutustietoja

Ilmanvaihdon parantaminen mahdollistaa tuloilman suodattamisen, jolloin ulkoilman epäpuhtaudet eivät kulkeudu sisäilmaan. Tuloilma voidaan myös lämmittää, mikä vähentää vedontunnetta. Ilmanvaihdon parantaminen mahdollistaa raikkaan sisäilman eli paremman sisäilman laadun. Tämän lisäksi viihtyvyys paranee esimerkiksi ikkunoiden pintalämpötilan nousun vuoksi.

Investoinnin taloudellinen kannattavuus

Laskentakorko 3 %

Investointikustannus (US) Investointikustannus IK Investointikustannus IV Kaukolämpökustannus (KL) Kiinteistösähkökustannus (KS)

Korjaus, investoinnissa vain energiatehokkuusosa Lähtötilanne, ei korjata mitään Korjaus, koko investointi laskennassa Korjaus, investoinnissa vain energiatehokkuusosa Lähtötilanne, ei korjata mitään 0

200 000

400 000

600 000

800 000

1000 000 1200 000

Nykyarvo euroina 20 vuoden LCC -laskennassa

Hankesuunnittelu

Laskentakorko 0 %

Korjaus, koko investointi laskennassa

Korjaaminen

52

Korjausten yhteydessä arvioidaan investointikustannusten lisäksi lämmityksestä ja kiinteistösähköstä koituvat kulut 20 vuoden aikajänteellä.

Toimenpidevaihtoehdot

6.6

Käyttö ja ylläpito

Ilmanvaihtoremontin arvioidaan maksavan 200 €/asm2 eli kokonaisuudessaan 480 000 euroa. Kun tähän lisätään luvussa 6.3.1 käsitellyn konseptin mukainen korjaus, jonka kustannusarvio on 396 000 euroa, tulee ulkoseinä-, ikkuna- ja ilmanvaihtoremontin kokonaiskustannusarvioksi 876 000 euroa eli 365 €/asm2. Ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantamisen osuudeksi voidaan arvioida tässä 100 €/asm2 eli 240 000 euroa, joten koko konseptin energiatehokkuuden parantamisen yhteenlaskettu kustannus on 237 000 euroa (99 €/asm2).

Kuva 6.6. Ulkoseinä-, ikkuna- ja ilmanvaihtokorjauksen vaikutus kaukolämmitteisen asuinkerrostalon elinkaarikustannuksiin 20 vuoden aikajänteellä.

Taloyhtiön energiakirja

163

Korjauskonseptit

Elinkaarikustannusarvion perusteella ulkoseinä-, ikkuna- ja ilmanvaihtokorjaus ei ole tässä tapauksessa kannattava. Jos energiatehokkuuden parantamisen osalle asetettaisiin tavoitteeksi 20 vuoden takaisinmaksuaika, tulisi kaukolämmön lähtöhinnan olla noin 95 €/MWh ja laskentakoron 0 prosenttia.

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement