Page 160

6.3.1 Konsepti AK 1: Ulkoseinä- ja ikkunaremontti Korjaustoimet Tässä konseptissa asuinkerrostalon ulkoseinät lisälämmöneristetään 100 millimetrin paksuisella mineraalivillaeristeellä tai vastaavalla. Ulkoseinärakenteen ulkokuorta ei pureta, vaan lisälämmöneriste asennetaan olemassa olevan ulkoseinän päälle. Uusi pintarakenne tehdään lisälämmöneristeen päälle esimerkiksi levyttämällä tai rappaamalla. Ulkoseinäkorjauksen yhteydessä uusitaan myös ikkunat. Ulkoseinän lämmöneristyskyky eli U-arvo paranee korjauksen myötä arvosta 0,40 W/m2K arvoon 0,23 W/m2K. Ikkunoiden lämmönläpäisykerroin paranee arvosta 2,1 W/m2K arvoon 1,0 W/m2K. (Ks. luvut 4.1 ja 4.2)

Korjaustoimien vaikutus energiatalouteen ja sisäilmastoon Kuvatun kaltaisella ulkoseinä- ja ikkunaremontilla arvioidaan säästettävän lämmi6.1 tysenergiaa noin 15 prosenttia vuodessa. Vuositasolla lämmitysenergiansäästö on siten noin 3 600 euroa eli 1,5 €/asm2/v. Tämä tarkoittaa 75 asm2:n asunnossa noin 113 euron vuosisäästöä. Kiinteistösähkö Kaukolämpö

150

30 000

100

20 000

€/v

47

kWh/asm2/v

200

50

10 000

0

0 Lähtötilanne

Ulkoseinä- ja ikkunaremontin jälkeen

Lähtötilanne

Ulkoseinä- ja ikkunaremontin jälkeen

Kuva 6.1. Ostettavan lämmitysenergian sekä kiinteistösähkön kulutus- ja kustannusarvio ennen korjaustoimia ja korjaustoimien jälkeen.

Vuosisäästö voi olla suurempikin, jos lähtötilanne poikkeaa merkittävästi lähtöoletuksista. Käytetyillä lähtöoletuksilla säästön suuruusluokkaa onkin tarkoitus vain ar­ vioida. Oman kiinteistön lämmitys-, kiinteistösähkö- ja vedenkulutustasoja kannattaa ensin vertailla luvussa 2 esitettyihin kulutustasoihin. Vertailu paljastaa helposti, onko oman kiinteistön kulutus linjassa muiden vastaavien kiinteistöjen kanssa. Ulkoseinä- ja ikkunaremontti parantaa myös sisäilmastoa, koska ikkunan sisimmän lasin sisäpinnan lämpötilat nousevat paremman lämmöneristyskyvyn seurauksena

158

Taloyhtiön energiakirja

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement