Page 152

Taulukko 5.1. Toteutusmuotojen etuja ja haittoja taloyhtiön näkökulmasta. SR–muodot

Pääurakkamuodot

Osaurakkamuodot

Selkeät sopimus- ja vastuusuhteet

Toteutusmuodosta ja sen vaiheista on paljon tietoa ja kokemusta

Tilaajan ohjausmahdollisuus säilyy

Nopea hankkeen läpivienti

Soveltuu nykyiseen osaamiseen ja on perinteinen tapa toimia

Riittävä joustavuus

Hyvä kustannusten hallittavuus Urakoitsija pääsee hyödyntämään erityisosaamistaan ja hyviksi kokemiaan ratkaisuja ja tuotantotapoja Tilaajan ei tarvitse puuttua eri suunnittelijoiden ja osaurakoitsijoiden töiden yhteensovittamiseen

Mahdollistaa kokemukseen perustuvan riskien arvioinnin Tarjouskilpailuun saadaan suuri tarjoajajoukko (ei välttämättä korkeasuhdanteessa) On olemassa selkeät sopimusmallit

Vaihtoehtoratkaisujen saanti tilaajan päätettäväksi Toteutusmuodosta ja sen vaiheista on vähän tietoa ja kokemusta

Hidas hankkeen läpivienti, suunnittelun ja toteutuksen limitys ei aina toimi

Toteutusmuodosta ja sen vaiheista on vähän tietoa ja kokemusta

Lähtötietojen puutteellisuus, ellei kohdetta tutkita

Hankkeen monivaiheisuus, joissa usein eri tekijät, altistaa useille riskeille

Yllätykset toteutusvaiheessa saattavat nostaa kustannuksia ja pitkittää aikataulua; kustannukset ja aikataulu täsmentyvät hankkeen edetessä

Lopputuloksen laadusta ja ominaisuuksista voi tilaajalla ja toteuttajalla olla eri näkemys, ellei asiaa ole kunnolla määritelty hankkeen alussa Tarjoajajoukko on pieni, ellei mukaan saada pienistä/ keskisuurista toimijoista muodostettuja yritysryhmiä

Muutokset lisätöinä, joissa hintasuhde muuhun urakkaan voi olla kohtuuttoman suuri Suunnitelmat laaditaan yleensä urakoitsijan tuotantotavoista tietämättä

Edellyttää tilaajalta ammattimaista rakennuttamisosaamista ja eri osaurakoiden yhteensovittamista

Jos riskejä ei pystytä luotettavasti arvioimaan, ne nostavat loppuhintaa tarpeettoman paljon

Taloyhtiöiden korjausrakentamishankkeista yli 90 prosenttia tehdään edelleen pääurakkamuodoilla, mutta myös muut toteutustavat ovat kasvattaneet suosiotaan viime aikoina. Toteutusmuotoa valittaessa kannattaa ottaa huomioon myös mahdollinen ryhmä- ja aluekorjausmallien mukainen yhteistyö muiden taloyhtiöiden kanssa.

Ryhmä- ja aluekorjausmahdollisuus Taloyhtiöt voivat toteuttaa korjaushankkeita myös yhdessä. Tällöin puhutaan ryhmäkorjaamisesta. Ryhmäkorjaushankkeella tarkoitetaan vähintään kolmen itsenäisen taloyhtiön yhteistä peruskorjaushanketta. Ryhmäkorjaushanke voi olla järkevä esimerkiksi silloin, kun vierekkäiset taloyhtiöt teettävät yhdessä samantyyppisiä julkisivutai ikkunakorjauksia. Tällöin taloyhtiöt voivat hyötyä volyymialennuksista.

150

Taloyhtiön energiakirja

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement