Page 148

Laskentakorko 3 % Laskentakorko 0 %

5,1

Esimerkki Julkisivukorjauksen investointikustannus on 150 euroa julkisivuneliötä kohden. Tästä osuudesta lisälämmöneristyksen osuus on 30 euroa julkisivuneliötä kohden. Lisälämmöneristämisellä (50 mm) arvioidaan säästettävän energiaa 0,80 euroa julkisivuneliötä kohden vuodessa. Arvioidaan investoinnin kannattavuus nykyarvomenetelmällä 6 prosentin reaalikorolla ja 3 prosentin ja 6 prosentin vuotuisella energian hinnannousuoletuksella (eskalaatiolla). Tarkasteluajanjakson pituudeksi valitaan 30 vuotta. Laskennan tulokset (ks. kuva 5.1) eivät poikkea kovinkaan paljon aiemmasta esimerkistä, jossa takaisinmaksuajaksi saatiin 38 vuotta ilman laskentakoron käyttöä.

Toimenpidevaihtoehdot

46

Investoinneissa on olennaista suoritusten vertailukelpoisuus, koska tuotot ja kustannukset ajoittuvat useille eri vuosille. Raha on kohteissa kiinni yleensä pitkän ajan. Korko selvittää, kuinka paljon arvokkaampi tietty rahamäärä on tänään kuin tietyn ajan kuluttua. Vertailu tapahtuu diskonttaamalla tulevaisuuden rahamäärä sovittua laskentakorkokantaa käyttäen nykypäivään. Diskonttaus on siis korkolaskennalle käänteinen tapahtuma.

Korjaus 50 mm lisälämmöneristyksellä Korjaus alkuperäiseen tasoon Investointikustannus (US) Kaukolämpökustannus (KL) Korjaus 50 mm lisälämmöneristyksellä Korjaus alkuperäiseen tasoon

0

50

100

150

200

Nykyarvo euroina julkisivuneliötä kohden 30 vuoden LCC laskennassa Kuva 5.1. Asuinkerrostalon ulkoseinäkorjauksen kannattavuusarviointi 30 vuoden aikajänteellä. Korjausvaihtoehtoina korjaus alkuperäiseen tasoon ja 50 mm lisälämmöneristys korjauksen yhteydessä.

Nykyarvomenetelmää käytettäessä ja tuloksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat: •  Nykyarvo on investoinnista käyttöaikana saatava absoluuttinen säästö euroina. •  Käyttöajaltaan eripituisten korjaustoimenpiteiden vertailu edellyttää yhteismitallistamista. •  Pitkillä käyttöajoilla nykyarvo riippuu voimakkaasti laskentakorosta. •  Laskennassa joudutaan ennustamaan tulevaisuutta.

146

Taloyhtiön energiakirja

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement