Page 147

Kulutustietoja

taistettu takaisinmaksuajan menetelmä, nykyarvomenetelmä ja sisäisen korkokannan menetelmä. Kahta viimeistä kutsutaan myös peruslaskentamenetelmiksi.

Takaisinmaksuajan menetelmä

Vaikka takaisinmaksuajan laskennalla saadaan selville, onko hanke taloudellisesti kannattava, varsinainen kannattavuuden mittari menetelmä ei ole. Siinä ei oteta esimerkiksi huomioon takaisinmaksuajan jälkeen kertyviä säästöjä. Tästä syystä menetelmällä ei voida verrata sellaisten toimenpiteiden kannattavuutta, joiden käyttöajat ovat hyvin eripituisia. Lisäksi laskutapa suosii lyhytkestoisia investointeja.

Esimerkki Julkisivukorjauksen investointikustannus on 150 euroa julkisivuneliötä kohden. Tästä osuudesta lisälämmöneristyksen osuus on 30 euroa julkisivuneliötä kohden. Lisälämmöneristämisellä (50 mm) arvioidaan säästettävän energiaa 0,80 euroa julkisivuneliötä kohden vuodessa. Rajakustannusperiaatteella (30/0,8) takaisinmaksuajaksi saadaan 38 vuotta.

Nykyarvomenetelmä

Nykyarvomenetelmässä korjaustoimenpiteeseen liittyvät kustannukset sekä haluttaessa korjatun rakenteen, rakennusosan tai muun vastaavan jäännösarvo diskontataan nykyhetkeen valitun korkokannan ja tarkasteluajan perusteella. Taloyhtiön energiakirja

145

Korjauskonseptit

Nykyarvomenetelmä on laskentakorkokannan käyttöön perustuva investointilaskentamenetelmä. Jos tuotot ja kustannukset sijoittuvat pitkälle ajanjaksolle, laskentakorkokanta kannattaa huomioida rahan aika-arvon vuoksi: tulevaisuudessa saatava euro on vähempiarvoinen kuin tänään saatava euro. Nykyarvomenetelmällä eli diskont­ tausmenetelmällä eriaikaiset tuotot ja kustannukset saadaan vertailukelpoisiksi.

Hankesuunnittelu

Laskentakoron ja energian hintakehityksen (eskalaatio) huomioon ottaminen lisää laskentatyötä, muttei tuo oleellista uutta tietoa päätöksentekoon – etenkään jos tarkastelujakso on lyhyt. Yleensä riittääkin, kun muistaa, että positiivinen reaalikorko pidentää takaisinmaksuaikaa ja energian hinnan reaalinen nousu vastaavasti lyhentää sitä.

Korjaaminen

Takaisinmaksuaikalaskennan etuna on sen havainnollisuus ja helppokäyttöisyys. Seuraavassa esimerkki erään julkisivukorjauksen takaisinmaksuajan määrityksestä:

Käyttö ja ylläpito

Takaisinmaksuaikalaskennan ideana on laskea aika, jonka jälkeen investoinnin nettosäästöt ylittävät sen aiheuttamat kustannukset. Toimenpidettä voidaan pitää kannattavana, jos sen takaisinmaksuaika on lyhyempi kuin kohteen arvioitu käyttöaika korjauksen jälkeen. Yleensä menetelmää sovelletaan siten, että korkoa ei oteta lainkaan huomioon.

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement