Page 130

Esimerkki 1 Asuinkerrostaloyhtiössä, jossa on 40 huoneistoa, 75 asukasta ja keskimääräinen kokonaisvedenkulutus 155 litraa asukasta kohden vuorokaudessa, täydennetään lämmitysjärjestelmää tyhjiökeräimistä koostuvalla aurinkolämpöjärjestelmällä, jonka tuotto on 10 prosenttia käyttöveden lämmitystarpeesta. Aurinkolämmön avulla saavutettaisiin noin 600 euron säästö vuotuisessa lämmityslaskussa kaukolämmön hinnan ollessa 60 euroa megawattitunnilta (ks. kuva 4.35). Tässä tapauksessa keräinpinta-alaa tulisi olla 4,35 25 m2. Jos lämpimän käyttöveden lämmitystarpeesta haluttaisiin tuottaa aurinkolämmöllä 50 prosenttia, tarvittaisiin keräinpinta-alaa jo noin 124 m2.

Kuva 4.35. Aurinkolämpöjärjestelmällä saavutettava vuotuinen säästö asuinkerrostalossa eri lämmitysenergian hinnoilla ja aurinkolämmön tuoton ollessa 10–50 prosenttia käyttöveden lämmöntarpeesta. 75 asukasta, kokonaisvedenkulutus 155 l/hlö/vrk, keräinten tuotto 400 kWh/keräin-m2.

44

Säästö vuotuisissa lämmityskustannuksissa (€)

8200

10%, 25 m2 20%, 50 m2 30%, 74 m2 40%, 99 m2 50%, 124 m2

7200 6200 5200 4200 3200 2200 1200 200 40

60

800

100

120

140

160

Lämmitysenergian hinta (€/MWh)

Esimerkki 2 4 huoneiston rivitalossa, jossa asuu 10 asukasta ja keskimääräinen vedenkulutus on vastaavasti 155 l/hlö/vrk, rakennetaan tasokeräimistä 22 keräinneliömetrin aurinkolämpöjärjestelmä tuottamaan 50 prosenttia lämpimän käyttöveden lämmöntarpeesta. Tällöin säästyisi lämmityskustannuksissa noin 400 euroa, jos esimerkiksi kaukolämmön hinta on 60 €/MWh (ks. kuva 4.36). 4,36

Kuva 4.36. Aurinkolämpöjärjestelmällä saavutettava vuotuinen säästö rivitalossa eri lämmitysenergian hinnoilla ja aurinkolämmön tuoton ollessa 10–50 prosenttia käyttöveden lämmöntarpeesta. 10 asukasta, kokonaisvedenkulutus 155 l/hlö/vrk, keräinten tuotto 300 kWh/keräin-m2.

45

Säästö vuotuisissa lämmityskustannuksissa (€)

1200 10%, 4 m2 20%, 9 m2 30%, 13 m2 40%, 18 m2 50%, 22 m2

800

400

200 40

60

800

100

120

140

Lämmitysenergian hinta (€/MWh)

128

Taloyhtiön energiakirja

160

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement