Page 125

Saavutettava vuotuinen säästö lämmityskustannuksissa, % Lämmitysenergian hinta lähtötilanteessa, €/MWh

Kaukolämpö

Varaava sähkö

Kaukolämpö

55

Maalämpö*

Ilma-vesi-lämpöpumppu***

Pelletti**

75

95

100

130

160

40

50

60

100

130

160

100 56 %

40 %

24 %

68 %

58 %

49 %

60 %

50 %

40 %

50 %

35 %

20 %

120 63 %

50 %

37 %

73 %

65 %

57 %

67 %

58 %

50 %

58 %

46 %

33 %

150 71 %

60 %

49 %

79 %

72 %

66 %

73 %

67 %

60 %

67 %

57 %

47 %

-

-

27 %

5%

-16 %

9%

-14 % -36 %

9%

-18 %

-45 %

55

-

75

-

-

-

47 %

31 %

15 %

33 %

17 %

0%

33 %

13 %

-7 %

95

-

-

-

58 %

45 %

33 %

47 %

34 %

21 %

47 %

32 %

16 %

100 45 %

25 %

5%

60 %

-

-

50 %

38 %

25 %

38 %

-

-

130 58 %

42 %

27 %

-

60 %

-

62 %

52 %

42 %

-

38 %

-

160 66 %

53 %

41 %

-

-

60 %

69 %

61 %

53 %

-

-

38 %

Taulukosta 4.7 nähdään, että vaihtamalla öljylämmitys johonkin edellä mainittuun lämmitysmuotoon saavutetaan tämän päivän energianhinnoilla 50–65 prosentin säästö lämmityskustannuksissa. Tämä tarkoittaisi 40 huoneiston (10 000 rm3) asuinkerrostalossa, jonka öljyn kulutus on 650 MWh/v eli 78 000 euroa vuodessa (öljyn hinta 120 €/MWh), 39 000–51 000 euron säästöä lämmityslaskussa.

Hankesuunnittelu

Vastaavassa kaukolämmitteisessä asuinkerrostalossa, jonka kaukolämmön hinta on 75 €/MWh ja kaukolämmön kulutus 520 MWh vuodessa eli 39 000 euroa, saavutettaisiin lämpöpumppuratkaisuilla tai pellettilämmityksellä noin 17–31 prosentin säästö sähkön hinnan ollessa 130 €/MWh ja pelletin 50 €/MWh. Tämä tarkoittaisi lämmityslaskun pienenemistä 6 600–12 000 eurolla vuodessa. Kaukolämmön tapauksessa on kuitenkin oltava hyvin tarkkana: jos kaukolämmön kokonaishinta on alle 60 €/ MWh, saavutettava säästö jää hyvin pieneksi.

Korjaaminen

*) maalämpöpumppujärjestelmän vuosilämpökerroin 2,5 **) pellettilämmityksen hyötysuhde 80 % ***) ilma-vesi-lämpöpumpun vuosilämpökerroin 1,6 ****) öljylämmityksen hyötysuhde 80 %

Käyttö ja ylläpito

Öljy****

Lämmitysenergian hinta lämmitysjärjestelmän uudistamisen jälkeen €/MWh

Kulutustietoja

Taulukko 4.7. Lämmitysjärjestelmän uudistamisella saavutettavat säästöt vuotuisissa lämmityskustannuksissa.

Lämmitysjärjestelmän täydentäminen – hybridijärjestelmät

Taloyhtiön energiakirja

123

Korjauskonseptit

Lämmitystavan vaihtaminen kokonaisuudessaan ei aina ole ajankohtaista tai tarpeellista. Kannattaa silti miettiä, voitaisiinko lämmityskustannuksissa saavuttaa säästöjä täydentämällä lämmitysjärjestelmää vaihtoehtoisella lämpöenergian lähteellä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi poistoilma, aurinko tai ulkoilma. Uudella lämpöenergian-

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement