Page 116

Pellettilämmitys Pellettilämmitysjärjestelmä soveltuu parhaiten öljylämmityksen korvaajaksi. Siinä lämpö tuotetaan polttamalla pellettipolttimella puupellettejä (ks. kuva 4.27), jotka palaessaan lämmittävät pelletti- tai biokattilassa olevaa vettä. Yhdestä kilogrammasta pellettiä saadaan lämpöenergiaa noin 4,7 kWh. < Kuva 4.27 > Kuva 4.27. Pellettejä. Lähde: Vapo Oy.

Pellettilämmitysjärjestelmään kuuluu kattilan ja polttimen lisäksi pellettien siirtokuljetin, pellettisiilo eli -varasto, savuhormi, tarvittaessa savukaasupuhaltimet ja mahdolliset vesivaraajat lämmintä käyttövettä varten. Olemassa olevaa lämmitysjärjestelmää, esimerkiksi öljykattilaa, ei voida hyödyntää pellettilämmityksessä, mutta se voidaan jättää pellettilämmityksen varajärjestelmäksi. Asuinkerros- ja rivitaloissa pellettilämmityslaitteet voidaan käytännössä sijoittaa olemassa olevaan lämmönjakohuoneeseen ja pellettisiilo ulos rakennuksen viereen. Jos pellettilämmityslaitteet eivät mahdu lämmönjakohuoneeseen, voidaan asuinrakennuksen viereen hankkia tehdasvalmisteinen kontti lämmityslaitteita varten. Pellettilämmityksen soveltuvuuden kannalta kriittinen kysymys on, mahtuvatko pellettilämmityslaitteistot ja pellettisiilot taloyhtiön tiloihin ja/tai tontille. Jos esimerkiksi tontti on pieni, ei pellettilämmitysjärjestelmän toteuttaminen ole useinkaan mahdollista. Pellettisiilon koko valitaan kiinteistön lämmitysenergian kulutuksen ja halutun pellettien tilausvälin mukaan. Esimerkki 40 huoneiston (10 000 m3) asuinkerrostalossa, jonka lämmöntarve on 450 MWh, pellettiä kuluu vuodessa noin 120 000 kg eli 200 m3. Jos pellettisiilon tilavuus on 25 m3, joudutaan vuoden aikana pellettejä hankkimaan lisää kahdeksan kertaa. Talvella täydennysväli on luonnollisesti lyhempi kuin kesällä, koska lämmitysenergian kulutus on silloin suurempi. Pellettien täydentämisen vuoksi pellettisiilon läheisyyteen on päästävä kuorma-autolla.

Pellettilämmitysjärjestelmä vaatii säännöllistä ylläpitoa. Puuta poltettaessa syntyy tuhkaa, joka on poistettava järjestelmän tuhka-astiasta. Kattilan lämmönsiirtopinnat tulee nuohota säännöllisesti, jotta lämmitysjärjestelmän hyötysuhde pysyy hyvänä. Lisäksi on muistettava huolehtia pelletin tilaamisesta, jottei se pääse loppumaan. Käytännössä ylläpitotoimia joudutaan tekemään noin kerran kuukaudessa. Taloyhtiössä

114

Taloyhtiön energiakirja

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement