Page 110

Epätasapainoinen lämmitysjärjestelmä lisää turhaa lämmitysenergian kulutusta, koska rakennusta lämmitetään kylmimmän asunnon mukaan. Myös asukkaiden viihtyvyys laskee, koska osassa asuntoja on tällöin liian kuuma. Korkea lämpötila laskee lisäksi sisäilman suhteellista kosteutta, mikä lisää entisestään tyytymättömyyttä sisäilmastoon. Lämmitysverkoston perussäädöllä saavutetaan useimmiten 10–15 prosentin säästö lämmitysenergian kulutuksessa. Tarve lämmitysverkoston perussäädölle voidaan selvittää esimerkiksi energiakatselmuksen avulla. Myös asukkaiden omien havaintojen perusteella voidaan tehdä alustavia päätelmiä lämmitysverkoston epätasapainosta. Tällaisia havaintoja ovat muun muassa •  yli kolmen asteen erot eri asuntojen sisäilman lämpötiloissa •  talvella asuntojen ikkunoita joudutaan pitämään auki liian korkean sisäilman lämpötilan vuoksi •  yli 23 asteen sisäilman lämpötilat talvella. On toivottavaa, että asukkaat kertoisivat tällaisista havainnoista taloyhtiön hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle. Asukkaiden havainnot on otettava vakavasti, ja niiden perusteella tulee tarvittaessa tehdä lisäselvityksiä. Asukkaiden havainnointia varten on tärkeää, että jokaiseen asuntoon asennetaan luotettava, sisäilman lämpötilaa mittaava lämpömittari. Hallitus: Lämmitysverkoston perussäädöllä voidaan saavuttaa jopa 15 prosentin säästö lämmitysenergian kulutuksessa.

On syytä huomata, että ennen lämmitysverkoston perussäätöä täytyy varmistaa ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus. Jos ilmanvaihtojärjestelmän toimivuudesta ei ole varmuutta, järjestelmä tulee ensin tarkastaa, puhdistaa ja säätää. Lämmitysverkoston perussäätökustannukset riippuvat kiinteistön lämmitysverkoston lähtötilanteesta. Jos koko lämmitysverkoston venttiilit (asuinhuoneistojen patteriventtiilit, linjasäätö- ja sulkuventtiilit) vaihdetaan ja verkosto perussäädetään, ovat kustannukset noin 25 000–30 000 euroa 40–50 huoneiston asuinkerrostalossa. Summa sisältää tällöin suunnittelun ja urakan. Mikäli lämmitysverkoston kaikki venttiilit on uusittu esimerkiksi 2000–luvulla ja nyt halutaan tehdä pelkästään lämmitysverkoston perussäätö, suunnittelu ja toteutus maksavat noin 5 000 euroa. Onnistuneen perussäädön edellytyksenä ovat LVI-suunnittelijan laatimat suunnitelmat.

108

Taloyhtiön energiakirja

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement