Page 101

Käyttö ja ylläpito

Jos 1970- ja 1980-lukujen asuinkerrostaloissa on toteutettu ilmanvaihdon kunnostus muutamia vuosia sitten, voidaan ilmanvaihdon uusiminen toteuttaa välimuotoratkaisulla esimerkiksi käyttövesiputkien uusinnan yhteydessä.

Kulutustietoja

1970- ja 80-lukujen asuinkerrostaloissa, joissa on hyväkuntoiset poistoilmakanavat ja tarve vähintäänkin ilmanvaihdon kunnostamiselle sekä tiedossa laajamittainen putkiremontti, kannattaa uudistamisvaihtoehtona harkita keskitettyä ratkaisua. Jos poistoilmakanavat vaativat kunnostusta tai edessä on laaja julkisivuremontti, voidaan ilmanvaihdon uudistaminen toteuttaa myös hajautettuna ratkaisuna. Tämä edellyttää mahdollisuutta toteuttaa jäteilman poispuhaltaminen asunnoista seinäpuhallusratkaisua käyttäen.

Rivitaloissa, rakentamisvuodesta riippumatta, ilmanvaihtojärjestelmän uudistaminen toteutetaan käytännössä aina täysin hajautetun järjestelmän avulla.

4.4.3 Vaikutus energiatalouteen ja sisäilman laatuun Vaikutus energiatalouteen

Taloyhtiön energiakirja

99

Korjauskonseptit

Jos painovoimainen ilmanvaihto korvataan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmällä, lisäävät puhaltimet kiinteistösähkön kulutusta 4–7 kWh/asm2 vuodessa. Jos sähkön hinta on 130 €/MWh, kasvaa sähkölasku 40 huoneiston (10 000 rm3) asuinkerrostaloyhtiössä 1 400–2 200 euroa vuodessa.

Hankesuunnittelu

Hyvin suunnitellun ja toteutetun koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän puhaltimet eivät lisää juurikaan kiinteistösähkön kulutusta verrattuna koneelliseen poistoilmanvaihtojärjestelmään, vaan vaikutus on noin viiden prosentin luokkaa. Tällöin kiinteistösähkön kulutus kasvaa todennäköisesti 1–5 prosenttia eli 0,15–0,35 kWh/asm2/v. Tämän suuruinen kasvu tarkoittaa tyypillisessä 40 huoneiston (10 000 rm3) asuinkerrostalossa 50–350 euron lisäystä vuotuiseen kiinteistösähkölaskuun, jos sähkön hinta on 130 €/MWh. Vastaavasti 4 huoneiston (800 rm3) rivitalossa sähkölasku kasvaisi ainoastaan muutaman kympin vuodessa.

Korjaaminen

Hyvin toteutetulla ilmanvaihtojärjestelmällä, jolla saadaan lämmityskaudella poistoilman lämmöstä talteen 55–70 prosenttia, on mahdollisuus saada aikaan 15–30 prosentin säästö vuotuisessa lämmitysenergiankulutuksessa. Tyypillisessä 1960–1980-luvuilla rakennetussa 40 huoneiston (10 000 rm3) asuinkerrostalossa tämä tarkoittaa vuodessa 4 000–8 000 euron säästöä lämmityskustannuksissa, jos kaukolämmön hinta on 55 €/MWh.

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement