Page 100

Seuraavassa taulukossa on tiivistettynä erilaisten ilmanvaihtojärjestelmäratkaisujen hyvät ja huonot puolet. Taulukko 4.5 Ilmanvaihdon uudistamisvaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. Keskitetty järjestelmä Huoltotoimenpiteet voidaan hoitaa keskitetysti.

Välimuotojärjestelmä Joustava toteutusmuoto, jos poistoilmakanavisto on hyvässä kunnossa.

Tuloilman jälkilämmitys hoidetaan varsinaisen lämmitysjärjestelmän Ei tarvita pystykanavia tuloilmalle. tuottamalla lämmöllä. Tuloilman jälkilämmitys hoidetaan Hyvä lämmöntalteenoton vuosivarsinaisen lämmitysjärjestelmän hyötysuhde tuottamalla lämmöllä. Jäteilman pois puhaltaminen ei tuota ongelmia rakennusvalvonnan kanssa.

Jäteilman pois puhaltaminen ei tuota ongelmia rakennusvalvonnan kanssa.

Raitisilman otto ilmanvaihtokoneelle on helppoa.

Voidaan yhdistää lämpöpumppuratkaisuun, jolloin poistoilman lämpöä voidaan hyödyntää kesäaikaan esim. käyttöveden lämmittämiseen.

Hajautettu järjestelmä (asuntokohtainen) Korkea lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde Ilmanvaihdon uudistus voidaan toteuttaa asuntokohtaisesti. Ei tarvita pystykanavia tuloilmalle eikä välttämättä myöskään poistoilmalle (seinäpuhallus). Tarpeenmukaisen ohjauksen toteuttaminen

Tuloilmakanaviston rakentaminen ullakolta/vesikatolta lisää rakennusteknisiä töitä. Tämän vuoksi käytännön toteuttaminen on mahdollista useimmiten vain laajan putki- tai julkisivuremontin yhteydessä.

Keskimääräistä alhaisempi lämRakennusvalvontaviranmöntalteenoton vuosihyötysuhde omaisten nihkeä suhtautuminen seinäpuhallusratkaisuun Asuntokohtaisten tuloilmakoneiden suodattimien vaihdot Useimmiten tuloilman jälkilämmityksessä käytetään sähköä, vaikka rakennuksen lämmitystapana muuten olisi Tuloilman pystykanavien tilantarve kaukolämpö Ilmanvaihtokoneen tilantarve ullakolla tai vesikatolla

Asuntokohtaisten ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihdot

1960-luvulla ja sitä ennen rakennetuissa asuinkerrostaloissa rakenneaineiset ilmanvaihtohormit ovat usein siinä kunnossa, että niiden käyttö poistoilmakanavina ilman laajamittaista kunnostamista on mahdotonta. Tällöin kysymykseen tulee uudistamisvaihtoehdoista useimmiten hajautettu järjestelmä. Hajautettu järjestelmä voidaan toteuttaa laajemman julkisivuremontin tai putkiremontin yhteydessä edellyttäen, että rakennusvalvonta sallii jäteilman seinäpuhalluksen. Jos 1960-luvulla tai sitä aikaisemmin rakennetun asuinkerrostalon ilmanvaihtojärjestelmä on kunnostettu hiljattain, voidaan uudistamisvaihtoehtona harkita välimuotojärjestelmää tai keskitettyä ratkaisua. Välimuotojärjestelmä mahdollista toteuttaa myös pelkän käyttövesiputkien uusinnan yhteydessä, mutta keskitetty ratkaisu edellyttää käytännössä laajempaa putkiremonttia.

98

Taloyhtiön energiakirja

Profile for Kun koulu loppuu / VKD / Oikotie / TAT-Palvelu Oy

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Taloyhtion energiakirja  

Kirja on kirjoitettu auttamaan taloyhtiön hallitusta energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaihtoehtoisten toimien selvittämisessä ja...

Profile for mediat
Advertisement