Page 1

Ja

Nej

Nej

Ja

s Er folkekirken stadig e d e l n e ekirk k l o f l a r? for folket? e Sk r ø t a m a e Ja Nej af glad Nej

Ja

Er kir ken m e ere dø e n d l o d h n l u e k v n d e e k nde? Skal kir Ja agen?

d åbent om søn

Nej

Nej

Ja

kun n e k r i k e k l o Skal f tror r e d , r e t s æ have pr på Gud?

idt l r o f i rv Betale skat? i kirke Nej

Ja

Ja

Skal homoseksu ell have lov til at bli e ve viet i kirken? Ja

Nej

Nej

Skal vores børn overhovedet vide noget om kristendom? Ja

Nej

– dit valg!

O rm s l e v Ko l t s o g n e • 9. å rg a n g n r. 4 • s e p t e m b e r • o k t o b e r • n o v e m b e r 2012

Er det i orden at lukke de tomme kirker?

Skal kir k blande s eministeren arbejde? ig i kirkens

Kirkebladet

Kirkens fremtid?


MENIGHEDSRÅDSVALGET 2012 Gud er ikke særlig demokratisk. Uanset hvad flertallet så måtte mene, så gælder hans tilgivende kærlighed hvert eneste menneske. Det kan vi mennesker heldigvis ikke lave om på, om så vi rækker fingrene nok så meget i vejret. Men det betyder ikke, at Den Danske Folkekirke er udemokratisk, tværtimod. Som noget nyt til menighedsrådsvalget i 2012 kan man vælge mellem 2 eller 4 års valgperiode. Ormslev har valgt 4 år, Kolt har valgt 2 år, for de nye menighedsråd. Disse menighedsråd har stor indflydelse på det lokale kirkeliv – og dermed på livet i sognene i det hele taget. Derfor er den 13. november en vigtig

dag – også for Ormslev og Kolt sogne. Den dag vælges de nye menighedsråd. I dette nummer af kirkebladet fortælles der fra flere vinkler om menighedsrådenes arbejde. Et arbejde der er til glæde og gavn for os alle i det lokale. Vi håber, at du vil have fornøjelse af at læse om det – og måske endda få lyst til selv at gå med i dit sogns menighedsråd. God læselyst Redaktionen

HVORFOR VÆRE I MENIGHEDSRÅDET? Jeg hedder Else-Marie Paice og bor i Hasselager. Jeg blev for 4 år siden spurgt, om jeg kunne tænke mig at komme i menighedsrådet i Kolt Kirke. Jeg vidste ikke ret meget om, hvad det egentlig gik ud på, men efter lidt betænkningstid sagde jeg ja. Til det første møde, hvor det nye menighedsråd var samlet, skulle de forskellige poster fordeles. Jeg blev næstformand, kom i aktivitetsgruppen og kunstudvalget, og senere har jeg også fået en lille post som korrektør på kirkebladet. Mange forskellige og interessante poster – og spændende. Det har været 4 lærerige år. Man får indblik i kirkens budgetter, aktiviteter, ansatte, og hvad der ellers rører sig omkring kirken.

2

Når man er i menighedsrådet, kan man være med til at tage beslutninger og få positiv indflydelse på de ting, der foregår i vores kirke, og det er vigtigt, for ellers kan vi ikke bevare den høje standard, som vi har nu. Desuden er der også den sociale del i at mødes med de andre "rødder" til vores månedlige menighedsrådsmøde, ca. 10 gange om året. Jeg kan kun opfordre til at prøve at være med. Det er altid godt med nye friske kræfter, der kan puste til ilden i den positive retning. Og nu kan det prøves i bare 2 år! Kolt menighedsråd Else-Marie Paice


i mit liv: når et lille nyt menneske fødes til verden, når de unge konfirmeres eller når vi har fundet vores livs udkårne, – eller modsat: når vi skal sige farvel til et elsket menneske… hvis man tror, at kirken bare pr. automatik ER der, – så tager man fejl!

PRÆSTENS KLUMME Gitte Adelgaard

KIRKENS FREMTID? – DIT VALG! I juni måned deltog vi sammen med vores nye italienske venskabsmenighed i de Internationale Kirkedage i Aarhus. Eet af kirkedagenes programpunkter var en konference om den kristne kirkes situation rundt om i verden netop nu, – og det var alt andet end opmuntrende at høre om. En præst fra Israel fortalte, hvordan kirken dér konstant må leve med trusler og undertrykkelse, hvad der jo er uhyggeligt nok i sig selv. Men endnu mere skræmmende var det at høre om den canadiske kirkes virkelighed. Her fortalte en kvindelig præst nemlig, at kristendommen i hendes del af Canada ikke bare var døende, men stendød! Ingen fortalte længere de bibelske historier for deres børn, og selv julen var blevet gjort til en ren verdslig begivenhed med f.eks. seasonsgreetings frem for julekort, så børnene nu ikke anede hvad jul havde med Jesus at gøre. Begravelsesceremonier med mindetaler og opstandelsesforkyndelse var afskaffet. Nu blev man kørt direkte til krematoriet, hvor familien så kunne afhente urnen med deres afdøde og køre den til begravelsespladsen. Og mens den canadiske præst fortalte den ene mere nedslående ting end den anden, sad jeg og tænkte: Det kan meget vel være vores situation om 20 år! For hvad der jo nemlig er endnu farligere end trusler og undertrykkelse, – det er ligegyldighed! Hvis ingen fortæller de bibelske fortællinger videre, så dør de! Og hvis alle tror, at kirken bare er en størrelse, der er der, når jeg har brug for den til de store begivenheder

Nej, hvis alle regner med, at kirken er noget, de andre tager sig af, så går det som i den kinesiske fortælling om det unge par, der så gerne ville giftes. Problemet var bare, at de ikke havde ret mange penge at holde fest for. Da fik de den idé, at holde festen som et slags sammenskudsgilde, og de bad derfor hver af gæsterne om at komme med en flaske vin. Ved indgangsdøren ville det unge par stille en stor krukke, som folk kunne hælde deres medbragte vin i. På dén måde ville man være fælles om den skænkede vin, og alle kunne drikke af hinandens glæde. Bryllupsdagen oprandt. Gæsterne ankom med deres vin, som de hældte i krukken, og festen begyndte. Vinen blev hældt i glassene og man skålede på de unges lykke. Men sikken et chok! Pludselig krakelerede de glade ansigter og smilene stivnede. Det, der var i glassene var VAND! -ikke som det omvendte vinunder, men fordi alle gæsterne havde tænkt det samme. De havde hver og een tænkt: Jeg sparer vinen og kommer med en flaske vand i stedet for. Den ene flaske er der såmænd ingen, der vil opdage, når det hele alligevel bliver blandet sammen i den store krukke. Nu sad de så dér med en flov smag i munden og indså, at de alle havde tænkt på dén måde. Og det blev der bestemt ingen god fest ud af. Og sådan er det netop også med kirken. Her går det heller ikke an at tro, at man bare kan køre på frihjul. Hvis man altid forlader sig på, at de andre nok skal hælde vin i karret, og at man derfor selv kan nøjes med vand, så bliver det hele en omgang tyndt sprøjt. Nej, for at vi også i fremtiden kan have en stærk og livskraftig folkekirke i Kolt og Ormslev, så kræver det, at nogen tager ansvaret på sig og sørger for ordentlige rammer om forkyndelsen og de mange kirkelige aktiviteter. Og derfor er efterårets menighedsrådsvalg så vigtigt! For menighedsrådet er nemlig ikke, som nogen måske tror, en selvforsynende gruppe der rekrutterer nye medlemmer fra en lille indspist skare. Menighedrådet er derimod en blandet og broget flok uden særlige kompetencer eller forudsætninger for menighedsrådsarbejdet, men med dén fælles interesse at skabe liv og vækst og gode kår for vores lokale kirke. Og vi har brug for DIG!

3


Så hvordan skal kirkens fremtid se ud? – Skal vi sammen hælde den gode vin i kirkens kar, eller skal vi lade stå til og bevæge os mod canadiske tilstande?

Gør en forskel

Valget er dit! Gitte Adelgaard

– Stil op til menighedsrådet

KLUMMEN SKRIVES PÅ SKIFT AF SOGNETS 3 PRÆSTER

HVAD S K VI STIL AL LE OP MED FO L KIRKE KEN? 46.7% M ENER, AT DEN ER MER E DØD END LE HVAD M VENDE. ENER DU ?

Har du lyst til at gøre noget ekstra for kirkelivet? Så er det nu, du skal stille op til menighedsrådet.

Når rundt regnet halv delen af de at folkekirk adspurgt en er mer e i vores e død end det skal vær landsunder levende, så e. I hvert søgelse mene må der vær fald på lands skabe mer ener r, r, e nog e liv i jeres plan. Hvis du har ideer et, der ikke er lokale kirk Se hvordan r,, som r e, så stil op til, hvordan du stiller til menighedsr op på menig I kan hedsraads ådsvalget valg2012.dk i dit sogn.

MENIG H HE EDS DS RAA ADS DSV VA ALG 2012.D K

Er du interesseret? Så kom til

ORIENTERINGSMØDE Tirsdag den 11. september 2012 kl. 19.30 i Stavtrup Sognegård Gitte Adelgaard

Erik Kelstrup

Liselotte Skrejborg Hansen

Onsdag den 12. september 2012 kl. 19.30 i Kolt Sognegård

MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 BRUG DEMOKRATIET I DIN KIRKE Demokratiet har det som en muskel, den bliver stærkere af at blive brugt, eller som amerikanerne siger: Use it or loose it. Tirsdag den 13 november 2012 er der valg til menighedsrådet. Det er et vigtigt valg, fordi det er menighedsrådet, der sammen med kirkens præster har ansvaret for kirkens aktiviteter, økonomi og bygninger.

Børnekonkurrencen Tillykke til Albert og Oscar

Albert Oscar Albert enten mail lenearnholtz@gmail.com eller ring på 29 60 82 35 for din præmie.

4

Det er derfor vigtigt, at menighedsrådet repræsenterer beboerne i sognet, således at du oplever at kirkens aktiviteter planlægges for dig. Det er jo trods alt dig, der betaler. Menighedsrådet vælges for en periode af 2 eller 4 år. For Ormslev sogn er det 4 år. For at være med i menighedsrådet kræves det, at man er medlem af Folkekirken, bor i sognet eller har løst sognebånd til en af sognets præster, og at man skriver under på at ville udføre det betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Arbejdet med menighedsrådet drives på frivillig basis og er ulønnet. I hvert fald i en pengemæssig forstand. Men menighedsrådsarbejdet er ligesom ethvert andet arbejde – det giver erfaring. Det er ikke moderne at tage ansvar i vort samfunds demokratiske organer. Men det er nødvendigt at nogen gør det. Ellers smuldrer samfundet og beslutningerne overlades til fjerne embedsmænd uden blik for lokale forhold. Menighedsrådene er vort samfunds mest nærdemokratiske organer. Det at være et menighedsråd det er der god grund til at værne om. Ormslev menighedsråd Lene Arnholtz Jensen


KOLT

KOLT MENIGHEDSRÅD NY GRAVER VED KOLT KIRKEGÅRD Mit navn er Hanne Fensten. Jeg er 48 år gammel og bor i en gammel murermestervilla i Åbyhøj med min mand Michael, som er bygmester. Sammen har vi to drenge, Andreas som er 9 år gammel og Niels på 12. Jeg er uddannet cand. phil. i fransk fra Århus Universitet – det har forsvindende lidt med kirkegårdsarbejde at gøre, og efterhånden bruger jeg også kun min uddannelse til at begå mig på originalsproget, hvis vi er i Frankrig. Hvilket sker sjældent… For ca. 9 år siden begyndte jeg at arbejde som gravermedhjælper og blev umiddelbart utrolig glad for det; jeg holder rigtig meget af at arbejde i og med naturen, følge årstidernes skiften på tætteste hold og de varierende arbejdsopgaver det medfører. At opleve naturens kredsløb, være med til at forme og at se ting gro og forskønne er livgivende for mig. Ligeledes er jeg glad for at arbejde i et kirkeligt miljø, hvor tro er en grundlæggende og naturlig ting. Og for kontakten til så mange forskellige mennesker der kommer i kirken og på kirkegården. Min debut som gravermedhjælper havde jeg i Kolt, hvor jeg har været ansat fra 2004 til 2010. De sidste 2 1/2 år har jeg været ansat på kirkegårdene i Åbyhøj. Jeg glæder mig til arbejdet som graver i Kolt og til samarbejdet med nye og gamle kolleger og håber jeg også får tid til at passe min egen have lidt, til en løbetur, et par sider i en god bog, sylte og bage og se om hønsene har lagt æg.

BABYSALMESANG Kolt Kirke er 7 fredag formiddage fra den 14. september 2012 rammen om en skøn musikalskoplevelse for forældre og deres babyer i alderen 0-10 mdr. Der synges, lyttes, leges, danses og spilles gamle og nye børnesange, salmer, rim og remser ca. 45 min. i det smukke kirkerum. Bagefter er der kaffe, the, frugt og hygge i sognegården, hvor der er adgang til pusleplads, køkken med mikroovn mm. Undervisere er Anette Berggren og organist Dan Frunza. Praktisk information: Pris for 7 gange er 150 kr. (betales første gang) Max. 10 deltagere, (først-til-mølle-princippet). Forårshold starter fredag den 25. januar 2013. Tilmelding hos Sognepræst Liselotte Skrejborg Hansen på 28 85 85 90 eller mail LRIN@km.dk.

BØRNEKOR I KOLT KIRKE I september starter et nyt børnekor i Kolt for alle børn fra 3. til 6. klasse, som har lyst til at synge i kor. Koret vil synge moderne og traditionelle salmer, danske sange og anden musik egnet til opførelse ved særlige lejligheder i kirken. Der er korprøve første gang fredag den 7. september kl. 15.00 (1.5 time) i sognegården ved Kolt Kirke, og de følgende onsdage vil der være øvedag for koret i samme tidsrum.

DR-KIRKEN sendes i september fra Kolt Kirke med Gitte Adelgaard som prædikant og Dan Frunza på orgel. Søndage kl. 14.00 på DR 1.

Koret ledes af Karsten K. Bidstrup, som er uddannet violinist. Karsten har erfaring som orkestermusiker, underviser og musikleder og er lige nu også korleder for Vibykoret. Karsten glæder sig til at starte koret op, og håber det kan danne ramme for gode og sjove musikalske oplevelser børnene i mellem. Interesserede kan bare møde op til prøven fredag den 7. september, men man er også velkommen til at kontakte Karsten på tlf.: 40 95 27 97.

5


KOLT

KOMMENDE ARRANGEMENTER

AUGUST

HØSTGUDSTJENESTE i Kolt Kirke Søndag den 23. september kl. 10.30

AFTENGUDSTJENESTE MED KONFIRMANDINDSKRIVNING i Kolt Kirke Torsdag den 23. august kl. 20.00

Vi takker for høsten i en smukt pyntet kirke, hvor kirkens kor vil synge for på alle de kendte høstsalmer.

I forbindelse med aftengudstjenesten er der indskrivning til konfirmandundervisningen (start i uge 36) af Hasselager Skoles 7A og 7B klasser. (C får særskilt besked). N.B.: Konfirmander kan KUN indskrives i følgeskab med deres forældre. Efter gudstjenesten vil der være orienteringsmøde om det kommende undervisningsforløb i Sognegården. Alle, ikke blot konfirmanderne og deres forældre, er velkomne til aftengudstjenesten!

SEPTEMBER GUDSTJENESTE MED ”FROKOST & FILM” i Kolt Kirke og Sognegård Søndag den 9. september kl. 10.30 Så indleder vi en ny sæson med ”Frokost & Film”. Efter gudstjenesten kl. 10.30 vil der først være en let frokost i Sognegården og derefter vil vi på storskærm se en film og efterfølgende snakke om den over en kop kaffe. Frokosten koster 50 kr. inkl. 1 øl/vand. Tilmelding sker på listen i våbenhuset eller direkte via kirkens hjemmeside www.koltkirke.dk senest mandagen forud for arrangementet.

DE SMÅ SYNGER i Kolt Kirke Tirsdag den 11. september kl. 16.30-17.15. For 1-3 årige sammen med deres voksne i Kolt Kirke. Et forløb med sange, salmer og sanser, leg og bibelhistorier.

AFTENGUDSTJENESTE i Kolt Kirke Torsdag den 27. september kl. 20.00 Det giver en særlig stemning at holde gudstjeneste om aftenen, og da ikke mindst, når efteråret er på vej. Vi vil fortrinsvis synge nye salmer, og kirkens kor vil medvirke. Orglet vil denne aften få selskab af en saxofon. Der vil være mulighed for lystænding.

OKTOBER FOREDRAG MED RENÉ NIELSEN i Kolt Sognegård Tirsdag den 2. oktober kl. 19.30 Halv mand – helt menneske – det ultimative forandringsforedrag! Tænk, det utænkelige. At vågne op på et sygehus, og ved selvsyn konstatere, at begge dine ben er væk. Et scenarie, der får dagligdagens udfordringer, forandringer og små konflikter til at blegne. Det utænkelige blev virkeligheden for René Nielsen. I dette inspirerende foredrag fortæller han om sit livs vigtigste erkendelse – nemlig den, at han aldrig nogensinde ville få sine ben tilbage. Uanset hvad han gjorde, uanset hvem han bebrejdede, uanset hvor meget bitterhed han kunne mobilisere. Entré 75 kr.

Der er ”De små synger” følgende datoer: 11. september, 25. september, 9. oktober, 23. oktober, 6. november og 20. november. Der er plads til 10 børn og deres voksne. Tilmelding går efter først til mølle-princippet. Tilmelding til: anb@stofanet.dk eller på tlf. 26 19 55 28.

6

GUDSTJENESTE MED ”FROKOST & FILM” i Kolt Kirke og Sognegård Søndag den 7. oktober kl. 10.30 Se omtale under den 9. september.


Den elektroniske musiker Kim Pedersen præsenterer i samarbejde med Christian Monrad – natkirkepræst i Vor Frue Kirke i København – projektet Dreamhub: elektroniske ambient-lydflader og videoprojektioner på væggene, der kombineres med læsninger. Et meditativt lydunivers, hvor man kan sidde afslappet og opleve et ganske anderledes arrangement med musik, billeder og tale. Besøg også dreamhub.dk. Fri entre.

AFTENGUDSTJENESTE i Kolt Kirke Torsdag den 25. oktober kl. 20.00 ”Svært ved at komme i kirke søndag morgen? – Så kom torsdag aften!” I de mørke måneder vil der ca. 1 gang om måneden være mulighed for at komme i kirke til stemningsfyldte aftengudstjenester. Gudstjenesterne vil som regel være liturgiske (= uden prædiken) men med stor vægt på de nye salmer og den mere rytmiske musik, ligesom der vil være mulighed for at tænde lys.

BØRNE- & FAMILIEGUDSTJENESTE i Kolt Kirke. Søndag den 28. oktober kl. 10.30 Denne søndags gudstjeneste er på børnenes præmisser. Gudstjenesten vil være kort og tilrettelagt for børn med rytmiske salmer og indslag fra børnekoret. Alle børn – store som små er velkomne.

NOVEMBER ALLE HELGENS DAG i Kolt Kirke Søndag den 4. november kl. 16.00 Gudstjenesten vil veksle mellem tekstlæsninger, fællessalmer, solosang og musik, der understreger den særlige dag, det er. Violinist og klassisk sangerinde Jette Rosendal medvirker. Navnene på dem, der siden Alle helgens dag sidste år er døde i vores sogn, vil blive læst op fra prædikestolen, ligesom der i kirken vil være tændt et lys for hver

af dem. (Efter gudstjenesten er man velkommen til at sætte lyset ud på graven). Der er kirkekaffe i våbenhuset. (NB: Gudstjenesten giver ikke ”konfirmand-kryds”!)

MORTENSAFTEN i Kolt Kirke og Sognegård Søndag den 11. november kl. 18.00

KOLT

DREAMHUB - CHILLOUT i Kolt Kirke Tirsdag den 9. oktober kl. 20.00

I år vil vi fejre Mortensaften på Mortensdag den 11. november, der er Martin (Morten) Luthers dåbs- og navnedag. Vi begynder i kirken kl. 18.00 med en musikgudstjeneste, hvor Duo Kontrabas medvirker. Duoen, der består af Mette Thue Andersen (guitar, melodika og sang) og Kresten Thue Andersen(kontrabas og sang), spiller til gudstjenestens salmer og bidrager med nordiske, engelske og amerikanske sange om tro, kærligheden og døden. Efter gudstjenesten spiser vi Mortens-and i Sognegården, hvorefter Duo Kontrabas sætter lidt mere fut på og spiller et varieret program af kendte danske og udenlandske sange, hvor der bliver lejlighed til at synge med. Gudstjenesten er naturligvis gratis og åben for alle, mens middagen koster 100 kr. pr. person inkl. 1 glas vin/ 1 vand. NB: Billetter til spisningen sælges i forbindelse med aftengudstjenesten den 25. oktober. Evt. resterende billetter sælges efter først-til-mølle-princippet onsdag den 31. oktober kl. 18-19 i Kolt Sognegård.

REJSEFOREDRAG OM OSTERIA NUOVA I LE MARCHE OG OM ROM i Kolt Sognegård Torsdag den 15. november kl. 19.30 Som optakt til Italiensrejse i begyndelsen af juni 2013, hvor vi planlægger et 2-dages besøg hos venskabsmenigheden i Osteria Nuova (Le Marche) og derefter 5 dage i Rom, vil Liselotte Skrejborg Hansen og Gitte Adelgaard fortælle og vise billeder fra deres tur i januar. Italiensekspert Ib Larsen vil give en kort introduktion til de mange seværdigheder i Rom, ligesom

7


KOLT

det vil være muligt at smage på såvel Roms som Le Marche-regionens lækre vine og specialiteter. I løbet af aftenen vil vi også informere om forventet pris og program for menighedsrejsen næste år. ALLE er velkomne, – også selvom man ikke agter at deltage i rejsen!

par år optrådt med skiftende danske orkestre, som f.eks. Paul Harrison Band, Klüvers Big Band. Med RED HOT FOUR+1 leverer Miriam noget at sit ypperligste i en helstøbt kirkekoncert, hvor hun sætter sit personlige præg på en varieret, smuk og samtidig festlig oplevelse. Entré 100 kr.

Entrè inkl. vin m.m. 30 kr. Af hensyn til indkøb af vin og italienske smagsprøver er tilmelding nødvendig, – enten på seddel i våbenhus eller på www.koltkirke.dk

KONCERT MED RED HOT FOUR+1 med Miriam Mandipira som gæstesolist i Kolt Kirke Torsdag den 22. november kl. 19.30 RED HOT FOUR +1 har sammen med sangerinden Miriam Mandipira spillet en række flotte og roste kirkekoncerter. Miriam, der er født og opvokset i Zimbabwe, er et naturtalent og har igennem de sidste

SIDEN SIDST I KOLT

8

Besøg af Kolt Kirkes italienske venskabsmenighed fra den 7-10 juni.

Besøg af Kolt Kirkes italienske venskabsmenighed fra den 7.-10. juni.

Børnegudstjeneste og 5 års dåbstræf i Kolt Kirke og Sognegård den 24. juni.

Børnegudstjeneste og 5 års dåbstræf i Kolt Kirke og Sognegård den 24. juni.


ORMSLEV

ORMSLEV MENIGHEDSRÅD

KOMMENDE ARRANGEMENTER

SEPTEMBER FOREDRAG i Stavtrup Sognegård Torsdag den 13. september kl. 19.30 Forfatter Knud Sørensen: ”Der er historier alle vegne” Under titlen ”Der er historier alle vegne” fortæller Knud Sørensen om sig selv og om sit forfatterskab. Han fortæller bl.a., hvor han finder de historier, der bliver til digte, noveller og romaner og om, hvordan facts bliver til fiktion. Han kommer ligeledes ind på, hvorfor han netop har valgt landområderne som de steder, hvor historierne udspiller sig. Knud Sørensen er født i 1928 i Hjørring, blev uddannet som landinspektør og praktiserede på Mors fra 1958 til han trak sig ud af firmaet omkring 1980 for helt at koncentrere sig om forfatter- og foredragsvirksomhed. Seneste udgivelse er romanen ”Jakob og hans forældre”, der kom i efteråret 2011, og som er en samlet udgivelse af romanerne ”En tid” og ”En befrielse”. Entrè kr. 50,-. Billetter købes 1 time før ved indgangen.

LITTERATURKREDS I det nye år inviteres alle læseheste og litteratur-interesserede i såvel Ormslev som Kolt sogne til at deltage i endnu en sæson i den fælles læsekreds. Vi mødes i STAVTRUP SOGNEGÅRD. Vel mødt og go’ læselyst! TILMELDING: Sognepræst Liselotte Skrejborg Hansen – tlf. 28 85 85 90 eller mail LRIN@km.dk. STAVTRUP SOGNEGÅRD Tirsdag d. 18. september kl. 19.30. Jón Kalman Stefánsson: Sommerlys og så kommer natten. Batzer & Co 2009.

SOGNESAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 27. september, kl. 13.30-15.30 Inger Marie Madsen fortæller: ”Frøken Caja af Herman Bang” I år er det 100 år siden, at Herman Bang døde. Vi gen-

9


ORMSLEV

kalder os den store danske digter ved at høre Inger Marie Madsen genfortælle en rigtig typisk Herman Bang-historie, nemlig ”Frøken Caja”. En både morsom og tragisk fortælling om et lille pensionat i København, befolket med sære og stille eksistenser.

HØSTGUDSTJENESTE i Ormslev Kirke Søndag den 30. september kl. 10.30 Traditionen tro holder vi høstegudstjeneste i Ormslev Kirke i september. Kirken pyntes og bordene dækkes i konfirmandstuen til den efterfølgende fælles frokost. Det hele spædes godt op med høstens elskede salmer og sange – og ikke mindst med hyggeligt samvær. Så skulle grunden være lagt til en god dag i Ormslev. Kom og vær med til at gøre den endnu bedre. Kirkebilen kører som normalt + en ekstra tur efter frokosten.

OKTOBER LITTERATURKREDS Stavtrup Sognegård Tirsdag den 23. oktober kl. 19.30. Linn Ullmann: Et velsignet barn. Lindhardt & Ringhof 2006

SOGNESAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 25. oktober 13.30-15.30 Marie Bøttcher, Stavtrup: ”Livet før og nu” Vi har inviteret vores lokale ekspert i Den Gamle By i Århus, Marie Bøttcher, til denne eftermiddag at tage os med på en tur tilbage gennem slægtens historie. Undervejs skal vi synge og på den måde gøre fortiden levende gennem både ord og toner.

10

FOREDRAG FOR BØRN OG VOKSNE Stavtrup Sognegård Lørdag den 27. oktober kl. 11.00 MeDeHeLe dansekompagni ”Dansen bryder alle grænser” Bibby y BoB En danseforestilling til det sociale danseprojekt Danzaparaniños i Columbia De to ”børn” Bibbi og Bob lander ved en fejl i et eventyr, som fortælles af en omrejsende historiefortæller. Bibbi og Bob er to spøgefugle, som ikke er begejstret for udviklingen i deres historie. De finder en måde, hvorpå de kan forandre og manipulere historien. Bibbi og Bob danser sig gennem eventyret, akkompagneret af musik og medvirken fra de tilskuende børn. De stjæler bogen fra fortælleren og finder ud af, at enhver har magten til at ændre sin historie. Til sidst afleverer de bogen tilbage, og sammen former de tre den rigtige slutning. Moralen er, at med gode gerninger kommer gode historier. MeDeHeLe Dansekompagni Ormslev menighedsråd

BØRNE & FAMILIE GUDSTJENESTE i Ormslev kirke Søndag den 28. oktober kl. 14.00 Denne sidste søndag i oktober er der BUSK-gudstjeneste i de fleste af landets kirker – således også i Ormslev Kirke. BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke - og på BUSK-dagen markeres landet over samhørigheden mellem børn/unge og kirken. I Ormslev Kirke markeres dagen med en Familiegudstjeneste, hvor gudstjenesten er tilrettelagt i samarbejde med sognets KFUM spejdere.


masser af snak og god vilje, men et minimum af handling.

ALLE HELGEN GUDSTJENESTE i Ormslev Kirke Søndag den 4. november kl. 10.30

I foredraget bliver det belyst, hvad mennesker i yderområderne selv kan gøre i kampen for fremtiden. For det er givet, at det ikke er nok bare at søge om støtte fra det offentlige.

Hvert år til Alle Helgen gudstjenesten læses navnene på de personer fra Ormslev sogn, som er døde det forgangne år, op fra prædikestolen. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært med kaffe og brød i præstegårdens konfirmandstue. En hyggelig tradition midt i det kølige efterår. Alle er velkomne – både pårørende og almindelige kirkegængere. Kirkebilen kører som normalt + en ekstra tur efter kaffen.

FOREDRAG i Stavtrup Sognegård Torsdag den 8. november kl. 19.30 Forfatter og formand for Grænseforeningen Finn Slumstrup ”Har udkantsdanmark en fremtid?” Udkantsdanmark er blevet et varmt emne i den offentlige debat. Meningerne er delte om, hvorvidt den del af landet, der ligger i pæn afstand fra de store byer, overhovedet har en fremtid. Der er

Entrè kr. 50,-. Billetter købes 1 time før ved indgangen.

LITTERATURKREDS Stavtrup Sognegård Tirsdag den 20. november kl. 19.30. Orhan Pamuk: Uskyldens Museum Gyldendal 2011.

ORMSLEV

NOVEMBER

SOGNESAMVÆR i Stavtrup Sognegård Torsdag den 22. november 13.30-15.30 Sognepræst Erik Kelstrup: ”Højskolesang” Erik Kelstrup vil indlede eftermiddagen med at introducere til nogle nye og gamle højskolesange. Herefter er der frit slag! Ønsk dine egne favoritter og nyd glæden ved at synge dem sammen med andre. Undervejs er der som altid plads til en pause med kaffe og hyggesnak.

SIDEN SIDST I ORMSLEV

Sogneudflugten for Ormslev-Kolt den 9.juni.

Studietur til Blicher-egnen den 16. juni.

11


KONFIRMANDER I KOLT KIRKE, 2012

7a Hasselager Skole

7b Hasselager Skole

7c Hasselager Skole

7d Hasselager Skole

FREMTIDIGE KONFIRMATIONER I KOLT KIRKE

12

Konfirmationerne i 2013, 2014 og 2015 er planlagt til at finde sted således:

2014 – Kolt Kirke Bededag den 16. maj: Hasselager Skoles 7. a Bededag den 16. maj: Hasselager Skoles 7. b Søndag den 18. maj: Hasselager Skoles 7. c

2013 – Kolt Kirke Bededag den 26. april: Hasselager Skoles 7. a Bededag den 26. april: Hasselager Skoles 7. b Søndag den 28. april: Hasselager Skoles 7. c

2015 – Kolt Kirke Bededag den 1. maj: Hasselager Skoles 7. a Bededag den 1. maj: Hasselager Skoles 7. b Søndag den 3. maj: Hasselager Skoles 7. c


KONFIRMANDER I ORMSLEV KIRKE, 2012

Århus Friskole

7a Højvangskolen

7b Højvangskolen

7c Højvangskolen

Konfirmationerne i 2013, 2014 og 2015 er planlagt til at finde sted således:

2014 – Ormslev Kirke Bededag den 16. maj: Århus Friskole 7. kl. Bededag den 16. maj: Højvangskolen 7. a Søndag den 18. maj: Højvangskolen 7. b Søndag den 18. maj: Højvangskolen 7. c

2013 – Ormslev Kirke Bededag den 26. april: Århus Friskole 7. kl. Bededag den 26. april: Højvangskolen 7. a Søndag den 28. april: Højvangskolen 7. b Søndag den 28. april: Højvangskolen 7. c

2015 – Ormslev Kirke Bededag den 1. maj: Århus Friskole 7. kl. Bededag den 1. maj: Højvangskolen 7. a Søndag den 3. maj: Højvangskolen 7. b Søndag den 3. maj: Højvangskolen 7. c

FREMTIDIGE KONFIRMATIONER I ORMSLEV KIRKE

13


KIRKEBIL FOR ORMSLEV SOGN

KIRKELIGE HANDLINGER

Til gudstjenesterne kl. 10.30 i Ormslev Kirke er opsamlingsstederne følgende; Kl. 10.00 - Lokalcenter Søholm Kl. 10.05 - Jarlsmindevej/Søskrænten Kl. 10.07 - Stavtruphus på Stavtrupvej Kl. 10.10 - Råhøjparkens fælleshus (ikke afgang før 10.05) Kl. 10.15 - Ankomst til Ormslev Kirke Returkørsel fra kirken ca. kl. 11.30 Spørgsmål kan rettes til sognepræst Erik Kelstrup (86 28 00 65).

(Godkendt til offentliggørelse) i Ormslev og Kolt kirker i perioden 1. april til 30. juni 2012.

TAXA/KIRKEBIL Ældre og gangbesværede i Kolt Sogn er velkomne til at bestille en kirkebil både til gudstjenester og til andre kirkelige arrangementer. Bestil kirkebil på kirkekontoret tlf. 86 28 02 08 senest torsdag kl. 15.00.

DØBTE I ORMSLEV KIRKE Katja Evangelina Leal Lisboa, Emil Treldal Dige, Esther Mejdal Haaning, Mie Nautrup Dahl, Benjamin Visti Poulsen, Elisabeth Lynggaard, Sara Wulff Andersen, Liva Ravn Rygaard

DØBTE I KOLT KIRKE Thor Clemmensen Eising, Nicolai Dahl Rounborg, Noah Buhl Johannesen, Caroline Vejrup, Melina Maj Perto Knudsen, Sixten Rasmussen, Marcus Kannegaard Vester Nielsen, Frederikke Borg Kristensen, Lasse Fischer Ulnits, Laura Kunnerup Rantala, Martinus Storm Fjeldgaard Dehmer, Camille Kruse

VIEDE I ORMSLEV KIRKE Else Kriegbaum Krogh og Freddy Krogh

VIEDE I KOLT KIRKE Karen Melina Hammelsvang og Rene Andersen Jane Buhl og Brian Buhl Line Fredsø Horup og Thomas Blak Anita Mørch Groth og Thomas Groth

KOR Har man lyst til at prøve sine sangevner af i et hyggeligt og velfungerende damekor, er man velkommen til at lægge vejen forbi Stavtrup Sognegård, hvor vi hver onsdag kl. 19.30 øver til forskellige arrangementer. Der kræves ingen nodekundskab, men vi forventer en vis stabilitet. Man er velkommen til at komme og overvære prøverne og yderligere oplysninger kan indhentes hos organist Dan Frunza på tlf. 50 42 66 24.

MENIGHEDSRÅDSMØDER Menighedsrådsmøder i Ormslev Torsdag den 20. sep. kl. 19.30 Stavtrup Sognegård Torsdag den 11. okt. kl. 19.30 Stavtrup Sognegård Tirsdag den 13. nov. – valg til menighedsrådene. Menighedsrådsmøder i Kolt Torsdag den 13. sep. kl. 19.30 Kolt Sognegård Onsdag den 10. okt. kl. 19.30 Kolt Sognegård Tirsdag den 13. nov. – valg til menighedsrådene.

14

DØDE I ORMSLEV Elisa Jensen Lotte Schou Petersen

DØDE I KOLT Else Buch Hansen Emma Schmidt Elisa Jensen Knud Erik Svanhede Ole Lind Svend Ovesen Tage Gerhard Giversen Susanne Justesen Erik Rasmussen


PRAKTISKE OPLYSNINGER

Alle henvendelser vedrørende fødsler, dåb, vielser, dødsfald og attestudstedelse bedes rettet til kordegnen. Kordegn: Kordegn Erik Honoré Madsen Ormslev-Kolt kirkekontor, Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J. Tlf. 86 28 02 08 E-mail: ehma@km.dk Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10.00-13.00 Torsdag kl. 11.00-15.00 Fredag kl. 10.00-13.00.

MENIGHEDSRÅDENE: Ormslev Menighedsråd: Formand: Lene Arnholtz Jensen Rosendalvej 28, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf. 86 28 16 52, mobil 29 60 82 35 E-mail: lenearnholtz@gmail.com Kirkeværge og kasserer: Jørn Søgaard Rugbjergvej 87, Stavtrup, 8260 Viby J Tlf. 86 28 36 61 E-mail: jsoeg@mail.tele.dk Se i øvrigt: www.ormslev-kirke.dk

Præster: Sognepræst Gitte Adelgaard (kbf.) Kolt Præstegård, Kunnerupvej 115, Kolt, 8361 Hasselager Tlf. 86 28 00 27 E-mail: gra@km.dk Træffes bedst kl. 10.30-11.30, fredag undtaget. I øvrigt efter aftale. Sognepræst Erik Kelstrup Ormslev Præstegård, Ormslevvej 455, Ormslev, 8260 Viby J Tlf. 86 28 00 65 E-mail: erik.kelstrup@mail.dk Træffes bedst kl. 10.30-11.30, mandag undtaget. I øvrigt efter aftale. Sognepræst Liselotte Skrejborg Hansen H. C. Andersens vej 4, 8920 Randers NV Mobil 28 85 85 90 E-mail: LRIN@km.dk Træffes bedst kl. 10.30-11.30, mandag undtaget. I øvrigt efter aftale. Organist (begge kirker): Dan Frunza Pilegårdsvej 251, 8361 Hasselager Tlf. 50 42 66 24. E-mail: frunza@gmail.com Mandag fri. Graver Steen Sejersen Ormslev Kirke, Ormslevvej 455, 8260 Viby J. Tlf. 86 28 08 55 Træffes tirsdag til fredag kl. 09.00-12.00 E-mail: ormslev.kirkegaard@mail.dk Graver Hanne Fensten Kolt Kirke / Kolt Kirkegårdskontor Kunnerupvej 113, 8361 Hasselager Tlf. 86 28 48 29 Træffes tirsdag til fredag, bedst mellem kl. 12.00-13.00 E-mail: Kolt.Kirkegaard@mail.dk Stavtrup Sognegård Råhøjvej 5, Stavtrup. Tlf. 86 28 08 55 tirsdag til fredag kl. 09.00-14.00 Kolt Sognegård Kunnerupvej 113, Kolt Minikonfirmandlærer Anette Berggren, tlf. 86 28 55 28

Kolt Menighedsråd: Formand: Bo Jørgensen Pilegårdsvej 77, Kolt, 8361 Hasselager Tlf. 50 44 30 12 E-mail: koltmenighed@gmail.com Kirkeværge: Finn Guldmann P. Langs Vej 7 8270 Højbjerg Tlf. 86 28 36 90 E-mail: finnguldmann@webspeed.dk Kasserer: Ulla Eising Pilegårdsvej 157 8361 Hasselager Tlf. 86 28 18 98 E-mail: eising@post11.tele.dk Se i øvrigt: www.koltkirke.dk Kolt Sognegård: Sognegårdsværtinde Birgitte Højgaard tlf. 86 16 22 66 eller 40 16 22 68

FDF Århus 5. kreds Riisgården, Kunnerupvej 176 Tumlinge/Pilte (1.-3. klasse) Mandag kl. 16.30-17.45 Kontaktperson: Jane Bloch Hansen. Mail: janeblochhansen@sol.dk Væbnere (4.-6. klasse) Mandag kl. 18.00-20.00 Kontaktperson: Karsten Rasmussen. Mail: rkrichardy@hotmail.com Alle er velkomne til at kigge forbi på vor mødeaften mandag. KFUM-Spejderne i Stavtrup. Til alle piger og drenge: Bliv spejder hos KFUMspejderne i Stavtrup. Vi mødes hver onsdag i spejderhuset, Bispevej 27. Hvis du har lyst til at deltage så kom ned i spejderhuset en onsdag. FAMILIESPEJDER Første søndag i hver måned kl. 10.00-13.00 Børn fra 4 - 6 år med forældre. ULVENE (1.-3. klasse) Onsdag kl. 17.30-19.00 JUNIOR (4. klasse) Onsdag kl. 19.00-20.30 SPEJDERE (5.-7. klasse) Onsdag kl. 19.00-20.30 SENIOR (8.-10. klasse) Onsdag kl. 19.00-20.30 Se også vores hjemmeside www.flammegruppen.dk

Kaffe efter begravelse og bisættelse kan bestilles på tlf. 60 83 35 40. Stavtrup Sognegård: Kaffe efter begravelse og bisættelse kan bestilles på tlf. 86 28 08 55.

Stof til Kirkebladet Afleveres til redaktionen. Ulla Eising: E-mail: eising@post11.tele.dk Lene Arnholtz Jensen: E-mail: lenearnholtz@gmail.com – helst på e-mail. Næste nummer udkommer den 1. december 2012

Deadline er den 1. oktober 2012 Kirkebladet i Ormslev og Kolt sogne udgives af menighedsrådene og udkommer hvert kvartal. Redaktionen modtager gerne bidrag til bladet i form af debatoplæg, artikler eller andet.

15


GUDSTJENESTER

ORMSLEV

Torsdag d. 23. august

KOLT 20.00 GA

Aftengudstjeneste Synden mod Helligånden Den største blandt disciplene Den lamme ved Betesda Dam Martha og Maria

Søndag d. 26. august

12. s. e. tr.

09.00 GA

10.30 GA

Søndag d. 2. september

13. s. e. tr.

10.30 LSH

Søndag d. 9. september

14. s.e.trin.

10.30 EK Kirkebil 09.00 GA

Søndag d. 16. september

15. s.e.trin.

Søndag d. 23. september

16. s.e.trin.

10.30 EK Kirkebil 10.30 LSH Kirkebil

Torsdag d. 27. sepember Søndag d. 30. september

17. s.e.trin.

Søndag d. 7. oktober

18. s.e.trin.

Søndag d. 14. oktober

19. s.e.trin.

Søndag d. 21. oktober

20.s. e. trin.

10.30 EK Høst. Kor. Kirkebil 09.00 GA 10.30 LSH Kirkebil 09.00 EK

Torsdag d. 25. oktober Søndag d. 28. oktober

21.s. e. trin.

14.00 LSH BUSK

Søndag d. 4. november

Alle Helgen

Søndag d. 11. november

23.s. e. trin.

Søndag d. 18. november

24.s. e. trin.

10.30 EK Kirkebil 10.30 GA Kirkebil 09.00 LSH

Søndag d. 25. november

S.s.i kirkeå.

10.30 EK Kirkebil

Torsdag d. 29. november

10.30 GA Frokost & Film 09.00 EK 10.30 GA Høst. Kor 20.00 LSH

Lazarus opvækkes

10.30 LSH

Levi kaldes til discipel

10.30 GA Frokost & Film 09.00 LSH

Det sande vintræ

10.30 EK

De to sønner i vingården

20.00 GA

Aftengudstjeneste

Aftengudstjeneste

De første disciple kaldes

10.30 LSH Det ufrugtbare vintræ Børne- og fam. gudstj. Jordens salt og verdens lys 16.00 GA 18.00 GA Mortensaften 10.30 LSH

Den fattige enkes gave

09.00 EK

Kom til mig

20.00 LSH

Aftengudstjeneste

Fra døden til livet

GA: Gitte Adelgaard • EK: Erik Kelstrup • LSH: Liselotte Skrejborg Hansen

Torsdag den 15. november kl. 15.00 v. LSH

Torsdag den 6. september kl. 13.45 v. GA Torsdag den 4. oktober kl. 13.45 v. GA Torsdag den 1. november kl. 13.45 v. GA Alle gudstjenester på Koltgården er med altergang LAYOUT/TRYK: LINDE TRYK, ÅRHUS

Forbehold for trykfejl.

Gudstjenester på „Koltgården“ Gudstjenester i plejeboligerne

Ormslev Kirkeblad - 9. årgang nr. 4 - Kirkens fremtid?  
Ormslev Kirkeblad - 9. årgang nr. 4 - Kirkens fremtid?  

Ormslev Kolt sogne • 9. årgang nr. 4 • september • oktober • november 2012

Advertisement