Page 1

október 2010 I 1,95 € (59,- Sk/Kč) I ročník 12 www.stavebnictvoabyvanie.sk

Č A S O P I S ,

S

STAŇTE SA DIZAJNÉROM S ČASOPISOM

K T O R Ý M

S A

O P L AT Í

Veľká predplatiteľská

ˇ ˇ SÚTAZ O ŠPIČKOVÚ SANITU BEST viac na str. 49

viac na str. 8

S TAVAŤ,

R E K O N Š T R U O VAŤ,

B Ý VAŤ.

MÚDRE A PEKNÉ FASÁDY

EA

ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY

EFEKTÍVNE STAVANIE A O B N O VA B U D O V

SÚBOJ romantiky

A PRAGMATIZMU

´ V KÚPELNI

jesen UŽITE SI

V ZÁHRADE

T eplo apohoda DOMOVA

ISSN 1336-0191


Time®. Rovné rysy, štíhle tvary, vysoká funkčnosť, pohodlie.

Priznávam: Som pôžitkár. Mám rád kvalitu. Štýl a dizajn je môj imidž. Keď bublinky, tak originál. Keď sa mám čohokoľvek alebo kohokoľvek dotknúť, musím mať z dotyku príjemný pocit. Vravím Vám to rovno a aj ja vyžadujem priamosť. Preto mám doma elektroinštaláciu Time®. Jednoducho mi vyhovujú rovné rysy, štíhle tvary, metalická čistota, vysoká funkčnosť a pohodlie: stmievače, ovládače žalúzií, bezdrôtové ovládanie, ozvučenie v celom dome, to všetko už beriem ako samozrejmosť. Veď čas tak rýchlo plynie. www.abb.sk/vypinace

ABB, s.r.o. Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava Tel.: 02 - 594 18 701, 801 Fax: 02 - 594 18 766


esprit.com/bath-concept

Kludi Myjava, s.r.o. t + 421 34 6540160-1 e info@kludi.sk i www.kludi.sk


„Čítajte SaB ami a staňte sa s n dizajnérom!” viac na str. 8

ADRESA REDAKCIE Moyzesova 35, 010 01 Žilina tel.: +421/41/5640 370, 5640 372 fax: +421/41/5640 371 redakcia@stavebnictvoabyvanie.sk www.stavebnictvoabyvanie.sk

FOTO Jana Zajasenská

editorial

REDAKCIA Šéfredaktorka: Mgr. Barbara Turčíková, 041/5079 337 turcikova@mediast.sk Redaktorky: Ing. Ivona Partmanová, 041/5079 344 partmanova@mediast.sk Mgr. Sláva Štefancová, 041/5079 345 stefancova@mediast.sk Obrazová redaktorka: Ing. Jana Zajasenská, 041/5079 327 Sekretariát: tel.: 041/ 50 79 312

Vážení čitatelia, iste budete so mnou súhlasiť, že najlepší spôsob úniku z reality rušných pracovných dní je vytvoriť si doma útulné a komfortné prostredie, kde môžeme načerpať nové sily, relaxovať a obnoviť si pocit životnej harmónie. Kým sme si postavili nový dom, bývali sme v pomerne malom sídliskovom byte, ktorý síce nebol nabitý luxusným nábytkom a modernou technikou, ale žilo sa nám v ňom príjemne. Boj s centimetrami sme brali akosi automaticky, alebo sme ho vôbec nevnímali. Skôr nám prekážala tá spústa vecí všade. Oblečenie, topánky, kabáty, knihy, hračky, školské potreby pracovné materiály... Stale bolo treba upratovať, odkladať, premiestňovať. Ten, kto býva podobne, navyše s viacčlennou rodinou, mi iste dá za pravdu, že udržať malý byt v poriadku nie je jednoduché. Jedného dňa mi dcéra, ktorá odprevádzala svoju kamošku povedala, že Sára k nám chodieva veľmi rada, lebo u nás cíti teplo domova. Neskôr mi niečo podobné niekoľkokrát povedali aj iní návštevníci. Presvedčila som sa, že dôležitejší ako vzorne uprataný luxusne vybavený byt je pocit domova, kontakt s členmi rodiny a priateľmi, ktorý je nenahraditeľný. Napokon, na vytvorenie príjemnej atmosféry netreba až tak veľa – stačí dobre zvolená farebnosť stien, pohodlné vankúše, vhodné doplnky či pohodlná sedačka. A ak si za jesenných večerov môžete zapáliť oheň v kozube, pocit hrejivého domova bude dokonalý. Nezáleží na tom, či sa rozhodnete pre otvorený kozub s praskajúcimi horiaciámi polenami, alebo si do bytu nainštalujete supermoderný závesný kozub. Každý z nich spríjemní atmoféru. Rastúce ceny energií nás vedú k hľadaniu alternatívnych zdrojov – vykurujeme biomasou, využívame energiu Slnka, staviame pasívne domy. Rastie význam ekonomickej stránky výstavby, kde aj doplnkové vykurovanie kozubom pomáha šetriť a jeho príjemným benefitom, pridanou hodnotou, ktorú nemožno vyjadriť peniazmi, je práve príjemná atmosféra ktorú navodzuje. V najnovšom vydaní časopisu SaB vám opäť prinášame množstvo inšpirácií, ktoré vám pomôžu pri výbere tých najvhodnejších riešení. Pripravili sme pre vás i novinkou, ktorá vaše hľadanie ešte viac spríjemní a uľahčí. Navštívte našu web stránku www.stavebnictvoabyvanie.sk, kde na vás čaká elektronická podoba nášho časopisu.

media/st ďalej vydáva:

INZERTNÉ ODDELENIE Obchodná riaditeľka: Jana Zemková, zemkova@mediast.sk tel.: 0948/158 835 inzercia@stavebnictvoabyvanie.sk Ing. Pavol Jurošek, jurosek@mediast.sk Ing. Zuzana Rožaiová, rozaiova@mediast.sk Ing. Eva Kuzmová, kuzmova@mediast.sk Ľudmila Podhorcová, podhorcova@mediast.sk Jana Cikhartová, cikhartova@mediast.sk B. Bystrica: 048/415 25 76, 77, 0903/537 255 Ing. Ľubomír Hajšel, hajsel@mediast.sk Anna Ďurečková, dureckova@mediast.sk Valéria Blahútová, blahutova@mediast.sk PRODUKCIA Barbora Podkrivacká, podkrivacka@mediast.sk MARKETING Ján Franek, franek@mediast.sk RIADITEĽ DISTRIBÚCIE Ing. Pavol Jurošek, jurosek@mediast.sk tel.: 0903 50 90 93 PREDPLATNÉ predplatne@stavebnictvoabyvanie.sk predplatne@mediast.sk tel.: 041/5640 370 GRAFICKÉ ŠTÚDIO MEDIA/ST Grafika: Viktor Rek, Vlado Mihalik Výtvarná koncepcia: Mária Mráziková, Viktor Rek, rek@mediast.sk TLAČ VKÚ, a. s., Harmanec ROZŠIRUJE Media Print Kapa, Slovenská pošta, a. s., Interpress, stavebné sporiteľne, sieť predajní so stavebnými materiálmi, čerpacie stanice PHM a súkromní predajcovia. Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty. Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk Nevyžiadané rukopisy a materiály redakcia nevracia. Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie. Celoročné predplatné: 9,95 € (299,– Sk). Objednávky prijíma sekretariát redakcie REGISTRAČNÉ ČÍSLO EV 3439/09

MESAČNÍKY: Strojárstvo/Strojírenství Šport & Fitness MONOTEMATICKÉ PUBLIKÁCIE: Top trendy v bývaní Top hotelierstvo Trendy ZIMA Trendy LETO Eko bývanie

REDAKČNÁ RADA Prof. Ing. Zuzana Sternová, CSc., Ing. Eva Wernerová, Prof. Ing. Ján Bujňák, PhD., Prof. Ing. Ľudovít Fillo, CSc., Prof. Ing. Pavol Juhás, DrSc., Ing. Juraj Králik, Ing. Vojtech Mozgay

Jana Zemková

VYDÁVA MEDIA/ST, s. r. o., Žilina IČO: 36 380 849 IČ pre DPH: SK2020102568 RIADITEĽKA VYDAVATEĽSTVA Ing. Antónia Franeková franekova@mediast.sk FOTO NA TITULNEJ STRANE EcoSmart Fire


6 OBSAH ⁄ október 2010 22

30

34

38

62

24 60

42 BÝVANIE

EXTERIÉR

STAVEBNÍCTVO

10

54 56 60 62

100 Aktuálne

Aktuálne

Téma: Pohoda a teplo domova 16 Farby pre vašu energiu 22 Oheň skrotený v každej miestnosti 28 Teplo v atraktívnom obale 30 Súboj romantiky a pragmatizmu Interiér 38 Pľúca pre kuchyňu 42 Severský vánok

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

Aktuálne Užite si jeseň v záhrade Outdoor living space Reportáž: Záhrada s dierou v stene

ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY 68

Aktuálne

Téma: Obnova budov v nízkoenergetickom štandarde 71 Efektívne stavanie a obnova budov 79 Zimná záhrada – pridaná hodnota domu 90 Ten pravý kotol pre vás

Téma: Murovacie materiály 102 Múdre a pekné – fasády 112 Stavať rýchlejšie a úspornejšie 114 Veľkoplošné materiály na báze dreva Technológie 125 Spôsoby vykurovania

ŠPECIÁL Téma: Logistika 140 Transkontinentálny tranzitný terminál


71

67 ČA SOPIS O ENERGETICK ÝCH ÚSPOR ÁCH A OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOCH ENERGIE

energetické alternatívy

Efektívne stavanie a obnova budov TEN PRAVÝ KOTOL PRE VÁS

FOTO RIEN VAN RIJTHOVEN ARCHITECTURE PHOTOGRAPHY

ZABRÁNENÍM TEPELNÝM STRATÁM K ÚSPORÁM

79

102

112

125


s č di S t a as zaj ň t e op né s iso ro a m m Sa B

STAŇTE SA DIZAJNÉROM S ČASOPISOM

DAJTE SVOJMU ŽIVOTU

novy´ r zmer! LÁKA VÁS ZARIAĎOVANIE INTERIÉROV?

MÁTE RADI DIZAJN A S NADŠENÍM SLEDUJETE DIZAJNÉRSKU SCÉNU NA SLOVENSKU I VO SVETE? Súťažte s časopisom SaB Stavebníctvo a bývanie a staňte sa interiérovým dizajnérom. Všetci noví predplatitelia SaB (pozri objednávkový kupón) ale i súčasní predplatitelia, ktorí odošlú ústrižok na adresu redakcie alebo nás kontaktujú e-mailom na sekretariat@mediast.sk a prejavia záujem, budú zaradení do žrebovania o kurz interiérového dizajnu v hodnote 1 800 €, ktorý organizuje škola interiérového návrhárstva ALFA EDUCATION. Po úspešnom ukončení kurzu získa výherca Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou – Certifikát. V minulom čísle sme o tomto certifikáte uviedli neúplné informácie, za čo sa ospravedlňujeme. Súťaž trvá do 31. decembra 2010

Predplaťte si ešte dnes SaB za cenu 9,95 € a získajte 1 vydanie

Chýba vám niektoré z predchádzajúcich vydaní SaB?

október 2010 I 1,95 € (59,- Sk/Kč) I ročník 12 www.stavebnictvoabyvanie.sk

Ponúkame vám možnosť doobjednať staršie vydania za zvýhodnenú cenu 0,85 € (1 výtlačok + poštovné /dobierka). Len do vypredania zásob! Č A S O P I S ,

august 2009

I

1,95 € (59,- Sk/K )

I

ro ník 11

I

www.stavebnictvo www.stavebnictvoabyvanie.sk abyvan b vanie ie.sk sk

október / november 2009

I

1,95 € (59,- Sk/K )

I

ro ník 11

I

december 2009 / január 2010

www.stavebnictvoabyvanie.sk

ČASOPIS, S KTORÝM SA OPLATÍ STAVAŤ, REKONŠTRUOVAŤ, BÝVAŤ.

I

1,95 € (59,- Sk/K )

I

ro ník 11

I

www.stavebnictvoabyvanie.sk

ČASOPIS, S KTORÝM SA OPLATÍ STAVAŤ, REKONŠTRUOVAŤ, BÝVAŤ. is

y za cen

u

2 ča sop

ČASOPIS, S KTORÝM SA OPLATÍ STAVAŤ, REKONŠTRUOVAŤ, BÝVAŤ.

VEĽKÁ PREDPLATITEĽSKÁ SÚŤAŽ!

a

ve

va

w w w. s t

Súťažte a vyhrajte RELAXAČNÝ POBYT V PIEŠŤANOCH!!

nie.sk

ARCHITEKTÚRA

bn

ict voab

str. 35

y

I

INTERIÉR

I

EXTERIÉR

I ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY

BÝVANIE POD STRECHOU

ARCHITEKTÚRA

I

INTERIÉR

I

EXTERIÉR

I ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY

Skroťte oheň Kúpeľňa s citom pre detail Temperamentná jeseň

ARCHITEKTÚRA

I

INTERIÉR

I

EXTERIÉR

1 , 95 €

2za 1,95€

STAŇTE SA DIZAJNÉROM S ČASOPISOM

K T O R Ý M

S A

O P L AT Í

Veľká predplatiteľská

ˇ ˇ SÚTAZ O ŠPIČKOVÚ SANITU BEST viac na str. 49

I ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY viac na str. 8

Bývanie bez bariér Variácie zo skla Útek do Mexika

str. 28

S

S TAVAŤ,

R E K O N Š T R U O VAŤ,

MÚDRE A PEKNÉ FASÁDY

EA

EFEKTÍVNE STAVANIE A O B N O VA B U D O V

str. 38

SÚBOJ

str. 58

romantiky A PRAGMATIZMU

energetické alternatívy:

´ V KÚPELNI

str. 75 str. 104

strešná záhrada: SÚKROMNÝ

Teplodomova

och v oblak str. 58

Využite každý centimeter Schodisko – dominanta interiéru Výstavba podkrovia

ERGONÓMIA BÝVANIA energetické alternatívy: OBNO VA BUD O V

BIOMA SA AKO PALIVO

str. 22

jesen UŽITE SI

V ZÁHRADE

energetické alternatívy:

str. 16

V NÍ Z KOE NE R GE T ICKOM Š TA ND A R DE

Teplo apohoda

str. 118

SB Č A S O P I S ,

S

K T O R Ý M

Veľká predplatiteľská

ˇ ˇ SÚTAZ O ŠPIČKOVÚ SANITU BEST viac na str. 48

S A

O P L AT Í

októb október któb óber 2009

marec 2010 1,95 € (59,- Sk/Kč) I ročník 12 www.stavebnictvoabyvanie.sk

S TAV E B N Í CT V O R E K O N Š T R U O VAŤ,

B Ý VAŤ.

ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY: › Možnosti nízkoenergetického bývania

› Modrá v interiéri › Rovnováha v záhrade › Všetko o fasáde

S TAV E B N Í CT V O

S TAV E B N Í CT V O

BÝVANIE Č A S O P I S ,

S

K T O R Ý M

S A

O P L AT Í

ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY:

› Využívanie solárnej energie

Veľká predplatiteľská

ˇ ˇ SÚTAZ O ŠPIČKOVÚ SANITU BEST

S TA VAŤ,

R E K O N Š T R U O VAŤ,

B Ý VAŤ.

RELAX V KÚPEĽNI

Odhalenie A SPÁLNI intímneho KRÁĽOVSTVO KREATÍVNEJ MYSLE

BÝVANIE Č A S O P I S ,

S

K T O R Ý M

Veľká predplatiteľská

ˇ ˇ SÚTAZ O ŠPIČKOVÚ SANITU BEST

apríl íl 2010

PO

OD

AZ

počet ks:

O P L AT Í

S TA VAŤ,

R E K O N Š T R U O VAŤ,

B Ý VAŤ.

MLADÉ BÝVANIE –ˇ V MALOM CI VO VELKOM? ´

Veľká predplatiteľská

ˇ ˇ SÚTAZ O ŠPIČKOVÚ SANITU BEST viac na str. 49

Áno, mám záujem o: predplatné na 1 rok od vydania len za 9,95 € (299, – Sk)

Záväzná objednávka IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IČ DPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domy s pridanou hodnotou

Ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesto, PSČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

obývacka ˇ s terasou Nespochybniteľný vzťah

jú jún 2010

ISSN 1336-0191

ZADARMO!

Meno a priezvisko / názov firmy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENERGETICKÉ A LT E R N A T Í V Y REKONŠTRUKCIA BEZ PREDSUDKOV

DOM

počet ks:

S A

viac na str. 45

Rodinný bazén

RODINNÝ ISSN 1336-0191

DOMOVA

jún 2010 1,95 € (59,- Sk/Kč) I ročník 12 www.stavebnictvoabyvanie.sk

viac na str. 29

marec 2010

počet ks:

apríl 2010 1,95 € (59,- Sk/Kč) I ročník 12 www.stavebnictvoabyvanie.sk

BÝVANIE S TA VAŤ,

december d ecember b 2009

počet ks:

PRÍLOHA

25.1.2010 11:09:29

počet ks:

EXTRA

augustt august 2009

ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY

str. 16

str. 32

str. 67

ENERGIA UKRYTÁ V PRÍRODE

Titulka august-2009.indd 6

B Ý VAŤ.

MATERIÁLY

I

TECHNOLÓGIE

I

INFRAŠTRUKTÚRA

I

LOGISTIKA

STAVEBNÍCTVO ŠPECIÁL Situácia v stavebníctve Outsourcing

Číslo účtu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Administratívne

BUDOVY

VIZUALIZÁCIA: HB REAVIS Slovakia

ISSN 1336-0191

Pečiatka, podpis:

počet ks:

I

mám záujem zúčastniť sa súťaže o kurz interiérového dizajnéra

Objendávku pošlite na: MEDIA/ST – Stavebníctvo a bývanie, Moyzesova 35, 010 01 Žilina. Možnosť objednať aj telefonicky: tel.: 041/56 40 370, alebo e-mailom: sekretariat@mediast.sk, predplatne@stavebnictvoabyvanie.sk


FOTO AUSTROFLAMM

Vytvoriť harmonický interiér je umenie, ktoré vyžaduje nielen chuť tvoriť a istú sumu peňazí. Najdôležitejší je cit pre mieru, množstvo skúseností a najmä to, čomu sa ľudovo hovorí dobrý vkus. Svetoví dizajnéri k tomu pridávajú ešte neutíchajúcu túžbu po poznaní a poriadnu dávku pokory. Výsledkom toho všetkého sú interiéry, kde je všetko v súlade, tvary a materiály sa navzájom dopĺňajú, nič neprečnieva, ničoho nie je priveľa. Človek sa v takomto prostredí cíti dobre od prvej chvíle, jednoducho s ním splynie.

ývanie

str. 9 – 52


TEXT

BT, SĹ , JZ FOTO archĂ­v ďŹ riem

10 B�VANIE ⠄ aktuålne I V kúpeĞni so ťtýlom

Aj klasickĂĄ kĂşpeÄžĹˆa mĂ´Ĺže maĹĽ ĹĄmrnc! VaĹˆa Classic od ďŹ rmy RAVAK s modernĂ˝m dizajnom s veÄžkĂ˝m vnĂştornĂ˝m priestorom mĂĄ univerzĂĄlne pouĹžitie. MĂ´Ĺžete ju umiestniĹĽ do rohu, niky, k stene alebo voÄžne do priestoru. Je vhodnĂĄ aj do menĹĄĂ­ch kĂşpeÄžnĂ­. KeÄ? vaĹˆu Classic doplnĂ­te jednĂ˝m z umĂ˝vadiel Classic so skrinkou a zrkadlom, vytvorĂ­te z vaĹĄej kĂşpeÄžne dizajnovo zladenĂ˝ praktickĂ˝ celok.

I KvetinĂĄÄ?e do kaĹždĂŠho interiĂŠru

NĂĄdoby na rastliny nie sĂş len obalom, ale aj doplnkom interiĂŠru, ktorĂ˝ dotvorĂ­ priestor. Najmä v prĂ­pade veÄžkĂ˝ch rastlĂ­n tvoria nĂĄdoby aj kus nĂĄbytku. Ĺ truktĂşra, tvar a materiĂĄl, z ktorĂŠho sĂş vyrobenĂŠ, sĂş silnĂ˝m vĂ˝razovĂ˝m prvkom interiĂŠru. PodÄža zariadenia priestoru si mĂ´Ĺžete vybraĹĽ naprĂ­klad keramickĂŠ nĂĄdoby Mystic Ocean s patinou alebo modernĂŠ kovovĂŠ nĂĄdoby Superline Onlogo. Obe nĂĄjdete v ponuke ďŹ rmy VICTOR.

SpoloÄ?nosĹĽ EXIMA, spol. s r. o., ponĂşka ĹĄirokĂ˝ sortiment nĂĄbytku od klasickĂŠho aĹž po modernĂ˝ ĹĄtĂ˝l.

EXIMA, spol. s r. o., LazovnĂĄ 52, BanskĂĄ Bystrica, tel.: 048/414 56 41, 414 39 26, e-mail: eximaobchod@slovanet.sk, www.exima.sk

LVDIZOTLĂ?MJOLZ]Ă?BUOĂ“LZ BUZQJDLâOĂˆCZUPL

*WĂˆOTLBDFTUBD #SBUJTMBWB UFMGBY FNBJMTUVEJP!LTEBOJFMBTL 0UWĂˆSBDJFIPEJOZQPQJ TP 0%4MJNĂˆL )ĂˆMLPWB #SBUJTMBWB UFMGBY FNBJMTUVEJP!EBOJFMBJOUFSJFSTL 0UWĂˆSBDJFIPEJOZQPQJ TP XXXEBOJFMBJOUFSJFSTL

SaB – STAVEBN�CTVO A B�VANIE


TEXT

BT, SŠ FOTO archív firiem

11 I Interpretácia čiernej keramiky

Čierne oblečenie, látky, doplnky, nábytok sú súčasťou nášho života. Villeroy & Boch čiernu používa v tradičnom bielom svete: obklady a dlažby v kúpeľniach, obývačkách, na stenách, podlahách i priamo v sanitárnej keramike. Čierna dramaticky prenikla do sveta obkladov, kde sa návrhári pohrali s variáciami čiernych odtieňov, kontrastov lesku a matnosti, nových dekorov a typov povrchov. Memento, jednoduchá až puristická kolekcia nábytku a sanity, predstavuje prísne obdĺžnikové tvary v žiarivej bielej i v temne lesklej čiernej. BiancoNero, kolekcia obkladov a dlažieb, využíva kontrast bielej a čiernej, širokú škálu možností keramiky, kombinuje štruktúry, hrá sa s formátmi, strieda lesk a matnosť.

I KLUDI O-CEAN – batéria s joystikom Obľúbená, extravagantná a sebavedomá nová KLUDI O-CEAN umývadlová batéria s joystickom, ktorý ukrýva joystick kartušu – technológiu umožňujúcu precízne nastaviť množstvo a teplotu vody. Výtok napodobňuje tok vody z prírodného prameňa, pričom spotrebuje len osem litrov vody za minútu. Takto sa dnes šetrí – bez toho, že by ste sa museli vzdať komfortu a moderného dizajnu. Minimalistická páka dopĺňa organicky zaoblený tvar telesa batérie a vnáša výrazný kontrast do modernej kúpeľne.

I Nekupujte hadie hniezdo

Prvé domáce vírivky pochádzajú zo 60. rokov 20. storočia a dodnes fungujú podľa rovnakého princípu: vystužená akrylátová škrupina prevŕtaná množstvom dier, v ktorých sú v silikóne zapustené trysky. Nekonečné potrubie je zvonku omotané ako klbko hadov a zastriekané montážnou PUR penou. Tu voda chladne, stráca silu a môže začať unikať. Villeroy & Boch ponúka technológiu 13 výmenných JetPaksTM sedačiek s filtračným a cirkulačným systémom bez tepelných a tlakových strát. SPA zo série SP-Line a SR-Line umožňujú každému zostaviť si kúpele podľa svojich potrieb. Vyberiete si sedačky podľa svojej postavy, vyberateľnú opierku s tryskami pre každú sedačku, počet a veľkosť trysiek aj typ masážneho systému. Rôzne trysky na chrbát, krk a ramená sú vstavané v JetPaksTM a väčšina inštalácie je ukrytá za nimi.

MILÍ ČITATELIA, TEŠÍME SA NA VÁS...

I 5. – 8. 10. 2010

na výstave Elosys v Trenčíne v pavilóne č. 11, v stánku 195

I 20. – 24. 10. 2010

na výstave Moddom v Bratislave v pavilóne B1, v stánku 603. Kolektív SaB

I Electrolux v kráľovskom štýle

Spoločnosť Electrolux na počesť sobáša švédskej korunnej princeznej Viktórie s Danielom Westlingom vytvorila dizajnový koncept „švédskych koruniek”. Do známeho modrožltého emblému obliekla najlepšie a najpopulárnejšie produkty z celého svojho sortimentu. Emblém vytvorila dizajnérka Wanja Djanaieffová pre švédskych účastníkov letných Olympijských hier v Mníchove v roku 1972. Na margo upraveného dizajnu spotrebičov povedala: „Je skvelé, že sa Electrolux rozhodol využiť môj vzor práve takýmto spôsobom.”


14 BÝVANIE ⁄ osobnosť

K IKONE OD DIZAJNÉRA PREZIDENTOV

TEXT

Sláva Štefancová FOTO Ligne Roset, archív firiem

J keď je Pierre Paulin (čítaj Pier Polen) vnímaný ako dizajnér čalúneného sedacieho nábytku, jeho prvá kolekcia bola vyrobená z dreva a financoval ju jeho otec, ktorý bol zubárom. Svojou prvotinou zaujal zauja jal firmu Thonet France, pre ktorú začal al na začiatku zač ačiatku 50. rokov navrhovať nábytok. Neskôr skôr úzko úz spolupracovať s holandskou firmou Artif Artifort, tifort, ktorá mu umožnila ako prvému použiť tvarovaciu tva varovaciu penu s elastickou textíliou. Vďaka nejj sa stal revolučným tvorcom a jeho projekty dostali stali nálepku ikonické.

A

Pierre Paulin je označovaný za dizajZmyselné a pôvabné ôvabné néra prezidentov. Navrhol všetok Pierre sa venoval výrobe produktov, ktoré v sebe zahŕňali zaoblené, pôvabné, zmynábytok pre úrad Françoisa selné tvary, ktoré by prijali kontúry ľudskéMitterranda a zrekonštruoho tela a jeho prirodzený ný pohyb. Jeho inovatívne návrhy výrazne predbehli dbehli svoju dobu. val jedáleň pre Jacquesa Inšpiroval sa pri tom prácou u Jeana Royèrea a jeho kreslom ELEPHANTEAU AU z roku 1939 Chiraca. Verejnosť ho však a pohovkou OURS POLAIRE z roku 1947. pozná aj ako jednu z najznámejších osobností európskeho dizajnu minulého storočia Ribbon Chair zísa autora stolikalo na súťaži čiek, ktoré ré sa Interior Designers Chicago v roku prispôsobia bia 1966 cenu Design telu a nie e Award a vyrába sa dodnes. naopak. Elastický poťah, ktorý sa dokonale prispôsobí tvaru stoličky, sa vyrába v jednofarebnej verzii aj v pestrých farbách pripomínajúcich 60. roky.

Kreslo Pumpkin z ponuky Ligne Roset získalo na výstave IMM v Kolíne v roku 2009 cenu Innovation Award Cologne. Dizajnér s ním priniesol neobyčajnú slobodu aj do formy a ukázal svetu, že sedací nábytok sa dá vyrábať aj bez nožičiek.

Kreslo Tulip navrhol pre Artifort rovnako ako iný nábytok skulpturálnych tvarov, ktorý si obľúbili najmä mladšie generácie. Tvorí ho kostra z oceľových rúrok obalená polyuretánovou penou s elastickým textilným čalúnením.


15

Nízke kreslo Flower z transparentného polykarbonátu z roku 2009 patrí k jedným z posledných diel tohto dizajnéra. Rovnako ako polica Elysee z javorovej preglejky, ktorá dostala meno po projekte pre prezidenta Mitteranda v Elyzejskom paláci v Paríži. Elysee bola spolu s Flower predstavená na výstave v Milan Design Week.

Kreslo Anneau pripomína svojím tvarom stoličku 780 známu ako Concorde, ktorú Pierre nakreslil ako projekt pre slávne nadzvukové lietadlá. Línie stoličky sú jasné a pripomínajú krásu lietadiel. Tento model odráža snahu autora dokonale prijať a obklopiť telo sediaceho.

* 9 9.. jjú júla la 1 1927 927 92 7 † 13. júna 2009

ZAUJÍMAVOSTI Z PIERROVHO ŽIVOTA:

Stôl Tanis s čiernou lakovanou oceľovou konštrukciou, čiernou melamínovou doskou na písanie a dvoma zásuvkami sa výrazne líši od Pierrovho štýlu okrúhlych a organických foriem z 50. a 60. rokov. Minimalistický stôl je priamym nasledovníkom hnutia Bauhaus.

› Vyučil sa za hrnčiara a kamenára. › Po úraze s nožom a znehybnení časti ruky sa musel rozlúčiť s kariérou sochára. › Vyštudoval parížsku školu Ecole Camondo (súkromná škola produktového dizajnu a architektúry). › Navrhoval interiér pracovne Christiana Diora. › Pre francúzskeho prezidenta Mitteranda navrhol extravagantné solitéry. › Od roku 2001 spolupracoval s talianskou firmou Magis. › V roku 2007 sa stretol s Michelom Rosetom z Ligne Roset, kt ktorý získal exkluzívne právo na výrobu Pierrovej pohovky kr a kresla Pumpkin. OKTÓBER 2010


18 BÝVANIE ⁄ téma Teplo domova

FARBY P R E VA Š U E N E R G I U TEXT

Sláva Štefancová FOTO Austroflamm, Stuv, Decodom, Cesar, Fritz Hansen, archív firiem

Teplo a pohoda domova úzko súvisia aj s farebnosťou interiéru. To, že pohľad na určité farby v nás môže vyvolať pocit radosti a pozitívne ovplyvniť našu náladu, je známe už dávno. Práve preto by sme sa v interiéri mali obklopiť teplými farbami. DIZAJN/PACHAMAMA

V jednej miestnosti by sa nemali používať viac ako tri farby. Červený koberec umiestnite do obývačky v bielej farbe. Dojem umocníte doplnkami v čiernej.

DIZAJN/MASSIMO IOSA GHINI

Stolička JOJO z produkcie talianskej firmy poslúži aj ako stolík na odkladanie vecí.

zívna l u p Im ENÁ ČERV

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

Červe farbu obľubujú impulzívČervenú ni ľu ľudia. Pozor však na jej aplikáciu na veľkých plochách, mohla by pôsobiť agresívne. V yhnite sa jej najmä na maľovke stien, neodporúča sa ani do spálne pri problémoch s nespavosťou. Vítaná je, naopak, v podobe doplnkov a na malých plochách. V obývačke je táto farba neprehliadnuteľná.


Červená, oranžová, žltá a hnedá sú farby, ktoré vychádzajú z farebnosti ohňa a navodzujú v nás pocit tepla. Ich opakom sú studené farby, ako modrá a zelená. Teplé farby oslovujú city a majú najväčšiu čš impulzívnu silu, preto sú vhodné skôr na menšie plochy. Sú ideálne do p priestorov orientovaných riestorov orie na sever alebo východ.

á jiv Á e Hr ED HN

DIZAJN/PINTDECOR PRE JV POHODA

Ručne vyrábané hodiny na bavlnenom plátne s keramickými detailmi ukazujú čas vo viacerých svetových metropolách.

DIZAJN/BRIK

Obývačková zostava New Flex z duba moreného na šedý orech kombinuje hnedú a bielu farbu.

Hnedá je farbou zeme, preto vyvoláva pocit bezpečia. Je to farba dreva, ktoré nájdeme v každom interiéri. Skúste zariadiť obývačku v hnedých tónoch. Od podlahy začnite najtmavšou farbou, smerom k stropu by sa mali farby zosvetľovať.

19


20 BÝVANIE ⁄ téma DIZAJN/BLÅ STATION

Stohovateľná stolička STING sa vyrába vo viacerých odtieňoch, s oranžovými skrinkami na kuchynskej linke však bude ladiť práve tento.

OR A AN ktív ŽO na VÁ

Ak máte radi oranžovú, ste podľa psychológov tvrdohlaví. Táto farba je vhodná do priestorov, v ktorých sa stretávajú ľudia a ktoré sú určené pre aktivitu. Rozveseľuje a prináša radosť. V kuchyni pôsobí pozitívne, pretože podporuje chuť do jedla – nepoteší však tých, ktorí neustále rátajú kalórie. V tomto prípade sa jej v kuchyni radšej vyvarujte.

DIZAJN/B.R.F. DIZAJN/TUPPERWARE

Servírovacie misky a taniere Allerga sú výsledkom sofistikovaného výrobného procesu. Využijete ich rovnako v kuchyni, ako aj na pikniku v prírode.

Barová stolička Leo v sebe spája prvotnú praktickosť a pridanú hodnotu, ktorou je jej žltá farba povzbudzujúca náladu pri varení.

DIZAJN/QUINZE & MILAN

á el Á s Ve ŽLT

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

Polička Honeycombs sa Po sk skladá z častí, ktoré môže žete ľubovoľne rozmiestniť a usporiadať podľa potreby.

Žltú farbu uprednostňujú nekomplikované a spontánne povahy. Aplikácia tejto optimistickej farby dokáže vsugerovať pocit tepla vyšší až o dva stupne Celzia. Rozjasní atmosféru v miestnosti a podporuje chuť do učenia. Psychologicky ide o najveselšiu farbu, ktorá zároveň stimuluje činnosť mozgu.


21 DIZAJN/INEKE HANS

Ružový vešiak na kabáty umiestnený v strede detskej izby zachráni stoličky od kôpok oblečenia, ktoré na ne deti zvyknú odkladať.

ná Jem OVÁ RUŽ

DIZAJN/INNOVATION LIVING

Pohovka v detskej izbe nie je bežným štandardom. Skúste preto vyberať posteľ, na ktorú môžu dievčatá usadiť aj svoje kamarátky.

Ružová farba je synonymom romantickosti. Ak patrí medzi vaše obľúbené, pravdepodobne sa môžete zaradiť medzi jemných a trocha nepraktických ľudí. Výrazné farby milujú aj deti. Kombinujte ich tón v tóne a zariaďte nimi napríklad dievčenskú detskú izbu.

Interiérová tónovaná oteruvzdorná farba

NOVÉ ODTIE NE

Tónovaná matná oteruvzdorná vysoko paropriepustná rýchloschnúca interiérová disperzná farba s vysokou krycou schopnosċou a roztierateûnosċou na okamžité použitie, vhodná na nátery všetkých bežných podkladov vrátane omietok sanaéných systémov. Dodáva sa v 12 základných odtieÿoch.

Moderné pastelové odtiene

VIAC NEZ FARBY www.het.sk


22 BÝVANIE ⁄ téma Teplo domova

OHEŇ skrotený v každej TEXT

Sláva Štefancová FOTO Gemmy, Thorma, Vauni, Conmoto, Tonwerk

DO OBÝ OBÝVAČKY ÝVAČKY

Krásu ohňa v interiéri si nemusíte vychutnávať len v obývačke. Moderné kozuby a kozubové pece môžete umiestniť tam, kde ich potrebujete.

1

2

3

1.

Kozubová pec Stuv 30 vyčarí jedinečnú atmosféru nielen večer po príchode z práce, ale aj počas nedeľnej kávy. Výberom z niekoľkých riešení umiestnenia v interiéri (voľne stojaca, zabudovaná alebo zavesená) prispôsobíte pec tak, aby vyhovovala vašim predstavám o modernom bývaní.

2.

Hladké jednoduché tvary minimalistického plynového krbu XLR zapadnú do každého interiéru. Tradičné polienka, moderné čierne alebo biele perličky, sklo a reflexná porcelánová doska vám umožnia vytvoriť kombináciu umenia a ohňa tak, aby ste zdôraznili charakter zariadenia miestnosti.

3.

Kozub na bioetanol ROLL FIRE zaujme svojím netradičným tvarom. Nádoba na palivo z antikora drží na svojom mieste vďaka magnetom. Vonkajší obal kozuba je nekĺzavý a odolný voči teplu. Ak si ku kozubu zakúpite aj príslušenstvo v podobe držiaka, jeho montáž na stenu bude jednoduchou záležitosťou.


4

5

4.

D O KUCHYNE

Kvalitný reichenbachský porcelán tvoriaci vonkajší obal stolového mini kozuba OGON bol vytvarovaný tak, aby na prvý pohľad nebolo jasné, že v sebe skrýva ohnivý element. Prenosné ohnisko má tvar ruskej matriošky, ktorou bol dizajnér Alim Pasht-Han fascinovaný rovnako, ako ohňom. Rozhodol sa teda spojiť tieto dva prvky a výsledkom je séria ohnivých matriošiek OGON.

6.

5.

Kozub na bioetanol Cupola s hliníkovou konštrukciou pripevníte na stenu tak ľahko, ako televízor s plochou obrazovkou. V čase, keď nebude horieť, bude aspoň zaujímavou skulptúrou v spálni. Vďaka pokročilým funkciám si budete môcť dokonca sami regulovať veľkosť plameňov. Prenosnú verziu tohto kozuba – Globe z liatiny alebo leštenej žuly na nožičke – môžete zasa otočiť o 360 stupňov.

Nikdy predtým nebolo ľahšie experimentovať v interiéri s ohňom! Prenosný kozub na bioetanol Divider je navrhnutý tak, aby ste si plamene mohli vychutnávať rovnako zo všetkých strán cez transparentné 8 mm hrubé sklo. Napríklad aj v kuchyni.

I N F RAČ E RV E N É VY K U ROVAC I E S Y S T É M Y

DO O SPÁLNE

miestnosti

zabezpečia pocit tepla ako pri kachľových peciach, poskytujú čisté, zdravé a energiu šetriace teplo ohrievajú pevné predmety, vrátane ľudského organizmu sú vhodné aj pre alergikov, pretože nedochádza k víreniu prachu zabraňujú vlhnutiu stien a šíreniu plesní majú netradičný dizajn – zrkadlá, obrázky, motívy na želanie

Vážení zákazníci, dovoľujeme si pozvať vás do expozície stánku spoločnosti REDWELL Slovensko, s. r. o., kde sme pre vás pripravili prezentáciu infračerveného vykurovacieho systému. Nájdete nás 5. – 8. 10. 2010 na výstave Elosys v Trenčíne a 20. – 24. 10. na výstave Moddom v Bratislave.

T E Š Í M E S A N A VA Š U Ú Č A S Ť!

REDWELL SLOVENSKO, s. r. o. Nám. Š. Moysesa 2/A, 974 01 Banská Bystrica tel./fax: 048 415 60 83 e-mail: tisliar@redwell.sk, messerschmidt@redwell.sk www.redwell.sk


24 BÝVANIE ⁄ téma

D O JEDÁLNE

7.

Veľký priezorník kozubových kachlí ALVESTA vám umožní vychutnať si oheň v jeho plnej kráse. Prírodný pieskovec dotvára presvedčivý obraz moderného dizajnu. Tento model disponuje prívodom externého spaľovacieho vzduchu. Celkový vzhľad dodáva týmto kachliam isté fluidum, a vytvára tak príjemnú atmosféru domova.

DO O HALY

THORMA Výroba, k. s., Šávoľská 1, 986 01 Fiľakovo, www.thorma.sk

8.

V rámci interiérového dizajnu nemožno kozub GATE pozoruhodných rozmerov prehliadnuť. Spaľovacia komora je zavesená na oceľovej doske antracitovej farby. Veľká sklenená tabula a lesknúca sa kľučka kontrastujú s matnou oceľovou doskou. Miesto na uloženie paliva je dizajnom prispôsobené výzoru krbu a vyzerá, akoby tvorilo jeho nerozlučnú súčasť.

7

8

9.

Kozubová pec T – Eye je už na prvý pohľad určená fanúšikom oblých tvarov. Automatická regulácia vzduchu a otvor na vkladanie dreva v hornej časti pece, ktorú môžete otočiť okolo vlastnej osi, sú len dvomi zo série inovácií pre jednoduché a komfortné používanie tejto pece švajčiarskej značky.

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE


(+) Plus při vytápění

(+

Výhody krbových kamen s výměníkem: x možnost napojení na stávající otopný systém v kombinaci s plynovým nebo elektrickým kotlem x výkon výměníků dle typu od 4,9 do 11,3 kW x vysoká účinnost až 83 % x terciální spalování x u některých typů možnost doplnění vychlazovací smyčky – ochrana proti přetopení x vyměnitelný výměník x u modelů Grand Max Plus a Kalmar externí přívod vzduchu a automatická regulace primárního spalovacího vzduchu Kalmar 11 s výměníkem

Grand Max Plus 11 s výměníkem

Bergamo s výměníkem

Adria II s výměníkem

Vestre s výměníkem

Kontakty: HAAS+SOHN Rukov, s.r.o. SNP 474 408 01 Rumburk tel.: 412 332 353 fax: 412 332 345 e-mail: odbyt@haassohn.com www.haassohn-rukov.cz Odense s výměníkem

krbová krb kamna ová (+) k krbová a mkamna n a s(výměníkem +) krb (+) okrbové vá k stavebnice amna (+) krbové s v ývložky mění


26 BÝVANIE ⁄ téma

TEXT

Sláva Štefancová v spolupráci s firmou Romotop FOTO Stuv

Teplo domova OHĽAD na plápolajúci oheň a príjemné teplo sú tými najkrajšími pôžitkami, ktoré kozubové pece ponúkajú. Prinášame zopár tipov, aby ste si tieto chvíle mohli vychutnávať čo najdlhšie.

P

1. Priehľadné sklo Najdôležitejšie je zabrániť usadzovaniu sadzí na skle. To zaistíte správnou spaľovacou teplotou, suchým drevom (vlhkosť 18 – 20 %), dostatočným prívodom vzduchu a vhodnou veľkosťou polien (priemer 8 – 10 cm).

2. Čistenie sadzí Sadze odstránite zo skla tak, že na navlhčené noviny nachytáte jemný popol a ním otriete sadze zo skla. Nakoniec sklo pretrite suchou papierovou utierkou. Alebo môžete použiť odstraňovač sadzí.

3. Pravidelná kontrola Pri sezónnom vykurovaní by ste si mali komín nechať skontrolovať dvakrát ročne. Raz za rok je nutné poriadne vyčistiť pec – predĺžite tak jej životnosť. V prípade, že pec nadmerne zanáša, napríklad zlým ťahom, kvôli vlhkému drevu alebo zlému spaľovaniu, čistite ju častejšie.

4. Vynášanie popola Popolník vyprázdňujte pravidelne, aby rošt neležal v horúcom popole a neničil sa. Na dne spaľovacej komory nechávajte 2 – 3 cm vysokú vrstvu popola. Pôsobí ako izolácia roštu, ktorý chráni pred horúcimi uhlíkmi.

5. Prasknutý šamot Šamotové obloženie chráni pred vysokými teplotami. Najčastejšie býva poškodené mechanicky, pri prikladaní. Polená prikladajte tak, aby nenarážali prudko so šamotu! Ak je šamot len prasknutý, nie je dôvod na jeho okamžitú výmenu, pretože prasklina nemá žiaden vplyv na horenie.

6. Dym v miestnosti Neotvárajte dvierka pred tým, než drevo zhorí na uhlíky! Ak ich potrebujete otvoriť skôr, robte to opatrne – pootvorte ich a po 10 sekundách otvorte úplne.

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

Ako sa starať

o kozubové pece


27 Teplo domova

Žiadaný

doplnok interiéru TEXT A FOTO

Romotop

Kto si nemôže dovoliť stavbu kozuba z priestorových alebo finančných dôvodov, volí alternatívu kozubových pecí. Kozubové pece sú veľmi žiadaným doplnkom interiéru. Ich veľkou výhodou je ľahká inštalácia, priestorová nenáročnosť a nižšia obstarávacia cena. AJITELIA kozubových pecí oceňujú aj možnosť ich okamžitého použitia. V ponuke značky Romotop nájdete aj niekoľko desiatok modelov pecí s moderným dizajnom v širokej palete farebných kombinácií keramiky vlastnej výroby, prírodného kameňa, pieskovca alebo skla. Nechýbajú ani kozubové pece s teplovodným výmenníkom na ohrievanie vody. Pôžitok ako pri posedení pri ohni prinášajú veľké sklenené plochy dvierok kozubových pecí.

M

Európska špička Firma Romotop patrí vo vývoji a v inováciách kozubových pecí a kozubových vložiek medzi európsku špičku. V tomto roku uvádza na trh niekoľko významných noviniek, medzi ktoré patria napríklad kozubové vložky DESIGN klasického aj rohového zasklenia, kozubové vložky DYNAMIC KV 075W, KV 025G a KV 025N s teplovodným výmenníkom. Ich vlastnosti umožňujú vykurovať miestnosť a zároveň kozub pripojiť

do systému na ohrievanie teplej vody. V spojení so solárnymi panelmi na streche domu, akumulačnou nádobou a automatickým systémom dosiahne majiteľ domu maximálne úspory pri vykurovaní a ohrievaní teplej úžitkovej vody.

odbornú realizáciu stavby, montáž i dopravu. Romotop ponúka svojim zákazníkom komplexné riešenie celého systému v jednej sade.

Zájdite si po radu Ak rozmýšľate nad kúpou kozuba alebo kozubovej pece, zájdite si po radu k renomovaným predajcom značky Romotop v celej Slovenskej republike. Poskytnú vám cenné informácie a poradia s výberom kozubovej pece, zaistia

ROMOTOP spol. s r. o. český výrobca kvalitných kozubových pecí Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou tel.: +420 556 770 999 e-mail: info@romotop.cz www.romotop.sk

OKTÓBER 2010


28 BÝVANIE ⁄ téma

I Loft

DIZAJN: ANTRAX/EUROPLAN

Teplo domova

Moderný lineárny radiátor z hliníka, ktorý je jednoduchý, ale súčasne prepracovaný. Jeho povrch má textúru, skladajúcu sa z malých vlniek, čo vytvára neobvyklý efekt, akoby bol mäkký a príjemný na dotyk. Môže byť inštalovaný horizontálne aj vertikálne, samostatne alebo s umiestnením až troch prvkov vedľa seba.

TEPLO

V AT R A K T Í V N O M O B A L E TEXT

Sláva Štefancová FOTO archív firiem

Kompromis medzi dizajnom a činnosťou vo svete radiátorov je už dnes prežitkom. Potešte svoje oko výrazným dizajnom vykurovacích telies, ktoré sa postarajú o teplo vášho domova. I Twister

DIZAJN: AEON/GEMMY

Radiátor Twister tvorí deväť trikrát pretočených tyčí, ktoré striedavo odhaľujú brúsené a leštené plochy. Môžete si tak vychutnať hru svetla na matných a lesklých častiach radiátora. Zakrútenie tyčí zároveň zvyšuje aj efektívnosť tohto výhrevného telesa. Dĺžka radiátora z nehrdzavejúcej ocele je 1,5 alebo 2 metre. Môže byť inštalovaný horizontálne alebo vertikálne, s piatimi alebo deviatimi tyčami.

I Lyra

DIZAJN: METATHERM

Dekoratívny antikorový radiátor slúži ako vykurovacia vešiaková stena. Svojím tvarom pripomína hudobný nástroj, podľa ktorého bol aj pomenovaný. Odporúča sa najmä do veľkých miestností. Radiátor je vyrábaný na zákazku podľa technického riešenia vykurovania.

I Zero-Otto

DIZAJN: ANTRAX/EUROPLAN

Vďaka filozofii a kreativite Francesca Luccheseho, ktorý priraďuje funkčnosť a emócie objektom, bol vytvorený radiátor Otto-Zero. Okrem vykurovania ponúka možnosť osviežovania vzduchu vďaka kontajnerovej esencii. Radiátor je vďaka svojim jednoduchým a čistým tvarom vhodný do moderného prostredia. Je vyrobený z hliníka a môže byť inštalovaný ako samostatný prvok, a to buď vertikálne, alebo horizontálne, ako aj v jeho dvojitej verzii.


29 I Soho DESIGN: TUBES

„Veríme, že obsah a forma by mali hovoriť rovnakým jazykom. Preto sme redizajnovali samotnú jednotku, ktorá definuje tvar tradičného radiátora. Zjednodušili sme jej tvar, a tým sa stala nekonečne univerzálna a perfektne sa hodí do moderných funkčných priestorov,“ vyjadrili sa dizajnéri Ludovica a Roberto Palomba o svojom radiátore Soho.

I Churumbela DIZAJN: METATHERM

Antikorový radiátor s možnosťou prispôsobenia sklonu schodiska zaručí pekné a útulné bývanie. Vertikálne rúrky usporiadané stupňovito sa postarajú o zaujímavý tvar, ktorý sa hodí do moderného i tradičného interiéru. Radiátor je vyrábaný na zákazku podľa technického riešenia vykurovania.

I Heatwave DIZAJN: JAGA

Tento reliéfny model, visiaci na stene ako umelecké dielo, zaručene upúta pozornosť. Dizajn Lorisa Laarmana tak posúva hranice vykurovania. Toto vykurovacie teleso v sebe spája remeselné detaily a funkčnosť. Zatočený tvar úmyselne kontrastuje so svojím nepoddajným betónovým obalom a radiátor sa tak stáva ozdobou každej miestnosti. Heatwave dostupný v troch veľkostiach môže byť inštalovaný v akomkoľvek uhle.

I Moon

DIZAJN: ORECA/JAGA N. V.

I Marbella DIZAJN: AEON/GEMMY

Jedinečné riešenie pre kúpeľne a luxusné priestory prináša antikoro kombinované s kameňom. Radiátor s vysokým tepelným výkonom je k dispozícii s viacerými druhmi kameňa – s tmavou žulou, krémovo svetlým mramorom alebo s vápencom. Elegancia a zaujímavý vzhľad ho predurčujú aj do iných miestností ako do kúpeľne.

Moon je spojením najvyššej remeselnej kvality a dizajnu. Dizajnér Nicole Partas sa snažil zachytiť v tomto unikátnom dizajnovom kúsku teplo a zmyselnú atmosféru letnej noci plnej samby. Mesačné organické línie odkazujú na mesto Rio de Janeiro. Vďaka zmesi minerálov vyrobených patentovanou metódou vydáva príjemné teplo, podobné teplu z kachľových pecí.

OKTÓBER 2010


30 BÝVANIE ⁄ interiér TEXT

Sláva Štefancová FOTO Hopa, Maax, Kaldewei,

Jika, Cifial

Obdivné pohľady návštev a príjemný pocit z nového bývania získate, keď sa necháte uniesť originalitou a dekorujete interiér v barokovom štýle. Ak vám takáto romantika nevyhovuje, stavte na nesmrteľný minimalizmus.

SÚBOJ romantiky

A PRAGMATIZMU

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE


31 ADI pozeráte historické filmy s pompéznymi dobovými kostýmami a nábytkom, ktorý vyzerá, akoby na ňom sedel sám Kráľ Slnko? Túžite aspoň na chvíľu zažiť prepych francúzskych zámkov?Ak áno, skúste svoj interiér ozvláštniť doplnkami v barokovom štýle.

R

Kúsky, ktoré upútajú Pre niekoho príliš gýčový, pre iného zasa atraktívny. Taký je barokový štýl. Ak ho chcete zakomponovať aj do svojho interiéru, začínajte od stien. Vyberajte si tmavé a výrazné farby, akými sú tmavočervená alebo sýta fialová, nech miestnosť vyzerá dramaticky. Jednotlivé kusy nábytku či umelecké diela upútajú na tmavom podklade väčšiu pozornosť a dosiahnete aj želaný kontrast. Hĺbku dodajú stene aj tapety s kvetmi, zdobené zlatými a striebornými motívmi. Charakteristickým znakom stien je aj obloženie drevom alebo drevenými panelmi s dekoratívnymi prvkami.

Čo použiť? AK UVAŽUJETE NAD DEKOROVANÍM SVOJHO INTERIÉRU V BAROKOVOM ŠTÝLE, VYBERAJTE SI:

› sýte a tmavé farby ako čierna, červená, fialová, ktoré vyvážite bielou › luxusné textílie › vyrezávaný drevený nábytok › zlaté a strieborné obruby › pompézne umelecké diela › krištáľové lustre › zrkadlá v barokovom ráme › ozdobné armatúry v mosadznej alebo zlatej farbe

Termín barok môže pochádzať z gréčtiny, kde „baros“ znamená hojnosť a ťarchu, rovnako ako aj z portugalčiny, kde slovo „berrueco“ označuje perly nepravidelných tvarov. OKTÓBER 2010


32 BÝVANIE ⁄ interiér

Dosiahnutie maximálneho účinku s použitím minima prostriedkov – nový smer minimax pomenoval na prelome 19. a 20. storočia Herbert Spencer. SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE


33

SÚBOJ

romantiky

Aj kúpeľňa má šancu zažiariť Obrovské zrkadlo s výrazným rámom, zlatom dekorovaný obklad stien, či vaňa charakteristických tvarov a prepojenie ozdobnosti s romantikou – to všetko robí z obyčajnej kúpeľne miestnosť s barokovým šmrncom. Aj keď niektorí považujú tento štýl za výkladnú skriňu gýču, nájdu sa v ňom najmä romantické povahy.

A PRAGMATIZMU

ného zariadenia mali zachovať triezvy prístup. Z farieb dominujú červená, biela, čierna a tmavo fialová, ktoré môžete vzájomne kombinovať. Výraznými doplnkami, ktoré umocnia tento trend, sú lustre, zrkadlá, barokové kresielka či obrazy v barokovom štýle. Punc dokonalosti dodajú kúpeľni ozdobné armatúry v mosadznej alebo zlatej farbe.

Vlny a kypré tvary Moderný barok Moderný barok v kúpeľni sa vyznačuje nábytkom oblých tvarov na vysokých nožičkách a kvetinovými motívmi na obkladoch či tapetách. Takto obložené veľké plochy stien sa stanú dominantou interiéru, preto by ste si pri výbere ostat-

Barokom sa môžete inšpirovať aj v prípade, že váš interiér sa nesie v duchu minimalizmu. Kreslo barokových tvarov, či lampa na seba v miestnosti upútajú pozornosť a dokonale vystihnú túto hru zmyslov a ducha, pre ktorú sú typické zakrivené línie, vlny a kypré tvary.

OKTÓBER 2010


34 BÝVANIE ⁄ interiér

SÚBOJ

romantiky

Nadčasový a večný Ak sa o nejakom štýle dá povedať, že je nadčasový, je to práve minimalizmus. O minimalistickom štýle sa tvrdí, že je studený, neosobný a vládnu mu pravé uhly. Má však svoj pôvab, ktorý dosahuje účelnosťou a jednoduchosťou – hľadá základné štruktúry a formy bez rušivých ozdôb. V porovnaní s barokom sa tak stáva protipólom tohto „prezdobeného” štýlu.

Čo použiť? AK UVAŽUJETE NAD DEKOROVANÍM SVOJHO INTERIÉRU V DUCHU MINIMALIZMU, VYBERAJTE SI:

› neutrálne farebné odtiene, ako biela, béžová a sivá › geometricky rovné línie, ktoré harmonizujú s okolím › hranatý nábytok › materiály, ako drevo, sklo, hliník, oceľ alebo kameň › minimum doplnkov a dekorácií › biele umývadlá s chrómovými vodovodnými batériami › svietidlá s nenápadným dizajnom

A PRAGMATIZMU

Zaoblené rohy na odľahčenie Minimalizmus súčasných kolekcií už nie je taký prísny v tvaroch a dovolí si napríklad aj odľahčenie v podobe zaoblených rohov. V spojení s bielou farbou vyvoláva zaoblená vaňa dojem decentného luxusu. Rovnako sa zmenilo ponímanie sprchových vaničiek, ktoré buď úplne splývajú s podlahou, alebo sú vyvýšené o 2 – 3 cm. Vzdušnosť a prehľadnosť minimalizmu sú zároveň aj veľkou výhodou, pretože najmenšími zmenami, ako napríklad pridaním dekorácií alebo zmenou farby stien, môžete docieliť úplne iný štýl. Dizajnéri sa k inému štýlu presunú väčšinou potom, ako si ten aktuálny získa obľúbenosť más. Pre bežného človeka to hlavne z finančných a časových dôvodov nie je možné. Rovnako je nelogické, kompletne meniť svoju kúpeľňu napríklad každé tri roky.


36 BÝVANIE ⁄ interiér

SÚBOJ

romantiky

A PRAGMATIZMU

Minimalizmus sa začal v architektúre objavovať na konci 20. storočia. Prikláňa sa k jednoduchým tvarom, bledým farbám a odmieta rušivé ozdobné prvky.

Moderné drevo Drevo si našlo svoje miesto v modernej kúpeľni či už vo svojej pravej podobe, alebo ako keramický obklad ukrytý v maske dreva. Drevo je pre tento štýl ako stvorené a vďaka špeciálnym lakom a technológiám je aj vode odolné a nenáročné na údržbu. Kombináciou chladného kovu a hrejivého dreva docielite zaujímavý efekt.

Odraz individuality Čistota tvarov minimalizmu si u nás ešte dlho udrží svojich prívržencov. Súčasné trendy rešpektujú individualizmus a dizajn kúpeľne nie je ničím iným, ako odrazom života človeka, ktorý túto miestnosť využíva.

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE


v o k o r 0 1 5 a Záruk

é ick am Ker

k

art uše

riešenie pre Vašu kúpeľňu

n g i es d ý k s n a Tali

100 % akrylát


38 BÝVANIE ⁄ interiér

PĽÚCA PRE KUCHYŇU TEXT

Sláva Štefancová FOTO archív firiem

Odsávač pár je neoddeliteľnou súčasťou kuchyne. Tento praktický pomocník, ktorý sa dnes na míle odlišuje od svojich predchodcov, sa môže zároveň stať aj estetickým doplnkom kuchyne. I Mirror

DIZAJN: FABER/DOMOSS

Tvar odsávača by nemal prekážať pri varení. Dotykové ovládanie s displejom môžete doplniť diaľkovým ovládaním. Po aktivovaní odsávača sa jeho horný diel elektromechanicky vyklopí, rozsvieti sa osvetlenie a spustí sa veľmi výkonná a tichá celokovová ventilačná jednotka PRO na stupeň výkonu, ktorý bol naposledy použitý.

I Moonlight a Zebra DIZAJN: MIRABILIA/EMEX

O príjemnú atmosféru v kuchyni sa postará digestor spojený s osvetľovacím telesom. Motory majú výkon 800 m3/h a sú extrémne tiché. Jedno osvetlenie sa nachádza na spodku odsávača – dve halogénové svetlá osvetlia varnú dosku. Druhé osvetlenie, ktoré dodáva digestoru zvláštny efekt, sa nachádza za dekoratívnym sklom. Jeho intenzitu môžete regulovať otočným reostatom.

I DA 6000 W DIZAJN: MIELE

Nástenný dekoračný odsávač pár z bezpečnostného skla a antikora v čase jeho nepoužívania jednoducho splynie so stenou. Ovláda sa jednoducho, dotykovým ovládaním na sklenenom paneli s LED – indikáciou. Intenzitu osvetlenia na spodnom sklenenom paneli môžete regulovať podľa potreby. Vyberateľné antikorové tukové filtre môžete umývať v umývačke.

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE


39 I DA 6290 W

DIZAJN: MIELE

Reprezentant dnešného dizajnu je vybavený viacfarebným LED osvetlením, ktorého farbu môžete nastaviť a naprogramovať tak, že sa zmení každú minútu alebo štvrť hodinu. Puristicky poňatá predná hrana obsahuje ovládací panel. Zaoblené línie a antikoro, z ktorého je odsávač vyrobený, ho predurčujú do modernej kuchyne.

I Mini Om DIZAJN: ELICA

Netradičný a inovatívny vzhľad digestora premení každú kuchyňu na miesto, kde budete radi tráviť svoj voľný čas. Na modeloch odsávačov tejto značky spolupracoval Davis Lewis, ktorý svojím umením očarúva svet viac ako 30 rokov. Dizajn digestorov pod jeho taktovkou získal nový rozmer dizajnu samotnej kuchyne. Optimalizovaný systém odsávania znižuje úroveň hluku a zaručuje vysoký výkon odsávania pár pri varení.

I Wave a Ola

DIZAJN: ELICA

Digestor Wave z nehrdzavejúcej ocele okrem svojej prvotnej funkcie prináša aj svetlo v pohybe a magickosť tieňov. Rovnako, ako v prípade odsávačov Ola, je vidieť zjavnú inšpiráciu dizajnéra prírodou. Používateľom poskytujú tieto digestory obrovskú flexibilitu ich inštalácie. Môžu byť umiestnené ako priestorové v strede miestnosti, rovnako aj inštalované v blízkosti múru ako tradičné digestory.

OKTÓBER 2010


40 BÝVANIE ⁄ interiér

» NEPOKAZTE SI RADOSŤ Z VARENIA

Hýčkanie rodiny sa začína v kuchyni TEXT A FOTO

Odborníci radia myslieť pri koncipovaní kuchyne na jednoduché ergonomické zásady. V kuchyni nie je dobré prenášať na väčšie vzdialenosti mokré či špinavé suroviny a riad. Preto je napríklad vhodné mať odpadkový kôš čo najbližšie k drezu a pracovnú plochu hneď vedľa varnej dosky. Naopak, je výhodné mať drez dosť ďaleko od varnej dosky, aby nám voda pri oplachovaní nestriekala do rozpálených panvíc. Vďaka takýmto jednoduchým opatreniam nám nič nepokazí radosť z varenia. A znalci hovoria, že jedlo pripravené s radosťou aj lepšie chutí.

Oresi

Práca v kuchyni môže byť pre niekoho zábavou, pre iného nutnou povinnosťou. Ale v žiadnom prípade by sme nemali zabúdať na to, že varenie je vždy výbornou možnosťou, ako doslova hýčkať svojich najbližších. Láska i láskavosť v našich zemepisných šírkach prechádza žalúdkom. A nepochybne platí, že pre potešenie ľudí, ktorých máme radi, nemusíme variť nejaké exkluzívne lahôdky. Aj dobre pripravená praženica môže byť pekným spoločným zážitkom pri prestretom stole. EĎ si väčšina z nás spomenie na detstvo a prázdniny u babičky, vybaví si život v kuchyni. A dnešný trend spájania obývacieho, jedálenského a kuchynského priestoru je vlastne návratom k tejto dedinskej tradícii.

K

Kuchyňa je miestnosť, kde sa žije najviac Byť v kuchyni, hrať sa, baviť sa, alebo na niečom pracovať a zároveň sa tešiť na chystané jedlo, to je kúzlo domova. Na slovenský trh kuchýň začína prenikať značka Oresi. Produkty tejto značky sú najpredávanejšími kuchyňami u nášho suseda, v Českej republike. V spoločnosti Oresi teda určite vedia, čo tvorí dobrú kuchyňu. Oslovili sme ich odborníkov a opýtali sme sa, ako vychádzajú v ústrety tým, ktorí si tiež myslia, že hýčkanie rodiny začína v kuchyni. Tvorcovia kuchýň Oresi na to v záujme svojich zákazníkov poctivo myslia. Vytvárajú kuchyne, ktoré sú pekné

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

na pohľad. Zodpovedajú súčasným trendom, ale ich ponímanie je nadčasové, aby sa takáto kuchyňa páčila svojej rodine aj o desať rokov, keď bude móda ktovie aká. Zároveň v Oresi dbajú na kvalitu a funkčnosť vyhotovenia. V kuchyni má predsa človeku všetko šikovne padnúť do ruky, aby si mohol užiť prípravu pokrmov pre svojich miláčikov. Zásuvky, ktoré sa samy jemne zatvárajú, dvierka, ktoré vďaka tlmičom nebúchajú, organizéry v úložných priestoroch, ktoré pomáhajú rovnať riad, zabudované spotrebiče a mnoho ďalších prvkov vytvárajú z práce a života v kuchyni príjemný zážitok.

Pozor! Garancia najnižšej ceny

a preto môže pre svojich zákazníkov získať od všetkých dodávateľov naozaj jedinečné ceny. Najviac sa to týka toho, čo je na moderných kuchyniach najlákavejšie, ale u iných predajcov tiež často najdrahšie – všetky možné kovania, pojazdy, plnovýsuvy, tlmiče, úchyty, ale aj výkonné a úsporné spotrebiče. Oresi ponúka na svoje kuchyne garanciu najnižšej ceny. Hovorí jasne: Porovnajte našu ponuku s konkurenciou, a ak nájdete niekde porovnateľnú kuchyňu lacnejšiu, zaplatíte túto nižšiu cenu a ešte vám päť percent vyplatíme my. K tomu zadarmo dostanete – ako každý zákazník – sedemročnú záruku a celý rad ďalších zliav a garancií na vybavenie a spotrebiče.

O mnohých „vychytávkach“ v kuchyni sa pekne hovorí, lenže potom človek príde do bežného kuchynského štúdia a rýchlo zistí, že každá radosť niečo stojí. U Oresi je to inak. Oresi je najväčším predajcom kuchýň v Českej republike,

Pozrite sa na www.oresi.sk alebo navštívte niektorú z predajní Oresi. Možno tam nájdete kuchyňu, v ktorej by ste svojich najmilších hýčkali ešte viac, než sa vám to darí doposiaľ.


PREDA

JNE

CORIAN

KUCH

YNE

® Nenahraditeľný

Každý, kto plánuje svoje bývanie a túži po maximálnej funkčnosti a pohodlí, uvažuje nad materiálmi, ktoré spájajú pekný vzhľad s ľahkou údržbou a trvanlivosťou. ORIAN bol vyvinutý v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Vyrába sa z prírodných materiálov a pojiva na báze akrylátov. Má pevnú skladbu s rovnomerne rozloženou farbou a štruktúrou v celom priereze. Jeho povrch je pevný a celistvý, odolný voči vode, vlhkosti i chemikáliám.

C

CIE

Miroslav Vajda FOTO DU PONT

RECEP

TEXT

Bez viditeľných škár Corian rešpektuje atypický priestor, pretože sa dá ľubovoľne opracovávať – rezať, vŕtať, frézovať, brúsiť, leštiť a pri zahriatí aj ohýbať vo forme, čím prekonáva ostatné materiály. Corian sa dá zliepať tak, že lepená škára je takmer neviditeľná, čo v praxi umožňuje vytvárať dosky stolov a pultov aj najzložitejších tvarov, dĺžok a šírok bez viditeľného spoja. » INTEGROVANÉ DREZY Drezy z Corianu sú perfektne integrovateľné do plochy pracovných dosiek. Vyrábajú sa vo všetkých farbách, aj na mieru. Corian sa veľmi ľahko kombinuje s inými materiálmi, napríklad s drevom, kovmi alebo sklom, čo ďalej rozširuje možnosti jeho použitia. Jednoducho sa ošetruje a prípadné poškodenia a škrabance sa odstránia prebrúsením a preleštením.

INT-COR, s. r. o. Haličská 76, 984 03 Lučenec tel./fax: 0421/47/4511724, 4320855 mobil: 0905 626 054, 0905 381 442 tel.: 0421/47/4330825, 4512075 e-mail: peternagy@intcor.sk, mirovajda@intcor.sk, intcor@bb.psg.sk

www.intcor.sk, www.corian.com


42 BÝVANIE ⁄ interiér

2

SEVERSKÝ

1

VÁNOK

• K L ASICI •

TEXT

Sláva Štefancová FOTO Verpan, Fritz Hansen, archív firiem

Jednoduché línie, ie, prírodné materiály, účelnosť. Aj tak sa dá v skratke charakterizovať škandinávsky dizajn, izajn, ktorý sa však nevyhýba ani plastom a experimentovaentovaniu. Ikony svojejj doby sme doplnili o svieži severský vánok k v podobe mladých ých dizajnérov.

4

3 6

5

7

 Arne Jacobsen

 Verner Panton

 Eero Aarnio

 Poul M. Volther

(1902 – 1971)

(1926 – 1998)

(1932)

(1923 – 2001)

Dánskeho architekta preslávil najmä sedací nábytok, hoci počas svojho života navrhol aj množstvo lámp, vodovodných batérií ale i úžitkových predmetov ako napríklad príbor. Prezývali ho perfekcionistický modernista. Jeho návrhy priniesli technickú revolúciu a preslávili dánsky dizajn vo svete. Vďačí za to aj spolupráci s Fritzom Hansenom.

Jeden z klasikov škandinávskeho dizajnu, ktorý praxoval u Arneho Jacobsena, sa preslávil stoličkou Panton Chair. „Pantonka“ má aj svoju verziu pre najmenších – Panton Chair Junior. Napriek úspechu monolitickej stoličky boli hlavným objektom záujmu tohto vyštudovaného dánskeho architekta svietidlá. Dlhé roky sa zaoberal teóriou svetla a jeho pôsobením na okolie.

Máloktorý dizajnér ovplyvnil dizajn šesťdesiatych rokov tak, ako tento Fín. Organicky tvarované a farebné kreslá búrali svojho času mýty o sedacom nábytku. A vyrábajú sa dodnes. Dokonca sa objavili v mnohých filmoch, či na obaloch platní hudobníkov. K najznámejším patrí akrylická priehľadná guľa Bubble Chair. Kolekciu pre deti zasa reprezentuje sedačka Pony, ktorej názov vychádza z jej tvaru.

Poul patril ku generácii architektov, ktorí mali pevné korene v tradičných remeslách a milovali jednoduchú eleganciu. Ako učiteľ na Dánskej škole umenia a dizajnu ovplyvnil stovky mladých dizajnérov. Jeho najznámejším dizajnérskym kúskom je kreslo Corona.

1

EGG CHAIR

2

S WA N S O FA

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

3

PA N T O N C H A I R

4

S V I E T I D L O PA N T O P

5

BUBBLE CHAIR

6

PONY

7

CO RO NA C H A I R


10

9

8

13

11

12

 Olav Eldøy

 Poul Kjærholm

 Hans Brattrud

 Simon Karkov

(1948)

(1929 – 1980)

(1933)

(1932)

Olava môžeme smelo priradiť k nórskym dizajnérskym klasikom s množstvom ocenení za svoju prácu. Jeho kreslo Peel Club je príkladom organického dizajnu – pripomína olúpanú pomarančovú šupku. Kreslo zapadne do hocijakého interiéru a svojmu majiteľovi zaručí komfort pri sedení.

Zaujímal sa o rôzne konštrukčné materiály, špeciálne oceľ, ktorú považoval za prírodný materiál. Navrhol množstvo prototypov stoličiek. Jednou z nich je elegantná PK22™, charakterizujúca túžbu po dokonalom tvare a forme. V roku 1957 bola stolička ocenená hlavnou cenou Grand Prix na milánskom Triennale, svetovo najuznávenejšej dizajnérskej výstave, čím sa meno Kjærholm stalo pojmom na medzinárodnej úrovni.

Za svoju prácu v oblasti nábytkového dizajnu a za prínos do nórskeho nábytkárskeho priemyslu bolo Hansovi Brattrudovi udelené ocenenie „Kongens fortjenstmedalje“, čo je medaila za zásluhy udeľovaná kráľom. Najznámejším kúskom z dielne tohto dizajnéra je séria stoličiek Scandia z roku 1957. Vďaka veľkej obľube a záujmu sa podarilo spoločnosti fjordfiesta.furniture dostať tieto stoličky znovu do výroby.

Simon pracoval od šesťdesiatych rokov minulého storočia vo viacerých dánskych architektonických kanceláriách. Pri dizajnérskej práci sa inšpiroval prírodou a geometrickými vzormi. K jeho najznámejším kúskom patrí jednoznačne tienidlo na lampu Norm 69, inšpirované stavbou kvetov a šišiek. Dnes si už užíva zaslúžený dôchodok v Turecku a pracuje len na menších projektoch.

8

PEEL CLUB

9

PK22

10

PK24

11

SCANDIA

12

NORM 69

13

NORM 06 OKTÓBER 2010


44 BÝVANIE ⁄ interiér

16

• N O VÁ K R V •

17 14 20

15 21

18

19 Jakob Wagner

 Blå Station

 Eero Koivisto

 Ontverpduo

Jeden z popredných dizajnérov súčasnosti, Dán Jakob Wagner, vystavoval v najväčších múzeách po celom svete, vrátane Múzea moderného umenia v New Yorku. Jeho tvorba je charakteristická kontrastom medzi maskulínnym a femínnym, organickým a geometrickým a medzi symetrickým a asymetrickým.

Prvá časť názvu švédskej firmy „Blå“ je zložená z iniciál zakladateľa, dizajnéra Börgeho Lindaua (1932–1999), a z písmena å, ktoré odkazuje na mesto Åhus, kde spoločnosť sídli. Druhá časť názvu „Station“ má poukazovať na miesto neustálych zmien, teda stanicu. Dizajnéri tvoriaci pre túto firmu pochádzajú prevažne zo severských krajín, nájdete však medzi nimi aj Japonca či Angličana.

Eero Koivisto z tria Claesson, Koivisto, Rune, ktoré dopĺňajú Mårten Claesson a Ola Rune, získal spolu s kolegami množstvo ocenení za architektúru i produktový dizajn doma vo Švédku aj v zahraničí. My vám predstavujeme jeho sadu stolov Amazonas (ich kúpou podporíte dažďové pralesy v Strednej Amerike) a taburet Flower.

Mladé dánske duo, za ktorým sa len nedávno zatvorili brány „Design Academy“, sa charakterizuje ako „rojko a matematik“. Dizajnéri Nathan Wierink a Tineke Beundersová jemne balansujú na hranici excentrizmu – melancholický prístup Tineke sa zlučuje s matematickým prístupom Nathana. Výsledkom sú produkty ako napríklad vankúše Pod alebo kolíska pre dieťa aj matku.

14

B AG G Y W I N ECOAT

15

V I G N O N CO O L COAT

16

G AT E ( J O H A N L I N DAU )

17

O P P O 0 5 0 ( S T E FA N

BORSELIUS) SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

18

AMAZONAS

19

FLOWER

20

POD

21

RO C K I D


23

22

25

24

26 Thomas Pedersen

 Eva Denmark

 Gabriel Nigro

Tento mladý dánsky dizajnér vstúpil do sveta ikon už svojou záverečnou školskou prácou. Na prvý pohľad sa môže zdať, že išiel pri návrhu hojdacieho polokresla Stingray (v preklade – raja) tvrdo po dizajne, opak je však pravdou. Thomas sa sústredil predovšetkým na funkčnosť. Chcel vytvoriť pohodlnú stoličku, ktorá umožní sedieť v mnohých polohách.

Spoločnosť združuje niekoľko dánskych dizajnérov a už cez pol storočia sa sústreďuje na vývoj a výrobu vysoko kvalitného kuchynského náradia. Pri navrhovaní nových podôb vecí, ktoré každý pozná a denne ich používa, vychádzajú dizajnéri z funkcie, ktorú kombinujú s eleganciou. Dizajn je v prípade značky Eva Denmark založený na detailoch.

Poznačený detstvom v umeleckej rodine a zmiešanými dánsko-argentínskymi koreňmi, má Gabriel Nigro hravý prístup k dizajnu a vášeň pre vymýšľanie vecí, ktoré spríjemňujú a zjednodušujú život. Jednou z nich je určite Woofy. Poznáte aj vy problém so zbytočne dlhými káblami, povaľujúcimi sa na dlážke? Tento zlatý psík, ktorý nehryzie, nepýta jesť a nepotrebuje choď von, ich schová. A vy získate nového dizajnového kamaráta.

22

STINGRAY 23

CARAFE

24

SMILEY BOWL 25

 Martin Kechayas a Christian Nørgaard Duo priemyselných dizajnérov sa pri svojej práci zameralo na vytvorenie výrazovo krásneho a zároveň pohodlného kusa nábytku. Ako vysvetľujú, dnes ľudia túžia po súkromí a pokoji, preto potrebujú nábytok, ktorý vytvára priestor – ich vlastný priestor. Spojili stoličku a kreslo a vznikol vizuálne zaujímavý a praktický Valdemar. 26

VA L D E M A R

WO O F Y

OKTÓBER 2010


46 BÝVANIE ⁄ interiér

BAVTE SA

FARBAMI TEXT A FOTO

HET

Pod značkou Brillant Creative prináša spoločnosť HET výberovú kolekciu odtieňov a farebných riešení, zohľadňujúcich moderné trendy v bytovom dizajne.

ODPORÚČANÉ KOMBINÁCIE DOPORUČENÉ KOMBINACE vínová Mystic BC 0869

BC 0869

BC 0649

BC 0869 BC 0229

BC 0869 BC 0139

BC 0349

BC 0229

BC 0349

BC 0649

BC 0349

BC 0529

BC 0269

BC 0229

BC 0269

BC 0649

BC 0269

BC 0529

Nostalgic BC 0349

hnědá Elegant BC 0269

zelená Spirit

béžová Romantic

oranžová Euphory

modrá Relax

zelená Charismy

sivá Solid

hnedá Elegant

zelená Happy

EDNOTLIVÉ farby umožňujú vzájomnú kombináciu a dávajú priestor kreatívnemu prístupu. Vhodnou voľbou sýtych a svetlých tónov možno v miestnosti vytvoriť jedinečnú atmosféru, modelovať a meniť jej proporcie tak, aby výsledok čo najlepšie odrážal vašu individualitu a životný štýl. Používa sa na nátery najrôznejších podkladov ako klasické či sadrové omietky, murivo, sadrokartónové, sadrovláknité,

J

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

fialová Nostalgic

žltá Vital

drevotrieskové, drevovláknité dosky, betónové panely a monolity, zdrsnené tapety a ostatné tapety so štruktúrami, tapety zo sklenených vlákien a podobne. Výrobok je vyhovujúci na nátery povrchov, ktoré môžu prichádzať do nepriameho a priameho náhodného styku s potravinami. Z hľadiska aplikačno-technických vlastností sa Brillant Creative vyznačuje veľmi dobrou spracovateľnosťou a jedno-

vínová Mystic

biela Optimic

duchou aplikáciou, vysokou krycou schopnosťou a výbornou paropriepustnosťou, odolnosťou voči oteru a matným vzhľadom. Brillant Creative prichádza v 12 farebných odtieňoch, vrátane bielej. Miešaním s bielym odtieňom v pomere 1:1 možno rozšíriť počet kombinácií o tzv. „tón v tóne“ a získať tak svetlejšie varianty. WWW.HET.SK


Elmina TEXT A FOTO

 V predajni Elmina pripravili novú kolekciu nábytku a bytových doplnkov pre jeseň/zimu 2010. Už tradične k celoročným kolekciám pribudli tematicky ladené modely, ktoré budú v predaji len obmedzenú dobu alebo do vypredania zásob. Vybrať si môžete z tém ako „White on white“, Lorfield house alebo „Lakes“. Viac informácií v predajni Elmina (WWW.ELMINA.SK).

ovinky z Elminy

 Kolekcia kožených sedacích súprav je vyrobená z tzv. kože Africa, ktorá pochádza z Talianska a vyznačuje sa robustnosťou. Vďaka špeciálnej zmesi vosku a oleja dosahuje jemný vzhľad a je príjemná na dotyk. Pre dosiahnutie prirodzeného vzhľadu kože sú na nej zachované stopy po bodnutí hmyzom, uzdravené drobné jazvy a efekty tieňov. Aj preto patrí k absolútnej špičke na trhu.

nová kolekcia jeseň / zima 2010


48 BÝVANIE ⁄ interiér

„Akcia 100 + 50“ trvá od 15. 09. 2010 do 30. 10. 2010.

AKCIA

00+50

TEXT A FOTO

Best

Každý zákazník, ktorý si v kúpeľňových štúdiách spoločnosti BEST SLOVAKIA, s. r. o. zakúpi v čase od 15. 09. 2010 – 30. 10. 2010 tovar v minimálnej hodnote 100 € s DPH v DMOC automaticky získa bonus z celkovej ceny nákupu na nákup ďalšieho tovaru vo výške 50% z ceny nákupu.

ÁTO akcia sa vzťahuje na všetky objednávky, ktoré boli realizované v čase od 15.09.2010 – 30.10.2010. „Akcia 100+50” sa nevzťahuje na objednávky uzatvorené pred týmto termínom. „Akciu 100+50“ nie je možné kombinovať s inými už dohodnutými zľavami a akciami spoločnosti BEST SLOVAKIA, s.r.o.

T

možnosť vybrať si tovar v hodnote 500 € zdarma. Celková hodnota nákupu je v tomto prípade 1 500 €, zákazník reálne zaplatí 1 000 €. Nájdete nás: Žilina – Bratislavská 117 Trenčianská Turna – Obchodná ulica 2 502 Bratislava – Bajkalská 29

Príklad: Pri kúpe tovaru v hodnote 1 000 € s DPH v MOC získa zákazník

Viac informácii na: www.best-slovakia.sk

AKCIA Kúp za 100 a ďalších 50 Kúpeľňové štúdia

dostaneš zadarmo

BRATISLAVA Bajkalská 29 ŽILINA Bratislavská 117 TRENČIANSKÁ TURNÁ Obchodná ul. 2502

VIAC INFORMÁCIÍ NA STRÁNKE

copyright by Duravit

©

www.best-slovakia.sk


49

MELLOW B B

Navštívte nás v našom novom showroome na Galvaniho 7/A v Bratislave. tel.: 02/43 333 033

NEOBYČAJNÝ MODERNÝ NÁBY TOK createc Malá strana 3, 962 01 Zvolenská Slatina, Slovakia T E L . / FA X : +421 45 5326 323 E - M A I L : createc@createc.sk, W E B : www.createc.sk

VEĽKÁ PREDPLATITEĽSKÁ

ˇ ˇ SÚTAZ O ŠPIČKOVÉ PRODUKTY SANITÁRNEJ TECHNIKY!!!

Predplatitelia časopisu SaB (objednávkový kupón na str. 8) alebo ročeniek Top trendy v bývaní a Ekobývanie (objednávkový kupón na str. 98), ktorí správne odpovedia na túto otázku a pošlú ju na adresu redakcie, sa môžu zapojiť do súťaže o: › 18 vaní BLV – ZIRCON 160/A, každá v hodnote 345 €

...ENJOY YOUR LIFE

Poslaním značky BESTLINE je vnášať do každodenného života radosť, krásu, pohodlie a luxus. Kľúčovými princípmi sú vysoká kvalita, moderný dizajn, priaznivá cena a komplexná ponuka výrobkov.

VYHODNOTENIE Z APRÍLOVÉHO ČÍSLA SaB

Súťažná otázka:

Koľko rokov je na slovenskom trhu značka BESTLINE?

Adresa redakcie: MEDIA/ST Stavebníctvo a bývanie Moyzesova 35, 010 01 Žilina

www.bestline.sk www.best-slovakia.sk

Výhercami sú: › Ing. Milan Chromiak z Banskej Bystrice › Ing. Marcel Lipán z Košíc › Ing. Jozef Tkáčik zo Žiliny › Juraj Hreus zo Žiliny


1£GKHUQ«SDUNHW\]FHO«KRVYHWD

1DģXSRQXNXSRGO£K9£PUDGLSUHGVWDY¯PH QDY¿VWDYH02''20RGGR YKDOH'VW£QRN

9LHPH ŀH SRGODK\ V¼ YHĀPL G¶OHŀLWRX V¼ÏDVħRX 9£ģKR GRPRYD NWRU¿ Y\MDGUXMH 9DģX RVREQRVħ 3UHWR VD VQDŀ¯PH URELħ PD[LPXP DE\ VWH VL PRKOL Y\EUDħ W¼ VSU£YQX SRGODKX .YDOLWD YģHWN¿FK RE\WQ¿FK DOH DM NRPHUÏQ¿FKSULHVWRURY]£YLV¯KODYQHRGVSU£YQHKRY¿EHUXSRGODK\9QDģRPSUHGDMQRPSURJUDPHP¶ŀHWH Q£MVħ]RYģHWN«KRWURģNXDYRYģHWN¿FKյFKDUDNWHURFKնSRGO£KլRGFKODGQ¿FKDSRNRMQ¿FKWHSO¿FKDKUDY¿FK UDGRVWQ¿FKDYHVHO¿FKGLY¿FKDWU¼IDO¿FKPRGHUQ¿FKDWUDGLÏQ¿FKUXVWLN£OQ\FKDDQWLFN¿FKDŀSRYLGLHFNH DRMHGLQHO«1DϼYDMWHVYRMLPSRFLWRPDY\EHUDMWHVYNXVRP

ZZZ჻RRUH[SHUWVVN

6+2:522035(Ģ29 .6XUGRNXD_3UHģRY W_W LQIR#‫إ‬RRUH[SHUWVVN

6+2:5220.2Ģ,&( ĿULHGORY£_.RģLFH W_W LQIR#‫إ‬RRUH[SHUWVVN

6+2:522035,(9,'=$ %RMQLFN£,,_3ULHYLG]D W_W NDWDULQD#‫إ‬RRUH[SHUWVVN


FOTO ARCHÍV REDAKCIE

Je veľa tých, ktorí z celého roka majú najradšej skorú jeseň. Letné horúčavy pominuli, vonku je cez deň ešte príjemne a záhrada, plná teplých farebných tónov láka k príjemnému relaxu. Napokon, čo môže byť príjemnejšie, ako posedenie v chránenom zákutí a pohľad na každú chvíľu iné hry mäkkého jesenného svetla a tieňov? Za chladnejších podvečerov určite oceníme aj hrejivé teplo ohňa v záhradnom kozube či v kovovej prenosnej nádobe, pripomínajúcej tradície Krajiny vychádzajúceho slnka...

xteriér

str. 53 – 66


ART

DESIGN SALON 2010 MEDZINÁRODNÁ PREHLIADKA SLOVENSKÉHO A ZAHRANIČNÉHO DIZAJNU

20. - 24. 10. 2010 INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava T +421-2-6727 2140 • F +421-2-6727 2055 • E moddom@incheba.sk www.incheba.sk


60 EXTERIÉR

OUTDOOR LIVING SPACE – vonkajší obytný priestor TEXT A FOTO

Mikenda Present, Coradi

Je našou prirodzenou potrebou a túžbou žiť v harmónii s prírodou. Byť vonku, nebyť zatvorení medzi štyrmi stenami, ale intenzívne vnímať prírodu. Preto si, ak je to možné, prenášame prírodu do svojej tesnej blízkosti. UDUJEME jazierka, udržiavame trávnik a vysádzame v záhrade stromy a kvety. S tým istým cieľom staviame verandy, terasy, altánky, zimné záhrady, markízy, ktorými sa snažíme čo najviac predĺžiť a spríjemniť si čas posedenia vonku. Zároveň sa snažíme preniesť si kúsok interiérového pohodlia do exteriéru.

B

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

Vďaka pergolovým clonám Pergotenda môžete takmer celoročne využívať priestor, ktorý vo vás vyvoláva iné emócie ako interiér vášho domu. Ste vo svojej záhrade, vnímate krásu prírody, jej vône, vidíte nádherný farebný okolitý priestor a nie je vám zima ani horúco. Príjemne rela-

xujete s knihou v ruke alebo v kruhu svojich priateľov. Pergotenda nemusí byť len pergolová clona, ktorá prináša tieň v horúcich letných dňoch, ale môže sa stať skutočne novým obytným priestorom. Pergotenda je tým pravým riešením, ktoré umožňuje posedenie na terase čo


najdlhšie aj za nepriazne počasia. Markíza musí byť stiahnutá, keď je veterno alebo prudký dážď. Rovnako aj slnečníky. Zimná záhrada je zvyčajne len ďalším uzatvoreným priestorom. Ale Pergotenda ako jediná rieši takmer všetky naše potreby a odbúrava nedostatky iných riešení. Môžete ju úplne otvoriť alebo zavrieť. V horúcich aj v chladných a daždivých dňoch možno uzatvoriť strešnú časť, ktorá má vďaka pevnej konštrukcii vysokú odolnosť voči vetru a dažďu. Zároveň sa dajú uzavrieť zvislé časti, buď systémom rolovacích clôn Ermetika s použitím číreho materiálu Crystal (pod pergolou potom nefúka) alebo Screen (chráni pred slnkom a hmyzom) a patentovaným systémom vedenia materiálu vo vodiacich lištách – ShyZip, prípadne prostredníctvom sklenených posuvných dverí. Takto uzatvorený priestor odoláva vetru so silou 6 – 8 Bf, čo je 62 – 74 km/h. Navyše, možno ho vykurovať pomocou rôznych vykurovacích telies a ohrievačov. Pergolové clony Pergotenda môžu byť vybavené aj integrovaným odkvapový systémom, ktorý pozostáva z pohyblivého žľabu a zvislých zvodov umiestnených v čelných stĺpoch. Strešná clona sa ovláda prostredníctvom elektromotora a diaľkového rádiového ovládania. Zvislé clony Ermetika síce možno ovládať aj manuálne, a to prevodovkou s odnímateľnou kľukou, oveľa komfortnejšie je však motorové ovládanie. Jediný 15-kanálový ovládač tak môže slúžiť nielen na ovládanie strešnej clony a zvislých clôn, ale napríklad aj osvetlenia.

Koncepcia Total Look ponúka aj možnosť dodávky „na kľúč“. Atmosféru príjemného posedenia vám poskytne jednotný výraz Pergotendy, kde sa jej samotné zariadenie vzájomne dopĺňa. Je zachovaný jednotný koncept vo farebných odtieňoch, s prihliadnutím na detaily použitých prvkov. Moderný štýlový nábytok doplnený vankúšmi, kobercami, závesmi a falošnými baldachýnovými podhľadmi z textílie určenej do exteriéru, kvetináčmi a lampami alebo vhodným osvetlením pod podhľadmi, umožňuje využívať priestor celoročne, prakticky bez obmedzenia. Tým, že aplikujete pre Pergotendu kompletnú koncepciu Total Look, získate nielen ochranu pred nepriazňou počasia, ale skutočný vonkajší obytný priestor, skutočný Outdoor Living Space. Pergolové clony Pergotenda, ako aj nábytok a doplnky firmy Corradi, na Slovenský trh prináša firma Mikenda Present.

I ZIPP-SCREEN I FIX-SCREEN I PERGOLOVÉ CLONY I MARKÍZY – zatienenie terás, átrií, lodžií, balkónov, I MARKÍZOLETY – zatienenie veľkých sklenných plôch I ZATIENENIE ZIMNÝCH ZÁHRAD I ZATIENENIE PERGOL I SLNEČNÍKY I SUN SAILS – slnečné plachty I EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE (s lamelami C, Z, S) I EXTERIÉROVÉ ROLETY (s lamelami Al alebo PVC) I INTERIÉROVÉ TEXTILNÉ ROLETY A RÍMSKE ROLETY I PANELOVÉ POSUVNÉ STENY I ZATEMŇOVACIE ROLETY I TEXTILNÉ PLISSÉ ŽALÚZIE I VERTIKÁLNE ŽALÚZIE (textilné, hliníkové, plastové, drevené) I HORIZONTÁLNE INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE (hliníkové, drevené, plastové) s lamelami 16; 25; 35; 50 I MOTOROVÉ ZÁVESOVÉ KOĽAJNICE I TERASOVÝ NÁBYTOK A DOPLNKY I MOTORIZÁCIA A AUTOMATIZÁCIA PROTISLNEČNEJ TECHNIKY A ROLIET

Mlynská 9, 841 07 Bratislava D.N.V. tel. 02/64537741; 0905 605 486; 0905 380 762 e-mail: mikenda@mikendapresent.sk www.sunsails.sk, www.slnecniky.sk, www.fixscreen.sk www.mikendapresent.sk


62 EXTERIÉR ⁄ reportáž

Záhrada

S DIEROU v stene

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE


63 TEXT

Jana Zajasenská FOTO Keith LeBlanc

Citlivé riešenie architektúry s ohľadom na životné prostredie a okolitú krajinu. Na prvý pohľad sa zdá, že divá príroda tu siaha až na prah domu, ale keď sa lepšie prizriete, nájdete tu moderné aj tradičné prvky v štýle Nového Anglicka.

1. 2.

Konáre stromov okolitého lesa vytvárajú nebesá nad tienistou záhradou. Podlhovasté kusy vápenca v kombinácii s riečnym štrkom spevňujú plochu tejto časti záhrady. Zdvihnutý záhradný chodník z drevených dosiek vedie popri domčeku pre hostí a záhradnej stene až ku vchodu do hlavného domu.

3.

ENTO projekt rieši pozemok na vrchole jedného z pahorkov krajiny nazývanej Cape Cod v americkom štáte Massachusetts. Vďaka vzájomnej spolupráci sa stavebnému a záhradnému architektovi podarilo vytvoriť návrh, v ktorom sa stretli potreby klienta a nepredstavuje veľké zásahy do okolitej prírody. Záhradné prvky a štruktúry pôsobia ako pozitívna sila, spájajúca dramatické napätie medzi krajinou a architektúrou stavby. Tento prístup priniesol sériu pôsobivých a neobvyklých záhradných priestorov, ktoré napokon zlepšili prirodzenú krásu prostredia.

T

Rešpekt k prírode Keby sme mali projekt viac priblížiť, môžeme povedať, že záhradný architekt sa inšpiroval prirodzenými kontrastmi okolitej krajiny. Pozemok je na lúke s úžasným výhľadom na Atlantický oceán a záliv Cape Cod, na vrchole pahorku, ktorého svahy pokrývajú zmiešané lesy. Dizajnéri rešpektovali prirodzenú krásu tohto gradientu a vytvorili rezidenciu s L-kovým pôdorysom, ktorý zodpovedá rovine na vrchole pahorku. Toto situovanie minimalizovalo rozsah zemných prác a poškodenia okolitých lesov a lúk.

Pestré záhradné priestory Prístup k rezidencii je riešený cestou, ktorá sa vinie lesnatou krajinou k štrkovému vstupnému dvoru. Tento jednoduchý dvor poskytuje dostatok miesta na parkovanie a použitý priepustný materiál je zároveň ohľaduplný k prírode. Otvorený vstupný dvor dynamicky kontrastuje s úzkou príjazdovou cestou a záhradným chodníkom z drevených dosiek, ktorým sa popri domčeku pre hostí a záhradnej stene dostanete až k samotnému domu.

OKTÓBER 2010


64 Pamet Valley Záhradný architekt: Keith LeBlanc Landscape Architecture Stavebný architekt: Kelly Monnahan Design Lokalita: Truro, USA

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE


EXTERIÉR ⁄

reportáž

4.

Línie spevnených plôch a záhonov smerujú priamo k otvoru v záhradnej stene. Južná veranda krásne rámuje výhľad do tienistej záhrady. Na rozdiel od otvoreného priestranstva okolo bazéna poskytuje tienistá terasa na druhej strane záhradnej steny počas teplých letných dní blahodárny tieň.

5. 6.

OKTÓBER 2010

65


66 EXTERIÉR ⁄ reportáž Chodník so záhradnou stenou definujú dve časti pozemku. Vo vnútornej časti L-kového pôdorysu vznikol vnútorný záhradný priestor, ktorý kontinuálne prechádza do okolitej krajiny a spája ju s architektúrou domu. Tieto dva protiklady dostáva architekt do rovnováhy použitím domácich druhov rastlín. Husté záhony domácich druhov trvaliek a okrasných krov ako kocúrnik (Nepeta), kozobrada (Tragopogon), šalvia (Salvia) a cezmína (Ilex) vytvárajú široký, pestrý okraj prechádzajúci do uvoľneného zmiešaného lesa. Hustá výsadba sa tiahne aj smerom od hlavného domu okolo bazéna zo severnej strany. Oproti tejto vysadbe stojí neobvyklá záhradná stena z drevených šindľov, ktorá tvorí architektonický protipól a zároveň zakrýva pohľad na vstupný dvor. Výsadba okrasných rastlín a stena predstavujú optické hranice tejto časti záhrady a smerujú výhľady pozdĺž dlhších strán bazéna k šírym okolitým lesom v jednom smere a k otvoru v záhradnej stene v smere opačnom. Na rozdiel od otvoreného priestranstva okolo bazéna poskytuje terasa na druhej strane steny počas slnečných letných dní blahodárny tieň. Na terase, spevnenej podlhovastými kusmi vápenca a riečnym štrkom, si môžete vychutnať posedenie pod nebesami z vetiev stromov okolitého lesa.

Ďalším miestom na príjemný odpočinok je južná veranda, ktorá vystupuje z hlavného domu a funguje ako letná obývačka. Keď sa vrátime späť cez otvor v záhradnej stene k dverám do domu, vinie sa pozdĺž domu k pôvodnej lúke prirodzená výsadba, doplnená papraďami (Comptonia peregrina), pobrežnou trávou (Ammophila) a pobrežnými ružami (Rosa rugosa). Táto lúka obklopuje severnú časť domu a poskytuje jednoduchý, ale predsa nápadný kontrast k dvíhajúcej sa architektúre domu.

Legenda: 1.Štrkový vstupný dvor 2.Dielňa 3.Domček pre hostí 4.Vnútorný záhradný priestor 5.Bazén 6.Otvor v záhradnej stene 7.Tienistá záhrada 8.Južná veranda 9.Hlavný dom 10.Terasa s výhľadom na severnú lúku

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE


ČA SOPIS O ENERGETICK ÝCH ÚSPOR ÁCH A OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOCH ENERGIE

energetické alternatívy

Efektívne stavanie a obnova budov TEN PRAVÝ KOTOL PRE VÁS

FOTO RIEN VAN RIJTHOVEN ARCHITECTURE PHOTOGRAPHY

ZABRÁNENÍM TEPELNÝM STRATÁM K ÚSPORÁM


68 ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY ⁄ aktuálne Ivona Partmanová, Sláva Štefancová

 zeroHouse

PRIPRAVILI

Na pasívny dom zeroHouse newyorského architekta Scotta Spechta je potrebné oveľa menej materiálu ako na klasický dom. Stavba z prefabrikovaných častí je lacnejšia, teda aj z tohto hľadiska ekologická. Okná aj steny sú vyrobené z dobre izolujúcich materiálov a obyvatelia domu využívajú LED osvetlenie. Pri plnom nabití solárnych panelov na streche domu môže zeroHouse fungovať aj týždeň bez slnečného svitu. Dažďová voda je odvádzaná do obrovskej cisterny (viac ako 10 000 l) a silou gravitácie distribuovaná po celom dome. Všetok organický odpad putuje do jednotky umiestnenej pod domom, ktorá je určená na kompost. Ten treba dvakrát ročne vybrať. Pasívny dom je navyše plne automatizovaný, ovládaný pomocou počítača a množstva senzorov umiestnených v celom objekte.

 Šanca pre ovzdušie Prvé lietadlo poháňané čistým biopalivom z rias vzlietlo 9. júna 2010. Európska spoločnosť pre vzdušnú obranu a vesmír predstavila dvojvrtuľový Diamond DA42 v Berlíne na Medzinárodnej leteckej show. Zatiaľ sa na pohon lietadla používali zmesi biopalív a klasických pohonných hmôt – hlavne kerozínu. Spaľovanie nového biopaliva je podľa prvých testov o 5 – 10 % úspornejšie ako spaľovanie kerozínu. Ďalšou výhodou je, že jeho spaľovaním nevznikajú škodlivé emisie zlúčenín dusíka a síry. Podľa Jeana Bottiho, šéfa vývoja lietadla, by nové palivo mohlo v budúcnosti nahradiť nielen kerozín, ale aj benzín. „Dúfam, že vyvoláme efekt snehovej gule,“ poznamenal Botti. Samozrejme, aj produkcia biopaliva vyžaduje svoje. Napríklad, aby bolo možné nahradiť 10 % zo súčasnej svetovej spotreby kerozínu, museli by sa riasy pestovať na ploche 6 000 km2. Riasam nevadí slaná alebo znečistená voda. Potrebujú len veľa oxidu uhličitého. Jedna tona rias potrebuje 1,8 tony CO2.

 „Zelená“ inovácia

Používatelia sídla Schneider Electric v parížskom regióne budú môcť merať svoju ekologickú stopu. Sídlo Le Hive (hniezdo) s rozlohou 35 000 m2 je vybavené viac ako 150 elektronickými čítačkami, ktoré zobrazujú aktuálnu spotrebu energie používateľov. „Každý môže regulovať klimatizáciu alebo kúrenie v kancelárii a úroveň osvetlenia,“ vysvetľuje Thierry Djahel, riaditeľ rozvoja Schneider Electric. Pomocou externých prvkov v budove je možné formovať ekologické postoje jej používateľov. Ak sa pracovník rozhodne v zime pre prácu pri stiahnutých žalúziách aj napriek slnečnému počasiu a okráda sa tak o prirodzené denné svetlo a teplo, systém mu prostredníctvom počítača navrhne, aby otvoril žalúzie a znížil umelé osvetlenie. Budova profituje aj z dvojitej okennej vitráže, ktorá pomáha optimalizovať vlastnosti vzduchu medzi dvomi tabuľami plniaceho funkciu tepelnej izolácie. Klimatizačná technika umožňuje chladenie a vykurovanie bez použitia motora, teda bez prietoku vzduchu a hluku. Thierry Djahel odhaduje, že investície do technológií sa vďaka energetickej úspore vrátia do troch rokov.

 Ekologický doplnok

Ekologické myslenie sa uplatňuje aj v dizajne. Ekologická plastika Solbeam je poháňaná slnečnou energiou a využíva aj dažďovú vodu. Má tvar stĺpa a môže byť inštalovaná nielen na balkóny, ale aj do verejných priestorov. Rastliny sú v pravidelných intervaloch zavlažované nazberanou dažďovou vodou. Produkt kórejskej firmy GS Engineering & Construction získal čestné ocenenie v súťaži reddot design award.

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE


69 Euroázijské monitorovanie CO2

 Plávajúca záhrada v európskych vodách

Pojem ekologická architektúra dostáva v posledných rokoch nový rozmer. Príkladom je projekt belgického architekta Vincenta Callebauta Plávajúca záhrada a obojživelník Physalia. Toto hydrodynamické laboratórium s podobou futuristického vznášadla je zároveň čističkou vody s nulovou produkciou splodín. Na základe obnoviteľných zdrojov Physalia vyprodukuje viac energie, než sama spotrebuje. Interiér plavidla sa odvoláva na štyri elementy – vzduch, zem, oheň a vodu. Jeho oceľová konštrukcia je pokrytá oxidom titaničitým, ktorý v reakcii so slnečným svetlom čistí vodu. Premenu energie z vodného toku majú na starosti hydroturbíny pod trupom, vďaka fotovoltaickým bunkám sa zasa získava energia zo strechy. Osemdesiat metrov dlhá Physalia by mala brázdiť rieky európskych krajín.

 Český objav

Autobusy jazdiace na bioplyn z čističky odpadových vôd (ČOV)? Onedlho možno realita. Českí vedci objavili spôsob, ako získať z bioplynu metán – oddeliť ho vodnou parou, ktorá kondenzuje na špeciálnej podložke. O podobné oddelenie sa pokúšajú aj firmy v zahraničí, ich technológie sú však oveľa drahšie a zložitejšia ako metóda českých kolegov. Mestám a obciam s vlastnou ČOV sa týmto otvoria možnosti zlacnenia hromadnej dopravy. O novú technológiu, ktorá je chránená prihláškou patentu, už prejavili záujem nadnárodné spoločnosti.

 Najväčší veterný park na svete

Nemecké koncerny RWE, Siemens a Stadtwerke München postavia pri pobreží Walesu veterný park s inštalovaným výkonom 576 megwattov. Veterný energetický park Gwynt y Môr (vo waleštine morský vietor) so 160 turbínami bude stáť dve miliardy eur. Spoločný podnik pripravuje aj najväčšiu veternú elektráreň pri doggerskom pobreží s inštalovaným výkonom 9 000 MW. Výkonom sa vyrovná siedmim jadrovým elektrárňam, ale jej výstavba bude podstatne lacnejšia. Veterná elektráreň Gwynt y Môr začne dodávať elektrickú energiu v roku 2013 a jej výkon bude stačiť na pokrytie spotreby elektrickej energie 400 000 britských domácností.

Spoločnosť IBM sa rozhodla demonštrovať výhody ekologickej dopravy. Počas 13 000 km dlhej jazdy budú robotom riadené vozidlá na solárny pohon zhromažďovať údaje o emisiách CO2 v krajinách, ktorými budú vozidlá VIAC (VisLab Intercontinental Autonomous Challenge) prechádzať – v Taliansku, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Maďarsku, na Ukrajine, v Rusku, Kazachstane a v Číne. Monitorovanie ovzdušia umožnia špeciálne navrhnuté inteligentné telefóny, ktoré budú dáta prenášať priamo na internet. Pomocou analytických nástrojov sa podľa Eda Jellarda – konzultanta z IBM Hursley Development Lab, môže odhaliť súvislosť medzi určitými ochoreniami a kvalitou vzduchu. Pilotný projekt zároveň ukáže, aká hodnota môže byť získaná zo siete senzorov zabudovaných do rozličných zariadení. Projekt bude ukončený 20. októbra, keď vozidlá dorazia na Svetovú výstavu 2010 v Šanghaji.

OKTÓBER 2010


70 ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY ⁄ téma

Lokalizácia tepelných únikov TEXT

RNDr. Ing. Bohumil Bohunický, Mgr.František Močiliak FOTO Kvant

Pomocou vhodnej diagnostickej metódy na kontrolu kvality zateplenia je možné zabezpečiť plánovanú úsporu energie. Termografia, teda metóda zobrazovania teplôt kamerou, je rýchla a účinná metóda na posúdenie stavu budovy pred zateplením i kvality tepelnej izolácie po zateplení.

ERMOGRAFICKÁ kamera zachytáva a analyzuje tepelné žiarenie telies a na základe toho určuje teplotu povrchu. Kamera je vybavená maticovým teplomerom, ktorý dokáže merať teplotu v mnohých bodoch naraz. Výsledkom merania je mapa teplotných údajov, ktorá sa zobrazuje pomocou falošných farieb – každej farbe prislúcha iná teplota.

T

Termokamera – zobrazovacie aj meracie zariadenie Zobrazenie teplotných polí je výborné na rýchle a intuitívne vyhľadanie problematických miest na stavbe (v miestach, kde je vyššia povrchová teplota na vonkajšej strane alebo nižšia teplota na vnú-

tornej strane plášťa budovy, dochádza k únikom tepla). Diagnostika budovy pred zateplením ukáže reálny stav, podľa ktorého projektant navrhne rozloženie izolačných materiálov s cieľom optimalizovať náklady. Termokamera výborne odhalí nedostatky alebo konštrukčné detaily, ktoré nie sú zateplené v súlade s projektom aj pod omietkou (napríklad ak chýba izolácia). Pomocou termokamery je možné kvantifikovať aj tepelné úniky. Ide však o orientačné posúdenie. Na presnejšiu kvantifikáciu je potrebné poznať emisivitu povrchov budovy a vykonať doplnkové merania (teplota a vlhkosť vzduchu, vzdialenosť od budovy, teplota vo vnútri budovy a pod.).

Podmienky korektného merania Termokamerou sa skúmané miesta odfotografujú podobne, ako digitálnym fotoaparátom. Termosnímka sa však neukladá iba ako farebný obraz, ale aj ako teplotná mapa. Neskôr, pri vyhodnocovaní snímky, je tak možné odčítať teplotu ktoréhokoľvek bodu na obraze alebo k snímke priradiť farebnú stupnicu a dosiahnuť optimálne zobrazenie miest úniku tepla. Napriek jednoduchosti je potrebné termografické meranie vykonávať korektne a k interpretácii výsledkov pristupovať kriticky. Základnou podmienkou je, aby povrchové teplotné rozdiely boli spôsobené iba tepelnými únikmi. Meraná budova musí byť

v ustálenom stave a rozdiel teplôt medzi vnútorným a vonkajším prostredím by mal byť aspoň 10 °C. Nie je vhodné vykonávať merania v čase, keď na budovu svieti priame slnečné svetlo, pretože zvýšením povrchovej teploty sa eliminujú teplotné rozdiely spôsobené tepelnými stratami. Aj veľké zmeny vonkajších alebo vnútorných teplôt môžu skresliť meranie a okrem tepelnej vodivosti sa môže prejaviť aj tepelná zotrvačnosť. V porovnaní s minulosťou, sú dnes termokamery cenovo dostupnejšie. Vďaka tomu je škála služieb pomerne široká – od kompletného servisu merania a vypracovania termografickej správy až po svojpomocnú analýzu s prenajatou kamerou.


71

ABEZPEČENIE procesu znižovania spotreby energie v budovách v súčasnosti vyplýva zo smernice 2002/91/ ES o energetickej hospodárnosti budov a jej implementácie do právnych predpisov v SR. Spôsob hodnotenia a dosiahnutia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy určuje zákon č. 555/2005 Z. z. a vyhláška MV RR SR č. 311/2009 Z. z. Určenie potenciálu úspor energie súvisí s rozsahom a kvalitou zabezpečenia procesu zlepšovania energetických vlastností budovy v procese významnej obnovy. Nové požiadavky, ktoré vyplývajú z prepracovaného znenia smernice o energetickej hospodárnosti budov č. 2010/31/EÚ, ovplyvnia platný zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Jedným z významných cieľov prepracovaného znenia smernice je dosiahnutie úrovne nákladovo efektívnej alebo nákladovo optimálnej energetickej hospodárnosti. Súčasne, od roku 2020 by mali mať novopostavené budovy takmer nulovú spotrebu energie.

Z

Efektívne stavanie a obnova budov TEXT

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. FOTO archív redakcie

Potrebu energie na prevádzku budovy ovplyvňujú klimatické podmienky, správanie sa používateľov, ale aj obdobie výstavby. Spôsob výstavby je závislý aj od platných predpisov.

Zaradenie do energetických tried Znižovanie potreby energie v budovách závisí aj od spôsobu stavania a uplatnenia konkrétnych opatrení. Dosiahnutie určitej úrovne spotreby energie v budovách je závislé od kvantifikácie (normalizovaných) požiada-

viek, ale aj od pôsobenia konkrétnych klimatických podmienok, účelu a spôsobu používania budov. Spotrebu energie v budovách ovplyvňuje nielen konštrukčné riešenie (tepelná ochrana budov), ale aj potreba energie na vykurovanie, chladenie, vetranie, prípravu teplej vody

OKTÓBER 2010


72 ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY ⁄ téma a osvetlenie. Vykurovanie má v našich zemepisných šírkach dominantný podiel na spotrebe energie na vykurovanie. Spôsob, intenzitu i dĺžku vykurovania významne ovplyvňujú tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Budovy je možné rozdeliť z hľadiska potreby energie podľa vplyvu úrovne tepelnej ochrany budovy na potrebu tepla na vykurovanie. Uvedený vplyv zohľadňuje aj vytvorenie škály energetických tried podľa vyhlášky MV RR SR č. 311/2009 Z. z. [5] a zaradenie budov do energetických tried. Dosiahnutie jednotlivých úrovní výstavby a obnovy budov vyžaduje zmeny v kvalite tepelnej ochrany budov. Navrhované zmeny a sprísnenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií uvádza tabuľka č. 1. Potreba tepla na vykurovanie nízkoenergetických budov je stanovená so zohľadnením podmienok budov na bývanie, teda s neprerušovaným

Druh výstavby

ZARADENIE BUDOV DO ENERGETICKÝCH TRIED

nie určenej pre hornú hranicu energetickej triedy B. Je teda určená hornou hranicou energetickej triedy A.

» ENERGETICKY ÚSPORNÁ BUDOVA je budova navrhnutá so splnením požiadaviek na tepelnotechnické vlastnosti a energetické kritérium stavebných konštrukcií stanovených podľa STN 73 05402: 2002 pre obnovované budovy (zodpovedá hornej hranici energetickej triedy D).

» ENERGETICKY PASÍVNA BUDOVA je navrhnutá ako veľmi tesná budova, ktorej potreba tepla na vykurovanie nie je vyššia ako 15 kWh/(m2.a), maximálna primárna energia na vykurovanie a prípravu teplej vody je 40 kWh/(m2.a), ale celková primárna energia s využitím obnoviteľných zdrojov energie nie je vyššia ako 120 kWh/(m2.a). Potreba tepla na vykurovanie je ovplyvnená kategóriou budovy a preto sú uvedené hodnoty (polovica energetickej triedy A) rôzne pre jednotlivé kategórie.

» NÍZKOENERGETICKÁ BUDOVA je navrhnutá tak, aby maximálna potreba tepla na vykurovanie nebola vyššia ako minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť budov, ktorou je horná hranica energetickej triedy B. » ULTRA NÍZKOENERGETICKÁ BUDOVA je navrhnutá tak, aby maximálna potreba tepla na vykurovanie nebola vyššia ako polovica potreby tepla na vykurova-

vykurovaním a reguláciou zásobovania teplom.

Opatrenia na zníženie potreby tepla Potrebu tepla v bytových a nebytových budovách je možné znížiť vďaka opatreniam, ktoré sa menia vzhľadom na to, či ide

Potreba tepla na vykurovanie kWh/(m2.a)

» ENERGETICKY NULOVÁ BUDOVA má nulovú bilančnú spotrebou energie, pričom všetka potreba energie je pokrytá z obnoviteľných zdrojov na mieste stavby.

o nové budovy alebo o obnovu existujúcich budov. V zásade ide o: › zabezpečenie požiadaviek na tepelnú ochranu jednotlivých stavebných konštrukcií (plná časť obvodového plášťa, strešný plášť, otvorové konštrukcie v obvodovom a streš-

Súčiniteľ prechodu tepla U W/(m2.K) Obvodový Plášť

Strešný plášť

Otvorové konštrukcie

nom plášti, podlaha na teréne, deliace konštrukcie medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi), čiže optimálne zvyšovanie tepelnoizolačných vlastností znižovaním súčiniteľa prechodu tepla konštrukciou U vo W/(m2.K), › znižovanie alebo zvyšo-

Faktor tvaru 1/m

staršie budovy (do roku 1984)

> 130

podľa ČSN 73 0540: 1964

nezohľadňoval sa

obvyklá výstavba (od roku 1984)

≤ 130

podľa ČSN 73 0540: 1979

nezohľadňoval sa

energeticky úsporné budovy – obnovované budovy

≤ 100

0,46

0,30

1,5

0,2 – 1,0

nízkoenergetické budovy (energ. trieda B)

≤ 50

0,32

0,20

1,5

podľa kategórie budov

ultra nízkoenergetické budovy (energ. trieda A)

≤ 25

0,20

0,10

0,9

podľa kategórie budov

pasívne domy (energ.trieda A)

≤ 15

0,15

0,1

0,8

podľa kategórie budov

Tabuľka 1: Návrh tepelnotechnických požiadaviek na stavebné konštrukcie budovy

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE


73 Tabuľka 2: Vstupné údaje použité na stanovenie potreby tepla na vykurovanie pre určenie hraničnej hodnoty energetickej triedy B (minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť na miesto spotreby energie na vykurovanie) – vybrané kategórie budov Vybrané údaje na stanovenie potreby tepla na vykurovanie Kategórie budov

1

2

3

4

5

6

7

8

l/m

m

°C

1/h

°C

°C

K.deň

kWh/(m2.a)

Rodinné domy

0,7

2,9

20

0,5

17

20.0

3 422

81,4

Bytové domy

0,3

2,8

20

0,5

17

20.0

3 422

50,0

Administratívne budovy

0,3

3,3

20

0,5

17

18.5

3 104

53,5

Budovy škôl a školských zariadení

0,3

3,3

20

0,5

17

18.4

3 083

53,2

1 – faktor tvaru, 2 – konštrukčná výška, 3 – teplota vnútorného vzduchu, 4 – výmena vzduchu, 5 – teplota vzduchu počas tlmenej prevádzky, 6 – vnútorná teplota upravená pre prerušované vykurovanie, 7 – počet dennostupňov pre vykurovacie obdobie 212 dní, 8 – potreba tepla na vykurovanie

vanie podielu plochy jednotlivých stavebných konštrukcií na celkovej ploche stavebných konštrukcií (na týchto stavebných konštrukciách vznikajú tepelné straty v závislosti od ich tepelnoizolačných vlastností),

› znižovanie alebo zvyšovanie podielu plochy transparentných konštrukcií v závislosti na celkovej energii slnečného žiarenia Isj v kWh/m2 podľa orientácie budovy, › znižovaním rozsahu a vplyvu tepelných

mostov v stavebných konštrukciách, › ovplyvnenie faktora tvaru budovy znižovaním plochy stavebných konštrukcií, ktorými sa uskutočňujú tepelné straty, › znižovaním nežiaducich tepelných strát vetraním pri zabezpečení požadovanej výmeny vzduchu v používaných priestoroch, › zvýšenie využitia tepelných ziskov. Jednotlivé budovy sa s ohľadom na účel ich využitia líšia veľkosťou, tvarom, konštrukčnou výškou, požadovanou vnútornou teplotou a spôsobom vykurovania. Hodnoty potreby energie na dosiahnutie normalizovaných podmienok vo vnútornom prostredí, ktoré zodpovedajú nízkoenergetickej výstavbe a ovplyvňujú potrebu energie na vykurovanie (hornú hranicu energetickej triedy B), sú preto rôzne (tabuľka č. 2).

Nákladovo optimálne opatrenia Pri návrhu opatrení v tepelnej ochrane budov je potrebné splniť základné kritériá pre návrh stavebných konštrukcií a budov. Je potrebné preukázať splnenie požiadaviek na

Európsky parlament a rada prijali 19. mája 2010 prepracované znenie smernice o energetickej hospodárnosti budov č. 2010/31/EÚ. Predmetná smernica by mala byť v plnom rozsahu implementovaná aj do právnych predpisov Slovenskej republiky najneskôr do 9. júla 2013. OKTÓBER 2010


74 ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY ⁄ téma (keramzitbetón) a 2,7 % (pórobetón). Pri hodnotení návratnosti vynaložených prostriedkov je potrebné zohľadniť cenu tepelnej izolácie, ako aj cenu rozperných kotiev.

funkčné vlastnosti podľa technických noriem, napr. tepelnotechnické vlastnosti obalových konštrukcií budovy, hygienické kritérium a potrebu tepla na vykurovanie preukázaním splnenia energetického kritéria. Zároveň je potrebné zvážiť okrem návrhu opatrení a rozsahu ich vykonania aj návratnosť vložených investícií súvisiacich so zníženou potrebou energie v budovách. Uplatnenie rôznych opatrení súvisí nielen s kvalitou uplatneného stavebného výrobku, ale aj s množstvom zabudovaných stavebných materiálov, stavebných konštrukcií a prvkov systémov technického zariadenia budov. Hodnotenie návratnosti vynaložených prostriedkov sa preto vždy viaže na konkrétnu budovu. Výsledky hodnotenia závisia od podielu plochy napr. otvorových konštrukcií a rovnako plnej časti obvodového plášťa, strechy a pod.. Výsledky hodnotenia ovplyvňuje aj počet podlaží v budove, rovnako ako tepelnotechnic-

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

ká kvalita pôvodných stavebných konštrukcií pri obnove budov. Na hodnotenie optimálnych nákladov na zníženie potreby energie je vhodná komparatívna metóda porovnávania technických riešení a riešení rôznej kvality. Úlohou pre Európsku komisiu, ktorá vyplýva z prepracovaného znenia smernice o energetickej hospodárnosti budov, je zaviesť rámec porovnávacej metodiky na výpočet nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov.

Príklad Vplyv zateplenia je väčší, ak je tepelnotechnická kvalita pôvodného obvodového plášťa horšia. Ak je hrúbka tepelnoizolačnej vrstvy 60 mm, zníži sa potreba tepla na vykurovanie v prípade bytového domu s obvodovým plášťom z keramzitbetónových dielcov o 60,7 %, pri pórobetónových obvodových dielcoch o 55,9 %. Ďalšie zvýšenie hrúbky tepelnej izolácie na 80 mm

spôsobí pokles potreby tepla na vykurovanie o 4,8 % (keramzitbetón) a 4,2 % (pórobetón). Pri zvýšení hrúbky tepelnej izolácie zo 100 na 120 mm sa dosiahne zníženie potreby tepla už len o 3,3 %

Opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti v budovách sú orientované najmä na znižovanie spotreby energie na vykurovanie a chladenie pri zabezpečení tepelnej pohody a na znižovanie spotreby energie na prípravu teplej vody. Existujúce a nové opatrenia v sektore budov sa na celkových úsporách energie navrhovaných v 1. akčnom pláne energetickej efektívnosti podieľajú približne 11 %. Bude však potrebné zaviesť také opatrenia, prostredníctvom ktorých sa v budovách v SR dosiahne ročná úspora energie 455 TJ.


BIEN-ZENKER ponúka novú triedu Exklusiv. Slovenská firma BIEN-HAUS Slovakia ponúka záujemcom novú sériu domov značky BIEN-ZENKER, ktoré sú určené pre mestské bývanie. Séria predstavuje osem úplne nových typov domov, ktoré spĺňajú podmienky kladené na výstavbu v mestskom prostredí. Investor si môže vybrať z rozličných typov domov, ktoré sa líšia veľkosťou úžitkovej plochy. V sérii sú moderné domy s rovnou strechou, romantické typy, ale aj reprezentatívne domy. Trojpodlažný rodinný dom Exklusiv 167 má pultovú strechu a je navrhnutý v čistom a nadčasovom štýle. Hlavným cieľom bolo vytvoriť pohodlný domov s dostatkom

súkromia pre každého člena troj – až štvorčlennej rodiny. Dom má dennú a nočnú časť. Pre rodičov je určené samostatné poschodie s terasou na streche. Prístrešok pre auto vytvára so zastrešením vchodu kompaktný celok, vďaka čomu má dom opticky odľahčený vzhľad. Architektom sa podarilo splniť aj druhý cieľ – zabezpečiť presvetlený interiér pasívnymi prvkami a s dokonalou ochranou pred prehriatím v letných mesiacoch. V projekte sa počíta s drevenými oknami s trojizolačným sklom, tepelným čerpadlom s možnosťou chladenia, podlahovým kúrením a rekuperáciou tepla. Steny tvorí špeciálna konštrukcia Vitalwand.

BIEN-HAUS Slovakia Hurbanova 1/A , 902 03 Pezinok Tel. : 033/642 27 13


TEXT

Barbara Turčíková FOTO archív firiem

76 ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY ⁄ téma

 Prvky pre štrukturálne zasklenie

Zasklievací systém VEA umožňuje upevniť sklá na fasádu bez použitia rámov. Tvrdené sklenené prvky so 4 alebo 6 otvormi majú vysokú mechanickú pevnosť. Sklenené prvky sú na fasáde uchytené oceľovými bodmi, umiestnenými v rohoch jednotlivých tabúľ, resp. uprostred rozpätia dlhšej strany skla. Body sú vybavené rotačnou časťou s kĺbom, umožňujúcim voľný priehyb skla pod zaťažením pôsobiacim kolmo na povrch skla (vietor, sneh). Presný tvar prvkov a opracovanie otvorov znižujú lokálne napätia v skle, čo zvyšuje spoľahlivosť a trvanlivosť systému. Podporné oceľové krížové kovanie „spidery“ prichytáva zasklenie na fasádu a prenáša zaťaženia, ktoré môžu na fasáde nastať, hlavne klimatické (vietor, sneh). Prekrývajú aj výrobné tolerancie v plochosti fasády a umožňujú voľnú dilatáciu zasklenia (deformácie od zmien teploty a zaťaženia), ktorá je podmienkou správnej funkcie a trvanlivosti všetkých prvkov.

 Hliníkové puzzle Vylepšené systémy fasád s profilmi so zmenšenými pohľadovými šírkami a zvýšenou tepelnou izoláciou určujú nové štandardy vo výrobe fasád prvkov moderných mrakodrapov. Nový sortiment elementových fasád – systémy CW 65-EF a CW 65-EF-SG od iných elementových systémov odlišuje menšia viditeľná vnútorná a vonkajšia šírka profilov, lepšia tepelná izolácia a kratší čas montáže. To prinesie architektom a výrobcom väčšiu tvorivú slobodu. Nové systémy dopĺňajú existujúci sortiment závesných fasád Reynaers a ponúkajú optimálne riešenia vhodné pre životné prostredie i optimalizáciu výroby. Elementová fasáda ponúka veľa výhod pri výstavbe mrakodrapov. Výrobky môžu byť vyrobené v dielni spolu s tesnením, sklom a pripevňovacími prvkami. Zloženie celej fasády pripomína skladačku puzzle – kompletné časti sa umiestnia priamo na mieste stavby na zodpovedajúce miesto pomocou predtým namontovaných pripevňovacích prvkov.

 Fasáda akumulujúca energiu

Nový systém ochrannej steny umožňuje akumuláciu slnečnej energie dopadajúcej na budovu. Novinka prináša všestranné riešenie pozostávajúce zo slnečnej clony Brise Soleil a fotovoltickej zasklenej steny BIPV (Building-Integrated Photovoltaics) CW 60 Solar integrovanej s objektom. Okrem akumulácie energie, ktorú transformuje na elektrický prúd, spĺňa i funkcie súvisiace s ochrannou a estetickou stránkou konštrukcie objektu. Brise Soleil je systém slnečných clôn ukotvených na vonkajšom priečelí za účelom ochrany proti teplu a slnečnému žiareniu. Toto riešenie zabezpečuje integrované riešenie vedenia káblov fotovoltaického modulu cez kanály v profiloch s vodotesným vstupom káblov do budovy. Polopriehľadné fotovoltické moduly vďaka možnosti otáčania umožňujú dosiahnuť optimálny uhol na absorbovanie slnečného žiarenia.

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE


77 Spojenie plastu a hliníka

Okenný systém Corona TopAlu spája plastové okno a hliníkovú kryciu lištu ako hospodárna a estetická alternatíva pre polyfunkčné objekty, stavby rodinných aj bytových domov. Plastové okenné systémy Corona presvedčia výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami, hliníková krycia lišta zvyšuje odolnosť proti poveternostným vplyvom a životnosť celého systému. Použitie recyklovateľných plastov a malého množstva hliníka prispieva k ochrane životného prostredia. Kryciu lištu možno povrchovo upraviť v hociktorom odtieni vzorkovníka RAL s možnosťou výberu metalických efektov či eloxovaním. Okenný rám a krídlo môžu byť rôzne povrchovo upravené. Aj interiérová strana plastového okna môže byť riešená individuálne lamináciou fólií vo farebných a drevených dekoroch. Krycie lišty TopAlu sa dajú použiť na pevných, otváravosklopných oknách, balkónových a terasových dverách, sklopno-posuvných a zdvižno-posuvných elementoch i na vchodových dverách.

 Nové trendy v zasklení

Moderné okenné výplne ponúkajú inovatívne riešenia energetických úspor aj dizajnu. Bezrámový systém zasklenia INTERM® IG frameless umožňuje osadiť veľkoformátové sklá bez použitia štandardných rámových prvkov priamo do ostenia. Tým sa maximálne využije stavebný otvor a zvýši sa prestup svetla i solárne zisky, až o 10 % oproti zaskleniu s rámom. Vďaka priamemu zapusteniu do ostenia je efektívne zateplený aj okraj zasklenia, čo zvyšuje povrchové teploty interiérového skla a bráni kondenzácii vody. INTERM® IG frameless dosahuje mimoriadnu hodnotu Uw celej zabudovanej výplne 0,47 W/m2K. Vnútorné medziskelné žalúzie INTERM® IG glass blind dokážu variabilne meniť izolačné, tepelno-energetické i optické vlastnosti okennej výplne. Bezúdržbový systéms s elektrickým ovládaním sa dá začleniť do systému regulácie teploty a vzduchotechniky v interiéri. Dizajn a farebné riešenie možno prispôsobiť dizajnu domu či interiéru.

 Kontrolovaná ventilácia

Kontrolovaný vetrací systém Ventalis zabezpečuje dostatočné množstvo čerstvého vzduchu, pričom bráni nadmernému ochladzovaniu miestností. Systém obsahuje samostatne regulovateľné konštrukčné časti inštalované medzi základným profilom (okenný rám) a dodatočným profilom špeciálnej „priečky”. Samostatne regulovateľné konštrukčné súčasti sú vybavené membránou zvyšujúcou / znižujúcou veľkosť otvoru, ktorým prúdi vzduch podľa stúpania či klesania tlaku mimo objektu, vďaka čomu do miestnosti prúdi stále množstvo vzduchu. Objem prietoku vzduchu môže používateľ regulovať nastavením jednej z piatich polôh profilu zakrývajúceho vetrací otvor. Mriežka v plášti systému bráni prieniku hmyzu dovnútra, použitie dodatočného krycieho profilu z vonkajšej strany zasa zvyšuje utesnenie proti prieniku dažďovej vody do ventilačného systému a zlepšuje jeho vzhľad.

OKTÓBER 2010


78

Kam chodí slnko, tam nechodia účty

TEXT A FOTO

TERMÁLNE SYSTÉMY

Nelumbo

Vzhľadom na rastúce ceny energie sa určite každý zamýšľa nad tým, ako čo najviac znížiť náklady na prípravu teplej vody a vykurovanie. Tak prečo nevyužiť zdroj, ktorý je všade, a navyše zadarmo – Slnko. OLÁRNY systém je moderná technológia, ktorá prinesie energetickú nezávislosť a úsporu do každej domácnosti. Úsporu nákladov prinášajú solárne zariadenia, ktoré sú vhodné nielen pre domácnosti, ale aj pre energeticky náročnejšie stavby, ako sú hotely a priemyselné objekty. Solárne systémy sú riešením aj pre majiteľov bazénov, pretože pomocou jednoduchého systému a bazénového výmenníka možno ohrievať aj bazénovú vodu. Využívaním solárneho systému na prikurovanie sa znížia náklady o 40 %. Pri príprave teplej vody je úspora nákladov až okolo 80 % oproti existujúcemu systému.

S

la odovzdáva teplonosnej kvapaline. Tá sa pomocou čerpadla vháňa do zásobníka, kde sa tepelná energia odovzdáva vykurovaciemu okruhu. Kombinovaný zásobník, srdce systému, uchováva teplú vodu a vodu na vykurovanie objektu. Dá sa

prepojiť s existujúcim vykurovacím systémom (vodu je možné ohrievať plynovým kotlom, kotlom na uhlie, elektrickým kotlom a pod.). Solárne zásobníky možno prepojiť aj s kozubovou vložkou, čo vedie k ďalším úsporám energie.

Využite a čerpajte výhody a zľavy, ktoré získate členstvom v klube NELUMBO.

Pomoc pri získaní štátnej dotácie Ďalšou, nemenej zaujímavou výhodou je možnosť získať štátnu dotáciu na termálny systém. Na rodinné domy sa vzťahuje dotácia na nainštalované slnečné kolektory vo výške 200 eur na 1 m2 do celkovej plochy kolektorov 8 m2. Nad 8 m2 je to 50 eur na 1 m2. Pre bytové domy je to 100 eur na 1 m2, pričom najvyššia dotácia vychádza, ak na každý byt pripadá do 3 m2 slnečných kolektorov. Spoločnosť Nelumbo pomáha všetkým svojim klientom pri vybavovaní dotácie. Táto služba je bezplatná. Údernícka 3 Bratislava 851 01 tel: +421 904 619 653 e-mail: nelumbo@nelumbo.sk

Konštrukčné zásady

www.nelumbo.sk

Hlavnou súčasťou moderných solárnych systémov je vákuový kolektor, ktorý tvoria trubice s absorpčnou vrstvou. Cez ňu preniká slnečné žiarenie, ktoré sa v podobe tep-

Po zadaní hesla 2010 – zľava

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

10 % na príslušenstvo


ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY ⁄

šetríme energie 79

ZIMNÁ ZÁHRADA

– PRIDANÁ HODNOTA DOMU TEXT

Barbara Turčíková FOTO Reynaers, Interpane, archív redakcie

Ak chcete zvýšiť kvalitu svojho bývania, alebo znížiť jeho energetickú náročnosť, postavte si zimnú záhradu. Primárnou funkciou tohto zaskleného priestoru je celoročné rozšírenie obytnej plochy bez ohľadu na poveternostné podmienky vonkajšieho prostredia. Rovnako dôležitou funkciou zimnej záhrady je aj prínos k energetickým úsporám.

OKTÓBER 2010


80

IMNÚ záhradu by sme si nemali mýliť so skleníkom. Skleník je určený najmä na pestovanie rastlín, zimná záhrada rozširuje obytný priestor domu a utužuje naše spojenie s prírodou. To, či sa v nej budeme môcť zdržiavať po celý rok, závisí od jej typu a konštrukcie. Nevykurované „studené“ zimné záhrady slúžia v zimnom období len na pasívne temperovanie domu a na prezimovanie niektorých okrasných rastlín. „Teplé“ záhrady môžeme obývať celoročne vďaka zabudovanému aktívnemu vykurovaciemu systému.

Z

Výber konštrukčného profilu Pri projektovaní zimnej záhrady je dôležitý typ nosnej konštrukcie. Sklenené steny môžu byť osadené do oceľových

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

profilov, dreva, hliníka a plastu. Každý materiál má svoje výhody aj nevýhody. V minulosti sa najviac používala oceľ, ktorá je pomerne lacná. Jej hlavnou nevýhodou je okrem vysokej hmotnosti aj vysoká tepelná vodivosť. Dobré tepelnoizolačné vlastnosti a príjemný vzhľad má drevo. Na konštrukcie zimných záhrad sa využívajú najmä smrek a borovica, najdrahší je dub. Ak má záhrada slúžiť hlavne ako „skleník“, neodporúča sa drevená konštrukcia, ktorú treba vo vlhkom prostredí pravidelne impregnovať a natierať. V súčasnosti sa najviac používajú plast a hliník. Hliník sa pomerne ľahko spracováva, dajú sa z neho vytvoriť rôzne tvary a má dlhú životnosť. Plastové profily sú lacnejšie ako hliník, na výber je viacero farebných kombinácií a ma-

jú lepšie izolačné vlastnosti. Používajú sa i drevo-hliníkové a drevo-plastové systémy – na vonkajšej strane je odolný hliník či plast, vo vnútri pekné prírodné drevo s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Na konštrukciu zimnej záhrady možno použiť aj termicky oddelené hliníkové profily, pozinkovaný plech, oceľové rúrky s plastovým povrchom alebo viackomo-

rové profily z polymérov armované pozinkovanou oceľou.

Najdôležitejšie je zasklenie Okrem konštrukčného systému rozhoduje o teplotných pomeroch zimnej záhrady jej zasklenie. Vlastnosti skla určujú svetelná priepustnosť (E), tepelná priestupnosť (U) a priepustnosť UV žiarenia (G). Čím vyššia


ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY ⁄

je hodnota U, tým viac sa slnko podieľa na vykurovaní priestoru zimnej záhrady, čo sa využije najmä v zime. So znižujúcou sa tepelnou priestupnosťou U klesá aj hodnota G, teda čím lepšie sklo tepelne izoluje, tým menej slnečné lúče prehrievajú interiér zimnej záhrady. Na zasklenie sa zväčša používa niektorý typ izolačného dvojskla, dvojité alebo trojité komôr-

kové dosky z polykarbonátu či dosky z akrylátu (plexisklo). Moderné tepelnoizolačné dvojsklá majú medzeru vyplnenú ušľachtilým plynom a obsahujú výplň, ktorá absorbuje vlhkosť. Špeciálne sklá majú na vonkajšej alebo vnútornej strane nanesenú mikroskopickú vrstvu kovu, ktorá vytvára „tepelné zrkadlo“ – odráža žiarenie určitých vlnových dĺžok, prepúš-

ťa slnečnú energiu dnu a bráni jej úniku von. Komôrkové platne z polykarbonátu redukujú nárast teploty v interiéri až o 40 percent, ale zhoršujú priehľadnosť stien. Preto sa používajú najmä na strešné časti, kde nepriehľadnosť neprekáža, alebo na miestach, kde cielene potrebujeme obmedziť výhľad, napríklad smerom k susedom.

Vykurovať, či nevykurovať? Ak nie je zimná záhrada určená na obytné účely, netreba ju v zime vykurovať. Vďaka skleníkovému efektu v nej ani v zime teplota neklesne pod 5 °C a ak svieti slnko aj popoludní, teplota môže vystúpiť až na 20 °C. Vzniká tak tepelná clona pre ostatné obytné miestnosti, čím možno ušetriť až polovicu nákladov na vykurovanie a sú tu vhod-

šetríme energie

né podmienky na prezimovanie teplomilných rastlín. Ak chceme zimnú záhradu obývať po celý rok, musíme nainštalovať vykurovanie, ktoré v zimných mesiacoch priestor vykúri na izbovú teplotu. Väčšinou stačí nízkoteplotný systém, napríklad podlahové vykurovanie či podlahový konvektor. Veľmi obľúbeným vykurovacím telesom je kozub. Aj vykurovaná záhrada dokáže znížiť spotrebu tepla v dome, ak je postavená z kvalitných konštrukčných materiálov, dobre izolovaná a zhora uzavretá tepelne izolovanou strechou. Rovnako dôležité je i tepelné prepojenie s ďalšími obytnými priestormi, napríklad posuvnými dverami. Vykurovaná zimná záhrada nemá spotrebovať viac tepla, ako dokáže získať zo slnečného žiarenia.

OKTÓBER 2010

81


82 ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY ⁄ šetríme energie Zimná záhrada ako tepelná clona: Vysokú tepelnú priepustnosť a vysokú tepelnú izoláciu zabezpečujú izolačné trojsklá, ktoré umožňujú v zime získavať slnečnú energiu. Tým sa ušetria značné fanačné prostriedky za vykurovanie. Izolačné trojsklo zároveň chráni interiér pred prehrievaním za letných horúčav. Okná s vyšším tepelným odporom

Okná s nižším tepelným odporom

U = 1,1 W/m2K g = 43 %

U = 0,5 W/m2K g = 55 %

Vo vnútri: teplo

Nepriateľ číslo jeden: vlhkosť Hlavným nepriateľom zimných záhrad je vlhkosť vzduchu, najmä ak sa zimná záhrada stavala súčasne s novostavbou. Väčšina stavebných technológií sa totiž bez vody nezaobíde a prebytočná „zabudovaná“ vlhkosť sa odvetráva niekoľko mesiacov, ale aj rok či dva. Vlhkosť vzduchu sa zvyšuje aj pri pestovaní väčšieho množstva rastlín – pri pravidelnom zalievaní stúpne o viac ako desať percent. Často v nej bývajú umiestnené aj bazény a vírivé vane, ku ktorým, treba vždy pridať aj ďalšiu klimatizačnú jednotku či aspoň zariadenie

V interiéri – Vonku: chladno zimná záhrada

na odvlhčenie vzduchu. O konštrukciu zimnej záhrady sa treba pravidelne starať a čistiť ju bežnými čistiacimi prostriedkami alebo špeciálnymi prípravkami. Vlhkosť, nečistota a nedostatočné vetranie spôsobujú vznik plesní.

Ako na zarosené sklá Za chladných dní môžu vzniknúť problémy s kondenzáciou vodných pár. Sklené steny sa rosia a zo strešných tabúľ môže dokonca kvapkať voda. Jednou z príčin je nekvalitné zasklenie. Podmienky, pri ktorých sa na vnútorných plochách skiel začína zrážať vlhkosť, definu-

je norma. V dobre vetranom priestore s vnútornou teplotou 20 °C a relatívnou vlhkosťou vzduchu 60 percent pri jednoduchom skle spôsobuje kondenzáciu pokles vonkajšej teploty na 9 °C, pri izolačnom skle staršieho typu na -2 °C, pri tepelne izolačnom dvojskle s medzerou vyplnenou vzduchom na -16 °C a pri tepelne izolačnom dvojskle vyplneným vzácnym plynom na -26 °C. Ďalšou príčinou je zlý systém vykurovania. Pozdĺž okenných plôch je vhodné inštalovať podlahové konvektory, aby tepelná clona zabránila kondenzácii ohriateho vzduchu na studenom skle.

Tienenie a vetranie Zasklené prvky musia mať priečne, spravidla regulované vetranie cez štrbinové regulované systémy. To isté platí aj pre tieniace systémy. Treba myslieť aj na tienenie pred príliš intenzívnym letným slnkom. Najvhodnejšie sú ľahko ovládateľné rolety, rohože a žalúzie.

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

Rady pri plánovaní › Optimálna orientácia zimnej záhrady je smerom na juh. › Na zastrešenie celoročne obytnej zimnej záhrady je vhodná uzavretá strecha so strešnými oknami. Plochá strecha sa v lete prehrieva a v zime prijíma málo slnečného tepla. › Možnosť uzavretia zimnej záhrady od ostatných miestností bráni teplu a vlhkosti, aby negatívne ovplyvňovali klímu v interiéri. › Keramická dlažba v zimnej záhrade funguje ako tepelný akumulátor, preto je vhodnejšia ako drevené či betónové podlahy. › Zimná záhrada využívaná aj ako obytná miestnosť by mala mať plochu aspoň 10 m2 a svetlú výšku aspoň 220 cm. › Vo výklenkoch a šikmých stenách môžu vznikať slepé kúty bez cirkulácie vzduchu. › Klimatizáciu dimenzujeme vždy s rezervou, aby sme mohli nastaviť aj vyšší výkon.

Svetová strana, na ktorú bude zimná záhrada situovaná, má rozhodujúci vplyv na jej ďalšie využitie i na potrebu vykurovania. Najvýhodnejší je juh, kde vnútrajšok aj v zime prehrievajú slnečné lúče, potom západ, kde si môžeme užívať hrejivé slnečné podvečery. Kto uprednostňuje ranné slnko, môže zvoliť orientáciu na východ. Severná strana je najmenej vhodná. Zimná záhrada tu síce pôsobí ako tepelný izolant domu, ale slnko ju takmer vôbec nevyhrieva.


„Stačí pohľad a hneď viem, že budem mať krásny deň.“

MOJE

OKNO

FENESTRA SK: Najväčší výrobca okien na Slovensku, najmodernejšie výrobné technológie Unikátny profilový systém s najnižším U na trhu (U celého okna = 0,7, pričom čím nižšia hodnota U, tým lepšia tepelná izolácia)

Okná FENESTRA GENEO 3+ spľňajú energetickú triedu A+++ Okná FENESTRA GENEO 3+ získali ako jediné plastové okná na veľtrhu Coneco 2010 ocenenie CONECO ENERGO ENVIRO NAJ

J

NA

O KN

Ú

ORNEJŠIE O P S

FENESTRA SK, SPOL. S R.O., PRIEMYSELNÁ 17, 953 01 ZLATÉ MORAVCE WWW.FENESTRASK.SK

INFOLINKA: 0800 222 555


Zateplené DREVO/HLINÍKOVÉ okná sériovo s izolačným trojsklom

va[ri]on

va[ri]on 4

Zabránením tepelným stratám k úsporám TEXT A FOTO

Internorm

V pasívnom dome musí byť na dosiahnutie tepelnej pohody využitý existujúci balík nástrojov. Tepelná pohoda je podriadená schopnosti okien usmerňovať prevažnú väčšinu vonkajších faktorov. KNÁ musia spĺňať na prvý pohľad dve proti sebe stojace úlohy – napriek veľkej sklenej ploche musia zabrániť tepelným stratám a zároveň musia poskytovať možnosť tepelných ziskov zo slnečného žiarenia.

O

Zbytočné vykurovacie telesá Hodnotu, ktorá udáva množstvo prestúpeného tepla štvorcovým metrom sklenej plochy, sa technickým vývojárom podarila priblížiť k Ug = 0,5W/m2K. (Čím nižšia hodnota „Ug“, tým lepšia tepelná izolácia, a tým aj nižšie výdavky na kúrenie.) Pri riešení so sklami s dvomi infračervenými – reflektujúcimi povlakmi, medzi ktorými je priestor vyplnený argónom alebo kryptónom, sa teplota povrchu vnútorného skla blíži k izbovej teplote, a tým je vykurovacie teleso pod oknom zbytočné.

Desatina energie v klasickom dome Znie to neuveriteľne, ale tepelná energia potrebná v riešení pasívneho domu, predstavuje len 10 % z potreby tepelnej energie v konvenčnom dome! Príklad – ročná potreba vykurovacieho tepla je maximálne15kWh/m2a a celková spotreba energie, vrátane teplej vody a spotreby elektrickej energie v pasívnom dome, je pod hranicou 120kWh/m2. Vykurovacie zaťaženie v takomto dome je maximálne 10W/m2, a tým miestnosť s plochou 30 m2 dosiahne vykurovacie zaťaženie s 300 wattmi. Na porovnanie – stačí 10 horiacich čajových sviečok, aby ste vykúrili izbu s rozlohou 30 m2! Pýtate sa, ako je to možné? Tieto neuveriteľné úspory možno dosiahnuť na základe princípu zabránenia tepelným stratám a optimalizácie tepelných ziskov.

najvhodnejšie pre nízkoenergetické pasívne domy

izolačné trojsklo sériovo

[ ] ako jediný máme až sedem profilových systémov certifikovaných v Inštitúte pre pasívne domy Dr. Feista v Darmstadte

[ ] ako jediný máme zateplené rámy a krídla s neprekonateľnými tepelnoizolačnými vlastnosťami

[ ] šetríme váš čas a náklady, okná nevyžadujú údržbu povrchovej úpravy

www.internorm-okna.sk Internorm, spol. s r. o. Ľ. Podjavorinskej 10, SK 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: +421 32 77 12 777, fax +421 32 77 12 784 email: office@internorm-okna.sk


86 ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY ⁄ šetríme energie Okná MAKROWIN 88 s izolačným trojsklom a dreveným rámom poskytujú vďaka výrazne vyššej povrchovej teplote okna komfort a pocit tepla aj pri nižšej teplote vzduchu v miestnosti. Okenný profil má konštrukčnú šírku 88 mm a spĺňa tie najnáročnejšie energetické a estetické nároky zákazníkov. Hlbšie zapustenie izolačného skla eliminuje kondenzáciu pary a zabraňuje vzniku vody (alebo dokonca ľadu) v spodnej časti okna počas vykurovacieho obdobia. V lete zabraňuje prehrievaniu vzduchu v miestnostiach. Hodnota súčiniteľa prechodu tepla rámu Uf je v prípade profilu MAKROWIN 88 1,15 W/m2K. Profil MAKROWIN 88G2, certifikovaný pre passivne domy, má Uf = 0,76 W/m2K.

 Nová dimenzia výroby okien, revolučný kompozitný materiál a inovatívna profilová konštrukcia REHAU GENEO® – to je energeticky najlepší systém okenných profilov, ktorý je momentálne na trhu. Nový systém flexibilne spĺňa všetky energetické požiadavky bez akýchkoľvek kompromisov. Profil Geneo® je vo svojej koncepcii profilový systém s tromi tesneniami. Jeho stavebná hĺbka je 86 mm. V súčasnosti predstavuje najlepšie riešenie z hľadiska spracovateľnosti, tepelnej izolácie a statiky pri optimálnom pomere ceny a kvality. Celá vnútorná konštrukcia je z inovačného materiálu RAU-FIPRO® a hladký povrch z osvedčeného PVC. S oknami Fenestra GENEO 3+ sa dá v novostavbe aj v rekonštruovanej budove – ušetriť až 76 % energie! Súčiniteľ prechodu tepla Uf štandardného rámu je 1,0 W/m2K. Pri použití termomodulov je možné dosiahnuť Uf rámu od 0,85 až do 0,91 W/m2K a pri použití skla Ug = 0,5 W/m2K dosahuje okno až Uw = 0,72 až 0,73 W/m2K.

 Okná z profilov Geneo® predstavujú jedinečnú inováciu s perspektívou budúcnosti. Presvedčia svojím technologickým náskokom a výkonovými parametrami, ktoré zatláčajú do úzadia doterajšie okenné systémy. Majú plnoarmovaný systém okenných profilov vyrábaný zo špičkového materiálu RAU-FIPRO®. Z hľadiska energetickej efektívnosti ide o najlepší okenný profil vo svojej triede s optimálnymi tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktorý je vhodný pre pasívne a nízkoenergetické domy a je certifikovaný v Inštitúte pre pasívne domy v Darmstadte. Okno má zatiaľ najlepšie zvukovoizolačné vlastnosti bez oceľovej výstuže (sklo 50 dB = Rw, P 47 dB) pri triede zvukovej izolácie 5. Z pohľadu odolnosti proti vlámaniu patrí do triedy 3 (bez oceľovej výstuže do triedy 2). Hodnota súčiniteľa prechodu tepla rámu Uf je do 0,85 W/m2K.

 Vďaka 6-komorovej technológii a širokému spektru možností zasklenia dosahujú okná z profilov KBE Systém_88 mm špičkové hodnoty tepelnej izolácie. Zároveň chránia vnútorný priestor pred prudkým nárazovým dažďom, hlukom a zvyšujú ochranu pred vlámaním. Pohľadovo štíhle okná dotvárajú harmonický vzhľad domu a vďaka vylepšenej statike môžu mať i väčšie rozmery. Funkčné vlastnosti okien dopĺňa ich dlhá životnosť a moderný dizajn so skosenými hranami. Pestrá škála farieb a imitácií dreva umožňuje okná dokonale zladiť s celým objektom. Olovo ako stabilizátor bolo nahradené ekologickou kombináciou vápnika a zinku a vnútorné časti plastových profilov sú vyrobené z recyklovaného materiálu. Výsledkom sú profily šetrné k životnému prostrediu, ktoré vďaka výborným izolačným vlastnostiam prispievajú k úsporám nákladov na kúrenie a k zníženiu emisií CO2. Súčiniteľ prechodu tepla rámu Uf sa pohybuje v rozmedzí 1,1 až 0,8 W/m2K (v závislosti od počtu tesnení).

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE


87 Odpoveďou na čoraz razantnejšie stúpajúce požiadavky na úsporu energií je systém Trocal 88+, ktorého izolačná schopnosť je rovnaká, ako v prípade tehlovej steny s hrúbkou 80 cm. S použitím štandardného trojskla je tepelná izolácia celého okna ekvivalentná tehlovej stene s hrúbkou 110 cm. Priebežná 6-komorová technika sa nachádza vo všetkých funkčných rovinách. Komory sú dimenzované tak, aby zabezpečovali optimálnu tepelnú izoláciu. Vďaka lepším hodnotám Uw je riziko tvorby kondenzátu menšie a sú zaručené vyššie teploty povrchov. Tri tesniace roviny v celom systéme (aj v oblasti pripojenia) zaručujú lepšiu ochranu voči nárazovému dažďu a lepšiu vzduchotesnosť. Inovatívne tesnenie drážky krídla zabezpečuje dodatočnú tepelnú izoláciu.

 Šesťkomorový profil pre vlepované sklá so stredovým tesnením vystužujú špeciálne pásiky z veľmi pevného a stabilného materiálu. Okenný profilový systém bez oceľovej výstuže v profile je možné zaskliť izolačným dvojsklom alebo trojsklom. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti je použité celoobvodové kovanie. Veľmi stabilná konštrukcia profilu s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami je v reze ľahšia o 60 % oproti klasickým profilom s oceľovou výstužou. Exteriérové hliníkové opláštenie, farebné vyhotovenie vo všetkých farbách RAL a možnosť jedno – aj obojstrannej laminácie robia z okna Energeto variabilný produkt vhodný pre rôzne typy objektov. Unikátna revolučná technológia „cool colours“ dokonca znižuje povrchovú teplotu profilu. Hodnota súčiniteľa prechodu tepla rámom Uf bez zasklenia je 1,0 W/m2K.

 Zdvojené okno Varion 4 predstavuje inovatívne spojenie materiálov – zvnútra drevo, zvonku hliník a medzitým vysokokvalitná tepelnoizolačná termopena (bez HFCKW, HFKW a FKV/f). Okno so 4-itým zasklením je dodávané ako certifikovaný komponent pre pasívne domy. Stavebná hĺbka profilu je 85 mm. Vďaka špeciálnej zdvojenej konštrukcii je možné zabudovať protislnečnú a tieniacu ochranu podľa želania klienta medzi sklá. Takto chránená tieniaca technika nespôsobuje hluk pri vetre, nevyžaduje namáhavé čistenie, zabraňuje tepelným ziskom, pretože odráža žiarenie ešte pred dopadom na sklo a zabraňuje neželaným pohľadom. Trojitý systém tesnenia znamená spoľahlivú ochranu pred prívalovým dažďom a vysoká tesnosť je zárukou výbornej tepelnej a zvukovej izolácie (zvuková izolácia je až do 44 dB). Kompletne skryté kovanie nenarúša celkový vzhľad okna a uľahčuje jeho čistenie. Hodnota súčiniteľa Uw je do 0.63W/m2K.

 Nadčasový a moderný profilový systém Inautic Prestige od firmy Hesta je charakteristický stavebnou hĺbkou rámu 76 mm a krídla 84 mm. Mimoriadne tepelnoizolačné vlastnosti a nadštandardné hodnoty súčiniteľa prestupu tepla okna Uw sú dosiahnuté vďaka výnimočnej konštrukcii 6-komorového systému, ktorého súčasťou sú tri tesnenia (dve dorazové a jedno stredové). Hĺbka osadenia skla až 21 mm a teplý rámik TGI výrazne eliminujú rosenie okrajov skla. Hodnota Uw je 1,19 W/m2K pri zasklení izolačným dvojsklom s Ug = 1,1 W/m2K a 0,86 W/m2K pri zasklení izolačným trojsklom s Ug = 0,6 W/m2K.

OKTÓBER 2010


88 V otvorenom priestore v objekte vybavenom dvojzónovým systémom teplovzdušného cirkulačného vykurovania a vetrania s rekuperáciou tepla je eliminované aj šírenie pachov z otvorených kuchynských kútov do obytného priestoru.

Tepelným stratám vetraním je možné zabrániť TEXT

Atrea s. r. o. FOTO Atrea s. r. o., Fertighaus

Systém teplovzdušného vykurovania a vetrania, rešpektujúci najnovšie trendy v oblasti úspor energií a vnútornej mikroklímy, si získava čoraz viac priaznivcov nielen medzi stavebníkmi, ale aj architektmi, projektantmi a predovšetkým medzi zástancami zdravého a energeticky úsporného bývania.

POLOČNOSŤ ATREA s. r. o. sa špecializuje na dodávku uceleného systému teplovzdušného vykurovania pre nízkoenergetické a pasívne domy a byty, ktorý zahŕňa rekuperačné teplovzdušné jednotky, špeciálne potrubné rozvody upravené na použitie v rodinných domoch, integrované akumulačné zásobníky tepla, celý rad výustiek, mriežok, ako aj kompletný systém merania a regulácie.

S

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

Systém riadeného vetrania s rekuperáciou K celkovým tepelným stratám domu výrazne prispievajú straty vetraním. Kým v minulosti bola výmena vzduchu zabezpečovaná otváraním okien a infiltráciou vzduchu netesnosťami, v energeticky pasívnych domoch je výmena vzduchu realizovaná riadeným vetraním s rekuperáciou. Jednou z možností je vybaviť objekt dvoj-

zónovým systémom teplovzdušného cirkulačného vykurovania a vetrania s rekuperáciou tepla. Centrálna podstropná jednotka DUPLEX RB obsahuje nízkoteplotný vodný ohrievač, filter G4, cirkulačný ventilátor a ventilátor odpadového vzduchu. Súčasťou zariadenia je protiprúdový rekuperačný výmenník, ktorého základná účinnosť je 90 % (bez kondenzácie), zmiešavacia klapka, kto-

Hlavné výhody teplovzdušného kúrenia v rodinných domoch: › zlúčenie kúrenia, vetrania s rekuperáciou tepla, prípadne aj chladenia do jedného celku, › hygienicky nevyhnutné trvalé výmeny vzduchu v dome alebo byte, › úspora nákladov na vetranie, › rýchle a pružné zakúrenie, › dokonalý rozvod tepla, dodaného zo solárnych panelov alebo z kozuba, v objekte, › možnosť predohrevu v zime a účinné chladenie v objekte v lete prostredníctvom zemného registra.

Detail výustky


ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY ⁄

zdroje energií

Cirkulačno-zmiešavací systém teplovzdušného vykurovania s riadeným podielom vzduchu odstraňuje zásadný problém štandardných vetracích systémov s vykurovacou funkciou – prílišné znižovanie vlhkosti v bytoch v zimnom období. Teplovzdušná vykurovacia a vetracia jednotka s rekuperáciou odpadového tepla DUPLEX RA3 – EC 500/450 je reprezentantom už tretej generácie jednotiek teplovzdušného vykurovania a vetrania. Počas všetkých prevádzkových režimov zabezpečuje v objekte rovnováhu mezi privádzaným a odvádzaným vzduchom. Jednotka vďaka veľkoryso dimenzovaným teplovodným výmenníkom umožňuje využívať aj nízku teplotu vykurovacej vody (napr. 40 °C). Spoločnosť ATREA s. r. o. získala za jednotku najvyššie ocenenie v rámci Stavebného veľtrhu – Zlatú medailu SHK Brno 2010.

rá umožňuje voľbu režimu a vstavaná digitálna regulácia. Podlahové rozvody privádzajú zmes cirkulačného a čerstvého vzduchu do podokenných podlahových vyústiek v každej obytnej miestnosti. Pod dverami bez prahov sa vzduch odvádza do predsiení k centrálnym mriežkam a späť do jednotky. Tu sa filtruje, ohrie-

va a zmiešava s čerstvým vzduchom. Z WC, kúpeľní a kuchýň sa odpadový vzduch odsáva samostatným kruhovým potrubím k jednotke, kde odovzdáva teplo čerstvému vzduchu v rekuperačnom výmenníku a vyfukuje ho von.

Príklad prevádzkového režimu Jednotka DUPLEX RB mô-

že fungovať podľa nastavenia na riadiacom paneli v piatich prevádzkových režimoch: 1. rovnotlakové vetranie s rekuperáciou s nastaviteľným výkonom 90 až 160 m3/ h, 2. cirkulačné vykurovanie a vetranie s rekuperáciou s nastaviteľným výkonom cirkulácie 210 – 420 m3/ h a vetrania 90 – 160 m3/h, 3. cirkulačné vykurovanie bez vetrania s nastaviteľným výkonom 300 – 580 m3/h a vykurovacím výkonom až 3,6 kW, 4. podtlakové vetranie s nastaviteľným výkonom 90 – 160 m3/h, 5. pretlakové letné vetranie s nastaviteľným výkonom do 650 m3/h.

chyne prechádza jednotka do režimu č. 1. Šírenie pachov z otvorených kuchynských kútov do obytného priestoru je tak eliminované. V noci sa automaticky zapína vetranie v nastaviteľnom časovom úseku (napríklad každú hodinu na 18 minút). Tento systém zaisťuje v dome koncentráciu CO2 do 1 200 ppm.

Česká republika: ATREA s. r. o. V Aleji 20 466 01 Jablonec nad Nisou tel.: (+420) 483 368 133 fax: (+420) 483 368 112 e-mail: rd@atrea.cz

Ak je navrhnutý prevádzkový režim č. 3 (len cirkulačný), vetranie sa aktivuje nárazovo externým signálom z WC a kúpeľní. Takto prechádza jednotka do režimu č. 2, s nastaviteľným dobehom 1 až 10 minút. Pri externom signáli z ku-

www.atrea.cz Slovenská republika: ATREA SK s. r. o. Družstevná 2, 945 01 Komárno tel.: +421 (35) 774 28 15 fax: +421 (35) 774 28 16 e-mail: atrea@atrea.sk www.atrea.sk

OKTÓBER 2010

89


90 ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY ⁄ zdroje energií

Ten pravý kotol pre vás TEXT A FOTO

Protherm

Až 60 % z celkovej potreby energie sa v domácnosti spotrebuje na vykurovanie, čo výrazne zaťažuje domáci rozpočet. Spoľahlivým, účinným a hospodárnym riešením sú kotly značky PROTHERM. A TRHU sa počas roka objavilo niekoľko noviniek značky Protherm, ktoré používateľom zabezpečujú pohodlné a zároveň úsporné a ekologické vykurovanie. Nové nekondenzačné plynové kotly s obchodným označením PANTHER a kondenzačné plynové kotly PANTHER CONDENS disponujú funkciami, ktoré ešte zvyšujú interiérovú pohodu a spokojnosť zákazníka.

N

Kondenzačná technika s variabilným využitím Kondenzačné kotly PANTHER CONDENS 12 KKO, 25 KKO a 25 KKV sa vyrábajú ako kombinované – na vykurovanie

s prietokovým spôsobom ohrevu teplej vody alebo len na vykurovanie s možnosťou ohrevu teplej vody v prídavnom zásobníku. Vďaka efektívnemu využívaniu kondenzačného tepla dosahujú v porovnaní s klasickými kotlami až o 16 % vyššiu účinnosť. Vzhľadom na existenciu rôznych typov dymovodov je možnosť využitia kondenzačnej techniky v domoch či bytových jednotkách veľmi variabilná. Prednosťami kotla sú antikorový kondenzačný výmenník, nová elektronika a hydroskupina s lepšie dostupnými komponentmi. Kotol PANTHER CONDENS má navyše hmotnosť nižšiu ako

40 kg, preto s ním možno ľahko manipulovať a jednoducho ho kdekoľvek inštalovať. Jednoduchý prístup k vnútorným súčiastkam, detailné zobrazovanie a pamäť chybových kódov navyše uľahčujú servis vykurovacieho zariadenia a odstraňovanie prípadných neštandardných stavov kotla. Snímače teploty zabezpečujú trvalú kontrolu maximálnej dovolenej teploty a chránia kotol pred prehriatím. Protimrazová ochrana sa aktivuje, ak teplota vody klesne pod 12 °C a zabráni zamrznutiu vody v kotli. K zvýšeniu používateľského komfortu významne prispieva vysoko účinná zvuková izolácia, kto-

rá znižuje hlučnosť kotla. Autodiagnostika a veľký a prehľadný LCD displej sú zárukou jednoduchého ovládania.

Obohatený sortiment nekondenzačných kotlov Nový rad závesných plynových kotlov PANTHER zahŕňa kotly na vykurovanie, s možnosťou ohrevu teplej vody v prídavnom zásobníku a kombinované kotly s prietokovým ohrevom teplej vody. Kotly PANTHER určené len na vykurovanie sa vyrábajú v troch výkonových variantoch – 12 kW, 25 kW a 30 kW s plynulou moduláciou a širokým rozsahom výkonu. Práve vďaka nízkej hodnote minimálneho vykurovacieho výkonu, kvalite a priaznivej cene sú tieto kotly vhodné pre individuálnych stavebníkov aj pre developerov v rámci veľkých projektov. Na prípravu teplej vody prietokovým spôsobom sú určené kotly PANTHER radu KTV a KOV. Prostredníctvom doskového antikorového výmenníka využívajú funkciu Komfort, ktorá umožňuje rýchly ohrev vody s vysokou účinnosťou.

Voliteľné príslušenstvo Nekondenzačný kotol PANTHER aj kondenzačný kotol PANTHER CONDENS sú ľahko ovlá-

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE


91 dateľné vykurovacie spotrebiče. Riadenie je založené na koncepte jedno tlačidlo = jedna funkcia, čo zjednodušuje nastavovanie parametrov a zvyšuje používateľský komfort. Prehľadný LCD displej kotla umožňuje rýchle nastavenie požadovanej maximálnej teploty vody na vykurovanie a teplej úžitkovej vody. Všetky typy spomínaných kotlov využívajú komunikačné izbové regulátory radu Thermolink so zbernicou eBus, ktoré zabezpečujú najvhodnejší tepelný komfort pri optimálnej spotrebe energie. Ide o komunikáciu medzi kotlom, izbovým regulátorom a vonkajším snímačom teploty. Vďaka nej je kotol informovaný o teplote v miestnosti, v ktorej sa regulátor nachádza a o teplote vonkajšieho prostredia. K optimálnym vykurovacím podmienkam prispieva aj vstavaná ekvitermická regulácia.

Dokonalý súlad Súčasťou kotlov PANTHER a PANTHER CONDENS len na kúrenie je trojcestný ventil, prostredníctvom ktorého možno ku kotlu pripojiť externý zásobník. Má ideálnu veľkosť, ktorá zaručí rýchle dohriatie vody a súčasne zníženie tepelných strát. Dizajnové zladenie zostavy umožňuje umiestniť zásobník vedľa kotla vpravo, vľavo alebo pod kotol. Po prepojení zásobníka s kotlom si používateľ priamo na displeji kotla alebo na displeji izbového regulátora Thermolink volí požadovanú teplotu vody v zásobníku.

Od 1. septembra 2010 možno nové nekondenzačné plynové kotly PANTHER a nový rad kondenzačných plynových kotlov PANTHER CONDENS získať za zvýhodnené uvádzacie ceny. Viac informácií na www.protherm.sk.

Kondenzačný plynový kotol PANTHER CONDENS Vyrába sa v dvoch výkonových radoch. Možno ho využiť na vykurovanie s prietokovým spôsobom ohrevu teplej vody alebo len na vykurovanie s možnosťou ohrevu teplej vody v prídavnom zásobníku. Prednosťami kotla sú antikorový kondenzačný výmenník, nová elektronika a hydroskupina s lepšie dostupnými komponentmi. Autodiagnostika kotla zabezpečuje trvalú kontrolu zariadenia počas prevádzky. Jednoduchý prístup k vnútorným súčiastkam, detailné zobrazovanie a pamäť chybových kódov uľahčujú servis vykurovacieho zariadenia.

Nekondenzačný plynový kotol PANTHER Vyrába sa v troch výkonových variantoch. Rovnako, ako kondenzačný kotol PANTHER CONDENS je vybavený novou hydroskupinou a elektronikou. Vďaka autodiagnostike a zabudovanej ekvitermickej regulácii je zariadenie pod trvalou kontrolou.

ZOSTAVA PANTHER

OKTÓBER 2010


92

ATRAKTÍVNY DIZAJN, efektívne spaľovanie TEXT

Prednosti kotla › Nadčasový dizajn › Vysoká účinnosť spaľovania 84 – 86 % › Nízka spotreba paliva › Rovnomerné a efektívne spaľovanie › Bezprašná prevádzka › Plynulo modulované otáčky ventilátora › Spaľovanie mäkkého aj tvrdého dreva › Možnosť prikladať veľké kusy dreva (dĺžka až do 1 m) › Minimálne množstvo odpadu › Nízka produkcia emisií › Nenáročná obsluha a jednoduché čistenie › Automatické odstavenie kotla pri vyhorení paliva › Dochladzovací okruh proti prehriatiu vody › Kotly najvyššej triedy podľa európskej normy EN 303-5

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

Matej Pius FOTO Attack

Splynovacie kotly na drevo sú určené na úsporné a ekologicky šetrné vykurovanie rodinných domov, chatiek, malých prevádzok, dielní a podobných objektov. Predpísaným palivom je suché drevo. Vďaka veľkému nakladaciemu zásobníku môže palivo horieť nepretržite 8 až 12 hodín. Kvalitná a jednoduchá konštrukcia AD kotlov ATTACK DP predstavuje základnú platformu splynovacích kotlov. Ich hlavnou výhodou je jednoduché konštrukčné riešenie. Kotol pozostáva z prikladacej a spaľovacej komory, vysoko odolnej žiarobetónovej trysky a popolníka, rebrového výmenníka a minerálnej izolácie. Teleso kotla je zvarené zo špeciálnej kotlovej ocele hrúbky 6 mm, ktorá je zárukou dlhej životnosti. Medzi

R

ďalšie výhody patrí vysoká spoľahlivosť, nízka spotreba dreva, nenáročná obsluha, bezprašná prevádzka, spaľovanie mäkkého a tvrdého dreva, veľká násypka, minimálne množstvo odpadu, automatické odstavenie kotla pri vyhorení paliva. Integrovaný dochladzovací okruh zaručuje bezpečnú prevádzku a predchádza havarijným stavom. Šírka kotla 690 mm umožňuje jednoduchú inštaláciu aj v kotolniach s dverami šírky 800 mm. Kotol spĺňa kritériá najvyššej

triedy podľa európskej normy EN303-5.

Praxou overená kvalita Vďaka jednoduchej konštrukcii sú kotly priestorovo nenáročné, vysoko spoľahlivé, vyžadujú nenáročnú obsluhu a majú dlhú životnosť. V konečnom dôsledku ide o spokojnosť zákazníka, ktorý ocení aj to, že ušetrí čas na prípravu dreva, pretože v kotli je možné spaľovať kusové drevo dĺžky až 1 m. Manuálna rozkurovacia klapka a ventilátor umož-


ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY ⁄ ňujú rýchle a nenáročné rozkurovanie. Špeciálne tvarovaný popolník je veľmi praktický a dopĺňa ho lopatka určená na vyberanie popola. Stáložiarna prevádzka kotla eliminuje nutnosť opakovaného rozkurovania. Integrovaný dochladzovací okruh zaistí v prípade prehriatia kotla jeho bezpečné ochladenie na prevádzkovú teplotu. Základná verzia splynovacích kotlov má ovládanie STANDARD, ktoré automaticky riadi kotlovú teplotu alebo teplotu, pri ktorej dochádza k vypnutiu ventilátora po dohorení paliva. Vyššiu úroveň spĺňa ovládanie PROFI, ktoré spolupracuje s izbovým termostatom a dokáže re-

Charakteristiké komponenty › Hrúbka plechu v častiach, ktoré sú v styku s plameňom až 6 mm › Výkonný odťahový ventilátor › Integrovaný dochladzovací okruh › Priemer pripojenia na komín Ø 150mm

zdroje energií 93

gulovať výkon kotla zmenou otáčok ventilátora.

Palivo Predpísaným palivom je suché štiepané polenové drevo s vlhkosťou 12 – 20 % a s výhrevnosťou 15 – 17 MJ/kg. Alternatívne sa dajú spaľovať aj brikety s vlhkosťou 10 – 12 % a s výhrevnosťou 18,7 MJ/kg. Na spaľovanie je možné použiť akékoľvek suché drevo, najmä drevené polená. Drobný drevený odpad je možné spaľovať len v malom množstve (max. 10 %) spolu s polenovým drevom. Vďaka dlhej násypke paliva odpadá používateľom najprácnejšia operácia – úprava dreva na menšie kusy.

Kotol má prikladaciu a spaľovaciu komoru, rebrový výmenník, vysoko odolnú žiarobetónovú trysku a popolník. Teleso kotla je zvarené zo špeciálnej kotlovej ocele hrúbky 6 mm, ktorú dopĺňa minerálna izolácia. Výkonný odťahový ventilátor a integrovaný dochladzovací okruh zaručujú efektívne spaľovanie dreva a bezpečnú prevádzku.

OKTÓBER 2010


94 ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY ⁄ zdroje energií

Úsporný zdroj tepla a teplej vody TEXT A FOTO

GEMINOX

Francúzska spoločnosť Geminox sa špecializuje na špičkové výrobky, ktoré stálym vývojom a zdokonaľovaním dosahujú technologický náskok pred konkurenciou. Kondenzačné kotly Geminox sa technicky avantgardným riešením konštrukcie presadili aj na slovenskom trhu vykurovacej techniky.

Výhody kotla THRi DC: › elegantný dizajn, › kompaktné rozmery, › rýchlejšia a lacnejšia montáž, › eliminácia prípadných montážnych chýb.

AD plynových kondenzačných kotlov označený THRi s unikátnymi parametrami prináša päť stupňov úspor plynu: 1 – kondenzácia, kde sa zúžitkuje aj teplo, ktoré pri konvenčných atmosférických kotloch uniká do komína. 2 – optimalizácia procesu spaľovania. Patentovaný kruhový horák s predzmiešavaním plynu so vzduchom zaručuje vysokú účinnosť spaľovania a minimálny obsah škodlivín. 3 – lineárna modulácia výkonu riadená počítačovou jednotkou a dosiahnutie rovnomerného vykurovania v rozsahu 10 – 100 % výkonu kotla (modely 0,9 – 9,7 kW), 15 – 100 % výkonu kotla (mo-

R

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

dely 2,4 – 17,2 kW) a 20 – 100 % výkonu (modely 5 – 24,5 a 10 – 48,7 kW). 4 – ekvitermická regulácia integrovaná v počítačovej riadiacej jednotke kotla bráni zbytočnému ochladzovaniu obvodových stien vykurovaného objektu. 5 – riadenie otáčok obehového čerpadla. Regulácia podľa vlastností vykurovacej sústavy plne využíva povolený minimálny a maximálny prietok vykurovacej vody, čo rozširuje využiteľné pásmo kondenzácie. Dôsledkom je zvýšenie prevádzkovej účinnosti kotla, výrazná úspora plynu a kratšia návratnosť investície, praktická účinnosť 98,2 % a teoretická účinnosť 109 % v celom rozsahu výkonu kotlov.

Unikátny model Dvojokruhový kondenzačný kotol THRi DC (double circuit) komplexne rieši úsporný zdroj tepla i teplej vody a spĺňa najčastejšie požiadavky na moderné bývanie v rodinnom dome: » vykurovanie priameho vykurovacieho okruhu (obvykle radiátory), » vykurovanie zmiešavaného vykurovacieho okruhu (obvykle podlahové vykurovanie), pričom tieto dva okruhy sú navzájom nezávislé, » príprava teplej úžitkovej vody s možnosťou cirkulácie, » možnosť ohrevu bazénovej vody bez použitia ďalších regulačných prvkov, » solárny ohrev teplej vody

(rozšírenie cez Clip-in). Kotol je vybavený všetkými potrebnými hydraulickými a regulačnými prvkami, vrátane kabeláže. Jeho veľkosť je zhodná so štandardným variantom THRi C, určeným na klasické jednookruhové vykurovanie.

Kombinácia so solárnym systémom Ku kondenzačným kotlom THRi DC možno pripojiť kompletné solárne systémy Gemelios s plochými aj vákuovými kolektormi, ktoré predstavujú moderný, vysoko účinný a ekologický spôsob celoročného zisku tepelnej energie. Ich špičkové parametre umožňujú šetriť až 2/3 nákladov na ohrev vody.


vykurovacia technika

NORMOVANÝ STUPEŇ VYUŽITIA AŽ 109 % VEĽKÝ MODULAČNÝ ROZSAH 20  100 % VÝKONU INTELIGENTNÁ REGULÁCIA ÚSPORA PLYNU 25 AŽ 40 %

ŠpiĀkové kondenzaĀné kotly záruka komfortnej a ekonomickej prevádzky www.geminox.sk www.kondenzacnekotly.sk Výhradné zastúpenie Geminox pre Slovensko:

Procom, spol. s r. o., Smrečianska 18, 831 01 Bratislava 37 tel.: 02/44 25 56 33, 44 25 66 01 fax: 02/44 25 56 13, info@geminox.sk

Obchodno-technická kancelária — východ: Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov tel./fax: 051/772 11 16 frantisek.gondza@geminox.sk

NAJEXPONOVANEJŠIE DIELY Z NEREZOVEJ OCELE ŠIROKÁ PALETA MODELOV OD 0.9 KW DO 49 KW UNIKÁTNA DVOJOKRUHOVÁ VERZIA DC CELONEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLEJ VODY  VRÁTANE SOLÁRNEJ VERZIE SOLÁRNE SYSTÉMY


FOTO KOCHI ARCHITECT‘S STUDIO

Súčasnosť praje rozvoju technológií a sofistikovaným riešeniam zameraným na budúcnosť. Stavby, bez ohľadu na ich určenie využívajú najnovšie poznatky z oblasti energetických úspor, ktoré sú prioritou. Veľkoryso riešené zasklenia fasád a stien tiež vyžadujú nové prístupy. Preto sú moderné fasády nielen esteticky pôsobivé, ale aj inteligentné – dokážu šetriť, či dokonca vytvárať energiu, chladiť aj ohrievať interiéry a vďaka špeciálnym fóliám aj brániť vstupu nežiaducich návštevníkov a vytvárať aj pôsobivé výtvarné efekty. Takéto múdre a pekné fasády už prestávajú byť znakom architektúry veľkých administratívnych budov, ale čoraz častejšie sa s nimi stretávame aj na rodinných domoch.

tavebníctvo str. 99 – 138


TEXT

Barbara Turčíková FOTO archív firiem

100 STAVEBNÍCTVO ⁄ aktuálne Ceny Saint-Gobain Gyproc Trophy Awards

7. ročník medzinárodného odovzdávania cien Saint-Gobain Gyproc Trophy sa uskutočnil v júni 2010 v Amsterdame. Prezentácie zaujímavých prác zo sadrokartónových systémov a sadrových omietok a stierok, hodnotila 9-členná porota zložená z niektorých členov predstavenstva koncernu Saint-Gobain. Do súťaže sa mohli prihlásiť realizačné firmy z celého sveta cez svojich lokálnych partnerov (v SR je to Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., divízia Rigips) v troch kategóriách: sadrové omietky a stierky, sadrokartónové systémy a inovácie. Slovenský Rigips súťažil v kategórii „Inovácie” s unikátnym Airless systémom nanášania stierky a omietky práškovými zmesami, známym pod názvom RIMANO Final. V konkurencii 42 projektov z celého sveta Slovensko reprezentovala referencia Svadobný salón v Holíči, z dielne realizátora Branka Dobrovodského.

 Nový závod Knauf insulation

Otvorenie nového závodu KNAUF INSULATION v Lannemezane vo Francúzsku predstavuje zavedenie úplne nových štandardov pri výrobe izolácií. Továreň bude produkovať sklenú minerálnu vlnu na báze ECOSE technológie, ktorá využíva spojivo z obnoviteľných materiálov a patrí k najinovatívnejším z hľadiska zmierňovania vplyvov výroby na životné prostredie. Sklená minerálna vlna na báze ECOSE technológie ušetrí viac ako 200 násobok energie potrebnej na jej výrobu, ktorá si vyžiada len jednu sedminu energie, potrebnej na výrobu tehál na stenu izolovanú na úroveň koeficientu R = 3. Investícia do výstavby závodu prekročila 130 miliónov eur, ktoré zahŕňajú aj náklady na inštaláciu strešných fotovoltických panelov. Tie vyprodukujú 420 Mwh elektriny ročne, čo má celkom pokryť potreby továrne. Prihliadalo sa aj na to, aby továreň zapadla do okolitého prostredia, preto je jej dizajn v súlade s miestnou architektúrou a jej okolie spríjemňujú otvorené priestory, plné zelene a viac ako 300 stromov rôznych druhov.

 Ruukki vyrába na Slovensku kabíny

Ruukki posilnila svoju svetovú sieť výroby kabín spustením výroby kabín v Holíči. Kabíny pre mobilné zariadenia sa budú dodávať hlavne na trhy strednej a východnej Európy. Prvú kabínu pre terminálový traktor Cargotec vyrobili v holíčskom závode 6. augusta tohto roka. Kabíny sú komplexné produkty, vyžadujúce vysoký stupeň dokonalosti pri riadení materiálovej logistiky a informácií o produktoch. Ruukki vie kompletne zabezpečiť celý výrobný proces od návrhu dizajnu a stáleho vylepšovania produktu až po rýchle a flexibilné dodávky plne zmontovaných kabín do výrobného procesu zákazníka. Pre celosvetovo pôsobiacich výrobcov mobilných zariadení je dôležité, že spoločnosť Ruukki dodáva produkty, ktoré spĺňajú jednotné kvalitatívne štandardy z rôznych výrobných miest v správnom termíne dodania.

 Prvá kancelária Century 21 v Bratislave

Spoločnosť Century 21 Slovakia začala v septembri po Košiciach poskytovať svoje služby aj v Bratislave. Záujemcovia o Zlatý štandard v realitách môžu navštevovať jej priestory od 21. septembra 2010. Realitná kancelária sídli v centre mesta, na promenáde pod Michalskou bránou. Century 21 CE Development sa bude sústreďovať hlavne na novostavby, no v jej portfóliu nehnuteľností si bude môcť vybrať naozaj každý. V ponuke budú na výber domy, byty, pozemky i kancelárske priestory. Od ostatných realitiek sa nechcú líšiť len zaujímavými nehnuteľnosťami, ale najmä servisom, ktorý je pre Century 21 charakteristický. V realitnej kancelárií má pracovať osem maklérov.

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE


 Kríza slovenského stavebníctva pokračuje

 Začali sa práce na výstavbe R4 Košice – Milhosť 27. augusta 2010 sa oficiálne začala výstavba diaľničného úseku, ktorý spojí východné Slovensko s maďarskou hranicou. Dielo v hodnote takmer 78 mil. € realizuje Skanska SK a. s., ktorá vyhrala verejnú súťaž s najnižšou ponukou. Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť s dĺžkou 14,175 km je súčasťou základného komunikačného systému SR a je zaradená do siete diaľnic a rýchlostných ciest SR a zároveň patrí do medzinárodného koridoru v smere od poľského Rzeszowa cez Košice, maďarský Debrecen až po Oradeu v Rumunsku. Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť bude v km 10,8 až 11,8 prechádzať lokalitou priemyselného parku Kechnec. Jej trasa zasiahne do okolitej prírody len minimálne, na biotopy národného významu nebude mať podstatný vplyv. Nezasahuje do žiadneho chráneného územia, prírodnej rezervácie, národného parku, ani ochranného pásma území chránených podľa Zákona o ochrane prírody. V blízkosti dotknutého územia nie sú evidované kultúrne pamiatky, dominanty krajiny a významné krajinné prvky.

Väčšina riaditeľov slovenských stavebných spoločností predpovedá pokles slovenského stavebníctva na rok 2010 (malo by klesnúť o 7 %). Firmy zhoršujú predpovede vývoja svojich tržieb (očakávajú pokles o 7,3 %) a rast neočakávajú ani v roku 2011. Priemerné vyťaženie kapacít stavebných spoločností je stále na nízkej úrovni (70 %). Hlavným problémom je nedostatočný dopyt. Takmer tri zo štyroch spoločností potvrdzujú, že majú menej zákaziek ako vlani. Hlavnou prioritou na ďalších 12 mesiacov je lepšia efektivita fungovania spoločností. Mnoho stredných a malých spoločností bude hľadať strategického partnera pre svoje podnikanie. Tieto závery prináša Kvartálna analýza slovenského stavebníctva 08/2010, ktorú pripravila spoločnosť CEEC Research v spolupráci s KPMG Slovensko, Ipsos Tambor, Považskou cementárňou, a. s. a stavebným veľtrhom ForArch 2010.


102 STAVEBNÍCTVO ⁄ téma

Fasáda

MÚDRE A

PEKNÉ

FASÁDY TEXT

Barbara Turčíková FOTO Schüco, Reynaers, ARS Electronica, Meridyen Yapi Comp., TMP, Bustler

Fasáda má byť symbiózou funkčnosti a estetických vlastností. Pod funkčnosťou chápeme jej životnosť, minimálnu údržbu, prípadne jednoduchú sanáciu či pozitívny vplyv na energetickú bilanciu budovy. K estetickým vlastnostiam patria architektonický vzhľad a harmonický ráz fasády v spojení s celkovým dojmom objektu v nadväznosti na okolité prostredie. Jej kvalita má priamy vplyv i na vonkajšie životné prostredie v podobe znižovania energetickej náročnosti budov, čo sa prejaví na znížení produkcie škodlivého CO2. Dbá sa na recyklovateľné materiály s minimálnou agresivitou k životnému prostrediu.

 Energetické parametre

Vhodná kombinácia skla a nosného rámu s nízkym koeficientom prechodu tepla je jednou z podmienok dosiahnutia energeticky priaznivej bilancie zasklenej fasády. Pri konštrukčnom návrhu fasád pre nízkoenergetické budovy treba brať do úvahy aj solárne zisky či výmenu vzduchu. Preto treba riešiť fasádu ako súčasť komplexného celku, vrátane tieniacich systémov, vzduchotechniky, elektrických rozvodov a ďalších prvkov, ktoré sa podieľajú na znižovaní energetických nákladov budovy. Viaceré fasádne konštrukcie ponúkajú možnosti osadenia skiel s rozličnou kombináciou svetelnej priepustnosti a priepustnosti slnečného žiarenia, fotovoltických modulov, integrovania inteligentných tieniacich systémov, systémov rekuperácie ohriateho vzduchu a iných vymožeností, zabezpečujúcich optimálne vnútorné prostredie pri minimálnej spotrebe energie.

 Požiarne sklo

Protipožiarne vlastnosti fasádnych systémov určuje aj typ zasklenia a jeho uloženie. Sklo musí spĺňať kritérium celistvosti – nesmie sa zdeformovať, prepúšťať plamene či dym a musí obmedziť prenos tepla. Používajú sa najmä vrstvené sklá s čírymi expanznými medzivrstvami, ktoré v prípade požiaru napučia a pri teplote 120 °C sa zmenia na tuhý a nepriehľadný požiarny štít.

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE


103 Farebnosť a štruktúra Farebnosť obkladu priečelia má tvoriť ucelený obraz. Zvyčajne sa dosiahne tak, že jedna farba plošne a výrazovo prevláda a ostatné sú podriadené. Trendom sú nátery, ktorých základ tvorí oceľový pás so špeciálnym povrchom. Pri použití svetlopriepustného laku, ktorý sa voľne nanáša, ostáva základný materiál viditeľný, zachováva si prírodný vzhľad a tlmí sa reflexná reakcia. Vďaka jemne reflexnému povrchu dokážu veľké budovy „splynúť“ s okolím. Pri riešení povrchovej štruktúry fasády má byť prepojenie detailu a celkového architektonického výrazu kontinuálne a má sa vzájomne dopĺňať. Raster priečelia môže byť vertikálny, horizontálny a obojsmerný. Dôležitú úlohu tu hrá plasticita. Z hľadiska tvarovania fasád možno rozlíšiť makroštruktúru budovy, makroštruktúru prvku a mikroštruktúru prvku. Makroštruktúru budovy tvorí pôdorysné a vertikálne členenie, vyplývajúce z hmotovej kompozície objektu. Makroštruktúra prvku tvarovo vyjadruje jedno modulové pole obvodového plášťa, teda dizajn prvku. Mikroštruktúra prvku znamená drsnosť povrchu prvku, štrukturálne vyjadrenie hmoty či drážkovanie, teda dezén prvku.

 Určujúci faktor – typ zasklenia

Základný materiál transparentnej výplne fasádnych konštrukcií tvorí ploché stavebné sklo spracované do tzv. izolačného dvoj – a viacnásobného skleného systému. Je vyplnené zmesou inertných plynov – argónom či kryptónom. Sklá sú hrubé 4 až 6 mm, vzdialenosť medzi nimi je 8 až 24 mm a môžu sa doplniť farebnou či kovovou ochrannou vrstvou proti slnečnému žiareniu. Použité zasklenie je rozhodujúcim faktorom tepelnej ochrany budovy. Túto vlastnosť opisuje súčiniteľ prechodu tepla Ug (W/(m2 . K)). Čím nižšia je hodnota súčiniteľa, tým má konštrukcia lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Súčiniteľ prechodu tepla možno udávať pre celú konštrukciu ako výrobok (Uw), alebo zvlášť pre rámovú konštrukciu (Uf ) a zvlášť pre sklený systém (Ug). Požiadavky na tepelnú ochranu budov transparentnými výplňami možno splniť použitím nízkoemisného skleného systému. Vnútorný povrch niektorej tabule skla v uzavretej dutine je upravený pokovovaním, čo znižuje emisivitu vo vzťahu k tepelnému infračervenému žiareniu a vytvára pri šírení tepla v priestore medzi sklami tzv. tepelné zrkadlo.

OKTÓBER 2010


104 STAVEBNÍCTVO ⁄ téma Akustický systém

Jednou z funkcií transparentných výplní je chrániť vnútorné priestory pred hlukom z vonkajšieho prostredia. Preto musí sklený systém svojimi vlastnosťami výrazne ovplyvňovať akustickú kvalitu chráneného priestoru. Na prienik hluku vplývajú: hrúbka, hmotnosť, pružnosť a vzdialenosť skiel, o niečo menej ostatné parametre (plocha, uhol dopadu). Zvukovoizolačné vlastnosti sklených systémov zlepší kombinácia rôznych hrúbok tabúľ skla, čo zabráni prenosu zvukových vĺn a rezonancií. Úpravy zlepšujúce tepelnoizolačné vlastnosti skla zlepšujú i jeho zvukovoizolačné vlastnosti.

 Elementové (kazetové) fasádne systémy

Elementová fasáda ponúka flexibilné dizajnové riešenia pri výstavbe nových objektov i renovácii existujúcich budov. Umožňuje racionálnu a rýchlu montáž fasádnych prvkov bez použitia lešenia, resp. montážnych plošín. Jej aplikácia umožňuje lepšiu kontrolu kvality výroby, skracuje čas montáže, znižuje náročnosť na zariadenie stavby a zvýhodňuje aplikáciu v husto zastavaných lokalitách. Systém elementovej fasády umožňuje kompletne vyrobiť veľké kazetové a zasklené elementy, vrátane osadenia výplní (panely, fixné zasklenie, otváravé krídla, paralelne otváravé okná na manuálny alebo elektrický pohon či posuvné systémy). Elementový fasádny systém môže byť štrukturálny alebo rámový so zasklením v hliníkovom ráme. Fasádne elementy môžu byť vysoké až 3,5 m a široké až 1,5 m. K štandardnému sortimentu fasádnych systémov patria i posuvné systémy na terasy, záhrady a balkóny, zábradlia, zimné záhrady, protihmyzové sieťky, vetracie mriežky, slnolamy pevné aj na elektrický pohon, či hliníkové obkladové panely.

 Bezpečnostné a nepriestrelné sklá Ide o „pasívne“ systémy, ktoré chránia a ohraničujú priestor. Používajú sa vrstvené sklá vyrobené plošným spojením dvoch alebo viacerých vrstiev číreho, reflexného, farebného či ornamentového skla s jednou alebo viacerými vrstvami polyvinylbutyralovej čírej, farebnej či nepriehľadnej fólie. Pri rozbití tohto skla ostanú črepiny na fólii, čo vylúči zranenie osôb. Takýto sendvič bráni aj prieniku projektilu, treba však za ním vo vzdialenosti asi 50 mm upevniť ďalšiu tabuľu dvojvrstvového skla kvôli možnému zraneniu črepinami, ktoré sa uvoľnia zo zadnej strany. Tieto konštrukcie sa vyznačujú veľkou hmotnosťou.

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE


105 Vysokotlakové dekoratívne lamináty Vysokotlakové dekoratívne lamináty, známe pod skratkou HPL, sa vyrábajú na báze termosetických živíc. Sú určené do exteriérov aj interiérov, môžu sa použiť na oplášťovanie lodžií či fasád budov. Dosky zvyčajne pozostáva-

V súčasnosti možno vidieť rôznofarebné, svetielkujúce i zvláštne tvarované sklenené fasády. Vývoj však smeruje najmä k návrhom a tvorbe obvodových plášťov, ktoré sa aktívne podieľajú na priaznivej bilancii energetickej hospodárnosti objektov.

jú z vrstiev prírodnej vláknitej výstuže, ktorú môže tvoriť napríklad papier v určitom hmotnostnom zastúpení. Vláknitá výstuž sa lisuje pri vysokej teplote a vysokom tlaku a impregnuje sa tvrditeľnou fenolovou či melamínovou živicou, ktorú možno ošetriť prídavnou ochrannou vrstvou. Tým získava charakteristické vlastnosti a jej povrch nadobúda dekoratívnu farbu či vzor. Súčasné fasádne HPL dosky by nemali obsahovať organické zlúčeniny halogénov (chróm, bróm, jód a pod.), ktoré sa vyskytujú v pohonných plynoch, ako aj PVC, síru, ortuť, kadmium, azbest či ochranné prípravky na drevo, ako sú pesticídy a fungicídy. Ochrana z vysoko zhustenej akrylpolyuretánovej živice chráni najmä dekor, ktorý je pod ňou. Vďaka tomu povrch nevybledne, ale ostáva farebne stály. Lamináty s touto akrylpolyuretánovou vrstvou sú chránené proti farebným postrekom (tzv. antigrafiti-efekt). Grafiti sa jednoducho umyje ľubovoľným rozpúšťadlom, napríklad acetónom, bez porušenia povrchu dosky.


106 STAVEBNÍCTVO ⁄ téma Inteligentná fasáda

Inteligentná fasáda prispôsobuje svoje stavebno-fyzikálne parametre klimatickým podmienkam – v lete izoluje od nadmerných tepelných ziskov zvonku, v zime bráni tepelným stratám a zároveň využíva slnečné žiarenie ako zdroj tepla. Inteligentná fasáda má po celý rok zabezpečiť stálu tepelnú pohodu používateľov a chrániť budovu aj pred ďalšími nežiaducimi vplyvmi prostredia – hluk, prach, elektronický smog. Zároveň má zabrániť vstupu nevítaných hostí do budovy – nielen ľudí, ale napríklad aj hmyzu či hlodavcov. Dôležitá je minimálna spotreba energie pre spomínané procesy a včlenenie komponentov využívajúcich prírodné zdroje. Sklá použité na zasklenie s riadeným prestupom slnečnej energie majú minimálne obmedzovať prestup svetla. Tepelné hodnoty skla by mali byť porovnateľné s murivom.

 Fasáda z prírodného kameňa

Prírodný kameň patrí k najstarším stavebným materiálom. K jeho výhodám patria vysoká pevnosť, malá nasiakavosť, mrazuvzdornosť a trvanlivosť. Vyžaduje minimálnu údržbu a dobre tlmí hluk. Nevýhodou je vysoká hmotnosť, malá tepelnoizolačná schopnosť a ťažká opracovateľnosť. Novú technológiu kamenných obkladov predstavujú TF panely z 5 mm hrubých mramorových a granitových platní spojených s nosnou voštinovou platňou. Tieto obkladové platne majú hrúbku 11 – 35 mm a hmotnosť len 16 kg/m2. Podľa vyťaženého bloku môžu mať rozmery až 1 500 × 3 000 mm. TF panely sú veľmi pevné v lome, 9 x pevnejšie ako prírodné kamenné platne a dajú sa konkávne ohnúť. Takýto obklad sa ľahko transportuje, dobre sa s ním manipuluje a rýchlejšie sa montuje.

Fasáda Schüco E2 obsahuje aj inteligentné ovládanie rôznych typov otvárania, ktoré sa v zavretom stave nelíšia od neotváravých polí, skrytú integráciu slnečnej ochrany funkčnú až do rýchlosti vetra 30m/s a skrytú integráciu modulov na decentrálne vetranie.

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE


107 Hlavné výhody vetranej fasády CEMBONIT:

› vysoká životnosť fasády, › rýchla, jednoduchá a celoročná montáž na akýkoľvek povrch,

› architektonická a farebná rozmanitosť s prírodným vzhľadom celej fasády, › ľahká údržba, › tepelná a zvuková izolácia fasády, › nehorľavosť fasádnych dosiek, › zdravotná neškodnosť.

 Odvetrané fasády Cembrit

Moderný dizajn a dobrá prispôsobivosť predurčujú vláknito-cementové dosky na široké využitie vo všetkých typoch projektov. Dajú sa použiť na zateplených i nezateplených fasádach obytných, priemyslových, poľnohospodárskych objektov i na vetraných fasádach obytných či administratívnych budov. Fasády z fasádnych dosiek Cembrit sa vďaka svojim vlastnostiam stali obľúbeným technickým i architektonickým riešením exponovaných detailov v exteriérech a sú obľúbené aj ako obklady v interiéroch. Dodávajú sa v troch základných typoch: Cembonit MTX, FDA a FDH. Fasádne dosky Cembonit FDA a MTX sú vyhľadávaným riešením pre fasády, ktoré majú navodiť dojem prírodného vzhľadu. Sú prefarbené do hmoty materiálu v širokej škále sýtych prírodných farieb. Kvôli zvýšeniu odolnosti a životnosti sú fasádne dosky FDA a MTX impregnované. Fasádne dosky Cembrit Raw/FDH sa dodávajú v prírodnej sivej farbe. Podľa požiadavky investora sa dajú ľubovoľne farbiť a vytvárať tak farebne homogénne fasády.

OKTÓBER 2010


SLNOLAMY

108

Tieniace systémy tieniacich systémov má svoje opodstatnenie najmä v letnom období, keď priame slnečné žiarenie dopadá na zasklené plochy objektu. Pri dopade na plochu zasklenia sa svetlo transformuje na tri zložky – zložka prenikajúca cez zasklenie (asi 80%), zložka, ktorú pohltcuje zasklenie a zložka odrazená späť do priestoru (asi 12 %). Svetlo prenikajúce do interiéru je aj nositeľom tepelnej energie, vďaka čomu dochádza k ohrievaniu vzduchu, resp. okolitých materiálov.

P

OUŽITIE

Trasy slnka počas ročných období

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

V súčasnosti sa najviac využívajú interiérové alebo medziokenné žalúzie. Tieto systémy plnia svoju funkciu len čiastočne. Keďže slnečné lúče prenikajúce cez zasklenie dopadajú na plochu žalúzií, dochádza k ich ohrievaniu. Tieto, vo väčšine prípadov tenké hliníkové lamely,

– DIZAJN A ENERGIA TEXT

Fasáda

Ing. Marián Belai FOTO archív Colt International

Ak sa zameriame na tieto dva, dnes tak často skloňované pojmy, väčšina z nás sa prikloní k slovu „dizajn“. Navrhovanie energeticky úsporných objektov je však zložitejšie a určite aj prácnejšie, ako vytvoriť dizajnovo zaujímavý objekt. No ak sa pozrieme na budovy v okolitých krajinách, zistíme, že je len otázkou času, kedy tieto dva pojmy budú hlavnými aspektmi pri navrhovaní budov. Tieniace systémy možno rozdeliť do viacerých skupín: › Podľa umiestnenia: interiérové alebo exteriérové, › podľa spôsobu uchytenia: horizontálne alebo vertikálne, › podľa spôsobu ovládania: fixné alebo pohyblivé. › Skupina materiálov, z ktorých sa slnolamy vyrábajú, je veľmi široká – od hliníka, cez sklo, textil, až po fotovoltiku a drevo.

druhotne ohrievajú vzduch v okolí a sálaním ohrievajú aj okolité plochy a zariadenia. Tým dochádza k prehrievaniu interiéru, čo má za následok väčšiu energetickú záťaž pre systém klimatizácie a vetrania.

Slnolamy Slnolamy sú vonkajšie tieniace systémy. Navrhujú sa preto, aby minimalizovali prenikanie priamych slnečných lúčov cez fasádu objektu do interiéru. Tým dokážu zabrániť neprimeranému prehrievaniu vnútorných priestorov. Pri fixných tieniacich systémoch je efektivita tienenia závislá na spôsobe uchytenia. Ak je v prípade vertikálnych systémov efekti-

vita maximálna a záleží vo všeobecnosti len na sklone lamiel, pri horizontálnych prvkoch je to o niečo zložitejšie. V tomto prípade je dôležité navrhnúť správnu dĺžku vyloženia. K základným parametrom pri navrhovaní patria: orientácia objektu k svetovým stranám, nadmorská výška, výška zasklenia a čas, kedy sa budú priestory využívať.

Pohyblivé systémy Pohyblivé systémy sa väčšinou inštalujú ako vertikálne, s motorickým ovládaním. V tomto prípade je dôležitý návrh natočenia lamiel (väčšinou od 0° do 90°), ktorý je závislý na pohybe slnka. Tieto systémy sa ovládajú pomocou zostavy senzorov a regulačnej techniky.


STAVEBNÍCTVO ⁄

téma

109

Transformácia slnečného žiarenia na zasklení

Pohyblivé systémy majú výhodu nielen pri regulácii tienenia za slnečných dní, ale dajú sa využiť aj ako odrazová plocha na transport svetla za tmavých a oblačných dní. Tento systém sa využíva najmä pri hlbokých stavbách administratívnych budov, keď nie je doriešený dopad denného svetla. Vtedy plocha lamely a jej natočenie umožnia transport svetelných lúčov do interiéru a dokážu tak zväčšiť plochu osvetlenia cez zasklenie.

Slnolamy je dôležité navrhovať ako súčasť stavby od začiatku prípravy projektu. Pri správnom návrhu možno dosiahnuť až 30-percentnú úsporu energie pri chladení za letných dní a v prípade použitia pohyblivých slnolamov možno dosiahnuť úsporu aj pri osvetlení počas zamračených dní. Tým sa dá zlepšiť pracovné prostredie používateľov priestoru a zároveň znížiť celkové náklady na prevádzku objektu.

Schéma výšky slnka a natočenia lamiel počas dňa

„People feel better in Colt conditions.“ Colt – expert na kontrolu ovzdušia, vetrania, na solárne tienenie a kontrolu dymu.

Colt International, s. r. o. Kopčianska 65, 851 01 Bratislava tel.: +421 2 6820 9600, fax: +421 2 6820 9620 www.colt.sk www.coltgroup.com


Chcete sa dozvedieลฅ viac o oknรกch GENEO z high-tech materiรกlu RAU-FIPRO

www.rehau.sk/geneo

Stavba Auto Priemysel


112 STAVEBNÍCTVO ⁄ téma Murovacie materiály TEXT

Stavať rýchlejšie a úspornejšie

Barbara Turčíková FOTO archív firiem

Takmer každý, kto už svoj dom postavil, by dnes po „vychytaní múch“ aspoň niečo urobil inak. Hľadal by úspornejšiu technológiu či materiál s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami. Pre tých, ktorí stavbu ešte len plánujú, prinášame zopár tipov. Strecha, ktorá šetrí náklady na bývanie Stavebný systém YTONG prináša ekonomické riešenie, ktoré rieši príčinu prehrievania a nie len jej dôsledok. Masívna strecha Ytong má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, trvalú vzduchotesnosť a ideálnu objemovú hmotnosť pre vynikajúcu ochranu pred teplom. Vďaka nej možno podkrovie plnohodnotne obývať celý rok, lebo redukuje výkyvy teplôt na minimum. Strecha Ytong sa skladá z vystužených dielcov zhotovených na mieru so zaťažením na konkrétnu stavbu. Je vhodná pre rôzne tvary striech, zhotovená z ekologicky neškodného materiálu a vyznačuje sa jednoduchou i rýchlou montážou. Všetky pozitívne vlastnosti STRECHY YTONG zaručujú maximálnu ochranu pred teplom či zahrievaním spôsobeným slnečným žiarením. Zároveň zabraňujú tepelným únikom v zimných mesiacoch. Viac sa o komplexnom stavebnom systéme YTONG dozviete na www.pomahamestavat.sk.

 Hydroizoluje si terasu

Narušená statika balkóna, vtekajúca voda do interiéru cez dlažbu, to sú poruchy, ktorým sa určite chce vyhnúť každý vlastník terasy či balkóna. Najúčinnejšou ochranou je hydroizolácia. Dobre nanesená hydroizolácia eliminuje nepriaznivé účinky vody a predĺži životnosť terasy. Zaujímavou alternatívou je systém AQUAFIN 2K spoločnosti Schombur. Pozostáva z úpravy podkladu, nanesenia hydroizolačnej hmoty, nalepenia tesniacej pásky ASO – Dichtband – 2000 a opätovného nanesenia vodovzdornej hmoty. AQUAFIN 2 K je paropriepustný a odolný proti UV žiareniu i mrazu. Neobsahuje riedidlá ani iné zdraviu škodlivé prísady. Odoláva prudkému dažďu, neprepúšťa CO2, patrí k pružným materiálom a preklenuje trhliny do šírky 1 mm, pri teplote – 15 °C do šírky 0,5 mm. Dlaždice na terase sa môžu lepiť priamo na izoláciu. Každý domáci majster ocení, že vynikajúco drží aj na problematických podkladoch, napríklad na starej keramickej dlažbe. Viac informácií na www.schomburg.sk SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

 Tienenie ukryté v múre Nosný roletový a žalúziový preklad HELUZ nahrádza nosné keramické preklady, dá sa priamo zaťažiť stropnou konštrukciou, čo výrazne urýchľuje stavbu. Roletový a žalúziový preklad se vyrába pre murivo šírok 365, 380, 400, 440 a 500 mm a dĺžok 1 250 – 4 250 mm. Je vhodný pre otvory so šírkou od 600 do 3 850 mm. Osádza sa na nosné murivo do cementovej malty. Treba dodržať dokonalé horizontálne uloženie prekladu a minimálnu dĺžku uloženia na nosnom murive – 200 mm na oboch stranách. Výška prekladu 238 mm rešpektuje výškový modul tehlového systému HELUZ 250 mm, preto netreba dobetónovať či domurovať preklad po výšku vrstvy muriva. Pohľadové strany prekladu sú tehlové, takže spolu s tehlovými blokmi tvoria rovnorodý podklad pre omietku po celej ploche steny. Ešte pred omietnutím muriva treba urobiť prípravu pre vybraný tieniaci systém, ktorý sa potom môže montovať počas dokončovacích prác aj pri používaní stavby. Súčasťou prekladu je tepelná izolácia z polystyrénu, ktorá bráni vzniku tepelných mostov pri nadprahoch otvorov obvodových stien.


113 RHEINZINK® – Strešné šablóny

Štvorcové a kosoštvorcové strešné šablóny tvoria skupinu tzv. malých šablón RHEINZINK. Na rozdiel od dosiek alebo šindľov s podobným optickým vzhľadom, sú však pre lepšiu tesnosť po obvode vybavené spätnými ohybmi. Dajú sa vyrábať priemyselne i v klampiarskych dielňach a svojím malým formátom umožňujú funkčne i vzhľadovo dokonalé zastrešenie aj pri komplikovaných tvaroch. Ku klasickým oblastiam použitia malých šablón patrí oplechovanie strešných vikierov, komínových telies a okrajov striech. Veľké šablóny RHEINZINK predstavujú v tomto smere ďalší stupeň vývoja. Veľká vzhľadná plocha a pôsobivá štruktúra ich predurčuje hlavne na opláštenie veľkoplošných fasád. Ich alternatívne použitie na pokrývanie striech však získava stále väčšiu obľubu. Vedľa konštrukčných výhod sa aj tu silne uplatňuje ich príťažlivý vzhľad.

 Nová technológia v architektúre

 Technológia aj pre chladné dni

Medmax® je moderná, ekologická a cenovo dostupná technológia výstavby s maximálnou tepelnou ochranou budov. Základom stavebného systému sú tvárnice z expandovaného penového polystyrénu (EPS) alebo z vylepšeného materiálu Neopor®. Majú špeciálny zámkový systém a rozoberateľné priečky, ktoré zasunutím a spojením jednotlivých izolačných dosiek vytvoria stratené debnenie s obojstrannou tepelnou izoláciou. Následným vyplnením betónovou zmesou vzniká monolitické betonové jadro bez prerušení a vzniku tepelných mostov v konštrukcii. Izolant v interiéri urýchľuje dosiahnutie vyššej teploty pri vykurovaní, vonkajší zabraňuje prestupu chladu v zime a prehriatiu v lete. Betónovať sa môže strojovo s pomocou čerpadla, betonárskeho sila alebo ručne. Týmto systémom sa dá stavať jednoducho a rýchlo po celý rok. Vďaka obojstrannej izolácii stien nie je proces tuhnutia betónu narušený ani v zimných mesiacoch.

Použitie materiálu DuPont™ Corian® na fasáde rodinného domu v exkluzívnom prostredí na predmestí Lisabonu dodáva stavbe zmes charakteru a osobitosti. Dôvodom použitia DuPont™ Corian® v exteriéri sú jeho vlastnosti: možnosť vyrábať panely podľa priania zákazníka (aj v bezšvíkovom variante), hladký, nepórovitý a homogénny povrch, ktorý odoláva poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Navyše, dajú sa z neho rýchlo a ľahko odstraňovať sprejerské nápisy. Autor projektu, architekt Duarte Pinto Coehlo, hovorí: „Použil som DuPont™ Corian® takmer náhodou. Zákazník si ním prial obložiť kuchyňu a kúpeľňu. Tak som skúmal jeho možnosti a zistil som, že sa z neho v poslednom čase často robia fasády budov.“ Na fasádu domu sa spotrebovalo 600 m2 materiálu s hrúbkou 12 mm, vo farbe Glacier White. Panely sú upevnené na dvojitej hliníkovej konštrukcii: základný rám tvoria vertikálne a pomocný rám horizontálne profily. Panely sú upevnené do horizontálnych profilov pomocou neviditeľného upevňovacieho systému. Medzi koľajnice možno položiť izolačný materiál (v tomto prípade PUR penu) a vodeodolné a priedušné membrány.

OKTÓBER 2010


114 STAVEBNÍCTVO ⁄ téma

Drevotrieskové dosky

Murovacie materiály

Veľkoplošné materiály

NA BÁZE DREVA TEXT

Ing. Marta Bláhová, Ing. Miroslav Fekiač

Na našom trhu je pestrý výber veľkoplošných materiálov na báze dreva. Ide o plošné aj tvarované výrobky s využitím v nábytkárskom priemysle, v stavebníctve a pri výrobe obalov. Najznámejšími veľkoplošnými materiálmi sú preglejky, drevotrieskové dosky, drevovláknité dosky lisované aj nelisované, drevoštiepkové dosky, škárovky či laťovky.

Patria k najznámejším produktom premeny masívu na aglomerovaný materiál. V minulosti bol tento veľkoplošný materiál na báze dreva nosný nielen v nábytkárskom priemysle, kde sa používa dodnes, ale i v stavebníctve, najmä pri interiérových úpravách. Aj keď v súčasnosti v stavebnom priemysle drevotrieskové dosky nahrádzajú nové materiály, v nábytkárskom priemysle sú stále na výslní. Producenti sa riadia požiadavkami trhu a každý rok rozširujú ponuku dezénov laminovaných drevotriesok. Vzhľadom na rozmanitosť hrúbok, rozmerov, farieb a pomer ceny a efektu, budú drevotriesky aj v budúcnosti patriť k nosným aglomerovaným materiálom.

Preglejky Ide o najstaršie veľkoplošné materiály s neobmedzeným využitím v nábytkárskom aj v stavebnom priemysle. Je škoda, že výroba preglejky na Slovensku, známa v celej Európe, postupne upadla. Vďaka zastaralej technológii sa klesala konkurencieschopnosť slovenských výrobcov a dnes sa k nám preglejky dovážajú najmä z krajín bývalého Sovietskeho zväzu, resp. z krajín Južnej Ameriky. Ak sme sa v minulosti stretávali prevažne s bukovou preglejkou, dnes je to najmä vysoko kvalitná brezová preglejka. V stavebníctve je preglejka vďaka svojim pevnostným charakteristikám nenahraditeľná.

Drevoštiepkové dosky Tvoria samostatnú skupinu aglomerovaných dosiek, známu ako OSB dosky. Sú to drevotrieskové dosky na povrchu a v strede dosky s orientovanými trieskami (Oriented strand Board). Ich fyzikálne a mechanické vlastnosti umožňujú ich použitie hlavne v stavebníctve, kde slúžia ako konštrukčný materiál na výrobu panelov, podláh, debniacich dielcov a nosníkov. Patria do kategórie ekologických materiálov. Delia sa podľa spôsobu použitia: OSB1 – vnútorné všeobecné použitie, OSB2 – suché prostredie, OSB3 – vlhké prostredie, OSB4 – vlhké prostredie s extrémnym zaťažením.

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

Aglomerované materiály Modernizácia technológií a efektívnejšie využitie drevnej hmoty priniesli náhradu preglejok – aglomerované materiály so špecifickými vlastnosťami. Dosky sú vyrobené štiepkovaním, resp. rozvláknením drevnej hmoty a jej následným lisovaním. Týmto spôsobom spracovania drevnej hmoty sa zhodnocuje aj odpad, vznikajúci hlavne na pílach a tieto materiály sú ekonomicky výhodnejšie ako preglejky. Aglomerované dosky, známe ako drevotrieskové, drevovláknité a drevoštiepkové dosky (DTD, DVD,HDF, MDF, OSB, MFP dosky) sa najviac využívajú v nábytkárskom priemysle, vďaka bohatej hrúbkovej a rozmerovej škále, tvarovému opracovaniu, povrchovým úpravám a množstvu kombinácií úprav (farba, lesk, drsnosť a pod.).


MFP dosky (Multi Funktions Paneel) – majú podobné použitie a tvoria alternatívnu náhradu OSB dosiek, no štiepky na povrchu a v strede dosky nie sú orientované, majú stabilné mechanické vlastnosti vo všetkých smeroch a dobre sa opracovávajú. V stavebníctve sa MFP dosky a OSB panely čoraz viac uplatňujú pri výrobe drevených domov, nielen ako doplnkový materiál, ale aj ako nosný konštrukčný materiál. Postupná orientácia stavebníkov na používanie ekologických materiálov mení záujem o drevoštiepkové aglomerované materiály na rozbehnutý trend.

115 Drevocementové dosky

Najstaršie priemyselne vyrábané tepelnoizolačné dosky sú známe ako „heraklitové“ dosky už vyše 70 rokov. U nás sa predávajú pod názvom Krupinit, skrátene (K). Vyrábajú sa z prírodných surovín, dreva a cementu. Základný rozmer dosky je 500 x 2 000 mm, hrúbky 15, 25, 35, 50 mm. Krupinit 25 (K-25) je najjedŠkárovky a laťovky noduchšia izolačSú vytvorené lepením či alternatívnym spojená doska z drevnej vlním latiek a lamiel do plochy, ktorá umožňuny, vyrába sa v hrúbke je ich následné spracovanie na nábytok, dve25 mm. Spojením drevore, stolové pláty, schodiskové dosky, atď.. cementovej dosky s inými Využívajú sa hlavne v nábytkárskom prieizolantmi vznikli kompozitmysle, napríklad laťovka pri výrobe náné dosky. Krupizol 50 – K, skr. KZ-50 K je tepelnobytku predstavuje ekonomicky výhodizolačná kompozitná doska z drevnej vlny a minenejšiu náhradu nábytkárskej preglejrálnej vlny, typ WW – C/2 Mw má hrúbku 50 mm, ky. Sortiment veľkoplošných materiá(10 mm K, 40 mm minerálna vlna). Dosky sa používalov dopĺňajú nelisované drevovláknijú ako tepelná a zvuková izolácia betónových častí staté dosky známe pod obchodným návieb, stien, stropov, podláh, striech, teplovzdušných pozvom HOBRA, ktoré sa vďaka vytrubí, na výstavbu ľahkých stien, priečok, podkroví, vikienikajúcim vlastnostiam uplatňujú rov či na akustické obklady stropov a stien. v oblasti ekologických izolácií.


116 STAVEBNÍCTVO ⁄ téma Murovacie materiály

Dom presne podľa mojich predstáv – kde začať? TEXT A FOTO

Heluz

Už pri projekte nového domu hrá významnú úlohu výber stavebného materiálu. Projektant rozmýšľa, akú bude mať zvolený materiál v budúcej stavbe funkciu, stavebná firma či murár uprednostňujú jednoduchú manipuláciu a vplyv na rýchlosť práce, investor kladie dôraz na vyváženie ceny a kvality. Na to, z čoho je dom postavený, by si však mal dať pozor hlavne budúci majiteľ. IKROKLÍMU v miestnosti nevieme presne definovať, ako napríklad teplo a chlad, vlhkosť a sucho, ale vnímame ju a výrazne nás ovplyvňuje. Ak nie je optimálna, po čase môžeme pociťovať príznaky ako únava, strata koncentrácie či nevoľnosť. Mikroklímu v miestnosti vytvára a ovplyvňuje obvodový plášť budovy a materiály, z ktorých je vytvorený. Na stavbu domu si treba vybrať materiál, ktorý má nielen vysoký tepelný odpor, ale zaručí aj optimálnu vnútornú mikroklímu.

M

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

Prirodzená a zdravá mikroklíma Súčasné nízkoenergetické a pasívne domy dosahujú vysoké tepelnoizolačné hodnoty, podľa druhu zvoleného stavebného materiálu sa však líšia vytváraním mikroklímy, pachovej a elektroiónovej. Vysoká koncentrácia pachov v ovzduší síce zdravie človeka priamo neohrozuje, ale negatívne pôsobí na jeho koncentráciu, spôsobuje stratu chuti a pocit nevoľnosti. Jedny z najnižších pachových emisií boli zaznamenané pri tehlách (0,043 mg/m2h), tradičného

prírodného stavebného materiálu, ktorý je u nás aj jedným z najrozšírenejších. Prednosťou tehál je aj ich priepustnosť pre elektrické pole. Na rozdiel od železobetónových konštrukcií a konštrukcií s oceľovým skeletom sa v tehlových domoch môžu tvoriť aeroióny, záporne a kladne nabité častice elektrického poľa. Vzduch s vyváženým pomerom negatívnych a pozitívnych iónov má zásadný vplyv na celkovú náladu a pohodu človeka i na zdravý spánok. Vzduch chudobný na akékoľvek ióny vnímavejší ľudia označujú

ako ťažký. Ak má optimálny pomer pozitívnych a negatívnych iónov – ako napríklad po búrke – popisujú ho ako ľahký a čistý.

Tepelná izolácia – jedna vrstva stačí Dlho prevládal názor, že nízkoenergetický, resp. pasívny dom možno postaviť len z ľahkých konštrukcií s hrubou vrstvou tepelnej izolácie. Aj moderné tehlové bloky však vyhovujú požiadavkám na výstavbu domov s veľmi nízkou energetickou náročnosťou. Napríklad tehlové bloky HELUZ Family spĺňa-


NG nová generácia stavebného systému Hrubá stavba z tehál za týždeň

HELUZ HIT ˆz tradičného prírodného stavebného materiálu ˆ ročná spotreba tepla na vykurovanie 18,6 kWh/m2 ˆpredstavuje viac než 80 % úspor nákladov na vykurovanie oproti bežným novostavbám ˆzaisťuje zdravé a komfortné bývanie 0

1065

3900 I.06

WC 2 m 3,37

I.07

cká techni t os místn 2 m 3,04

I.04

yně kuch 2 m 6,71

8000

300

I.05

okoj

ací p obýv 2 m 25,56

I.03

ba

I.02

I.09

garáž 2 m 19,23

chod šatna+ 2 m 6,75

hala 2 m 2,97

8

I.01

ří zádve 2 m 6,30

I.0 diště scho 2 m 3,33

0

1065

1450

Pri stavbe domu sa oplatí vopred si premyslieť, čo všetko od nášho nového domu očakávame, a podľa toho zvoliť vhodný stavebný materiál. Jeho výber je pre správne fungovanie domu a kvalitné, pohodlné a zdravé bývanie veľmi dôležitý. Vnútorné zariadenie, okná či dvere totiž vymeníme relatívne ľahko, nosné obvodové konštrukcie však v žiadnom prípade.

TEHLOVÝ PASÍVNY DOM

950

Ani v rýchlosti výstavby tehly nezaostávajú za inými stavebnými materiálmi Hrubá stavba z tehál sa dá stihnúť za týždeň. Umožnila to výrobná inovácia, pri ktorej sa úložné plochy tehlových blokov brúsia do roviny s presnosťou na desatiny milimetra a na ich spájanie sa využíva špeciálne tenkovrstvové lepidlo či polyuretánová pena. Tento spôsob murovania na tenkú škáru s hrúbkou 1 mm oproti pôvodným 12 mm znižuje spotrebu spájacieho materiálu. Murovanie z brúsených tehlolokov na tenkú škáru zvyšuje aj tepelnoizolačné vlastnosti a pevnosť muriva.

5600

jú požiadavky na murivo nízkoenergetických a pasívnych domov aj bez dodatočného zateplenia. Tehly majú aj výborné zvukovo izolačné vlastnosti. Navyše, tehly dokážu akumulovať teplo, takže v dome z tohto materiálu nedochádza k tzv. chladničkovému efektu, typickému pre ľahké konštrukcie, keď sa stavba síce rýchlo vyhreje, ale aj veľmi rýchlo vychladne. Pre komfort bývania je veľmi dôležitá priepustnosť vodných pár, ktorých kumuláciou vzniká v interiéri prostredie ideálne pre vznik hnilôb a plesní. Riešením je rekuperačný systém, ktorý odvádza a privádza vzduch s požadovanou vlhkosťou. Tehlový materiál prirodzene prepúšťa vodné pary, dá sa povedať, že „dýcha“, preto stavby z neho dodatočné riešenie nevyhnutne nepotrebujú. Navyše, ľahké obvodové tepelnoizolačné konštrukcie treba skladať z niekoľkých vrstiev s rozdielnou priepustnosťou vodných pár. Ich nesprávna skladba môže zapríčiniť problémy s vlhkosťou v konštrukcii. Pri jednovrstvovom tehlovom murive toto riziko logicky odpadá.

4200

Skvelé tehly pre Váš dom HELUZ cihlářský průmysl v. o. s., CZ 373 65 Dolní Bukovsko 295, tel.: +421 2 43 421 062, fax: +421 2 43 420 104, e-mail: info@heluz.sk, www.heluz.sk, zákaznícka linka: 0800 106 206


118 STAVEBNÍCTVO ⁄ téma Murovacie materiály

PORFIX Plus – tvárnice, ktoré sa nezatepľujú TEXT

Ing. Ladislav Némethy, FOTO archív Porfix

Vo verejnosti prevláda predstava, že úspora nákladov na vykurovanie nevyhnutne znamená zatepliť obvodovú stenu. Pri starších budovách, najmä bytových domoch, je to nepochybne tak. Štúdia, realizovaná Katedrou technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU v spolupráci so spoločnosťou PORFIX – pórobetón ukázala, že zateplenie novostavieb rodinných domov je neekonomické. Samozrejme, ak sa použijú kvalitné murovacie materiály s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami. TEPELNÝM stratám dochádza prestupom tepla obvodovým plášťom budovy (steny, okná, dvere, stropy a podlaha) a výmenou vzduchu v miestnostiach – vetraním i netesnosťami okien a dverí. Tepelné straty obvodovými stenami súčasných i starších budov tvoria 15 – 40 % celkových tepelných strát budovy. Podiel týchto strát na potrebe primárnej energie prevádzky súčasného domu je len 16 – 20 %. Oplatí sa teda zatepľovať novostavby? Ako sa investícia do zateplenia premietne do úspor energií a aká je jej ekonomická návratnosť? Štúdia porovnáva investičné náklady a ekonomickú efektívnosť prevádzky bežného dvojpodlažného rodinného domu s obytným podkrovím (faktor tvaru budovy 0,65 1/m, energetická trieda B, potreba tepla na vykurovanie 61,4 – 68 kWh/(m2.rok), vykurovací systém – kondenzačný kotol na zemný plyn a sálavé nízkoteplotné podlahové vykurovanie s celkovou účinnosťou výroby a emisie tepla 94 %). Pri výpočtoch sa brali do úvahy investičné náklady polo-

K

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

Návratnosť investície do zateplenia v porovnaní s nezateplenou stenou z PORFIXu Plus šírky 500 mm Materiály obvodovej steny

Investičné položky Ii

U obvodového muriva

Ročná potreba energie Qi

W/(m2.K)

kWh/r

PORFIX Plus – šírka 500 mm, bez zateplenia

41 376

0,196

18 902

PORFIX P3-520 – šírka 300 mm + zateplenie EPS 80 mm

43 510

0,212

19 430

nenávratná investícia*

PORFIX P3-520 – šírka 300 mm + zateplenie EPS 125 mm

44 013

0,169

18 010

49,6 rokov

Návratnosť investície do zateplenia obvodovej steny

* realizácia zateplenej steny z PORFIXu P3-520 šírky 300 mm so zateplením 80 mm EPS je drahšia ako stena z PORFIXu Plus šírky 500 mm a náklady na vykurovanie pri takto zateplenej stene sú vyššie.

žiek ovplyvňujúcich tepelnú ochranu budovy (materiál obvodových stien – PORFIX P3-520 šírky 300 mm, resp. PORFIX Plus šírky 500 mm, priečok, stropov, okná, izolácie podláh, stropu a zateplenie, kotviace systémy, práce výstavby stien, ich zateplenia a omietky). Nerátalo sa s materiálmi a prácami na príprave stavby, základoch, inžinierskych sietí, strešnej konštrukcie a vnútorných prác na inštaláciách. Na výpočet nákladov na zateplenie sa použili reálne ceny prvkov cer-

tifikovaných zatepľovacích systémov na báze polystyrénu a ceny prác profesionálnej stavebnej firmy vykonávajúcej kontaktné zateplenie (celková cena zateplenia obvodového plášťa je 47 – 52 €/m2). Z výpočtov v tabuľke vyplýva, že zateplenie obvodových stien novostavieb rodinných domov EPS hrúbky 80 – 125 mm je v porovnaní s nezatepleným plášťom z materiálu PORFIX Plus z pohľadu úspor energií neefektívne. Investícia sa buď nevráti vôbec (pri zateplení s EPS šírky 80 mm),

alebo je efekt návratu vložených investícií na hranici životnosti zatepľovacieho systému – v našom prípade je to takmer 50 rokov (pri zateplení s EPS šírky 125 mm).

PORFIX – pórobetón, a. s. 4. apríla 384/79 972 43 Zemianske Kostoľany Infolinka: 0800 10 13 13 marketing@porfix.sk www.porfix.sk


119

Bezpečná a účinná ochrana povrchov TEXT A FOTO

GM Trade

Predstavujeme vám účinnú ochranu pred poškodením materiálov a povrchov počas výstavby. Na okno či iný hladký nenasiakavý povrch, napríklad práškovaný hliník, nehrdzavejúcu oceľ alebo plátovaný povrch, nastriekajte, resp. valčekom naneste tekutú ochrannú fóliu Liquifoil. Bezpečné, jednoduché a trvanlivé ÓLIA Liquifol je vyrobená na báze vody, netoxická a nehorľavá. Ľahko sa nanáša valčekom, štetcom i striekacou pištoľou. Nanesená ostane nepoddajná po celý čas výstavby. Potom, ako ju na povrch „namaľujete“, na rozdiel od iných typov fólií, nebudú na nej trhliny. Ľahko sa odstraňuje, nezanechá na povrchu žiadne zvyšky. Ak ju nanášate na nový povrch, najprv ju na malej ploche vyskúšajte. To vám pomôže zistiť, koľko jej budete potrebovať a ako dlho schne. Liquifoil chráni povrchy pred znečistením, škrabancami, škvrnami po zváraní, betó-

F

novaní a iným poškodením. Keď ste s prácou hotoví, fóliu len odlúpnite alebo odstráňte tlakom vzduchu. Zanechá čistý, žiarivý povrch, čo urobí dobrý dojem na vašich zákazníkov a ušetrí vám peniaze za opravy. Fólia je ideálna najmä na moderné stavby s veľkými zasklenými plochami.

Zjednoduší a urýchli stavebné práce Jednoducho sa aplikuje na nenasiakavé konštrukcie (sklo, hliník, antikoro), ktoré treba ochrániť pred škriabancami a stavebným znečistením pri realizácii omietok a maliarskych prác. LiquiFoil chráni konštrukcie aj pred znehodnotením spôsobeným

prskancami z karbobrúsky, ktoré je častým problémom a jeho odstránenie či nahradenie poškodenej konštrukcie je finančne náročné. LF sa po skončení prác jednoducho strhne dolu. Odbúrava aj čistenie konštrukcií po výstavbe. To treba zohľadniť aj pri finančnom prepočte, lebo prvotná cena nemusí byť vždy konečná. Jedinou alternetívou LF je oblepovanie konštrukcií, ktoré treba chrániť, igelitom a páskou, čo nie je jednoduché. Nehľadiac na to, že ak sa páska dosť skoro neodstráni, veľmi ťažko sa jej zbavíme. Ak sa teda pri realizácii omietok, poterov, maľoviek

či sadrokartónov majú stavebné konštrukcie oblepovať, je časovo aj finančne výhodnejšie použiť tekutú fóliu LF. Aplikuje sa len raz a po skončení prác sa jednoducho stiahne. Dá sa použiť i na ochranu dlažby a nenasiakavých podláh.

Bráni poškodeniu skla počas stavby CHCETE VIAC INFORMÁCIÍ?

Rozhodujúce prednosti:

Spotreba: 5 - 9 m2/l.Výrazne znižuje náklady na opravy a čistenie povrchov počas výstavby.Znižuje pracovné náklady. Chráni interiér budov pred zvedavými pohľadmi.Zanechá podstatne menej odpadu ako bežné ochranné fólie.Je vyrobený na báze vody, netoxický a nehorľavý.

Spojte sa s GM Trade Slovakia, s. r. o. Benovského 487 922 03 Vrbové tel.: 00421 917 509 651 00421 908 639 306 email: gmtrade@gmtrade.sk web: www.gmtrade.sk

OKTÓBER 2010


120 STAVEBNÍCTVO ⁄ materiály

Steprock HD – Akustická izolačná doska do ľahkých plávajúcich podláh. Obidve dosky výrazne zlepšujú vzduchovú a krokovú nepriezvučnosť. Viac informácií o správnom pracovnom postupe nájdete na www.rockwool.sk

Čo nového pod podlahou? TEXT A FOTO

Rockwool

Pri realizácii podláh potrebujeme znížiť krokový hluk, preto ich dopĺňame akustickými izoláciami, ktoré dokážu pohltiť široké spektrum zvukových frekvencií. Vhodnou konštrukciou „plávajúcej“ podlahy zabránime prenosu hluku do okolitých miestností. VOJAKÉ požiadavky na izolovanie podláh sú dané ich umiestnením. Interiérové podlahy, ktoré oddeľujú vykurované miestnosti, musia vytvoriť zvukovú pohodu. Izolácie z kamennej vlny majú vysokú objemovú hmotnosť, a preto sú veľmi vhodné ako zvukové izo-

D

lácie. Plávajúce podlahy delíme na ľahké a ťažké, podľa plošnej hmotnosti na m². Pri ľahkých podlahách tvoria roznášaciu vrstvu veľkoformátové dosky, pri ťažkých je to armovaný betón. Pri zateplení nad pivnicou, suterénom či terénom, kde nie sú prvoradé zvukovoizolačné

Mäkšia vnútorná strana Pevná vonkajšia strana

Montáž izolačných dosiek Frontrock MAX E

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

vlastnosti, je nutné umiestniť na chladnej strane dostatočnú hrúbku tepelnej izolácie a splniť tak normové požiadavky na prestup tepla.

Odporúčané izolácie Steprock ND – Akustická izolačná doska do ťažkých plávajúcich podláh.

Novinka v zateplení fasád Podľa štatistík zodpovedajú nezateplené fasády so zasklenými priestormi budov za únik najväčšieho množstva energie. Fasády sa na tepelných stratách podieľajú 30 – 40 %, plocha strechy 10 – 20 % a podzemné priestory 5 – 15 %. Spoločnosť Rockwool vlani prišla na slovenský trh s novinkou – doskou Frontrock MAX E, ktorá má vďaka unikátnej výrobnej technológii vynikajúce tepelnoizolač-

Položenie dosiek Steprock ND a dilatačného pásu

né vlastnosti. Je to dvojvrstvová tepelnoizolačná doska a vďaka menšej hmotnosti a jednoduchšiemu spôsobu zabudovania k zatepľovanej konštrukcii poskytuje väčší komfort pri aplikácii ako štandardné fasádne dosky. Zároveň si ponecháva všetky výhody izolácií z kamennej vlny: nehorľavosť, vynikajúce zvukovoizolačné parametre, tvarovú stálosť či paropriepustnosť. Súčiniteľ tepelnej vodivosti dosky Frontrock MAX E je 0, 036 W/m.K.


POROTHERM NETREBA

ZATEPĽOVAŤ! Nová generácia tehál Postavte si svoj dom z nových pálených tehál POROTHERM Ti s nadštandardnými tepelnoizolačnými vlastnosťami a výrazne pri tom ušetríte. • odpadnú vám náklady na zatepľovanie • znížite si náklady na vykurovanie • výhodne kúpite v uvádzacej zľave, ktorá platí nielen na tehly, ale aj na preklady, strop a termomaltu Poponáhľajte sa, akcia platí len do konca októbra 2010!

-33% ZĽAVA DO 31. 10. 2010

www.netrebazateplovat.sk

NOVINKA!


122 STAVEBNÍCTVO ⁄ materiály

Prečo práve

KLIMATIZER PLUS? CELULÓZO VÁ IZOL ÁCI A CL IM AT IZER PLUS A JE J V Y UŽI T IE V NÍ ZKOENERGE T ICK ÝCH A PA SÍ V N YCH S TAV B ÁCH TEXT A FOTO

Vuno Hreus

Nízkoenergetické a pasívne domy majú nízku alebo extrémne nízku spotrebu tepla. Aby sa do nich mohlo dostávať tak málo energie a napriek tomu v nich zostávala príjemná tepelná pohoda, je potrebné teplo úzkostlivo chrániť. Pravdepodobne najdôležitejšou súčasťou NED a PD je hrubá vrstva tepelnej izolácie, ktorá výrazne znižuje tepelné straty a prináša domu rad ďalších výhod. ÚKANÁ celulózová tepelná izolácia CLIMATIZER PLUS je vhodným riešením na vyplnenie stavebných konštrukcií NED a PD aplikáciou s masívnou hrúbkou.

F

Významným argumentom pre použitie tejto izolácie v systémoch suchej výstavby, často tvorenej prvkami na báze dreva, je okrem rovnakej prírodnej podstaty oboch materiálov aj nasledujúci výpočet ich dôležitých predností a technických parametrov.

Výhody izolácie CLIMATIZER PLUS: › veľmi dobré tepelnoizolačné parametre izolácie (λ=0,039 – 0,043W/m.K), › výrazné zlepšenie akustiky stavby, 1

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE


123 nou firmou, aby sa stanovil najvhodnejší postup realizácie. Dosiahne sa tým maximálna efektivita práce. Okrem významných výhod prináša táto metóda pri správnej aplikácii aj možné finančné úspory.

Cena, alebo kvalita? Všetci hovoria, že je dôležitá cena. My hovoríme, že cena má byť primeraná ponuke a kvalite. Vznik našej firmy sa datuje od roku 1989

2

› vysoká hodnota mernej tepelnej kapacity materiálov (Cd =1907 J/kg.K), ktorá zlepšuje akumulačné vlastnosti stavby a znižuje letné prehrievanie obývaných priestorov (umelo vyrábané izolácie majú túto hodnotu približne polovičnú), › nižšia navĺhavosť ako pri surovom dreve (vyrovnaná vlhkosť 10 – 12 % hm), › nízky difúzny odpor, umožňujúci konštrukciu s difúzne otvorenou skladbou, › dokonalé vyplnenie všetkých detailov stavby pri prefabrikovanej továrenskej výrobe dielcov, ako aj pri realizácii na stavbe, › dobré požiarne parametre, › odolnosť voči hubám a plesniam,

a používanie značky VUNO HREUS od roku 1990 – už v tomto období bolo jej hlavným zameraním vykonávanie tepelných izolácií – úzka špecializácia na tepelné izolácie. Používanie rovnakého tepelnoizolačného materiálu jednej a tej istej značky a kvality počas dvoch desaťročí je pre nás veľkou devízou a prínosom v našich skúsenostiach v prospech každého nášho zákazníka.

› ľubovoľné aplikačné hrúbky (4 – 40 cm) jedným aplikačným zariadením, › vysoká produktivita práce, › nízke prepravné náklady v prípade realizácie prác na stavbe, › ekologický šetrný výrobok – známka prepožičaná už v roku 1994, › CE – Európsky certifikát ako doposiaľ jediná fúkaná tepelná izolácia na Slovensku – ETA-06/0086.

Maximálna efektivita Pri požiadavkách na aplikáciu tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS do nízkoenergetických a pasívnych stavieb je vždy vhodné vlastné predstavy najskôr konzultovať s aplikač-

3

1. 2. 3.

Aplikácia masívnej hrúbky tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS do strešnej konštrukcie s prevetrávanou medzerou nad tepelnou izoláciou Kontrola objemových hmotností je súčasťou profesionálneho zabudovania tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS v nízkoenergetických a pasívnych stavbách. Nafúkanie CLIMATIZER-u PLUS so špeciálnou koncovkou a aplikačným zariadením pre vysoké objemové hmotnosti

OKTÓBER 2010


124 STAVEBNÍCTVO ⁄ materiály

Nadčasová krása a hodnota dreva TEXT A FOTO

Pavol Chudoba, majiteľ firmy Redon

Pre drevené materiály hovorí tradícia, prirodzená krása, dlhá životnosť, vynikajúce úžitkové vlastnosti a ekologická bilancia. Stále viac ľudí dáva prednosť atraktívnosti dreva pred jeho konkurentmi, a tak sa dnes drevo opäť teší obľube, ktorú si právom zasluhuje. Ekológia revo patrí k materiálom, ktoré sa označujú prívlastkom „eko“. Na rozdiel od umelých materiá-

D

lov totiž drevo nenarušuje životné prostredie a nepôsobí negatívne na ľudské zdravie. Naopak, drevo je súčasťou prírody, vďaka svojim vlastnostiam okolo seba vytvára kvalitnú mikroklímu a podporuje psychickú rovnováhu stresmi zaťaženého človeka. Zatiaľ čo sa náhradné materiály vyrábajú z nenahraditeľných fosílnych surovín, drevo je prírodné, obnoviteľné, recyklovateľné a je možné vrátiť ho do prirodzeného kolobehu.

Alergia Drevo sa elektrostaticky nenabíja a nepriťahuje nečistoty v takej miere ako ostatné materiály, vďaka čomu

v obytnom priestore pôsobí antialergicky.

Tradícia Drevo je okrem hliny a kameňa jedným z najstarších stavebných materiálov. Sprevádza ľudstvo od začiatku jeho existencie, pričom sa neustále obnovuje a dorastá.

Vlastnosti Drevo má množstvo overených kvalít: je pevné, pružné, dobre sa s ním pracuje, pričom sa dá relatívnym nevýhodám “živého“ materiálu účinne čeliť. Výhodou je nízky súčiniteľ dĺžkovej rozťažnosti, ako aj vysoká stabilita a pevnosť bez ohľadu na veľkosť či tvar výrobku.

Životnosť Materiál, konštrukcia a kvalita spracovania so zárukou dlhej životnosti – žiaden iný materiál nepreukazuje svoju životnosť presvedčivejším spôsobom ako drevo. Ešte aj dnes sa používajú drevené okná a dvere, ktoré majú viac ako 100 rokov, aj keď boli vyrobené oveľa nedokonalejšími metódami. Práve toto sú dôvody, prečo naša firma vyrába dvere a okná z tohto ekologického materiálu.


125

Spôsoby vykurovania TEXT

Barbara Turčíková FOTO archív firiem

Úsporný dom musí fungovať ako logický systém, v ktorom všetko so všetkým súvisí. Nestačí zatepliť múry a vybrať si kvalitné okná. Dôležitá je i moderná vykurovacia sústava, ktorá vyrobí teplo efektívne a dodá ho domu práve toľko, koľko potrebujeme. Prinášame vám prehľad jednotlivých druhov vykurovania. Centrálne vykurovanie

 Infračervené vykurovanie

Zaujímavou alternatívou sú infračervené tepelné žiariče, ktoré sú však vhodné iba pre menšie domy a byty s menším počtom miestností. Keďže sa teplo vrství v miestnosti len minimálne, patrí toto vykurovanie k najmenej finančne náročným. V každej miestnosti sa dá teplota regulovať samostatne a energia sa akumuluje aj v stenách a podlahe. Vzduch v miestnostiach sa nevysušuje tak, ako pri klasickom vykurovaní. Ďalším pozitívom je aj tepelná pohoda v miestnostiach, kde nemajú obyvatelia pocit chladu od podlahy. Infračervené vykurovanie nevíri v miestnostiach prach, na stenách sa nevyskytujú plesne a zrážanie vlhkosti. Tento spôsob vykurovania je obľúbený aj kvôli jednoduchej obsluhe a prevádzke. Kúrenie nevyžaduje žiadnu údržbu a v prípade potreby sa systém dá ľahko rozšíriť aj do ďalších miestností.

Záruka 5 rokov na kondenzačné kotly! www.immergas.sk

Väčšina bytov v bytových domoch sa vykuruje ústredným vykurovaním v kobinácii s prípravou teplej úžitkovej vody. Toto vykurovanie využíva jeden zdroj tepla, ktorý zabezpečuje teplo pre celý dom. Vykurovaciu sústavu centrálneho vykurovania tvorí zdroj tepla, rúrková sústava na rozvod tepla a vykurovacie telesá (radiátorov). V ústrednom zdroji sa energia z paliva mení na teplo, ktoré je následne odovzdané teplonosnej látke (vode). Tá ho prostredníctvom rozvodov distribuuje do vykurovacích telies. Môže ísť o tzv. teplovodné a nízkoteplotné vykurovanie. Rozdiel medzi nimi je v teplotných spádoch.


126 STAVEBNÍCTVO ⁄ technológie Kozubové vložky

Stále obľúbenejšie sú aj kozubové vložky, ktoré spríjemňujú pobyt v interiéri a navodzujú pocit domova. Prinášajú aj možnosť teplovzdušného kúrenia, ktoré poslúži ako doplnkové vykurovanie domácnosti. Kozuby majú teplovzdušné prieduchy, ktoré distribuujú teplo aj do ostatných miestností. Zvyčajne sa kúrenie v kozube kombinuje so zapojením plynového alebo elektrického kotla, pričom ak sa kúri v kozube, ktol je automaticky vyradený z činnosti. Tento spôsob vykurovania sa dá veľmi dobre regulovať, je však menej vhodný do trvalo vykurovaných priestorov s veľkou tepelnou zotrvačnosťou.

 Spaľovanie biomasy – kogenerácia Bežným zdrojom tepla sa už stáva aj spaľovanie biomasy. Proces pri ktorom vzniká prostredníctvom spaľovania biomasy teplo a elektrická energia sa nazýva kogenerácia. Využíva sa nielen pri vykurovaní poľnohospodárskych a priemyselných podnikov, ale aj bytov a domov. Proces kogenerácie sa uskutočňuje v kogeneračných jednotkách, čo sú v podstate plynové spaľovacie motory, ktoré poháňajú trojfázové generátory. Tie vyrábajú elektrickú energiu. Chladením motora, oleja a spalín vzniká teplo, ktoré sa používa najmä na kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody. Biomasou sa rozumejú najmä rastlinné odpady alebo drevená šiepka. Na spaľovanie biomasy sa používajú predovšetkým kozubové pece, klasické liatinové sporákové pecee, kotly pre ústredné vykurovanie a splyňovacie kotly na kusové drevo.

 Elektrické vykurovanie V minulosti bolo zaznávané, dnes je opäť preferované. V prípade správneho použitia a vhodnej inštalácie môže byť vykurovanie elektrickou energiou jedným z najúspornejších spôsobov vykurovania. Tento spôsob vykurovania je v súlade s ekologickými požiadavkami a zdravým spôsobom bývania. Elektrické vykurovanie môže byť realizované viacerými spôsobmi. Zvyčajne sa používa inštalácia elektrického kotla s konvenčnými teplovodnými radiátormi, alebo elektrického akumulačného vykurovania.

 Kotol do reprezentatívnych priestorov

Kotol VICTRIX X24 je určený pre tých, ktorí berú úspory energie vážne. Šetrenie umožňuje predovšetkým kondenzačná technológia kotla. Teplo vyprodukované počas spaľovania sa nevypúšťa do prostredia, ale využíva sa na kúrenie. Kondenzačný kotol VICTRIX X24 spoločnosti IMMERGAS až o 30 percent znižuje spotrebu plynu oproti tradičným kotlom a znižuje aj množstvo emisií vypúšťaných do prostredia. Úsporu nákladov zabezpečuje aj špeciálne termoregulačné príslušenstvo CAR a vonkajšia sonda. Tieto prístroje prenášajú do elektroniky kotla informácie o teplote v interiéri aj vo vonkajšom prostredí. Spájajú maximálne domáce pohodlie a optimálny výkon kotla, čo minimalizuje spotrebu plynu. Regulátor CAR umožňuje aj vzdialené ovládanie funkcií kotla. Disponuje funkciou riadenia dvoch teplotných úrovní (komfort a znížená) v denných časových cykloch s týždňovým programovaním. VICTRIX X24 dosahuje výkon 24 kW. Séria kotlov VICTRIX má hĺbku len 25 cm, takže sa môžu inštalovať kdekoľvek v interiéri. Ku kotlu možno pripojiť aj samostatný zásobník TÚV. Cena kotla je 1 511,30 € s DPH. www.immergas.sk

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE


127 Solárna energia

Ide o ďalší obnoviteľný zdroj energie, ktorý je veľmi dobre využiteľný na ohrev vody a do istej miery aj na podporu vykurovania. Základnou výhodou je široká dostupnosť solárnej energie, dosť podstatnou nevýhodou sú zasa sezónne a denné výkyvy v ponuke energie. V zime, keď v dome potrebujeme najviac tepla na vykurovanie, je slnečný svit najmenší a v letnom období, keď nám slnko dodáva najviac energie, je potreba tepla na vykurovanie nulová. Teoreticky síce možno ukladať energiu z letného obdobia na zimu, v praxi sa to však dá realizovať len v prípade veľkých systémov na vykurovanie dedín alebo sídlisk. Problémom je, že takéto zariadenia zatiaľ nie sú bez dotácií ekonomicky návratné.

 Teplá dlažba DEVI pre príjemný pocit tepla

Komfortný pocit v kúpeľni, kuchyni či na chodbe zabezpečí kompletná súprava teplej dlažby DEVI. Súprava obsahuje extrémne tenkú vykurovaciu rohož devimat™ a zvolený termostat s podlahovým snímačom. Nemusíte utierať dalžbu po sprchovaní, vysuší sa sama. A vy bezpečne chodíte po suchej dlažbe. Navyše, rohože šetria priestor. Nepotrebujete radiátor alebo iné vykurovacie teleso v miestnosti. Úsporná prevádzka rohoží je porovnateľná s nákladmi na telefón. Bezúdržbovosť je garantovaná počas celej životnosti novej podlahy. Veľkou výhodou je minimálna konštrukčná výška, len 1,5 cm, vrátane novej dlažby, ako aj nízka investícia, ktorá predstavuje zhruba 5 – 7 percent nákladov na renováciu kúpeľne.

od 1. 9. do 31. 12. 2010 Využite teraz akciové cenové zostavy s kotlom CGB:

Závesný kondenzačný kotol Wolf CGB 24 modulovaný výkon 5,6 - 24 kW rozmery š 440 x v 855 x h 393 mm výklopný výmenník

Zostava na vykurovanie a ohrev pitnej vody

akciová cena s DPH

s ekvitermickou reguláciou BM s vonkajším snímačom a externým zásobníkovým ohrievačom vody CSW-120

Zostava na vykurovanie s ekvitermickou reguláciou BM s vonkajším snímačom

... ešte viac akciových ponúk na www.kkh.sk

1 899

akciová cena s DPH

1 199 €

K K H spol. s r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel.: 02 4820 0802, fax: 02 4820 0822, e-mail: kkh@kkh.sk


128 STAVEBNÍCTVO ⁄ technológie

Vitodens 300-W: VÍŤAZ TESTU V STIFTUNG WARENTEST „TEST 7/2010“ Kotol Vitodens 300-W od firmy Viessmann vyhral pri porovnaní ôsmich nástenných plynových kondenzačných kotlov.

EĽMI efektívne mení energiu obsiahnutú v plyne na vykurovacie teplo. Obzvlášť nízka hladina škodlivín pri spaľovaní. Veľmi komfortná obsluha. Dôkladne prepracovaný.“ Nástenný kondenzačný kotol Vitodens 300-W získal veľkú pochvalu pri skúške Stifung Warentest. V júlovom vyhlásení časopisu „test“ bolo porovnávaných osem kombinácií nástenných kondenzačných kotlov a zásobníkov na teplú vodu. Konečný výsledok: So známkou „dobre“ sú Vitodens 300-W a zásobníkový ohrievač Vitocell 100W jasnými víťazmi testu. Podrobná správa je dostupná aj online.

V

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

Špičkový produkt medzi nástennými kondenzačnými kotlami Viessmann Vďaka kompaktným stavebným skupinám nástenný kondenzačný kotol Vitodens 300W mimoriadne šetrí miesto a možno ho zabudovať aj do najmenších výklenkov. Bočné servisné odstupy nie sú potrebné, lebo všetky pripojenia sú dobre dostupné spredu. Tým sa nástenné zariadenie ideálne hodí na modernizáciu vášho vykurovania a pri novostavbe môže byť miesto navyše naplánované na iné účely. K modernému vykurovaciemu zariadeniu patrí aj inovatívna solárna technika na využitie bezplatnej energie sln-

Výkonný a efektívny S výkonovým rozsahom od 3,8 do 35 kW sa zariadenie Vitodens 300-W odporúča do jedno alebo dvojrodinných domov. Modulovaný plynový horák MatriX zaručuje vysokú prevádzkovú bezpečnosť a nízke emisie škodlivín.

Vysokoefektívne vykurovacie plochy

ka. Viessmann tak zariadením Vitodens 300-W ponúka optimálne zladený systém.

Nehrdzavejúce výmenníkové plochy Inox-Radial z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele sú srdcom zariadenia Vitodens 300-W. Premieňajú nasadenú energiu prakticky bezstarostne a efektívne na teplo. Stupeň využitia je 98 %. Toto šetrné zaobchádzanie so zemným plynom má za následok aj menej emisií CO2.


Viac informácii získate u:

Hľadáte vynikajúce riešenie vykurovania? Máme ho v dvojitom balení! Efektívna dvojica: Viessmann je vynikajúci nielen pre svoj plynový kondenzačný kotol Vitodens 200-W ale aj pre solárny kolektor Vitosol 200-F, ktorý získal ocenenie v spotrebiteľskom teste Stiftung Warentest. Výhody tejto perfektne zladenej kombinácie: Výrazné zníženie vykurovacích nákladov – zisk, ekologickosť a efektívnosť. www.viessmann.sk

Individuálne riešenia efektívnymi vykurovacími systémami pre všetky druhy energií a celý rozsah použitia.

Efektivita

Banskobystrický kraj BB Heating, Tulská 35, Banská Bystrica, (09 03) 57 29 55; Eurostav, Rožňavská 2084, Rimavská Sobota, (047) 562 62 24; Horia, Cementárenská 16, Banská Bystrica, (09 05) 47 73 27; Peter Pančík - ZVAROS, MPČĽ 21, Brezno, (09 05) 280 709; REMESLO - Ing. Bohumil Glezgo, Železničná 74, Hliník nad Hronom, (045) 676 11 10; REMONTA, SNP 45, Zvolenská Slatina, (045) 539 48 95; SISEP - PVP, Havranské 11, Banská Bystrica, (048) 414 26 45; STYK SERVIS, Ružová 9, Banská Bystrica, (048) 414 20 90; TMS-MONTYS, Zvolenská cesta 19, Banská Bystrica, (048) 414 50 46; TMS-MONTYS, Môťovská 276, Zvolen, (045) 536 07 35 Bratislavský kraj ADO Term, Smrečianska 5, Bratislava, (0902) 96 92 99; ATECHBAU, Svätovojtešská 13, Bratislava, (02) 44 63 12 47; DIOS, Brnianska 2, Malacky, (034) 772 46 92; DUOTOP, Račianska 103, Bratislava, (02) 55 56 00 11; INSTAMIK SK, Tehelná 13/A, Pezinok, (033) 641 29 82-85; INSTAMIK Slovakia, Myslenická 1, Pezinok, (033) 641 28 39; MANAG -TERMO, L. Dérera 1, Bratislava, (02) 44 25 98 20; MODACO, Syslia 29, Bratislava, (02) 62 52 06 71; PS mont, Kupeckého 4, Bratislava, (02) 55 57 43 94; SIMTEC, Púchovská 8, Bratislava, (02) 43 71 10 02; SUBRA-HUTTA, Hlaváčikova 19, Bratislava, (09 05) 26 93 24; Techmontstav, Vajnorská 135, Bratislava, (02) 45 94 47 43-45; TechNick, Pluhová 49, Bratislava, (02) 44 45 21 88; Termon, Holíčska 23, Bratislava, (02) 45 52 13 47; TMC Servis, Alstrova 129, Bratislava 35, (02) 44 87 29 25; TMS-MONTYS, Vajnorská 135, Bratislava, (02) 44 45 67 09; TMS-MONTYS, Nádražná 1958, Ivanka pri Dunaji, (02) 40 20 42 00; TMS-MONTYS, Pezinská 18, Malacky, (034) 772 32 64 Košický kraj HORTMONT, Dúbravka 206, Dúbravka, (09 08) 98 13 14; Ján Uhlár TERMOPLAST, Markušovská cesta 34, Spišská Nová Ves, (053) 446 82 17; Jozef Poľacký - TERMOS, M. R. Štefánika 1805/2, Trebišov, (09 05) 64 75 49; PLYNMONT-KOMP, Gaštanová 259, Strážske, (056) 64 91 170; PROTECOM, Močarianska 1, Michalovce, (056) 642 27 74; REMONT RUSKOV, Moyzesova 1044/18, Košice, (0055) 625 42 46; RUMIT SLOVAKIA, Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves, (053) 441 07 55; THERMOGAS plus, Textilná 6, Košice, (055) 674 42 44; THERMO-TECH, Galgovecká 3, Košice, (09 05) 27 26 76; VVINGS Košice, Slovenskej jednoty 10, Košice, (055) 601 12 68; VYKUROVACIE CENTRUM, Vodárenská 2, Košice, (055) 625 58 68; TMS-MONTYS, Pri bitúnku 11, Košice, (055) 729 58 51 Nitriansky kraj FINTA, Malokýrska 41, Veľký Kýr, (035) 650 77 90; INMAT - Jozef Hanuš, 1.mája 159, Solčany, (038) 538 34 44; KOVOTHERM PLUS, Robotnícka 55, Zlaté Moravce, (037) 642 41 13; KP mont - Peter Kóňa, Cabajská 10, Nitra, (037) 658 20 29; MC-TEAM, Hlavná 14a, Komárno -Nová Stráž, (09 03) 23 12 91; Novid, s.r.o., Hlavná 20, Vráble, (037) 783 22 99Peter Juhás - TAP, Komárňanská cesta 3, Nové Zámky, (035) 642 60 89; Peter Kováč - KOVOTERM, Kap. Nálepku 44, Želiezovce, (036) 771 26 00; Slíž Jozef - JODYGAS, Dolnočermánska 11, Nitra, (037) 656 60 07; Štefan Horváth ml. - Glogas a Horváth, Detvianska 1, Nové Zámky, (035) 642 41 51; TZB - Market, Levická 7, Nitra, (09 17) 56 98 55; TMS-MONTYS, Novozámocká 207, Ivanka pri Nitre, (037) 656 47 45; TMS-MONTYS, Hradná 3, Komárno, (035) 771 31 59; TMS-MONTYS, Pri skladoch 1, Nové Zámky, (035) 645 05 42; ZOTHERM, Ľ. Ivana č. 25, Levice, (036) 631 53 92 Prešovský kraj Anton Miženko, 239, Fričovce, (051) 791 14 69; BepaxTherm, Rovná 4242/5, Poprad, (052) 788 43 45; Elaut Baumont, Študentská 1440/3, Snina, (057) 758 09 80; INŠTALA NOVA, Továrenská 7, Stará Ľubovňa, (052) 432 36 59; INŠTALATERM, Hraničná 3694/29, Poprad, (052) 772 89 22; MOPAX, Rovná 4242/5, Poprad, (052) 772 43 18; R.A.S. Sveržov, Priemyselná 3005/1, Bardejov, (054) 486 22 10; Svidgas, J. Gagarina 244, Svidník, (054) 752 49 55; TEPLOMONT - Ing. Milan Palguta, Záhradnícka 286/5, Poprad, (09 03) 90 63 42; TMS-MONTYS, Lidická 2, Poprad - Matejovce, (052) 788 82 21-2; TMS-MONTYS, Strojnícka 20, Prešov, (051) 759 13 30; UNITERM - Ing. Štefánia Keltošová, Gaštanová 1, Humenné, (057) 775 28 51; Vladimír Figlár, Zochova 35 , Kežmarok, (09 05) 35 21 47; Volga - TG, Teplická 4, Poprad, (052) 776 51 09; VUK, Samuela Rosenberga 516, Huncovce, (052) 772 15 97

Víťaz testu DOBRE (1,8) Kombinované solár. zariadenia

V teste: 13 zariadení, 2 víťazi testu Vyhlásené 09/2009

Trenčiansky kraj Anton Miškech, Považské Podhradie 409, Považská Bystrica, (042) 432 45 41; Armat, Súvoz 1, Trenčín, (037) 651 11 55; A-THERM, 1. mája 1159/30, Púchov, (09 11) 30 11 25; BTC GROUP, Zlatovská 17, Trenčín, (032) 642 00 80; Daniel Palko - Gaz-term, Kpt. Nálepku 566, Považská Bystrica, (09 03) 45 34 00; INSTA - PL, Inžinierska ulica 2, Prievidza, (046) 542 26 49; Peter Mjartan-PEPAMONT, Cigeľ 332, Cigeľ, (09 07) 77 01 01PMR, Trenčianska cesta 1337, Bánovce nad Bebravou, (038) 760 54 35; STES, Kukučínova 476, Ilava, (042) 446 59 98; TREMEX, Veľký Kolačín 39, Nová Dubnica, (042) 449 20 43; TMS-MONTYS, A. Kmeťa 359/3, Dubnica nad Váhom, (042) 442 55 71; TMS-MONTYS, Vápenická 2, Prievidza, (046) 542 79 74-5; TMS-MONTYS, Zlatovská ulica, Trenčín, (032) 652 78 95; Vodotech - Jozef Lukáč, Považské Podhradie 439, Považská Bystrica, (09 18) 99 70 49 Trnavský kraj 3MH, Bratislavská 78/24, Galanta, (031) 780 81 83; BITTERA SERVIS, Bratislavská 81/37, Šamorín, (031) 562 49 00; Climatherm, Štefánikova 19, Trnava, (09 10) 90 26 00; Milan Hladík - EKOMONT, Ul. Janka Kráľa 122, Moravský Sv. Ján, (09 03) 72 62 05; Pavol Michlík - ALTER, Priemyselná 285, Senica, (034) 651 40 06; Remosta, Vajanského 58, Piešťany, (09 03) 47 78 50; ROSTA, Vrbovská 2613/94, Piešťany, (033) 774 25 02; Rudolf Horňák - plynoinštalácie, M. R. Štefánika 123, Vrbové, (033) 779 26 26; Sanimex, Ádorská 5400, Dunajská Streda, (031) 551 76 36; TMSMONTYS, Kračanská 40, Dunajská Streda, (031) 550 01 06; TMSMONTYS, Coburgová 84, Trnava, (033) 535 22 01; Viesstrade, Skladová 2, Trnava, (09 05) 78 66 68 Žilinský kraj ABC Plyn, Československej armády 8, Martin, (043) 422 48 09; Armat, M. Rázusa 7, Žilina, (041) 507 85 12; DAMT - Dušan Maťko, Ul. Nová 48, Žilina, (09 03) 50 46 34; DOMOTHERM - Koleják Milan Ing., Oravická 115, Liesek, (09 03) 50 67 66; Energo Controls, Závodská 49, Žilina, (041) 763 43 52; Energovízia družstvo, Bôrická cesta 107, Žilina, (09 05) 40 33 93; Gazmont, 588, Veľké Rovné, (09 05) 55 23 38; Ing. Dušan Piatka INŠTALMAT, Belopotockého 1, Liptovský Mikuláš, (09 03) 50 15 06; MPM, Bratislavská 613/16, Žilina, (041) 500 11 00; Naturtherm, Bytčická 89, Žilina, (09 10) 43 30 73; PROVEST, Oravická 1771, Trstená, (043) 539 22 00; SMARTCONTROL, Šoltésovej 11, Žilina, (041) 500 05 45; TMSMONTYS, Polom 1202, Námestovo, (043) 552 28 51; TMS-MONTYS, Bystricka cesta 45, Ružomberok, (044) 435 37 65; TMS-MONTYS, M. Rázusa 108, Žilina, (041) 564 09 86; UNIVENTA, Vyšný Kubín 2, Dolný Kubín, (043) 586 51 33


130 STAVEBNÍCTVO ⁄ technológie

Presne to, čo hľadáte TEXT

Iveta Bédiová FOTO archív Buderus

Nový, mimoriadne kompaktný závesný kondenzačný kotol Logamax plus GB162 ONÚKA všetko, čo používateľ potrebuje na dokonalé zabezpečenie tepla v dome.

P

Umožňuje vysoko účinné využitie energie vďaka modernej kondenzačnej technike (v porovnaní s tradičnou vykurovacou technikou ušetrí až 15 % energie, oproti starším kotlom až 30 %). Navyše, kotol v spojení so zásobníkom s vrstvovým plnením ponúka optimálny komfort pri príprave teplej vody. Jeho 40-litrový objem je ideálne dimenzovaný pre rodinné domy, kde musí byť ho-

Logamax plus GB 162 so 40-litrovým zásobníkom s vrstvovým plnením

rúca voda ihneď k dispozícii. Trvalý výkon pre prípravu teplej vody 33 kilowatov zaručí 15,5 l vody s teplotou 40 °C za minútu.

Kompaktný a priestorovo úsporný Hoci je Logamax plus GB162 výkonné zariadenie, má malé rozmery a vyznačuje sa nanajvýš jednoduchou montážou. To je jeho ďalšia obrovská výhoda, lebo každý ušetrený centimeter znamená väčšiu slobodu pri umiestňovaní kotla do výklenkov a rohov.

Systém, ktorý nepozná hranice Kotol Logamax plus GB162 môže využívať aj obnoviteľnú energiu prostredníctvom slnečných kolektorov Vasiosol alebo Logasol. Pre vykurovací systém napojený na solárne kolektory ponúka spoločnosť Buderus vhodné zásobníky teplej vody, ktoré dokážu harmonicky a vysoko efektívne spolupracovať s celým zariadením. Bližšie informácie na www.buderus.sk


STAVEBNÍCTVO ⁄

technológie 131

FLEXIBILNÉ RIEŠENIE pre každú kúpeľňu TEXT A FOTO

Viega

Individualita a originalita sú dôležitými požiadavkami pri plánovaní vzhľadu kúpeľňe. Tým sa nechala viesť i spoločnosť Viega pri navrhovaní svojich predstenových systémov ECO Plus, Steptec a Viega Mono. Ich montáž je veľmi jednoduchá, pričom necháva veľký priestor pre fantáziu a kreativitu. Vďaka mnohým možnostiam usporiadania sa hodí prakticky do každej novej i rekonštruovanej kúpeľne. ÝVOJOVÍ pracovníci spoločnosti Viega pri navrhovaní kúpeľňových systémov myslia hlavne na variabilitu a jednoduchosť. Zákazníci to vedia a oceňujú. Preto sa Viega ECO Plus stal obľúbeným a osvedčeným predstenovým prvkom pre suchú stavbu. Vyniká hospodárnosťou, pragmatickosťou a priaznivou cenou. Toto už tradičné riešenie pre WC, umývadlá, pisoáre a bidety dopĺňa šesť kompaktných rohových prvkov, ktoré prídu vhod najmä v malých kúpeľniach.

V

Novinky Viega ECO Plus pre malé priestory Projektanti aj stavebníci u týchto produktov ocenia, že dÍžka ramien je len 330 mm, takže montážna hÍbka dvoch WC prvkov a umývadlového prvku pri šírke 465 mm v hrubej stavbe je len 235 mm. Konštrukcia oceľového rámu tak umožňuje umiest-

niť prvky kdekoľvek v miestnosti a vďaka veľkému množstvu integrovaných úchytov na stenu možno v prípade potreby upustiť od podlahových opôr. Tak, ako u ostatných prvkov systému ECO Plus, montáž predstenovej techniky podstatne uľahčuje použitie samočinnej fixácie pre ľahšie nastavenie výšky a následného ukotvenia prvku na stenu. S jej pomocou aj jeden človek pohodlne a presne namontuje daný prvok do požadovanej výšky.

Viega Steptec Maximálnu mieru individuality a slobody v usporiadaní kúpeľne umožňuje systém Viega Steptec. Skladá sa len z dvoch základných prvkov – koľajnice a spojky. Koľajnice možno spojiť zasunutím či upnutím v spojoch 90° alebo 45°. Ostatné uhly možno dosiahnuť pomocou špeciálneho kĺbu Steptec. Spojky bez problémov zachycujú všet-

Systém Viega Steptec umožňuje maximálnu mieru individuality a slobody pri realizácii.

ky vznikajúce ťažné a tlakové sily. Dĺžka koľajníc sa ľahko upraví rezným a dierovacím nástrojom, ktorý sa dodáva so systémom. Viega Steptec je určený na konštrukcie predstien a deliacich stien, polovysokých, vysokých i voľne stojacich. Jeho montážnu variabilitu oceníte pri inštalácii v podkrovných priestoroch objektov.

vaním a variabilným nastavením splachovaného množstva vody. Na túto nádržku možno použiť všetky firmou Viega ponúkané typy tlačidiel vyrábaných v dizajnových sériách Viega for Life, Viega for Style a Viega for More.

Spoločný menovateľ Zjednocujúcim prvkom predstenovej techniky Viega systémov Eco Plus, Steptec a Mono pre závesné WC je inovovaná podomietková splachovacia nádržka Viega, ktorá ponúka úspornú splachovaciu techniku s deleným splacho-

J. Korty 12, 710 00 Slezská Ostrava Česká republika Petr Lipták Viega s. r. o. telefón: +421 903 280 888, fax: +421 2 436 36852, e-mail: peter.liptak@viega.de

OKTÓBER 2010


132 STAVEBNÍCTVO ⁄ technológie

Čistenie odpadových vôd

v domových čistiarňach TEXT

Štefan Mičo, Ekoprogres

Rodinné domy sa ešte aj dnes stavajú i na takých miestach, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia. Možností, ako sa zbaviť odpadovej vody z domu, tu veľa nie je – žumpa alebo čistiareň odpadových vôd (ČOV). Relatívne nižšie počiatočné náklady na osadenie žumpy rýchlo stúpnu s výdavkami, ktoré treba platiť za pravidelné vyťahovanie žumpy a odvoz odpadu. Ak si vyberiete kvalitného výrobcu a ČOV spoľahlivo funguje, máte „svätý pokoj“. Nielen do potoka

Stručne k legislatíve

Čo s odpadom z ČOV?

voda sa bežne odvádza do povrchových vôd, ak je blízko pozemku potok alebo rieka. Ak takáto možnosť nie je a máte dostatočne nasiakavú zeminu, môžete na odvádzanie vyčistených vôd použiť drenážny podmok, čiže drenážne potrubie zavedené do zeme v nezamŕzajúcej hĺbke. Ak máte vrstvu ílovitej zeminy a pod ňou štrkové alebo pieskové podložie, môžete vyčistenú vodu odviesť vsakovacou studňou, ktorá má kamennú výplň rôznych veľkostí, cez ktoré sa vyčistené vody odvádzajú do nasiakavého podložia.

ČOV sa smie začať stavať len na základe povolenia na zriadenie vodnej stavby. Na vybavenie Vodoprávneho povolenia treba mať vypracovanú projektovú dokumentáciu a predložiť vyjadrenie dotknutých orgánov. Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby je zároveň stavebným povolením a povolenie na jej uvedenie do prevádzky je zároveň kolaudačným povolením. Stavebník musí pred zhotovením projektovej dokumentácie požiadať orgán štátnej vodnej správy o vyjadrenie k zámeru stavby – či je stavba možná z hľadiska ochrany vôd.

Vyčistenú vodu z ČOV možno využiť na polievanie zelene. Okrem vyčistenej vody sa v ČOV produkuje kal. Ak sa meraním zistí, že ho je v procese viac, ako predpisuje prevádzkový poriadok, je potrebné jeho odčerpanie, napríklad pomocou odvodňovacieho zariadenia. Odvodnený kal je vysokohodnotné hnojivo, dá sa využiť na hnojenie zelených plôch alebo ako základ do kompostu.

Najnovšie čistiarne odpadových vôd Najmodernejšia čistiareň na trhu má označenie EČ 6 SBR2 a vyrába sa na Slovensku. Nádrž ČOV je vyrobená z jedného kusa, bez akýchkoľvek

Malé čistiarne odpadových vôd EKOPROGRES EČ 6 –150 E. O.

spojov, čo zaručuje stopercentnú tesnosť; horizontálne a vertikálne výstuhy zvyšujú jej pevnosť. Technológia čistiarne neobsahuje žiadne manuálne ovládanie (nijaké ventily), čistiaci proces riadi počítač, pričom umiestnenie elektroniky mimo priestoru nádrže predlžuje životnosť ČOV. Všetky funkcie čistiaceho procesu sú kontrolované a svetelná signalizácia na riadiacej jednotke upozorní na poruchy, ako sú výpadok prúdu, pokles alebo zvýšenie tlaku, poškodenie dúchadla či riadenia. Časovo neobmedzené vypúšťanie odpadovej vody umožňuje vypustiť celodennú produkciu odpadových vôd (900 l) nárazovo bez vplyvu na kvalitu vyčistenej vody.

Kanalizačné, prečerpávacie a domové šachty z PE

Pre rodinné domy, reštaurácie, motoresty, rekreačné zariadenia, malé osady, prevádzky s malým počtom zamestnancov

V Ý H O DY : • ľahká manipulácia pri montáži • 100% tesnosť • certifikované výrobky • záruka kvality ISO 9001-2001

V Ý H O DY : • Vysoká účinnosť – trojstupňové čistenie • Jednoduchá montáž – prevádzkový predpis zdarma • Tichý chod a žiadny zápach • Minimálne stavebné náklady • 100 % tesnosť – 3 roky záruka • Kanalizačné, prečerpávacie a-domové šachty z-PE

DS 0.8

NOVÉ HO DR ŽI TE ĽO M VÝ RO BC A JE 12566-3 EÚ E PR U CE RT IF IK ÁT PS 12

PS 0.8

Ekoprog Aqua Q 33,5

Ekoprog Aqua Q 33,5D

EKOPROGRES v. d. Trenčín, ul. Zamarovská 260, 911 05 Trenčín – Zamarovce, tel.: 032/744 18 89, fax: 032/744 18 89, m.: 0903 740 701, 0903 705 488, e-mail: trencin@ekoprogres.sk EKOPROGRES v. d. Trenčín, obchodné oddelenie Nitra, Cabajská 28, 949 01 Nitra, tel./fax: 037/ 651 20 35, m.: 0903 740 708 E-mail: nitra@ekoprogres.sk EKOPROGRES Dunajská Streda s. r. o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda, tel.: 031/552 43 61, fax: 031/552 87 95, m.: 0911 432 337 e-mail: dunajskastreda@ekoprogres.sk SaB august 2008 [ 132 ] EKOPROGRES Stará Ľubovňa s. r. o., ul. Popradská 22, 064 01 Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 48 71, fax: 052/428 22 81, m.: 0903 740 703, 0903 597 370, e-mail: staralubovna@ekoprogres.sk

www.ekoprogres.sk

V

YČISTENÁ


Naša spoločnosť je členom CECHU STRECHÁROV SLOVENSKA

Stav iame z dreva Strechy krovy drevodomy

Kontrakting krov hrou Kontrakting stavebné montáže

www.kontrakting.sk


134 STAVEBNÍCTVO ⁄ development

Mestské bývanie s vôňou vidieka TEXT A FOTO

SLSP – RS

Radi by ste bývali na vidieku, ale nechcete sa vzdať výhod hlavného mesta? Cestovanie z prímestských satelitov je pre vás a vaše deti namáhavé a oberá vás o čas? Vyriešiť túto dilemu nie je jednoduché, ale ani nemožné. Aj v Bratislave ešte nájdete miesta, kde sa snúbi pohodlie bývania v meste s čarom vidieckej prírody.

Bývanie na dobrej adrese RESTÍŽNA lokalita, dokonalá harmónia s prostredím plným zelene a prekrásny výhľad na Bratislavu, lužné lesy a Rakúsko. Tieto atribúty uvíta väčšina z tých, ktorí hľadajú nové bývanie v hlavnom meste na dobrej adrese. Ak patríte k nim, nevynechajte pri svojom výbere Rezidenciu Grunty, ktorá len nedávno vyrástla v mestskej časti Karlova Ves nad Líščím údolím. Vyznačuje sa unikátnou kombináciou mestského štýlu so všetkými výhodami typickými pre bývanie na vidieku.

P

Pôsobivé architektonické riešenie Rezidenciu Grunty tvorí päť nízkopodlažných, tzv. mestských víl a štyri bytové domy. Sú vsadené do svahovitého terénu s juhozápadnou orientáciou. Dominantnými architektonickými prvkami sú nad sebou radené ustupujúce terasy. Na pozadí jednoduchých tvarov a striedmej farebnosti fasád vynikajú zasklené terasy, hliníkové okná, titán-zinkové a antikorové prvky. Rozlohu dvoj – až šesť-

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

izbových bytov (od 50 m² po vyše 200 m²) dopĺňajú veľkorysé terasy, niekedy až o ďalších 90 m². Vďaka nim je každý kút svetlý a vzdušný. Súčasťou rezidencie sú i nebytové priestory vhodné na podnikanie a obchod.

Priestor a svetlo – hlavné atribúty interiéru Dispozičné riešenie bytov, použité materiály a technológie zodpovedajú najnovším trendom bývania. Spoločenský priestor je účelne skombinovaný s oddychovou zónou, ktorá poskytuje súkromie všetkým členom domácnosti. Väčšina bytov má dve kúpeľne. Veľkou výhodou sú dostatočné odkladacie a šatníkové priestory. Byty sú dokončené ako tzv. holobyty. Výhodou tohto riešenia je možnosť výberu obkladov, dlažieb a sanity podľa predstáv a potrieb majiteľa bytu.

Pamätalo sa i na bezpečnosť a parkovanie Samozrejmosťou sú garážové státia v podzemí a miesta na parkovanie priamo pri domoch. Nechýbajú bezbariérové vstupy s výťahmi priamo z garáží, automaticky otvárané garážové brány a bezpečnost-

né vstupné dvere. Celý obytný komplex je riešený ako chránené kondomínium s rozlohou vyše 21 tisíc m² s kontrolovaným vstupom. Rozľahlý pozemok zabezpečuje obyvateľom príjemné súkromie.

Ideálne miesto na bývanie i relax Bezprostredné okolie vrátane nového detského ihriska, neďaleká botanická a zoologická záhrada, Sitinský les a turistické chodníky od Karloveského ramena do Devína, sú ideálnou príležitosťou na krátkodobý únik od ruchu veľkomesta. Pritom je na dosah centrum Bratislavy, dostupné rýchlo a jednoducho MHD.

Rezidencia Grunty je napojená na hlavné mestské komunikácie i na diaľnicu D1 smerom na Brno a Viedeň.

Odlišnosť nie čisto náhodná Bývanie v Rezidencii Grunty sa líši od iných hlavne jedinečnou polohou. Ešte vždy tu nájdete typickú faunu a flóru, ktorá neustúpila urbanistickým trendom typickým pre bratislavské sídliská. Spojenie fungujúcej mestskej infraštruktúry a zdravého prírodného vidieckeho prostredia toto bývanie výrazne odlišuje od bežnej ponuky. Presvedčte sa o tom sami. Viac na www.grunty.sk.

Základné údaje o projekte: Investor: Realitná spoločnosť Slovenskej sporiteľne, a. s. Autori projektu: Dušan Dinaj, Richard Duška, Juraj Duška Projekt: 2005 – 2006, realizácia: 2007 – 2009 Kolaudácia: apríl 2010 Plocha pozemku: 21 364 m2 Zastavaná plocha: 5 302 m2 Úžitková plocha: 19 456 m2 Počet bytov: 105 Počet garážových státí: 166 Počet obchodných priestorov: 6


136 STAVEBNÍCTVO ⁄ fakty, názory

DÁ SA V STAVEBNÍCTVE PODNIKAŤ

Ing. Ivan Kolárik

TEXT

Barbara Turčíková FOTO archív Kontrakting

Rôzne prejavy a dôsledky globálnej ekonomickej krízy stavajú do popredia aj otázky jej vplyvov na jednotlivé oblasti hospodárskeho života. Ako sa kríza prejavuje v oblasti stavebníctva? Ako vplýva na správanie sa investorov, develeperov, majiteľov stavebných a dodávateľských firiem? A dá sa dnes, v čase zostreného konkurenčného boja, podnikať podľa etických noriem? Na tieto otázky nám odpovedal Ing. Ivan Kolárik, majiteľ firmy Kontrakting krov hrou, s. r. o.. › Rezort stavebníctva ešte trpí dôsledkami globálnej ekonomicko-hospodárskej krízy. Aké sú podľa vás jej špecifické prejavy na Slovensku? ‹ Myslím si, že slovenské stavebníctvo kríza postihla nepriamo, ako dôsledky problémov v iných krajinách. Naše banky boli zdravé. Ich matky, zavalené bezcennými „cennými“ papiermi, kompenzovali straty stiahnutím hotovosti zo zdravých dcér. Naša politická reprezentácia, v snahe pasovať sa do úlohy spasiteľa a záchrancu, tzv. krízou ľudí dostatočne vystrašila na to, aby znížili vlastnú spotrebu. Výsledok?

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

Obmedzená dostupnosť finančných zdrojov a prudký pokles predpokladaných (väčšinou nereálnych) výnosov z rozostavaných investícií. Treba tiež povedať, že pred vypuknutím globálnej krízy vo svete na Slovensku začali a realizovali projekty developeri, ktorí nemali ani minimum vlastných zdrojov a úvery od bánk často získavali pokútnym spôsobom. Realizované investície, najmä byty, sa často kupovali nie pre potrebu bývať, ale ako investície na neskorší predaj. Pokles ich cien priniesol straty developerom i majiteľom – investo-

rom. A, samozrejme, aj bankám všade, kde si developer mýlil tržbu so ziskom. Z nižších cien sa tak tešia ľudia, ktorí akútne riešia potrebu bývania. Niet teda divu, že pripravované projekty boli zastavené a potreba stavebných kapacít prudko klesla. Týka sa to najmä väčších a stredných firiem. Malé stavebné firmy so zdravými základmi pokles pociťujú miernejšie alebo vôbec. Myslím si, že návrat k stavebnému boomu aký sme zažili pred rokom 2008, v najbližších piatich rokoch nie je reálny. Stav, ktorý je v stavebníctve momentálne,

treba považovať za normálny. A tejto situácii sa treba prispôsobiť. › V dôsledku krízy sa investori sústreďujú hlavne na otázku ceny dodávky stavby alebo práce. Netrpí tým kvalita stavieb alebo odborných prác? ‹ U nás väčšina objednávateľov a investorov žije v utkvelej predstave, že ak si vyberie najlacnejšiu ponuku, dodávateľa potom ku kvalite nejako „dokope“. No ak investor nemá investíciu odborne a kvalitne pripravenú nielen po technickej ale aj finančnej a právnej stránke, takmer ur-


137 v tejto oblasti, vie, o čom hovorím. Úspech takýchto firiem závisí aj od toho, v ktorom trhovom segmente podnikajú.

čite zažije hlboké sklamanie. A jeho hĺbka bude priamo úmerná komplexnej odbornej spôsobilosti... › Reklamné materiály rôznych stavebných firiem lákajú veľkých investorov aj individuálnych stavebníkov ponukami rýchlej, kvalitnej a lacnej služby. Myslíte si, že je reálne splniť takéto sľuby? ‹ Už desaťročia poznáme odpoveď na túto otázku – nedá sa stavať rýchlo, lacno a kvalitne. Vždy môžu byť splnené len dve z týchto troch kritérií. › Etika podnikania má úskalia, o ktorých sa všeobecne vie, ale menej sa o nich hovorí na oficiálnych a odborných fórach. Dá sa podľa vás na Slovensku podnikať v duchu etických noriem? ‹ Dá a je niekoľko príkladov úspešných firiem. Je to však beh na veľmi dlhé trate, na ktorých treba popreskakovať veľa prekážok. A ak sa firme podarí ošetriť si vymožiteľnosť práva – rozumej dostať za službu alebo tovar aj zaplatené, má takmer vyhraté. Kto pozná bezprávny stav

› Vážnym problémom je napríklad umelé znižovanie cien dodávok a prác, len aby firma uspela vo verejnej súťaži či tendri. Myslíte si, že je to správna cesta? Kam až možno na nej zájsť? ‹ Aby firma u nás uspela vo verejnej súťaži, nemusí znižovať ceny. Práve naopak. Musí zabezpečiť, aby súťaž bola vypísaná tak, že bude súťažiť sama so sebou. A vtedy je žiaduce, aby cena nebola najnižšia. To sú verejné súťaže z verejných zdrojov. Pokiaľ ide o súťaže zo súkromných zdrojov, tam sa súťaž približuje k normálnemu štandardu. Deformuje ju len nízka odborná úroveň obstarávateľov.

› Dá sa vôbec pri rozhovore s budúcim dodávateľom zistiť, či ide o serióznu firmu? ‹ Pri samotnom rozhovore asi nie. Dôležitým ukazovateľom sú realizované práce a rozhovory s ich majiteľmi, ktorí sa väčšinou radi podelia aj o negatívne skúsenosti. Nezanedbateľná je aj história firmy, či ostatných firiem a ich vlastníkov. Najdôležitejším článkom je osoba stavbyvedúceho a jeho kompetencie v rámci firmy. Nie vždy je zárukou úspechu komplexná štruktúra firmy. Niekedy aj tzv. jednochlapová firma dokáže kvalitne vykonať stavbu. V tom prípade však musí ísť o naslovovzatého odborníka, technika, ktorý rozumie procesom výstavby a dokáže nekompromisne požadovať kvalitu od všetkých subdodávateľov. Svoj čas musí venovať vedeniu stavby a nenechať jej voľný priebeh, aby mohol naháňať ďalšie zákazky.

› A na záver, ako sa s krízou vyrovnáva vaša spoločnosť? Darí sa vám udržať si klientov a získavať nových? ‹ Segment, na ktorý sa orientuje naša spoločnosť, je segmentom vďačným. Staviame z dreva. Sú to stavby na bývanie, výrobu a služby. Vyrábame a montujeme drevené konštrukcie stavieb, najmä striech, na ktorých komplexné riešenie máme kvalifikovaných odborníkov. Rastúca obľuba dreva do určitej miery kompenzuje pokles výstavby. Pomáha nám tak prekonať problémy s dostatočným objemom výroby, ktorý naše spoločnosti potrebujú na svoj rozvoj. Stavebný trh sa čistí. Odchádzajú z neho slabšie firmy a tí, pre ktorých stavebníctvo nebolo hlavným biznisom. Ten, kto chce na trhu zostať, musí toto obdobie prekonať. Nie každému sa to však podarí.

› Doteraz sme riešili skôr všeobecné problémy, prejdime však k bežnému životu. Ako sa má laik, ktorý si chce postaviť dom či vymeniť strechu, orientovať v ponuke firiem, ktoré sľubujú aj nemožné, len aby získali klienta? ‹ Technická a realizačná príprava investície sa začína projektom. Projekt pre stavebné povolenie je len jeho časť. Ak investor nechce prísť o nervy a peniaze a pritom ešte zažívať permanentný stres počas realizácie, mal by sa na ňu dokonale pripraviť. Predstava domu či strechy zhmotnená v tzv. realizačnom projekte, kde sú prepracovaný všetky technické, materiálové a finančné detaily, dáva dodávateľovi veľmi malý priestor na kľučkovanie. A tento priestor mu môže ešte zmenšiť kvalifikovaný, neskorumpovaný odborník, poctivo vykonávajúci funkciu technického dozoru.

OKTÓBER 2010


FOTO ARCHÍV JONES LANG LASALLE

Výstavba logistických parkov má svojich vášnivých zástancov i rovnako vášnivých odporcov. O tom, že tieto areály sa postupne stávajú potrebnou súčasťou a predpokladom hospodárskeho i ekonomického rozvoja krajín a regiónov, však nepochybuje nikto. Dôležité je nájsť pre ne priestor, kde by čo najmenej narúšali ráz okolitej krajiny, používať pri ich výstavbe materiály a technológie, ktoré čo najmenej zaťažia životné prostredie a po čase sa budú dať v čo najväčšej miere recyklovať, alebo využiť inak. Koniec koncov, to sú v zjednodušenej podobe vymenované podmienky trvalo udržateľného rozvoja vo všetkých oblastiach priemyslu a výstavby.

peciál str. 139 – 144


140 STAVEBNÝ ŠPECIÁL ⁄ téma Logistika Viedeň

Bratislava

Transkontinentálny Tranzitný Terminál TEXT

T.T.T.

Barbara Turčíková v spolupráci s T.T.T. – Transkontinentálny Tranzitný Terminál, s. r. o. OBR T.T.T. – Transkontinentálny Tranzitný Terminál, s. r. o.,

Na Záhorí má vzniknúť veľký dopravný terminál s letiskom a prístavom. V dopravnom uzle by sa mohlo stretávať päť druhov dopravy s kapacitou až 200 miliónov ton tovarov ročne. Projekt T.T.T. – Transkontinetálny tranzitný terminál (projekt T.T.T.) by sa stal jediným a najväčším päťmodálnym komplexným transkontinentálnym tranzitným terminálom v strednej Európe. ROJEKT počíta najskôr v roku 2020 s vybudovaním letiska, prístavu a železničného prekladiska. Náklady sa zatiaľ odhadujú na 37 miliárd eur.

P

Integrácia = spájanie účinkov Terminál by všetky druhy vnútrozemskej prepravy integroval do jedného centrálneho uzla, kde by sa mal stretávať aj široký a normálny rozchod železnice. Hlavným cieľom je vytvoriť impulz a zvýšiť možnosti pre tranzit,

SaB – STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE

distribúciu tovarov a logistiku v strednej Európe v spolupráci so susednými aj s mimoeurópskymi, najmä ázijskými krajinami. Myšlienka tranzitného terminálu reaguje podľa autorov projetu na strategickú polohu Slovenska a dobré napojenie na západnú aj východnú dopravnú infraštruktúru. Ide o ideálnu pozíciu, ktorá spája európske krajiny s ázijskými. Vybudovaním terminálu by sa vytvorili podmienky pre rozvoj všetkých druhov hospodárstva.

Projekt pre tretie tisícročie Transkontinentálny tranzitný terminál pri hraniciach Rakúska, Česka a Slovenska v pomyselnom trojuholníku miest Viedeň – Bratislava – Brno, má ambície tretieho tisícročia. Vytvorenie veľkokapacitného tranzitného, distribučného a logistického centra výrazne zvýši frekvenciu a kapacitu tovarových, obchodných a surovinových tokov i spoločenských aktivít. Ráta sa so zvýšením potreby energetického zabezpeče-

nia v priestore terminálu, ako aj pozdĺž všetkých koridorov všetkých druhov dopráv smerujúcich do a z priestoru T.T.T.. Takýto nový impulz prinesie rozvoj a oživenie hospodárskych aktivít, nárast pracovných príležitostí pre široké spektrum profesií na Slovensku i vo veľkej časti Európy. Projekt už v čase svojej prípravy zapája do medzinárodnej spolupráce aj mimoeurópske krajiny a vytvára základy medzikontinentálnej dlhodobej spolupráce.


141

Synergický efekt Hybnou silou projektu a rozvoja celého regiónu je transkontinentálna letecká doprava, železničná doprava, prichádzajúca z východu ako širokorozchodná železnica a riečno-morská doprava po Dunaji z rumunského prístavu Constanca. Následne sa tovar a suroviny z T.T.T. budú distribuovať do Európy s využitím všetkých zložiek dopravy: vodnej (vodnými koridormi Dunaj, Mohan, Rýn a Dunaj, Odra, Labe), leteckej, koľajovej, (európsky a ázijský rozchod), automobilovej a potrubnej. Významnou súčasťou projektu je aj vytvorenie Stredoeurópskej energetickej základne nielen pre potreby

T.T.T., ale i celej Európy, s maximálnym využitím obnoviteľných zdrojov energie a vytvorením európskej zásobárne energetických, strategických surovín v strede Európy.

Splavnenie Dunaja Prvá etapa realizácie projektu je zameraná na vodnú dopravu. Prvým krokom je výstavba vodného diela Bratislava vzhľadom na nevyhnutnosť splavnenia rieky Dunaj a vybudovania bočného kanála do uzla T.T.T., po ktorom sa budú môcť plaviť riečnomorské plavidlá. Jedným zo zámerov splavnenia bočného kanála pre riečno-morské plavidlá je možnosť prepravy strategických surovín po vode do Strednej Európy a vyu-

žívanie energetického potenciálu projektu už v prvej etape jeho realizácie. Zlepšenie splavnosti Dunaja je výzvou na zvýšenie objemu nákladnej dopravy spôsobom šetrnejším k životnému prostrediu.

Medzinárodný rozmer Spolupráca pri príprave a realizácii projektu je zameraná na významných strategických partnerov. Patria k nim najmä Čína, Rusko, Nemecko, Ukrajina, Kazachstan, India, Česko, Rakúsko. Pri medzinárodnej komunikácii realizátora projektu sa potvrdzuje medzinárodný záujem o projekt i jeho strategický význam pre postavenie Slovenskej republi-

ky v Dunajskej stratégii i v celej Európe. Projekt T.T.T realizuje spoločnosť T.T.T. – Transkontinentálny Tranzitný Terminál, s. r. o., spracovateľom je spoločnosť AKJ, s. r. o. v spolupráci s vládou Slovenskej republiky a s viacerými inštitúciami, ako napríklad Slovenská akadémia vied, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita či Ekonomická univerzita v Bratislave, s ktorými má spoločnosť uzavreté zmluvné vzťahy súvisiace s prípravou a realizáciou projektu. Investormi sú nadnárodné finančné subjekty.

OKTÓBER 2010


PRIPRAVUJEME ⁄ december 2010

145

HLAVNÁ TÉMA:

BÝVANIE BEZ RIZÍK

BÝVANIE

Hlavná téma: Ergonómia obytného priestoru › zónovanie obytného priestoru › zdravé sedenie a spánok › vianočná idyla Vedľajšie témy: › novinky v audiotechnike › domáce wellnes › osobnosti dizajnérov

EXTERIÉR

Hlavná téma: Záhrada v štýle Feng Shui Vedľajšie témy: › nábytok a zeleň v zimnej záhrade › okrasné trávy › bezpečné okolie domu › Vianoce v záhrade

ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY

Hlavná téma: Obnoviteľné zdroje energií Vedľajšie témy: › využívanie geotermálnej energie › alternatívne stavebné materiály › znovupoužitie stavebných materiálov

STAVEBNÍCTVO

Hlavná téma: Stavba v zime › vnútorné úpravy a práce v objektoch › architektúra – Savba roka 2010, Ce . Za . Ar 2010 Vedľajšie témy: › technológie pre výstavbu v zimnom období › požiarna bezpečnosť stavieb › zabezpečenie objektov

OKTÓBER 2010


SaB - Stavebnictvo a byvanie - oktober  

SaB - Stavebnictvo a byvanie - oktober

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you