Page 6

‫קורא יקר‪,‬‬

‫‪‬‬

‫ספר זה מוקדש לעם היהודי ברחבי העולם‪.‬‬ ‫לפני יותר מ‪ 2500-‬שנה‪ ,‬דיברו הנביאים ישעיהו‪ ,‬ירמיהו‪ ,‬יחזקאל‬ ‫ואחרים‪ ,‬אל העם היהודי שחי בזמנם‪ ,‬אבל הם דיברו גם אלינו‪ .‬הם‬ ‫חזו את ימינו וניבאו על אירועים שמתרחשים כאן ועכשיו‪:‬‬

‫• הקמתה‬ ‫• עלייתם של יהודים מכל רחבי העולם לישראל‬ ‫• ארץ ישראל הופכת מארץ שוממה לגן עדן פורה‬ ‫של מדינת ישראל‬

‫כל מילה שיצאה מפיו של אלוהים תתגשם‪ ,‬גם אם מדובר‬ ‫במאות שנים!‬ ‫ספר זה מספק מבחר הבטחות שנתן אלוהים לעם היהודי בנוגע‬ ‫לעתידו ולמולדתו‪ .‬הבטחות רבות כבר התגשמו‪ ,‬בעוד אחרות עוד‬ ‫יתגשמו לנגד עינינו בצורה מדהימה‪ .‬אלוהים אמר דרך הנביא‬ ‫יקם‪ִּ :‬כי ִאם‬ ‫ָשוּב ֵא ַלי ֵר ָ‬ ‫ֵצא ִמ ִּפי‪ ,‬לֹא יׁ‬ ‫“כן י ְִהיֶה ְד ָב ִרי ֲא ֶׁשר י ֵ‬ ‫ישעיהו‪ֵּ ,‬‬ ‫יח ֲא ֶׁשר ְׁש ַל ְח ִּתיו” (ישעיהו נ"ה ‪.)11‬‬ ‫ָע ָשׂה ֶאת ֲא ֶׁשר ָח ַפ ְצ ִּתי‪ ,‬ו ְִה ְצ ִל ַ‬

Profile for MediaServe

The Prophets Speak - Hebrew  

God's Promises to the Jewish People

The Prophets Speak - Hebrew  

God's Promises to the Jewish People

Advertisement