Page 1

NR. 6/7- 2012

Utsalgspris 45,- 20. ÅRGANG

God,

gammeldags bygdestemning 8 - 9 HVA ER VESTBY FJERNVARME VERDT?

14 - 15


Bringemyrveien 11

t e d e k r a m itet i bolig

Stor aktiv

Vurderer du salg? Blåmeisveien 11 - Kontakt oss idag!

Bringebærlia 86

Krokstrandveien 70

Hubrosvingen 34

Klepperveien 12

, g l a s u d r Vurdere Krokstrandveien 76

! g a d i s s kontakt o

Løkkeveien 8 Foss&Co Vestby/Son Storgata 30 Thornegården, 1555 Son

Telefon: 64 98 66 88 Faks: 64 98 66 80 www.fossco.no

Telefon utenfor kontortid: 932 03 565 / 924 13 005


Siste salgstrinn på Solhøytunet!

• Meget sentral beliggenhet

, k s a r ! n r e Væ 2 igj Kun

• Garasjeplasser i felles parkeringsanlegg • Priser fra 2.360.000,-

Son -

3-roms selveiere på 63/71 kvm. med kort vei til Son sentrum Foss&Co Vestby/Son Storgata 30 Thornegården, 1555 Son

Telefon: 64 98 66 88 Faks: 64 98 66 80 www.fossco.no

Telefon utenfor kontortid: 932 03 565 / 924 13 005


vår mening

ÅS

NYTT MÅNEDSMAGASINET

VESTBY

NYTT

- MEST LEST I VESTBY

Sommerferien 2012 – hvor drar vi? Mange foretrekker å reise ut av landet – til «Syden» – som vi gjerne liker å kalle destinasjonen, uten å definere dette «Syden» nærmere. Ganske sikkert er det at i begrepet ligger en forventning om sol og sommer med bosted på hyggelig hotell - og med badestrender som tilfredsstiller den mest kresne nordboer. Tilbudene fra reisearrangø-

Ansvarlig redaktør Roy Nermo tlf. 64 98 52 82 roy@mediasenteret.no Daglig leder/desk Ronny Nermo tlf. 64 98 52 84 post@mediasenteret.no Mediekonsolent/art director Espen Oddhaug tlf. 64 98 52 86 Grafisk designer Christine F. Johannessen tlf. 64 98 52 83

rene er utallige med både nære og fjerne reisemål på tilbudslisten. De

Sentralbord 64 98 52 80

senere årene har også tilbudene blitt både mer varierte og prisene for

Telefax 64 98 52 89

et par ukers sydenferie har sunket dramatisk i takt med øket konkur-

Annonsemottak post@mediasenteret.no

ranse om feriefolkets gunst. Nå er dette med feriereiser til Syden ikke «ferskvare» lenger som det

Frilans-journalister Arne Eriksen tlf: 64 95 07 00 arne.g.eriksen@online.no

var for 40-50 år siden. Noe av forklaringen ligger nok i dette at sol og sommer er fint å ha med i ferieopplevelsen, men vi stiller også etterhvert andre krav til en vellykket ferieopplevelse: Kultur- og gjerne spenningsopplevelser av forskjellige slag blir etter hvert noe vi også ønsker med på vår ferietur. Vi flytter gjerne feriefokuset litt fra tradisjonelt sydlig strandliv til litt mer kulturbasert nysgjerrighet på den feriedestinasjonen vi velger. Og det kan igjen være med på gradvis å gi valget av sydendefinert feriedestinasjon et helt annet innhold og fokus enn tidligere. Dette stiller ikke bare omstillingsbehov/krav overfor de som arrangerer/ markedsfører feriereiser til fjernere breddegrader. Det stiller også endrede krav til oss ferierende. Eller som en uttalte i et debattmøte: Må vi frakte nordmenn ut av landet for at feriedagene skal bli helt vellykket? Kan vi ikke finne på noe på hjemmeplan som er vel så bra som bl.a. en svidd rygg i sterk sydensol? Ja, si det. «Det er vel og bra å komme litt hjemmefra også», som gårdsgutten sa. Han ble bedt om å gå til butikken for å kjøpe margarin til frokostbordet.

Birgitte Sofie Henriksen mob: 988 94 747 fie@gmail.com Hege Krogseth mob: 90 79 84 85 hegekrog@hotmail.com Inger Eide mob: 994 59 847 Inger.eide@hotmail.com Marit H. Larsen mob: 477 17 257 marit@pcinfo.no Nina Elisabeth Evensen mob: 936 73 355 nina_elisabeth@live.no Runa Stoltenberg Dahl mob: 922 55 270 runa.stoltenbergdahl@gmail.com Trykk 07-gruppen, Aurskog Distribusjon Alle husstander og bedrifter i Vestby kommune. Opplag totalt 7000. Hvis du bor i Vestby kommune og ikke mottar Vestby Nytt, ta kontakt med Follo Distribusjon, tlf. 66 91 07 54 eller sturla.siger@ifollo.no. www.ifollo.no eller tlf. 64 98 52 80 Bruk av Vestby Nytt’s stoff og annonser for videre  publisering eller produksjon er ikke tillatt uten avtale. Partipolitisk nøytralt magasin for Vestby kommune. Utgiver Mediasenteret AS Kleverveien 3, 1540 Vestby Postboks 239, 1541 Vestby post@mediasenteret.no www.mediasenteret.no Abonnement: 590,- (11 utgaver) Forsidefoto: Trond Larsen

4

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012


29

K VM

TB YV E IE N

40 E 0 S IV

M E

PÅ O H

E

U N

TI N K E K PT L

TI

U B

M M E N

Y N

VE LK O

KJØKKEN

Suffolk kjøkken, håndmalt i fargen Dove Grey Suffolk barstoler, Burlington Crystal Ball lamper

NEPTUNE VESTBY Vestbyveien 29, Vestby Tlf: 64 95 10 00 Åpningstider: man-fre 10-17 tor 10-18 lør 10-15

INTERIØR

BADEROM

SOVEROM

w w w.neptunehome.no


innhold

Juni /Juli 2012

Vår mening_ ____________________4 God gammeldags bygdestemning____8 Ny barnehage i Hølen åpnet_______10 Vestby fjernvarmeselskap_________14 Ny leder av Rema 1000 Vestby_____16 Fast sparing til barna_____________18 PepperstadMarka Vestby_________ 20 Loppemarked på Prestegården_____22 Vestby Elektroservise - lærlinger____24 Tur med treffet__________________26 Neptune Home_ ________________28 Tine stafetten___________________30 Byggeskikkprisen 2011___________32 Sole vokser videre_______________36 Son Helse i vekst________________38 St.Hansutstilling - Son malerklubb___40 Sommer på sjøen_ ______________42 Soon Golfklubb i støtet_ __________46 Moro med tennis________________48 Kajakker til Hvitsten seilforening____49 Pensjonert Rektor_______________50 Norge - Guatemala utstilling_ ______52 Her står jeg ved et tre_ ___________53 Sommerutstilling_ _______________54 Kvelertak til Teten_ ______________56 Dyrenes side___________________58 Drømmen som nysirkus___________62 Bokbinder Knut Odin Knudsen_ ____64 Drømmestipend - Henfik Wiik_ _____66 Krøderbanen___________________69 Wales_________________________70 Har du lopper?__________________74 Vi setter spor___________________76

10 11 22

24

46 56

50

66

76

Neste utgave av Vestby Nytt: 16. august/materiellfrist: 7. august Tips oss på telefon: 64 98 52 82 eller mail: tips@mediasenteret.no 6

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012


ØstlandEts mØbElmEkka

alg v t u t s Stør møbler! i hage

En visuell godtebutikk! Østlandets mØbelmekka l l e u s i

En v utikk! visuell godtebutikk! godteb Storeen hagemøbel-utstillinger i Vestby og Fredrikstad

• Nybil utseende bevares • Forsterker lakken Springfield 2, hjørne, 2 fra kr 11.990,- Kan • Ingen polering • Øker bilens verdi Ingen Alltidlengder blank bil Springfield 2, hjørne, 2 •fra kr etterbehandlingKan leveres i•flere og med 3 typer bord.

11.990,- Kan leveres i flere lengder og med 3 typer bord. 11.990,Springfield 2, hjørne, 2 fra kr 11.990,- Kan leveres i flere lengder og med 3 typer bord.

Springfield 2, hjørne, 2 fra kr

Etter komplett behandling garanterer vi skriftlig lakkens utseende i 5 år, (gjelder på inntil 1 år gamle biler) og du skal ikke polere bilen i denne perioden. Ingen etterbehandling, bare vanelig vask gjerne med avfetting om nødvendig.

Springfield 2, hjørne, 2 fra kr

3900,-

leveres i flere lengder og med 3 typer bord. 11.990,- Kan Fra Kr.

Se nyhetene fra Caneline, Se nyhetene fra Caneline, Se nyhetene fraForm Caneline, Sundays og Fri Sundays Form Sundays og og Fri Fri Form

Lindos uttrekk m/4 stoler Lindosuttrekk uttrekkm/4 m/4 stoler Lindos Tilbud kr Tilbudkrkr Tilbud

Se nyhetene fra Caneline, Sundays og Fri Form

Se nyhetene fra Caneline, Sundays og Fri Form

Lindos uttrekk m/4 stoler Tilbud kr

7.990,-

Hawaii kun kr

2.990,-

7.99

Hawaii kun kr

PERMA-SHINE Se årets nyheter fra Caneline

7.990,7.990,7.990,-

Lindos uttrekk m/ Tilbud kr

Hawaii Hawaiikun kunkrkr

2.990,2.990,2.990,-

Marina paviljong 3x3m, grå el. beige, kr

®

Magda gruppe me kr

8.990,-

2.490,-

Never wax your car again……Guaranteed! kungruppe kr 2.990,Lindos uttrekksbord med Magda bord og grå Marina paviljong 3x3m, grå Magda Santos med solseng Magda gruppe med spisebord spisebord Innvendig vask, Utvendig vask, Hawaii Dyprens Marina paviljong 3x3m, Santos gruppe med solsengav gruppe med

Marina grå3x3m, Santosmed gruppespisebord med solseng Santos gruppe med solseng Magda spisebord 4 Andy stoler 43x3m, stoler Marina paviljong grågruppe med Magda gruppe el.paviljong beige, kr støvsuging, rutepuss, lakkrens, polering og kr stoffseter + el. beige, kr krkr el. beige, kr kr kr kr Stort utvalg fra Georgia Garden

8.990,8.990,8.990,-

2.490,2.490,2.490,-

kr 5.990,8.990,-kr tilbud kr 7.990,2.490,9.990,el. beige, krtilbud vask av matter og lakkforsegling døråpninger med Autoglym

kr

650,-

fra kr

Stort utvalg fra Georgia Garden

9.990,9.990,-

9.990,-

2100,-

Ross sort 3+2 og bord kr

Hvaler nå kr. 18.990,Stort utvalg fra sofagruppe Georgia Garden

kr

8.990,-

kr

innvendig vask

1450,-

Personlige møbler, personlig rådgivning. Best på kvalitet og

innemøbler og interiør i våre butikker i Vestby og F Springfield hjørnegruppe kr.av15.990,Ross sort 3+2Stort ogutvalg bord kr

Personlige møbler, personlig rådgivning. Fjerning av vond lukt og bakterier i bilens varme- og friskluftskanaler Best på kvalitet og service, leverer over for å unngå allergiplager Dette er MEGET VIKTIG

Stort utvalg fra Georgia Garden

Stortlandet utvalg fra Georgia hele til priser. ogfornuftige dårlig luft i Garden bilens kupé

395,8.990,-

8.990,8.990,-

ndagsåpent Ross sort 3+2 og ibord kr Vestby 12–1 Ross sort 3+2Vestby og bord kr7 Høgdaveien 4, 1450 Vestby AC RENS Tlf. 64 87kr 74 00 Sø

Fredrikstad

Dikeveien, 1661 Rolvsøy STORT UTVALG AV Tlf. 69 35 29 00 INNE-MØBLER Søndagsåpe Besøk oss i våre butikker i Vestby og Fredrikstad www.classicmobler.no nt i Vestbyleverer 12–17 over hele landet til fornuftige priser. Personlige møbler, personlig rådgivning. Best på kvalitet og service, OGreparasjon INTERIØR Vestby Fredrikstad av riper • Flekking av steinsprut Åpningstider: • Gratis av steinsprut I frontruten • Rubbing Sø

ndagsåpent Fredrikstad Vestby Høgdaveien 4, 1450 Vestby Dikeveien, 1661 Rolvsøy Åpningstider: Man.–fre. 10–20, 10–18i Vestblør. y kl 12 Stort utvalg av innemøbler og interiør i våre butikker i VestbyTlf. ogSeljeveien Fredrikstad Rolvsøy Tlf. 69 35 29 00 Høgdaveien 4, 1450 Vestby Man-fre 10-20, lør 10-18 www.classicmobler.no 64 87 74 00 1, 1661 Hagemøbeltelefonen: 414-17 87. 397 Tlf. 69 35 29 00. Fax: 69 35 29 01 Tlf. 64 Sø 87 74 00. Fax: 64 95 74 00 Hagemøbeltelefonen: 414 87 397 nd

• Utvendig i vask • Rens av skinn/hudseter

agsåpent i Vestby 12–1

Personlige møbler, personlig rådgivning. Best på kvalitet og service, leverer over hele landet til fornuftige priser.

7 Vestby Høgdaveien 4, 1450 Vestby Tlf. 64 87 74 00

Fredrikstad Dikeveien, 1661 Rolvsøy Tlf. 69 35 29 00

Åpningstider: Man.–fre. 10–20, lør. 10–18 Hagemøbeltelefonen: 414 87 397


God,

Brannbil er kult! Gråtass er alltid populær blant de minste.

Det var god stemning på årets Bygdedag, og de mange fremmøtte hygget seg med rømmegrøt og vafler. Tekst: Marit H. Larsen Foto: Trond Larsen

Etter den svært vellykkede Bygdedagen i fjor, ble det tidlig klart at det også i 2012 skulle arrangeres en slik dag for alle i bygda. Planleggingen kom tidlig i gang, og da den store dagen opprant, så kunne Ås og Vestby Musikkorps åpne med feiende musikk. Konferansier Lasse Hovd hadde for anledningen kledd seg opp i gamle, staselige klær, og han så ut som om han hadde vandret rundt på tunet i årevis. Ordfører John Ødbehr stod for den offisielle åpningen, og dermed var tidenes andre Bygdedag åpnet.

Konferansier Lasse Hovd var virkelig staselig denne dagen i sin røde uniform.

8

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

Gøy med dyr Bygdedagen er et familiearrangement og det var mange barnefamilier som tok turen hit denne dagen. Populære var

dyrene fra Vestby Naturbarnehage. Den store grisen så ut til å ta oppstyret med stor ro, mens Fru Høne Pøne og Herr Hane Pane nok var litt mer beflippet over oppstyret. Geitekillingene fikk mye kos mens mor passet på. Kaninene var kanskje favorittene til mange av barna, og de var da også svært tålmodige. Liv og røre Kirken og konfirmantene fristet med nystekte vafler. Husflidslaget viste frem sine produkter og demonstrerte gamle håndarbeidsteknikker. Vestby Bygdekvinnelag serverte hjemmelagede krumkaker og Prestegårdens Venner serverte tallerken etter tallerken med rømmegrøt. Historielaget og Vestby Kunstforening var på plass, sammen med en mengde andre frivillige organisasjoner. Furnåla 4H sørget for ansiktsmaling, og baking


gammeldags bygdestemning

KOMMER STRAKS,  BARE EN VEDKUBBE  TIL!

E L K F  V

Velkommen til å se nærmere på våre tilbud!

JONSERED   CS 2245 S 45,7 cc, 2,1 kW, 4,9 kg.

4.299,Anne Ø. Eriksen og Kamilla Sørensen synes disse to kaninene var svært så sjarmerende.

JONSERED ØKSER Svenske kvalitetsøkser.

av pinnebrød, samtidig som de modigste kunne få prøve seg på spikking. Og hvis uhellet skulle være ute, så var det personell fra Vestby og Ås Røde Kors til stede, klare til å stille opp med plaster og bandasjer. Gråtass var favoritten En tur med Gråtass var kanskje høydepunktet for de minste denne dagen, og Gråtass ruslet trofast rundt på tunet. En liten pause ble det da brannbilen entret scenen og overtok noe av oppmerksomheten, men alt i alt hadde alle en super dag på Vestby Prestegård. Og arrangørene var godt fornøyd med oppmøte, selv om de måtte konkurrere med Minicup i Vestby og andre aktiviteter i Son. Det var også en tegnekonkurranse blant barna og engasjementet var stort. Beste tegning blir senere premiert, men alle de små kunstnerne gjorde en strålende innsats. Og Prestegårdens Venner var svært fornøyde etter nok en minnerik Bygdedag.

JO B& 5g kli fun

FRA 179,-

Copyright © 2012 Jonsered. All rights reserved.

Co

www.jonsered.no

Vestby Mølle, Møllev. 16, 1540 Vestby Tlf: 64 98 06 40 Åpent: Man–fre 07:00 - 17:00 Lør. 10.00 - 15.00

Hvor gammel

Eivind Strøm passer på de minste geitekillingene som mange ville kose med.

Lille Per spør bestemor hvor gammel hun er: - Bestemor hvor gammel er du? - Nei, det har jeg helt glemt. - Dra ned underbuksa di og se da vel. - Nei sånn må du ikke si lille Per. - Jammen i under- buksa mi står det fire til seks år. VESTBY NYTT NR. NR. 6/7 -5 2012 22 VESTBY NYTT - 20129

Ves


Kjempefest i Hølen: Den nye barnehagen åpnet! Selvfølgelig skal vi ha ny barnehage i Hølen! Det var en sak som mange ”brant” for. Nå er barnehagen på plass, og den offisielle åpningen fant sted lørdag 2. juni – med stor festivitas. Arne Eriksen

Men først tar Inger Eide Nordseth oss med på generalprøven til det spesialskrevne Trollspillet av Tor Åge Bringsværd Snoren klippes over i fellesskap av ordfører John Ødbehr, to av barna i barnehagen, Tambars ”far”, Tor Åge Bringsværd og Tambars ”mor”, Lisa Aisato.

Hva vil du være, hvem vil du bli? Dette er sentrale spørsmål i den nye sangen som er skrevet til Trollspillet. - Jeg håper dette blir en storslagen åpning av ny tre-avdelings barnehage i Hølen erklærer tidligere styreleder i den gamle barnehagen, Inger Berge.

Inger Eide Nordseth

Hølekoret: Gjorde en flott innsats i tøffe trollklær.

Strålende blide i den idylliske skogen utenfor Hølen FUS Barnehage finner vi de medvirkende i Trollspillet. De er alle ikledd trollkostymer og de glir lett inn i terrenget ”Hølentrollene”. Det er Bifrost, Hølenkoret og forteller er Rune Hekkelstrand. Det er Øyvind Denstad

som har komponert alle melodiene i trollspillet. De fine lydene i Trollspillet er det Glen Gundersen som sørger for. Inger Berge er i strålende form, og som ekte Hølenværing kler hun trollkostymet. Hun er travelt opptatt med å turnere presse fra hele området.

10

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

Stor begivenhet - Dette er en stor begivenhet, noe som de fleste bare må få med seg, erklærer hun. Hun har lenge vært pådriver for å få på plass den nye avdelingen i barnehagen. - Hele forestillingen er et resultat av et bredt og godt sam-

arbeid. Trollet skal stå sentralt i profilen til Hølen FUS barnehage, og i selve barnehagen blir trollet ”personifisert” gjennom trollfiguren Tambar i form av en egen dukke. Denne er laget av hørningene Ane Rasmussen og Anne B. Vestheim Johansen. Selve far til Tambar er forfatte-


Fenrisulven.: dukket opp i Trollskogen og møtte motstand.

Hølenkamelen får plass i barnehagen: Sjefstoll Inger Berge godt plassert på Hølenkamelen som representerer gode dyder som tapperhet og trofasthet.

Sjarmerende trio: Lilletrollet ble spilt av Anine Schwarz (10). Her er hun omgitt av Elgkalven Mali Rezende Mehl (9) og bjørnen ), Selma Louise Bache- Mathisen.

ren Tor Åge Bringsværd og det er Lisa Aisato som har tegnet Tambar. Første prøve settes i gang, og Hølenkoret utkledd som troll starter det hele. Spenningen tar seg opp og vi blir vi kjent med Lilletrollet, Tambar, Tyr, Odin, Tor, Frøya og Fenrisulven. Bifrost har som vanlig gjort en kjempejobb med kostymer og de flotte unge skuespillerne

gjør en strålende jobb. Selve essensen i stykket er at vi alle har hyggelige ting å lære av troll, og at vi alle kan lære å bli snille troll. Bare å lære seg teksten Anine Schwartz (10) spiller lilletrollet og er medlem i avdelingen Volve i teatergruppa Birfrost. - Jeg synes det er moro å være med fordi jeg er så glad

i å synge. Det var bare å lære seg teksten, så gikk det greit, forteller Anine. Hun har to brødre, nemlig tvillingene Linus og Evert som går i Hølen barnehage. Hun kan fortelle at de trives kjempegodt i barnehagen og at hun gleder seg til å opptre på selve åpningsdagen. Den nye barnehagen vil romme 58 plasser mot dagens 18.

Tambar: Ja ikke si det til noen – men akkurat her i Hølen finnes det mange av oss. Vi har til og med en egen barnehage – for trollungene våre! Sånn at de skal lære å bli snille troll. Glade i dyr og alt som lever og gror. Like greie som lilletrollet. Og like modige som Tyr. For det er viktig å bestemme seg ikke bare for hva du vil bli, men hvem du vil bli! Det er det vi vil prøve å lære hverandre…

Fortelleren : Rune Hekkelstrand var spillets forteller. VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

11


Og så ble det kjempefest!

Dette er trollet ”Tambar”, skapt av forfatter Tor Åge Bringsværd. Til høyre tidligere styreleder Inger Berge og daglig leder i barnehagen, Christina Kreutz.

Inger Berge er en av ildsjelene som har stått på for den nye barnehagen i Hølen.Ved siden står Øivin Jacobsen, ”trollfar” fra den tidligere familiemusikalen ”Lilletrollet”, speaker i anledning av dagen.

Arne Eriksen

ga videre uttrykk for sin store tilfredshet med Hølens nye, flotte barnehage, som har 58 barn, og venteliste allerede. Etter ordføreren fulgte mange som sluttet seg til gratulantenes rekker. Blant disse var daglig leder i barnehagen, Christina Kreutz og Anders Jonsrud fra Trygge Barnehager. Tidligere styreleder i Hølen ”gamle” barnehage, Inger Berge, var strålende fornøyd: -”Vår nye barnehage ble smekk full fra første dag midt i barnehageåret. Snakk om behov for barnehage i Hølen, snakk om

Etter vel unnagjort generalprøve var det klart for den offisielle åpningen lørdag 2. juni. Og la det være sagt: Dette ble årets store festdag i Hølen! Hølenfolket gikk mann av huse, her var taler og gratulasjoner, snorklipp, feiende flott hornmusikk av ”Frem fra glemselen”, pølser og brus, kaffe og kaker, og som nevnt, Hølens eget Trollspill. Ordføreren, i egen høye person, foretok det høytidelige snorklippet, godt assistert av noen av barnehagebarna og Tambars ”far og mor”, som er forfatteren Tor Åge Bringsværd og illustratør Lisa Aisato. Trollet ”Tambar” er laget som en stor dokke, spesielt for Hølen FUS barnehage, med tillatelse fra Lisa Aisato, som er illustratør til Tor Åge Bringsværds TAMBAR-bøker. – Ingen kan velge hvor de blir født, sier man i Hølen, men man kan velge hvor man vil bo. Trollet Tambar valgte Hølen, og Hølen er vårt aller siste trollreservat! Troll skal stå sentralt i profilen til Hølen FUS barnehage, og denne

12

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

profilen personifiseres gjennom trollfiguren ”Tambar”, som er en gjennomgangsfigur i Bringsværds bøker. Trollene er urinnvånerne – de var her først! Nå har de ett reservat igjen: Hølen. Hølen har sin egen barnehage, for stedets trollunger, sånn at de kan lære å bli snille troll. Slik sies det på lokalt hold. Barna skal bli glade i dyr, og alt ellers som lever og gror. Skal det være håp for det gode forholdet mellom mennesker og troll, må man komme til Hølen – og til barnehagen! Det er mange gode og hyggelige ting som barn kan lære av troll. Gjennom troll kan vi se menneskene utenfra, og derved motvirke uheldige, negative holdninger. Ja, slik blir trollprofilen i Hølen beskrevet lokalt.

vekst, snakk om småbarnsfamilier som velger å slå seg ned i Hølen, som ser verdien av at barn har et trygt lokalmiljø å vokse opp i!! Å få til en ny barnehage i Hølen var ikke den letteste oppgaven man kunne tenke seg. Da Trygge Barnehager meldte seg på arenaen, var det nesten for godt til å være sant. Og vi har hatt gode støttespillere blant politikerne. En stor takk også til alle de frivillige som har stilt opp her i dag og gjort dagen til den store folkefesten!

Ordfører John Ødbehr la i sin tale vekt på Hølen som et av våre aktive, profilerte tettsteder. I Hølen ordner man det meste, inkludert været. Dette ble tydelig anskueliggjort på denne spesielle dagen, da det var meldt 9 grader og regnvær. Stor stemning – og stort fremmøte – på åpningsdagen. Dette er siOg så opprant dagen med knall- tuasjonen en stund i forkant av åpningen. Det strømmet til mange, vær, helt perfekt. Ordføreren mange flere!


AS AS

Tradisjon:536

AS

AUT. ELEKTROENTREPRENØR AUT. ELEKTROENTREPRENØR

Brandstadveien 460 AUT. ELEKTROENTREPRENØR Brandstadveien 460 1540 Vestby 1540 Vestby Brandstadveien 460

6498 9827 27 70 64 70 AS

1540 Vestby

64 98 27 70

AUT. ELEKTROENTREPRENØR Alletyper typersmå små Alle

Brandstadveien større460 oppdrag ogogstørre oppdrag 1540 Vestby

Alle typer små Aksel Riiser og større oppdrag Aksel Riiser AS

64 98 27 70 909 218 tlf.tlf. 909 8787 218 AUT. ELEKTROENTREPRENØR

460 Anders Presterud Bestill Anders Presterud Aksel Riiser Alle Brandstadveien typer små 1540 Vestby TogIS! R 909 281 tlf. 909G 87A tlf.tlf. 909 8787 281 218 huskatal og større oppdrag Fax 64 98 27 71 • post@prielektro.no Fax 64 98 27 71 • post@prielektro.no 64 98 27 70

Anders Presterud Bestill vår flotte tlf. 909 87 281

Vi utfører: Alle typer Akselsmå Riiser huskatalog – send SMS Elkontroll/termofotografering tlf. 909 87 218 og større oppdrag Fax 64 98 27 71 • post@prielektro.no Bolig/næring/industri Internkontroll elektro Anders Presterud Aksel Riiser "Nemko sertifisert" tlf. 909 87 281

tlf. 909 87 218 Fax 64 98 27 71 • post@prielektro.no Anders Presterud

“hellvik” til 26112!

Har du byggeplaner? Ta kontakt for uforpliktende råd og veiledning.

Vårkampanje Markiser!Vårkam Hellvik Hus Follo AS, telefon 64 98 35 10, www.hellvikhus.no

tlf. 909 87 281

KAMPANJETILBUD PÅ MARKISER

Fax 64 98 27 71 • post@prielektro.no

Sommerkampanje Markiser!

- 25%

GRATIS MONTERING

Tilbudet gjelder på basis markise. Gjelder fram til 1. mai 2011!

ved kjøp av terrassemarkise i juni

Follo BoligTeknikk

God Sommer!

Vi holder til i det Blå Huset, Nordbyvegen 43, 1406 Ski.

MARKISER - PERSIENNER - SCREENS - INTERIØR - VARMEPUMPER MARKISER - PERSIENN Ring for gratis befaring og uforpliktende tilbud:

64 91 30 90

man-ons: 09.00 - 17.00 Ring tors: for gratis 09.00 -befaring 18.00 fre: 09.00 16.00 og uforpliktende tilbud:

Follomarkisemannen.no BoligTeknikk AS

BESØK OSS I

”DET

BLÅ HUSET” I SKI

VÅRTILBUD

mar

markisemannen.no VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

13


Hva er Vestby Fjernvarmeselskap verdt?

gingsalternativer. Imidlertid gir ingen av dem lønnsom drift av selskapet. En eventuell konkurs ble likevel fremholdt som den dårligst tenkelige løsningen for kommunen. Situasjonen er dog ikke uten muligheter. Rapporten avslutter med følgende: Med en raskere utbyggingstakt og/ eller økt energibruk hos kundene bedres grunnlaget for fjernvarmeselskapet vesentlig. Det kan være grunnlag for lønnsom drift ved bedrede forutsetninger. Summa summarum: Å finne en kjøper blir betegnet som meget vanskelig. Det finnes få kjøpere til slike anlegg, og de økonomiske forhold gjør ikke selskapet attraktivt for kjøpere.

Hvor mye er selskapet Vestby Fjernvarme AS verdt? Bildet viser fjernvarmeanlegget tilknyttet DHL, Vestby Næringspark Øst.

Tallenes tale Hva er kommunens økonomiske engasjement i Vestby Fjernvarmeselskap? Med andre ord: Hva kan kommunen i verste fall tape? Saksbehandler Nils-Anders Søyland gir oss de aktuelle tall: Vestby kommune har lånt u t 2 0 m i l l t i l Ve s t b y Næringsselskap(VN), som igjen lånte beløpet ut til Vestby Fjernvarme(VF), slik det var forutsatt. 13. februar 2012 lånte kommunen på samme måte ut 2 mill til investering og 1,5 mill til drift. Det er altså ”bestemor” som låner ut penger til ”mor”, som igjen låner ut pengene til ”datter”. 31. mai lånte ”bestemor” ut ytterligere 1 mill via ”mor” til ”datter”. - Kommunens direkte engasjement i VF utgjør dermed 24,5 mill, bekrefter Nils-Arne Søyland. Salgsutfallet er usikkert. Men det viktigste er at nå går vi ikke på ytterligere tap. I tillegg til ovenstående er vi kjent med at VN for egen regning har lånt ut 7-8 mill til VF. Når disse pengene er borte, betyr det et indirekte tap for kommunen.

Diskusjonen om Vestby Fjernvarme AS har gått sin gang i mange og lange runder. Et hovedspørsmål har etter hvert utkrystallisert seg: Hvordan skal selskapet organiseres i fremtiden? I møte 31. mai 2012 gjorde kommunestyret – mot 2 stemmer – vedtak om at Vestby Fjernvarme AS selges eller overdras snarest mulig, og senest pr 31. desember.

Arne Eriksen

Kort om forhistorien Det har lenge hersket usikkerhet om den finansielle stilling for Vestby Fjernvarme AS. I desember 2011 ble kommuneadministrasjonen underhånden orientert om stor bekymring for

14

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

hele den økonomiske situasjon for selskapet. I kommunestyrets møte 13. februar 2012 ble det vedtatt å innhente en ekstern konsulentrapport med verdivurdering av Vestby Fjernvarmeselskap. Rapporten er levert av konsulentselskapet Norsk Energi, datert 30.04.2012. I rapporten beskrives hele den samlede situasjon. Noen hovedpunkter fra rapporten: Konsesjonsområde Vestby Fjernvarme AS ble opprettet i 2007 som et heleid datterselskap av Vestby Næringsselskap, som igjen eies 100 % av Vestby kommune. Vestby Fjernvarme AS er tildelt konsesjon for å bygge ut og drifte fjernvarme i Vestby sentrum og næringsområdene på Deli Skog og Vestby Næringspark Øst. Økonomisk status Vestby Fjernvarme AS har ikke midler til å dekke den

løpende drift og nødvendige investeringer. Selskapet er heller ikke i stand til å betjene sin lånegjeld. Overdrevne forventninger Forutsetningene for utbygging og drift av fjernvarme i Vestby var basert på altfor optimistiske forventninger til energisalg og utbyggingstakt. Dermed oppstod et misforhold mellom inntekter og utgifter i fjernvarmedriften. Det pekes på to hovedårsaker: • Overvurdering av utbyggingstakten i næringsområdene/salg av næringstomter • Overvurdering av kundegrunnlaget både i antall og for energibehovet hos den enkelte kunde. Fremtidsutsikter Videre drift med det nåværende kundegrunnlaget vil gi et årlig driftsunderskudd på ca 4 mill. kroner. Når det gjelder videre utbygging, beskriver rapporten tre forskjellige mulige utbyg-


Kommunens samlede tap utgjør altså maksimalt 24,5 + 7-8 millioner kroner. Men dette er i verste fall – i tilfelle man ikke finner noen kjøper som er villig til å betale. Her er vi ved et springende punkt: Hva blir overdragelsessummen ved overgang til ny eier? Hva er Vestby Fjernvarmeselskap verdt? Vedtak om salg av Vestby Fjernvarme AS Etter mottak av rapporten fra Norsk Energi kom saken opp i kommunestyret torsdag 31. mai, etter forutgående behandling i formannskapet et par timer i forveien. På kartet stod én sak: Vurdering av videre drift av Vestby Fjernvarme AS Det var en gjennomgående oppfatning at det viktigste nå var å finne en løsning, ”veien videre”. Debatten ble kort og lidenskapsløs. Trygve Thorsen fremmet følgende forslag – på vegne av H-Frp-Ap-V-KrF-Sp: Vestby kommune ber Vestby Næringsselskap AS om å selge eller overdra Vestby Fjernvarmeselskap AS snarest mulig og senest innen 31.12.2012. Til fortsatt drift av selskapet ble det bevilget ytterligere inntil 1 mill. kroner. Vedtaket ble gjort mot SV`s 2 stemmer. Men SV`s stemmegivning avvek lite fra flertallets. I realiteten var vedtaket enstemmig. Kjell Meek(SV) fremmet et tilleggspunkt om høring eller gransking i tilfelle saken ender med et tap for kommunen ”på flere titalls millioner”. Forslaget oppnådde imidlertid bare 4 stemmer i kommunestyret. ORDFØREREN KOMMENTERER: I den fremlagte rapporten sies det at utsiktene er labre m h t

Møte i Vestby formannskap 31. mai: Fra venstre og rundt bordet ses Guri Haveråen(V), Stig Eyde(H), Else Marie Aasen(KrF), Trygve Thorsen(Frp), rådmann Knut Haugestad, ordfører John Ødbehr(H), Tom Anders Ludvigsen(Ap),Annette Ausland(Ap), Trond Finstad(Ap), Kjell Meek(SV). Salget av Vestby Fjernvarme AS ble vedtatt mot Kjell Meeks stemme(i kommunestyret mot 2 stemmer). salg av Vestby Fjernvarmeselskap. Noe lenger tilbake kunne en få inntrykk av at en mer optimistisk vurdering gjorde seg gjeldende? - Jeg vil ikke spekulere i dette, svarer ordfører John Ødbehr. Vi trenger bare én kjøper. Om markedet er tregt, gjenstår å se. Men situasjonen er preget av usikkerhet, og salget blir en utfordring. Men det ligger da vitterlig store verdier der, investert i fyringsanlegg, store rørsystemer m m? - Det er klart at dette er verdt noe – i utgangspunktet. Men vi er avhengige av å finne store aktører, med kapital. Videre har det hett seg at store inntekter kunne forventes, på lengre sikt. Har dette bildet endret seg? - På lang sikt vil det komme inntekter. Dette er derfor en sak for kapitalsterke selskaper som kan tenke langsiktig, og som har økonomisk bæreevne til først å tåle en periode med utgifter/investeringer. Dette blir en sak som blir for stor for Vestby kommune. Hva vil du si om holdbarheten i de vurderinger som er fremkommet m h t kommende inntekter og økonomisituasjonen for øvrig?

Ordfører John Ødbehr: - En slik selskapskonstellasjon, med datterselskaper der vi ikke har full kontroll, skal vi ikke ha mer!

- Noen har vært for optimis- av sin kompetanse, ikke på tiske, og urealistiske, når det grunn av sin partipolitiske gjelder utsiktene for tomtesalg, tilhørighet. priser, tidsaspekt, investeringer, inntjening, risikoanalyser I kommunestyret er det gitt uttrykk for sterk misnøye med og kapitalbehov. Og informasjonen fra fjern- at driftsforutsetninger og innvarmeselskapets side har vært tektsforventninger har vært for mangelfull. Dette påpekes også optimistisk anslått. Hvorfor av rådmannen i saksframleg- ble da SV`s forslag om høring/ get til kommunestyremøtet gransking nedstemt? - Forslaget fra SV er godt, og 31. mai. Men det har blitt hevdet at viktig. Men tidspunktet er ikke også ordføreren selv – som i det rette. La meg si det slik: praksis har fungert som gene- Når huset ditt brenner, slokker ralforsamling – må tillegges et du brannen først, og leter etter årsakene etterpå. Vi kommer ansvar for god informasjon? - All informasjon som har til- tilbake til dette spørsmålet når flytt generalforsamlingen, har vi ser hvordan vi kommer ut av gått videre til kommunestyret. denne saken. Det kan jo også gå Her har enhver hatt full anled- bedre enn det mange er redde ning til å stille spørsmål. Jeg for. Nå trenger vi først og fremst har gjentatte ganger sagt: Har arbeidsro for å gjennomføre dere spørsmål som dere vil jeg kommunestyrets vedtak om skal ta opp, så kom med dem! salg eller avhending. Men det Jeg(sammen med andre) er for er ikke sikkert at vi trenger hele øvrig ikke generalforsamling tiden frem til nyttårsaften. i fjernvarmeselskapet, men i næringsselskapet. Jeg vil videre si: En slik selskapskonstellasjon, med datterselskaper der vi ikke har full innsikt og kontroll, skal vi ikke ha mer. Kommunale selskaper skal ligge direkte under kommunestyret. Sitter politikere i styrer, skal de velges på grunn Hva skjer ah..... VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

15


for tiden, går kjeden og den ferske butikksjefen for grill. - I uke 26, fra torsdag t.o.m. lørdag blir det åpningstilbud, demonstrasjoner og show, smiler Eskevik, før han haster tilbake til arbeidet. Velkommen, og lykke til fra oss!

ÅS

NYTT

VESTBY

NYTT

Hold deg ajour med det som skjer - les Vestby Nytt!

Kompetanse, valgf Kompetanse, valgf høsten er her med flo høsten er her med flo mark. Dagene blir kor God Sommer! mark. Dagene blir kor mørkere. nå kreves m mørkere. nå kreves m kanskje merket at du kanskje merket at du å lese, eller at du må å lese, eller at du må fra deg? eller kanskje fra deg? eller kanskje Vestby Optikk: du kjører bil? Dette e Vestby Optikk: du kjører bil? Dette e Assistent Inger og Optiker Oddmund. oppsøke oss for å ta e Assistent Inger og Optiker Oddmund. oppsøke oss for å ta e – en helsesjekk av øy – en helsesjekk av øy i denne utgaven av m i denne utgaven av m du lese om synsutford du lese om synsutford retrotrenden og Dag retrotrenden og Dag erfaring som brillebru erfaring som brillebru vi kan tilby ulike kon vi kan tilby ulike kon behov. motekonto for behov. motekonto for Son Optikk: som ønsker flere brille Son Optikk: som ønsker flere brille Jeanette Banini, Optiker og Turid Banini, assistent.

Hege Krogseth

Den blide og kvikke mannen fra Sveio ved Haugesund, prater villig vekk om sine planer for den fra før godt besøkte Rema-butikken i Vestby sentrum. Bortsett fra at han ikke liker all gravingen i området for øyeblikket, som han er redd kan hindre folk i å finne frem, ser han lyst på fremtiden til butikken sin. Vi trøster han med at Vestbyfolk har blitt vant til graving den siste tiden, og finner frem uansett. Dessuten blir fremkommeligheten helt

16

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

sikkert veldig, veldig bra når prosjektet står ferdig. Forhåpentlig i god tid før senteret åpner – i mars 2012, var det vel. Øyvind Eskevik har vært markedssjef i Rema 1000 i en del år, og har dermed god innsikt i bransjen. Sikkert også de beste forutsetninger for å gjøre den mest besøkte matvarehandelen i bygda så god som det går an. - Butikken skal pusses opp igjen, forteller Eskevik. Vi ser noe undrende på han; den er jo nettopp blitt ”ny”. Litt engstelig spør vi om hyller og varer blir flyttet på, sånn at vi nok en gang må begynne og lete og lete og lete, men det skal vi slippe, smiler butikksjefen. Dessuten blir det de samme, kjente fjesene ved kassene og rundt omkring, og det er også en lettelse, synes vi. Satsting på fersk fisk, kjøtt, frukt og grønt høres deilig ut, og som Rema 1000 plakater viser

www.voice.as

Øyvind Eskevik begynte som daglig leder 1. juni. Han ønsker å tilby sine kunder mer fersk mat. Reker er allerede i kjøledisken, mer fersk fisk kommer, og et bredt utvalg av grillmat og rausere grønt- og fruktavdeling er det han vil satse på.

www.voice.as

Ny leder av Rema1000 i Vestby Sentrum

Visste du at det finnes kontak NYE SOLBRILLEMODELLER linser for øyne i alle aldr Jeanette Banini, Optiker og Turid Banini, assistent.

MED OG UTEN STYRKE NYE SOLBRILLEMODELLER Det vet vi. Derfor får du 100 kroner hvis vi glemme spørre deg om kontaktlinser. Dette gjelder alle i ald MED OG UTEN STYRKE

NYE NYE SOLBRILLEMODEL SOLBRILLEMODEL MED MED OG OG UTEN UTEN STYRK STYRK 16 til 70 år og i perioden 1/10 - 31/12 2010.

Mølleveien 2, Vestbytorget // 1540 Vestby // Tlf.: 64 95 25 80 Mølleveien 2, Vestbytorget // 1540 Vestby // Tlf.: 64 95 25 80

Mølleveien 2, Vestbytorget // Tlf: 64 95 25 80 // post@vestbyoptikk.no // www.vestbyoptikk.no Åpningstider: Man-Fre. 10-17 // Tors. 10-18 // Lør. 10-14


www.bauhaus.no

Vårt

har åpent E R O T ST S N E D søndag12-18! NORGES ! KJØR INN  LAST PÅ

KJØR TIL KASSEN

ÅPNINGSFESTEN FORTSETTER

.

Moelven - Diverse

NORGES STØRSTE UTVALG MED

50 L PLANTEJORD

Jorden passer godt til planting i hage, kjøkkenhage, drivhus, krukker og til jordforbedring om våren og høsten. Jorden har medium grov struktur og er tilsatt mineralgjødsel. Pr. stk. 29,90.

I VESTBY

TERRASSEBORD

GASSGRILL GASSGRILL Q 300

MILANO

Med fastmontert og Ø48 cm.vogn 1 ringbrenner. Elektrisk fleret bredt tilbehørsprogram. dobbelt tenning. Kjørestell, bunnrist To brennere i rustfritt stål. 6,35 kW/t emaljert ogog avtagbart sidebord av sortlakkert støperist.

GASSGRILL1. sortering. Str. 28 xmed 12057mm. Leon 570. Gassgrill cm furu. Pr. lm. grillflate. 80Impregnert x 65 cm. 2 hjul.

1990.-- 9 2990.2990. eukalyptustre (FSC). Inkl. bestikkholder og termometer.

90

ÅPNINGSPRIS

4 STK.

- 95 - 49 89.4490.

GASSGRILL MELBOURNE

Kombinasjonsgrill. Kull og gass. Med 3 brennere i den ene siden og plass til kull i den THERMOWOOD andre. Stålbrennere og rustfrie TERRASSEBREDDER håndtak. Inkl. 2 sidebord.

26 x 118 x 4200 mm. Pr. lm.

GAVEKORT Nå kan du gi bort et gavekort til en du vil glede slik at han eller hun kan kjøpe det de alltid har ønsket seg. Ta kortet med til BAUHAUS og kjøp det du har lyst til for det beløpet som er satt inn på kortet. Ved betalingen bruker du bare kortet, akkurat som et bankkort eller Visa-kort. Handler du ikke for hele beløpet, står restbeløpet på kortet inntil du bruker det. Kortet er gyldig i 12 måneder fra første kjøp. Du kan alltid få vite kortets saldo i BAUHAUS-varehusene. Kortet kan også kjøpes på www.bauhaus.no.

Vårt lavprisløfte er at vi alltid forsøker å være best på pris i det norske markedet. Vi gjør alt vi kan for at du som kunde skal alltid har lave priser. Dersom du skulle finne et identisk produkt i Norge (samme varemerke og modell) til en lavere pris innen 14 dager etter innkjøpsdato, tilbyr vi deg produktet til en 12% lavere pris enn hos konkurrenten. Dette må dokumenteres skriftlig i form av f.eks. en annonse, kundeavis, produktkatalog eller lignende. For at lavprisløftet skal gjelde for tilbudsvarer må tilbudet være aktivt hos konkurrent på kjøpetidspunktet. Lavprisløftet gjelder ikke for personlige tilbud gitt den enkelte forbruker, salg i begrenset omfang og tid, kø- og åpningstilbud, postordresalg, bestillingsvarer, salg via Internett, samt Internett-baserte forretninger.

være trygg på at 850 x 489 x 364 mm.

SOMMERGEOGINE

Dahlia i mange farger i 11 cm potte. Ekskl. skjuler.

THERMOWOOD NATURBYTTERETT GJØDSLET KLINKEDu har alltid mulighet til å bytte PLANTEeller returnere BEKLEDNING en vare innen 4 uker etter kjøpsdato, såfremt JORD emballasjen er21x intakt 118 og du x kan4200

3490.-

n

mulighet til å bytte en vare innen 4 psdato, såfremt r intakt og du kan ering.

4490.-

719.-

7990.-

mm. Behandlet 50 l. Spenordisk furutre. sialblandet med mot å værejord Vårt lavprisløfteResistent er at vi alltid forsøker best på pris i det GAVEKORT norske markedet. Vi gjør alt for at du som kunde skal Nå kan du gi bort et gave100% soppogvi kan insektvære trygg på at alltid har lave priser. Dersom kort til en du vil glede slik angrep. Unik formnaturlige du skulle finne et identisk produkt i Norge (samme varemerke at han eller hun kan kjøpe og modell) til en lavere pris innen dager etter innkjøpsdato, det de alltid har ønsket stabilitet. Pr.14m. råvarer. Gir tilbyr vi deg produktet til en 12% lavere pris enn hos konkurseg. Ta kortet med til LAMELLPARKETT renten. Dette må dokumenteres skriftlig i form av f.eks. enmm. BAUHAUS og kjøp det du 14plantene x 190 x 2200 Eik, lim hvitoljert. Skal limes i annonse, kundeavis, produktkatalog eller lignende. For at har lyst til for det beløpet perfekte og not. Pakker à 3,326 m . GASSGRILL Q300 GASSGRILL SPIRIT GASSKULEGRILL ÅPNINGSPRIS lavprisløftet skalE-310 gjelde for tilbudsvarer måfjær tilbudet være aktivt som er satt inn på kortet. Ved betalingen bruker du bare Selges kun i for hele pakker. vilkår Gassgrill med som fastmontert vogn og etHandler3 brennere Effekt 11 kW. Grillareal Ø57 cm. Moderne design hosi rustfritt konkurrentstål. på kjøpetidspunktet. Lavprisløftet gjelder ikke kortet, akkurat et bankkort eller Visa-kort. Pris pr m². for personligemed tilbudstort gitt dengrillareal enkelte forbruker, salg i med begrenset du ikke for hele beløpet, står restbeløpet på kortet bredt tilbehørsprogram. To brennere i inntil Mange muligheter både vekst og gasskulegrill og steakhouseomfang og tid, kø- og åpningstilbud, postordresalg, bestillingsdu bruker det. Kortet er gyldig i 12 måneder fra første TW BLOMSTERKASSE rustfritt stål. 6,35 kW/t og emaljert rist i og godt arbeidsområde rundt grillristen. utvikling. grill i rustfritt stål. varer, salg via Internett, samt Internett-baserte forretninger. kjøp. Du kan alltid få vite kortets saldo i BAUHAUS-vare61 x 61 x 61 cm. støpejern. husene. Kortet kan også kjøpes på www.bauhaus.no. Perfekt til å grille all slags mat. fremvise kvittering.

Næringsrik og fuktig. Til trær, busker og planter. Laget av torv, sand og mineralgjødsel. En stødig jord som holder godt GENESIS på vann S-310 og GASSGRILL næringsstoffer. I rustfritt stål med 3 brennere i rustfritt Pr. stk.6669,90. stål. Grillareal x 50 cm. Innebygget

9990.-

ÅPNINGSPRIS

39 14 90

WEIBULL PLANTEJORD PROFFS

95

2

949.129. 79 119.90

Kleverveien 2, 1540 Vestby

Åpningsprisene er også gjeldende TW SANDKASSE i TW BENKESETT 120 x 120 cm. Barnemodell. Størst utvalg - 120.000 varer - best på Med prisryggstøtte. TÜV-godkjent.

Prisene gjelder fra tirsdag 11. mai til og med søndag 16. mai 2010. Så lenge lageret rekker.

50 L ROSE-

termometer og trinnløs regulering av gassen. Inkl. 2 arbeidsbord i rustfritt stål.

2 STK. Liertoppen TW BENKESETT

www.bauhaus.no

10 L MIN GJØ

Motv ugre mos dig s gir fr og g plen sin u sam ning kalke jordf bedr på é

For voksne.

50 L RHODO-

KAL


Fast sparing til barna = billett til boligmarkedet Kun halvparten av norske foreldre sparer fast til barna sine (54 prosent), viser en ny undersøkelse som Norstat har gjennomført for DNB. Ronny Nermo

Barn som har foreldre som sparer fast til dem, kommer best ut økonomisk sett, erfarer DNB. -Nettopp derfor kan disse barna bli fremtidige vinnere i boligmarkedet, mener banksjef Geir Berglund på DNB Vestby

Banksjef Geir Berglund i DNB Vestby mener at foreldre bør spare fast til sine barn fra de er små.

DNB erfarer at fast sparing fungerer langt bedre enn å spare sporadisk. Mange av barna som blir spart til regelmessig kan kan komme til å ha beløp oppimot egenkapitalkravet når det blir aktuelt for dem å kjøpe sin første bolig, og det kan være avgjørende for at de får tatt opp boliglån. Bankene kan ikke gi mer enn 85 prosent av kjøpesummen i boliglån, jfr myndighetenes egenkapitalkrav på 15 prosent. -Det at fast sparing gir bedre resultater enn sporadisk skyldes nok i stor grad at det er lettere å bruke penger som står på brukskontoen enn å ta dem fra en sparekonto, i hvert fall fra barnas sparekonto!

Alt innen snekring og forskaling Graving • Sprenging • Radonmåling og tiltak Støttemurer, betong / stein. Totalprosjekter, tilbygg etc. Gjølstadveien 249 • 1550 Hølen • Tlf. 64 95 45 97, Mob. 90 16 16 05 www.atlebergane.no, e-post: atle@atlebergane.no

18

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

I ditt eller barnas navn? 70 prosent av de foreldrene som sparer til barna gjør det i barnas navn, 29 prosent sparer på egen konto. DNB erfarer at sparing i barnas navn, altså på barnets konto, er den beste løsningen. Den nevnte undersøkelsen viser imidlertid at en av fire barn ikke har egen sparekonto. -Det er nok flere årsaker til at mange foreldre sparer på egen konto, men noen gjør det nok fordi de vil unngå at overformynderiet kan ta over når sparebeløpet har passert 75.000 kroner. Det er det imidlertid ingen grunn til å frykte. Overformynderiet blander seg ikke inn med mindre det er grunn til det. De fleste trenger heller ikke frykte at sparing på barnas konto kan redusere barnas mulighet til å få fullt stipend og lån fra Lånekassen. I så fall skal de i dag ha over 300.000 kroner på sparekontoen sin, og dette beløpet vil jo være enda høyere når barna et blitt så store at de skal begynne å studere. -Sparer du for barnet på egen konto er det større risiko for at disse penger forvinner til andre formål. Det kan fort skje for eksempel i forbindelse med samlivsbrudd og deling av verdier. Månedlig sparebeløp Ifølge undersøkelsen sparer 59 prosent av foreldrene 500 kroner eller mindre i måneden til barna sine, mens 22 prosent sparer mellom 500 og 1000 kroner. Bare 6 prosent sparer mer enn 1000 kroner. Undersøkelsen viser også at 80 prosent av foreldrene som

sparer til barna sine sparer langsiktig, mens 17 prosent er åpne for at sparepengene kan benyttes underveis. Få pengene til å yngle -Fast langsiktig sparing får pengene til å yngle, erfarer banksjef Geir Berglund Sparer du 500 eller 1000 kroner og øker sparebeløpet med 500, kan det gjøre stort utslag over mange år, gjør banksjefen oppmerksom på . Han viser et eksempel: Forutsetninger: 2,5 prosent inflasjon, 3,5 prosent rente og 7,5 prosent avkastning i aksjemarkedet. Sparing i aksjefond: Sparer du 1000 kroner i aksjefond hver måned i 18 år blir sluttsummen 534.000 kroner, som tilsvarer 313.000 kroner etter skatt og inflasjonsjustering. I tillegg har aksjeinvesteringer fordel av utsatt skatt samt skjermingsfradrag, som reduserer skattebelastningen. Hvis den det månedlige sparebeløpet på 1000 kroner reduseres til 500 kroner vil sluttbeløpet bli 50 prosent mindre. Hvis sparebeløpet økes til 1500 kroner i måned, vil sluttbeløpet bli 50 prosent større. Banksparing: Setter du 1000 kroner i banken hver måned i 18 år får du 368.000 kroner, dvs. 216.381 kroner når beløpet er justert for skatt og inflasjon. Det innebærer med andre ord 45 % høyere sluttverdi å spare i aksjefond i vårt regnestykke (313-216)/216 – hvis avkastningen blir som forutsatt vel og merke. Fondskalkulator for utregningene: https://www. dnb.no/appo/cicero-web/


-

M

t

Utfører Utfører alt innen alt innen

ELEKTRO– ARBEIDER

ELEKTRO ARBEIDER

HVEM ER VAKREST I HAGEN HER?

Våre traktorer er ikke bare hagens stiligste – de holder dessuten gressplenen ren og velklippet. Se de med egne øyne hos din Jonseredforhandler. Velkommen! LT 2213

14. 900,-

LT 2216

18. 900,-

-

LT 2217 A

22. 900,-

Trenger du elektriker? Vi kommer gjerne og tar en elsjekk hos deg.

Da avdekker vi eventuelle feil og mangler i ditt elektriske anlegg Din lokale elektroentreprenør

d.

Copyright © 2012 Jonsered. All rights reserved. www.jonsered.no

by

Vestby Mølle, Møllev. 16, 1540 Vestby. Tlf: 64 98 06 40 Åpent: Man–fre 07:00 - 17:00. Lør. 10.00 - 15.00

VI UTFØRER ALT INNEN TAK- OG BLIKKARBEIDER • TAKOMLEGGING • PIPEBESLAG • ALT INNEN BESLAG • LUFTEHATTER • TAKRENNER • SNØFANGER • TAKSTIGE

tøttumvei. 18, 1540 Vestby 8 30 40, Fax. 64 98 30 41, E-post: firmapost@vesas.no

Utfører alt innen

ELEKTRO ARBEIDER

Vi sponser: Vestby Håndballklubb, Vestby IL – fotball, Vestby Skolemusikkorps og Soon Innebandy.

God sommer!

ag.no - når du trenger elektriker Gamle Støttumvei. 18, 1540 Vestby Tlf. 64 98 30 40, Fax. 64 98 30 41, E-post: firmapost@vesas.no

TELEFON 918 50 926 • VESTBYVEIEN 24 1540 VESTBY • JOSFIVEL@ONLINE.NO

elfag.no - når du trenger elektriker

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

19


PepperstadMarka i Vestby

Området bygges nå ut av Block Watne, som også forlenger Johan Herman Wessels vei 940 m frem til Hvitstenveien. Til glede for de fleste. Til ergrelse for andre. Hege Krogseth

Mange har ventet på forlengelse av veien. Det blir lettere, og dessuten sikrere å ha fremkommelighet i begge retninger. Kortere reisetid og mindre trafikk, blir også lagt på plussiden av utbygger. Block Watne innvier oss i utbygningsplanene i Vintapperens vei, Gretes vei og Jens Baggesens vei. Vi snakker Pepperstad Nord, et vakkert område med jorder og skog. Vi håper og spør om firmaet vil ta vare på naturen på tomtene, og distriktsjef Skoglund, prosjektleder Langseter og prosjektutvikler Hetland fra Block Watne bekrefter at det vil de, så langt det lar seg gjøre. Imidlertid krever kommunen en viss byggetetthet som de også må ta hensyn til. Slett ikke alltid lar det seg gjøre å la trær bli stående. Noen av hustypene Solbakken, Hvitsten, Østrådt, Sørli og

20

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

Vikan er allerede oppe og står - ett er allerede innflyttet. Her kommer lekeplasser, ballslette og turveier. Likeledes gang- og sykkelvei. Hustypene blir variert og vil bestå av eneboliger, kjedehus og rekkehus. Universell utforming Vi siterer fra Reguleringsbestemmelsene til Vestby kommune, godkjent 7.2.11: -Det skal opparbeides trygge og logiske ledelinjer som kan sees av svaksynte og føles av blinde.- Og videre: -Fortauskanter som skal krysses, skal ikke være høyere enn 20 mm. Det skal benyttes planter som ikke er allergifremkallende. Minst 5% av parkeringsplassene skal reserveres for bevegelseshemmede.- Her blir viktige behov ivaretatt. Enorm interesse Interessen har vært - og er enorm. Block Watne satser på

boliger som folk flest har råd til, og boligene har så langt gått unna. De legges ut til salg i flere trinn. Fire familier lå i kø fra torsdag – mandag da de første husene skulle legges ut for salg. Block Watne vet hva markedet vil ha, og de fortsetter å selge ferdig prosjekterte tomter og leverer de nøkkelferdige boligene.

I skrivende stund gjenstod å få på plass avtalen med grunneier, og så ser det ut som det ”går veien” for nok et vellykket prosjekt for Block Watne. Og ikke minst for Vestby kommune.

Distriktsjef Skoglund, prosjektleder Langseter og prosjektutvikler Hetland fra Block Watne er glad for å være i gang med forlengelse av veien, som skal være ferdig om 8 måneder.


Ta deg en rask titt i nabolaget... Flere av dine nærmeste naboer har allerede Follo Alarm-klistremerket på dører og vinduer. Det er naturligvis flere grunner til det. Q Q Q

Vi er en lokal bedrift og er kjent for god service og oppfølging. Vi leverer boligalarm med ledende teknologi og sikker alarmoverføring. Utrykningstjenester og vedlikehold av alarmen er inkludert i abonnementet.

BOLI

M

LA GA R

339,pr. mnd

Fri installasjon - Spar kr. 1.990,Alle bolig- og hytteeiere i Vestby kommune slipper nå installasjonsgebyret. Alt du betaler er kr. 339 pr. mnd. i abonnement. Tilbudet gjelder t.o.m 30 juni.

Telefon 64 95 89 89 Q www.folloalarm.no Q post@folloalarm.no Postboks 47, N-1556 SON Q Vestbyveien 13, N-154O VESTBY

Vår boligalarm inneholder: Visonic PowerMaster sentral, GSM-sender, magnetkontakt, 2 stk PIR bevegelsesdetektorer, optisk røykvarsler og fjernkontroll.

– Ditt lokale alarmselskap


Loppemarkedet

på Prestegården

Det ble vellykket, og det ble sol. Og en og annen regnskur. Vestby skolekorps hadde sikret seg med såkalte partytelt, og markedet ble om mulig enda ryddigere og oversiktlig enn vanlig. Og like koselig.

• Nybil utseende bevares • Ingen  Enpolering entusiastisk og opplagt auksjonarius, • Ingen etterbehandling Lasse Hovd, i full sving

• Forsterker lakken den. Under auksjonarius Lasse Hovds kyndige hammer, ble • Øker bilens verdi • Alltid blank bil det solgt malerier, trekkspill, elvfølgelig er det aller mest stråmønstret porselen, en gam-

Hege Krogseth

S

mel grammofon , og sikkert

sjarmerende når sola ståler

Etter komplett behandling garanterer vi skriftlig lakkens 5 år, mye merisom ikke vi fikk med og loppene står under åpenutseende oss, til stor underholdning og himmel. Denne gangen ble det (gjelder på inntil 1 år gamle biler) og du skal ikke polere bilen i denne perioden. litt av hvert, og teltveggene spenning hos publikum. Ingen etterbehandling, bare vanelig vask gjerne med avfetting om nødvendig. ble slått opp så fort sola kom

Fra Kr.

3900,ordentlig frem. De energiske foreldrene som år etter år jobber hardt både før, under og etter markedet, hadde fått med seg en god del frivillige i år, siden korpset har færre medlemmer enn vanlig. De blide representantene fra Vestby Hagelag stilte som vanlig med egen avdeling – de også med telt denne gang – og tilbudte sine frodige stiklinger, blomster og grønnsakplanter.

PERMA-SHINE

 F.v. Jan Hammerlund, Knut Roar Rudshagen, Bjørn Solhaug, Alf Borg og Steinar Edvardsen ga strålende service

Vår delegasjon var overbevist om at årets vafler tok kaka. Vi måtte gå flere turer og handle flere. Dessuten solgte kafémedarbeiderne de aller beste, hjemmebakte kakene som var å oppdrive denne dagen,®og pølsene med lomper, brød og i vafler (Østfoldskikk som har kommet for å bli i Vestby?) gikk unna som varme pølser skal. Hovedattraksjonen - selve korpset - kastet glans og toner, der de spilte muntert fra låvebrua. Med dem på plass, blir atmosfæren og hyggen perfekt. Vi ventet ikke til pengene Dyprens avvar blitt telt opp, men vi håper på stoffseter det sterkeste at det ble+nok innvendig vask til å holde musikantene med instrumenter og lærere og alt de trenger i enda et år. Takk for innsatsen til en av årets største dugnadshelger i bygda.

Møbler, klær, bøker, gryter, fat Never wax your car again……Guaranteed! vaser og servicer var på plass.

Innvendig vask, støvsuging, rutepuss, vask av matter og døråpninger kr

650,-

Likeledes populære Norgesglass, julepynt, påskepynt, ting i tinn, messing, keramikk, Utvendig vask, aluminium og stål, kosedyr,  Vikanes og lakkrens, polering ogog nesten alt miniski, tepper Nermo tar gjerne i lakkforsegling som tenkes kan. Vi så Porsmot nye medlemmer service, og en gammel, medgrunn Autoglym håndlaget Jørgen Aker-sofa,  Oddrun Strømmen handler flotte med flammebjørk-lener, og og rimelige Tagetes med et design som er helt i tiav Anne fra Kristine kr Haugerud og Trude N. Walbom

2100,-

kr

1450,-

Fjerning av vond lukt og bakterier i bilens varme- og friskluftskanaler Dette er MEGET VIKTIG for å unngå allergiplager og dårlig luft i bilens kupé AC RENS kr

395,-

Aud van Spronsen og Kjell Stub-

• Gratis reparasjon av steinsprut I frontruten • Rubbing av riper • Flekking avgleder steinsprut berud seg til kaffe med noe attåt • Utvendig i vask • Rens av skinn/hudseter 22 VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012


VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

23


Vestby elektroservice satser på lærlinger Den 51 år gamle familiebedriften har i dag 8 lærlinger de ønsker å gjøre litt stas på. En av dem går opp til fagprøven i høst. Leder Bente Fiskvik og lærling-ansvarlig, Lennart Sørli, samler troppen og viser den frem i nyinnkjøpte sommerklær. Hege Krogseth

Det er en fornøyd gjeng med lærlinger vi møter. De er på forskjellig steder i læretiden, og jobber ute på mange plasser. Det være seg på enkeltoppdrag eller større prosjekter. Av den grunn, at de arbeider såvidt spredt, forsøker Sørli å samle dem til en pizza e.l. av og til. Det er viktig for miljøet. At miljøet er godt, er vi sikre på. Sørli har vært ansatt siden 1995, en virkelig veteran er Kjell Mathisen; han har vært her i 45 år. Neste på stigen har vært i 42 og en i 35 år. Det sier litt, for ikke å si mye. Det var Bente Fiskvik og Åge Grønnebergs far, Lars Grønneberg, som startet bedriften. Allerede fra starten, tok de inn lærlinger. Dette er fortsatt viktig for dem. I årenes løp, har de hatt 80 lærlinger hos seg. 19 av dem er ansatt fortsatt. Totalt er de 31 personer i elektrobedriften, inklusive Bente og Åge. De virker å holde stø kurs og har hatt omtrent samme antall ansatte hele tiden. - Bortsett fra etter Jappe-tiden, skyter Åge inn. - Da var vi vel bare 10 mann en stund.Det har tatt seg opp igjen. Både større prosjekter og mindre jobber fyller dagene - og eventuelt kveldene.

24

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

Bak, f.v.: Lennart Sørli, Ole Jørgen Jørgensen, Øystein Folkedahl og Felix Knudsen (to i sistnevntes fam. arbeider også her) Foran f.v.: Anders Skaarud, Thomas Ulvestad og Jørgen Knag Dennis Råken og Hans Jakob Mork var ikke til stede.

skarpe gjenstander, så det kan bli noen kutt i starten. Det kan også være vanskelig å komme til i kriker og kroker. Det er påkrevd med sikkerhetskurs en gang pr. år, legger de til. Og vi har tilbud om førstehjelpskurs regelmessig. Men ingen av lærlingene forteller om støt og denslags, og godt er det.

Bente Fiskvik og Lennart Sørli ser over nye jakker og trøyer.

- Når vi holder på med en jobb, gjør vi den gjerne ferdig, sier snart ferdig montør Ole Jørgen Jørgensen. - Er det en akuttsituasjon, kommer vi så fort vi klarer, supplerer Sørli. - Da må andre jobber vente. Firmaet er opptatt av service og gode kundeforhold. Det har de helt tydelig igjen for. Daglig leder sier at hun noen

ganger skulle ønske at prosjektene var noe mer forutsigbare tidsmessig, men verden er gjerne sånn at noe blir utsatt. Hun vet når de har fått et prosjekt, men ikke alltid når det skal utføres. Vi spør gutta om det er et farlig yrke de lærer seg. Ole Jørgen Jørgensen og Øystein Folkedahl er enige: - Nei, men vi er borti en del

Vestby Elektroservice er en populær plass å være lærling, og de får inn mange søknader på denne tiden av året. I år må de se an til over sommeren, om, og eventuelt hvor mange de kan ta inn, nettopp p.g.a. prosjektene som er utsatt. Men det er viktig å vite at en kan begynne i lære når som helst på året. Til sist vil vi nevne at Vestbybedriften er generøse når det gjelder sponsing av sine faste lag, nemlig Vestby Håndballklubb, Vestby IL – fotball, Vestby Skolemusikkorps og Soon Innebandy. Det står det sannelig respekt av. Slå den...?!


Til salgs VESTBY - PEPPERSTAD

DNB Eiendom – Hele Norges Eiendomsmegler

VESTBY - SOLE

VESTBY - NORDBYHAGEN

Prisantydning:

Prisantydning:

1.950.000,-

2.700.000,-

Prisantydning:

1.970.000,-

Frittliggende enebolig i meget barnevennelig område

Lekker 3-roms leilighet i pop.område sentralt i Vestby

Sole Allè - Modern 2-roms m garasje og balkong.

Adresse: Moraveien 5 P-rom/Bra/Bta: 133/161/176 kvm Tomtestr: 585 kvm Boligtype: Frittliggende enebolig Byggeår: 1980

Adresse: Nordbyhagen 27 P-rom/Bra/Bta: 66//73 kvm Tomtestr: 6726 kvm Boligtype: Leilighet Byggeår: 2006

Adresse: Sole Allè 2 P-rom/Bra/Bta: 59/59/65 kvm Tomtestr: 2717 kvm Boligtype: Leilighet Byggeår: 2005

PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND “BOLIG 21812036” TIL 09999

DNB Eiendom / Vestby Kontaktperson: Erik Andersson Telefon: 41 23 00 64 E-post: Erik.Andersson@dnbeiendom.no dnbeiendom.no

DNB Eiendom Hele Norges Eiendomsmegler

PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND “BOLIG 21812040” TIL 09999

DNB Eiendom / Vestby Kontaktperson: Erik Andersson Telefon: 41 23 00 64 E-post: Erik.Andersson@dnbeiendom.no dnbeiendom.no

PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND “BOLIG 21812037” TIL 09999

DNB Eiendom Hele Norges Eiendomsmegler

HVITSTEN - ØDEGÅRDSV Meglere i Vestby er Erik Andersson Tlf: 412 30 064 erik.andersson @dnbeiendom.no

Son | Panoramautsikt, meget gode solforhold, båtplass, strandparsell, idyllisk i Son

Prisantydning:

1.350.000

adresse: ringveien 12, 1555 son | prisantydning: 5 990 000,- + omk

Høyt beliggende hytte med noe utsikt over Oslofjorde Adresse: Ødegårdsveien 134 P-rom/Bra/Bta: 46/46/49 kvm Tomtestr: 3471 kvm Boligtype: Hytte ved sjøen Byggeår: 1987

PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND “BOLIG 21812031” TIL 09999

DNB Eiendom / Vestby Kontaktperson: Erik Andersson Telefon: 41 23 00 64 E-post: Erik.Andersson@dnbeiendom.no dnbeiendom.no

DNB Eiendom Hele Norges Eiendomsmegler

Enebolig med svært attraktiv og solfylt beliggenhet idyllisk i Son. Båtplass, strandparsell, ikke boplikt!

p-rom/bra/bta: 148/163/182 kvm byggeår: 1938, tilbygd og modern. '99 og '11 Tomt: 1481 kvm boligtype: Enebolig

kontaktperson: Steffen Kirkeby Jensen mobil: 97 42 17 75 avdeling: Vestby www.dnbeiendom.no

Christina Lund Riise Tlf: 920 19 945 christina.lund.riise @dnbeiendom.no Steffen Kirkeby Jensen Tlf: 974 21 775 steffen.jensen @dnbeiendom.no

PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND “BOLIG 21812010” TIL 09999

Flere interessante boliger kommer for salg i tiden fremover. Ta kontakt for en uforpliktende verdivurdering og et godt tilbud. Velkommen!

www.dnbeiendom.no/vestby tlf: 46 82 22 00

DNB Eiendom / Vestby Kontaktperson: Erik Andersson Telefon: 41 23 00 64 E-post: Erik.Andersson@dnbeiendom.no dnbeiendom.no

DNB Eiendom Hele Norges Eiendomsmegler


”Formiddagstreffet” er en forsamling av godt voksne mennesker som møtes en gang i måneden til uformelt samvær på Vestby menighetshus, midt på blanke formiddagen. I juni måned legger Treffet ut på busstur, hvert år. I år ble det en riktig så kulturell tur, med besøk både på Folkemuseet og Oscarshall. Og Alby-kringle i kaféen på Galleri F15. Dagen var mandag 4. juni. 35 glade turdeltagere er ute av bussen og klare til å entre folkemuseet på Bygdøy.

Tur med Treffet Arne Eriksen

På tur i Norge I år foregikk turen innenlands, på begge sider av Oslofjorden, forhåpentlig til lokale turistsjefers glede. Og mye kultur, både av åndelig og materiell art, ble det da 35 glade og fornøyde turdeltagere dro av gårde i buss ved 9-tiden på morgenen mandag 4. juni. Første stopp var Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Vi hadde gleden av å vandre rundt i det gamle, historiske, norske bondemiljøet, der laftebygg var det eneste saliggjørende når det gjaldt bygningsteknikk. Vi fikk god anledning til å bese oss i smårutede rom i stabbur og stall, stuer og loft, der vi tok inventar og husgeråd i øyesyn. Gammel bondekultur fra Setesdal, Valdres, Hallingdal, Telemark, og landet for øvrig. Folkemuseet bød også på andre muligheter: Innendørs kunne vi se fotoutstillingen

26

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

”Norge i farger”, med mengder av naturbilder tatt i året1910. Dette er de første fargebildene som er laget i Norge. Museets faste utstilling omfatter også en visning av leiligheter og boforhold for arbeidsfolk i det gamle Oslo. Utover dette var det mange som fant seg godt til rette i museumskaféen Arkadia. Etter besøket på Norsk Folkemuseum gikk turen til lystslottet Oscarshall, bare noen hundre meter unna. Her ble vi tatt imot av guiden Liv Bog, og vi fikk en omvisning i dette kongelige museet. Oscarshall ligger ned mot Frognerkilen på Bygdøy i Oslo. Det ble bygget på oppdrag av Kong Oscar I og dronning Josephine., og stod ferdig i 1852. I dag fremstår lystslottet som et monument over norsk kunst og kunstindustri på midten av 1800-tallet. Saler og rom ble utsmykket av norske kunstnere, og bygningen er et av våre viktigste nasjonalro-

Her har vi fanget inn Ellen(øverst), Grete og Sverre på vei ”inn i Telemark”.

Vi besøkte lystslottet Oscarshall, som ble åpnet for publikum av Kong Oscar II i 1881.


Dette er Liv Bog(i midten), den ene av våre to utmerkede guider, i selskap med to av turdeltagerne foran inngangspartiet til Oscarshall.

mantiske minnesmerker. I 1881 ble slottet åpnet for publikum av Kong Oscar II, og er åpent for besøk på sommertiden. Etter dette var det tid for en mer materiell kultur, det vil si middag. Middagen ble inntatt på restauranten Marché utenfor Drammen. Anbefales! Deretter hadde vi en hyg-

Som siste stopp under turen smakte vi på den berømte Alby-kringla i kaféen på Galleri F 15 på Jeløy.

gelig rundtur på vestsiden av fjorden frem til den gamle marinebyen Horen, etter fulgt av et ”fjordcruise” over til Moss. Så måtte det jo kaffe og kake til, naturligvis. Da var det bare ett å gjøre: Sette kursen mot Galleri F 15 på Jeløya, og til kaféen med den berømte Alby-kringla, som gikk med i anselige mengder. I 17-tiden var alle vel

hjemme igjen, etter å ha hatt en upåklagelig tur med Fredrikstad Fotballklubbs buss og med dyktig sjåfør fra plankebyen. Under turen ble vi underholdt med lystig trekkspillmusikk besørget av vår organist Svein Hordnes – og allsangen mener vi var helt på høyde med fredrikstadpatriotenes fotballsang, som ellers lyder i dette kjøretøyet.

I museumsbutikken kunne vi velge og vrake i et bredt utvalg av suvenirer, bøker m m.

Vi har ennå i ørene ”Danse mot vår”, ”Jag tror, jag tror på sommaren”, ”En solskinnsdag” og mange flere, som klang friskt i det muntre selskapet. P S: Har du lyst til å bli med på Formiddagstreffets samlinger i menighetshuset? Sett i så fall av formiddagen mandag 3. september! Da starter vi høstsemesteret.

NÅ FINNER DU MT-BUSS I NYE LOKALER I SON! Velkommen innom oss i Slettaveien 17, Sletta Næringspark

MT-VERKSTED i samme lokaler.

Vi er nå blitt dekkforhandler for Autogrip og oljeforhandler for Gulf. Vi vil satse både på person/vare/ last/ buss. Dekk- og avballanseringsmaskiner samt løfteutstyr er på plass. Bruk ditt lokale dekk- og serviceverksted for nærområde. Vi er bare en telefon unna: 6495 1500

10 år 2002-2012

Tlf: 64951500— E-post: post@mtbuss.no—Hjemmeside: www.mtbuss.no

Bare moderne busser – Bare hyggelige sjåfører VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

27


Vestby-ordfører John Ødbehr reklamerte gjerne for Vestby under før-åpningen.

Neptune Home til Vestby

Neptune Home lager produkter til hele huset.

Næringslivet i Vestby har fått et nytt og attraktivt skudd på stammen. I juni åpnet det engelske interiørkonseptet Neptune Home en egen flaggskip-butikk i kommunen. Av Birgitte Henriksen

Fra før av er det bare en Neptune Home-butikk i Norge; nærmere bestemt i Bygdøy Allé på Oslos beste vestkant. Men her er bare et begrenset utvalg av møblene representert. I Vestby har innehaverne fått fire hundre kvadratmeter å boltre seg på, alt dekorert og innredet til fingerspissene for å vise bredden og helheten i konseptet.

Glassene er håndblåste.

28

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

Oslos bygd 14. juni var det endelig klart for åpning, men dagen før hadde presse og inviterte gjester fått en forhåndstitt. Her var blant annet ordfører John Ødbehr, rådmann Roald Haugberg og byggeier


Olav Breivik til stede. Ordføreren la ikke skjul på at han syntes det var hyggelig at Neptune Home hadde landet akkurat i Vestby, som han omtalte som bygda i Oslo, og et sted som hovedstaden bør være glad for å ha. - Det skjer mye her, men det skjer styrt og kontrollert, sa han, og listet opp Vestbys fem unike tettsteder, med sin lange historie, sitt særpreg og ikke minst sin engasjerte lokalbefolkning. Nettopp beliggenheten sentralt i Follo med kort vei og god kommunikasjon til så vel Oslo som til Østfold, samt en voksende befolkning, er mye av grunnen til at valget falt på Vestby. Også en av grunnleggerne og designerne bak konseptet, John Sims Hilditch, kom til Vestby for å være med på åpningen av butikken. Kjeden har allerede solid fotfeste i flere europeiske land i tillegg til England, men Vestby-filialen er den tredje flaggskipbutikken til Neptune Home. Helhet Det hele startet for atten år siden, med de to kameratene Sims Hilditch og Giles Redman og en ide om en hengekøye. Siden utviklet det seg til utemøbler før de fant ut at utesesongen var såpass kort at det var lurt å tenke interiør også. Møblene har mye inspirasjon fra den engelske landstilen, men samtidig kan man variere uttrykket med ulike kombinasjoner og farger. Daglig lede Liv Renate Totlandsdal Sævik fra Moss har tidligere jobbet i butikken i Oslo, og hun gledet seg stort til å ta imot kunder i den nyinnredede butikken. - Vi har allerede fått tilbakemeldinger fra kunder om at de er glad for å få denne typen butikk her, sier hun. Det ligger mye arbeid og tanke bak designet i butikken som viser hvordan man kan innrede et helt hjem med møbler og matchende tilbehør fra produsenten. Accessoirer som servise, håndblåst glass, bestikk, dekkebrikker og duftlys, er nytt. Kjeden har også sin egen malingkolleksjon med 28 ulike farger som alle harmonerer seg imellom. Den vannbaserte malingen finnes både for vegg og møbler. Møblene er laget for et langt liv, og er derfor overmalbare slik at man kan skape variasjon uten å skifte dem ut. Kvalitet Nettopp holdbarhet er et viktig stikkord for Neptune Home,

John Sims Hilditch er en ivrig seiler, noe som gjenspeiles i navnet på møbelprodusenten.

som lager solide tremøbler blottet for plastikk og sponplater. Treet stammer fra bærekraftig skog. Ifølge John Sims Hilditch skal møblene se skikkelige ut, uansett hvilken side man ser dem fra. Skjøtene er veldig forseggjorte, og gir ikke slipp. Neptune Home tilbyr blant annet kjøkken- og baderomsinnredninger bygget med solide skrog og utstyrt med fine detaljer og smarte oppbevaringsløsninger. Til badet kan man velge å sette sammen moduler eller kjøpe fiks ferdig innredning. Et av møblene som man får som en ferdig pakke er et skap med buet front, plate i hvit Carrera-marmor og nedfelt porselensservant. Men man kan også velge andre topper og servanter. Flatpakking er uansett en sjeldenhet; det aller meste kommer ferdig montert. Alt i butikken er ferdig priset, og selv om standarden er høy, skal prisene ligge på et overkommelig nivå. Neptune Home leverer også hvitevarer fra de fleste kjente produsentene, og her finner man blant annet de lekre, frittstående komfyrene fra engelske Falcon som har produsert ovner siden 1800-tallet.

Vi mestrer glass! •

Bygningsglass

Energisparing ved utskifting til energiglass

Speil skjæres etter mål, eget sliperi

Bly-, messinginnfattet og sandblåst glass

Dusjløsninger etter mål

Innramming av bilder • Bilglass • Plast

Salg og montering av dører og vinduer i tre, aluminium og plast

ÅS GLASS

Ås: 64 94 04 10 Vestby: 64 95 11 49

www.aasglass.no

Daglig leder Liv Renate Totlandsdal Sævik ser frem til å drive interiørbutikken i Vestby.

Ås Glassmester­forretning AS VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

29


TineStafetten 2012 Det årlige arrangementet gikk av stabelen på Ås stadion i begynnelsen av mai. Ungdommer i turkise trøyer vrimlet på banen. Her er det ikke viktigst å vinne, men å delta. For løperne og heiagjengene. Allikevel var det spenning lufta.

Eline og Mia fra Vestby koser seg etter løpet

Hege Krogseth

Arrangementet talte 75 påmeldte til stafetten, i tillegg til heiagjenger i fleng. De turkiskledde ungdommene sto klyngevis; noen trippende og spente på sin tur, andre klar til å veksle med løpere som kom sprintende og ga ”full pinne”. Noen ga så mye at de ble liggende rett ut på grusen i ekte gitt-alt-positur, andre hang på hverandre etter innsatsen. Klemte, trøstet og pustet ut. God stemning hvor vi enn lot blikket falle. Påmeldte skoler var fra 6. – 9. ved Bjørlien, Brevik og Brønnerud skole, Drøbak Montessori Ungdomsskole, Kroer og Nordby skole, Nordbytun og Risil ungdomsskole, Rustad, Solberg og Vestby skole,

30

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

Ås ungdomsskole og Åsgård skole. De beste resultatene var godt fordelt på skolene på de ulike trinnene. Og det viktigste var at alle gjorde sitt beste. Årets premie til alle var de turkise Tine-trøyene og Tines Iste. Mange av elevene syklet til Ås stadion. Spreke ungdommer! Fakta: Tinestafetten arrangeres for å fremme fysisk aktivitet. 100.000 ungdommer møtes på over 230 idrettsarenaer for å løpe, juble og heie og kåre den beste heiagjengen. Takket være god innsats fra lærere og andre frivillige har vi sammen skapt en gøyal dag med fokus på bevegelse og sunt kosthold. Kilde: Tinestafetten.no

Tini og Elise fra Vestby har heiet så de har blitt hese


til TRA lave priser hver dag MEDLEMSKUPP

2

KJØP 9900 2950TRA 49 KJØP -lave spar mer 2 priser 2 60 -KJØP spar mer 2 2 60 LAV PRIS

FÅRIKÅLKJØTT AV SAU

LAV PRIS

APPELSIN- ELLER EPLEDRIKK 3-PK

2 30 LAV PRIS 2 30 FOR

Pr l ved kjøp av en 38,83. Pr l ved kjøp av to 25,00

Medlemskupp

Pr stk: 4,81 Ikke-medlem: Se hylleetikett Gjelder til 5. aug.

Pr l 5,27 Ikke-medlem: Se hylleetikett. Gjelder til 5. august

7,90

Pr kg

og stort - spar mer utvalg! Coop. 200 ml. Ord.pris pr pk 19,70.

Medlemskupp

FERSKE HVALER REKER og KREPS

Coop. Pr kg

Pr kg

FOR

Naturell, Mango & Papaya, Lemon & Lemongrass, Bringebær & Granateple. 1,5 l. Pr stk

28,90

50

FLINTSTEK

YOGHURT 4-PK

FOR

APPELSIN- ELLER EPLEDRIKK 3-PK

2 60 FOR

Pr kg ved kjøp av en 85,75. Pr kg ved kjøp av to 75,00

FOR

Pr kg ved kjøp av en 30,50. Pr kg ved kjøp av to 25,00

2 50

KARBONADEDEIG

Coop. Gul eller rød. Kok-/filtermalt. 250 g. Ord.pris pr pose 25,20.

Coop. 5% fett.FOR 400 g. Ord.pris pr stk 34,30.

Pr kg ved kjøp av en 100,80. Pr kg ved kjøp av to 60,00

FOR

Coop. 5% fett. 400 g. Ord.pris pr stk 34,30.

Coop. 5% fett. 400 g. Ord.pris pr stk 34,30.

2 30

Tine. Vanilje, skogsbær, sviske, melon, jordbær og kokos. 4 x 150 g. Ord.pris pr pk fra 18,20.

+pant

KARBONADEDEIG

KARBONADEDEIG

KAFFE

Farris Bris

Krone-Is

Diplom-Is. Sjokolade eller jordbær. 6-pk.

Utvalget kan variere fra butikk til butikk.

Pr kg ved kjøp av en 85,75. Pr kg ved kjøp av to 75,00

WIENERPØLSER

Leiv Vidar. Fersk. 480 g. Ord.pris pr pk 37,00. Pr kg ved kjøp av en 77,08. Pr kg ved kjøp av to 52,08

KAFFE LAV PRIS

t Ma N E UT

YOGHURT 4-PK

Prøv Coops ser ie medGul eller rød. økologiske, mil Coop. og Kok-/filtermalt. 250 g. allergivennlige jøprod ukter!pr pose 25,20. Ord.pris

2 30 2 30 2 50 2 30 2 30 2 50 2 30 19900 090 27FOR90

2 30

RØKTE FOR SOMMERKOTELETTER Gilde. M/skalk. Pr kg

2 39 5090

melon, jordbær Pr l ved kjøp av ensviske, 38,83. kokos. 4 x 150 g. PrGRILLPØLSER l ved kjøp av toog 25,00 Ord.pris pr pk fra 18,20.

Coop. 200 ml. Ord.pris pr pk 19,70.

FORX-tra. 500 g. Pr pk

Pr l ved kjøp av en 38,83. Pr l ved kjøp av to 25,00

kg 2Pr50

FOR ROSEBUKETT

970

APPELSIN- ELLER EPLEDRIKK 3-PK

HODEKÅL FOR

Coop. 200 ml. Ord.pris pr pk YOGHURT 19,70. 4-PK Tine. Vanilje, skogsbær,

KRABBESKJELL Løse. 150 g. Ord.pris pr stk 39,50

Pr kg ved kjøp av et 263,33. Pr kg ved kjøp av to 166,67

KRABBESKJELL Løse. 150 g. Ord.pris pr stk 39,50

Pr kg ved kjøp av et 263,33. Pr kg ved kjøp av to 166,67

Pr bukett

Pr kg 19,40

2 50 FOR

10 2 50 FOR NYKÅL

Pr kg ved kjøp av en 30,50. Pr kg ved kjøp av to 25,00

Pr kg ved kjøp av en 85,75. Pr kg ved kjøp av to 75,00

79

FOR

Coop. Nice & soft. 6 pk. Ord.pris pr pk 30,70.

Pr 100 m ved kjøp av en 21,50. Pr 100 m ved kjøp av to 17,51

Coop. Gul eller rød. Kok-/filtermalt. 250 g. Ord.pris pr pose 25,20.

MARINERT SPARERIBS Pr kg ved kjøp av en 100,80.

FOR Coop. 800 g. Pr stk

Pr kg ved kjøp av to 60,00

Pr kg 98,75

TOALETTPAPIR

KAFFE

2 60 FOR

Tine. Vanilje, skogsbær, sviske, melon, jordbær og kokos. 4 x 150 g.WIENERPØLSER Leiv Vidar. Fersk. 480 g. Ord.pris pr pk 37,00. Ord.pris pr pk fra 18,20. Pr kg ved kjøp av en 77,08.

470

Pr kg vedPOTETSALAT kjøp av en 30,50. Pr kg ved kjøp av to 52,08 FOR 400 g. Pr pk t Pr kg vedPrX-tra. kjøp kg 11,75 av to 25,00 Ma N E

Pr kg ved kjøp av en 100,80. Alltid gode medlemskupp FOR Pr kg ved kjøp av to 60,00

FOR

på ett eller flere produkter!

UT

SUN ALT I 1 MASKINOPPVASK Lilleborg. Maxpower. 18 tabletter. Ord.pris pr pk 39,50.

Pr tablett ved kjøp av en 2,19. Pr tablett ved kjøp av to 1,67

2 20 FOR

Høyang Polaris

STEKEPANNE 28 cm. SPAR 200,-30%

BLÅBÆR

Coop Änglamark

125 g. Ord.pris pr pk 15,00

Ekstra jomfru olivenolje

Pr kg ved kjøp av en 120,00. Pr kg ved kjøp av to 80,00

Medlemskupp

Coop. Nice & soft. 6 pk. Ord.pris pr pk 30,70.

Pr 100 m ved kjøp av en 21,50. Pr 100 m ved kjøp av to 17,51

Pr kg

2 -30% 60

SUN ALT I 1 MASKINOPPVASK Lilleborg. Maxpower. 18 tabletter.

Ord.pris pr pk 39,50. FOR PÅ ALT UNDERTØY FRA

PIERRE ROBERT LA MOTE

tablett ved kjøp av en 2,19. OG Pr Pr tablett ved kjøp av to 1,67

2 20 FOR

Leiv Vidar. Fersk. 480 g. Ord.pris pr pk 37,00. Pr kg ved kjøp av en 77,08. Pr kg ved kjøp av to 52,08 t Ma N E UT

Restekjærlighet Den store restematkokeboka

Medlemskupp

129,-

Gjelder til 1. juli.

TOALETTPAPIR

WIENERPØLSER

BLÅBÆR

Ikke-medlem: 199,- pr stk

125 g. Ord.pris pr pk 15,00

Medlemskuppet gjelder til 5. august. Utvalget kan variere fra butikk til butikk.

Pr kg ved kjøp av en 120,00. Pr kg ved kjøp av to 80,00

Gjelder fra onsdag

EXTRA LAVE PRISER

LAV PRIS KRABBESKJELL

TOALETTPAPIR

210 5000 2 PRISER 50 EXTRALAVE LAVE PRISER EXTRA Løse. 150 g. Ord.pris pr stk 39,50

FOR

Gjelder fra onsdag

Pr kg ved kjøp av et 263,33. Pr kg ved kjøp av to 166,67

Coop. Nice & soft. 6 pk. Ord.pris pr pk 30,70.

FOR

Pr 100 m ved kjøp av en 21,50. Pr 100 m ved kjøp av to 17,51

COOP PIZZA

LAV PRIS SUN ALT I 1

21490 60 00 2 20 MASKINOPPVASK

FOR

Lilleborg. Maxpower. 18 tabletter. Ord.pris pr pk 39,50.

Pr tablett ved kjøp av en 2,19. Pr tablett ved kjøp av to 1,67

FOR

BLÅBÆR

125 g. Ord.pris pr pk 15,00

Pr kg ved kjøp av en 120,00. Pr kg ved kjøp av to 80,00

m/DVD

Pr pk

SPAR 1000,-

g

Foreldre & Barn nr. 10-2009

Coop Extra Vestby Garderveien 15 8-22 (21)

EXTRA LAVE PRISER

EXTRA LAVE PRISER FAGHANDEL

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

31


 Takrenner i sink er i tråd med gammel byggeskikk. Nedløpene har en ”knekk”(ikke bue) både oppe og nede.

 Familien Habberstad foran hovedbygningen på Fuglegården, slik denne fremstår etter totalrestaureringen. Fra venstre Martin, Margaretha, Lars og Elise.

Byggeskikkprisen 2011 tildelt for restaurering av våningshuset på Fuglegården

Prisvinnere: Margaretha Wibye og Lars Habberstad Vestby kommunes byggeskikkpris er opprettet for å fokusere på byggeprosjekter som avspeiler miljøvennlig og stedegen bygningskultur. I kommunestyremøtet 18. juni ble prisen utdelt for 2. gang – for pietetsfull restaurering av våningshuset på Fuglegården i Galbybygda. Arne Eriksen

Pristildelingen Under en seremoni i forbindelse med kommunestyrets møte mandag 18. juni ble Vestby kommunes byggeskikkpris utdelt for 2. gang. Prisen tilfalt Margaretha Wibye Habberstad og Lars Habberstad for utførte restaureringsarbeider på Fuglegården, Galbyveien 258. - En rekke gode forslag var innsendt til vurdering. I juryen er vi likevel ikke i tvil om hva som måtte bli vinnerforslaget, uttalte juryleder Pål Engeseth. Vi har en meget verdig vinner når vi nå utdeler kommunens byggeskikkpris for 2. gang.

32

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

På diplomet står å lese: ”Våningshuset fremstår som et vellykket eksempel på hvordan man kan ivareta et opprinnelig preg og ta vare på gammelt, og samtidig tilføre nytt, heve estetikk og etablere praktiske løsninger som er viktige på en gård med landbruksaktivitet. Juryen lot seg spesielt imponere over parets valg av bygningsmaterialer, samt bevaringen av konstruksjon og detaljer.” Fra begrunnelse innsendt av forslagsstilleren: ”Ekteparet Habberstad fullførte i fjor en omfattende restaurering av våningshuset på Fuglegården. Etter flere års forberedelser og omfattende

arbeid framstår bygningen nå som et vellykket eksempel på hvordan man kan ivareta et opprinnelig preg, men samtidig tilføre nytt, og ivareta en families krav til bokvalitet med to barn på 11 og 12 år. Før restaureringen var våningshuset på Fuglegården en bygning i laftet tømmer med en nordende i bindingsverk. Det er vanskelig å aldersbestemme bygningskroppens ulike deler, men hoveddelen stammer antagelig fra 1700-tallets andre halvdel. Bygningen ble også bygget til på 1880-tallet og så restaurert flere ganger på 1900-tallet. Bygningen, slik den nå framstår, ble restaurert av familien Habberstad i perioden 2010-2011. På Fuglegården bodde det for et par hundre år siden offiserer. Jeg kjenner til løytnant Paludan i 1774 og kaptein de Seve i 1819. Offiserer var ofte datidens arkitekter, og Paludan og de Seve har sannsynligvis også preget bygningen. Vestby bygdebok opplyser at byg-

ningen i 1811 hadde 10-fags engelske vinduer, noe som passer godt med kontinental påvirkning fra offiserer. Tilsvarende vinduer finnes vel ikke her i bygda nå, men et nåværende eksempel er vinduene i inngangspartiet i Parrgården i Drøbak. Jeg vil trekke fram flere forhold som underbygger en nominering til byggeskikkprisen. - Utgangspunktet for restaureringen var en bygning som var preget av mange historiske byggetrinn og klattvise ”restaureringer”. Takhøyden varierte med 40 cm og var også skjev i lengderetningen. Det ville vært rimeligere og langt enklere å rive og bygge helt nytt, men familien Habberstad valgte en annen og mer utfordrende vei. - Familien Habberstad har lagt stor vekt på å videreføre bygningens karakter, ikke bare gjelder dette bygningskroppens proporsjoner, men også bevaring av konstruksjon og bygningsdetaljer. - Valget av bygningsmaterialer er på øverste hylle. Jeg kan nevne • Spesialbestilt innadslående, to-fløyet inngangsport. • Profilerte, ekstra tykke(30 mm) panelingsbord. Disse er kopier av gamle bord fra bygningen. • Sinktakrenner, tilpasset av blikkenslager. • Dansk, enkeltkrummet teglstein til erstatning for gammel eternitt på taket. • Gjenbruk av gamle dører fra bygningen, dels med original bemaling. • Dørhengsler og andre detaljer kjøpt hos Gamle Trehus i Maridalsveien, Oslo. • Stilsikre svenske tapeter. ►


Kampanjeperiode 8. - 30. juni

DOBBEL GARASJE

KOMPLETT GARASJE *

KUN

49900,HEIMDALL

FINANSIERING

* Komplett 6 x 6 meter garasje som inkluderer dobbel krum sort takstein, ståltakrenner og takkonstruksjon med W-stoler, liggende kledning på reisverk av 48x98, Grandahl port, garasjevinduer/dør samt alt av festemateriell. Kvalitetsmateriale fra kjente norske leverandører som gir et komplett resultat. Garasjen kan leveres i standard, element eller leca skreddersydd etter egne mål om ønskelig. Heimdall er ikke ferdigmontert.

RISER

STEINGODE P

Pr. m2

159,-

Pr. stk

29,-

BELEGNINGSSTEIN

Asak Herregård gråmix 6 cm. Frakt fra fabrikk tilkommer.

1049,-

899,-

KANTSTEIN Rådhus / Herregård

OPTIMAL

10 ltr. Dekkende utendørs trebeskyttelse med meget god fargestabilitet. Motvirker svertesopp, beskytter mot sollysets nedbrytende virkning, og gir meget god værbestandighet. Tørker raskt og er enkel å påføre. Benyttes på grunnet og behandlet treverk. Inntil 12 års velikeholdsintervall.

HUSK!

APER

EGENSKsle, lang levetid ne Ingen råtedan år, formstabil, 50 og garanti på k og flising, mindre sprek inn pr m², 1L olje er kokt likehold, kosmetisk ved ng. ari erf 35 år med r. Krever A4 skrue

Krever A4 skruer

28x120 Kl. 1

28

90 pr. lm

TERRASSEBORD MØRE ROYAL BRUN DUO Montér Grøstad Bygg Kroervn. 7, 1540 Vestby Tlf. 64 98 58 00 Åpningstider 7-17 9-14

Montér Frogn Holterveien 4B, 1440 Drøbak Tlf. 64 90 51 50 Åpningstider 7-17 9-14

X-TRA DEKKENDE

10 ltr. Ekstra dekkende og fargestabil maling. Trenger godt ned i underlaget og gir god vedheft. Motvirker svertesopp. Gir en værbestandig overflate med meget god farge- og glansstabilitet. Inntil 12 års vedlikeholdsintervall. Enkel å påføre.

SOMMERKAMPANJE AKKURAT NÅ

÷20%

PÅ ALLE TAKSTEINTYPER FRA MONIER T.O.M. 31. JULI GJELDER PÅ MONIER FABRIKKPRISLISTE

grostad-bygg.no


 Bygningen har fått ny, 2-fløyet, innadslående inngangsport, levert av Allmoge Snickerier i Sverige.

► VI HAR AVLAGT ET BESØK hos Margaretha Wibye og Lars Habberstad på Fuglegården, hvor vi fikk en hyggelig og informativ orientering om de utførte restaureringsarbeidene: Hovedbygningen på Fuglegården, med adresse Galbyveien 258, har en grunnflate på 212 m2. Huset er satt opp dels på gråsteinsmur, dels på støpt mur. - Vi har holdt på med dette prosjektet siden 2010, etter 10 forutgående år med planlegging(!) forteller Maregaretha Wibye og Kjell Habberstad. Vi kan ikke få fullrost fa. ”Byggmester Arne Andersen”, med sjefen sjøl, av samme navn, og med Marius Braaen og Lasse Greaker som mannskap. Fantastiske snekkere! Vi har hatt et ønske om å benytte lokale håndverkere. Som arkitekt har vi benyttet det meget solide drøbakfirmaet Borge Bringsværd. Under restaureringsperioden var det ikke mulig å bo i huset, så vi bodde til leie et par år. Deretter var det vidunderlig å flytte inn under eget tak, og ta oss av møblering og innredning. - Bygningen var fra før

34

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

 Vi kommer inn i en romslig, gjennomgående gang, som går på tvers gjennom hele bygningen. Svenske tapeter er benyttet.

av godt vedlikeholdt og i god stand. Men vi ønsket likevel å gjøre betydelige endringer, forklarer Margaretha Wibye og Lars Habberstad. Dessuten varierte takhøyden med 40 cm. Vi har skiftet ut all utvendig panel. Den gamle kledningen var tradisjonell loddrett panel, over- og underligger med vanlige, rette bord. Nå er det satt opp panel av spesialproduserte bord, i en tykkelse av 30 mm, og med profiler etter et gammelt bord som vi fant. De tidligere husmorvinduene er erstattet av 2-rams koblede vinduer i empire-stil. Hovedinngangen er fullstendig forandret, i og med at det lukkede inngangspartiet vi før hadde, nå er åpnet opp. Og den nye inngangsporten er en spesialbestilt - en 2-fløyet innadslående port, produsert av Allmoge Snickerier i Leksand, Sverige. Det gamle taket var dekket med eternittplater. I stedet er det nå lagt på enkeltkrummet tegl, levert av Ski Bygg, som også har ”bidratt” med størstedelen av materialene for øvrig. Så er det jo et faktum at det av og til regner i dette

landet vi bor i. Dermed blir takrennene viktige. Så huset er forsynt med sinktakrenner, og med nedløpsrør som har en karakteristisk knekk både oppe og nede, alt i tråd med gammel byggeskikk. Så vel takrenner som pipebeslag har vi fått fra Soon Blikkenslagerverksted. Utvendig er hele bygningen malt i hvitt, ikke beiset. Etter dette går vi over til den innvendige restaurering: - I utgangspunktet hadde huset mange og små rom. Sluttresultatet er blitt færre, men større værelser. I første etasje har vi fått laget en stor tverrgående og gjennomgående gang, tvers gjennom bygningens midtparti. På alle tapetserte vegger er benyttet svensk tapet, en helt annen tradisjon enn den norske, fremholder Margaretha. Også det romslige kjøkkenet er totalrenovert. Mange av de gamle innerdørene er gjenbrukt, til dels med opprinnelige bemaling. Ikke alle er like høye! Huset hadde bare ett toalett og ett lite baderom. Vi har funnet det nødvendig å innrede badeværelse både i 1. og 2.

 Gamle dører er gjenbrukt, til dels med den originale malingen.

etasje, og større baderom enn de gamle. Faktum er at før brukte vi omtrent ikke 2. etasje. Etter restaureringen er 2. etasje utbygd til to fulle etasjer. Her finner vi romslige soverom til hele familien, både foreldre og barn. Vestby kommunes byggeskikkpris er av ganske ny dato, og ble i fjor utdelt for første gang for året 2010. Prisen er ”en hederspris for bygninger med tilhørende anlegg som bidrar til å heve og utvikle den allmenne forståelse for og holdning til god byggeskikk”. Prisen kan tildeles nybygg, utbedring og ombygging av hus og anlegg som kan stå som et forbilde for framtidig byggevirksomhet i Vestby kommune. Prisen deles normalt ut årlig. Vestby kommunes byggeskikkpris består av en plakett for plassering i eller på bygningen samt et diplom. Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private eller offentlige. Vinneren utpekes av en jury. Alle kan foreslå kandidater til byggeskikkprisen.


Sommersalg I ALLE VÅRE BUTIKKER

Kom innom og sjekk våre spinnville priser på skyvedører og innredning

WALK-In og SKYVEdøRS-gARdERoBER Vi leverer dører med nesten ubegrensede variasjonsmuligheter. Ta med dine mål og kom innom for å se våre fleksible løsninger i alle størrelser og prisklasser. Vi skreddersyr garderoben på dine mål. Du bestemmer! KREATIVE LøSnIngER Vi er Norges største på skyvedørsgarderober. Våre garderobekonsulenter hjelper deg gjerne å finne akkurat den løsningen du er på jakt etter.

Innredningspakker nå -30 % Komplett innredning. Fra kr

Ski: 64 96 33 10

693,-

LUx MøBELInnREdnIng Mye for pengene!

Haugenvn 35 (ÅS) - “På Nygård, nederst i veien” • Man-tor: 10-18. Fre-lør: 10-16

Moss: 69 27 68 01 Værftsgata 3A - “Vis á vis Kanalen Brygge” • Man-tors: 12-18. Fre: 12-16. Lør: 11-15 VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

35


Arne Eriksen

Sole vokser videre Kjempeutbyggingen på Sole har vært en suksess fra første stund. Nye boliger går unna så fort som tiltakshaver kan levere. Pr dags dato er 230 boenheter solgt – eneboliger, boliger i rekke og leiligheter. Og prosjektet går videre, nå i en utbyggingstakt på 40-50 boenheter i året. Samlet utbyggingstid strekker seg over en periode på 20 år.

KJEMPEUTBYGGINGEN PÅ SOLE går så det suser. Vi snakker om et utbyggingsområde på 450 da, hvor det skal bygges 1400 boenheter over en periode på 20 år. 29. oktober 2004 var datoen da spaden ble stukket i jorda. Bak kjempeprosjektet står utbyggingsselskapet Såner Invest AS. - Prosjektet har vært en suksess fra første stund! forsikrer Olav Breivik og Thorleif Hersleth. Området har en ideell plassering, med gangavstand til skole, barnehage, buss og tog, forretninger og rådhuset med offentlig service. Rett utenfor døren ligger store skogsområder og friluftsarealer. Frem til nå har vi solgt 230 boenheter – som omfatter både eneboliger, boliger i rekke og leiligheter. Leilighetene varierer i størrelse fra 55 opp til 140 m2. I blokkene vi starter med nå, vil prisen pr leilighet ligge innenfor en ramme fra 1.790 mill. opp til 5,2 mill. kroner. Nye eneboliger er ennå ikke prissatt. I tiden fremover nå legges det opp til å ferdigstille 40-50 boenheter pr år. Vi jobber hele tiden med produktutvikling og ny design på bakgrunn av nye forskrifter og krav. Kjøpere gis mulighet for en viss påvirkning og tilvalg innvendig. Grønne lunger Vi legger vekt på ikke å bygge for tett. Vi ønsker å skape et bomiljø med store, grønne lunger og friarealer. Boenhetene får store terrasser og god skjerming mot støy. I blokkene skjer parkering under bakkenivå, mens eneboligene har sine egne garasjer. Parkerte kjøretøyer skal være mest mulig ute av syne. Beboerne betaler en drøy 1000-lapp i året til forskjønnelse av friområdene. Og de tas med på råd og får komme med

36

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

29. oktober 2004 ble spaden stukket forsikrer Olav Breivik(til høyre) og sonene bak selskapet Såner Invest AS.

Også en sentral person: Prosjektleder Knut Kristiansen.


.

F A

B

J

G

C

D

I H

E Kartskissen viser hvor langt utbyggingen nå er kommet på Sole.

i jorda. En suksess fra første stund! Thorleif Hersleth, som er nøkkelper-

A: Barnehage B: Flerbrukshall + idrettsbygg C: Barneskole D: Kommende ungdomsskole E: Kommende barnehage F: Ferdigstilt blokkbebyggelse, 7 blokker G: 5 blokker + 14 rekkehus, ferdigstilt H: 12 eneboliger ferdigstilt I: Planlagte eneboliger, funkisstil, kommer for salg etter sommerferien. J: Garderveien innspill som tilpasses helheten. Hensyn under utbyggingen Utbyggingen vil altså foregå fordelt over mange år. De store anleggsmaskinene og byggevirksomheten for øvrig må nødvendigvis føre med seg noe støy. Vi er imidlertid opptatt av å gjennomføre anleggsarbeidene så skånsomt som mulig for beboerne som har flyttet inn. Vi skal ikke forstyrre mer enn høyst nødvendig, så vi ”angriper” de nye feltene fra baksiden når vi rykker inn med maskinene, forklarer radarparet Breivik/ Hersleth. Beboerne skal ikke ha følelsen av å bo på en byggeplass. Og her er vi også bevisste på vårt eget rykte. Vi er jo kommet for å bli her en stund. Vi ønsker

hele tiden å ha et godt forhold til alle boligkjøperne, og må oppføre oss deretter. Dette er et ansvar vi påtar oss, og i det ligger også en sikkerhet for kjøper. Stor etterspørsel Sole skog er et vellykket og attraktivt boligområde, som omfattes av et godt omdømme og en positiv opinion. En betydelig andel av kjøperne har lokal tilknytning. Faktisk kommer over halvdelen av kjøperne fra Vestby. Tydelig at vestbyinnvånerne har tatt prosjektet til sitt bryst, sier Olav Breivik. I denne sammenheng er jo jobbpendling, særlig til hovedstaden, et kjent fenomen, men vi opplever også at Vestby stadig kommer nærmere Oslo.

Kommunikasjonene blir etter hvert bedre. For å være helt nøyaktig: I en talloversikt leser vi at 57,4 % av beboerne på Sole kommer fra Vestby. Men andelen av tilflyttere fra Oslo har økt, og forventes fortsatt å øke. Massen av tilflyttere gir ellers et variert bilde: Her finner vi både enslige og ektepar, så vel som barnefamilier – og både eldre og yngre beboere. Og en blandet befolkning er en positiv faktor for hele miljøet.

Organisasjonen Utbygger på Sole er selskapet Såner Invest AS, som eies av Olav Breivik og Thorleif Hersleth. Totalentreprenør: Hersleth Entreprenør AS. Prosjektleder: Knut Kristiansen. Megler: EiendomsMegler 1 – som hovedansvarlig. - Vi legger vekt på mest mulig å benytte lokale underentreprenører, avslutter Thorleif Hersleth. VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

37


en aktiv øvelsesterapi der bløtvevsbehandling og avspenning er integrert. Denne formen for fysioterapi er også en forebyggende metode hvor man lærer seg hva man selv kan gjøre for å forebygge plager i muskel- og skjelettsystemet. Hun behandler blant annet ME-pasienter, hvor det er viktig å sette seg inn i det som ligger bak hvert enkelt tilfelle.

Godt humør og positiv innstilling preger gjengen i Son Helse. Fv: Lisbeth Finne, Anne Grete LavikHaug, Christina Werner Wallin, Lene Krogh, Kristian Olsen, Mette Groth og Tone Vibeke Holti.

Son Helse i vekst Det startet med ett lokale, en homeopat, en fysioterapeut og en god idé. I løpet av kort tid har Son Helse økt både i antall og faglig bredde, og planene for fremtiden er store. Av Birgitte Henriksen

Son Helse er opptatt av å fokusere på en positiv livsstil, på å forebygge helseskader og gi behandling på en naturlig måte uten bivirkninger. Variert tilbud Per i dag teller Son Helse syv personer som driver hver sin individuelle praksis, men under samme paraply. I tillegg til Lene Christin Krogh og Christina Werner Wallin som jobber som henholdsvis Homeopat NAN MNHL og Fysioterapeut/Mensendieck kom tankefeltterapeut Tone Vibeke

38

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

Holti tidlig inn i fellesskapet som har lokaler over Kiwi i Son. Siden har også jordmor og akupunktør Mette Groth, cand. scient biolog og nevrofysiolog Anne Grete Lavik-Haug, kostholdsveileder Lisbeth Finne og naprapat Kristian Olsen blitt med i Son Helse. I tillegg samarbeider de med en sexolog som holder til i Fredrikstad. Alle har solid faglig tyngde i bunnen, og flere av dem jobber eller har jobbet i det offentlige helsevesenet tidligere. Så selv om de har et alternativt tilbud, ser de ikke på seg selv som en konkurrent, men et supplement til legestanden. - Dersom vi får pasienter som vi ser at trenger legehjelp, henviser vi dem videre, forteller de, og legger til at de gjerne skulle hatt et samarbeid med allmennpraktiserende leger. Det er fortsatt ønske om å kunne dekke noen flere fagområder på huset, og en tannlege står høyt på ønskelisten.

Forebygging Pasientene, eller kundene, er hele spekteret av befolkningen, både barn og voksne og til og med noen husdyr kommer til Son Helse for å få veiledning eller behandling. De bor ikke bare i Son og omegn; - Vi begynner å gjøre oss bemerket og pasientene anbefaler oss videre til andre. Noen kommer hit fra Oslo også, forteller Krogh. Helseproblemer har ofte helt naturlige årsaker og naturlige løsninger, og riktig kosthold og bevegelse er viktig for å forebygge ulike utfordringer. Stress er også en gjenganger, og ifølge Olsen ligger dette til grunn for mange av de plagene som han må ta tak i, i tillegg til mye stillesitting og idrettsskader som går ut over muskler og skjelett. Som naprapat tar han seg av den berømmelige knekkingen i ledd, ellers jobber han mye innenfor samme område som Werner Wallin. Hun tilbyr Mensendieckfysioterapi;

Akupunktur for gravide Mette Groth har fått veldig positive tilbakemeldinger fra gravide på at de nå har et alternativt tilbud med akupunktur i Son, men hun skulle gjerne hatt en gynekolog med på laget. Hun har også en klinikk på Nordstrand hvor hun er tre dager i uken, og har tidligere jobbet i 25 år som jordmor på Ullevål sykehus. Groth er i tillegg feng shui-konsulent. - Jeg utfører også akupunktur på nyfødte og barn, som reagerer fort og godt på akupunktur, forteller Groth. Dette kan hjelpe mot blant annet søvnproblemer og kollikk. Tone Vibeke Holti jobber som psykiatrisk sykepleier i Ås i tillegg til praksisen som tankefeltterapeut i Son. Tankefeltterapi kombinerer Østens kunnskap om kroppens energibaner og tradisjonell tankegang innen kognitiv psykologi og kan blant annet hjelpe for frykt og fobier, følelsesmessige problemer, stress, søvnvansker og slanking. Økt bevissthet Selv om vi stadig får høre hvor mye piller Ola Nordmann putter i seg, er ikke oppfatningen like negativ hos Son Helse. - Jeg har inntrykk av at folk er blitt mer bevisst på trening, kosthold og det å ta vare på seg selv, samtidig er behovet for skreddersydde kostholdsløsninger ved overvekt, diabetes type 2, kreft og hjerte- kar sykdommer såkalte livsstils-


sykdommer, sterkt økende, sier Finne, som per i dag studerer ernæringsfysiologi i Oslo. Hun og Lavik-Haug som også er ernæringsterapeutstudent, ønsker etter hvert å kunne tilby kurs om blant annet kosthold i forhold til barn, overvekt, diabetes, livsstilssykdommer og så videre. Lavik-Haug jobber også med Feng Shui, men med fokus på kroppen, som handler om mye av det samme som i hjemmet; å få den riktige energiflyten. Som homeopat tilbyr Lene Krogh en av de mest brukte formene for alternativ medisin i Norge, hvor det legges vekt på en helhetlig behandling og naturlige medisiner. Hun benytter seg også av andre terapiformer som øreakupunktur, fotsoneterapi og urtemedisin, og behandler alt fra svekket immunforsvar, hudplager og ørebetennelse til hormonplager. - Barn reagerer spesielt godt på

homeopati, forteller hun. Store planer Selv om det er plass til flere i fellesskapet er det ikke noe mål i seg selv å vokse seg store. Det settes krav til både faglig tyngde og at man kan bidra til å styrke det tverrfaglige miljøet. Son Helse er opptatt av å gi pasienten et godt og bredt tilbud, og med så mange fagområder under ett tak, er det mulig å samarbeide om å gi den enkelte akkurat den behandlingen som vedkommende trenger. Son Helse har også mange spennende planer for tiden som kommer, både på kort og lenger sikt. Blant annet ligger det i kortene at de i løpet av noen år kommer til å skifte lokaler, da området skal bygges ut og det gamle Kiwi-bygget etter hvert blir jevnet med jorden. - Vi får lokaler i det nye bygget, og får være med på å påvirke hvordan disse skal utformes, forteller Krogh, som sammen med sine kollegaer ser frem til å videreutvikle Son Helse.

Ungdommelighet dreier seg om livsholdning, ikke om fødselsår. Karl Lagerfeld

Alt innen hår og hodebunnpleie - DROP IN - TIMEBESTILLING

SOLEIL

Skreddersydd hårpleie til et hår som er utsatt for sol, salt- og klorvann. SOLEIL gir langvarig beskyttelse og pleie for alle hårtyper basert på Care Index Systemet. Håret tilføres fuktighet og blir mykt og strålende vakkert.

Son Dame- og Herrefrisør

Son Dame- og Herrefrisør

Kålåsveien 1, 1555 Son Tlf: 64 95 70 85 Mob: 95 13 04 75

postmaster@sondhfrisor.no - www.sondameogherrefrisor.com

Kålåsveien 1, 1555 Son Tlf: 64 95 70 85 Mob: 95 13 04 75 postmaster@sondhfrisor.no - www.sondameogherrefrisor.com

Gratis Parkering VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

39


St.Hansutstilling med Son Maleklubb

I St.Hanshelgen er det duket for årets store utstilling med maleklubben i Son. Birgitte Henriksen

Son Maleklubbs medlemmer har det til felles at de er glad i å male. Ellers er det stor variasjon i både uttrykk, teknikk, interesser og erfaring. Dette kommer til uttrykk i den årlige utstillingen, som i år faller pent sammen med St.Hansfeiringen, og hvor

ca 20 medlemmer viser sine bilder. Større plass Åpningen finner sted fredag 22. juni, og utstillingen varer til søndag ettermiddag. Tidligere år har den vært i Birkelandgården hvor gjengen møtes for å male hver tirsdag kveld. Men i år har man valgt å flytte utstillingen til større og luftigere lokaler hos Soon Seilforening. - I år har vi også fått laget nye utstillingsvegger, noe som gjør det enklere for klubben å stille ut, forteller sekretær Eva

VesTby ii VesTby Bygget etter etter unike unike idealer idealer Bygget

Nygaard, som ikke ser bort fra at det dermed kan bli mer enn en utstilling i året. Veggene er produsert av Son Snekkerverksted, og Sparebank 1 Soon har bidratt til å finansiere innkjøpet. Fritt De siste årene har Son Maleklubb jobbet med temaene stilleben og lyset. Også i år ble det valgt et tema; bevegelse. Men for mange har det virket mer hemmende enn forløsende å forholde seg til et bestemt tema, og medlemmene står

derfor fritt til å male hva de vil. I tillegg til å være et kunstnerisk møtested er maleklubben også en sosial arena, og i år som i fjor reiste de på tur til Skagen for å hente inspirasjon fra gamle mestere, mer moderne kunstnere og ikke minst de vakre omgivelsene. Året har også vært lærerikt, og den første helgen i mai holdt kunstner Therese Nordtvedt et kjærkomment helgekurs for medlemmene. - Hun tok seg god tid til alle, og kom tilbake dagen etter med forslag til kunstnere som hver

Salgsstart Salgsstart ti 12 leilighetsalternativer leilighetsalternativer 12 140 m m22 BRA BRA 55 m m22 -- 140 55 Priser fra fra kr kr 1.790.000,1.790.000,Priser

• Grønt og luftig mellom boenhetene. • Et stramt og moderne utrykk. • Store og romslige balkonger. • Store vindusflater og mye lys. • Meget god lydisolering mellom leilighetene. Innflyttningsklare 4. kvartal 2013 www.solebolig.no

UTbygger: UTbygger:

SÅNER INVEST INVESTAS AS SÅNER Kleverveien3,3,1540 1540Vestby Vestby Kleverveien TLF.64 6498 9851 5165 65 TLF.

40

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

megLer: megLer:

Vestbytorget,1540 1540Vestby Vestby Vestbytorget, TLF.64 6495 9533 3333 33 TLF.


og en av oss burde se mer på, forteller Lillian Svenning. - I tillegg har vi hatt inspirerende besøk av Donald-tegner Arild Midthun og billedhugger Bruce Naigles, forteller Nygaard, som nå gleder seg til å la publikum se hva klubbens medlemmer har jobbet med det siste året.

God kreativ sommer!

Gjennom hele St.Hanshelgen viser den sprudlende gjengen i Son Maleklubb sine arbeider på Soon Seilforening.

LEONBERG.NO

Sole Bolig 14

! R e l eg

m t K ontA

K

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

41


Sommer på sjøen

For mange av Vestbys innbyggere er det en selvfølge å tilbringe deler av sommeren til sjøs. Enten man legger ut på langtur eller foretrekker kortere dagsturer er kommunens kystlinje et godt utgangspunkt. Av Birgitte Henriksen

I vår har Magne Klann fra Son i løpet av en måned besøkt stort og smått av havner langs hele norskekysten i motorbåt, fra sør til nord, som reporter for havna. com hvor han også er redaktør. Det har vært en unik mulighet til å bli kjent med både den norske kystlinjen og folket som bor langs den, og alt ble godt dokumentert på nettet underveis, med foto, video og tekst. Eksotisk - Det gjorde størst inntrykk å komme nordover, og en av de mest eksotiske havnene var Gamvik i Finnmark. I tillegg var det spesielt å komme sjøveien inn mot kystbyer som Ålesund og Trondheim som har ansiktet ut mot sjøen, sier han. Kontrastene blir mye større mellom sjø og by, enn når man kommer inn ”bakveien” langs hovedveien med bil. I tillegg til å være ivrig både

42

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

tur- og regattaseiler, jobber Magne som fotograf og skribent. Dette er en kombinasjon som har resultert i tre utgaver av havneboka, som dekker kysten i Oslofjorden, Sørlandskysten og Skagerrak. I tillegg har han skrevet Seilerboka sammen med Øyvind Bordal, som tar for seg alt fra a til å innen seiling, og er et nyttig og gjennomillustrert oppslagsverk både for nybegynnere og for erfarne seilere. Som den første norske boka i sitt slag har den fått god mottakelse i seilermiljøene. Beskyttet Sammen med kona, Mette og etter hvert de tre barna Markus, Håvard og Amalie, har Magne Klann tilbrakt utallige sommeruker i seilbåt. Det betyr at han også har opplevd mange av havnene han skriver om i havnebøkene i praksis, og det er mange fine steder å legge til. Han er klar på hva som betegner en god havn: - Det er et sted hvor båten kan

ligge beskyttet mot vær, vind og havet. Det er et nødvendig minimum, sier han. I tillegg ønsker man gjerne å finne et fint sted med en god atmosfære, enten det er tettsteder, som for eksempel Son, med idyllisk, gammel bebyggelse, eller det er en naturhavn. - Personlig har jeg en forkjærlighet for steder langt ut til havs, som så vidt er beskyttet nok til at man kan være der, sier han. ”Godværshavnene” er imidlertid vel og bra når været er fint, men som kjent kan det norske være slå om raskt, vinden blåse opp fort, og da er det ikke lenger så hyggelig å ligge på et utsatt sted. - Man må følge med på værmeldingen hele tiden, sier Magne. Er det meldt dårlig vær er det bare å søke seg inn til en trygg havn og bli liggende i ro til det har blåst over. Mange alternativer Selv om man godt kan seile jorda rundt, velger de fleste å legge ferieturen innenfor Skagerrak. - Det er mange fine havner i Hvaler- og Tønsbergskjærgården, sier han. Men man trenger ikke reise så langt heller, Bile ved nordsiden av Jeløy samt Mølen og

Ramvikholmen utenfor Tofte er eksempler på fine havner i nærheten. Og på Holmsbu kan man legge til ved gjestebrygga på hotellet, og unne seg et lite spa-opphold dersom man ønsker det. - Paradisbukta på Ildverket ved Nøtterøy er et sted vi seiler til så ofte vi kan, sier han. Som i skogen og på fjellet gjelder allemannsretten i naturhavnene. Man kan slå opp telt i to døgn selv om øya eller stedet er privat, så lenge man holder en viss avstand fra bebyggelse. Han mener ikke det er nødvendig å planlegge turen til punkt og prikke, det går fint an å finne et sted å legge til underveis. - Men det kan jo være greit å ha en bok for hånden, smiler han, og innrømmer at han selv bruker Havneboka når han er på tur. Det er et utall av havner å velge mellom. - Det går helt fint å være en hel ferie i gjestehavner, men vi velger nesten bare naturhavner, sier han. Med familien på tur Mette og Magne anbefaler absolutt å ta med familien ut på båtferie, og barna har vært med i båten helt siden eldstemann ble født. - Da barna var små hadde vi med en reiseseng som vi satte på tvers nede i båten. Der kunne barna sitte trygt mens vi la til, forteller Mette. Datteren Amalie på ti år trives godt med å tilbringe sommeren om bord på båt. - Men det morsomste er å gå i land på øyene og grille, sier hun. Mette mener det er helt avgjørende å ha muligheten til å gå ut av båten og bevege på seg når man ligger i havn. - Det er nesten et must, sier hun. Familien har også investert i et cockpittelt som gjør det mulig å sitte utendørs i båten selv om det regner. Generelt har Magne inntrykk av at båtfolket er veldig ►


“MOMSFRIE”

“MOMSFRIE” SOMMERUKER PÅ KJØKKEN SOMMERUKER PÅ KJØKKEN

I sommer har vi kampanjedager på kjøkken fra Sigdal og Mobalpa. I sommer har vi kampanjedager kjøkken fra Sigdal og Mobalpa. Prisavslaget tilsvarer på hele momsbeløpet*

Besøk Ski Bygg og setilsvarer hva du får for pengene. Prisavslaget hele momsbeløpet* Besøk Ski Bygg og hva du får for pengene. Bestill tegnetime påse www.skibygg.no, eller ring 64 85 46 00. Bestill tegnetime på www.skibygg.no, eller ring 64 85 46 00.

Vi har også kampanjepriser på integrerte hvitevarer! har også kampanjepriser integrerte hvitevarer! IVikampanjeperioden gir vi degpå også gode tilbud på integrerte hvitevarer også deggode somtilbud ikke på skal fornye I kampanjeperioden gir- vi deg til også integrerte hvitevarer også til deg som ikke skal fornye hele kjøkkenet, men som bare ønsker nye hvitevarer. hele kjøkkenet, men som bare ønsker nye hvitevarer.

MOBALPA

SIGDAL

INFO

MOBALPA

INFO

Kjeppestadveien 44, 1400 SKI

SIGDAL

Kjeppestadveien 44, 1400 SKI

1200 kvm utstilling 1200 kvm utstilling

Velkommen til til Norges Velkommen Norges største og flotteste kjøkkenstørste og flotteste kjøkkenog hvitevaresenter! og hvitevaresenter!

Tlf. 64 85 46 00

Tlf. 64 85 46 00

INFO INFO

Åpningstider: 7-18 Åpningstider: 7-18 9-159-15

Åpningstider11.07-31.07: 8-17 Åpningstider11.07-31.07: 8-17 9-159-15 HVITEVARER HVITEVARER

Kjøkkenavdeling: 9-18 Kjøkkenavdeling: 9-18 9-159-15 www.skibygg.no www.skibygg.no

43

* Prisavslaget gjelder kjøkkenleveranse, ekskl. hvitevarer og kjøkkenkum. Avslaget kommer ikke på toppen av andre rabatter eller tilbud. Gjelder kun forbrukerkjøp med bestilling innen 31.8 og med levering innen 31.12.2012. * Prisavslaget gjelder kjøkkenleveranse, ekskl. hvitevarer og kjøkkenkum. Avslaget kommer ikke på toppen av andre rabatter eller tilbud. Gjelder kun forbrukerkjøp med bestilling NYTT innen 31.8 og med VESTBY NR. 6/7levering - 2012innen 31.12.2012.


Vi Vi har over har over 100 sorter is! is! 100 sorter Velkommen tiltil Velkommen å prøve! å prøve!

men!

m Velko

Soft-is/Kule-is/Italiensk is/Slush Soft-is/Kule-is/Italiensk is/Slush Kaffe/Cappucino/Kakao etc. etc. Kaffe/Cappucino/Kakao Belgiske vaflervafler Belgiske Vi har over Nysmurte baguetter Nysmurte baguetter 100 sorter is! Leiv Vidar pølserpølser Leiv Vidar Kiosk-/dagligvarer Velkommen til Kiosk-/dagligvarer Aviser/ukeblader/bøker Aviser/ukeblader/bøker å prøve! DVD-fi lmerSoft-is/Kule-is/Italiensk –kjøp–kjøp og leie DVD-fi lmer og leie is/Slush Kaffe/Cappucino/Kakao etc. Telekort Telekort Belgiske vafletc. er Kort/konvolutter/kopiering etc. Kort/konvolutter/kopiering

Nyt en softis eller prøv vår e velsmakedr! hamburge Nysmurte baguetter

Leiv Vidar over pølser Vi har Kiosk-/dagligvarer 100 sorter Aviser/ukeblader/bøkeris! Vi selger ukeskort/ Rikstoto direkte Norsk tipping DVD-fi lmer –kjøp og leie NORSK TIPPING NORSK TIPPING Velkommen til månedskort året rundt automater Telekort RIKSTOTO DIREKTE RIKSTOTO DIREKTE åtil: prøve! etc. VinnKort/konvolutter/kopiering oftere. Vinn oftere. Velkommen

Bli med på andelslag! Bli med på andelslag! Soft-is/Kule-is/Italiensk is/Slush • • • • • • •

100 sorter is Kaffe/Cappucino/Kakao over 1000 filmtitler til leie eller salg etc. nysmurte baquettwer Belgiske vafler Leif Vidar pølser NORSK TIPPING Nysmurte baguetter Sons største utvalg av ukeblader & magasiner RIKSTOTO DIREKTE LeivVinn Vidar pølser kjøle / dagligvarer av det du måtte trenge oftere. god kaffeKiosk-/dagligvarer slik den bør smake Bli med på andelslag!

Magne, Mette og Amalie Klann anbefaler familieferie til sjøs.

► kunnskapsrike, men skulle han komme med en oppfordring, måtte det være å legge opp turen etter den i båten som er minst interessert i å seile. - Ofte er det slik at skipperen er den som er mest interessert i båt, og ofte er det en mann. Men man bør legge opp turen etter de som er mindre gira. Barna er ofte mer tålmodige hvis de får være med og bestemme. Men det er viktig å ikke tøye det så langt at de blir lei, sier han. Også mot sjøsyke er det beste å være ute i frisk luft og følge med på det som skjer.

Sagaveien 8 -Aviser/ukeblader/bøker tlf 864- tlf 95 64 72 95 10 72 10 Sagaveien ÅpentÅpent i skoleferien: alle dager 8-24 i skoleferien: alle dager 8-24og leie DVD-fi lmer –kjøp

Telekort Kort/konvolutter/kopiering etc. e Kiosk&Spill.indd 1 5/22/07 9:11:22 Annonse Kiosk&Spill.indd 1 5/22/07 AM 9:11:22 AM

r over har over rter is! is! sorter NORSK TIPPING mmen tiltil ommen RIKSTOTO DIREKTE Vi over Vinn oftere. øve! prøve! Blihar med på andelslag! Sagaveien tlf 64 95 1555 72 10Son Tlf. 64 95 72 108- -Sagavn.8 Åpent i skoleferien: alle dager 8-24

100 sorter is! Velkommen en! til m m o lk å prøve!

Åpningstider: mand - torsd 8.00 - 22.00 fred - lørd 8.00 - 23.00 sønd/helligdager 9.00 - 22.00 Annonse Kiosk&Spill.indd 1 5/22/07 9:11:22 AM skoleferien: 8.00 - 24.00 alle dager

taliensk is/Slush e-is/Italiensk is/Slush no/Kakao etc. etc. ppucino/Kakao e vaflervafler elgiske Vi baguetter har over baguetter murte 100 sorter is! ar pølserpølser v Vidar Soft-is • Kule-is • Italiensk is • Slush agligvarer Velkommen sk-/dagligvarer Sagaveien til 8 - tlf 64 95 72 10 Kaffe • Kakao etc. Åpent• i Cappucino skoleferien: alle dager 8-24 lader/bøker ukeblader/bøker å prøve! vafl er • Nysmurte baguetter –kjøp ogBelgiske leie mer –kjøp og leie oft-is/Kule-is/Italiensk is/Slush Kaffe/Cappucino/Kakao etc. pølser kort Telekort Leiv Vidar Belgiske vaflfilmutvalg er er/kopiering etc. olutter/kopiering etc. Stort - Ukesleie Annonse Kiosk&Spill.indd 1

5/22/07 9:11:22 AM

Kiosk-/dagligvarer Nysmurte baguetter • Reseptfrie legemidler LeivTelekort Vidar pølser • Aviser • Ukeblader • Bøker Kiosk-/dagligvarer DVD-filmer – kjøp og leie Aviser/ukeblader/bøker Vi selger Rikstoto direkte gTIPPING Kort–kjøp • Konvolutter • Kopiering etc. DVD-fi lmer og leie ukeskort/ RSK TIPPING månedskort året rundt Telekort O DIREKTE TOTO DIREKTE oftere. Vinn oftere. ort/konvolutter/kopiering etc. men til:

Vi har over 00 sorter is! elkommen til å prøve!

åed andelslag! på andelslag! is/Kule-is/Italiensk is/Slush

rter is fe/Cappucino/Kakao 000 filmtitler til leie eller salg etc. rte baquettwer Belgiske vafl er NORSK TIPPING dar pølser NORSK TIPPING Nysmurte baguetter RIKSTOTO DIREKTE største utvalg av ukeblader & magasiner RIKSTOTO DIREKTE Vinn oftere. LeivVinn Vidar pølser dagligvarer av det du måtte trenge oftere. Bli med på andelslag! ffeKiosk-/dagligvarer slik Bli den medbørpåsmake andelslag!

Sagaveien tlf 64 95 1555 72 10Son 64 95 72 108- -Sagavn.8 pent i skoleferien: alle dager Sagaveien 88 8-24 -- tlf 72 10 10 Sagaveien tlf.64 64 95 95 72

8-24

5/22/07 Vinn oftere. Bli med på andelslag! 44 VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

nnonse Kiosk&Spill.indd 1

Satser på ungdommene Soon Seilforening har et solid tilbud for unge seilere, og med anskaffelsen av fem nye RS Fevaer øker tilbudet ytterligere. Av Birgitte Henriksen

Aviser/ukeblader/bøker 95 64 72 95 10 72 10 nlf 864- tlf en: alle dager 8-24 leferien: alle dager 8-24og leie VD-fi lmer –kjøp Telekort /konvolutter/kopiering etc. 5/22/07 9:11:22 5/22/07 AM 9:11:22 AM

ningstider: mand - torsdi skoleferien: 8.00 - 22.00 allesedager Åpent Åpningstider fred - lørd 8.00 - 23.00 www.sonkiosk.no NORSK TIPPING sønd/helligdager 9.00 - 22.00 ll.indd 1 5/22/07 9:11:22 AM skoleferien: 8.00 - 24.00 alle dager RIKSTOTO DIREKTE

Viktig å lære Mette har seilt sammen med Magne siden hun var 21 år,

men de siste årene har hun følt behovet for å lære seg å mestre båten på egenhånd. - Etter at jeg tok båtførersertifikatet har jeg skjønt hvor viktig det er å lære seg om sikkerhet, sjøvett og regler, sier hun. I tillegg har hun lært å seile båten selv, og er kaptein når båten er med på onsdagsregattaene i Son. - Jeg føler meg mye tryggere om bord nå. Det er mange skrekkscenarioer og det er godt å vite at jeg kan ta inn båten trygt på egenhånd dersom noe skulle skje, sier hun. Derfor anbefaler hun også alle andre jenter både å ta båtførerprøven og å lære seg å håndtere båten selv.

- Vi ønsker å bygge opp et sosialt og godt ungdomsmiljø som et alternativ til rusmiljøet, sier leder i jollegruppa i Soon Seilforening, Rune Elvrum, til Vestbynytt. Gjennom seilingen kan man oppleve et naturlig adrenalin9:11:22 AM

rush, og dette mener han at flere unge bør få oppleve. I vår har klubben gått til innkjøp av fem RS Fevaer som seiles av to personer sammen, og målet er å få med ungdommer i alderen 12-16 år, som ikke nødvendigvis har vært om bord i en seilbåt før. Soon Seilforening har fra før et solid tilbud til jolleseilere innen ulike kategorier, der ungdommene i klubben tidlig rekrutteres som trenere. Dette bidrar til at de unge blir

kjent og trygge på hverandre på tvers av aldersgruppene, i tillegg til at ungdommene tidlig får en unik mulighet til å ta ansvar og utvikle seg til gode ledere. Den siste helgen før sommerferien var jollegruppas medlemmer på langtur til Røysene ved Holmsbu. I år seilte de over med forskjellige båter, og målet med turen, i tillegg til det sosiale, var at barna skulle få prøve seg på å seile båter de ikke seiler til daglig; alt fra RS Feva til 50 fots storbåt. Gøy på vannet Tre uker i sommer arrangerer klubben ”Gøy på vannet”, et bredt tilbud til barna i distriktet med ulike vannaktiviteter. - Hovedfokuset er at barna skal bli trygge ved sjøen, men det blir også litt seiling, sier Elvrum. Ryktene om ”Gøy på vannet” går fort, og alle tre ukene ble tidlig fulltegnet. Noen av deltakerne velger å begynne med seiling etter å ha vært med på ”Gøy på vannet”. Men Elvrum opplever at barnas deltakelse i klubben ofte begrenses av foreldres agenda. For det er ingen tvil om at dette er en sport hvor det faktisk er nødvendig at foreldre involverer seg og er til stede. - Derfor blir det også veldig sosialt på tvers av generasjonene, påpeker han.

Soon Seilforening har kjøpt inn fem nye RS Fevaer, og ønsker å bygge opp et ungdomsmiljø rundt dette.


Gode tilbud hos oss nå! SESONGENS

NYHETER

Ny automatikk – kan styres via Iphone  Glidelås-screen – tåler opptil 100 km/t vind, egenprodusert  Selvrensende markiseduk 

plissègardiner

MARKISER, PERSIENNER OG GARASJEPORTER

vindusmarkiser

utvendige persienner

innvendige persienner

screen

lamellgardiner

vindskjerm/levegg

vedlikeholdsfrie sprosser

garasjeportermarkiserpersienner inne/utelamellgardinerplisségardinerscreenleveggvindussprossergarasjeporter

Alt innen solskjerming og garasjeporter

Arild Karlsen Salgskonsulent Tlf: 908 36 290

www.fasadeprodukter.no

Fasadeprodukter er en av landets ledende leverandører av solskjerming og garasjeporter. Våre medarbeidere er meget dyktige fagfolk med lang bransjeerfaring. Vi er lokale, har egen produksjon og erfarne montører. Vi kommer gratis hjem til deg og gir gode råd og løsningsforslag. Ta derfor kontakt med vår lokale konsulent eller ring GRATIS: 800 80 488 VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

45


Soon Golfklubb i støtet Soon Golfklubb er i støtet – for ikke å si i slaget. Aktiviteten er på topp, i år skal klubben arrangere over 60 turneringer! Klubben engasjerer seg også i boligbygging, og planene er klare for nytt klubbhus. Arne Eriksen

Golfklubb med byggeplaner - Nå blir vi delaktige i boligbygging også, fremholder lederen i Soon Golfklubb, Thor Einar Ombustvedt, med optimisme og begeistring i blikket. Vi har avlagt et besøk på stedet, og fått en hyggelig omvisning: Det kommende byggefeltet ligger i skråningen nord for nåværende klubbhus/parkeringsplass. Planene omfatter i alt fire 4-mannsboliger, altså 16 leiligheter, med god standard i et attraktivt boområde. Alle er selveierleiligheter, alle like store, i en størrelse på ca 100 m2. Firmaet som står for utbyggingen, er Brødrene Thomassen, Son - en profesjonell aktør som fortjener all mulig ros for godt og hyggelig samarbeid. Vi har fått til en god totalløsning økonomisk sett, som setter oss i stand til å finansiere det nye klubbhuset. Klubbhuset blir bygget samtidig med boligene. En omregulering av området pågår nå, samtidig som boligene fintegnes. Vi regner med at byggestart kan finne sted før jul, hvis alt går greit. Klubbhuset skal romme alle nødvendige golffasiliteter, som instruksjonslokale, møterom, rom for oppbevaring av utstyr, garderober, en golfsimulator for slagtrening, kafeteria m m.

46

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

Nå også med boliger og nytt klubbhus Vi tar sikte på helårsåpning av anlegget. Når det kommer snø, kan vi gå på ski i området – et fint tilbud, ikke minst for barnefamilier.

Økt aktivitet er bra! Sett under ett vil dette skape økt aktivitet i golfklubben og gi flere betalende spillere. Noe som igjen vil innvirke på økonomien, fremholder Thor Einar Ombustvedt. Nå ser vi fram til å ferdigstille baneanlegget vårt, med 18 hull. Dette har vært målet hele tiden. Vi har nå 760 medlemmer, og er i ferd med å bli en av de største idrettsklubbene i Vestby. Hele uken gjennom foregår det noe på golfbanen. Dette blir tydelig illustrert ved en oversikt over treningstider som klubblederen viser oss: Her finner vi de fastsatte Her skal vi bygge! Leder i Soon Golfklubb, Thor Einar Ombustvedt, tidene for herre- og dametrening, viser byggefeltet rett ovenfor nåværende klubbhus og baneanlegg. seniorer, juniortrening for gutter og for jenter, samt golfskole både for barn og juniorer. Og så har vi naturligvis hele rekken av arrangementer og turneringer.

Trivelig miljø! Bildet viser situasjonen en vanlig treningskveld.

Skisse av det nye klubbhuset.

Tett program Klubbleder Thor Einar Ombustvedt fortsetter friskt og villig sin orientering: - Når det gjelder arrangementer har vi tett program helt til julaften! Ja, ja, i hvert fall til desember måned. Vi kan jo først nevne et par arrangementer som vi nettopp har hatt her. Lørdag 2. juni arrangerte vi Pink Cup, med 48 fornøyde deltagere. Her la vi opp til at vi, i tillegg til det sportslige, også skulle samle inn en del penger. Sant å si var vi ganske kreative når det gjaldt salg av varer og tjenester. Vi tok f eks inn bompenger for å gå over brua inn på banen, vi tilbød høykvalitets skopuss(noe lederen selv personlig besørget),


og vi solgte hamburgere og annen grillmat – i tillegg til innkassering av deltagerkontingenten. Og så kommer det viktige poenget: Alt som kom inn av penger, til sammen ca 24 000 kroner, gikk uavkortet til brystkreftsaken. Takk til min kone Eva, alle hennes medhjelpere, alle sponsorer og deltagere! 14 dager senere var det klart for nytt storarrangement. Da hadde vi fullt hus på ”åpen dag”, som var lagt til 17. juni. I år skal vi altså gjennomføre over 60 turneringer, i tiden 14. april -2.desember. Her inngår f eks arrangement av to sommercamper for juniorer, hver av ca en ukes varighet. Her blir det heldagsgolf for deltagerne. Golfcampene passer for både erfarne golfspillere og nybegynnere. Det blir masse golftrening, golflek og golfspill på korthullsbanen, og spill på hovedbanen. Nytt av året er et banemesterskap hvor vi forventer innrykk av de virkelig gode golfspillerne, som kommer for å utfordre våre egne. Kanskje kommer Tiger Woods, selv om vi ikke har hørt noe fra ham ennå - - Så skal vi ha våre egne juniorturneringer. 30. juni: Kiwi junior sommerturnering og 7. juli det krevende Sommerslaget, med 36 hull på én dag. Til høsten ser vi fram til våre egne klubbmesterskap for senior og junior, damer og herrer. Klubbmesterskapet finner sted. 23.-25. august. Deretter går det bokstavelig talt slag i slag gjennom resten av høsthalvåret. Konklusjon: Pluss og meget bra Vi er i det hele tatt godt fornøyd med situasjonen, avslutter klubbleder Thor Einar Ombustvedt. Antall spillere er økende, og økonomien er tilfredsstillende. Vi avsluttet driftsåret 2011 med et pent overskudd. Administrativt er vi meget tilfreds med avtalen med baneselskapet Soon Golfbane AS.

Slik er de fire 4-mannsboligene tenkt plassert, med garasjer i bakkant. Vi ser også nytt klubbhus og ny parkeringsplass.

OL i Rio de Janeiro Golf står på programmet for OL i Rio de Janeiro i 2016, og Norges Golfforbund forventer å kunne kvalifisere seg med både mannlige og kvinnelige spillere. Hvor høyt opp spillere fra Son vil hevde seg her, gjenstår å se. Men Soon Golfklubb kan uansett komme til å få en sentral rolle i direkte sammenheng med OLkvalifiseringen. Dette fordi det kan bli aktuelt med etablering av et treningsområde på toppnivå i Son. Soon Golfklubb har sammen med baneselskapet gjennomført sonderinger med Norges Golfforbund om å utvikle et treningssenter for topp-golf gjennom utbedring av treningsområdet langs Stavnesbekken. Også andre aktiviteter på klubbens områder kan bli trukket inn i tilknytning til dette.

Sommer i Son På Bryggekanten i idylliske Son ligger Quality Spa & Resort Son – opplevelser for alle sanser. » Uteservering » Gjestebrygge hvor havne avgiften inkluderer inngang for inntil 4 personer pr. båt til bassenget. Barn under 16 år må ha med en voksen » Sommerpriser på overnatting

Quality Spa & Resort Son l tlf 64 98 48 00 l www.sonspa.no

Det er ennå for tidlig å si noe mer konkret om framdrift og muligheter, men spennende og interessant kan det bli. VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

47


Det var yrende liv og høy trivselsfaktor under Tennisens dag i Son.

Moro med tennis

Thea Fosser har fått smaken på tennis, og i vår har hun bestemt seg for å gå på kurs.

Med ny hall på trappene er Soon Tennisklubb inne i en spennende periode. 12. mai inviterte klubben til Åpen dag med mulighet for alle til å prøve seg med racket og ball.

Av Birgitte Henriksen

Det ligger mange års arbeid bak prosessen med å gjøre tennis til en helårssport i Son. Fra før av disponerer klubben fire grusbaner på anlegget ved Grevlingen, pluss en bane nede ved Sonsstranda. Men alt sammen er under åpen himmel, treningen er væravhengig, og sesongen kort. Derfor har en hall stått høyt på ønskelista, ikke minst med tanke på å videreutvikle miljøet og gi spillerne et helårstilbud. Per i dag pågår vintertreningen i Drøbak, med de logistiske utfordringene det medfører. For alle Men nå er altså den nye hallen endelig vedtatt og på trappene. Helårstilbudet vil være et viktig bidrag for å få et stort og stabilt tennismiljø i Son, og dermed er også rekrutteringen viktig.

48

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

Lørdag 12.mai benyttet Soon Tennisklubb anledningen til å spre budskapet om tennisens gleder ved å invitere til Tennisens dag, i anledning åpning av banene for sesongen. Store og små fikk god anledning til å prøve seg på banen, enten det var for aller første gang, eller de allerede er drevne i gamet. På banene yret det av liv og latter, og trenerne stilte med en rekke forskjellige øvelser tilpasset ulike aldersnivåer og evner. - Det er masse aktiviteter for hele familien. Vi ønsker å formidle treningsglede og vise at tennis er en sport som alle kan bedrive, forteller Toril Øimoen-Iversen i Soon Tennisklubb, som var glad for å se mange nye ansikter. Kurs Blant dem som fikk barna med på notene ute på banen var tidligere proffspiller Magnus

Gustafsson fra Sverige og Christer Franche fra Son, som også hadde en oppvisningskamp. En av dem som har fått smaken på tennis, er fjerdeklassingen Thea Fosser. - Vi prøvde litt i fjor, og nå har vi meldt henne på kurs, forteller faren, John Bjørkmo Larsen, som selv har plukket frem den gamle tennisracketen fra garasjen.

Thea spiller håndball fra før, men hun har flere venner som spiller tennis, og nå gleder hun seg til å lære mer selv. - Det er veldig gøy, sier hun. Tennisklubben har kurs for både nybegynnere og mer øvede spillere, og om sommeren er det en egen sommerskole for den yngre garde. Tirsdagskveldene står i seniorenes tegn, da møtes både gamle og nye spillere for tennis i en sosial profil.

Det er viktig å holde racketen riktig.


Kajakker til Hvitsten seilforening Hvitsten Seilforening har fått en gave på 65.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB NOR til anskaffelse av utlånskajakker. Foreningen søkte Sparebankfondet om midler til innkjøp av flere kajakker i vinter og ble svært glade da gaven ble innvilget - med god støtte fra Geir Berglund, banksjef i DNB Bank Ås/Vestby. Trond Mæhlum

Hvitsten Seilforening har som formål å skape et miljø for seilere, kajakkpadlere og andre 2012 båtinteresserte. legges on juni 190 x Det 76mm spesielt vekt på aktiviteter for barn og ungdom med opplæring i Optimistjolle, A-jolle og padling. Foreningen har en jollegruppe og en padlegruppe og vil i 2012 utvide med aktiviteter innen større seilbåter og seilbrett. Foreningen har nylig overtatt en Andunge fra Soon seilforening. Seilforeningen med tilhold i en av de nær 300 år gamle sjø-

Unge Hvitstenpadlere: Torkel Mæhlum, Iris Mæhle og Nikolai Rasmussen tester den nye dobbeltkajakken som er innkjøpt med midler fra Sparebankstiftelsen: Foto Svanhild Bergmo

S O LmenI Slevelser O Oi nærmiljøet. N bodene er relativt nystartet, s o l s t u dDet i o har blitt arrangert flere har allerede mange medlemmer og mye aktivitet. Foreningen kurs i sikker padling i regi av har noen kajakker til utlån. Seilforeningen. Foreningen har Erfaringene med utlån til barn, nå anskaffet 7 kajakker og har ungdom og voksne har vært nå til sammen 12 kajakker i svært gode sier styreleder Trond ulike størrelser til utlån for medMæhlum. - Vestby har en lang og lemmer. Det som ser ut til å bli flott kystlinje og kajakkpadling sommerens hit er kajakken for to gir mulighet for flotte naturopp- (eller tre yngre) padlere. Dette er

sosialt foruten å være god trening i koordinering og styrke. Sikker padling er viktig når en ferdes i kajakk. Foruten å bruke sikkerhetsutstyr som vest må våre padlere lære seg sikker padling og kameratredning for å låne kajakkene, eller padle sammen med noen som har slike ferdigheter.

I Son skinner solen Hver dag hele sommeren Åpningstider 07:00 til 23:00 alle dager

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

49


Stor elevforestilling ved rektor Vigdis Røsshammers fratreden.”Dronningen” får hilsen og klem av Sofia Christine Willoughby(5. trinn) - på vegne av alle elevene ved skolen.

Pensjonert rektor Rektor ved Vestby skole gjennom 12 år, Vigdis Røsshammer, endret fra 1. juni sin tittel til pensjonist. Vigdis har masser av gode minner å se tilbake på, men har blikket mest rettet framover. Hennes fratreden ble litt i forkant markert med en sammenkomst på skolen, med flott elevprogram. Arne Eriksen

ETTER 12 ÅR ved Vestby skole var tiden kommet for rektor Vigdis Røsshammers fratreden. Dette ble markert med en stor elevforestilling onsdag 23. mai. Midt i en travel skoledag

50

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

Vigdis Røsshammer - ser framover

ble all undervisning stanset, og hele elevflokken sammen med skolens personale samlet seg i amfiet. Elevene hadde forberedt et omfattende og innholdsrikt program, hvor alle elevtrinnene i tur og orden leverte sine innslag. Midt i flokken hadde rektor fått sin plass – selveste ”dronningen” med gullkrone på hodet. En både frisk og verdig avskjed med hilsener og avskjedsklem til en populær og avholdt sjef. Bildene over viser noen klipp fra sammenkomsten på Vestby skole 23. mai: Blikk mot fremtiden Rektor Vigdis Røsshammer ble tilsatt som rektor ved Vestby skole fra august 2000. Etter 12 begivenhetsrike år gikk hun over i pensjonistenes rekker – offisielt fra 1. juni i år.

Som avtroppende rektor har Vigdis Røsshammer mange gode og hyggelige minner å se tilbake på. Samtidig har hun en klar oppfatning om hva fremtiden kan by på, så vel for skolen som for sin egn del. Vi har fått en samtale med Vigdis i avskjedens stund: Hva ser du som den største utfordringen nå for Vestbyskolen? -Å rekruttere lærere med god kompetanse! Vi har en høyt kompetent lærerstab i Vestby. Men generelt er det mangel på utdannede lærere, og det er en tøff match å få full pott med fagutdannet personell. Dette er viktig både faglig og sosialt, en sak som har betydning for hele læringsmiljøet. Skolen har et engasjement i forhold til hele samfunnet. Det stilles store krav, og folk har store

forventninger til skolen. Vi må være gode på kommunikasjon og informasjon. En krevende rolle for skolen! Hvordan vil du beskrive rektors rolle som leder? - Den er krevende – den mest krevende lederrollen en kan ha. Men i høyeste grad interessant! Man opplever mye positivt og gledelig i en levende organisasjon. Dagen er variert og skiftende, og ikke forutsigbar. Både ansatte, elever og foreldre har sine forventninger. Men det er ikke alltid sammenheng mellom utfordringer og faktiske muligheter. Sammenlignet med næringslivsledere har rektor mindre spillerom. Og skolebudsjettet er stramt. Imidlertid gjelder det å se det handlingsrommet vi faktisk har. Det får vi støtte for. Vi blir ikke unødig overstyrt.


2. trinn bidro med frisk og freidig framføring av ”Klovnesangen”. - Og så fikk vi en flott ballettoppvisning, fremført av de eldste elevene.

For kort tid siden gjennomførte vi et samarbeidsprosjekt med deltagelse av finske og norske skoleledere. Vi sammenlignet ulike sider ved skoledriften i Finland og Norge. Og vi fant forskjeller. En tydelig forskjell gikk ut på at selve læringsmiljøet er tryggere og mykere hos oss enn i Finland. Det synes vi er bra. Hvilke tanker gjør du deg om din egen fremtid som pensjonist? - Jeg bor jo i Son, og som soninger har vi jo båt i familien, så det blir jo sikkert en god del båtliv. Men jeg flytter delvis tilbake til barndommens rike, det vil si til Rjukan. En ting er jeg sikker på: Jeg skal ha tid til personlige sysler. Jeg vil være mye sammen med familien, ikke minst barnebarna, fem stykker i alt. Og så

har jeg et ønske om å være mye ute i naturen. Jeg liker å være utendørs, til fjells og til sjøs, og nå får jeg oppfylt begge disse ønskene. For ikke å snakke om at jeg har stor reiselyst – jeg vil reise mye, i Norge og utenlands. Jeg ser ikke for meg noen fritidsproblemer! Så tar vi også med oss et tilbakeblikk: Du opplevde jo flyttingen fra Vestby gamle skole opp til den nye på Sole? - Å ja, ja, det var stort. En opplevelse på flere nivåer: Bygninger, nærområde, et miljø med lys, luft og natur. Og Vestby Arena. Vi savnet jo en gymsal. Nå har idrettshallen kommet, slik at også denne delen av skolemiljøet er på plass. Om ikke så lenge kommer ungdomsskolen her på Sole. Avtroppet rektor Vigdis RøssBarnehage har vi jo like ved, hammer ser frem til en innholdsog vi vil dermed få et komplett rik pensjonisttilværelse.

skole- og oppvekstsenter. Jeg tillater meg å mene at det er riktig med én ungdomsskole i Vestby nord, med tidsmessige lokaliteter tilpasset nye læreplaner og moderne skoledrift. En særlig gledelig hendelse som du ser tilbake på i din rektortid? - Det er mange! Vi hadde besøk av kronprinsesse Mette Marit i forbindelse med TV-aksjonen ”ABC redder verden”. Mette Marit var her som Redd Barnaambassadør. En stor begivenhet for elever og lærere. I sammenheng med at vi er en Redd Barna-skole fikk også en av våre lærere en reise til Nicaragua i 2010, og kom tilbake med masser av opplevelser som hun delte med elevene.

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

51


E 

d.

stby

12

Sommertiden er utstillingenes tid. I disse dager har vi sjansen til å besøke en sterk og fargerik keramikk- og maleriutstilling på Herføl på Hvaler. Utstillerne er en gruppe på fem kunstnere, to fra Vestby og tre fra Guatemala. Primus motor er Hanne Lunder, HVEM ER VAKREST Son. Utstillingen ble I HAGEN HER? åpnet 7. juni, og holdes Akvarellmaleren Jaime Ramirez(til venstre) og keramikeren Carlos Chaclán Våre traktorer er ikke bare hagens stiligste – de holder åpen til 1. juli. deltar begge på utstillingen ”Kulturbro Norge-Guatemala” på Hvaler.

EN STOR  LITEN SITTEKLIPPER  FOR   VILLAEIERE

dessuten gressplenen ren og velklippet. Se de med egne øyne hos din Jonseredforhandler. Velkommen!

Norge – Guatemala på Hvalerutstilling

JONSERED FR 2311 M B&S PowerBuilt (6,8 kW), 5 gir/1 revers, 85 cm bredt klippeaggregat, mulcher­ funksjon eller bakutkast.

LT 2213

for14. 900,sitt Guatemala-engasjement og sin sosiale innsats forLT 2216 dette landet. Med seg på utstillingen har ”Fargekolonien” 18. 900,Utstillingslokalet, med nav- hun med seg tre Guatemalanet ”Fargekolonien”, er den kunstnere: LT 2217 A García – med akvatidligere Nærmat-butikken på Gustavo 22. 900,Herføl, Hvaler. Galleriet er fast reller som sin ”visuelle dagetablert, og holder åpent hver bok”. Kunstneren presenterer sine sanseinntrykk direkte og dag hele sommeren. Her ble utstillingen ”Kulturbro usminket, og gir derved uttrykk Norge-Guatemala” med for gripende beretninger og Copyright © 2012 Jonsered. All åpnet rights reserved. menneskeskjebner fra Mellomstor festivitas 7. juni. www.jonsered.no Amerika. Carlos Chaclàn er utdannet Hanne Lunder Primus motor bak utstillingen keramiker, og har arbeidet som er vår eminente keramiker spesialist for Popol Vuh-museet Hanne Lunder i Son, som er i Guatemala. Han har oppdrag Møllev. 1540fra Vestby. Tlf:latinamerikanske 64 98 06 40 hele den påVestby plass iMølle, kjent stil med16, sine Åpent: Man–fre 07:00 17:00. Lør. 10.00 - 15.00 som farge- og detaljrike arbeider. region, med Maya-kunst Hanne Lunder er også kjent sitt spesialfelt. Arne Eriksen

21 300,-

Copyright © 2012 Jonsered. All rights reserved. www.jonsered.no

Vestby Mølle, Møllev. 16, 1540 Vestby Tlf: 64 98 06 40 Åpent: Man–fre 07:00 - 17:00 Lør. 10.00 - 15.00

Visste du at: eg

er d

lp i hje

m

n"

ate

m ed

"V

Tlf.: 64 93 92 77

Nesoddveien 225, 1455 Nordre Frogn

www.spar-esset.no

52

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

Jaime Ramirez, også han med akvareller, er utdannet ved Den nasjonale Skole for maleri i Guatemala City. Han har deltatt på en rekke utstillinger i innog utland, og mottatt en rekke utmerkelser for sine akvareller. Så møter vi også en grafiker på utstillingen: Jan Svensen fra Fredrikstad. Jan Svensens grafiske blad viser en egenartet verden, og inviterer oss med på en vandring inn i eventyrenes rike. Et hovedtema er forholdet mellom hunden og mennesket. Også Svensen har et sterkt internasjonalt engasjement, hvor Mellom-Amerika står sentralt.

...at den sterkeste muskelen i kroppen er tunga. ...at det er umulig å nyse med øynene åpne. ...at hvis du fiser i et sett for 6 år og 9 mnd, vil du ha laget nok gass til å lage samme energien som en atom-bombe. ...at du ikke kan gjøre selvmord med å holde pusten. ...at det er mer sannsynlig at du blir drept av en champagne kork enn av en hoggorm. ...at høyre vendte mennesker lever i snitt 9 år lengre en venstre vendte mennesker.


Har du punkterte/duggete eller sprukne

ISOLÉRGLASS? Ny generasjon Energispareglass S1 med argongass og Super-Spacer (varmkant) U-Verdi ned til 1,0

UTSKIFTING TIL ENERGIGLASS HJELPER DEG Å SPARE PENGER! VÅRTILBUD: 2.750,– pr. m2 Prisene er inkl. montering og mva. Gjelder rutestr. inntil 3,3 m2. Større rutestr., be om rimelig tilbud. Tillegg for fasongruter, stillas og kittreparasjoner. Minste beregningsgrunnlag 1.00 kvm.

Vi kommer på gratis befaring, utfører oppmåling uten kostnader og gir deg et uforpliktende tilbud.

Ring oss eller send SMS ”GLASS” til 2077 Tilbudet gjelder ut juni.

B for Barnas boligkonto for Barnas boligkonto Det føles bedre å spare til barna når du vet det går til noe fornuftig.

les bedre å spare til barna når du vet det går til noe fornuftig.

Ring oss på 04800 eller gå til dnb.no og les mer om hvordan fremtiden

Vakt hele døgnet

ss på 04800 blir eller til dnb.no og les mer om hvordan fremtiden littgå enklere med Barnas boligkonto. enklere medDu Barnas boligkonto. kan også komme innom for en hyggelig samtale.

Tlf. 22 64 00 68

Vestby: Rådhusgata 2, 1540 Vestby. Ås: Moerveien 4, 1430 Ås

Etbl. 1968 • 08.00–16.00 Avd. Oslo

God Sommer!

Tlf. 815 45 277

Brobekkveien 104, 0583 Oslo

Avd. Akershus

Soleiefaret 10, 1555 Son

Tlf. 64 95 31 30

Her står jeg ved et tre En stanset vandrer hud mot hud mot én som har sitt feste i muldens mørke himmel slik står jeg og hviler min panne mot treet som reiser seg rolig mot stjernene og uro som hamrer innenfor min hud finner fred ved møtet med denne hardere bark og jeg som intet visste om mitt liv vet nå dette. Her står jeg ved et tre. Jan Erik Wold Foto: Hege Krogseth

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

53


Barn i Guatemala er med på å plante trær ved hjelp av penger fra Brevik skole.Foto: Jose Castro.

Urner og vaser med gjennombrutt magnoliamønster blir et gjennomgangstema i Hanne Lunders utstilling.

- Kunstforeningens sommerutstilling Utstiller i år er Hanne Lunder sammen med Gustavo Garcia Vestby Kunstforening arranger dette året sin årlige sommerutstilling i tiden 7. - 22. juli, i seilforeningens lokaler i Son. Utstillere er vår egen Hanne Lunder sammen med Gustavo García fra Guatemala. Publikum vil dermed få oppleve både keramikk og akvareller. Arne Eriksen

Keramiker Hanne Lunder Hanne Lunder har sitt velutstyrte keramikkverksted i Fjellstadbakken 18 i Son. - Vi flyttet til Son i 1990. Da kjøpte vi denne eiendommen og bygde keramikkverksted her, forteller Hanne Lunder. Siden den gangen har det blitt mange, mange arbeidstimer i verkstedet. Her tilbringer jeg veldig mye av min tid, og trives kjempegodt her. Det er fint å ha et fritt yrke. Jeg har det privilegium å få arbeide med det jeg er mest interessert

54

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

utstillingen her i Son, og jeg deltar også nå i en utstilling på Hvaler. Vi tar også med oss at Hanne Lunder har hatt flere utstillinger under sine opphold i Guatemala, en vesentlig side ved hele hennes virksomhet. Hanne Lunder har diplom fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i 1979.

Her ser vi en annen type ornamentikk: Et stort fat dekket med kauri-skjell.

i. Jeg har aldri noen gang kjedet meg, har aldri en kjedelig dag. Interessen driver verket. Jeg kan ikke la være! Jeg jobber alene, men det er likevel ikke ensomt. Jeg kommuniserer gjennom kunsten. Det er viktig ikke å miste grepet på kvaliteten i arbeidet. Begynner en å produsere bare for å tjene penger, er det noe som går tapt. Men du er jo, tross alt, avhengig av å ha en inntekt? - Jeg selger i kommisjon i gallerier, bl a i Galleri Soon, + 15-20 andre gallerier rundt

om i landet fra Lindesnes til nord-Norge. Herunder Villvin galleri i Risør og Lofotens Hus i Henningsvær. I tillegg kommer jo utstillingene. Dem har det gjennom årene blitt mange av. Tre ganger har jeg hatt separatutstilling i Galleri Soon, den siste i fjor, og jeg kan jo også nevne f eks at jeg har hatt utstilling i Galleri Nordstrand, midt i Oslo sentrum. I sommer skal jeg stille ut i Nevernes havn på Helgelandskysten, hele sommeren. Da blir det et langvarig opphold nordpå. Så er det jo sommer-

Sommerutstillingen På sommerutstillingen vil vi få se at Hanne Lunder stiller ut urner, vaser, krukker, skåler og fat – i et vell av variasjoner i størrelse og form. - I tillegg tar jeg nok også med noen skulpturer, supplerer Hanne. For øvrig blir jeg mye selv til stede på utstillingen, og kan fortelle og holde omvisninger. Hanne har alltid vært opptatt av rødfargen. Og ingen tilskuer kan unngå å legge merke til den spesielle rødtonen som også nå går igjen i arbeidene som skal til utstillingen. En touch av rødt, til dels moderert i en litt mørkere nyanse, er kunstnerens særskilte kjennetegn. Men også andre fargetoner hører med for


å gjøre bildet komplett. Det skal være fargevariasjon i flatene! Hva motiver angår, har Hanne Lunder i tidligere perioder hatt magnoliablomsten som et sentralt element. Nå har hun tatt dette motivet opp igjen. En rekke av utstillingsgjenstandene er overdådig overdekket med ornamenter, i rødt, rosa og hvitt. Store og små flater er fylt med magnolia. Et annet gjennomgangsmotiv er blåskjell og kauriskjell, og for øvrig mye blomster og natur, gjenkjennelig for tilskueren. I ornamentikken er det gjennombrutte mønster et markert kjennetegn. I mange av Hannes utstillingsarbeider er den hele, sammenhengende flaten forlatt. I stedet ser vi at flatene er gjennombrutte, med gjennombrudd tett i tett. Videre er arbeidene dekket av et nett av ”grener”, et flettverk som binder inntrykket sammen og skaper liv og bevegelse. En kombinasjon av matte, halvblanke og blanke flater er også med på å skape variasjon. Arbeidene har ofte et stofflig uttrykk, et tekstilpreg. Det gjør at man får lyst til å ta på og berøre tingene. Man får et inntrykk utover det rent visuelle. Banker vi forsiktig på noen av gjenstandene, får vi frem en lyd – i ulik tonehøyde avhengig av gjenstandenes størrelse og form. En utstilling som kaller på flere menneskelige sanser - - - Vi ber Hanne Lunder om å gi oss en beskrivelse av sin arbeidsmetode, som sant å si ikke er noen enkel sak: - Materialet er jo steingodsleire, innleder Hanne. Selve starten på et nytt arbeid består i at jeg dreier en grunnform i leire, og trekker opp linjene i motivet, f eks magnolia eller skjell. Deretter maler jeg på ornamentene som hjelpelinjer, med tusjpenn, og skjærer ut konturene langs hjelpelinjene. De gjennombrutte partiene

skjæres ut med skalpell. Etter dette dekkes hele arbeidet i sin helhet med sort begitning. Så legges fargene på, flere lag med farger, i mange forskjellige valører – på ornamentikklinjene og arbeidet for øvrig.

en dyp beundring for kvinnen som den som skaper og gir liv. Fargene hos Gustavo García er levende og klare, og utstråler livsglede. I sterk motsetning til virkeligheten med elendighet og vold, som han opplever i sitt hjemland.

Deretter følger: Tørking 1. brenning Påføring av glasur 2. brenning, opp til 1.280 grader

VESTBY KUNSTFORENINGS SOMMERUTSTILLING blir også denne gangen, tradisjonen tro, holdt i Soon Seilforenings lokaler – i tiden 7.-22. juli. Sommerutstillingen er høydepunktet i kunstforeningens program for 2012. - Vi er svært glade for at Hanne Lunder takket ja til å stille ut i år, uttaler kunstforeningens leder, Ellen Marie Rode Skaflestad. Dette er første gang Hanne Lunder er hovedutstiller i regi av Vestby Kunstforening. Hun har også med seg sin gode venn

Brenning er spennende. Det er som å hoppe i fallskjerm. Resultatene kan bli helt overraskende. Spenning med brenning! Guatemala Hanne Lunder er kjent for sitt Guatemala-engasjement. – Jeg hadde mitt første møte med Guatemala i mars 1988, forteller Hanne. Da ble jeg fullstendig fengslet av dette landet. Jeg visste da at jeg måtte tilbake igjen. Siden har jeg besøkt dette landet nærmere 50 ganger. Jeg er dypt fascinert av denne mellomamerikanske nasjonens kultur og historie, og er opptatt av folkets levekår. Jeg har adoptert to barn fra Guatemala, og jeg har skrevet boken ”Mitt Guatemala”. Sammen med en sykepleier står jeg bak stiftelsen Clinica Noruega. I hjelpearbeidet vårt, som er basert på frivillighet, er siktemålet hjelp til kvinner og barn i Guatemala, med fokus på helse, utdanning og nødhjelp. Brevik skole har støttet oss med ”aksjon treplanting”. Det førte til planting av 13 000 trær(!), et tiltak for å komme storflom og jordras i forkjøpet. GUSTAVO GARCÍA er med som medutstiller på sommerutstillingen. García er en anerkjent kunstner i Guatemala. Han maler mest akvareller med landskaps- eller kvinnemodeller. Disse motivene er en hyllest til livet, og uttrykk for

Gustavo García fra Guatemala, som med sine akvareller er med på å komplementere utstillingens uttrykk. Kunstforeningen er opptatt av at de som besøker utstillingen, kan få kunnskap om og forståelse for den kunstneriske prosessen som ligger bak de ferdige arbeidene. Vestby Kunstforening setter pris på å kunne holde sommerutstillingen i seilforeningens lokaler. Beliggenheten her er meget tilfredsstillende. En slik utstilling bør være der folk ferdes, sentralt plassert. På åpningsdagen 7. juli blir det servering, musikk og anledning til å kjøpe lodd i kunstforeningens årlige kunstlotteri. I utstillingsperioden holdes utstillingen åpen flere timer fra kl 12.00 på alle ukens dager, unntatt mandag. På mandager holdes stengt.

Akvarell av Gustavo García, Guatemala-kunstneren som også blir godt representert på sommerutstillingen. Foto: Rune Lunder. VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

55


Workshop for iherdig innsats: En workshop med bandet Kvelertak er en takk for iherdig innsats gjennom året. Sammen med Kvelertak var: Lisa Nielsen (17), Jakob Engen (18), Marius Duas (17), Tordar Tømmervik (16 ½), Einar Høitorp (17), Steffen Pettersen (17). David Grønneberg(18), Thorbjørn Bonvik(17) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Morten Nygaard.

Gruppen er også travelt opptatt med låtskriving og i august reiser de til USA for å spille inn nytt album, likevel synes de det er greit å ta seg en pause i innspillingen for å inspirere Crew-ungdom på Teten.

En del av Crewet viser sin kunnskap for Kvelertak.

Kvelertak til Teten Medlemmer fra rockegruppa Kvelertak fra Stavanger kom til Teten for å holde workshop. Der ble de godt mottatt av lærevillige crew representanter. Inger Eide Nordseth

turnerte rundt på skoler i Norge, blant annet i Hedmark.

Kvelertak ønsker å kalle seg en rockegruppe og spiller rock, hardrock/metall musikk. De har vunnet spellemannspris, spilt til gull og er godt kjent i utlandet. Bandet har seks medlemmer totalt og er representert av Kjetil Gjermundstad (26), trommer, Bjarte Lund Rolland (29) og Maciek Ofstad (24) begge gitar. I fjor var de fast innslag i Den kulturelle skolesekken, da de

Vi lærer av dem Tilhengerne til bandet er i en alder av 18-20 år, og de forteller at det da faller seg naturlig å jobbe med denne gruppen ungdom og kunne gi noe tilbake. - Vi synes det er gøy at ungdom er interessert i det vi holder på med, vi liker å ha det gøy sammen med dem, og vi lærer like mye av dem på en slik worskhop, forteller Bjarte Lund Rolland.

56

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

Hele gjengen er samlet på Teten til en felles lunsj før de starter arbeidet en knapp time senere. - Vi så dem første gang på Granitt Rock og da var vi bare helt ”solgt”, vi var så heldig å få møte dem der etterpå, det var veldig kult, forteller Tordar Tømmervik (16 ½). Han er en av de åtte som er med på workshop. Deltakerne er til vanlig med i tre lokale band. Selvgående Crew medlemmer. Morten Nygaard er lydtekniker og bandkoordinator. Han leder og koordinerer crewet. - Det er fantastisk at vi fikk dem hit i dag, forteller han ivrig opptatt med å få på plass de siste tekniske detaljene. Teknisk crew er med på gjennomføringen av konserter i regi av Vestby kommune. De har ved flere anledninger gjennomført konserter på egenhånd. De får ikke lønn, men de får mat og drikke under arrangementet samt opplevelsen som

følger med på kjøpet. Som crewmedlem vil de få attest fra kommunen på hva de har gjort, som kan telle i arbeidslivet/ studieopptak senere. Anne Marit Engen er nærmiljøkoordinator og klubbleder. Hun forteller at de er veldig selvgående og dyktige når det gjelder arbeidsoppgavene de får. Og oppgavene er mange, alt fra å lage plakater, henge opp disse og kjøre lyd og lys. - Crewet gir opplæring til nye crewmedlemmer, og de får oppleve gleden av å være en ressurs for andre. De får også ledererfaring og kompetanse i arrangementsgjennomføring, noe de kan de kan nyttiggjøre seg som musikere, eller i annet arbeid senere i livet, forteller Engen. - De har sett fram til dette lenge, og det er en slags betaling, vi ønsker å gi dem noe ekstra siden de yter en så stor innsats gjennom året, sier Engen. - Ja, dere gjør virkelig en bra innsats med ungdom her i Vestby Kommune tilføyer Maciek Ofstad fra Kvelertak. Hjemme hos oss finnes det ikke et eneste tilsvarende tilbud for ungdom, avslutter det populære band medlemmet.


Intet oppdrag for lite, og intet oppdrag for stort Til alle anledninger Intet oppdrag for lite Intet oppdrag for stort Sjåførene våre har 1. klasses turlang erfaring, og busser fra bringer Dem trygt i 10 til 65 seter Vi har busser fra 7 til 83 seter. Nye busser og serviceinnstilte sjåfører havn som vil gjøre alt de kan for å gjøre turen så hyggelig og behagelig som mulig. Alle våre store busser har standardutstyr klimaArrangertesom turer fleste De Luxanlegg, toalett og De sikkerhetsseler. og utflukter hvor bussene er utstyrt Vårt hovedkontor imed: Vestby er ikke langt unna Østlandets tre store måltider hoteller Kjøleskap, flyplasser; Gardermoen, Torp og Rygge. og evt. ferger er toalett, air-condition, Vi kan gi deg forslag til dagsog uketurer, inkludert. og er behjelpelig med video, mobil-telefon, opplegg av hele turen. kaffe-koker, kjøkken For Schau's Buss har vi tre "verdier" somneste vi skal ståDe for:bruker Kontakt oss for tilbud gang Positivitet - Stolthet - Lagånd busstransport.

Opplevelsesdager for hele familien. 18 forestillinger fra 28. juli til 19. august kl 12.00 og kl 15.00. Forestilling kr. 200 Eventyrpakke kr. 300 på www.billettservice.no Anbefalt fra 3-10 år. Veibeskrivelse www-holen-bokcafe.no

I årets forestilling inviteres publikum med på Honningmysteriet. Manus: Teater Krummelanke v/Hanne Dahle Musikk: Øyvind Denstad Dukkemaker: Kari Noreger Lyd/Lys: Glenn Gundersen Regi: Tone Runsjø

74

Vestbyvn 15, Vestby Tlf. 64 95 61 61 Fax: 64 95 19 56 www.schaus.no

Vestbyvn 15,1540 Vestby. Tlf. 64 95 61 61 Fax: 64 95 19 56 VESTBY NYTT NR. 12 - 2002

AUGUSTUTGAVEN Materiellfrist: 7. august

ÅS

Utgivelse: NYTT 16. august

VESTBY

NYTT

Rekkverk Vi tilbyr deg alt fra Håndløper produktutvikling til ferdig Trapper monterte produkter! Balkonger Gangveier Reparasjon Drøbakveien 255, 1430 Ås, • Tlf: 64 94 59 60 Fax: 64 94 59 61 • www. follo-produkter.no Mek. verksted post@follo-produkter.no

Din lokale leverandør av metallprodukter!

- mest lest i Vestby!

OPPLAG 7.500 EKSEMPLARER Boks 239 • 1541 Vestby • Tlf. 64 98 52 80 • Fax. 64 98 52 89 www.mediasenteret.no • post@mediasenteret.no

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

57


Dyrenes side Nå er det snart sommerferie! Nå er det snart sommerferie! Skrevet av Dyrlege Kristin Engesæth - Vestby Dyreklinikk

Vi gleder oss til sol, bading og varme. Mange har planlagt ferie i lang Vi gleder oss til sol, bading og varme. Mange har planlagt ferie i lang tid tid og forventningene er høye. Endel skal også reise til utlandet og og forventningene er Det høye. har bestilt tur for flere måneder siden. er viktig at dyrene også hunden borte, påkjørt Vi gleder ossi planlegging til sol, bading og varme. Mange har planlagt ferie i lang tid er inkludert av ferie. Hva skal man gjøre med dyrene; Endel skal også reise til utlandet og harUndersøk bestiltogså turmed forambasflere Blir måneder siden. og forventningene er høye. saden for det landet reisen eller skadet, kan man med Skal de være igjen hjemme, eller skal de bestilt bli medtur påfor tur? Endel skal også reise til utlandet og har flere måneder siden. Det er viktig at dyrene også er inkludert Hva skalfinne eier. gåritilplanlegging om det er spesielle av krav ferie. en enkel avlesning Det er viktig at dyrene også er inkludert i planlegging av ferie. Hva skal som stilles. lenger godkjent blodprøve tatt Avlesere har Viking, poman gjøre med dyrene; Skal dyrene; de være igjen hjemme, eller skal de bli med man gjøre med Skal de være igjen hjemme, eller skal de bli med Dyrlege etter minimum 120 dager) liti og alle dyrleger. Det er på tur? Kristin Engesæth på tur? - Vestby Dyreklinikk Før hjemreise fra ferie og i enkelt å få sette inn en slik

løpet av siste 10 dager før chip og kan gjøres både på innreise tilbake til Norge, skal valper og unge katter. Id reman oppsøke dyrlege for å få gistrering skjer hos dyrlege. PENSJONATER I NÆROMRÅDET: ormekur. Dette skal attesteres i passet til dyret. Det kreves i På reise til Sverige med dyr tidligst når den er tre måneder Engene gård Dyrepensjonat, Det finnes flere gode hunde- og kattepensjonater i området. Bettinas hundepensjonat, Follo gammel. Ved førstegangsvak- tillegg ny behandling i Norge Fra 11. mars 2011 kom det Engene Dyrepensjonat, Follo senest 1 uke etter hjemkomst, rabiesvaksi- hundepensjonat, en ny forskrift for innførsel kattepensjonatgård og Drøbak Hun- sinering regnesBettinas må også attesteres av av katter og hunder mellom nasjonen som gyldig først 21 dette dehotell er gode alternativer. kattepensjonat og Drøbak Hundehotell er gode alternativer. og Norge. Noen av pensjonatene tar også dager etter at vaksinasjonen er dyrlege. Noen av pensjonatene tar også i mot kaniner og gnagere. Sverige utført. Hvis dyret vaksineres Alle hunder og katter over i mot kaniner og gnagere. igjen regnes vaksinasjonen Id-chip merking er også et 3 måneder skal behandles som gyldig fra datoen vaksi- krav før man tar dyret med mot revens dvergbendelorm. nen ble gitt, hvis gyldigheten på utenlandsreise. Dersom man skal på av forrige vaksinasjon ikke I tillegg er det enkelt å finne dagstur er det krav om enhar gått ut da ny vaksine ble tilbake til eier dersom hunden gangsbehandling i løpet av gitt. Vaksinasjonene skal være eller katten blir borte. Det er de siste 48 timene. absolutt å anbefale til alle Dersom man har feriested dokumentert i passet. Sjekk i tillegg www.mattilsy- hunder og katter! i Sverige og jevnlig passerer Det er en liten elektronisk over grensen holder det med net.no sine hjemmesider. brikke som settes under huden behandling hver 28. dag. Hvilke bestemmelser som på dyret. Brikkens tallkode Det har kommet et midTil utlandet med dyr gjelder for reise til Norge og registreres i dyreidentiet sin lertidig unntak fra krav om Nye regler fra 01.01.12 I utgangspunktet kreves pass, for innførsel av hund, katt og database med navn, adr og- resept på Droncit i minste id-chip merking og 1 rabi- ilder bestemmes av alder og telefonnr til eier og dyrets pakning.- kjøpes på apotepersonalia. ket. esvaksine. (Det kreves ikke hvilket land det reiser fra. Dyret skal være vaksinert PENSJONATER I NÆROMRÅDET: mot rabies med en godkjent Pensjonater nærområdet Det finnes flerei gode hunde- og kattepensjonater i området. Engene gård Dyrepensjonat, hundepensjonat, Follo etter vaksineproduDet finnes flere gode hunde-Bettinas og vaksine kattepensjonat og Drøbak Hundehotell er gode alternativer. sentens anbefaling, vanligvis kattepensjonater i området. Noen av pensjonatene tar også i mot kaniner og gnagere.

58

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012


Vann og fôr på tur Praktisk

reisesett på kjøpet*

Det er viktig å ha med seg nok vann i sommervarmen. Med dette smarte reisesettet vil du ha med 3 liter vann, vann- og fôrskål til hunden. *Ved kjøp av min 3 kg Royal Canin hundefôr får du reisesettet på kjøpet. Et per husstand, så langt beholdningen rekker. Verdi kr 199,–.

- 15% på sammenleggbare kvalitetsbur

og Vari transportkasser, godkjent for fly.

(Tilbudet gjelder så langt beholdn. rekker)

Vi har alt du trenger av fôr og utstyr Her får familiehunden, turkameraten og jaktkompisen fôr, utstyr, pelsstell og kurs. Kattemat og utstyr til katt finner du også.

–Velkommen!

www.fantin.no

Mølleveien 3, 1540 Vestby - Telefon 64 95 31 84 - Mobil 918 88 392 Åpningstider: Man, Ons, Fre: 11-17, Tir og Tor: 11-18, Lør: 10-14


(

HELSE & VELVÆRE

Velkommen til* vår avis annonse nyoppussede salong Merete L. Isaksen

Merete MereteL.L.Isaksen, Isaksen, • Klassisk- & triggerpunktakupunktur • Barneakupunktur sykepleier/ sykepleier/ • Laserterapi, elektroterapi kopping 85 mm • Fødselsforberedende akupunktur akupunktør akupunktørNAFO NAFO Tlf : 988 59 588 www.vestby-akupunktur.no

Sykepleier/medlem av • AKUPUNKTURFORENINGEN

Tlf Tlf::64 6495 9560 6066 66

Tupperingsbørste kr 99,-

55 mm

Barneklipp kr 170,Hull i ørene kr 280,-

Moroccanoil kr 280,-

Renati Rock Hard: 2 for kr 330,Renati Straight Hold: 2 for kr 300,-

TONE&GINE’S KLIPPEKROK

Vestbyveien, 1540 Vestby - Telefon: 64 95 24 10

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

- Linda Godager

Skole i intuisjon og klarsyn - start i september 2012

Reading Healing Husrens Kurs Skole

- Et hus for helse og velvære

TANNVERKET Tlf. 64 95 20 30

Åpningstider: Man., tir., og fre.: 09-17 Ons., tor.: 09-19

60

Sjelens stemme

Tannlege Benny Håkansson Tannlege Erik Giving Tannpleier Therese Perez

Gamle og nye pasienter ønskes velkommen til vårt hypermoderne tannlegekontor.

Velkommen!

* det er lagt til 2 mm “bleed” kant i hv


HELSE & VELVÆRE

Kyssing er viktig for kvinner – menn bruker det for å øke sjansene for sex!

(

KIROPRAKTORENE Elizabeth van den Bosch og Peer Sørnes Autoriserte Kiropraktorer, Medlem NKF

ELIZABE

Vi behandler blant annet:

o Smerter i rygg-, bekken- og hofte. o Ischias, bensmerter og muskelstrekk.

Kvinner kysser ikke hvem eller når som helst. Det kan menn. Et forskerteam ved State University i New York samlet inn et spørreskjema fra over 1.000 studenter (1). I motsetning til mennene, legger kvinner stor vekt på kyssing. De bruker kyssing som en test for å vurdere en potensiell partner, og senere, som en metode å opprettholde intimitet og sjekke status for forholdet. Menn la mindre vekt på kyssing, og brukte det ofte for å øke mulighetene for sex. Videre var de mindre diskriminerende med hensyn til hvem de kysset eller hadde sex med.

Mosseregionens legevakt. Legevakten har nye lokaler i Peer Gynts vei 84 (gamle Mosseporten sykehjem) Legevaktens åpningstid er kl 16-08 på hverdager og hele døgnet i helger og høytider. Vi oppfordrer alle til å ringe på forhånd for å mest mulig riktig hjelp. Telefonnummer til legevakten for alle som oppholder seg i Østfold er 116117. Alle som oppholder seg utenfor Østfold må fortsatt ringe 69 25 33 33

Menn er mer villige til å ha sex med kvinner uten kyssing, med kvinner de ikke er tiltrukket av, og med kvinner som betraktes som dårlige kyssere. For kvinner var kyssing et viktigere bindemiddel i forholdet. I langvarige forhold rangerer kvinnene kyssing som mer viktig enn menn, og ser på kyssing som viktig gjennom hele forholdet. Det viser seg også at menn liker våte tungekyss i motsetning til det andre kjønn. Dr Glenn Wilson, en ekspert på relasjoner ved London's Institute of Psychiatry, beskriver det slik: "Kyssing blir brukt av alle som bonding og testmiddel. Men faktum er at kvinner er mer nøye med hvem de kysser. Menn kan bare gå ut og spre sine frø, mens kvinner må ta mer ansvar på grunn av konsekvensene. Derfor vil de teste mer.”

o Hodepine, migrene og svimmelhet. Bryst- og brystryggsmerter. o Smerter i skuldre, armer, håndledd og fingre. o Barn med kolikk eller KISS. o Henvisning til CT, MR, røntgen, spesialist og fysioterapeut. o Sykmeldingsrett.

VEST PRAK

Vestby Kiropraktorklinikk

Vestheimveien 31, Saglia Helsesenter, Vestby Timebestilling på tlf: 64 95 29 00 - Mob: 98 46 42 22

TANNLEGE Berit Aanerød

Allmenpraksis og spesialutdannet i endodonti (rotfyllinger)

Vestbytorget, 2. etasje Ring for timebestilling: Tlf. 6495 1640

ÅS

NYTT

VESTBY

NYTT

- MEST LEST I VESTBY

: t n e p å r e m m o S 17 aug us t

”Naprapatene gir helsefremmende og effektiv behandling av muskel- og leddplager” - Norges Naprapatforbund

24 juni t .o.me :. 10.00-17.00 M an -tirs-frs: 10.00-19.00 O ns og tor 0-15.00 Lør: 10.0 Mandag–fredag: 10.00–19.00 Lørdag: 10.00–15.00 Rådhusgata 24, 1540 Vestby

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

61


”Drømmen”

som nysirkus

Emil L. Martens behersker luftakrobatikk.

Det ble nysirkus og trapeskunst da ungdomsgruppa Mime i Bifrost satte opp ”Drømmen” på Hølen Skole. Inger Eide Nordseth

Teaterstykket var basert på ”En midtsommernatts drøm” av William Shakespeare. Manuset er utgangspunktet, så har de gjort stykket mer moderne. Handlingen er lagt til en kafé eller rettere sagt et skjenkested på 50-tallet. Ungdommene i Mime er mellom 13 og 16 år og har fått den utfordrende rollen å leve seg inn i en tid de aldri selv har opplevd. Luftakrobatikk og teaterkunst - Vi har blandet nysirkus inn i stykket. Da blander vi inn luftakrobatikk, sykling, balansekunster på enhjulssykkel og stylter samtidig som vi fletter det inn i en forestilling forklarer Toini Rust Kristiansen (15). Hun har vært med i Bifrost i 7 år og stortrives i teatergruppa. I Stykket spiller hun Rockabilly Demetrius som spiller både slem, er litt ufin og veldig dramatisk.

62

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

Silje Martens (t.v.) legger siste hånd på verket når Helene Simensen Bergane (15) sminkes i rollen som ”Erteblomst”.

- Det er uvant å ha en slik rolle, men det er også gøy å spille en slik rolle, ler hun. Hun har fått hjelp av Iben Kajser til å fikse hårfrisyren, som skal være stiv og ligge godt bakover, siden forestillingen utspiller seg på 50 tallet. - Det er greit å forstå hvordan alt var på 50 tallet, men det er vanskelig å vite hvordan en skulle se ut, og frisyren krever sitt. Det er veldig vondt hver gang den skal justeres, understreker hun med en liten latter. - Vi blir utfordret på å gjøre ting til vårt eget, og det synes jeg er bra, avslutter Toini før hun løper tilbake og får justert frisyren før andre akt. Emil Ludvig Martens (14) er en av skuespillerne og har så å si fått det med inn med ”morsmelka", fordi begge foreldrene er instruktører, og hans yngre bror, Ask, er med i en annen Bifrostgruppe. - Jeg syns sjonglering er det

morsomste og jeg har planer om å være med på Nysirkusskole i Fredrikstad i sommer, forteller han. Nyinnkjøpt sirkustelt Regissør Silje Martens er fornøyd med forestillingen og forklarer at denne formen for teater fasinerer henne. - Det er fint å få til en slik teaterform, og ikke minst slippe å bruke dyr i forestillingen. Så er hun imponert over hvordan de improviserer underveis. -Vi har fått midler til å ha flere nysirkus kurs fra Akershus Fylke og vi har kjøpt et sirkustelt på 16 meter i diameter. Vi skal søke å sette opp dette den uka vi skal ha sommerskole. Vi ønsker å sette det opp på grusbanen ved Hølen Skole. Vi tar i bruk teltet første gang på sommerskolen som starter i slutten av juni, og vi tar det ned i etterkant, forteller Silje.

-Det krever også sitt å rigge til med lys og utstyr inne i et slikt telt. Foreløpig bruker vi det vi har, men vi vil søke penger om støtte til dette senere. På sikt er ønskedrømmen at vi kan dra på en liten turne innenlands og gjerne også utenlands, forteller Silje. Utfordrer seg selv Silje Martens prater varmt om ”teaterungdommen ” sin. - Vi utfordres til å gi dem spennende oppgaver, de lærer å ta ansvar, og ikke minst er det spennende å følge dem så lenge. De er flinke til å inkludere hverandre, og nye deltakere blir godt mottatt i gruppa. De har selvfølgelig egen facebook gruppe, og der gir de positive kommentarer til hverandre. Silje forteller det er god stemning i gruppa, spillegleden er på topp og de får lov til å gjøre ”gigs” overfor hverandre. Denne historien er innfløkt med ”spill” i ”spillet, så Silje er imponert over gjennomføringen.


Din lokale dyreklinikk Åpningstider: Mandag - Onsdag: 9-17 Torsdag: 9-19 Fredag: 9-17 Lørdag (butikk): 10-12

Toini Rust Kristiansen (t.v.) som den kompliserte Rockabilly Demetrius, her sammen med Aurora Riekeles.

Slettaveien 2, 1555 Son Tel: 63 00 15 15 E-mail: post@sondyreklinikk.no www.sondyreklinikk.no

ÅS

Son Dyreklinikk

S A L G AV FNYTT ÔR OG UTSTYR

VESTBY

NYTT

Publikum ble tatt med inn i forestillingen, noe som slo godt an. Det er Selma Lewe som tar opp bestillingen.

- De får selvtillitt, skaper gruppefølelse, bygger empati og en trygg sosial setting. Med andre ord et fint sted å være, en frisone avslutter Silje Martens.

- MEST LEST I VESTBY

Din lokale avfallshåndterer! Kontakt oss for leie av avfallscontainer eller kom innom med avfallet selv

Regnbuen Gjenvinning

- en del av AS Follo Truckuleie

Viktige datoer: •

Teatersommerkurset er onsdag 27.juni.- søndag 1.Juli.

1.juli feires Barnas dag i Hølen. Det er deltakerne på sommerkurset som står for underholdning. I tillegg er det klassiske barneleker. Påmelding til sommerkurs: silje.martens@gmail.com

Åpningstider: Mandag–Fredag: 0700 – 1600 Helgen: stengt Containerutleie tlf: 64 86 31 03 Regnbuen Gjenvinning tlf: 64 86 10 16 Du finner oss her: Regnbueveien 4, 1405 Langhus Rett bak Easy 24 og JET bensin

www.follotruckutleie.no VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

63


I sin hule i Randemkroken driver bokbindermester Knut Odin Knudsen fremdeles på gamlemåten med tråd, lim og gullbokstaver. Akkurat slik han lærte det da han begynte i lære i Trondheim i 1952. En lang rekke praktutgaver bærer hans signatur. I sitt 76. år tar han fortsatt mot nye oppdrag. I år kan han feire 60-årsjubileum som aktiv i faget!

Gammel, fiin aargang

Arne Eriksen

En kunstner i sitt fag I 1989 flyttet bokbindermester Knut Odin Knudsen til Vestby sammen med ektefelle Trude, og slo seg ned i Randemkroken, Vestby nord. Her har han frem til dags dato utøvet sitt fag på den måten han selv liker det, et fag som er eldre enn boktrykkerkunsten. Her er det ikke tale om nymotens maskininnbinding, der bøkene kommer ut uberørt av menneskehender. - Det er kun håndverktøy som duger! forkynner Bokbinder-Knut. Jeg har fortsatt mitt gamle lager av shirting, granitol og skinn. Jeg binder inn nytt, og restaurerer gammelt. Jeg tar gjerne mot gamle, medtatte og gulnede eksemplarer av protokoller, bibler, huspostiller, ja, hva det måtte være. Om de er fulle av eselører, bretter, avrevede hjørner, løse blader o s v, er det en utfordring å gi dem nytt liv. Det går for seg på gamlemåten, med tråd og lim, og det må jo gjøres med litt fin hånd. Det er slikt som tar sin tid, det er ikke snakk om noen slags hurtigløsninger. Og i permer og rygger legger du gjerne inn gedigen gulldekor og gullbokstaver?

64

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

Bokbindermesteren i full gang med tråd og lim. Akkurat her foregår innbindingen av en ny årgang av Vestby Nytt.

Bokbindermester Knut Odin Knudsen kan se tilbake på 60 aktive år i sitt fag.

Slik blir gullbokstavene når de kommer ut av pressen.

- Ja, til det benytter jeg løse typer som du ser i settekassen her, løse typer i bly. Til dette har jeg et godt utvalg i forskjellige bokstavtyper, også gotisk skrift. Hvordan foregår denne prosessen - fra bly til gull? - Vel, det er egentlig ikke så veldig komplisert. Først må jo blybokstavene settes sammen til ord, som plasseres i en såkalt skriftkasse, som så plasseres i en presse. Tynt bladgull legges inn, og deretter oppvarming til 150 grader. Ved hjelp av en hendel presses til slutt gulltrykket ned i det ønskede underlaget(se bilde). Det gjelder å holde tunga rett i munnen!


Far var rasende, og skjelte Knut ble hos Julius Maske og smelte. Mora mi gråt: - Du frem til 1960. Da gikk ferden som kunne blitt kontormann! til Hamar og til bokbinder Det var liksom det største hun Morbech. Vel og bra, men den kunne tenke seg. Men det endte fremdeles unge bokbinderen med at jeg, fremdeles bare fikk ikke anledning til å jobbe 15 år gammel, tok spranget som ”ekte” håndverker. I 1971 over i bokbinderlære hos Ju- begynte Knut for seg selv, lius Maske, et høyt anerkjent fremdeles på Hamar. bokbinderfirma i Trondheim. I 1985 oppsøkte jeg NordLærekontrakten løp fra 24. bok bokbinderi på Gjøvik, mai 1952 – nå 60 år siden. forteller Knut. Her fikk jeg Læretiden varte i 4 ½ år, frem se virkelig avansert automattil 24. november 1956. Da fikk produksjon av bøker i SkanGamle utgaver av ”Krigsraa- jeg følgende håndskrevne be- dinavias mest moderne bokbet” blir som nye når bokbin- kreftelse: ”Knut Knudsen har binderbedrift. Det passet meg dermesteren har tatt dem i sine utståt sin læretid og arbeider så avgjort ikke! Disponenten hender. nu som svend”, forteller Knut. var en fornuftig mann, som sa: Og nå ble jeg plutselig ansett Dette passer ikke for deg. Du Et oppdrag som bokbinder- som voksen, og ble tiltalt med er jo håndverker, du. Du kan mesteren minnes med særlig ”de”, mens det gjennom hele ikke stå her og bare trykke på glede, har sammenheng med læretiden bare hadde vært ”du”. knapper. I dette firmaet lærte Knut Det endte med at jeg skaffet hans nære vennskap med trubaduren og visedikteren Vidar alle deler av faget til bunns. Han meg jobb i hovedstaden, der jeg Sandbeck. For en del år siden ble en fullblods håndverker, fikk arbeide på gamlemåten hos fikk Knut forespørsel om å med den tidens arbeidsmeto- bokbinder Julius Johansen. Så ble jeg jo, som alle andre, binde inn Vidar Sandbecks der. Sin svenneprøve avla han seks bind store memoarverk i som et førsteklasses stykke innhentet av pensjonsalderen, ekte skinn. Dette produktet var fagarbeid etter egne tegninger. og nå holder jeg det gående den gode Sandbeck ytterst for- Noe senere fikk han et spesielt som pensjonist – men fortsatt i nøyd med, og meldte tilbake: oppdrag som han husker den sving som bokbinder – i Vestby. ”Kjære Knut! Du er unik! Har dag i dag: - Jeg skulle binde inn en Aksjon menighetsblad tipset riksantikvaren om han I 2008 ble det tatt et initiativ ikke snarest burde frede den gedigen samling av tegninger av Nidarosdomens vestfront. for en innsamling av komplette siste bokbinder i Norge. Hilsen Dette var et meget ærefult årganger av Vestby menighetsVidar.” oppdrag, bildesamlingen skulle blad fra starten i 1947 og frem etterpå sendes inn til Kongen. til året 1974. I 1947 hadde Begynnelsen – og fortsetSå jeg kostet på meg fornøyel- daværende sogneprest Lars telsen Bokbinder Knut Odin sen å kalle meg selv kongelig Kjørsvik startet menighetsblaKnudsen har arbeidet med hoffbokbinder, sier Knut med det, som raskt ble et anerkjent og populært informasjonsorgan bøker så å si hele sitt liv. 15. et bredt smil. september 1936 så han dagens lys i Trondhjems stad. Etter syv år på Bispehaugen folkeskole fulgte overgang til Trondhjem kommunale middelskole. Men en teoretisk utdanningsvei lå ikke for Knut, og det endte med at han ikke fullførte middelskolen. En dag kom han hjem til mor og far og sa: - Jeg orker ikke mer! Jeg har øra fulle av ”durch, für, gegen - - - ” og de andre tyske grammatikkramsene. Jeg klarer ikke denne Knut Odin som nybakt læregutt hos bokbinder utdanningen, jeg vil gjøre noe Maske i Trondheim fra 24. mai 1952. med hendene!

Med disse løse typene i bly lager jeg gullbokstaver, forklarer Bokbinder-Knut.

for kirkelig stoff. Men Kjørsvik ga også plass for mye annet stoff av samfunnsmessig og kulturell art. Disse eldste årgangene av Vestby menighetsblad utgjorde intet mindre enn en lokal kulturskatt, som det gjaldt å ta vare på. Men de var beklageligvis ikke arkivert noe sted. En innsamlingsaksjon ble satt i gang, og resultatet ble over all forventning. Til slutt manglet bare seks numre av de 28 årgangene det var tatt sikte på i innsamlingsarbeidet. Og bokbindermester Knut Odin Knudsen påtok seg selvfølgelig jobben med innbindingen av bladene, som nå foreligger i to store permer oppbevart i Vestby prestegård. Bokbinder-Knut holder ofte på med sin favorittbeskjeftigelse fra morgen til kveld. Han går fullt og helt opp i sitt fag, som er ”morsomt, men ikke lønnsomt”. Han får mange oppdrag, og kan tenke seg flere. Det er bare å ringe og ta personlig kontakt. Men ikke maile!

PS. Kom gjerne med tips om gamle yrker som vi kan skrive om i Vestby Nytt.

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

65


Drømmestipend til gitarist Henrik Wiik

Den 19 år gamle gitaristen Henrik Wiik fra Vestby er i år en av 100 unge talenter som ærefullt mottar Drømmestipendet.

Marit H. Larsen

Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker de å synliggjøre kommunens arbeid for barn og unge, og håpet er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer. Hver kommune kan hvert år nominere ungdommer innenfor ulike kategorier, men det er altså bare 100 ungdommer i hele landet som mottar Drømmestipendet. Stipend til gitarist Også i år kan Vestby skryte av at de har en dyktig ung kunstner som har kommet gjennom nåløyet. 19 år gamle Henrik Wiik imponerte alle i juryen med sin gitarspilling, og selv om han selv ikke synes søknaden ble så bra, så ble tydeligvis juryen imponert over demoen som fulgte med. Det ble full pott, og det synlige beviset på stipendet fikk Henrik overrakt av Ordfører John Ødbehr tidligere i uken. Russ med talent Eventyret startet for mange år siden, da 7 år gamle Henrik fikk sin første el-gitar. Etter noen år fikk han også en akustisk gitar, og det ble undervisning på Vestby Kulturskole. I dag øver 19-åringen 4 timer om dagen, i tillegg til at han spiller

66

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

masse på skolen. I år er unggutten russ, og 3 års videregående utdanning ved Musikklinjen på Ski Videregående er straks unnagjort. Musikklinjen har gitt Henrik enormt mye glede, og han betegnes av læreren som et stort talent. I disse dager har det nettopp vært eksamen, og den unge Vestbygutten bestod med glans, selv om et par av musikkstykkene virkelig var krevende. I tillegg til å spille på sin egen eksamen, så deltok han også som gitarist på eksamensprosjektene til flere av kompisene. Kult med jazz Det blir mange timers øving hver dag, men selv en dyktig gitarist må følge husreglene og være stille etter klokken 22:00. Mens andre kompiser løp rundt på håndball- og fotballbanen, så valgte Henrik å øve på gitaren, men han innrømmer at han også har spilt fotball i hele ungdomsperioden. Musikkinteressen tok til slutt overhånd, og det var aldri noen tvil om hvilken retning utdannelsen skulle gå. Det ble musikklinjen, og det har han ikke angret en dag på. Selv spiller han låter innenfor alle genrer, men Henrik medgir at han har en forkjærlighet for jazz, rock og metall. Drømmen er å ta bachelorgrad i utøvende jazz eller jazzpedagogikk, og bli musikklærer. Drømmer om USA Egentlig håpet Henrik på å få mulighet til å studere

Vinner av Drømmestipendet 2012 er gitaristen Henrik Wiik fra Vestby

videre med musikk etter videregående, men en sprukket blindtarm satte stopper for opptaktsprøvene på Musikkhøyskolen. Dermed ser det ut til å bli et jobbeår med musikk, og forhåpentligvis videre musikkstudier ved Universitetet i Agder. - Og så må jeg få et år i USA, sier den dyktige gitaristen. Kanskje Drømmestipendet på ti tusen kroner kan være startpakken på utenlandsstudier, men studier i utlandet kan koste opp mot tre hundre tusen kroner i året, så kanskje jeg skal investere hele premien i lotto og se jeg kan stikke av med en milliongevinst, fleiper unggutten. Spiller nesten alt Henrik Wiik spiller selvfølgelig også i band med navnet Prime Exit, og guttene har

holdt sammen siden de startet på videregående. Og at de er dyktige er det ingen tvil om, for alle bandmedlemmene har faktisk tidligere fått Drømmestipendet. Hovedinstrumentet på musikklinjen disse tre årene har naturligvis vært el-gitar, men denne unggutten kan også traktere både piano, sang, trommer, kontrabass, saksofon, og sågar fiolin. Låtskriver er han også, og flere av låtene har blitt til på musikkrommet i underetasjen hjemme. Musikalske forbilder er blant annet Dream Theater, og en av deres låter var eksamensstoff. I tillegg har Henrik flere norske artister som han liker godt, blant annet Ole Børud og Circus Maximus. Tøff bransje På musikkrommet ruver vanligvis en 50-kilos forster-


ker, et trommesett og flere sett med gitarer, både el-gitarer og akustiske. Favorittgitaren er kjøpt og bygget om for å passe best mulig, og denne passes godt på. – Selvfølgelig har jeg hatt perioder hvor jeg har vært langt nede i kjelleren og drittlei, innrømmer den unge gitaristen, men da setter han seg ned og hører på musikk, og motivasjonen kommer tilbake. Han er også forberedt på at det kan bli tøffe tider fremover, for 19-åringen har valgt en tøff bransje, men da er det bare å øve, øve, og høre, høre, sier han selv.

en enkel gitar i ferieparadiset. Utover høsten venter flere spilleoppdrag, og selv synes han det er morsomt å kunne tjene litt på musikken sin. Som så mange andre unge musikere, er en del av musikken til Henrik lagt ut på You Tube, iTunes og Spotify, så her kan Ola Nordmann få en smakebit av den talentfulle gitaristen. Men vær obs på at vår unge musiker har en navnebror oppe i Tromsø som han slett ikke liker å bli sammenlignet med, så hold dere unna Henrik ”The Hustler” og finn riktig Henrik Wiik.

Ingen ferie uten gitar Nå som eksamen er over, gleder musikeren seg til et lengre ferieopphold i Thailand. Gitaren blir hjemme, men han innrømmer at han ikke kommer til å overleve i fire uker uten en gitar mellom hendene, så det blir nok lagt noen kroner i

Arne,s Elektroinstallasjon AS – elektrikeren for hele Follo Medlem av elektrikerkjeden

Brekkev. 19 - 1430 ÅS - Telefon 64 97 20 00 Mobil 93 01 86 59 E-post: arne@arneselektro.no

Reparer bilen nå,

og betal om 4 måneder! ER BILEN KLAR TIL FERIEN?

Husk at du kan reparere bilen nå, og få 4 mnd betalingsutsettelse. Spør oss om tilbud og mer informasjon.

GOD SOMMER! Follo Autosenter AS Støttumveien 9 B 1540 Vestby Tlf: 64 98 22 50

Åpningstider: Mandag - torsdag: 07:30 - 17:00 Fredag: 07:30 - 14:00

Tlf. 90 97 67 27 / e-post: arne@awh.no 1555 SON

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

67


ÅS

Nødvendig forklaring «Hvor lommer jeg fra? Hvordan har dere fått meg hit?», spurte lille Johan faren sin Faren vred på seg, og stotret og stammet, men fikk da til slutt frem en forklaring han var noenlunde fornøyd med. «Men hvorfor spør du om dette nå, gutten min?», spurte han. «Jo, for det er kommet en ny gutt i blokka, og han sier han kommer fra Røros!» NYTT

VESTBY

www.fiat.no

• Graving, sprenging og transport - tomter og grøfter - drenering rundt hus - steinmurer • Snørydding/feiing

NYTT

- MEST LEST I VESTBY 24.04.2012

Ditt bilverksted i Vestby Vi reparerer alle bilmerker

Tlf.: 64 95 00 88 • Mob.: 90 79 09 22 / 90 52 99 15 www.finstad-anleggsdrift.no

MÅNEDSMAGASINET

Aerobil-NY:Layout 1

Svarthagsveien 2, 1540 Vestby,Tlf. 64 98 33 33 lager iler på Faks.: 64 98 33 34, E-post: epost@styleauto.no - brukte b sser skla Lørdagsåpent fra 10.00 - 14.00 i alle pri

12:10

Side 1

}

oo z -

o} zo

NYE M{ZD{ CX-5, MED SKYACTIV-TEKNOLOGI FRA KR

289 000,FIREHJULSDRIFT, DIESEL AUTOMAT FRA KR 392 600,-

• Fantastiske kjøreegenskaper • Drivstofforbruk fra 0,46 l/mil • CO2 -utslipp fra 119 g/km • i-stop (start/stopp) • Sterke motorer, diesel 150 hk (380Nm), bensin fra 160 hk • Tohjuls- eller firehjulsdrift • 6 trinns manuelt- eller automatgir • 1800-2000 kg tilhengervekt • Klasseledende aktiv sikkerhet med blant annet autobrems (SCBS) Velkommen til prøvekjøring!

SKYACTIV technology

Bestill prøvekjøring, se film, og få mer informasjon her.

Teglvegen 16 v/Ski Ishall, 1400 Ski.

Tlf. 64 91 19 40 68

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

www.aerobil.no

Drivstofforbruk kombinert kjøring 4,6-6,6 l/100km. CO2 -utslipp 119-155 g/km. Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti og inntil 10 års veiassistanse. Priser inkl. frakt og lev.omkostn. på kr 4900.- Årsavgift tilkommer. Utstyrsnivået på avbildet bil kan avvike fra priseksempelet.

mazda.no


Krøderbanen

Hver søndag i juli og august kjøres veterantog med damplo- For mer info: www.njk.no/kroderbanen-norges-lengste-museum komotiv og vogner med teakpanel og åpne endeplattformer på Krøderbanen. Banen er 26 km lang og går fra Vikersund til Krøderen stasjon, som ligger i sørenden av innsjøen Krøderen. Togturen tar en time hver vei. Hovedtogene har også en vogn med rullestolheis og toalett tilpasset funksjonshemmede (ikke motorvogntog og skumringstog). På søndagene fra 1. juli tom. 5. august kan man gå av toget på Kløftefoss og se på westernshowet som arrangeres i Deadwood City. Den 5. august arrangeres et togran i westernstil. Lørdag 18. august kjøres også et skumringstog fra Krøderen til Sysle og tilbake. Dette toget er kun belyst med petroleumslamper. Fra Vestby kjører man til Vikersund på litt over en time. Det er parkeringsmuligheter både i Vikersund og på Krøderen stasjon. Toget fra Oslo S kl. 10.37 til Bergen stanser på Vikersund, og Krøderbanens togtider er lagt opp til at veterantoget skal korrespondere. Veterantoget fra Krøderen korresponderer med tog fra Bergen til Oslo S, med avgang fra Vikersund kl. 16.15.

En hyggelig sommeraktivitet for hele familien!

VAREBILER SOM LEVERER GODE ARBEIDSDAGER

VAREBILER SOM LEVERER GODE ARBEIDSDAGER

DRIVE THE CHANGE

Verdensnyhet! 24.04.2012

12:10

Kangoo ZE leveres som Elbil fra September

Side 1

o}

o -z

o} zo

RENAULT LEASINGPRIS

RENAULT LEASINGPRIS

995* pr995* mnd

KANGOOKANGOO

• • • • • •

NYE M{ZD{ CX-5, MED SKYACTIV-TEKNOLOGI

RENAULT LEASINGPRIS

FRA KR

TRAFIC 2.495*

EXPRESSEXPRESS pr mnd

1,5 dCi 75hk 3m3

mazda.no

1,5 dCi 75hk 3m

3

2.0 dCi 115hk L1H1 5m3

pr mnd

LEASINGPRIS RENAULT 289 000,-

TRAFIC 2.495*

FIREHJULSDRIFT, DIESEL AUTOMAT FRA KR 392 600,2.0 dCi 115hk L1H1 5m3

pr mnd

Drivstofforbruk kombinert kjøring 4,6-6,6 l/100km. CO2 -utslipp 119-155 g/km. Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti og inntil 10 års veiassistanse. Priser inkl. frakt og lev.omkostn. på kr 4900.- Årsavgift tilkommer. Utstyrsnivået på avbildet bil kan avvike fra priseksempelet.

Aerobil-NY:Layout 1

• Fantastiske kjøreegenskaper • Drivstofforbruk fra 0,46 l/mil GRAND CONFORTGRAND INNHOLD CONFORT INNHOLD GRAND CONFORT INNHOLD GRAND INNHOLD • COCONFORT 2 -utslipp fra 119 g/km • i-stop (start/stopp) • El.vindusheiser • Klimaanlegg m/tilleggsvarmer • El.regulerbare sidespeil m/varme Klimaanlegg • Sterke motorer, 150 hk • diesel El.vindusheiser m/impuls • m/impuls Klimaanlegg m/tilleggsvarmer • El.regulerbare sidespeil m/varme • Klimaanlegg • El.regulerbare sidespeil m/varme • ESP m/ASR Radio/CD-spiller (380Nm), bensin 160 hk • fraEl.regulerbare sidespeil m/varme • ESP m/ASR • Kjørecomputer • Radio/CD-spiller •• Kjørecomputer • Fjernbetjent sentrallås • Integrert Tom Tom-navigasjon Midtarmlene m/oppbevaringsrom Skyvedør m/vindu høyre side • Tohjuls- eller firehjulsdrift • Fjernbetjent sentrallås • Integrert Tom Tom-navigasjon • Midtarmlene • Skyvedør • Cruisecontrol • m/oppbevaringsrom Radio/CD-spiller m/Bluetooth Hylleside over fører Fjernbetjent sentrallås m/vindu •høyre • 6 trinns manuelt- eller automatgir • tilhengervekt Cruisecontrol Hylle over •fører • Fjernbetjent sentrallås • Armlene for•fører Radio/CD-spiller m/Bluetooth Ryggesensor • Beskyttelse av vareromsgulv• Høydejusterbart førersete m/varme • 1800-2000 kg formed fører • Ryggesensor • Beskyttelse vareromsgulv • Høydejusterbart førersete m/varme • Kjørecomputer • avTilhengerfeste • Vinterhjul El.vindusheiser m/impuls • Klasseledende• aktivArmlene sikkerhet • Beskyttelse•av vareromsgulv • Kjørecomputer Tilhengerfeste • Vinterhjul • Skyvedør m/vindu høyre side • El.vindusheiser m/impuls blant annet autobrems (SCBS)

Følg oss på facebook.com/renault.norge

SKYACTIV

• •

Skyvedør m/vindu venstre side Høydejusterbart førersete m/varme

Vinterhjul •

technology

• •

• Beskyttelse av vareromsgulv Skyvedør m/vindu høyre side Velkommen til prøvekjøring! • Vinterhjul Skyvedør m/vindu venstre side Høydejusterbart førersete m/varme

Følg oss påogfacebook.com/renault.norge *Alle leasingpriser er fra-priser, eks. mva. etabl.gebyr., men inkl. frakt, lev.omkostninger og termingebyr. Kangoo forskudd kr 34.900. Trafic forskudd kr 39.900. 3 år/45.000 km. 4,6% nominell rente. Forbruk blandet kjøring, fra 0,52 l/mil til 0,69 l/mil og CO2-utslipp fra 137 til 180 g/km (gjelder begge bilene). Avbildede modeller kan ha avvikende farge og utstyrsnivå fra pristilbud. www.renault.no

*Alle leasingpriser er fra-priser, eks. mva. og etabl.gebyr., men inkl. frakt, lev.omkostninger og termingebyr. Kangoo forskudd kr 34.900. Trafic forskudd kr 39.900. 3 år/45.000 km. 4,6% nominell rente. Bestill prøvekjøring, fra pristilbud. se film, Forbruk blandet kjøring, fra 0,52 l/mil til 0,69 l/mil og CO2-utslipp fra 137 til 180 g/km (gjelder begge bilene). Avbildede modeller kan ha avvikende farge og utstyrsnivå og få mer informasjon her.

www.renault.no

Teglvegen 16 v/Ski Ishall, 1400 Ski. Tlf. 64 91 19 40 www.aerobil.no

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

69


Vestby Hagelags skotske styremedlem, Charles Jeffrey, inviterte for tredje gang til Storbritannia-tur. Denne gang til Wales. Jan Fredrik Stubberud

Tidligere har han tatt oss med til både Scotland og England. De to foregående turer har vist at den samme herr Jeffrey er en utmerket turplanlegger og reiseleder. Derfor var det lett og bli med ennå en gang. ( Selv om undertegnede gruer til enhver utenlandsreise, noe jeg bestemt gir uttrykk for. Tross det blir jeg med, og vel av gårde koser jeg meg sammen med de andre.)

Wales,nesten like vakkert som Norge!

Staselig, men det koster å holde ved like.

70

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

Så dro vi da, fire damer og to mannfolk med fly til Manchester. Der ventet bil med god plass til seks. Vår guide Charlie kjørte oss trygt og godt fra sted til sted. Damene satt bak i bilen mens jeg liksom skulle være ”co-pilot”. Det ble nok mest ”co” og lite pilot for meg. Jeg vet ikke hvorfor, jo forresten; jeg vet, for i Storbritannia kjører folk på gærne siden av veien, og kommer du til Wales er det ikke bare venstrekjøring, der snakker og skriver de i tillegg et aldeles uforståelig språk, i hvert fall for meg. Derfor kun ”co”. Det ble varslet fartsreduksjon ved å skrive ”Araf” i vegen. Oversatt til engelsk ble det ”Slow”. Navn på byer og steder kan fort begynne med for eksempel to l-er eller to f-er. Vi bodde de to første netter i en by som heter Llandundno. Jeg vil ikke engang prøve å uttale det. Men det var både koselig og pent der. Bare for å illustrere dette med navn: Vi var i en liten landsby som heter ”Blaenau Ffestiniog”. Der besøkte vi et slott med en flott hage som på lokalspråket heter: ”Plas Tan y Bwlch”. Ja, du leste riktig! ►


Velkommen til Ramme Havlystpark! Vi ønsker deg et riktig hyggelig besøk i Norges kanskje vakreste hemmelighet. Ramme Havlystpark er en privat hage med skulpturer, planter og vakre installasjoner. Velkommen til vårt friluftsteater og hagevandring

på smale naturstier. Vi tilbyr servering, men du kan også nyte medbragt niste på tunet ved gårdskafeen. - Velkommen til Ramme Havlystpark og en reise mellom drøm og virkelighet!

Åpen Hage i perioden 30. juni til 19. august Tid: kl 12.00 - 16.00. Entré: 120 kr

Sommerprogram / arrangementer

Lørdag 30. juni Lørdag 7. juli Lørdag 14. juli Lørdag 21. juli Lørdag 28. juli Lørdag 4. august Lørdag 11. august Lørdag 18. august

Søndag 1. juli Søndag 8. juli (konsert kl 18.) Søndag 15. juli Søndag 22. juli Søndag 29. juli Søndag 5. august Søndag 12. august Søndag 19. august

2-3. juni 10. juni 13-24. juni 8. juli 1-2. sept

Hagedager Konsert med Nordstrandhøgda Strykeorkester, kl. 14.00 (Ca 40 talentfulle barn, 6-14 år.) Ramme Shakespeare-festival Konsert - Kalenda Maya, kl. 18.00 (Parken åpner kl. 17.00) Hagedager/Bondens market

RAMME HAVLYSTPARK www.rammegaard.no


► Vi ble ønsket velkommen til omvisning i Tÿ A Gerddi, som på engelsk blir House & Garden. Jeg assosierer walisisk med samisk. For oss som ikke kan, er slike språk uforståelig. Men bortsett fra det: Wales er husdyrenes rike. Masse sauer beiter ute året rundt. Storfe gikk også i store flokker på gode beitemarker. Alle beitedyr nyter godt av vennlig klima, og fikk, så vidt vi vet, gå i fred for rovdyr. Vi registrerte kun et par steder der korn var sådd. Når dyr beiter ute hele året, var det heller intet behov for lagring av fór. Derfor var det langt mellom ”traktoregg”. Harmoni og fred

72

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

hersket blant folk og dyr i vakkert og innbydende landskap. Inne blant alt dette, gjerne omkranset av gedigne eikeskoger, dukket de opp: Store, staslige slott. Alle med storslagne hageanlegg, slike som de vi besøkte. Vi så resultater av Storbritannias storhetstid som svært få i dag har muligheter til å eie og drive videre. Klimaet tillater import av sjeldne eksotiske planter og blomster, noe datidens eiere med botanisk sans visste å utnytte. Det fordret mange flinke hagearbeidere hos godseierne. Men storhetstiden tok slutt og det ble, som nevnt, for kostbart å sitte med slike

gods. Vi var på slottet”Errding”. Der fikk vi, i tillegg til hagen, se hvordan folk levde. Vi kunne godt fornemme TVserien ”Upsters and Dawnsters”. Vi så tjenerstaben avbildet i arbeidsrommene de hadde ”dawnsters”. Vi så kjøkken med diger kullfyrt komfyr, anretning og det de trengte til sine daglige gjøremål. Vi kunne telle bjeller fra herskapets forskjellige rom. ”Upsters” var det staselige rom. Gedigent møblert. Utsøkt servise, flotte vaser, gull og glitter. Kullfyrte peiser i alle rom. Soverom med himmelsenger. Men det varte som kjent ikke evig. Private stiftelser, de fleste basert på frivillighet og gaver, holder i dag flesteparten av slike attraksjoner i hevd. Dette er ikke enestående for Wales, vi finner dem, både i England og Scotland. Alle hus og slott var bygget i stein. Det må ha gått med masse stein, og spørsmålet ble da: Hvor kommer all denne stein i fra? Vår eminente reiseleder tok oss med til et enormt skiferbrudd, der all grå stein i murene samt taktekke ble tatt ut. Bruddet er fremdeles i full drift. Fjellet er digert og vil nok kunne produsere skifer og stein til tak og murer i mange, mange år.

Min kjæres forkjærlighet for blomsten ”Streptocarpus” (på norsk: ”Vrifrukt”) fikk full uttelling i ”Dibleys Streptocarpus Nursery & Garden” i landsbyen Llanelidan. I et enormt drivhus kunne vi beskue 50.000 (femti tusen!) slike planter, og de var alle i full blomst! Dersom jeg forsto riktig, kunne hele anlegget drive fram en halv million slike planter. Men så eksporterte de da også til hele EU - området og enda litt. Enormt!!! I småbyer og landsbyer var der ingen Rema eller Rimi. Derimot kunne du kjøpe lokale produkter i de forskjellige butikkene. Frukt, grønnsaker, melk og brød, alt med lokalt tilsnitt. Innbydende slaktebutikker tilbød virkelig ferskvare. Det ble handlet direkte med produsenter som satte sin ære og stolthet i å levere førsteklasses vare. Vi opplevde i hvert fall ingen kjedemakt som kvalte privat initiativ der vi dro fram. Aner ikke hvordan det er i de store byene, der handlet vi ikke. Vi hadde seks dager til rådighet. Det sier seg sjøl at vi ikke kunne få med oss hele Wales, men Charlie, med god hjelp av sin kjære Christine, beviste nok en gang at han kunne lage et reiseprogram som ga oss varige minner om en del av Storbritannia som bød på både frodighet, vennlighet, harmoni, uforståelig språk og ikke minst, slott med gedigne hageanlegg. Derfor: En STOR TAKK til dere to som la alt til rette for oss, og sjåførens imponerende venstrekjøring: Christine, Ragnhild, Greta, Sølvi, Gerd og ”Co” (pilot) Jan Fredrik.


edl

v

Bord 180 x 100 cm + 6 stoler m/puter Før. 9.995,- (B-vare)

OLGA Bord + 6 stoler

6.995,SPAR 3.000

SALG

r i e l g b l mø a v t u age t r Sto sfrie h d l o ikeh

Bord 180x96 cm. Sølv eller svart.

TAMPERE 3 seter + 2 stoler og bord

PRIMUS Bord + 6 stoler og parasoll

3.995,-

3.995,-

SPAR 1.000 Leveres flatpakket

WIEN Hammock m/tak

PAULINA Bord + 6 stoler m/puter

14.995,-

2.995,Putesett til hamock fra kr. 895,-

PAULINA i grå kunstrotting. Bord 220 x 95 cm Bord 160 x 95 cm + 4 stoler m/puter Kr. 11.995,-

Fagmøbler Drøbak City Møbler AS Holterveien 22, 1440 Drøbak Tlf: 64 93 86 20 Åpningstider: Man-fre 10-18 (16)

www.fagmobler.no


Har du lopper?

Ny Renault forhandler i Ski!

25. august blir det stort loppemarked på Saga i Son. Lopper kan leveres på Saga 15. august, 22. august og 24. august kl 18-20. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturkirkens dager og Såner Skolekorps.

Leder av Såner Skolekorps, Geir Sørvold, kan fortelle at alle fine lopper unntatt hvitevarer, madrasser og TV tas i mot. Inntektene går til ny kulturkirke og korpsdrift. For Såner skolekorps er dette kjærkomne inntekter som skal benyttes til korpsets arbeid for barn og unge.

Snorklipper Adm Direktør Jan Traaseth hos RBI Norge klipper tråden mens daglig leder Nils-Arne Gottenborg, styreleder Heidi Foss og salgssjef Cato Nygård passer på at alt går riktig for seg!

I tillegg til loppemarked vil det bli være cafè, lotteri og diverse underholding. Geir foreslår at dere allerede nå setter av dagen og sjekker om dere har noen lopper som dere kan bidra med.

Leder for Såner skolekorps Geir Sørvold

Såner skolekorps øver på Saga

Mandag 07.05. åpnet Aerobil As som ligger ved ski Ishall opp som Renault Forhandler i Follo. De starter opp samtidig som Birger N. Haug og Billia legger ned Renault virksomheten i distriktet. De hadde pr 15.06 solgt 15 Nye Renaulter og er godt fornøyd så langt. Vi har vært så heldige å få med oss Norges kanskje beste Renault mekaniker på laget i Finn Tore Johansen, og det skaper trygghet for Renault kundene på ettermarked og vi har stor pågang og er kjempefornøyde så langt sier eier av Aerobil Heidi Foss til Vestby Nytt. Renault er et merke for fremtiden og med El-bil lansering i September av Kangoo ZE som kan leveres både som personbil og varebil skjer det mye spennende fremover med Renault. Vi har stor tro på merket som bl.a kan tilby tre års bruktbilgaranti. Aerobil satser stort på merke og ligger godt an til å slå salgsmålet sitt i år. Oppstarten var i Mai, men neste år skal vi selge over 100 nye Renaulter i Follo avslutter Foss.

Velkommen til

Gardarheim Leies ut til selskaper, brylluper, - førerkort klasse B, manuell & automat

begravelser, leirskole, møter, kurs/ konferanser, messer, foredrag o.a.

I Gardarheim kan du dekke til 100 middagsgjester i store sal.

Kroerv. 3B, 1540 VESTBY - Tlf: 64 95 80 80

74

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

Kontakt oss gjerne på telefon 474 17 227 for informasjon eller visning


K U N N G J Ø R I N G E R Planlagte rundturer med guide i Son: Juni, Juli og august Soon og Omegns Vel tilbyr rundturer på følgende søndager med oppmøte kl. 14.00 på Kystkultursenteret. Søndag 24. juni Søndag 15. juli Søndag 29. juli Søndag 12. august Søndag 26.august

Velkommentil til Velkommen

Prestegården! Prestegården! RESTAURERTE, HYGGELIGE SELSKAPSLOKALER I GAMMEL STIL I VESTBY PRESTEGÅRD LEIES UT TIL: Brylluper, fødselsdagsfeiringer, barnedåp, jubileumsfeiringer, generalforsamlinger, styremøter, messer, kurs, foredragsaftener o.a.

Pris for Rundtur er kr. 50 per pers, barn og unge gratis! Møt opp og bli med på en hyggelig historisk vandring blant bygninger og folk som har satt sitt preg på vårt lille sted og skapt en identitet vi fortsatt er stolte av. En rundtur tar fra 1 til 2 timer.

mellom 16-19 for visning. www.vestbyprestegaard.no post@vestbyprestegaard.no www.vestbyprestegaard.no • post@vestbyprestegaard.no NB! Vår store nasjonale dikter, Johan Hermann Wessel, NB! Vår store nasjonale dikter, Johan Hermann Wessel trådte trådte sine barnesko på Prestegården i det husetsom på tunet sine barnesko på Prestegården i det huset på tunet i dag som kalles i dagForpakterboligen kalles Forpakterboligen. (t.v. på bildet) (til venstre på bildet). Hans er nylig flyttet til hagen. Hans bauta bauta sees til høyre i bildekanten.

Vestby Bedriftssenter

For egne grupper, ta kontakt med Tommy Braaen 93407880 eller

Ring oss på 64 95 31 41 for nærmere informasjon

Ringeller oss ta pågjerne telefonturen 64 95oppom 31 41 for nærmere informasjon Prestegården torsdag og avtale om visning av lokalene

SELSKAPSLOKALER

• Kontorlokaler • Selskapslokaler, bar • Konferanselokaler • Resepsjon/sentralbordløsning Vi har trådløst nettverk, prosjektor, overhead, flip-over og annet relevant ekstrautstyr.

Vestby Bedriftssenter AS

Be gjerne om komplette pakker med oppdekning, mat osv.

Kleverv. 3, 1540 Vestby, Tlf. 64 98 51 00 - Fax: 64 98 51 27 - www.vestbybedriftssenter.no

● Konfirmasjon ● Bryllup ● Juleselskap ● Møter ● Kickoff ● Konferanser ● Foredrag Kurs Begravelsesbyra?et_Annonse 2 sp:Layout 1 ●12-01-09

Bruk Vestby Nytt til å annonsere

Vi ønsker å gi den beste hjelp og veiledning

viktige arrangementer Ring oss på tlf.: 64 98 52 84 post@mediasenteret.no

Tlf. 64 95 16 65 Hele døgnet

www.gsb.no

1540 Vestby

Norskeid familiebyrå for hele Follo

HER NÅR DU ALLE 6.900 HUSSTANDER (INK. SJØHAGEN) OG SAMT BEDRIFTER OG HYTTEEIERE I VESTBY KOMMUNE


Spreke Nils Thorsen dro rett tilbake til Son, joggeturen ventet!!

Permanent folkeopplysning fra Vestby Folkeakademi.

Vi setter spor! Å gå en tur er et temmelig norsk fenomen. Ikke for det, den danske filosof Søren Kierkegaard sa for flere hundrede år siden: ”Det er ingen sorg som er så stor, at det ikke hjelper litt å gå en tur". Truls Erik Dahl Foto: Tove Lundberg

Ludvik på 6 år gikk på egne bein fra Son til Vestby, 12 km!!

76

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

Milesten i vestby.

For en del tiår tilbake begynte spanjoler, av ulike årsaker, igjen å vandre mot pilegrimsmålet Santiago de Compostela. Trenden ble godt hjulpet av bøkene til Pablo Coelho og en fornyet interesse for Middelalderen. Her hjemme gjorde bl. a. NRK- veteranen Toppen Beck veien til Santiago kjent. Etter hvert begynte ting å skje også i Norge. I 1992 satte miljøvernminister Torbjørn Berntsen i gang arbeidet for en egen pilegrimsvei til Nidaros, til Olav den Helliges grav. Etter hvert har interessen for pilegrimsvandring økt. Nærmere 200 000 pilegrimer går og valfarter til Santiago, årlig. Her hjemme har det også skjedd

mye. Siden undertegnede har erfaring fra pilegrimsveiene i både Norge og Spania, ble jeg bedt om å finne en god vei gjennom min egen kommune Vestby og merke den. Folkeakademienes oppgave er å bedrive folkeopplysning og siden pilegrimsfenomenet og folkeakademiet, begge er historiske folkebevegelser, var ingen ting mer naturlig enn at Folkeakademiet i Vestby bidro til en varig og permanent Milestein. Denne i Vestby peker mot to sentrale pilegrimsmål: Santiago og Nidaros. Og best av alt: Asko øst. Vestby, Grøstad bygg, Vestby, Sparebanken 1, Vestby og Klokkerud gård sto for finasieringen av Milesteinen. Milestein i Vestby Mange er enige i den salige Son-kunstneren Finn Halds ord: "Det settes opp alt for få bautaer nå til dags!" Dette retter vi litt opp i nå. I fjor ble det invitert til åpningen av den nymerkede pilegrimsveien. Det ville være fint om bygdas ledende menn og kvinner, litt symboltungt, kunne gå foran og vise vei, de 12 km fra Son til Vestby. Blant de 30 pilegrimene, så vi: Ordfører, sogneprest, havnefogd og biblioteksjef, for å nevne noen.


Den glade vandrer Tekst: Juul Hansen Mel: Fried. W. Møller Den glade vandrer kalles jeg, for sorgløs går jeg på, den endeløse landevei. Der liker jeg å gå. En sving under E6.

I år dukket nærmere 80 pilegrimer opp. Og på vandringen fra Son til Vestby overvar de avdukingen av Milesteinen ved Klokkerud gård. Vestby kommune huser nå Nordens første Milestein med pil både mot Santiago i Nord-Spania og mot Nidaros. Fra stall Svartedal bidro 12 hestepilegrimer med tidløse vrinsk. Hvem går? Alle. Hva man legger inn i pilegrimsbegrepet, er opp til hver enkelt. Her gikk selvsagt folk fra menigheten, men også ” friskis -” og ” svettis”- folk og naturvernere. Et bra norsk gjennomsnitt, med unntak av ungdom. Her var barn og voksne, men få ungdommer. Minstemann, Ludvik, på seks år, må ha gått dobbelt så mange skritt med sine korte ben, som de voksne har gjort. Ingen biskop eller ordfører avduket Milesteinen. Den ble avduket av pilegrimene selv, i felleskap. De som ønsket det, fikk tak i duken for å dra den av. Et historisk øyeblikk man kan fortelle om til sine barnebarn. Ved avdukingen ble det som seg hør og bør, takket de som gjorde Milesteinen og veien gjennom Vestby mulig, og ikke minst de som har betalt for denne steinen som veier over 500 kg. Den er laget av granitt av 5 generasjoners steinhuggere fra: Johansen

Monumenthuggeri, Sarpsborg og Olav den Helliges egen by. Og en stor takk også til koret, ledet av Christian Killengren, som sang pilegrimene videre i jodlehumør med den internasjonale, klassiske humørsangen "Den glade vandrer". Pilene ut og inn i Norge er viktige og symbolske. Skal du forstå pilegrimsvandringens vesen, bør du oppleve veiene der nede i Nord-Spania. Ikke nødvendigvis hele, men deler av den. Denne folkevandringen i Vestby ser ut til å bli et årlig fenomen. Det planlegges allerede en ny og annerledes avduking til neste år. Pax et Bonum! *

Refr: Falderi - faldera -faldera Falle ha - ha- ha - ha - ha - ha- ha Falderi - faldera der liker jeg å gå. Den varme som den er min venn, og regnet er min bror. Naturen å - jeg elsker den, all verden er min bror. Jeg kaller skogens dyr ved navn, og alle kjenner meg. Jeg tar dem varsomt i min favn, og ondskap kjennes ei. I grøftens gress jeg tar en hvil når boden kjører hjem, og alle svarer med et smil når glad jeg hilser dem. Den glade vandrer kalles jeg for godt er mitt humør. Må himlen gi meg lov å gå på veien til jeg dør.

Santiago proffs VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

77


Selge bolig?

Ring oss 3333 3333 ellereller Ring oss på på telefon telefon 64 6495 95 bestill på nett: www.eiendomsmegler1.no bestill på nett: www.eiendomsmegler1.no Patrick Larsen Telefon 944 98 566 Erik Nickelsen Telefon 913 47 123 Erik Telefon 913 47 123 EllenNickelsen Gundersen Telefon 915 22 745 Linda Gundersen Heltmark Telefon 930 07 736 Ellen Telefon 915 22 745

Bestill gratis MeglerTakst i dag. En handel du skal leve med.

Brevikmyra/Son

Brevikmyra/Son

Son

½-part av tomannsbolig

Frittliggende enebolig

FRITIDSBOLIG

Pen nyere 1/2-part av tomannsbolig m/eneboligfølelse. Garasje. Bod. Usjenert og solrikt. Sydvestvendt terrasse. Innhold: 1. etg: Vf, vaskerom/wc (bad), bod, hall, stue/ spisestue, kjøkken m/spiseplass. 2. etg: Gang, bad/wc, 3 soverom, bod m/luke kaldloft.

Tilbygd enebolig med sjel. Garasje, bod, kontor. Usjenert og solrikt Innhold: 1. etg: Vf, toalettrom, trapperom, kjøkken med spiseplass og utg terrasse, stue/spisestue, finstue m/utg terrasse, soverom og bod. 2. etg: Gang, bad/wc, 2 soverom, hvorav ett m/utg veranda, sovealkove og walk-in-closet. Kjeller: Gang m/dør ut, kjølerom, bad/vaskerom, bod, disponibelt rom og badstue.

Meget koselig og innholdsrik fritidsbolig i Son/Søndre Brevik. Hytten ligger i naturskjønne omgivelser med stor og pent opparbeidet tomt med fjordgløtt over Oslofjorden. Fire/fem soverom, kjøkken, bad og stor stue. Biloppstillingsplasser på tomten.

Adresse: Brevikmyra 7, 1555 Son Ansv. megler: Ansv. megler: Adresse: Gartnerveien 95 P-rom/bra: 95/103 kvm Ellen Gundersen Linda Heltmark P-rom/bra: 79/83 kvm Adresse: Marenstien 2, 1555 Son Ansv. megler: Ring oss på telefon 64 95 33 33 eller 64 95 33 33 eller Ring oss på telefon 64 95 33 eller Tomt: 770 kvm eiertomt (1/2-part) Tomt: 1.819 kvm festet tomt 915 22 745/ 930 0733 736/ P-rom/bra: 229/242 kvm Ring oss på telefonEllen Gundersen bestill på nett: www.eiendomsmegler1.no bestill på nett: www.eiendomsmegler1.no bestill på nett: www.eiendomsmegler1.no Byggeår: 2001 Byggeår: 1960 påbygget 1979 64Telefon 95 33 33 64Telefon 95 33 33 Tomt: 759 kvm eiertomt Patrick Larsen 915 22 745/ Patrick Larsen 944 98 566 Telefon 944 98 566 Patrick Larsen 944 98 566 Erik Nickelsen 64 Telefon 91333 47 123 Erik Nickelsen Telefon 913 47 123 Prisant: Kr 3.240.000,- Erik Nickelsen Telefon 913 47 123 Prisant: Kr 1.550.000 Byggeår: 1987, tilbygd i 1997 95 33 atis MeglerTakst i dag. MeglerTakst dag. MeglerTakst i dag. Ellen Gundersen Bestill Telefon 915 gratis 22 745 Telefon 915 gratis 22 745 Ellen Gundersen Telefon 915 22 745 Festeavg: Kr 2.500,- pr år. Prisant:iKr 4.800.000,- Ellen Gundersen Bestill

e bolig?

kal leve med.

Selge bolig?

Vestbytorget www.eiendomsmegler1.no

En handel du skal leve med.

En handel du skal leve med.

Vestbytorget www.eiendomsmegler1.no

T,OKRL1 9G S 60 000 FOR

Sole Skog/Vestby

Sole Skog/Vestby

Sole Skog/Vestby

Frittliggende enebolig

EIERLEILIGHET

EIERLEILIGHET

Flott enebolig. Garasje med bod. Frittstående bod. Innhold: 1. etg: Hall, vaskerom/bod, kott, bad/wc, kjøkken m/spiseplass, spisestue/stue m/utgang terrasse. 2. etg: Loftstue, mellomgang, 3 soverom, bad/wc. Meget attraktivt beligg m/kort gangavstand til sentrum/togstasjon.

Meget koselig 3-roms eierleilighet med solrik, nordvestvendt terrasse. Attraktiv beliggenhet på Sole i Vestby. Leiligheten er gjennomgående moderne og er en endeseksjon beliggende i 1. etasje. Seksjonen disponerer andel av sameiets hage. Leiligheten inneholder: åpen kjøkkenløsning mot stue, flislagt bad, to soverom, gang/ entré og innvendig bod. Meget barnevennlig!

Meget lys og trivelig leilighet med attraktiv beliggenhet på Sole i Vestby. Leiligheten er nyoppusset og har tidsriktige, moderne farger. Leiligheten inneholder: to soverom, kjøkken og stue i åpen løsning, bad, gang og innvendig bod. Stor, nordvestvendt terrasse på 24 kvm. Utvendig bod på terrasse.

Adresse: Tors vei 41 Ansv. megler: P-rom/bra: 138/140 kvm Ellen Gundersen Tomt: 511 kvm eiertomt 915 22 745/ Ring oss på telefon 64 95 33 33 eller Byggeår: 2000 64 95 33 33 bestill på nett: www.eiendomsmegler1.no Prisant: Kr 3.850.000,- Patrick Larsen Telefon 944 98 566

atis MeglerTakst i dag. Vestbytorget www.eiendomsmegler1.no

78

Adresse: Balders vei 16 A Ansv. megler: Ansv. megler: Adresse: Balders vei 30 A P-rom/bra: 64/66 kvm Linda Heltmark oss på telefon 64 95 33 33 eller Ring oss på telefon 64 95 33 33 eller Linda Heltmark P-rom/bra: 68/72 kvm Ring Byggeår: 1992 930 07 736/ bestill på nett: www.eiendomsmegler1.no bestill på nett: www.eiendomsmegler1.no Prisant: Kr 1.960.000 07944 736/ Prisant: Kr 1.890.000 95 33 33 Patrick Larsen 930 Telefon 98 566 Patrick Larsen 64Telefon 944 98 566 Erik Nickelsen 64 Telefon 913 33 47 123 Telefon 913 47 123 Erik Nickelsen Telefon 913 47 123 95 33 Bestill MeglerTakst i dag. MeglerTakst i dag. Ellen Gundersen Bestill Telefon 915 gratis 22 745 Telefon 915 gratis 22 745 Ellen Gundersen Telefon 915 22 745

Selge bolig?

e bolig?

kal leve med.

Vestbytorget www.eiendomsmegler1.no

Selge bolig?

Erik Nickelsen Ellen Gundersen

En handel du skal leve med.

VESTBY NYTT NR. 6/7 - 2012

Vestbytorget www.eiendomsmegler1.no

Selge bolig? En handel du skal leve med.

Vestbytorget www.eiendomsmegler1.no


Selge bolig?

Ring oss 3333 3333 ellereller Ring oss på på telefon telefon 64 6495 95 bestill på nett: www.eiendomsmegler1.no bestill på nett: www.eiendomsmegler1.no Patrick Larsen Telefon 944 98 566 Erik Nickelsen Telefon 913 47 123 Erik Telefon 913 47 123 EllenNickelsen Gundersen Telefon 915 22 745 Linda Gundersen Heltmark Telefon 930 07 736 Ellen Telefon 915 22 745

Bestill gratis MeglerTakst i dag. En handel du skal leve med.

Pepperstad/Vestby

Pepperstad/Vestby

Pepperstad/Vestby

EIERLEILIGHET

ENEBOLIG

½ -PART AV TOMANNSBOLIG

Røff og lekker 3-roms leilighet i et meget populært og barnevennlig boområde på Pepperstad. I boligkomplekset bor det mange unge og barnefamilier, noe som skaper et godt nabolag og nærmiljø. Meget kort vei til barneskole og barnehager.

Koselig og påbygget enebolig på ett plan med stor, solrik tomt og meget barnevennlig beliggenhet. Terrasse ut mot hage, samt utestue med tak og utepeis ved inngangspartiet. Boligen er innholdsrik og godt vedlikeholdt. Inneholder: Kjøkken med forstue, stue, fire soverom, bad, wc, vaskerom, kjølerom og vindfang/gang. Garasje.

Vert.delt 2-mannsbolig oppført i 1986. Boligen innehar god og praktisk planløsning med bl.a vindfang/gard, 2 wc, 4 soverom, stor stue med direkte utg. hage. Hovedsakelig lyse overflater i hele boligen. Dette er en flott familiebolig!

Adresse: Jonas Wessels vei 10 B Ansv. megler: P-rom/bra: 63/67 kvm Linda Heltmark Byggeår: 2008 930 07 736/ Ring oss på telefon 64 95 33 33 eller Prisant: Kr 480.000,64 95 33 33 bestill på nett: www.eiendomsmegler1.no

bolig?

is MeglerTakst i dag. leve med.

Patrick Larsen Erik Nickelsen Ellen Gundersen

Vestbytorget www.eiendomsmegler1.no

Selge bolig?

Selge bolig? En handel du skal leve med.

Vestbytorget www.eiendomsmegler1.no

En handel du skal leve med.

Vestbytorget www.eiendomsmegler1.no

Erikstadbygda/Vestby

Randem/Vestby

Garder

ENEBOLIG

½ -PART AV TOMANNSBOLIG

Frittliggende enebolig

Solid, eldre våningshus opprinnelig oppført ca 1890. Flott kulturlandskap. Ca 1,9 mål eiertomt. 2,5 km nord for Son. Sjelden sjanse!

Vertikaltdelt tomannsbolig opprinnelig oppført 1974. Betydelig påkostet den senere tid. Flott solrik og usjenert tomt m/fine uteplasser. Blindvei. Boligen innehar et moderne preg med tidsriktig standard. Lyse og nøytrale fargevalg!

Adresse: Erikstadveien 31 Ansv. megler: P-rom/bra: 177/177 kvm Erik Nickelsen Tomt: 1900 kvm eiertomt 913 47 123/ Ring oss på telefon 64 95 33 33 eller Byggeår: 1890 64 95 33 33 bestill på nett: www.eiendomsmegler1.no Prisant: Kr 1.800.000,- Patrick Larsen Telefon 944 98 566

Adresse: Randemsletta 41 Ansv. megler: P-rom/bra: 116/128 kvm Erik Nickelsen Tomt: Ca 391 kvm eiertomt 913 47 123/ Ring oss på telefon 64 95 33 33 eller Byggeår: 1974 64 95 33 33 bestill på nett: www.eiendomsmegler1.no Prisant: Kr 2.450.000,- Patrick Larsen Telefon 944 98 566

Liten koselig enebolig. Uthus. Pumpehus. Innhold: 1. etg: Vf, kjøkken m/spiseplass og peis, stue m/utg terrasse, bad/wc/vaskerom, soverom. Loft: 2 loftsrom. Borrevann. Biovacanlegg. Biloppstillingsplasser. Solrikt og idyllisk i landlige omgivelser ca 1,5 km fra Garder sentrum med barnehage, sfo og barneskole.

bolig?

is MeglerTakst i dag. leve med.

Adresse: Anna Cathrines vei 7 Ansv. megler: Ansv. megler: Adresse: Smedens vei 14 P-rom/bra: 104/105 kvm Erik Nickelsen Linda Heltmark P-rom/bra: 129/139 kvm 64 95 33 33 eller oss på telefon 64 95 33 33 eller Tomt: 349 kvm eiertomt Ring oss på telefon913 47 123/ Tomt: 580 kvm eiertomt Ring 930 07 736/ bestill på nett: www.eiendomsmegler1.no bestill på nett: www.eiendomsmegler1.no Byggeår: 1986 64Telefon 95 33 33 Byggeår: 1976 95 33 33 Patrick Larsen 944 98 566 Telefon 944 98 566 Patrick Larsen 64Telefon 944 98 566 Erik Nickelsen Telefon 913 47 123 Telefon 913 47 123 Nickelsen Telefon 913 47 123 Prisant: Kr 2.250.000 Prisant:iKr 2.800.000,- Erik MeglerTakst i dag. Bestill MeglerTakst dag. Ellen Gundersen Telefon 915 22 745 Telefon 915gratis 22 745 Ellen Gundersen Bestill Telefon 915 gratis 22 745

Vestbytorget www.eiendomsmegler1.no

Selge bolig?

Selge bolig?

Erik Nickelsen Ellen Gundersen

Telefon 913 47 123 Telefon 915 22 745

Bestill gratis MeglerTakst i dag. En handel du skal leve med.

Vestbytorget www.eiendomsmegler1.no

Adresse: Hovumv 46, 1540 Vestby Ansv. megler: P-rom/bra: 57/57 kvm Ellen Gundersen 64 95 33 33 eller Tomt: 1.070 kvm eiertomt Ring oss på telefon915 22 745/ bestill på nett: www.eiendomsmegler1.no Byggeår: 1938, tilbygd i 2006 64Telefon 95 33 33 Patrick Larsen 944 98 566 Telefon 913 47 123 Prisant: Kr 1.650.000,- Erik Nickelsen Telefon 913 47 123 Bestill MeglerTakst i dag. Ellen Gundersen Telefon 915 22 745 Telefon 915 gratis 22 745

Erik Nickelsen Ellen Gundersen

En handel du skal leve med.

Vestbytorget www.eiendomsmegler1.no


• 0,- INNMELDING • UTEN BINDING • FRI TRENING I SOMMER Kom innom for mer info og påmelding. Spenst Vestby 64 95 34 64

Trening for alle spenst.no

Vestby Nytt Nr. 6/7  

Månedsmagasinet Vestby Nytt har 100% dekning i Vestby kommune.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you