__MAIN_TEXT__

Page 1

VESTBY Utsalgspris 45,- 27. ÅRGANG

En lit

KO M NR. 2 - 2019

en på

MUN

NYTT

minn

E VAL else: GETS ide 8

SOLSKINNSDAG på Kom deg ut-dagen

SIDE 42

VINTERFESTIVALEN SIDE 36-37

-9


Følg oss og lik oss på Facebook • Son Næringsforening og Son i Sentrum - her finner du info om det som skjer i Son hele året!

Son sentrum, en plass å møtes og oppleve sammen. Her finner du det nødvendige – som fersk sjømat, kolonialvarer, vinmonopol og apotek - til det mer eksotiske - som kunst, gallerier, muséer, klær, antikviteter og opplevelser. Her kan man spise og drikke godt på et stort antall gode og varierte spisesteder hele året.

Velkommen!

MUSIKK MAT KULTUR BUTIKKER KAFEER

GAVER • INTERIØR • GOURMET • GALLERI

Storgata 15 • 1555 Son • gullich.no • Følg oss på;

sonhavn.no

Svanens vitaminkrem fra Son Son Apoteklab ved Apoteket i Son har overtatt produksjonen av den tradisjonsrike Svanens vitaminkrem. Kremen er tilgjengelig over hele landet, da den distribueres til alle norske apotek.

ÅPNINGSTIDER: Mand. - Onsd. 09.30-17.00 Torsd. - Fred. 09.30-18.00 Lørdag 09.30-15.00 Godt utvalg -rask ekspedering.

Kolåsveien 4 • 1555 Son Tlf: 64 98 31 30 Mail: son@apotek.no

www.apoteketison.no

ÅPNINGSTIDER: SON: SLETTA: M-F 7-23 M-F 8-22 8-21 L 8-22 L S 11-18

Son Næringsforening takker alle kunder som benytter seg av det fine utvalget Son har av butikker, spisesteder, gallerier, helsetjenester, håndverkere, frisører, regnskapsbyråer og andre lokale tjenester. Velkommen til oss! 2

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019


MALERI - GRAFIKK

19.JANUAR - 03.MARS

UNNI ASKELAND MALERI

9. - 31. MARS

FØLG OSS PÅ:

MEIERIGÅRDEN • STORGT. 17 • 1555 SON • T: 489 54 493

Se våre nettsider for mer info:

regnskapsringen-soon.no

Advokatene i Son 481 65 111 kramaas.no

FYSIOTERAPI

KLIPP FARGEDESIGN HÅRSPA BRUD EXTENSIONS

Storgt 13 | 1555 SON T: 64 95 79 80 son-blomster.no

Kolåsvn 4 • 1555 Son T: 91 70 37 70 sonosteopati.no

Ditt hår, vår kunnskap

Alt innen hår

Timebestilling: 64 95 70 85

sondameogherrefrisør.no Active Services AS er et autorisert regnskapsfirma som henvender seg til små og mellomstore bedrifter. Vi tar imot alle typer oppdrag, fra små regnskap til fullstendig forretningsførsel. Du finner oss i hjertet av Son, Sagaveien 66C • 1555 Son. Mer informasjon finner du på våre nettsider activeservices.no

BREDBÅND DIGITAL-TV

Hodebunnmassage Barbering med kniv Farging av vipper og bryn Brudeoppsetting • Sminking Øre- og nesehulltaking Flotte gaver og gavekort

- Din lokale leverandør i Son -

Telefon: 648 08 456 Sagaveien 64 • Son E-Post: kabel-tv@soon.no www.soonvision.no

Du kan bestille time selv på nett!

ledigtime.no thornegardenfrisorpabrygga.no Telefon : 64 95 70 44

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

3

Følg oss og lik oss på Facebook • Son Næringsforening og Son i Sentrum - her finner du info om det som skjer i Son hele året!

GUNN VOTTESTAD


FOLKEMØTE OM VESTBY SENTRUM Møteleder Hilde Merete Feragen ønsket ca. 50 fremmøtte velkommen den 16. januar til et to og halvt timer langt møte. Programmet var stort og innholdsrikt. Representanter i fra politiske partier, næringsdrivende i sentrum, eiendomsutviklere og andre engasjerte var til stede. Halvor Sørbye var en av innlederne som fortalte om prosessen i forhold til sammenslåingen av Vestby Bedriftsforum og Son Næringsforening som skal bli til Vestby Næringsforum i inneværende kvartal. Son Næringsforening har et kvalifisert styre og aktive medlemmer som er med på å prege foreningen. Den samme funksjonen i Vestby er helt fraværende når det gjelder handelsbedrifter, fortalte Sørbye. Det er mange næringsdrivende i Vestby, men de er ikke spesielt godt samorganiserte. Når det gjelder grunneierne i Vestby sentrum så er alle medlem av Vestby Bedriftsforum. Alle store tomter i Vestby sentrum er nå solgt til store aktører. Sørbye har sammen med J.I. Bygg og Thon eiendom utviklet Wessel Park i sentrum. Solon Eiendom skal bygge på skoletomta samt Guto AS som utvikler gartnerikvartalet (gartneritomta). Hersleth Entreprenør AS skal bygge i krysset Garderveien-Kroerveien. Du kan for øvrig lese om Fredensborg bolig som har kjøpt tomten ved siden av og bak Jan Støkken Elektriske, om hvordan tomten skal utnyttes av utbygger. Selskapet er Oslos største leilighetsutbygger. Klarer man å skaffe sterke nok aktører, så vil kommunen klare å utvikle sentrum slik de ønsker. Nå er fase 1 av Vestby sentrum 40% ferdig nærmest ferdig detaljregulert. De er kommet så langt at fase 2 kan planlegges. Vestby Bedriftsforum er arena for aktørene i Vestby og det er en lang prosess som vil ta tid for alle involverte parter. Det som også er interessant i denne sammenheng er at kun 40% av det som skal bygges på Sole skog er utbygd. Det vil derfor bli en stor trafikkbelastning til og fra Sole. I kombinasjon med stadig økende tungtransport til og fra Deli skog vil det bli noen trafikale utfordringer. Det foreligger planer på hvordan dette skal løses på en best mulig måte. Skal ikke kommentere det her.

VESTBY - MEST LEST I VESTBY

I denne utgaven kan du også lese om det nye kaffeanlegget - og Prime Cargo på Deli skog. To fantastisk flotte etableringer som betyr nye arbeidsplasser og klingende mynt i kommunekassa til Vestby kommune. Gratulerer atter en gang!

NYTT

Ansvarlig redaktør/daglig leder Ronny Nermo tlf. 64 98 52 84 / 986 40 139 ronny@mediasenteret.no Mediakonsulent Hilde May Westby tlf. 64 98 52 82 / 909 95 998 hilde@mediasenteret.no Grafisk formgiver Christine F. Johannessen chris@mediasenteret.no Frilansjournalister Hege Krogseth, mob: 907 98 485 hegekrogseth@gmail.com Christine Berge, mob 952 04 612 christine.berge@gmail.com Arild Forsberg, mob: 905 85 415 arild.forsberg@gmail.com Robert Hagen, mob: 901 13 183 hagrobert@gmail.com Espen Franck-Nielsen, mob 904 16 180 esfranck@gmail.com Annonsemottak post@mediasenteret.no Distribusjon Alle husstander og bedrifter i Vestby kommune. Totalt opplag 8.000 eks. Hvis du bor i Vestby kommune og ikke mottar Vestby Nytt, ta kontakt med Follo Distribusjon, tlf. 91 55 69 64 eller sturla.siger@ifollo.no. www.ifollo.no eller tlf. 64 98 52 80 Bruk av Vestby Nytt’s stoff og annonser for videre  publisering eller produksjon er ikke tillatt uten avtale. Partipolitisk nøytralt magasin for Vestby kommune.

Bedriftsforumet ønsker også å utføre et oppdrag som del av reiselivsplanen. De har søkt om midler avsatt i kommunens 2018 budsjett på kr. 260.000,-. Vestby har blant annet attraksjoner som Oslo Fashion Outlet, Ramme Hotell som skal stå ferdig våren 2020, Vestby Hyttepark, og det som finnes i Son som blant annet Son Spa, for å nevne noen av de viktige aktører som finnes i markedsføringen av Vestby som reiselivsdestinasjon. Det er til sammen 150 medlemmer i Vestby og Son som etter hvert skal bli til Vestby Næringsforum. Med den utviklingen som er i kommunen, så er det all grunn til å følge nøye med på hva som skjer i de kommende år. Da vet du hvor du skal melde deg inn hvis du vil ha informasjon om hva som skjer i forhold til næringslivet i tett samarbeide med kommunen.

NYTT

MÅNEDSMAGASINET

Utgiver Mediasenteret AS, Kleverveien 3, 1540 Vestby Postboks 239, 1541 Vestby post@mediasenteret.no www.mediasenteret.no Frivillig abonnement: 250,Bkto: 1644 06 96256 Tusen takk for støtten! Abonnement: 700,- (12 utgaver) 9 Vestby Nytt og 3 temaugaver Trykk: Merkur Grafisk AS, Kalbakken, Oslo Forsidefoto: Christine Berge Forsidebilde: Bente Hagen, leder av Vestby Turlag ØMERKE ILJ T M 2041

M

0672

Programkomitéen i Vestby Høyre inviterte til

ÅS

er

kur

A fi s k

S

vår mening

Gra

Trykk: Merkur Grafisk AS


BN Bank samarbeider med

SeniorLån gir deg en romsligere pensjon.

SeniorLån fra BN Bank - kun for deg over 60 år!

Med SeniorLån frigjør du verdier som ligger oppspart i boligen din. Pengene gir deg en romsligere pensjon og mulighet til å gjøre det du selv ønsker, enten det er å reise mer, pusse opp, gi forskudd på arv eller noe helt, helt annet. DIN INNTEKT SPILLER INGEN ROLLE SeniorLån er et låneprodukt for deg over 60 år hvor det ikke er krav om betaling av verken renter eller avdrag. Påløpte renter legges til lånet hver måned. VURDERER DU SENIORLÅN? Kontakt Judith-Karin Adolfsen eller Terje Ottesen på telefon 22 82 56 00.

Les mer på bnbank.no eller besøk oss i Senior Norges lokaler i Bygdøy Allè 5. Ring 950 05 794 for avtale. Låneeksempel: Nom. rente 4,25 %, eff . 4,36 %, kr 1 000 000, o/15 år, tot. kr 1 896 754

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

5


Februar 2019

34 22

Innhold

36

Vår mening_ _________________________________________ 4 En liten påminnelse: Kommunevalget 2019_ _____________ 8 Tidsriktige, moderne leiligheter i Vestby sentrum__________ 10 Son kulturkirke: Dialogmøter og konserter_ ______________ 12 Hallanderiet i Son avvikles, men det blir fortsatt aktivitet i huset!_______________________________________ 14

18

Vestby Optikk har blitt til Optiker-K Vestby_______________ 16 Vestby BedriftsForum presenterer: Vestby Garn AS_ ______ 18 "Inges humlehus"_____________________________________ 19 Status: Nytt Kaffeanlegg_______________________________ 20

42

Åpningen av Prime Cargo______________________________ 22 Valentinsdagen_______________________________________ 23 Bare Bil______________________________________________ 24 Høye kraftpriser! Kommet for å bli?_ ____________________ 26 Leserinnlegg: Dagens konsesjonslov for jord og skog må opprettholdes________________________________ 30 På gli gjennom Vestby takket være Vestby skiløypeutvalg__ 32 Forskerspirer på Forskerlinja___________________________ 34

18

38 26 14 40

Kulturskolen imponerte på Vinterfestivalen_______________ 36 Yrke- Kiropraktor_____________________________________ 38 Hobby - Håndball_____________________________________ 40 Solskinnsdag på Kom deg ut dagen_____________________ 42 Månedens hjertesukk_ ________________________________ 44 Nyheter fra Vestby og Son bibliotek_____________________ 46

Neste utgave av Vestby Nytt med utkomst: 7. mars. Materiellfrist: 26. februar Tips oss på telefon: 64 98 52 84 eller mail: tips@mediasenteret.no 6

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019


NYE RAV4 HYBRID D

R AV4 2W

1,95%

TE*

INGSREN

LANSER

NYE RAV4 HYBRID 2WD ACTIVE KR. 464 900,-* Privat Leasing: 3 335,-/md* Startleie: 80 000,-

NYE RAV4 HYBRID AWD-i STYLE KR. 535 900,-* Privat Leasing: 3 990,-/md* Startleie: 80 000,-

I pris og leasing er vinterhjul og metallic lakk inkludert

Ski Industriveien 1A Tlf: 64 91 78 00

Toyota Follo www.tøf.no

Moss Kvaenveien 1 Tlf.: 69 23 31 00

Toyota Moss www.tøf.no

*Inkl. frakt- lev. og reg.omk. 11 900,-. Privatleie eks.: Startleie/etabl.gebyr 85 490,-. Totalt 205 550,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. Rentetilbudet gjelder til 30.03.19. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO₂ og NOx: fra 0,45 l/mil, 102 g/km, 2,1 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

7


En liten påminnelse:

kommunevalget 2019

Endelig er det din tur til å påvirke den lokale politikken ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september. For å få en god forberedelse vil vi intervjue partiledere og la de markedsføre sin politikk uten at vi tar en politisk debatt om de enkelte sakene. Vi starter med partileder i Arbeiderpartiet Tom Anders Ludvigsen. Arild Forsberg

Politisk bakgrunn. Vi opplever ofte en distanse fra velgere og de som ikke vil ta et standpunkt til rådhuset og de beslutninger som tas i kommunestyresalen. Hvordan starter man en politisk interesse? Da har vi trykket på på-knappen til Ludvigsen, og han tar problem-

8

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

stillingen. Hva er politikk? Jo, det omfatter alt vi har behov for. I disse dager er folk opptatt av snømåking og strøing. Det er politikk. Behov for skolebøker, gatelys, helse og omsorg er politikk. Mange vil nok gjerne se ordføreren i disse aktivitetene på veier og skoler. Hvis man har interesse for en eller flere av disse områdene, er man politisk interessert. Bare å ta et valg og

melde seg inn i et parti så vil man kunne ta et standpunkt og arbeide for det. Sin egen politiske bakgrunn startet Ludvigsen med allerede på 70-tallet. Som dagens ungdom var han den gang opptatt av ungdomsklubber. Oppgaven var å starte en ungdomsklubb på Festiviteten. I tillegg var hans familie sterkt influert av Ap. Den politiske opplæringen fikk han i AUF fra 1972. Siden har han vært politisk aktiv i Akershus fylkesparti og i Vestby. Ludvigsen er selvsagt Arbeiderpartiets ordførerkandidat i neste periode. Har regjering og Storting noen innflytelse i kommune­ politikken? Før vi går inn i kommune­ politikken ønsker vi noen

kommentarer om regjering og Storting har noen innflytelse på den lokale styringen i Vestby. Til det svarer Ludvigsen at de økonomiske rammene blir fastlagt av Storting/regjering. Han mener at det er en større forståelse blant de rød/grønne enn de blå når det gjelder rammebetingelsene til kommunene. Som vekstkommune får Vestby tildelt en mindre andel av overføringer til kommunene. Etter at all selskapsskatt tilfaller staten, har mange kommuner innført eiendomsskatt for næringsvirksomhet. Denne eiendomsskatten er viktig for Vestby og var i fjor hele 27 mill.kr. Påvirkningskraft i lokal­ politikken? Med dagens sammensetning av kommunestyret må Ap samar-


beide med andre partier for å få flertall. Ludvigsen forteller at samarbeidet med Sp, SV, V og Bygdelista har fungert veldig bra. På forhånd hadde de blitt enige om et 6-punkts program som omfatter alt fra økonomisk styring til ikke private helsetjenester og heller ikke eiendomsskatt på boliger. Dialogen har vært positiv for å finne de beste løsningene i sakene. Alle har sitt eget partiprogram. Spesielt bør nevnes jordvern som er viktig for mange. Også her har vi klart å enes om kompromisser. Ludvigsen vil også nevne samarbeidet med andre partier i opposisjon. Vi har en god omgangstone og saklige debatter selv om det kan gå en kule varmt i enkelte tilfeller. Det er viktig for oss alle at vi kan møtes og debattere på en vennlig måte som skaper et godt debattklima. Hvilke saker har Ap fått gjennomslag i inneværende 4-års periode? Politikere er normalt flinke til å skryte av egne ferdigheter, men her krever vi konkrete saker. Partilederen har listen klar: Vi er stolte av 100% barnehagedekning, Bjørlien skole og Brevik skole og grendehus samt utbygging av sykehjemmet. Nå er vi klare for bygging av 88 heldøgnbaserte omsorgsplasser på Solhøy. Næringssatsingen er en suksess. Det stod stille noen år. Vi er nå nesten utsolgt og må avsette nye områder. Vi har nå 80% egendekning av arbeidsplasser i kommunen dvs. at alle arbeidsplassene i kommunen dekker 80% av befolkningen. Før jobbet mange i Oslo, Moss og Ski. Nå er det flere i Moss og Ski som jobber i Vestby enn omvendt. En stor sak er Sentrumsplanen på 550 mål og opptil 6500 boenheter. På bygningsmassens

gateplan skal det være næringsdrift med butikker, kafeer etc. I tillegg kommer kulturkvartalet med kulturskole, storstue, bibliotek, seremonirom, kafe, og flere naturlige møtesteder for organisasjonslivet i kommunen. Fint for skolelever som kommer fra videregående til sentrum. Det livsnøytrale seremonirommet er etterspurt og kan brukes av alle trosretninger og andre til dåp, jubileum, seremoni, begravelse, konfirmasjoner, bryllup osv. Vi har med små og store prosjekter fått gjennomført de viktigste prioriteringene i denne perioden. Hvilke saker vil Arbeider­ partiet satse på i den kom­ mende 4-års perioden? Gjennomføringen av Sentrumsplanen vil være et stort prosjekt og krever tett oppfølging både av bygningsmassen, men også en utfordring med infrastruktur og trafikkflyt, poengterer Ludvigsen. Vi vil fortsette med åpne møter hvor innbyggere kan komme med innspill. Viktig er også eldreomsorgen fremover. Allerede i 2035-40 vil være 4 ganger så mange mennesker over 80 år i Vestby. Vi må finne boformer som er tilpasset funksjonsdyktigheten til de eldre. Noen ønsker å bo hjemme, og vi må legge forholdene til rette for det. Andre kan være pleietrengende. Felles for alle eldre er at vi kan se på de som en ressurs og tilpasse en fleksibel boform etter livssituasjonen. På Solhøy vil det være områder hvor eldre kan være ute og gå turer og samtidig få en tilpasset pleie. Folkehelsen er viktig for oss alle. I tillegg til organiserte idrettsforeninger vil det være behov for å fange opp ungdommer som ikke har den samme tilhørigheten. Ludvigsen skryter av alle de 160 frivillige

organisasjoner som er etablert i Vestby. De må støttes og kommunen må legge forholdene til rette for videre virksomhet. Ludvigsen er opptatt av at flere bedrifter skal etablere seg i Vestby. Næringspolitikk skaper arbeidsplasser. Han påpeker at en familie og andre vil kunne spare ca. 2,5 timer pr. dag i reisetid ved å jobbe i Vestby fremfor Oslo. Denne ekstratiden burde vært benyttet til aktiviteter for seg selv eller familien. Vestby har 2 mrd. kr i gjeld! Vestby som vekstkommune får mindre andel av staten, og det er derfor viktig at vi har kontroll på økonomien. Vi må styre med fast hånd som vi har gjort de siste årene. Ludvigsen forteller om en snuoperasjon i 2004 etter noen år med svak økonomi. Det ble nedsatt en finanskomite som skar ned 10% av kostnadene i budsjettet. Etter det har kommunen hatt overskudd hvert år. Vi har lånt penger til store investeringer som skoler, barnehager, eldreomsorg, vann og avløp. I de store sakene har vi hatt hele kommunestyret med oss.

forsøker man å ivareta på en god måte. Det vurderes aktuelle støtteordninger. Kommunen arrangerer turer og aktiviteter for barn og unge i ferietider og viser ellers til idrettsforeninger, kultur og frivillige klubber og organisasjoner. Barnehagene har varierte priser etter inntekt. Ungdomsklubbene Bajazz og Festiviteten er meget populære. Noen ungdommer har etablert prosjekter på egen hånd som skatere. Fremover er det forventninger at det nye kulturhuset vil bli et stort samlingspunkt. Behov for kommunale boliger kan også være aktuelt. Ludvigsen fremhever at ofte er de ressurssvake menneskene også de beste i mange sammenhenger.

Også i 2019 vil vi gå med overskudd og januar har vist god skatteinngang. Vi mener derfor at det vil være riktig å investere i ny svømmehall i Vestby nord og kulturkvartalet. Det for­ventes høyere renter fremover og det har vi økonomi til, beroliger Ludvigsen oss. Det vil derfor ikke være nødvendig å innføre eiendomsskatt på boliger.

Utfordringer med Sentrums­planen! Med over 17.000 innbyggere i dag vil antallet kunne bli fordoblet dersom alt blir utbygd. Det vil være behov for store investeringer i infrastruktur. Ludvigsen er glad for at man har fått til et spleiselag for å dele kostnadene. Utbyggere betaler 1865 kr/m2 som dekker en andel av felleskostnadene. Kommunen og utbyggere er enige om en fordelingsnøkkel. Ludvigsen peker også på at samarbeidet er med både lokale og nasjonale aktører Olav Thon, Hersleth, JI Bygg etc. Wessel Park har allerede solgt 20 leiligheter i sitt prosjekt. På sikt vil Vestby bli mer urban med landbruk og naturlandskap. Ludvigsen bruker betegnelsen urban landbrukskommune.

Hva med de svakeste grup­ pene? Mange trenger litt hjelp i hverdagen. Ikke alle har mulighet til å kjøpe alt utstyr til forskjellige aktiviteter. Ludvigsen fremhever at denne gruppen

Partilederen håper at mange av kommunens innbyggere har et positivt forhold til utviklingen og gir sin stemme til Arbeiderpartiet for å kunne videreutvikle lokalsamfunnet i de neste årene. VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

9


Fredensborg bolig skal bygge 110 leiligheter på tomta ved siden av Jan Støkken Elektriske. Butikker i første etasje.

Tidsriktige, moderne leiligheter i Vestby sentrum Vi har vært i kontakt med Fredensborg bolig ved Tollef Svenkerud i Oslo angående kjøpet av tomten ved siden av Jan Støkken Elektriske i Vestby sentrum. Ronny Nermo

– Vi har fått forståelsen av at Fredensborg bolig er en stor eiendomsutvikler. Hva er det som gjør at dere har funnet Vestby sentrum attraktivt i forhold til boligbygging? Vi har tro på denne regionen,

ikke minst som følge av det positive bidraget Follobanen vil gi når den står ferdig med reisetid til Oslo på 22 min. – Dere har kjøpt en sentral eiendom i Vestby sentrum, hva har dere tenkt å bygge på denne eiendommen og hvor mange boenheter blir det?

Heia oss! Vi må heie hverandre frem! Ikke bare i sport, spill og indrett. Men i hverdagen, på jobb. Unne hverandre vel og heie på hverandre. Heia den som aldri gir seg.

10

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

Tomten er omfattet av områdeplanen for Vestby sentrum, og vil etter gjennomført detaljregulering kunne bygges ut med cirka 110 leiligheter. – Hvor stor er eiendommen dere har kjøpt og hva ble kjøpesummen? Tomten er på 4145 kvm. Kjøpesummen ønsker vi ikke å uttale oss om.

– Når er salgsstart og når forventer dere å sette spaden i bakken? Det er litt for tidlig å si noe om, vi skal innen kort tid ha møte med kommunen om oppstart og fremdrift av reguleringsarbeidet for tomten. Da blir det spennende å se hvordan sluttresultatet blir.

Sakset fra nettsiden til Fredensborg Bolig:

Vår ambisjon er at Fredensborg Bolig over tid skal bli en av Norges ledende boligutviklere, både på kvalitet og etter hvert også på volum. Vi kjøper og utvikler prosjekter i hele Norge. I tillegg til egne prosjekter utvikler vi nybyggprosjekter for Heimstaden i deres norske eiendomsportefølje. Fredensborg Bolig har i dag ca 4 000 boliger under utvikling, salg og oppføring. Fredensborg Bolig AS eies 50/50 av Fredensborg AS og Tollef Svenkerud.


Har du behov for elektriker? Da kan vi hjelpe deg med jobben. Vi har spesialisert oss på installasjon innen mindre industribygg, eneboliger og serviceoppdrag.

Din lokale elektriker i Vestby leverer alltid kvalitet.

Ta kontakt med oss

Vi som jobber med Vestby Nytt til daglig er svært takknemlige for at dere som støtter oss med frivillig støtteabonnement – gjør det! Uten dere hadde Vestby Nytt i januar og februar blitt syltynne. Vi håper at det fortsatt er noen av dere som ikke har bidratt med frivillig støtteabonnement, som vil gjøre det snarest. Her er noen av Vipps meldingene: • Lykke til videre • Takk for et bra Vestby Nytt • Stå på!! • Tusen takk • Leser bladet fra perm til perm

Verpetveien 45, 1540 Vestby Tlf: 64 98 50 60 E-post: glenn@elektriskkompagni.no

MARKISER – SCREENS – GARASJEPORTER - INTERIØRGARDINER

– SOLSKJERMING, MEST LØNNSOMT NÅ!

GLEMT HETEBØLGEN I FJOR?

-30%

PÅ EN MENGDE PRODUKTER! 28.01.-10.03.

GRATIS BEFARING

911 50 200 ARILD KARLSEN Direktenr: 908 36 290

TUSEN TAKK!

SOLSKJERMINGDin – GARASJEPORTER lokale

salgskonsulent

Vestby Nytt er kostbart å produsere og distribuere. Vi har hele tiden lagt vekt på topp kvalitet i alle ledd. Det er selvsagt ikke gratis. Med en målsetting på ca. 60% redaksjonelt lesestoff mener vi at magasinene oppfattes som gode leseprodukter. Våre annonsører får også god valutta for pengene når vi når alle husstander, bedrifter og hytteeiere med 8.000 eksemplarer. FRIVILLIG STØTTEABONNEMENT KR. 250,BRUK NETTBANK MED KONTONUMMER:1644.06.96256 ELLER Ditt frivillige abonnement til 134107. Velg: «Kjøp og betal» i appen.

Tusen takk for støtten! Støtt oss og bruk oss i 2019!

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

11


Frode Thuen til Son kulturkirke 26. februar:

SON KULTURKIRKE VINTER OG VÅR 2019

KUNSTEN Å TA VARE PÅ KJÆRLIGHETEN

Temakvelder DIALOG DIALOG

FRI ENTRÉ

FRI

Velkommen til nye Frode Thuen er psykolog, forsker og forfatter. Siden 2006 har ENTRÉ Velkommen til nye DIALOG-kvelder. han hatt fast ukentlig spalte i Aftenpostens A-magasin der han DIALOG-kvelder. skriver om samlivsspørsmål og svarer på spørsmål fra avisens Vi åpner åpner kafé kafé 45 lesere. Thuen arbeider primært med familiepsykologi, både som Vi 45 min. min. før foredraget. forsker og som klinisk terapeut. Han har siden høsten 2008 vært før foredraget. ansatt som  professor  ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen.

TIRSDAG 29. JANUAR KL. 19.30

TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.30

Om foredraget i iSon sier han: TOVE BJØRGAAS, NRKs tidligere korrespondent Det kan være krevende å leve sammen, og de fleste opplever Washington, D.C. De fleste som lever sammen over lengre tid små eller store påkjenninger og kriser underveis i et langt samliv. opplever små eller store påkjenninger og kriser Når USA ikke lenger leder. Derfor er det så viktig å være oppmerksom på hvordan vi best underveis. Hvordan takle kjærlighetslivets mange utfordringer? Hva skal til for å lykkes i kan takle kjærlighetslivets mange utfordringer, og hva som skal Donald Trump leder USA bort fra vestlige samlivet? til for åHva lykkes i samlivet. Til det trenger vi både kunnskaper og allianser og internasjonalt samarbeid. betyr ferdigheter, men også riktige holdninger til hva det vil si å leve det for amerikanerne – og for oss? Og hvor dype MANDAG 18. MARS – KL. 19.00 sammen. Og ikke minst; vilje til å ta vare på kjærligheten. JONAS GAHR STØRE, leder i Arbeiderpartiet, endringer kan den uortodokse presidenten tidligere utenriks- og helseminister. Thuen er i betydelig grad engasjert i populærvitenskapelig forklare å skape? Hvilke verdier er det viktig at vi som nasjon midling, og har gjennom 20 år vist en egen evne til å formidle jobber for å bevare/utvikle? fagkunnskap ut til folk. Han har bl.a. hatt faglig ansvar for TVHva truer disse verdiene? seriene Vårt indre liv (vist i NRK i 1999), Barndommens rike (vist Vi må bevare Norge som et land med små forskjeller og gode fellesskap. Som et varmt og KL. 19.30 TIRSDAG 26. FEBRUAR i NRK i 2002) og  Vendepunkt (vist i NRK i 2006). inkluderende samfunn, der vi aldri blir oss selv forfatter Thuen har skrevet flere populærvitenskapelige bøker, bl.a. Vårt nok. DetFRODE krever noeTHUEN, av oss. Sompsykolog, enkeltmenne- forsker og sker. Som politikere. Vi kan ikke sove på post. indre liv - En reise i menneskesinnet (1999), Kunsten å være vokKunsten å ta vare på kjærligheten. sen (2011) og Harde fakta om livet døden og kjærligheten (2018) De30.fleste som lever sammen over lengre tid TIRSDAG APRIL KL. 19.30 KRISTINopplever SKEIDE FUGLERUD, sjefsforsker i Norsk påkjenninger og kriser små eller store regnesentral Hvordan takle kjærlighetslivets Hvordanunderveis. påvirker den kommende digitale mange utfordringer? Hva skal til for å lykkes i revolusjonen min hverdag? Hvordan blir vi som forbrukere og samfunnssamlivet? FRODE THUEN, psykolog, forsker og forfatter

Kunsten å ta vare på kjærligheten.

borgere påvirket? Hvilke trender ser vi? Blir vårt privatliv invadert? Hva med dem som ikke klarer å følge med i utviklingen? Hva er universell utforming av digitale produkter og tjenester?

MANDAG 18. MARS – KL. 19.00

JONAS GAHR STØRE, leder i Arbeiderpartiet, tidligere utenriks- og helseminister. Frode Thuen: Nøkkelen til et godt sonkulturkirke.no samliv ligger i balansen mellom fornuft Hvilke verdier er det viktig at vi som nasjon Sagbruksveien 2, Son og følelser. Ill.: aftenposten.no

FØLG MED PÅ PROGRAMMET

jobber for å bevare/utvikle? Hva truer disse verdiene? 12 VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

Vi må bevare Norge som et land med små


Son kulturkirke lørdag 23. mars kl 19.00:

FRODE ALNÆS

SON KULTURKIRKE VINTER OG VÅR 2019

KONSERTER PÅ SAGA EN GOD KONSERTOPPLEVELSE GJØR LIVET RIKERE. TILBUDET HAR DU I NABOLAGET! Billetter kjøpes på ticketco.no eller i kaféen som åpner en time før konsertstart. Frode Alnæs regnes som en av Norges beste gitarister og mest suksessfulle låtskrivere og artister. Han er også en dyktig sanger. I 35 år har han gledet et stort publikum gjennom sin musikk, spilleglede og sitt smittende humør. Frode er gitarvirtuosen og ”sjefen” i bandet Dance With A Stranger, og opphavsmann til samtlige av låtene til bandet som ble en av norsk pophistories store suksesser. Han er mannen bak melodier som ”Long December Night”, ”Everyone Needs A Friend”, ”Invisible Man” og verdenskjente ”Vitae Lux”. Høsten 2013 var Frode aktuell med soloalbumet «Envy The Man»: En pop-plate fylt med vakker og variert musikk, både ballader og svingende up-tempo låter. Også her har Frode skrevet all musikken selv – og synger selv. Vinteren 2016 utga Frode instrumentalalbumet ”Kanestrøm”, med en tydelig signatur fra Frode som gitarist og komponist. Vinteren 2018 var han dessuten premieklar med sin nye soloforestilling «Min dans med strenger», som har høstet fantastiske kritikker landet rundt. Frode har komponert operaen ”Donna Bacalao” og levert en rekke bestillingsverk til ulike festspill og festivaler. Frode er også kjent for sine programlederroller på TV og i ulike kultur- og næringslivsarrangement. Han er også en etterspurt solist med orkestre, storband, kor, korps og band, både som gitarist og sanger. Er det noen som har begeistret publikum i hver krik og krok av landet, så er det Frode. Han er kjent for å oppnå nær kontakt med sitt publikum – han rett og slett elsker sitt publikum – og de elsker han!

LØRDAG 23. MARS KL. 19.00 FRODE ALNÆS, kr. 350

Frode Alnæs regnes som en av Norges beste gitarister og mest suksessfulle låtskrivere og artister med bl.a. låtene Long December Night, Everyone Needs A Friend, Invisible Man og verdenskjente Vitae Lux. I 35 år har han gledet et stort publikum gjennom sin musikk, spilleglede, sitt smittende humør og nære kontakt med publikum.

FREDAG 5. APRIL KL. 19.00

HILDE LOUISE ORCHESTRA, kr. 350

Hilde Louise Asbjørnsen er en av våre mest allsidige artister; jazz-sanger, låtskriver, skuespiller, kabaretartist og tekstforfatter. Hun sammenlignes ofte med legender som Edith Piaf og Billie Holiday. Som musiker har hun gitt ut hele 10 kritikerroste album. Sammen med sitt eminente band leverer hun konserter det virkelig gnistrer av.

SØNDAG 5.MAI KL. 19.00

KRISTIN SKAARE TRIO, kr. 300

Trioen klarer på en helt egen måte å berøre gjennom sitt enestående samspill basert på improvisasjon. Her skapes store rom for ettertanke og sjelehvile. Som få andre får de fram det enkle, uten at det blir banalt. De som vil unne seg selv eller andre i sin nærhet noe godt, varmt og inderlig trenger ikke å lete videre! FØLG MED PÅ PROGRAMMET

sonkulturkirke.no Sagbruksveien 2, Son

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

13


Hallanderiet i Son avvikles, men det blir fortsatt aktivitet i huset! Det er isende kaldt og masse sne når Vestby Nytt besøker Hallanderiet for aller siste gang en tidlig februardag. Inne er det fyrt på peisen, og det lukter en blanding av bjerkeved, drops og nymalt kaffe! - Er det ikke litt vemodig ? spør vi ekteparet Gro og Knut Chr. Hallan, som i snart 6 år har drevet privat museum i Son sentrum. - Det er klart det er, men vi må være litt realistiske. Når helsen svikter og alderen tatt i betraktning, er det fornuftig å gi seg mens vi enda har krefter. For det har tatt tid og krefter å bygge opp, og det vil ta tid og krefter å avvikle. Så vi begynner nå. - Dere har holdt muséet åpent litt ekstraordinært nå i vinter? - Ja, reaksjonene på at vi legger

14

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

ned, mangler ikke og vi har tatt imot etternølere som til nå ikke har vært her. Og vi har bedt givere fra Son, som over disse årene har gitt ting til muséet, å komme og hente ting de vil ta vare på selv. Men det vi kaller Sons samlingen, vil bli pakket ned og tatt vare på i håp om å finne en anledning til å stille ut dette igjen, før eller siden. Vi drømmer om å lage en liten Sonshistorieutstilling hvis muligheten byr seg. Emballasje og handelsutstillingen derimot, ønsker vi å selge samlet til noen


Mens vi er på besøk dukker det stadig opp noen som kommer innom og det er interessant å se deres reaksjon når de kommer inn. Det er nesten som et kultursjokk å komme inn i lokalene, som minner om gamle dager. - Ja folk får ”hakaslepp” når de kommer inn for første gang: Ja, her var det mye å se! Husker du den? Sånn brukte bestefar! Ja, her henger Romantikk og Coctail og Alle Kvinner og Nå og Aktuell! Og der står Old Spice, Brylcreme og 4711. Og se…. Ja det er riktig… Kong Olav røkte Teddy! - Det er lov å gå bak disken, sier Gro Hallan, som viser manufakturavdelingen bak dropskarusellen. Her er alt lov, ta gjerne bilder, ta på produktene og lukt og kjenn. Det var noe annet når vi vasket opp med Sunlight og brukte PEP i gulvvasken. Huset skal neste generasjon Christian og Camilla Augusta Hallan overta, men de har ikke anledning til å drive museum. Det skal bli Aktivitetshus. Det skal bli aktiviteter for barn og voksne, så det blir fortsatt lys i vinduene! - De er i sin beste alder og har masse idéer, så det blir sikkert bra, sier Knut Chr. Hallan, men du får høre med dem etter hvert. De er kreative og er ikke redd

for å gå litt andre stier enn folk flest, så Storgaten 33 får nytt liv, det er sikkert! Men museum blir det ikke. -Hva med lastebilen, skal den beholdes når det ikke blir museumsdrift? -Nei, den er til salgs for kostpris 50 tusen, og den synes vi hører med i Son. Den er blitt en del av Sonsbildet. Det er allerede et par interessenter, så den bekymrer oss ikke, Byggenummer 680 fra Auto Karosserifabrikken på Kambo ble levert 10. Juni 1951, er relativt original og i dag en sjelden doning, sier bilmannen Knut. Jeg har vært inne på tanken om en liten dugnadsinnsamling, slik at Alex på Kystkultursenteret kunne bruke den og at den fortsatt ble en del av bybildet. - Det er en ting jeg har lyst å få frem, fortsetter Knut. Hallanderiet har så absolutt svart til våre forventninger, og gjestebøkene beviser det. Og 5 ganger Hallanderiets ærespris utdelinger har vært viktige. Flotte damer som Sonja Nyland, Solveig Homme, Jorun Johnsrud, Solveig Tveter og Else Karin Hestvik har alle betydd mye for handels og næringslivet i Son og fortjente oppmerksomhet. - Vi har fått dette til å gå rundt uten økonomisk støtte og besøket og interessen har vært økende etter hvert som jungeltelegrafen har gått, men det er også klart at dette ikke ville gått rundt dersom husleie og lønning ble et tema. Det har aldri vært meningen fra vår side. Vi runder av besøket, får med oss en Kongen av Danmark på vei ut i februarkulda. Vår umiddelbare tanke er om det er noen i vårt nærområde som har plass og anledning til å videreføre denne kulturelle perlen. Det er jo en Skattekiste som nå blir lukket!

AS AS

AUT. ELEKTROENTREPRENØR AUT. ELEKTROENTREPRENØR

Brandstadveien 460 Brandstadveien 460 1540 Vestby 1540 Vestby

6498 9827 2770 70 64 Alletyper typersmå små Alle og større oppdrag og større oppdrag

AUT. ELEKTROE

Brandstadve 1540 Vestby

64 98 27 7

Aksel Riiser Aksel Riiser Alle typer små P re s t e r u d & R i i s e r tlf.tlf. 909 218 909 8787 218 og større oppdr Anders Presterud Anders Presterud AUT. ELEKTROENTREPRENØR tlf. 909 87 281 Aksel Riise tlf. 909 87 Brandstadveien 460 281 tlf. 909 87 2 1540 Vestby Fax 64 • post@prielektro.no Fax 64 9898 2727 7171 • post@prielektro.no

AS

64 98 27 70

© MEDIASENTERET

som vil kunne vise dette til publikum et annet sted. Når du har samlet i 50 år, er det viktig at samlingen ikke splittes opp og selges stykkevis og delt. Men går det ikke å finne en ny entusiastisk driver, må vi nok akseptere å selge godbitene på auksjon. Det er ikke gjort i en fei, da det er ca 12500 gjenstander og det vi kaller landets fineste emballasjesamling. Vi er i kontakt med mange interessenter og muséer, så vi finner nok en løsning. Vi har litt tid fortsatt.

Anders Pre tlf. 909 87 2

Fax 64 98 27 71 • post@pr

Alle typer små og større oppdrag

Vi utfører: • Installasjon bolig/næring/industri • Elkontroll • Internkontroll elektro • Nemkosertifisert Termofotografering

Aksel Riiser www.prielektro.no O post@prielektro.no tlf. 909 87 218 Anders Presterud tlf. 909 87 281

Alt innen bergsprengning, små og store oppdrag Fax 64 98 27 71 • post@prielektro.no

Nybygg, tilbygg, grøfter, veier, forsiktig sprenging inntil bygninger,

alt er mulig!

Samarbeider med de fleste lokale entreprenører

Ring Bergsprenger AS på tlf. 90 62 72 96 – når du planlegger sprengningsarbeid, det kan lønne seg. VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

15


FOTO

Etter en måned med oppsussing kan Truls Krogh, optikerassistent Magnhild Krogh og Optiker Ylber Dervari ønske velkommen i nyoppussede lokaler.

Vestby Optikk har blitt til Optiker-K Vestby I 1987 åpnet Inger og Oddmund Taraldsen Vestby Optikk i Vestbytorget. De drev butikken frem til begge gikk av med pensjon ved årsskiftet. Ronny Nermo

1. januar i år overtok Øyvind og Magnhild Krogh butikken med kartotek og kundedatabase. Butikken heter nå Optiker-K Vestby. Etter en måned med oppussing er de klar til å ta imot nye og gamle kunder. Optiker Ylber Dervari og optikerassistent Magnhild Krogh vil foreta grundige synsundersøkelser og hjelpe deg med å finne kledelige og lekre innfatninger og velge optimale glass tilpasset ditt syn. Optikerfamilie Det er en optikerfamilie med lange tradisjoner som driver videre i Vestby. Familiebe-

16

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

driften ble etablert på Ski i 1970 av Øystein Krogh, fjerde generasjons optiker i Kroghfamilien. Optiker-K Ski har holdt til på Ski Storsenter siden 1995, og har utviklet seg til å bli en av Norges største optiske forretninger. Butikken på Ås åpnet i 1972. Her har de eget verksted, hvor sliping og montering av glass foregår for alle tre butikkene. Tilbudene Butikkene har siden starten lagt stor vekt på synsundersøkelser for briller og linser samt å tilby kunden et godt utvalg av innfatninger og glass. Begge forretningene er i dag topp moderne, og er blant de ledende i landet innenfor bransjen når det kommer til bruk av nytt og avansert utstyr ved synsprøver. I tillegg til å foreta synstester, kan de oppdage øyesykdommer og andre sykdommer på et tidlig stadium.

Kunder i fra hele landet Kundene kommer primært fra Oslo-området, Akershus og Østfold. Samtidig har fokus på nytenkning, utvalg og kundeservice gitt dem faste kunder helt fra Stavanger til Vadsø. De har sterkt fokus på å tilby det best egnede produktet for ditt behov. Butikkene har et tett samarbeid med flere øyeleger for videre henvisning ved øyesykdommer. Per i dag består hovedområdene av synsundersøkelser i laser-behandling for tørre og rennende øyne. Målrettede undersøkelser for å avdekke øyesykdommer samt salg av briller, solbriller, linser, linsemidler og øyedråper. Mye god kompetanse Bedriften består av fem optikere/optometrister, hvorav to har mastergrad i klinisk optometri, to har spesialkunnskap innen oppdagelse og behandling av grønn stær og to har spesial-

kompetanse innen behandling av tørre og rennende øyne. Alle har kompetanse innen spesialisering av kontaktlinser. I tillegg har de tre faste optikerassistenter samt ekstrahjelper. Hos Optiker-K garanterer de at du blir godt ivaretatt og mottar den kundeservicen og formidling av informasjon som du fortjener. Takk for god velkomst Det er flott at Vestby med denne etableringen får kontinuitet i viktige tilbud for oss alle. At det finnes nisjebutikker/bransjer som fortsatt er i nærheten, er flott å ha, når behovene melder seg. Hjertelig velkommen til nyoppusset fin butikk med hyggelige,serviceinnstilte medarbeidere. Avslutningsvis vil de takke for den gode velkomsten de har fått her – med positive og blide kunder som gjør arbeidsdagen til en glede.


Vår frilansjournalist og nettansvarlig, Hege Krogseth Vi dro på en skitur med pågangsmot og godt humør. Solen skinte og vi alle tre smilte av livet som var så godt, der vi gikk og småpratet og lo. Skituren gikk som en lek, helt til skiene til Hege gjorde henne et pek. Ikke visste hun ordet av det, før hun lå på bakken og led. Smerten var stor i høyrearmen og det visste seg at det var en brist i overarmen. Hvordan skal dette gå når alt sammen ser ut til å gå i stå…? Også du som alltid er så snill og grei med liten og stor, gammel og ung, fugler og hunder, griser og høner og alle oss andre. Hvordan skal det gå med oss, når du med en arm skal håndtere så mangt og mye. Men, du klarer det nok denne gangen også. Med godt humør og smil om munnen står du opp og møter dagen. Nå kan du med god samvittighet ta det litt med ro, selv om det er

A LT T I L H U N D O G K A T T

God vinterferie!

Vi har alt du trenger til hund og eier! vanskelig for en som deg, med lopper og bobler i blod. Vestby Nytt blir ikke helt det samme uten deg, vi savner deg og dine innspill om det ene og det andre. Legen sa 8-12 uker med armen i ro. Heldigvis er det mange der ute i Vestby som vil oss vel, så dette går nok bra, får vi tro. God skrivehjelp fra andre er godt å ha når armen din ikke har det så bra. God bedring fra alle oss i hele Vestby!

VI MÅ FLYTTE! Etter nesten 20 år (august 2019) her i Kleverveien, Vestby Bedriftssenter, har vi fått oppsigelse på vårt leieforhold. Bygget skal totalrenoveres og alle leietakere må ut av bygget innen 30. april 2019. Det betyr i praksis at vi må flytte her i fra i løpet av påsken/rett over påsken og inn i nye lokaler. Har du kontorlokaler til 4-5 personer som vi kan leie i Vestby, så er vi takknemlig for innspill.

Nye dressurkurs starter 19. mars. info på www.fantin.no/kurs Mølleveien 3, 1540 Vestby - Tlf. 64 95 31 84 - www.fantin.no Åpningstider: Man, Tirs, Ons, Fre: 10-17, Tor: 10-18, Lør: 10-14

Alt innen tømrer- og snekkerarbeide! Tilbygg, nybygg og rehabilitering. Vi kan hjelpe deg med små og store oppdrag på din hytte eller bolig.

Bruk din lokale håndtverker! Over 20 år i bransjen.

Hærnes Byggtjeneste AS Kroervn. 7, 1540 Vestby Mob.: 920 45 500 Tlf.: 64 95 50 50

Vi har hatt mange fine år i disse lokalene som to kunstnere i sin tid hjalp oss med å fargesette/profilere. PÅSKE MAGASINET VESTBY ÅS FROGN

GODKJENT VÅTROMSBEDRIFT

Ta kontakt med daglig leder Ronny Nermo på tlf. 98 64 01 39

JULE MAGASINET MAGASINET PÅSKE PÅSKE MAGASINET

VESTBY ÅS FROGN

VESTBY ÅS FROGN VESTBY ÅS FROGN

SOMMER MAGASINET

VESTBY ÅS FROGN

www.mediasentere t . n o

JULE JULE

MAGASINET MAGASINET VESTBY FROGN

ÅS VESTBY ÅS FROGN

MAGASINET SOMMER SOMMER MAGASINET

VESTBY ÅS FROGN VESTBY ÅS FROGN

Lisleby rør og reparasjoner as

Rørlegger'n i Son as

Tlf. 911 85 550 E-post: toregil@rorleggernison.no www.rorleggernison.no

fagkunnskap gir trygghet

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

17


VESTBY BEDRI F T SF O R U M presenterer månedens medlemsbedrift:

Vestby GARN AS

Strikkeglede både for kropp og sjel

Fra venstre: Heidi Marie Syvertsen og Karine Beba trives godt blant garn og tilbehør hos Vestby Garn AS på Vestby Storsenter. De som ikke er med på bildet er: Helene Beba og Merete Guttormsen Foss. Torill Li Ingebretsen

Karine Beba er daglig leder og tok over etter sin mor, Gro, i februar. Garnbutikken startet i Son og flyttet til Vestby

18

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

Storsenter for tre år siden. Karine har vært med på hele prosessen og trives i et miljø med flittige hender. – Her i butikken trives jeg veldig godt, sier hun. – Vi er 4 ansatte og alle er flinke til å strikke.

Vi er oppdaterte på farger, forskjellige garn, mønster og trender. Vi drar på messer slik at nyheter oppdages tidlig og vi kan gi kunden gode innspill, sier Karine.

Inspirasjon Karine forklarer at folk får inspirasjon til nye strikkeprosjekter fra mange forskjellige steder. Alt fra tv-serier og hva kjendiser bruker til kikk i brosjyrer fra garnleverandører. – Vi har kataloger fra garnprodusentene her og mange finner hva de ønsker der, sier hun. – Det finnes også såkalte inspirasjonshefter som kunden kan ta med seg hjem og sitte i fred og ro og bla i. I tillegg kommer vi som jobber her med forslag og ideer om hva som kan passe. Vi synes det er ekstra hyggelig når folk kommer og setter seg ned i sofaen her og blar i kataloger, kikker på forskjellige garntyper og blir inspirert. Det er mange hyggelig kunder som bare stikker innom for å kikke også. Uansett liker vi ansatte å hjelpe til slik at håndarbeidsgleden blir maksimal. Vi strikker opp modeller slik at det blir lett å se hvordan produktet kan bli. Da kan kunden prøve, kjenne på og se passformen. Dette er populært. Det er ikke så lett å se på nettet hvordan et garn vil føles mot kroppen. Vi strikker også opp en del barneklær og mange ser først på disse modellene før de bestemmer seg for garntype og farger. Noen vegrer seg voldsomt for montering av strikkeplagg. En skal være litt modig for å klippe i noe en ha brukt mange timer på. Men for de som ikke vil gjøre denne jobben så tilbyr vi at en monterer plaggene for dem. Mange puster lettet ut når de hører at vi har løsningen med monteringen, sier hun.


"Inges humlehus" GO Strikking som terapi Det er bevist at strikking kan senke blodtrykket, gi meditativ følelse og er bra for både kropp og sjel. Dette er særdeles viktig i dagens samfunn. I dag er det alle aldersgrupper som finner avslapping i strikking. Mange bruker flere timer hver dag, mens andre liker å ha med strikketøyet på hytta, på bilturer eller når de pendler. Mange finner roen med å la strikkepinnene trylle frem plagg etter plagg. – Ikke bare klær kan strikkes, sier Karine. – Det har blitt helt vanlig å strikke kluter til kjøkkenet. De vaskes på 60 grader og er en fin julegave, sier hun. I gamle dager strikket vi for å få klær på kroppen, men i dag bruker vi det som en meget nyttig hobby og til avslapping. Noen strikker til premature barn for de trenger myke, varme luer og sokker. Andre strikker varme plagg og gir til de som trenger det både her til lands og rundt omkring i Europa. Nå er det blitt mote at ”alle” skal ha kofte med mye mønster uavhengig av alder eller kjønn. Uansett har den som strikker stor glede av denne aktiviteten i tillegg til at det kommer til nytte. Det heter at det er kjærlighet i hver maske. Klikk og hent butikk for Sandnes Garn Netthandel blir mer og mer vanlig. Men hvordan skal butikkene kunne bestå? Vi vil fortsatt ønske å kjenne på produkter, prøve før vi kjøper og se farger i naturlig lys. Da kan ”klikk og

hent” være løsningen. – Her i butikken skal kunden få alt det som trengs av utstyr og produkter til strikking. Det betyr at vi har pinner i forskjellige materialer, knapper og sytilbehør fra Hjelmtvedt, sier Karine. – Vi er totalleverandør av Sandes Garn og oppskrifter. Det er derfor hyggelig å kunne tilby denne ordningen med klikk og hent. I tillegg fører butikken også garn fra Dale og Rauma pluss litt forskjellige, som Jarbo og Permin. Med konseptet Klikk og Hent kan folk bestille via nettet på sandnesgarn.no og vi pakker her. Dette gir fleksible løsninger fordi kunden kan sjekke ut kvalitet, farge eller hva det enn må være og så kan vi bytte ut. Dette er en grei løsning. Vi setter stor pris på god kontakt med kundene og ser at ordningen med bestilling på nettet og henting i butikken kan bli en vinn-vinn-løsning for alle, sier Karine. – Det er viktig at vi kan gi ytterst god service og hjelpe til hvis det trengs. Ikke alle oppskrifter er like lett forståelige og det er så hyggelig å kunne hjelpe. Vi satser på rene produkter, kvalitetsplagg som passer akkurat til kunden. Vi hjelper til med tilpasning av oppskriften slik at passformen blir best mulig. Vi er stolte over jobben vår og hva vi får til sammen med kundene. Heldige er de barna som har noen som strikker ullbukser til dem. De barna fryser sjeldent, avslutter den entusiastiske daglige leder.

DS

ET

"God morgen! Eller ikke?" Hvis du er deppa, har en dårlig dag, og ikke greier å gå på jobben, ringer du kanskje til sjefen og sier nettopp det, og blir hjemme. Sjefen på Godset overtaler deg til å komme, om så bare for en kopp kaffe og en prat. Christine F. Lampe Holman

Kanskje du greier å gjøre noe, kanskje ikke. Det viktigste for sjefen er at du får kommet deg ut av huset, og at du får muligheten til å kanskje føle deg litt bedre. En dag, to dager, eller flere. Slik får du muligheten til å stable deg på beina, museskritt for skritt, så du kan vandre videre i livet, kanskje med bedre forutsetninger enn før du fikk arbeidstrening på

Godset, og med tro på deg selv. Derfor kan "Inges humlehus" ha tatt en dag å lage, eller to uker. Det ligger mye kjærlighet, omtanke, og kanskje også strev i dem. Godset gir mening. Visste du at det var elever ved byggfag på Vestby VGS som restaurerte Godset da det ble gjort om til butikk? Fortsatt får Godset ­rester, kapp og plank fra skolen, og det er bl.a dette "Inges humlehus" er laget av. I tillegg til kapp og rester fra Vestby videregående skole, brukes kongler som deltagere på Aktivitetssenteret har plukket.

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

19


Det er mange som er positivt overrasket at et industribygg kan være så estetisk pent. Valg av trematerialer har også miljømessige årsaker. Bygget tilhører Joh. Johannson Kaffe AS og er en del av NorgesGruppen og Asko på andre siden av veien. Vi ønsker mer informasjon og har fått møte adm.dir. Espen Gjerde.

Status:

Adm.dir. Espen Gjerde har kontroll på byggeprosjektet

NYTT KAFFEANLEGG Arild Forsberg

Fra Oslo til Vestby Espen forteller at firmaet har brent kaffe siden 1866, og at familien Johannson fortsatt er en stor eier av NorgesGruppen sammen med andre aksjonærer. Joh Johannson Kaffe holder til på Filipstadkaia i Oslo, men måtte finne et nytt produksjonssted da Oslo kommune og Oslo Havn ønsker byfornying i området med en forlengelse av Aker Brygge. En lokasjon i Vestby var naturlig med flere fordeler. Det kjøres mest fulle biler til Askos lagre i Norge. Grønne kaffebønner kommer i bulk med båt til Oslo. I fremtiden ser vi for oss at vi kan losse i Moss med kort vei til Vestby. Kjøper kaffebønner på børs! Innkjøp av kaffe foregår fra en internasjonal råvarebørs i New York forteller Espen videre. Ikke alle vet at kaffe er den nest største råvaren etter olje. Her handles kaffe med futures-

20

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

kontrakter dvs. bestilling og oppgjør på bestillings/utskipningstidspunktet for levering 2-4 måneder fremover i tid. Det kjøpes bare kvalitetsbønner for å få den blandingen som gir den beste smaken. Finland har den det største forbruket av kaffe pro capita med Norge på en god annenplass. Miljøfokus: utvendig, inn­ vendig, drift og i prosessen. Det er et omfattende program for at bygget og driften skal være miljøvennlig. Vi har nok gått noen trinn lenger enn konsernkravet, forteller Espen. De bygningsmessige miljøstandarder er økt, som gir50% mindre CO2 avtrykk enn et TEK 17 bygg, og i produksjonen er ny teknologi og løsninger planlagt installert. Vi kan kort nevne kjølebrønner, lavkarbon betong, resirkulær stål, veggbaserte solcellepaneler, varmegjennvinning og biogass. Espen tror at selskapet er tidlig ute med å erstatte utvendig panel med solceller. Over en 60-års

periode skal ikke bygget sette CO2 avtrykk. Espen mener at kundene vil stille større krav til hvordan produktet er produsert, miljøfokus og dokumenterte miljøtiltak er viktig i fremtiden. Vi mener dette anlegget er godt forberedt. Råvare inn, foredlet vare ut. I motsetning til mange norske bedrifter som eksporterer råvarer, går man her motsatt vei og importerer råvarer for foredling i Norge. Verdiskapningen av kaffe i Vestby vil dekke ca 40% av det norske markedet. Espen er opptatt av verdiskapning og skape verdier for fremtiden. Byggeprosjektet videre. Det er forventet åpning i 2020. I løpet av dette året vil bygget står ferdig, og dermed kan man begynne med installasjon av maskiner og utstyr. Ved ferdigstillelse vil man suksessivt overføre produksjonen fra Filipstad. Man er forberedt på en nødvendig testperiode før kvaliteten godkjennes. I

tillegg til produksjonsprosessen vil bygget inneholde alle funksjoner til en komplett bedrift. De 50 ansatte vil arbeide med innkjøp, kvalitet, prosess, markedsføring, salg, økonomi og administrasjon/ledelse. Man har også tatt et samfunnsansvar med 1-2 lærlinger. For de ansatte vil det i en periode bli store forandringer med endring av kjørevei til arbeidet. Espen tenker spesielt på ansatte med barn som skal rekke barnehage og skole. På lang sikt kan man anta at flere vil bosette seg nærmere arbeidsplassen. Espen vil til slutt nevne at samarbeidet med kommunens ledelse og administrasjon har fungert veldig bra med rask saksbehandlingstid selv om alle krav må oppfylles. Det er hans ønske at bedriften skal være en del av nærmiljøet, og ser frem til at videregående skoler og andre kan få omvisning og se de løsninger man har valgt innenfor interessante områder.


Vi til alle alle typer typer Vi leverer leverer til arrangement arrangement

Velkommen til Vestby Frivilligsentral • Vil du bruke litt av din tid sammen med andre? • Vil du treffe nye mennesker? • Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet?

Arena Catering bestående av dyktige Arena CateringAS ASereretetcateringfirma cateringfirma bestående av dykfrafra gourmetrestauranter og og tige kokker kokkermed medbakgrunn bakgrunn gourmetrestauranter cateringfirma i iOslo. cateringfirma Oslo.

Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.

Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres Frivillig.

hartotalt totalt over over 60 jobber fortsatt med å ViVihar 60 års årserfaring, erfaring,men men jobber fortsatt med utvikle oss.oss. Nylig fått en konditormed medpå pålaget. laget. å utvikle Vi har harviegen konditor Vi har et variert tilbud med ferske, friske og Vi harråvarer. et variert lokale tilbud med ferske, friske disse og lokale Utover menyene erråvarer. vi mer enn gjerne

Vestby Frivilligsentral, Kontaktperson: Berit Sandvig Støttumveien 4. (Tidligere Sfo/barnehage ved gml. Vestby skole) Telefon: 64 95 25 60, vestby.frivilligsentral@gmail.com www.vestby.frivilligsentral.no

behjelpelige med å Utover disse skreddersy menyer menyene er vi mer etter dine ønsker. enn gjerne behjelpelige med å skredVed allergi eller intoledersysamt menyer etter ranse, ønske dine ønsker. om vegetarløsninger, jobber vi hardt for å Ved allergi eller imøtekomme dine intoleranse, samt ønsker. ønske om vegetarløsninger, jobber vi hardt for å imøtekomme dine ønsker.

Hvis du mener at sjefen din er dum så husk at du ikke ville hatt en jobb om han var smartere. - Albert Grant

- NÅR DU TRENGER BUSS Vi leverer til alle typer Vi leverer til alle typer arrangement Vi leverer til alle typer Vi leverer til alle typer arrangement arrangement arrangement

Velkommen til Schaus!

Velkommen til Schaus!

Når du trenger buss kan vi tilby alt fra 7– 83 seter, til tur-, businesskjøring eller annet. Alle våre store turbusser har som standardutstyr klimaanlegg, toalett og sikkerhetsseler, og vår nye turbuss har heis og plass til hele 3 store rullestoler. Våre oppdragsgivere er bl.a. riseselskaper, turoperatører, bedrifter, private og sightseeing for cruisebåter og andre besøkende i Oslo og på Østlandsområdet. Spør oss om forslag til dags- og uketurer, og vi er behjelpelig med å tilrettelegge opplegg av hele turen. også langturer i Norge og Nord-Europa, med start eller slutt i Oslo.

Vi leverer til alle typer arrangement

Nye busser og serviceinnstilte

vi kan83 for Når du trenger buss kan vi tilby sjåfører alt gjøre fravi alt7– seter, til tur-, busiå gjøre turen så hyggelig når du trenger buss behageligturbusser som mulig. nesskjøring eller annet. Alle våre ogstore har -som standardVestbyveien 15, 1540 Vestby utstyr klimaanlegg, toalett og sikkerhetsseler, turbuss har Leie buss, turbuss, minibussog vår nye Tlf 64 95 61 61, info@schaus.no eller VIP buss? Ta kontakt med www.schaus.no heis og plass til hele 3 store rullestoler. oss 24/7 så hjelper vi deg. Våre oppdragsgivere er bl.a. reiseselskaper, turoperatører, bedrifter, private og sightseeing for cruisebåter og andre besøkende i Oslo og på Østlandsområdet. Spør oss om forslag til dags- og uketurer, og vi er behjelpelig med å tilrettelegge opplegg av hele turen. også langturer i Norge og Nord-Europa, med start eller slutt i Oslo.

Nye busser og serviceinnstilte sskjøring eller busserviogalt serviceinnstilte sjåførerNyegjøre vi kan for gg, toalett og alt vi kan for å gjøresjåfører turengjøre så vihyggelig e rullestoler. å gjøre turen så hyggelig som , private og og behagelig og behagelig sommulig. mulig.

andsområdet. d å tilrettelegge Leie buss, turbuss,minibuss minibuss Leie buss, turbuss, med start ellereller VIP ellerbuss? VIP buss? kontakt med TaTakontakt med oss 24/7 så hjelper vi deg.

post@arenacatering.no 902 30 576 post@arenacatering.no 902 30 576 post@arenacatering.no 902 30 576 post@arenacatering.no 902 30 576

post@arenacatering.no

902 30 576

Solerunden 10, 1540 Vestby

Solerunden 10, 1540 Vestby Solerunden 10, 1540 Vestby Solerunden 10, 1540 Vestby

Solerunden 10, 1540 Vestby www.facebook.com/arenacateringvestby www.facebook.com/arenacateringvestby www.facebook.com/arenacateringvestby www.facebook.com/arenacateringvestby

www.facebook.com/arenacateringvestby

- når du trenger buss Vestbyveien 15, 1540 Vestby Tlf 64 95 61 61, info@schaus.no www.schaus.no

oss 24/7 så hjelper vi deg.

10

SOMMERMagaSinEt NR 15 - 2018

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

21


Ordfører Tom Anders Ludvigsen og gjestene var meget fornøyd med spennende og variert mat fra elever ved kokkelinja på Vestby Videregående skole.

Åpning av Prime Cargo AS Logistikksenter på 44.000 m2 er store dimensjoner. Det er 200m langt og 220m bredt fylt med logistikk- og materielIstyringssystemer. Interessant å møte noen personer som er ansvarlige for driften av bygget ved Bjørn Røstad som er leder/gründer av eierselskapet SR-Group AS og Joachim Branko Hansen som er direktør i Prime Cargo AS.

Ordfører Tom Anders Ludvigsen flankert av Bjørn Røstad CEO i eierselskapet SR-Group til høyre og Joachim Branko Hansen adm. dir. i Prime Cargo.

22

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

Arild Forsberg

Vi kommer inn på et lite kontor som er relativt beskjedent noe jeg gir uttrykk for. Da forklarer Bjørn at selskapet har en veldig flat struktur som skaper gode arbeidsforhold. Han påstår til og med at direktøren har trucksertifikat og kan kjøre truck. Hva er et logistikksenter? Joachim forklarer at selskapet er en 3. parts logistikkpartner som henter varer i Europa, og Asia etc. for sine kunder og frakter godset med fly, tog, båt og bil til sine logistikksentre i hele Norge hvorav ett senter er i Vestby. Basert på ordrer fra kundene blir varene fordelt og sendt til mottagere. Kundemassen er fra store industrikunder til små næringskunder. Naturlig nok er netthandel en stor pådriver for etterspørsel av logistikkfunksjoner.

Noen eier og andre leier. Ved åpningen var også byggherren og eier av bygget Logicenters (NREP) tilstede, et kapitalsterkt selskap med europeiske og amerikanske forsikrings- og pensjonsfond i ryggen. De er i dag Nordens største utvikler og eier av moderne logstikkbygg, men utvikler også annen type eiendom, blant annet boliger for studenter, familier og eldre. Innmaten i bygget er stort sett leietakers ansvar, da det kan være endringer i behov fra startfasen til operativ drift og videre utvikling hos leietaker. Som eier og utbygger er Logicenters (NREP) opptatt av bærekraft og har en egen avdeling som fokuserer på å forbedre byggenes miljømessige påvirkning. Tiltak for energieffektivisering av eksisterende bygg med bl.a. optimalisering av varme og ventilasjon, samt nye energieffektive bygg og solcellepaneler er viktige elementer fremover. Selskapet gir også 10% av sitt overskudd til veldedige formål.


Vestby er hovedstaden for logistikk! Vi spør Bjørn hvorfor Vestby ble valgt, og han hadde svaret i munnen allerede. Vestby er jo hovedstaden for logistikkvirksomhet. Bare noen hundre meter fra senteret transporteres store godsvolum fra kontinentet og Gøteborg forbi Moss, og mye skal fordeles og videresendes til Oslo og andre steder i Norge. Bjørn legger vekt på at driften av logistikktjenester må være basert på overskudd, være seriøse og ærlige, forholde seg til lovverket og ha dokumentert kvalitet og sertifiseringer (ISO9002). En annen del av hans virksomhet er 150 vogntog hvorav 80 trailere er beskjeftiget med transport i petroleumssektoren med norske sjåfører og store krav til pålitelighet. En forsinkelse i denne sektoren kan forårsake store tap ved at supply-båter med høye dagsrater blir liggende.

I tillegg til Vestby har ­Prime Cargo logistikksentre i ­Stavanger, Bergen Kristiansund, Trondheim, Tromsø og Alta og selvsagt avdeling på Gardermoen. Joachim poengterer at de ­arbeider med miljøtiltak ved at de forbereder et nytt selskap som skal ta i mot returvarer grunnet feil. I stedet for å ­kassere varer kan det være aktuelt å omsette disse gjennom en nettbutikk. Til slutt nevner Bjørn at det har vært et positivt samarbeide med kommunen, og at kommunen har vært med på å etablere 80 arbeidsplasser. Ordfører Tom Anders Ludvigsen poengterte også behovet for arbeidsplasser for Vestbys innbyggere ved åpningen av bygget. Det er allerede i full drift med arbeidstid 24/7 i tre skift. Vi ser at de nå har en operativ drift og ønsker alle i virksomheten lykke til videre.

DRØMMEBRYLLUPET

Har du funnet personen i ditt liv? Vi hjelper dere å gjennomføre drømmebryllupet. Med 20 års erfaring setter vi sammen en perfekt dag slik dere vil ha den. Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

Telefon: 40 00 12 22 post@spiskammerset.no • wwww.spiskammerset.no

Valentinsdagen torsdag den 14. februar «Jeg trodde aldri at kjærlighet kunne føles som dette. Da du forandret min verden med et kyss.»

God Valentinsdag Valentinsdagen (engelsk: St. Valentine's Day), også kalt alle hjerters dag og kjærlighetsdagen, er en dag som feires 14. februar, og er en feiring av kjærlighet og romantikk. Feiringsskikken oppstod på slutten av 1500-tallet, og har antagelig opphav i folkelig tro på at fuglene begynte å pare seg på denne dagen. Et annet mulig opphav er som en overlevering av de romerske Lupercalia-festlighetene Tidligere var dagen en festdag for to martyrer med navn Valentinus. Valentinsdagen feires i engelsktalende kulturer og i Frankrike, men har i senere år også spredt seg til Skandinavia. I Norge ble det i 2015 omsatt valentinsdagsprodukter for anslagsvis 255 millioner kroner. Dagen markeres ved kjøp av gaver og sending av kjærlighetsbrev eller -kort, ofte anonymt, og har således fått et kommersielt preg. I Ghana har turistmyndighetene omdøpt dagen til «den nasjonale sjokoladedagen» for å gi dagen et bedre rykte, og øke etterspørselen etter ghanesisk sjokolade. Fortsatt uviktig i Skandinavia 28. november 1887 kunne en annonsør i Aftenposten tilby subskripsjon på romanen St.Valentins Dag av Walter Scott. Det skulle likevel ta lang tid før dagen i nevneverdig grad ble markert i Skandinavia. Den er ennå ikke noen etablert og spesielt utbredt tradisjon. I 1998 utgav imidlertid Posten et eget valentinsfrimerke, og i 1999 gjentok de suksessen ved å utgi et tilsvarende frimerke (valør kr 4,00) i 4 mill. eksemplarer. Senere har også andre kommersielle aktører og handelsstanden satset millioner for å promotere dagen og gjøre den viktig også i Norge. Tilsvarende tendens er sett i Sverige og Danmark. Ifølge en undersøkelse fra 2004 visste ikke 70 prosent av norske menn når valentinsdagen var, mens 70 prosent av kvinner visste svaret. I 2010 hadde dagen fått en viss popularitet i befolkningen, i størst grad blant dem som levde i parforhold. Hver tredje person i et forhold sa at de skulle markere valentinsdagen ved å sende sin kjæreste eller venn en hilsen, gave eller annen oppmerksomhet. I Norge var altså status at nærmere 70 prosent av dem som er i parforhold ignorerer valentinsdagen. I en norsk undersøkelse fra 2015 med 1 000 respondenter mellom 18 og 70 år mente 73 prosent av de spurte at dagen ikke er en viktig merkedag. Kilde: wikipedia.org

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

23


Bare Bil

TOYOTA RAV4 2019: Løfter fornuften til nye høyder Dytter du alt av argumenter rundt et nybilkjøp i 2019 ned i en trakt, så kommer det trolig en Toyota RAV4 ut i den andre enden. SUV-pionéren fra Toyota er muligens det tryggeste bilvalget du kan gjøre i disse turbulente tider. Den vil styre trygt gjennom de kommende års usikkerhet rundt både avgifter og leveranser. Og interessen for en brukt firehjulsdrevet SUV av høy kvalitet vil holde seg i mange år. Og holder man avgifter og brennstoffproblematikk utenfor et øyeblikk, så er RAV4 en bil med de fleste kvaliteter nordmenn etterlyser: SUV med firehjulsdrift, god plass og forutsigbare kostnader. Nå er den her i femte generasjon. Lekker og kjøreglad. Det er i hvert fall slik Toyota ønsker at den skal oppfattes. Og vi kan allerede her avsløre at vi deler oppfatningen om kjøreglede. Der har det skjedd store forbedringer. Kilde: www.motor.no

BOMPENGEUTGIFTENE VOKSER TIL REKORDSTORE 13 MILLIARDER: I år må hver eneste bilist betale 5200 kroner i bompenger Bompengebetalingen når nye høyder. I år må vi betale 13 milliarder kroner i bompenger. Det utgjør 5200 kroner per bilist. For tre år siden betalte vi 9,8 milliarder kroner i bompenger. For i år er anslaget på 13 milliarder kroner. Bare på tre år har bompengeutgiftene til norske bilister økt med 33 prosent, ifølge en fersk rapport fra Statens vegvesen. 5200 kroner per bilist I Norge er det anslagsvis 2,5 millioner bilister. Det innebærer at hver bilist i år må regne med å betale 5200 kroner i bompenger. Men byrdene er som kjent svært ulikt fordelt. Mange steder, ikke minst i storbyene, står bomstasjonene tett i tett. 65 prosent av bompengene dras inn i bypakkene, som blant annet omringer de fleste større byene. I deler av landet er det ikke bompenger. I Finnmark er det ikke et eneste bompengeprosjekt hverken nå eller som kommer de nærmeste årene. Kilde: www.motor.no

24

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

Rana Blad - Fotoboksene i Rana satt ut av spill av vinteren i over en uke. Kanskje vinteren også gjør sitt for Østlandet? FOTOBOKSENE INNDRAR MASSE PENGER FOR STATEN Fotoboksene langs veiene i Norge tok inn 209 millioner kroner i bøter i fjor. I snitt tjente hver boks 215 kroner i timen. Men det er voldsomme forskjeller i hvor ofte de står på. Fotoboksen som tar inn mest i timen, står bare på én time i døgnet. Landets drøyt 300 fotobokser sto i fjor på i til sammen 972 000 timer, viser tall Motor har fått fra Utrykningspolitiet. Det ble tatt inn 209 millioner kroner i bøter, som betyr at inntjeningen per driftstime er på 215 kroner.

Men det er store forskjeller. Av de 25 mest innbringende fotoboksene i Norge i fjor, var boksen i Vålerengatunnelen i Oslo den mest «suksessfulle». Den tok inn 9345 kroner i bøter per time i 2018. På andreplass er boksen på ring 3 ved Granfosstunnelen, også det i Oslo. Noen fotobokser er aktive nesten hele døgnet, mens andre knapt står på. Av de 25 fotoboksene i Norge som drar inn mest penger i bøter, står fotoboksene på riksvei 4 ved Åneby i Nittedal og i Rælingstunnelen mot Lillestrøm mest på. De er begge påslått 20 timer i døgnet. 44 minutter i døgnet I andre enden av lista er de to fotoboksene i Oslo som tjener mest: Boksen ved Granfosstunnelen på ring 3 og boksen i Vålerengatunnelen. Boksen på ring 3 står på drøyt to timer i døgnet, mens boksen i Vålerengatunnelen er på bare 44 minutter i døgnet. Hvor mye fotoboksene står på styres av behovet for kontroll og kapasiteten til de som går gjennom filmrullene for å sende ut bøter, opplyser UP Kilde: www.motor.no Nå kan du sjekke morgendagens luftkvalitet der du bor Hele landet er nå dekket av en varslingstjeneste for luftkvalitet. Den viser hvor mye svevestøv og forurensning det er forventet i lufta i dag og i morgen. Nivået på forurensning kan leses enten som graf eller kart i varslingstjenesten «Luftkvalitet i Norge». I byer og tettsteder kan man for eksempel følge forurensingsnivået langs veiene. Folk som sykler eller bor langs trafikkerte veier, eller har helseproblemer, kan ha stor nytte av tjenesten. Det er mulig å søke helt ned til mindre, lokale områder og spesielle veistrekninger, for eksempel Kirkegata i Oslo. – Luftvarslingen vil gjøre det enklere å arbeide med luftkvalitet på en god måte, slik at vi kan gjøre treffsikre tiltak når vi trenger det, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen. Kilde: www.nrk.no


Kjøp den nye Nissan 62 kWh e� 3.�ERO limited e Kjøp den nyemed Nissan LEAF kraftigere bat e� 3.�ERO limited edition lengre rekkevid

NISSAN QASHQAI TEKNA

med kraftigere batteri og MED INNOVATIV TEKNOLOGI SOM: lengre rekkevidde n��

FRA 299 900 KR

• Inkludert metallic lakk LEASING FRA 2 823 KR/MND

SPAR 31 000 KR 1,99 % KAMPANJERENTE* e�Pedal

e�Pedal ProPILOT

ProPILOT

Pr�PIL�T Park

Pr�PIL�T Park

Vi feirer

10

Høydaveien 7, Moss - Tlf: 69 23 65 00

ÅR

Høydaveien 7, Moss - Tlf: 69 23 65 00 www.brennesautomoss.no ÅPNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG 07.30 - 16.30, TORSDAG 07.30 - 19.00, LØRDAG 10.00 - 14.00 www.brennesautomoss.no

ÅPNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG 07.30 - 16.30, TORSDAG 07.30 - 19.00, LØRDAG 10.00 - 14.00

2009 – 2019

Nissan LEAF: Forbruk/utslipp �LT�: 206 �t/km, 0 gr/km CO2. Avbildede modeller kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

25

Forbruk blandet kjøring/utslipp CO2 og NOx: Fra 0,38 l/mil - 0,6 l/mil, fra 99 g/km - 138 g/km, fra 9,28 mg/km - 40,5 mg/km. Avbildede modeller kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.�LT�: *Bilpris kr - 36CO2. mnd./45000km - Startleie 37 488 kr - Vi Nom. rente 1,99% - Eff. Rente: 2,01% - Etablering 5 363 kr - Termingebyr 119 kr – Minimumskost  44 255 kr – Nissan LEAF: Forbruk/utslipp 206 299 900 �t/km, 0 gr/km Avbildede modeller kan ha ekstrautstyr. tar forbehold om trykkfeil.


Høye kraftpriser!

Kommet for å bli?

Moderne vannkraftverk Kilde: NVE

Strøm er noe alle trenger. Vi har alle et positivt eller negativt forhold til temaet. Det mest negative forholdet til strøm jeg har opplevd var i en diskusjon hvor jeg fremhevet hvor heldige vi er med ren vannkraft. En motpart var av en helt annen mening da han konfronterte meg med: har du noen gang tatt på det? I Italia definerer de ikke vannkraft som miljøvennlig grunnet flere damulykker med påfølgende tap av liv. I denne artikkelen skal vi ta for oss de store overskriftene i media og kommentere de. Dette er ingen analyse og leseren kan derfor oppleve informasjon som ikke er faktasjekket og som man kan være uenig i. All fremgang her i verden har årsak i uenighet. Vi lar diskusjonen ligge om kraftmarkedet skulle vært deregulert eller om Stortinget skulle fastlagt prisene. Vi får gjøre det beste ut av situasjonen. Arild Forsberg

Organisering Kraftmarkedet er enkelt organisert som kraft­produsenter, kraftsalgsselskaper og nettselskaper. I tillegg er det tjeneste­ytende funksjoner som krafttradere, kraftmeglere og analyse­selskaper. En viktig funksjon har kraftbørsen Nord Pool som omsetter all fysisk spotkraft samt den finansielle energibørsen Nasdaq. Kraftprodusentene er orga­ nisert i små og store kraft­ selskaper. De største er eid av staten, fylker og kommuner.

26

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

Private aktører kan eie inntil 1/3 og resten må være offentlig. Dermed kan ingen private interessenter få noen stor innflytelse. Mindre kraftproduksjon kan være eid av private, sammenslutninger etc. Ved høye priser kan selskapene oppnå store overskudd. Det offentlige får tilsvarende høye inntekter gjennom selskapsskatt, grunnrenteskatt og naturressursskatt på samme måte som olje-/ gasselskaper som utnytter en felles naturressurs. Ofte har høye priser sin årsak i lite vann og en kald vinter. Dermed blir produksjonen betydelig lavere

enn et normalår. I tillegg har vi en økende kraftproduksjon med vind­ kraft. Denne produksjonen er vindavhengig og dermed ustabil i perioder. Vi lar debatten om flere vindkraftparker ligge i denne omgang. Vi har en liten kraftproduksjon basert på kull på Svalbard. Ikke noe vi snakker høyt om i disse miljøtider. Stortinget har bestemt at Statkraft skal styres etter bedrifts­økonomiske kriterier med krav til avkastning. Også andre produsenter drives etter de

samme prinsipper. Produsenter som har store vannmagasiner setter en verdi på vannet og agerer optimalt. Holder gjerne igjen vann når prisene er lave og tapper vann når prisene er høye på vinteren. Ved ekstrem varm sommer kan også sommerprisene være høye med tilsvarende disponering. Drenering av kraft ut av Norge kommenteres separat nedenfor under priser. For å holde styr på at alt foregår i henhold til lover og forskrifter har vi regulatoren NVE som er ekstremt viktig for at markedet med konkurranse skal fungere korrekt. Vi bør spesielt nevne kraftbørsen Nord Pool hvor alle kraftprodusenter melder hvor mye de vil produsere og selge for hver time i døgnet. På den andre siden har vi kraftkjøpere som angir hvor mye de vil kjøpe og til hvilken pris for hver time. Dermed får man et priskryss som angir prisen i den aktuelle timen. Dersom vi forbrukere kjøper spotkraft må vi betale børsens pris pluss påslag fra vår leve­ randør. I tillegg til den fysiske spotbørsen er det en finansiell børs som tidligere var statlig eid, men som i flere år er driftet og eid av Nasdaq. Samme selskap som ønsker å kjøpe Oslo børs. En finansiell børs kan enkelt beskrives som et veddemål. Hvis jeg inngår et veddemål med deg som leser at jeg satser et energivolum på at spotprisen blir 50 øre/kWh i februar og du er selger på samme pris, så blir det et oppgjør basert på resultatet av spotprisen etter månedens utgang. Hvis prisen blir 60 øre skal du betale meg 10 øre multiplisert med eneregivolumet, hvis spotpris blir 40 øre skal jeg betale deg 10 øre multiplisert med energi­volumet. Blir fort mange millioner kr hvis vi satser stort. I tillegg omsetter børsen andre finansielle instrumenter som derivater, opsjoner etc. ►


stasjonsvogn MĂĽnedsleie med 1,99% rente fra

2.490,-

Nye Ford Focus Active. Nyt hver opplevelse. Active. Nyt hver opplevelse. ctive. Nyt hver opplevelse. Møtstasjonsvogn nye Fiesta Active - crossoveren som kombinerer de velkjente Nye Ford Focus stasjonsvogn er lenger, har mer plass i baksetet

og et mye større bagasjerom nü rommer hele 608 liter. kombinerer MøtFiesta nye Fiesta Active -som crossoveren som de velkjente øt nye Active - crossoveren som kombinerer dedesign. velkjente kjøreegenskapene til Fiesta med SUV-inspirert Fiesta Ford Focus für du nü i en rekke skreddersydde varianter tilpasset en hver smak. Opplev helt nye Ford Focus, tryggere, bedere utstyrt og smartere Münedsleie med 1,99% rente fra kjøreegenskapene til Fiesta med SUV-inspirert design. Fiesta øreegenskapene til Fiesta med SUV-inspirert design. Fiesta enn noen Active hargang. høyere bakkeklaring, tre kjøremodus for ulike Active har oss høyere bakkeklaring, tre kjøremodus for ulike ctive har Kontakt høyere bakkeklaring, tre kjøremodus for ulike i dag. kjøreforhold samt mulighet for takrails – og er klar for ü bli med kjøreforhold mulighet for takrails erfor klar ü bli med øreforhold samtsamt mulighet for takrails – og–erog klar ü for bli med deg pü eventyr, uansett vÌr og føre. deg pü eventyr, uansett vÌr og føre. eg pü eventyr, uansett vÌr og føre.

2.490,-

Follo Autoco

Nye Ford Focus stasjonsvogn er lenger, har mer plass i baksetet og et mye større bagasjerom som nü rommer hele 608 liter. Velg mellom godt utstyrte Titanium-varianten, luksuriøs Ski Kjeppestadveien 30Active Vignale-utgaven, sportslige ST-Line eller den høyreiste og1400, tøffe Crossover utgaven Focus Prisen er inklusive leveringsomkostninger Årsavgift kommer i tillegg. CO2 -utslipp fra 97 – 139 g/km (1,5 TDCI 85 HK – 1l EcoBoost 100 HK). Blandet med høyere sittestilling ogSki. høyere bakkeklaring. Tel. 91 35 00, www.fordski.no Prisen er inklusive leveringsomkostninger Ski. Årsavgift kommer tillegg.utstyrt CO 2 97 -utslipp fra 9764 – 139 g/km TDCI 85 HK – 100 1landre EcoBoost 100 HK). Blandet drivstofforbruk fra 0,38nye –Ski. 0,61 l/milFocus, (1,5 TDCI 85 HK – CO 1l bedre EcoBoost 100 HK).. Tilbudet kan ikke kombineres med rabatter og gjelder kontrakter n er inklusive leveringsomkostninger Årsavgift kommer i tillegg. 2i-utslipp fra – 139 g/km (1,5 TDCI 85(1,5 HK – 1l EcoBoost HK). Blandet Opplev helt Ford tryggere, og smartere enn noen gang.

drivstofforbruk fra 0,38 0,61 l/mil 85 HK – 1l100 EcoBoost 100 HK).. ikke kombineres med andre rabatter og gjelder kontrakter sept. signert til–og med 30.–(1,5 2018. Startleie/etabl.gebyr.: kr 52Tilbudet 981,-. Münedsleie: krkan 2 290,-. Totalpris: 135 421,varierekontrakter med rentenivüet. tofforbruk fra 0,38 0,61 l/mil TDCI 85(1,5 HK TDCI – 1l EcoBoost HK).. kanTilbudet ikke kombineres med andrekrrabatter ogvil gjelder sept. 2018.Total tilsept. og med Startleie/etabl.gebyr.: kr 52 981,-. Münedsleie: kr 2 290,-. kr variere 135Credit. 421,vil variere med Avtaletid: 3 2018. ürs30. bindingstid. kjørelengde: 45 000 km. Forutsetter kredittgodkjenning av vil Ford Forbehold omrentenivüet. prisendringer og trykkfeil. ert til ogsignert med 30. Startleie/etabl.gebyr.: kr 52 981,-. Münedsleie: kr 2 290,-. Totalpris: kr Totalpris: 135 421,med rentenivüet. Prisen er inklusiveTotal leveringsomkostninger Ski. Forutsetter CO 2 -utslipp fra 91 – 136 g/km TDCI 95-HK – 1,5lom EcoBoost 180 HK ). Blandet drivstofforbruk fra 0,35 – 0,60 l/mil (1,5l TDCI 95-HK – 1,5l 3 ürs bindingstid. kjørelengde: 000 km. kredittgodkjenning av(1,5l Ford Credit. Forbehold prisendringer og trykkfeil. letid: 3 Avtaletid: ürs bindingstid. Total kjørelengde: 45 000 km. 45 Forutsetter kredittgodkjenning av Ford Credit. Forbehold om prisendringer og trykkfeil.

EcoBoost 180 HK ). Tilbudet kan ikke kombineres med andre rabatter og gjelder kontrakter signert til og med 31. Mars 2019. Startleie/etabl.gebyr: kr 36 075,-. Münedsleie: kr 2 490,-. Totalpris: kr 95 835,- vil variere med rentenivüet. Avtaletid: 2 ürs bindingstid. Total kjørelengde: 30 000 km. Forutsetter kredittgodkjenning av Ford Credit. Forbehold om prisendringer og trykkfeil.

    Følg oss pü    

    Facebook ##  ##

## ## ## ## Instagram " og ## " ## " ##  

     

 

 ## ##    

         ### ### #####

Vi monterer Elbilladere! Vi installerer trygg hjemmelader for elbil!

Š mediasenteret.no

Kontakt oss i dag for et godt tilbud

Ta kontakt i dag! i dag! Ta kontakt Vestbyveien 29, 1540 Vestby Tlf.: 64 98 30 40 E-post:firmapost@vesas.no www.vesas.no Følg oss pü facebook

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

27


kraftmarkedet. I denne vurderingen ligger også i utveksling mot utlandet. Eksport/import utveksles med basis i områdepriser i de enkelte markeder. Hvis vi skal stenge utveksling vil oppleve lave priser i våte år og ekstremt høye priser i tørrår. Hvis myndighetene skulle sette en makspris på 50 øre , så tror jeg juristene hos kraftprodusentene vil ha noen gode case. Spotprisutvikling de siste årene

►Kraftsalgsselskaper kjøper sine kraftbehov av Nord Pool og selger videre til sine kun­ der med et påslag. Dersom kundene ønsker faste priser over en periode, gjerne flere år, sikrer leverandøren prisen finansielt på Nasdaq. Det finnes både private og offentlige kraftsalgsselskaper. Noen private kommer og går, mens offentlige er mer solide og er opptatt av tillit i markedet og i forhold til sine eiere. Vi liker gjerne vår leverandør når prisene i markedet er lave og tilsvarende misfornøyd når prisene er høye. Blir fort et turbulent forhold. Nå kan kraftleverandører også avregne nettleien, slik at du får alt på en faktura. Nettselskaper har konsesjon på all fysisk distribusjon av strøm i et bestemt konse­ sjonsområde. I Vestby er det Hafslund. Inntektene er styrt av NVE som også stiller krav til effektivisering, leveringskvalitet med forskrifter etc. Nett­selskaper kan omsettes, fusjoneres etc. med både offentlige og private eiere. NVE har krav til nettselskaper om uavhengig organisering, slik at det ikke blir en blanding av produksjon, salg og nettvirksomhet. I denne prosessen frem til 2020 er det ønskelig at nettselskapene skal redusere fra dagens ca. 100 til noen titalls for å øke kundemassen og effektivisering. I Sverige er det

28

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

ønskelig med min. 1 mill kunder for å drive effektivt. I Norge har vi mange nettselskaper som bare har noen få tusen kunder. Krafttradere blir ofte vurdert som snyltere i kraftmarkedet. De kjøper og selger i det finansielle markedet, gjerne på vegne av næringskunder. Tradere har imidlertid viktige funksjoner ved at de øker likviditeten på børsen. Desto større likviditet, desto mindre påvirkning har den enkelte aktør. Traderen Einar Aas og hans milliardtap skulle ikke vært mulig dersom sikkerheten for tap ble fulgt opp daglig. Priser, eksport og import Vi er selvsagt opptatt av priser. Bare å se på siste fakturaer som er strømkostnaden økt med over 50%. Hvis vi får en felles faktura så inneholder den en kraftpris inkl. CO2-kvoter, nettleie inkl. elavgift og forbrukeravgift. I et normalår er kraftprisen 1/3, nettleien 1/3 og avgifter 1/3. Folk er helst opptatt av spot­ prisen som noen politikere og i sosiale media ønsker å begrense til maks. 50 øre/ kWh. Det enkleste ville være å redusere elavgift eller forbrukeravgift i en begrenset periode. En begrensing av spotprisen påvirker ikke bare kjøpere og selgere i markedet, men ville føre til kollaps i

I 2018 økte kraftprisene med ca. 35% i forhold til 2017. De underliggende forhold var vannressurssituasjonen samt økning i kull-gass og CO2 priser. Mange mener at eksport av kraft er en prisdriver. I 2018 produserte vi 145,7 TWh og i 2017 148,2 TWh. ( 1 TWh = 1 milliard kWh). I de samme årene hadde vi nettoeksport 10,3 og 15,3 TWh. Eksporten ble redusert med 1/3. Disse tallene er netto. Vi eksporterer og importerer store mengder kraft. Den samfunnsmessige fordelen med utveksling er at vi eksporterer om dagen prisene er høye og importerer på natten når prisene er lave. Prisdifferansen kan være 10%, og det medfører høye inntekter til Norge. Så kommer det store spørsmålet. Vil alle utenlandskablene medføre høyere priser i Norge på kort eller lang sikt? Svaret er naturlig nok avhengig av hvem du spør. Hvis du spør meg så vil jeg svare at på lang sikt vil prisene i Norge og på kontinentet bli like dersom vi ikke har noen flaskehalser på utenlandsforbindelsene. Dvs. at vi kan eksportere og importere tilnærmet vår produksjon og forbruk i perioder. Med den nye englandskabe­ len ville vi kunne eksportere maksimalt 57 TWh. I et normalår produserer vi i Norge rundt 145 TWh. Det er planlagt en kabel til Skottland, men nå har myndighetene satt en foreløpig stopp. Vi vil sikkert

oppleve høye og lave priser fremover. Det er mange leve­ randører som ønsker avtale med deg i disse krisetider og som lover litt mye. Setter gjerne opp gebyrer og priser etter en gavmild periode. Forbrukerrådet har fått ekstremt mange klager i det siste. En leverandør bør sjekkes over noe tid for å vurdere seriøsiteten. Det er viktig at man alltid kontrollerer leverandørens avtaleformular. Der kan det stå mange viktige ting med små bokstaver. Mange er interessert i å vite noe om fremtidige priser. Hvis man spør om prisutvikling finnes modeller med mange parametere som metrologi, kullpriser, forbruk, produksjon etc. etc. Som svar får man at prisen kan bli x med en gitt sannsynlighet og pris y med en annen sannsynlighet. Dermed er man like langt. Historisk har det vist seg at det er mest lønnsomt å kjøpe spotkraft og ta prisrisikoen selv. Hvis man ikke er villig til å ta risikoen, kan man be kraftleverandøren om prissikring for en avtalt periode. Det er da en fordel å be om prissikring når prisene er lave, og du tror de vil stige. Samme hodepine som ved fast eller flytende rente. Størst risiko hvis man har spotpris og flytende rente samtidig. Lykke til!

Smart strømmåler, Kilde: NVE


Vestby - din lokale rørlegger Vestby Rørleggerservice AS AS Rørleggerservice

Bygningsglass

Energisparing ved utskifting til energiglass

Speil skjæres etter mål, eget sliperi

Bly-, messinginnfattet og sandblåst glass

Dusjløsninger etter mål

Innramming av bilder • Bilglass • Plast

Salg og montering av dører og vinduer i tre, aluminium og plast

ÅS GLASS

Ås: 64 94 04 10 Vestby: 64 95 11 49

Ås Glassmester­forretning AS

www.aasglass.no

Vi mestrer glass!

www.vb.no

Vi utfører alt innen rørleggerarbeid herunder servicearbeid, totalrehabilitering av bad/våtrom, nybygg og varmeanlegg.

Vestby Rørleggerservice AS Mob.: 90 47 30 30 • post@vestbyror.no

Takknemlighet Lykkelig er den som ikke sørger over hva han mangler, men gleder seg over hva han har. Demokrit

Hobølveien 4 - 1550 Hølen Tlf 64 98 23 30 www.hersleth.no

Kleverveien 6, 1540 Vestby I Tlf. 64 98 51 10 I www.vestbyregnskap.no

Trenger du hjelp med regnskapet? Vi kan hjelpe deg med: • • • • • •

Regnskapsføring Lønn Fakturering Selvangivelse/Årsregnskap Stiftelse av selskap Rådgivning

Ønsker du å gjøre deler av jobben selv, kan du velge online tilgang til vårt regnskapsprogram. Vi tilbyr også elektronisk levering av bilag.

Ta kontakt i dag med Kjell Arnvard. Telefon: 907 31 245. E-post: kjell@vestbyregnskap.no

Hvorfor velge oss? Vestby Regnskapskontor AS har drevet med regnskapsføring siden oppstarten i 1953. Våre ansatte har et høyt utdanningsnivå, og lang og variert erfaring. De ansatte er jevnlig på kurs for å være oppdatert på lover, regelverk og ikke minst arbeidsmetoder.

Dette gjør vi slik at du som kunde skal være sikret effektive regnskapstjenester av høy kvalitet.

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

29


LESERINNLEGG:

Dagens konsesjonslov for jord og skog må opprettholdes

Eirin Bolle er partileder for Bygdelista og varaordfører for Vestby kommune.

Vi har lang tradisjon for at jord og skog ikke skal være kapitalplasseringsobjekt i Vestby kommune og vi i Bygdelista så ingen grunn til at vi skulle være med på å endre dette da saken om å gi den første konsesjonen i Vestby kommune til Sundby Gård AS, ble politisk behandlet før jul. Bygdelista mente at kommunestyrets vedtak om å innvilge en søknad fra et aksjeselskap om konsesjon for erverv av en tradisjonell landbrukseiendom, var basert på feil begrunnelse og at det ville åpne opp for nye smutthull for konsesjonsfrie kjøp av landareal. Vi argumenterte sterkt mot begrunnelsen til å innvilge søknaden og satt fokus på manglende vurdering av konsesjonens betydning for fremtidig bruk og vern av produksjonsarealene. Vi var opptatt av å få frem at det er viktig å sikre fremtidig eierstyring

30

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

ved salg av aksjer, og vilkår som ivaretar at den som skal drive landbruksarealene for selskapet får innflytelse på driften. Et AS i sin helhet kan selges videre stykkevis og helt, til andre AS eller personer uten ny konsesjon, noe som betyr at kommunen da ikke vil ha kontroll over hvem som faktisk eier gård og grunn og hvem som sitter på konsesjonen. En slik situasjon kan gjøre det vanskelig for politikere når de skal behandle fremtidige reguleringsforslag fra AS om fradelinger, omreguleringer fra landbruk til nærings- og sentrumsformål. Vi i Bygdelista ser ikke behovet for å avvike fra dagens konsesjonslov eller diskutere hvilke vilkår vi bør legge til grunn for å gi et AS konsesjon ut over det som fremkommer av dagens konsesjonslov. Når det gjelder kommuneplanen 2019-2030, så har den vært ute på høring og skal opp til 2. gangs behandling i formannskapet 25. februar og endelig behandles vår 2019.. Der ligger det flere forslag inne om bl.a. omgjøring av ca. 248 daa jord- og landbruksareal til sentrumsformål og næring tett opp til Vestby sentrum. Vi i Bygdelista har helt klart signalisert at det må bygges innenfra og ut og at vi må prioritere og ta hensyn til at jordbruksareal ikke skal være kapitalplasseringsobjekt i denne sammenhengen. Vi er opptatt av å utvikle og ta vare på særpreget i våre lokalmiljø, vi ønsker vekst men er opptatt av at vi er forsiktige med å bygger ned altfor mye jord i Vestby kommune. Det er snart 3 år siden den gjeldende jordvernstrategien ble vedtatt, men fortsatt foreslås det å

bygge ned alt for mye jord i Vestby kommune. I tillegg må vi ta innover oss at klimaendringene kommer raskere enn forventet. Sammen viser dette at sterkere virkemidler må til for å sikre matjorda for fremtiden og at politikere har et stort ansvar i denne sammenhengen. Vi støtter bønder og lokalsamfunnet sin frihet til å utnytte gårdens ressurser på en innovativ måte, men da må AS ha en helt klar bærekraftig intensjon innenfor produksjon og lovens rammer i dag og for kommende generasjoner. Det skal og må etter loven komme bonden til gode og lokalmiljøet til gode, ikke eiendomsoppsamlere og investeringsfond. Å etabler AS for gårdsdrift fordi formålet er å pusse opp og/eller leie ut bygningsmasse, gir ingen rett til konsesjon i forhold til konsesjonsloven.

Vi mener at Vestby kommunes aksept til å gi konsesjon til et AS er med på å åpne opp for nye smutthull for konsesjonsfrie kjøp av landareal, som vil gi nye og ubalanserte maktforhold som vi ikke er tjent med. Med informasjon i fra Skottland har vi funnet ut at på landsbygda har jorda vært boltreplass for de rike og få. Det er i dag delegasjoner fra Skottland som kommer til Norge for å lære av oss, de har innført en ny lov, for å få tilbake flere eiere og bønder tilbake inn i landbruket. Vi burde lært av andres feil, og ikke gå motsatt vei. Nå her fylkesmannen i Oslo og Akershus sett på denne saken og gledelig kan vi lese i deres uttalelse at de har samme oppfattelse av saken og mener at vedtaket må gjøres ugyldig og oppheves.

Her er en kort gjengivelse av Fylkesmannens konklusjon i et offentlig brev sendt i saken: Vestby kommune har innvilget en søknad fra et aksjeselskap om konsesjon for erverv av en tradisjonell landbrukseiendom. Kommunens begrunnelse for å innvilge søknaden mangler nødvendige vurderinger av morselskapet/konsernets betydning for framtidig bruk og vern av produksjonsarealene. Videre mangler begrunnelsen en vurdering av om det er påkrevd å stille konsesjonsvilkår som sikrer nødvendig fremtidig eierstyring ved salg av aksjer, og vilkår som ivaretar at den som skal drive landbruksarealene for selskapet får innflytelse på driften. Vedtak: Vestby kommune sitt vedtak om å gi Sundby Gård AS konsesjon for erverv av Sundby Nordre, gnr 1 bnr 1 er med henvisning til ovenstående ugyldig og må oppheves, jf. forvaltningsloven §§ 35 første ledd bokstav c) og 41.


Bjerkeved etter NS 4414

i sekk kjøres hjem til deg.

Alle dager 8–22 FOLLO VEDSERVICE Kammertørket. Garantert tørr ! Kappet/ kløyvet. 20 cm og 30 cm.

Berg Gård i Vestby •

Sjanse Bare de som tar sjansen på å gå for langt, kan finne ut hvor langt det er mulig å gå.

ylt – S n oppf

i

men d

øm Få dr

e-post: sti-eyde@online.no

Bestill på: www.fjv.no

T. S. Eliot

øk nå!

• Telefon: 64 95 31 51 • Fax: 64 95 36 28

Band – Dans – Film Hiphop – Musikal – Vokal Personlig trener Søk nå for skoleåret 2019 – 2020 Tlf. 64 98 30 50

E-post: post@follo.fhs.no – www.follo.fhs.no

Vi leverer alt byggteknisk til butikk, kontor og kjøpesenter! Din samarbeidspartner når det helst skulle vært ferdig i går! – Hos oss kommer kunden alltid først, fordi vi vet det koster så lite å gjøre det lille ekstra, og ingenting er umulig!

Tlf. 482 57 482 Slettaveien 21, 1556 Son www.abprosjekt.no

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Foto: pixabay.no

50

JULEmagaSinEt 10 ÅRG. – 2018

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

31


Tips til vinterferien

-Nypeparerte skispor på Sundbyrunden, Vestby skole i bakgrunnen. Foto: Steinar Nerby

-Nyperaperte skispor i løypa Vanntåret-Jegstad, Hvitsten gård i bakgrunnen. Foto: Bård Hauger

På gli gjennom Vestby takket være Vestby Skiløypeutvalg

Når snøen har lagt seg som et tykt teppe over jorder og inni skogen kjører Vestby skiløypeutvalg frem scooterne sine og lager skiløyper for Vestbyfolket. Det vet mange i kommunen å sette pris på og løypene blir flittig brukt. Det er leder Hallgeir Lødøen svært fornøyd med, det gir oss stor glede og motivasjon av å se så mange på ski. Christine Berge

Leder Hallgeir Lødøen i Vestby Skiløypeutvalg

32

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

Hallgeir Lødøen forteller at på Pepperstadjordet møter han små barn på sin aller første skitur til godt voksne som går på ski. –Det er det som er givende, når du faktisk ser hvor mange som bruker skisporene du har laget. Det er så viktig for folkehelse og trivsel at

folk kommer seg ut, forteller han entusiastisk. Langrenn er en lavterskelsport du ikke trenger mye utstyr eller penger for å drive med. Og løypene har de fleste i Vestby like rundt hushjørnet. Det er ikke alltid en selvfølge i vårt distrikt, men takket være to snørike vintersesonger har forholdene for skigåing hittil vært svært gode.


Det er ikke «bare bare» å lage skiløyper. Derfor er 21 per­soner oppført som løype­ kjørere i Vestby Skiløype­ utvalg. Alle gjør dette frivillig og i fritiden og noen er mer aktive enn andre. Skiløypeutvalget disponerer 5 små scootere og en ATV som er fordelt rundt i Vestby kommune; i Son, Pepperstad og Hvitsten, Sole, Randem, Garder og Hølen. Bård Hauger er en av de som kjører løyper ved Randem og Steinar Nerby ved Sole. Det er til sammen 16 mil med løyper. Hallgeir forteller han er ute flere timer av gangen, og kjører samme løype frem og tilbake for å lage 2 spor eller skøytetrasse i tillegg. Skiløypene må også friskes opp. Skisporene blir fort slitt eller de må kjøres opp igjen på grunn av snøfall. Det ble kjørt til sammen 270 mil med scooterne forrige sesong. Skiløypeutvalget, som er organisert under Vestby Idrettslag får fast støtte fra kommunen og søker jevnlig midler fra stiftelser for å kunne drifte og vedlikeholde utstyret. Enkeltpersoner og velforeninger er også med å bidra økonomisk. Det blir raskt slitasje på løypeutstyret når det er lite snø. Da er det lett for at utstyret henger seg opp. Det er også mye gammelt utstyr, og skiløypeutvalget er på vei til å investere i 2 nye scootere. En scooter med løypeutstyr koster opptil 250.000 kr. De er takknemlige for all støtten de kan få. Flisløypa Flisløypa ved Risil i Vestby er den løypa som pleier å bli kjørt opp først. Fordi området ligger litt høyere, ca 100 m.o.h. og løypa er strødd med flis er det ofte mer snø og bedre underlag her enn andre steder. Her er det en kortere runde på under 2 km og en lengre på 3.4. Løypa er lett tilgjengelig med parkering

og fin for både nybegynnere og de som ønsker å trimme og ta flere runder. Flisløypa er en populær turløype året rundt, noe som kan skaper interessekonflikter på vinteren når det er kjørt opp skispor. Det er en utfordring at både hester, syklister og gående tråkker i skisporene. Hallgeir ser helst at de uten ski på beina bruker andre stier eller tur­ områder. Det finnes også et stisystem innenfor Flisløypa folk kan bruke. –Jeg har ofte sluttet tidligere på jobb på fredager for å kjøre opp spor og skøytetrasse så det er klart til folk kommer hjem fra jobb, men opplever at sporene blir tråkket i stykker før jeg er ferdig å kjøre, forteller Hallgeir oppgitt. Å gjøre en slik innsats for at folk skal kunne få gå i nypreparerte løyper på ski er selvfølgelig demotiverende når det blir ødelagt før han er ferdig. Men Hallgeir ønsker ikke å bruke energi på å irritere seg mer. Han har nå sluttet å lage skøytespor i tillegg til det klassiske sporet i Flisløpa på grunn av dette. Han har også vært i kontakt med kommunen angående å sette opp skilt for å oppfordre folk å gå andre steder. Noen peker på allemannsretten i friluftsloven som handler om at man skal kunne ferdes hvor man vil. Men loven sier også at man skal vise hensyn og ikke ødelegge for andre. Når skisporene tråkkes i stykker ødelegger man for andre, påpeker Hallgeir. Selv om en hundeier unngår å tråkke i skisporene, er det få hunder som skjønner hva et klassisk skispor er. Skiløyper og hytter med servering For å bli kjent med skiløype­ nettet i Vestby og Follo-marka eller for å sjekke løypestatus har Skiforeningen en fin oversikt på sine nettsider. Vestby skiløypeutvalg rapporterer inn til

Skiforeningen når de har kjørt opp løyper og hva slags spor de har kjørt. Med fargekoder kan man enkelt se hvor sporene går og når de sist ble preparert. Ved å trykke på hver enkelt løype får man opp flere detaljer. Det er faktisk mulig å gå på ski helt til Oslo eller til Sverige om man skulle være interessert i det. Det er ganske fasinerende. Hallgeir går selv mye på ski, og tar ofte en litt lengre tur fra hjemmet sitt på Pepperstad til Trampen, speiderhytta i Ås. Turen tar 3 mil tur-retur. Trampen har servering av nystekte vafler på søndager. Et mål for turen som for eksempel en hytte med servering eller en matpause med noe ekstra godt i matpakka gir turen det lille ekstra og kan være motiverende for både liten og stor. Ødemørk hytta sørøst for Son i Mossemarka er også et fint mål eller utgangspunkt for en skitur. Serveringen er åpen på søndager fra 12-15.

For tiden finner vi Vestby kommunes eneste lysløype ved Grevlingen i Son. I Son holder også Soon Skiklubb for barn og unge til. Hallgeir sier Vestby Idrettslag også ønsker en skigruppe velkommen om noen er interessert i å drive denne. Løypene skal han og gutta i Skiløypeutvalget sørge for. Vestby Skiløypeutvalg har en facebook-side de også bruker til oppdateringer og bildedeling. Hallgeir setter stor pris på alle de hyggelige tilbakemeldingene de får på sosiale medier og meldinger. - Det er en sann glede å se at så mange setter pris på arbeidet vårt. Ut på skitur? - Sjekk løyper og preppestatur på www.skiforeningen.no/utimarka/ foremelding/follomarka - Last ned appen iMarka for å ha med oppdateringene i lomma.

– Flisløypa ved Risil er en populær skiløype som ofte er den første løypa som kjøres opp på vinteren VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

33


Lærer Anne Gillestedt og Arne Suleng med elevene Mathias Mohn Mørch og Le-Ngoc Tranv

Forskerspirer på Forskerlinja På Vestby videregående skoles bibliotek presenterte 3.klassingene fra Forskerlinja sine spennende forskningsprosjekter. I fjor høst hadde de valgt hvert sitt tema som de har jobbet med frem til Forskermessen på biblioteket. Christine Berge

Rektor Per Hedum åpnet messa; – Et samfunn uten forskning det går ikke. Forskning blir stadig viktigere for å heve kvaliteten på livene våre, miljøet og alt vi driver med. Rektoren var svært stolt av at Vestby videregående har et forskertilbud som er berømt utover Follos grenser. Han var imponert over elevenes kreativitet og innsats. Lærer Anne Gillerstedt i Teknologi og forskningslære forteller at forskningsprosjektet gjør elevene svært studieforberedte, uansett om de skal fortsette med

34

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

realfag og bli forskere eller om de vil studere noe annet etter videregående. Hun var stolt over hva elevene hadde fått til. Elevene valgte selv tema de ville forske på, skrev rapport, og presentere prosjektene sine på postere i biblioteket. På messen forklarte og fortalte de om prosjektene til medelever og lærere. Det var spennende temaer de hadde valgt. Alt fra hvordan råmelka blir best, bananfluer og formering, hvilken gjærdeig som hever mest, vanngjennomstrømninger i jordblandinger, spørsmål om gele blir påvirket av tordenvær og alkalinitet i Gjersjøen og Sognsvann.

Det var ikke alle prosjektene som ga noe klart eller «signifikant» svar på hypotesen de unge forskerne hadde testet ut. Men slik er det i «forskerverden». Det viktigste i disse prosjektene var at elvene lærte forskningsmetoder, og fikk mye lærdom med på veien. Flere av prosjektene ga likevel spennende resultater. Vestbyjenta Le-Ngoc Tran lurte på om det var forskjell på C-vitamin-innhold i appelsinjuice? Hun hadde testet C-vitamin-innholdet i en juice fra konsentrat og en fra ikkekonsentrat og fant ut at det var mer C-vitamin i den som ikke

var fra konsentrat i de 2 merkene hun hadde testet. Le-Ngoc fortalte at hun har tenkt mye på hva hun skal gjøre etter videregående er ferdig og vurderer å søke på ingeniør-utdanning. Mathias Mohn Mørch hadde testet ut to forskjellige papirfly-modeller for å finne ut hvilket som fløy lengst, den vanligste typen folk pleier å brette og en som kalles Suzanne. For å unngå flest mulige feilkilder når han skulle sammenligne de 2 modellene hadde han bygget en selvkomponert utskytningsrampe som gjorde at kastingen av flyene ble standardisert og mest mulig likt. Som om han skulle vært en fysikklærer forklarte han for tilhørerne hvorfor modellen Suzanne fløy lengst.


... hjem til dine drømmer

BYGGMANN er en av Norges største boligkjeder og har over 100 forhandlere over hele landet som står klare til å hjelpe deg med å virkeliggjøre din bolig- eller hyttedrøm.

34 forskjellige hustyper i årets kolleksjon.Til sammen 210 husvarianter i alle kolleksjoner. Se vårt store utvalg på våre nettsider.

Tlf. 40 06 90 73 - Kroerveien 7 - 1540 Vestby E-post: firmapost@baksjobygg.no www.vestby.byggmann.no

Vestby sentrum skal vokse og bli stort. Veldig stort. Uten parkeringsplasser blir det vanskeligere å komme til og benytte seg av sentrum. Vi har ingen tro på at det ønskede livet i sentrum vil følge etter. Vi trenger plass til bilen! Beklageligvis er vi de eneste som mener det. Støtt oss i kampen. Vestby FrP

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

35


Kulturskolen imponerte på Vinte

Lørdag den 2. februar var det full aktivitet i det gamle Rimi-lokalet når Kulturskolen inviterte til Vinterfestival. Lokalet var flott innredet for anledningen med presentasjoner av kunstverk til alle elevene som går på kunstfagene. Tekst: Camilla Olsson Foto: Annette Helland

Keramikkelevene hadde gjort fine utstillinger, både med egne mindre gjenstander og store fargerike krukker. Elevene som går på tilbudene innen visuell kunst og animasjon var også representert med bl. a morsomme og

36

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

fantasifulle animasjonsfilmer, stråhusinstallasjoner og malerier med imponerende kvalitet. Barnegruppen hadde laget hele Vestby sentrum 2050, slik de tenker at det kan se ut i fremtiden. Et av Kulturskolens nyere tilbud er Søm & Design, og på lørdagen fikk også de elevene vise frem sine egensydde kolleksjoner. Totalt var det 80 av skolens kunstelever som var representert og fikk vise seg frem denne dagen.

Ordføreren åpnet festivalen og la vekt på i sin tale hvor viktig kunst og kultur er for både barn og voksne for å forstå både seg selv og sin samtid. Etter at åpningsseremonien var ferdig, var det barna i den yngste av Teater Bifrosts teatergruppe sin tur. De viste frem sine nysirkusferdigheter i en fin liten forestilling akkompagnert av noen av Kulturskolens musikkelever på strykere og trompet.

Litt ut på ettermiddagen ble det også musikk i forskjellige former og genrer. Først ut var de helt ferske elevene som har deltatt på Kulturskolens introkurs på blåseinstrument nå i vinter. Med tanke på deres korte tid på skolen var de imponerende samspilte og sjarmerte nok alle i rommet med sine ferdigheter. De ble etterfulgt av elever som lærer seg å skape egen elektronisk musikk i et annet av sko-


UT

CAMP NORWAY OG FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I VESTBY

De og tu

In føl v/G So

Tilrettelegger for friluftsliv og turmål i Vestby kommunes flotte turområde. Vi skilter og tilrettelegger stier, vi bygger gapahuker og camper som er flotte turmål for alle.

Vi de

NYHETSBREV

Januar 2019

Vi har som mål å få alle ut på tur.

erfestivalen

UT PÅ TUR OGSÅ O

Dere finner stier og turmål i CAMP NORWAY OG HE Det er utroligForum flottfor å nd nærheten av der dere bor. FORUM FOR NATUR friluftsliv i V NYHETSBREV og mark, korte turer Forum for natur- o OG FRILUFTSLIV I turløyper. Januar 2019 friluftsliv i Vestby NYHETSBREV VESTBY Ut på tur, Gapahuken også påpå vinteren Risil Januar 2019

I nærområdet finner d

Tilrettelegger for friluftsliv UT ogPÅ TUR OGSÅ OM VINTEREN CAMP NORWAY OG følgende steder; Det er utrolig flott åGA dra Det på er tur på denne avdenneØdemør utrolig flott å dratiden på tur på tiden av år FORUM FOR NATUR turmål i Vestby kommunes og mark, korte turer i nærområdet, skiturer i flotte året. Turer i skog og mark, korte turer i nærområv/Grusbanen, Hølen v/K UT PÅ TUR OGSÅ OM VINTEREN OG FRILUFTSLIV I turløyper. flotte turområde. det, VESTBY CAMP NORWAY OGskiturer i flotte merkede turløyper. Son v/Hoppbakken. De e

Det er utrolig flott å dra på tur på denne tiden av året. Tur

I nærområdet finner dere 6 gapahuker med bålplass og n FORUM FOR NATUR Tilrettelegger for friluftsliv og og mark, korte turersteder; i nærområdet, skiturerGarder i flotte merk Ødemørk v/Tiurmosan, OG FRILUFTSLIV Ii Vestby I nærområdet finner dere følgende 6 gapahuker med bålplass ogat v/Skolesk turmål kommunes Vi skilter og tilrettelegger turløyper. Vi jobber for det sk v/Grusbanen, Hølen v/Karder, Nordre Rød v/Brevikmarka VESTBY flotte turområde. noen toaletter på følgendeSonsteder; v/Hoppbakken. De er fine «nærturmål». stier, • viØdemørk bygger v/Tiurmosan, gapahuker og der dere bor. og noen toa I nærområdet finner dere 6 gapahuker med bålplass

Tilrettelegger for friluftsliv Vi skilter og og tilrettelegger jobber for at det skal være «nærstier» og turmål følgende steder;ViØdemørk v/Tiurmosan, Garder v/Skoleskogen, Ri camper flotte • Garder v/Skoleskogen, turmål i Vestby kommunes stier, visom byggerer gapahuker ogturmål der dere bor. v/Grusbanen, Hølen v/Karder, Nordre Rød v/Brevikmarka og Gre • Risil camper somv/Grusbanen, er flotte turmål flotte turområde. Dere finner e for alle. Son v/Hoppbakken. De er fine «nærturmål».

Hølen for• alle.

v/Karder,

Dere finner en gapahuk med bålplass

Vi skilter og tilrettelegger nærheten av av der dere det er fine • Nordre Rød v/Brevikmarka Vi jobber for at og det nærheten skal være «nærstier» ogbor, turmål i nærh Vi har som mål å få alle på har som fåutalle ut «nærturmål»! stier, vi byggerVi gapahuker og mål åi Son der dere bor.på • Grevlingen v/Hoppbakken. tur. « camper som er flotte De turmål Åpning av gapahuk er fine «nærturmål». Gr tur. Dere finner stier og turmål i Dere finner HER BILDER NOEN AV GAPAHUKEN en gapahuk med bålplass i for alle. Vi jobber for at det Iskal være «nærstier» turmål i Grevlingen I ER Son, juni 2018 FRA og nærheten av der dere bor.

nærheten av der dere bor, det er fine nærheten av der dere bor.i

Dere finner Vi har som mål å få alle ut på stier og turmål tur. nærheten av der dere bor. Dere finner en Gapahuken på Risil

Dere finner stier og turmål i dere bor, GA nærheten av der dere bor.

HER ER BILDER FR

«nærturmål»!

gapahuk med bålplass i nærheten av der det erHER fine ER «nærturmål»! BILDER FRA NOEN AV GAPAHUKENE

Her er på bilder Gapahuken Risilfra noen av gapahukene: Gapahuken på Risil GA

lens nyere tilbud; Musikklab. Utover ettermiddagen fikk vi høre avdelingen med Vinterjazz som var en fin blanding av elever som både spilte solo, sammen med lærerbandet og rene elevband. Noen av de fremførte også låter

GA

som de hadde komponert selv. I underkant av 50 av skolens musikkelever spilte eller sang fra festivalscenen denne ettermiddagen til stor glede for et begeistret publikum som kom for å oppleve Vinterfestivalen denne lørdagen. Åpning av gapahuk

Åpning av gapahuk

Grevlinghuken på Ødemørk

I Grevlingen I Son, juni 2018

Gapahuken på Risil og Grevlinghuken på Ødemørk Grevlinghuken på Ødemørk

I Grevlingen I Son, juni 2018

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

37


Yrke

KIROPRAKTOR

En kiropraktor er ekspert på muskel- og skjelettplager. Du må like å jobbe med mennesker. - Det å kunne hjelpe mennesker her og nå er noe jeg liker ved yrket mitt, forteller kiropraktor Peer Sørnes.

Kiropraktor Peer Sørnes ved Klinikk Sørnes i Vestby Christine Berge

Har du du måkt snø i vinter og fått kink i ryggen? Da kan en kiropraktor være den rette personen til å hjelpe deg. En kiropraktor hører på pasientens problem og sykehistorie, undersøker, stiller diagnose og behandler muskel- og skjelett­plagene til pasienten. Kiro­praktorer tilhører primær­ helsetjenesten slik en lege gjør. Om kiropraktoren ikke kan hjelpe kan han henvise til en spesialist, og til andre undersøkelser som MR, CT og røntgen. Har har også rett til å sykmelde pasienten. Peer Sørnes har jobbet som kiropraktor i Vestby siden 2011. Han driver Klinikk Sørnes på Vestby Legesenter og sam­ arbeider med fysioterapeuten Gard Nordgård. Peer er vokst opp på Pepperstad i Vestby og forteller oss hva som fikk han til å bli kiropraktor.

38

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

Kiropraktor Peer Sørnes hjelper ofte pasienter med plager i bekken og hofte.

Hvorfor kiropraktor? -En vinter det var mye snø på Pepperstad hadde brøytebilen laget en svær haug med snø langs en av garasjerekkene. Jeg var 7 år den gangen og vi klatret opp på garasjetaket, forteller Peer. Han tittet ned der bilene

kjører inn og klarte å falle tre meter ned. Han fikk vondt i nakken og kom seg gråtende hjem til moren. Peer og moren tok turen til legen i sentrum, som ikke kunne gjøre så mye annet enn å gi smertestillende medisin. Derfor valgte moren å

ta med gutten til en kiropraktor i Oslo. Det var ingen pedagogisk kiropraktor som var flink med barn minnes Peer, som syntes mannen rett og slett var slem. Men da Peer kom ut av bygningen etter behandlingen kunne han snu på hodet igjen og følte seg mye bedre. Fra den dagen av visste Peer hva han ville bli når han ble stor. -Dette ville jeg også lære! Og jeg skulle bli flinkere med barn, legger Peer til. Hva gjør kiropraktoren? Peer forteller at halvparten av dagen hans på klinikken går med til å behandle pasienter med smerter i ryggen og nakken/hodet og cirka halvparten brukes på behandling av bekkenplager. Betennelse i et ledd, for eksempel et av leddene mellom ribbeina og ryggvirvelen kan gi stive muskler. Stramme og stive muskler kan igjen gi hodepine. Da kan det hjelpe å manipulere eller ”knekke” opp leddet for å få det i bevegelse igjen. Folk kommer inn med smerter og er bedre når de går igjen. Det å kunne hjelpe mennesker her og nå er noe av det Peer liker best med yrket sitt. En person med akutte smerter kan trenge opptil 4 behandlinger og så er han tilbake i full jobb i igjen, forteller Peer. Folk kan slippe lange sykemeldinger og bruk av smertestillende. Utenom å ”knekke” kan en kiropraktor også behandle ved å påvirke triggerpunkter med blant annet trykk eller nåler, massere og gi tøyeøvelser og treningsråd. Mange mennesker går lenge med smerter og tenker dette er noe som går over av seg selv. Hodepine, svimmelhet,


ankelsmerter, smerter i armer og bein og idrettsskader er eksempler på plager en kiropraktor kan hjelpe med. Peer forteller at den grunnleggende årsaken til mange av disse plagene er livets belastninger og stress. Ved høyt stressnivå, for eksempel ved et krevende hussalg eller i en eksamensperiode kan vi heise skuldrene så de stivner til, det kan skape spenninger og smerter. Ofte kan det være kombinasjonen av et tungt løft, en uvant belasting ved for eksempel skiftning av dekk, i tillegg til stress. –Vi har mange lagerarbeidere i Vestby som kan være utsatt for kombinasjonen med fysisk belasting og stress. Det er sjelden bare en årsak til at folk får smerter. Egenskaper En kiropraktor må like å jobbe med mennesker og føle glede av å hjelpe mennesker. Det er en fordel med gode kommunikasjonsevner. Peer fremhever også god koordinasjon. Om man har drevet med idrett er det et stort pluss. Da har man bedre forståelse av at trening og

bevegelse hjelper folk å holdes seg friske. Hvordan bli kiropraktor? Det finnes ingen kiropraktor­ utdannelse i Norge enda. De som ønsker å bli kiropraktor må ta studiet son vanligvis tar 5 år i utlandet. Norsk kiropraktorforening anbefaler å ta studiet ved Det Syddanske Universitet i Danmark. Studieløpet her ligner på utdannelsen som foreningen jobber med å få i gang i Norge. Peer Sørnes har som flere andre kiropraktorer studert i Storbritannia. Utdannelsen tok 5 år og deretter var det ett år i turnus i Norge. Les mer om utdannelsen på foreningens nettside https:// www.kiropraktikk.no/ Kiropraktor er en beskyttet yrkestittel. De fleste kiropraktorer i Norge jobber i privat praksis som offentlig autorisert helsepersonell. Andre arbeidssteder kan være ved sykehus, bedrifter og med idrettslag. Når kiropraktikk blir en universitetsutdanning i Norge, kan det også bli større muligheter for å jobbe med undervisning og forskning innen kiropraktikk.

Kiropraktor Peer Sørnes forklarer pasienten sin hvor smertene kommer fra. For eksempel kan det oppstå stive muskler på grunn av betennelse i et ledd.

Man–fre: 10.00–19.00. Lør: 10.00–15.00. Rådhusgata 24, 1540 Vestby.

Bli hårfin til vinterferien

ALTERNATIV BEHANDLING av Robert Hagen

Hva er en påstand? En påstand er nettopp det, et utsagn som ikke kan dokumenteres. I alle de artiklene jeg har skrevet om kreft, helse og kosthold i løpet av det siste året, kommer jeg med henvisninger, og ikke påstander. Dette er henvisninger til forskning som er gjennomført, som er evaluert , som kan etterprøves og er godkjent i tråd med de lover og regler som gjelder for forskning. Min hensikt med slike henvisninger er at alle de som ønsker det kan finne de samme kildene som jeg har brukt som grunnlag for mine opplysninger, og selv ta stilling til disse. Jeg har funnet mange ulike kilder fra mange land. I de siste artiklene har jeg brukt kilder fra The Health Sience Institute, HSH. Jeg har kjåpt noen bøker og jeg har sørget for at jeg får nye oppdateringer hver uke. Selv om jeg ikke synes alt er interessant, er det en del som er det for meg. HSH består av tusenvis av internasjonale forskere som publiserer sine resultater gjennom HSH for å ikke risikere å miste sine lisenser og sitt levebrød. At de

må leve med slike trusler er i seg selv ganske utrolig om ikke uakseptabelt i et demokrati. Selv om jeg leser om mange andre ting også, som nyere forskning innen Diabetes og Alsheimer, har jeg konsentrert meg om ny forskning innen forebygging og behandling av kreft. De opplysningene jeg har kommet med kan alle etterprøves ved de henvisningene jeg har kommet med Kunnskap er makt, det har det alltid vært. Hvis ny kunnskap om kreft og kreftbehandling virker skremmende på noen av Vestby Nytts lesere, beklager jeg det. Men det er nå engang slik at det vi visste om kreft og behandling av de mange ulike typene av kreft for noen år siden, er i stadig endring til det bedre, og det er vel bra? Det er nettopp slik ny informasjon jeg har kommet med og som jeg mener det er både viktig og nyttig å dele med så mange som mulig. Å true noen til taushet fordi de kommer med slike opplysninger mener jeg er uhørt. VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

39


Hobby

- Håndball

Fra venstre. Anniken Blomqvist og Silje Vedvik. Spiller på Jenter03 lag. Begge har spilt i VHK I 10 år i år.

Vestby Håndballklubb har en lang historie i kommunen, og har i over 38 år engasjert barn, ungdom og voksne til en idrett som står sterkt i Norge og i vår region. Historisk sett har klubben fostret frem spillere til øverste nivå, både på klubb og landslag. Siste tilskudd på stammen er Martine Helland og Roald Lien som både spiller elite for Fjellhammer og Bækkelaget HK samt juniorlandslag. Vi er en klubb i vekst, med sterke røtter og med gode sosiale forankringer. Klubben betyr mye for den lokale idretten og er en pådriver for å knytte flere unge opp mot alt det positive håndballen fører med seg. Organiseringen av idretten fører med seg et fantastisk

40

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

fenomen; frivillighet. En rekke mennesker ofrer mye tid og ressurser på å drifte vår organisasjon på en best mulig måte. Vi er stolte over at vi engasjerer så mange mennesker, mennesker som Vestby Håndballklubb er blitt helt avhengige av. Likeledes er det med støtten fra det lokale næringslivet. Vi er stolte over at vi i mange år har vært et attraktivt sponsorobjekt for ulike aktører innen ulike næringer. Og vi takker dere med dette så mye for støtten så langt. Lokale bedriften Vestby Elektroservice AS har sponset

Presentert av:

klubben og bidratt med ytterligere økonomisk støtte til kjøp av måltavle og annet utstyr siden starten av 80 tallet.

To ganger i året (desember og påske) arrangerer VHK det som kan betegnes som klubbens to viktigste enkeltarrangement;

Klubbens medlemmer Det er en nedadgående trend i Akershus hva gjelder aktive medlemmer i lag og foreninger. Idrettsrådene og kommunene jobber med ulike tiltak for igjen å få flere til og aktivt delta i et idrettslag. Slik er det ikke i Vestby HK!! Klubben er i vekst og interessen for håndball i kommunen er stor. For fem år siden var vi omtrent 350 spillere. Nå nærmer vi oss 600 spillere fordelt på ulike alderstrinn, samt to damelag og to herrelag på seniorsiden. Legg til nesten 150 frivillige som aktivt deltar som trenere, lagledere, dommere, styreverv og med andre tillitts verv så er Vestby HK kanskje det største idrettslaget i kommunen! Og alle inntekter går til sportslig utvikling. Vi har ingen faste ansatte til å administrere. Jeg bøyer meg i ærbødighet over alle frivillige som gir Alt for VHK, Alltid.

BamseCup. Dette er turneringer for barn i håndballskolealder. Vi har gjestende lag fra Akershus, Østfold og Oslo. I den senere tid også fra steder som Vestfold og Hedmark. Bamsecup er blitt et begrep i vår region, og det er ventelister for å være med. Under disse to arrangementene er Vestbyhallen smekk full, og det yrer av liv. Ca. 500 barn og 1000 voksne bidrar til topp stemning i hallen.

Viktige arrangement Klubbens kjernearrangement er naturligvis avviklingen av kamper i hallen gjennom hele sesongen. Hver lørdag og søndag fra slutten av august til slutten av april yrer det av liv i Vestbyhallen og Vestby Arena fra klokken 10.00 om morgenen til 21.00 om kvelden. Over 250 kamper arrangeres hver sesong bare i Vestbyhallen. Miniturneringer. Klubbens 8 åringer deltar i egen serie. Denne avvikles som cup seks ganger i sesongen og skal fungere som en overgang til «ordentlig» håndball som da blir fra 9 år.

Lørdag 28. oktober arrange­ rer Vestby HK Halloween­ party i Vestbyhallen for alle barn 1 – 7 klasse i Vestby nord. Siste arrangement deltok over 400 barn til en super skummel og sosial fest. Vi ønsker å være synlige og bidra i nærmiljøet også utenom håndball. Det mener vi at vi virkelig klarer her. Særlig er det viktig for oss at alle er med. Også de som kanskje aldri blir invitert på fest.. Cuper. Klubbens lag deltar på cuper gjennom hele året. Den største er Fredrikstad Cup hvor nesten alle VHK sine lag deltar. I 2018 stiller vi med 22 lag. Kun de minste årstrinnene som ikke er med. Ellers reiser lagene til Vestfold, Agder, Hedmark, Oppland, eller hvor de måtte finne på å dra. De litt eldre lagene reiser noen ganger på cup eller treningsleir i utlandet. Både J14 og G15 planlegger treningsleir til Kroatia i 2018. Vestbyhallen og Vestby Arena. Stikkord er Begeistring, Innsats, Respekt og Fair play. Kort sagt alt det håndballen står for .


Thomas Blomqvist, leder Vestby Håndballklubb Sportslig. Vestby HK ønsker å være både en breddeklubb og en klubb med sportslig satsing. Håndball skal fortsatt være et lavterskel tilbud for alle, men vi skal også ha et tilbud til de som ønsker å sikte mot toppen. Klubben har engasjert egen ekstern trener med den høyeste utdanningen som finnes for håndballtrenere. Sesongen 2019/2020 blir det forhåpentligvis mange artikler om topp håndball i Vestbyhallen i tillegg til alt det andre som allerede blir skrevet. Vi satser og på å få i gang litt ekstra oppmerksomhet rundt en del seriekamper hvor vi blant annet kårer hvert lags beste spiller og deler ut bestemanns pris. Vestby HK har investert i lyd og lys i hallen, og vi kan love trøkk i hallen.

VHK har treningstider hver dag i Vestbyhallen, og mandag til torsdag i Vestby Arena. Vestby HK stiller denne sesongen hele to herrelag i serien, 3. og 5. divisjon. Barske karer. Og 2 damelag, 4 og 6 divisjon, samt en gjeng med 33 dame. Økonomi Takket være den enorme frivillige driven i klubben kan VHK være en klubb for alle. VHK har i dag aktive og spillende medlemmer fra 6 år, og helt opp til 65 år. Klubben har gjennom mange år hatt full kontroll på økonomien, og opparbeidet seg en god egenkapital i tillegg til at lagene har sine egne kontoer i klubben som de kan benytte for sin egen sportslige og sosiale utvikling.

VHK har lave treningsavgifter som gir alle en mulighet til å kunne være med. De eldre Vestby Håndballklubb har i denne sesongen også fått styrket sin erfaringer gjennom mange tiår. De eldre, besteforeldrene, faktisk de som etablerte klubben i 1981 og som vi i dag forvalter. Vi snakker om over 20 stk. over 60 år, som er igjen er med i klubben. Fantastisk!!! NYHET: I dag lansere vi vår nye og egen designede unike drakt for alle medlemmene, og dette vil være VHK sin uniform i årene fremover. Dette er en stor dag for VHK’ere.

Fremover VHK er i dialog med noen andre klubber i forbindelse å få inn nye spillere til klubbens VHK J03. Her trengs det flere spiller for å kunne satse mot topp, og bredde for de som ønsker dette. Sosialt. Det aller viktigste for et idrettslag er å skape tilhørighet og utvikling innenfor de rammer idretten legger opp til.At over 600 mennesker aktivt deltar rundt Vestby håndballklubb her i Vestby nord er bare helt fantastisk. Legg til omtrent 1000 foresatte samt øvrig familie så ser man at klubben involverer mange. Lagene arrangerer alt fra pizzakvelder, filmkvelder og EM / VM kvelder til badedag, «tryathlon», og utmarsjer. Det skal være inkluderende å være med i Vestby HK.

Vondt i kroppen? Effektiv behandling uten venteliste

Peer Sørnes

Kiropraktor, MNKF

Gard Nordgård Fysioterapeut, MNFF

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

41


"Tur-tomatsuppe (til ca 2 personer) • 1 boks hakkede tomater • 1/2 liter grønnsaksbuljong • Hvitløk • Salt og pepper Topping: Cream Fraishe og knuste nachos. Lag suppen ferdig hjemme og ha på termos eller lag i kjele over bål eller på primus. Hvitløk kan gjerne byttes ut med for eksempel løk eller persille. Makaroni passer også godt i suppen. Server gjerne i kopp. Ta på toppingen (frivillig) til slutt, en liten dæsj cream fraishe og litt knuste Nachos.

Solskinnsdag

Har du forslag til god turmat? Send gjerne tips til btvestby@ gmail.com Turer og arrangementer for barn og voksne blir annonsert på Vestby Turlag sin facebook side.

på Kom deg ut-dagen Christine Berge

Mange barn, voksene og besteforeldre kom innom arrangementet ved gapahuken ved Risil grusbane og Flisløypa. Søndag 3.februar ble lignende Kom deg ut-dager arrangert over hele landet. Rett og slett for å få folk til å komme seg ut og vise hvor enkelt og samtidig trivelig man kan ha det ute i naturen. Barnas Turlag som er en del av Vestby Turlag inviterte til et «vinterlekeland» med natursti med quiz for barn og voksene, fine premier, slakk line for balansering og ellers fine muligheter for skitur og aking i området.

42

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

Barna koste seg og lekte i snøen i Risilskogen og fikk muligheten til å treffe andre barn og familier. Det var tent opp bål og grill, og barna fikk pølser, KIWI Vestby sto for frukt og grønt og suppeingridienser. Leder i Barnas Turlag Marcel Grohmann varmet opp sin populære hjemmelagde tomatsuppe i en bålpanne-gryte. En suppe som skal inspirere til å lage enkel og god mat ute i naturen. Noen av familiene Vestby Nytt pratet med sa de koste seg og syntes det var et flott arrangement, det var kjekt at det skjedde noe for barnefamilier i Vestby og hyggelig å treffe kjente. Her har vi samlet noen foto­ glimt fra dagen. Gå til www. vestbynytt.no for å se flere foto­glimt fra Kom deg ut-dagen


HELSE & VELVÆRE

(

Vi tilbyr: Osteopat • fysioterapi • akuttbehandling • medisinsk treningsterapi • ultralydundersøkelse, • trykkbølgebehandling.

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Vegard Fjærli, Osteopat MNOF, Fysioterapeut. Kolåsvn 4, 1555 Son Vegg i vegg med Son apotek 917 03 770 www.sonosteopati.no Åpningstider: Mandag - Fredag: 06.30 - 18.00 Kveldsåpent en kveld i uka. Ring/SMS for avtale.

• Rygg-, bryst- og nakkesmerter • Skulder-, albue- og håndleddssmerter • Hofte-, kne-, ankel- og fotsmerter • Hodepine, svimmelhet og balanseproblemer • Bekkensmerter og andre plager i forbindelse med svangerskap • Funksjonelle plager hos spedbarn (kolikk) • Akutte- og belastningsrelaterte plager • Idrettsskader I tillegg til dette kan en osteopat oppsøkes ved funksjonelle mage-, tarm- og urinveisplager, fordøyelsesbesvær, halsbrann og sure oppstøt, tung pust og pustebesvær.

Telefon: 97 48 86 86, www.osteopatkaroline.no Besøksadresse: Kolåsveien 4, 1555 Son

tlf. 64 95 16 40 / www.vestbytannlege.no

Line Rørslett Hardersen Berit Aanerød Tannlege MNTF Tannlege MNTF – Spesialist i endodonti – Spesialist i endodonti Mandag, tirsdag, Torsdag, fredag og torsdag 08:00 - 15:30 08:00 - 15:00

Elin Inger Sørra Tannlege MNTF – Allmenntannlege Mandag, onsdag, torsdag og fredag 09:00 - 15:00

Stein Amundsen Tannlege MNTF – Allmenntannlege Mandag, tirsdag 08:15 - 15:30 kveld etter avtale.

Stig Aanerød Ellingsen Tannlege MNTF – Allmenntannlege Tirsdag 09:00 - 15:00

Gro Anita Elvrum Kontorleder

Bente Sundvoll Tannhelsesekretær (vikar)

Tannlegespesialistene i Vestby Tannlege Berit Aanerød | Mølleveien 4, 1540 VESTBY | E-post: post@vestbytannlege.no | Tlf.: 64 95 16 40 | fb Timebestilling: Ingen timebestillinger pr. e-post. Alle bestillinger og endringer MÅ utføres pr. telefon.

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

43


Månedens hjertesukk februar 2019

for svært mange pasienter. Det finnes til og med politikere som tror at fysioterapeuter bare masserer rike fine fruer som går med pelskåper. Dette tyder på manglende kunnskaper.

fysikalsk behandling vil gi en stor helsegevinst, og vil bidra til at samfunnet sparer penger på andre områder. Kommer man raskere i gang med behandling hos fysioterapeut etter f.eks. en bruddskade, er det en stor sjanse for at man kan komme raskere tilbake i jobb. Eldre kan bo hjemme lengre. Slagpasienter har mulighet til å bli så bra at de kan fungere med mindre hjelp i hjemmet. Smertepasienter kan klare seg med mindre medisiner.

Fysioterapeuter behandler kreftpasienter, pasienter som er rammet av slag, pasienter med bruddskader, smertepasienter, pasienter med ryggproblemer, osv. For mange av disse pasientene er det viktig å komme raskt i gang med riktig fysikalsk behandling. Riktig

Vestby kommune er i stor vekst. Det er bygget svært mange nye boliger i kommunen de senere årene, og i årene som kommer skal det bygges flere tusen nye boliger. Da er det viktig at infrastruktur og nødvendig tjenestetilbud til innbyggerne dimensjoneres deretter.

Visste du at Vestby kommune for 30 år siden hadde en fysioterapeut med offentlig tilskudd for hver 1000. innbygger? Og at kommunen i dag kun har en fysioterapeut med offentlig tilskudd pr. 2000. innbygger? Med andre ord, så har kommunen stadig fått flere innbyggere, mens antall fysioterapeuter med offentlig tilskudd ikke har økt i takt med økningen i antall innbyggere i kommunen. Dette fører til at ventelistene blir stadig lengre. Espen Franck-Nielsen

Det er god sjanse for at en person som rammes av hjerneslag kan bli frisk, men det forutsetter at riktig behandling hos fysioterapeut igangsettes med en gang. Utsettes behandlingen i flere måneder på grunn av lange ventelister, er sjansen for å bli bra forspilt. De som har råd til det kan betale for å gå til fysioterapeuter uten offentlig tilskudd, har mulighet til å få behandling ganske

44

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

raskt. De som ikke har råd til å betale flere hundre kroner for hver behandling, må ta til takke med å stå tre-fire måneder på venteliste. Kanskje enda lengre. Er det et slikt klasseskille vi skal ha? Det finnes politikere i flere kommuner rundt om i landet som helst vil bruke fysioterapi som salderingspost. Noen tar til orde for mer gruppetrening og mindre individuell behandling, uten å tenke på at individuell behandling er helt nødvendig


KUNNGJØRINGER

Velkommen til Velkommen til

STILLING LEDIG

ÅS

Da får du pålitelig og trofast arbeidskraft med lokal tilhørighet. Kortreist arbeidskraft er best! NYTT Ring 64 98 52 80 i dag.

osstelefon på 64 95 for for nærmere informasjon RingRing oss på 64 31 95 41 31 41 nærmere informasjon eller ta og gjerne turen avtale omoppom visningPrestegården av lokalene torsdag www.vestbyprestegaard.no • post@vestbyprestegaard.no for visning. mellom 16-19 www.vestbyprestegaard.no

post@vestbyprestegaard.no

NB! Vår nasjonale dikter, Johan Hermann Wessel, NB! Vår nasjonale dikter, Johani Hermann trådte sinestore barnesko på Prestegården det huset Wessel, på tunet somsine i dag kalles Forpakterboligen. bildet). trådte barnesko på Prestegården i (t.v. det på huset på tunet Bautaen til høyre på bildet. som i dag kalles hans Forpakterboligen. (t.v. på bildet)

ÅRG.27

NYTT

- MEST LEST I VESTBY

RESTAURERTE, HYGGELIGE SELSKAPSLOKALER I GAMMEL STIL I VESTBY PRESTEGÅRD LEIES UT TIL: Brylluper, fødselsdagsfeiringer, barnedåp, jubileumsfeiringer, generalforsamlinger, styremøter, messer, kurs, foredragsaftener o.a.

Annonsér stilling ledig i Vestby Nytt. - Det kan bli en lønnsom investering.

VESTBY

Prestegården! Prestegården!

Hans bauta er nylig flyttet til hagen.

"Vi

eg er d

me

"

ten

a dm

p hjel

Villa Elverhøy

Møte- og Selskapslokale i Hølen

Mob. 993 27 541 | Mob. 934 47 628 Epost: utleie@villaelverhoy.no

www.villaelverhoy.no

Tlf.: 64 93 92 77

Nesoddveien 225, 1455 Nordre Frogn

www.spar-esset.no Velkommen til

Gardarheim Leies ut til selskaper, brylluper,

Ærverdig villa med røtter tilbake til 1914. Velutrustet kjøkken, pene serviser til 90, gratis wifi, projector/lerret, trappeheis, høyttaleranlegg mm. Avtal gjerne en visning.

begravelser, leirskole, møter, kurs/ konferanser, messer, foredrag o.a.

I Gardarheim kan du dekke til 100 middagsgjester i store sal. Kontakt oss gjerne på telefon 474 17 227 for informasjon eller visning

TOTALT OPPLAG ER 8.000 EKSEMPLARER

Vi ønsker å gi den beste hjelp og veiledning www.bgr.no • Telefon 64 95 16 65 – hele døgnet Familieeid byrå for hele Follo VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

45


Nyheter fra Vestby og Son bibliotek Tor Åge Bringsværd 80 år I 2019 fyller en av Vestby kommunes største navn 80 år. Biblioteket feirer Tor Åge Bringsværd hele året! Hver uke anbefaler vi en bok av Bringsværd, og her får du anbefalingene våre fra januar. Vi kommer også til å ha forskjellige arrangementer med Bringsværd-tema. Følg med for mer informasjon! Uke 3: Når du minst venter det(Cappelen Damm, 2018) «Vandrer, ta vare på drømmene dine. Ikke glem dem igjen langs veien. Og ikke la noen snakke dem bort fra deg. For de er det eneste du virkelig eier. Alt annet er lån». En eventyrroman, en kjærlighetsroman, en roman om vennskap, reiser, sannferdige skrøner og spennende liv. Vi er i Persia på 1300-tallet, sammen med Pietro, Marco Polos tidligere livvakt. Nå er han en gammel mann, som ser tilbake på et langt og innholdsrikt liv. En varm og vakker roman som vil få deg til å puste langsommere, og til å la tankene vandre. Anbefalt av Siri Blakstad

Uke 4: Minotauros (Gyldendal, 1980) Du husker kanskje myten om kong Minos labyrint og Theseus nedkjempelse av Minotauren, monsteret som var halvt okse, halvt mann? I Minotauros forenes gresk mytologi med Bringsværds fantasifulle fiksjon. Men i motsetning til de gammelgreske foreleggene, er perspektivet her lagt til Minotauren. Hos Bringsværd kommer Minos uhyre selv til orde, i en beretning om ensomhet, rastløshet, sorg og drømmer. Gjennom monsterets minner, tanker og imaginasjon skildres det mytiske hendelsesforløpet, fra Daidalos og Ikaros flukt fra labyrinten, til Theseus ankomst. Dette er en labyrintisk liten roman, medrivende og fasinerende i all sin dunkelhet. Anbefalt av Leiv-Runar Mæhle

Uke 5: Kalifens gave (Cappelen Damm, 2015) «Reisen til Baghdad tok 2 år, og reisen tilbake tok 3 år, ikke lett å reise raskt når man ferdes sammen med en elefant». Den eventyrlige reisen startet i året 797 og beskriver det uvanlige vennskapet mellom jøden Isak og elefanten Abul-Abbas, en hvit indisk elefant som er gitt i gave fra kalifen Harun al-Rashid til Karl den store. Det er jøden Isak som skriver ned dette merkelige eventyret. Dette er en utbroderende og beskrivende fortelling full av underfundig humor og kjærlighet til dyr. Historier og fabler flettes sammen. En vakker historisk eventyrroman i kjent Bringsværd-stil. Anbefalt av Tore Irjall

Forfattermøte: Marianne Tinnå Son-forfatteren Tinnå snakker om sin bok «Freddies skygger». Boken handler om konsekvensen av å være norsk jente med tysk opphav i kjølvannet av andre verdenskrig. Friederike von Zuffelle Vevstad ble født i Norge i 1920. Hennes far var tysk statsborger, hennes mor norsk. Da faren dør i 1938 arver Friederike farens statsborgerskap, noe som skaper store vanskeligheter under okkupasjonen. Hennes tyske statsborgerskap fører til mistenksomhet både fra nordmenn, okkupasjonsmakt og statsapparat.

Skrivekurs! Har du en forfatter i magen, eller bare liker å skrive? Vi starer opp undervisning i kreativ skriving på kulturskolen våren 2019. Vi skal ikke skrive perfekt, men utforske språket og lære forskjellige måter å skrive på. Vi starter opp et kort innføringskurs, hvor vi både jobber i gruppe og jobber med egne tekster.

Son bibliotek Torsdag 14. februar kl 19:00 Inngang: Gratis for medlemmer av Bibliotekets venner, kr 50,- for andre Arr: Bibliotekets venner i Son

Kursdager: 10 onsdager kl 16:00-17:30 på Vestby Bibliotek Oppstart: Onsdag 27. februar Pris: 1500,-

46

VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

Velkommen! Alder fra 11 år og oppover For mer informasjon og påmelding: Telefon 64980706 kulturskolen@vestby.kommune.no

Kursholder er Annette Saugestad Helland - student ved NBIs forfatterstudie, billedbokforfatter, illustratør, animatør og kunstner


ELSYKKEL­BIBLIOTEKET På Elsykkelbiblioteket kan du låne en elektrisk lastesykkel eller en «vanlig» elsykkel i tre uker for å teste om dette er noe som passer inn i ditt hverdagsliv. Elsykkelbiblioteket minner om at alle elsyklene våre er klargjort for vintersyking. Pedalen sykkelverksted har sørget for å utruste alle elsyklene med piggdekk og «barmitts» (håndvarmere), så her er det bare å teste sykkelføret! Elsykkelbiblioteket sender fortløpende ut hentemeldinger til de som har reservert elsykkel. Ta kontakt med oss på b.l.stubberud@vestby.kommune.no eller ring oss på 64 98 01 00 for å avtale tid for henting. Si også ifra dersom du ikke vil hente elsykkel. Følg oss gjerne på instagram: @elsykkelvestby Les mer på www.vestby.kommune.no/elsykkelbibliotek

Kultur

Vestby kommunes tilskudd til kulturarbeid - husk årlig søknadsfrist 15. mars Vi minner om fristen for søknad om kulturmidler 15. mars. Frivillige organisasjoner i Vestby som driver kulturvirksomhet kan søke om tilskudd gjennom denne ordningen. Aktiviteter for barn og unge, og tiltak som fremmer integrering og mangfold prioriteres. Søknadsfristen 15. mars gjelder for hovedfordelingen av kommunale kulturmidler for 2019. For nærmere informasjon og søknadsskjema se www.vestby.kommune.no\tilskuddsordninger eller kontakt Vestby kommunes servicekontor, tlf. 64 98 01 00.

TREFFSTED: BRETTSPILLKVELD Vi starter med brettspillkvelder siste tirsdag i måneden. Alle er velkommen!

Vi ber fortrinnsvis om at elektronisk søknadsskjema benyttes.

Gratis inngang og servering. Vestby bibliotek Tirsdag 26. februar kl 18-21 Arr: Mental helse ungdom Vestby Bli med i bokring. Trenger du et puff for å lese mer? Bli med i bokringen til Vestby Bygdekvinnelag! Vi ble inspirert av moren til Anne B. Ragde, som skal ha sagt: "Stakkars folk som ikke leser, de lever jo bare ett liv!" Hvordan funker en bokring? Vi velger ut en bok, som vi bestiller fra biblioteket til alle i bokringen. Deretter leser alle boken hver for seg, og så møtes vi på biblioteket en kveld for å snakke om og diskutere den. Vi møtes med ca. 6 ukers mellomrom og har hittil lest skjønnlitteratur. Høres det ut som noe for deg? Send en e-post til vestbybkl@gmail.com og meld deg på! Praktisk: Du trenger lånekort til biblioteket, men ikke medlemskap i Bygdekvinnelaget (les gjerne om de økonomiske fordelene med medlemskap på bygdekvinnelaget.no!) Deltakelse i bokringen er gratis, og du kommer på møtene om du kan. Ta sjansen! Les med oss og lev flere liv:)

Årsmøte 21.3.19 kl. 19:00 på Hølen kafe.

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 7.3.19 Sendes til: vestbyturlag@dntoslo.no Alle medlemmer over 15 år, som er innmeldt min. 4 uker før møtet, har stemmerett. Saker: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to medlemmer til å underskrive protokoll 3. Styrets beretning 4. Økonomi 5. Saker fremmet av medlemmer eller styret 6. Valg VESTBY NYTT NR. 2 - 2019

47


SOLEHØYDEN BO HØYT OG LUFTIG OVER SOLE I VESTBY

SPEKTAKULÆR UTSIKT OG MEGET GODE SOLFORHOLD SOLEHØYDEN, blir et unikt boligprosjekt i Vestby. Spektakulær utsikt og meget gode solforhold, alle selvsagt med egen terrasse/balkong. Bilen parkerer du enkelt i garasjeanlegget under bygget, med heis opp til leilighetenes nivå. Leilighetene vil ha gjennomgående god standard. og flotte utearealer. • Størrelser fra 56 til 99 kvm. • Priser fra kr 3.200.000,- til 6.900.000,- + omk. • God avstand mellom byggene og store grøntarealer. Rett og slett bygget for trivsel. • Leilighetene har vannbåren gulvvarme. • Leilighetene har store vindusflater som slipper inn mye lys, og har store balkonger. • P-kjeller med heis til boligetasjene.

FUNKISHUS SISTE MULIGHET

DRØMMEBOLIGEN FINNER DU I VESTBY Siste mulighet for et Funkishus i Sørhellinga i Vestby. Sole blir et fint og trivelig sted å bo. Her kan du velge mellom lyse og moderne funkishus med gode kvaliteter, både innendørs og utendørs. Ypperlig pendleravstand til Oslo – ca. 35 min med tog/bil, togstasjonen ligger ca.10 minutters gange fra boligen.

KUN 7 LEDIGE

• • • • • • • •

HUS 22 FERDIGSTILLES TIL SOMMEREN 2019

HELT NYE LEILIGHETER MED FLOTT BELIGGENHET I VESTBY Naturnært, grønt og trygt er en dekkende beskrivelse for Sole. Store grøntarealer og naturen selv omringer boligfeltet og inviterer til bruk av skog og mark. Hus 22 er på 5 etasjer, pluss underetasje med parkering og boder. Leilighetene er innflyttningsklare før sommeren 2019. • • • • • • • •

Erik Nickelsen Eiendomsmegler MNEF e.nickelsen@em1vestby.com TLF: 913 47 123

Priser fra kr 5.100.000,- til kr 5.450.000,- + omk. Kun 7 boliger ledige og størrelse på ca. 128 m² BRA. Funkishus fordelt på 2. etasjer. Boligene vil få energiklasse A. Alle boligene vil få balkong samt private hage. God standard, lekre flislagt bad og moderne kjøkken. Carport og utvendig sportsbod. Faste priser og lave omk. ved kjøp.

Priser fra kr 4.180.000,- til kr 5.990.000,- + omk. Kun 4 leiligheter er ledige og størrelse på fra 75 til 103 m² De ledige leilighetene er beliggende i 3, 4 og 5 etg. Boligene vil få energiklasse B. Alle boligene vil få balkong. God standard, lekre bad og moderne kjøkken Parkering i P-kjeller og sportsbod. Faste priser og lave omk. ved kjøp.

Noe for deg, se mer på www.solebolig.no

Profile for Mediasenteret AS

Vestby Nytt Nr. 2 2019  

Lokalt magasin for Vestby kommune. Redaksjonelt stoff fra hele kommunen og fra næringslivet. Distribueres til alle husstander i kommunen og...

Vestby Nytt Nr. 2 2019  

Lokalt magasin for Vestby kommune. Redaksjonelt stoff fra hele kommunen og fra næringslivet. Distribueres til alle husstander i kommunen og...

Advertisement