Vestby Nytt Nr. 11/12 2019

Page 18

Brit Marie Helle, i rollen som ny rektor - Jeg har arbeidet i den videregående skolen i mange år og innehatt de fleste lederroller der. Dermed kjenner jeg mange av arbeidsoppgavene, noe som gir meg et godt utgangspunkt i arbeidet som rektor ved Vestby videregående skole, sier Brit Marie Helle. Hun startet som fersk rektor 01.08.19, og «Fagfornyelsen» blir hovedfokuset hennes framover. Alle læreplanene i skolen skal fornyes og tas i bruk fra skolestart i 2020. Dette vil berøre samtlige fag.

◄ Vestby vgs sin nye rektor, Brit Marie Helle trives godt i sin nye rolle som skolens leder.

18

VESTBY NYTT NR. 11/12 - 2019