Vestby Nytt Nr. 5 2020

Page 8

Det er med «fynd og klem» ordføreren takker alle som har stått på i den krisesituasjonen vi har vært igjennom til nå. Han kan ikke få fullrost helsevesenet, renholdsarbeidere og andre i primærnæringene som holder hjulene i gang, nok. – Uten denne gjengen ville det blitt et helvete, konstaterer Tom Anders med ettertrykk. Ronny Nermo

Det som har vært viktig for oss er at man gir alt som skal til for at alle får til det de skal for å komme igjennom hverdagen. Vi må skape tillit og trygghet for våre 1.400 ansatte og selvfølgelig for befolkningen for øvrig som vi forholder oss til hver dag. Coronasituasjonen i Vestby I skrivende stund er det 21 smittede, 17 friskmeldte og ingen døde i Vestby. Det må vel kunne sies å være en god statistikk. Hvordan har innbyggerne klart det fortsetter ordføreren, jo vi har vasket hender, holdt avstand og avlyst arrangementer med flere enn 5 per-

8

VESTBY NYTT NR. 5 - 2020

soner til stede. Hva skjer med idrettslagene? Hvordan klarer de seg? Får de nødvendig hjelp til å komme i gang igjen etter hvert? Vi får ta utfordringene underveis, det blir løsninger. Bruk det lokale næringsliv Så må vi alle ta vare på det lokale næringslivet. Bruk de lokale butikkene, det blir viktigere enn noen gang. Kjøp ikke sofa i noen annen kommune enn i Vestby (ikke tekstreklame). Bruk frisørene og andre helsearbeidere som kiropraktorer, fysioterapeuter og tannleger nå når de er i gang igjen. Kulturarrangementer avlyst Det skal ikke være noen kul-

turarrangement før 15. juni. Dermed blir det ikke noe 1. maitog. Det blir bekransning i Minneparken i Son og i Grøstad minnepark den 8. mai. (Se ytterligere informasjon under «Vestby kommune informerer»). Det blir en annerledes 17. maifeiring som du også kan lese om i denne utgaven av Vestby Nytt. Gode på næringsutvikling Vi skal fortsatt være gode på næringsutvikling og vi vil bruke lokale bedrifter så langt vi kan. Vi må være mer offensive for å holde folk i arbeid. Vi kan ikke holde igjen arbeider som venter og Sentrumsveien er det første prosjektet som skal ferdigstilles.

Coronaen koster Denne pandemien har en kostnadsside, men vi velger å tro på myndighetene, og at vi får igjen mye av det det har kostet kommunen. Vi håper fortsatt på noen mer målrettede tiltak i forhold til enkelte saker. Kommunenorge har fått 3,7 mrd. kroner. Det KS (kommunenes sentralforbund) har sagt er at de trenger ca. 20 mrd. kroner. Ta vare på hverandre Nå er det viktig at vi tar vare på hverandre. Familie og venner er viktigere enn noen gang. Humoren og latteren er viktig for den mentale helsen. Det er viktig å snakke med barna på ordentlig måte. La dere styre av fakta ikke frykt, er et av rådene.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.