Vestby Nytt Nr. 5 2020

Page 28

Sted: Stjernås. Hvitsten. Fremmøte på parkerings-plass for Emmerstad badestrand.

3

Vestby Forsvarsforening inviterer til høytidelig markering med appell og bekransning. Ta med niste og nyt utsikten sammen med oss.

Foto: VFF

BESØK MARINEVestby MUSEET HORTEN kommune

SØNDAG 2. JUNI Tid: kl. 11.45

Oppmøte: Påstigningen MossHorten fergen. Avgang kl. 12.00. Gratis ferge.

Vestby Forsvarsforening inviterer til familiedag på museet. Det er fint å gå eller sykle for de som ønsker å ta det som en søndagstur. Trenger du transport ta kontakt medVestby VFF leder Kjell T. Olsen. Alle er velkommen til å bli med.

Garder

Son Foto: Vestfold Guide

Gå inn på forsvarsforeningen.no og bli medlem du også.

Valg av meddommere

Vestby kommune Sponsor: takker firma Bergsprenger AS, for å bidra til sponsing av vår aktivitetskalender. Vestby kommune ogVi Vestby Forsvarsforening gjennomfører høytideligheter i anledning den nasjonale frigjørings og veterandag fredag 8. mai 2020.

Minneparken Son kl 1800. Grøstad minnepark, Vestby kl 1900. Tale – De som falt – Bekransning – Nasjonalsangen. Minnemarkeringene gjennomføres med smittevern restriksjoner uten publikum, men strømmes over Vestby kommunes nettsider. Våre veteraner fra Forsvaret og pårørende vil bli spesielt innbudt til 75 årsjubiléet for frigjøringen som er utsatt til torsdag 1. oktober på Vestby Prestegård kl 1800-2100 Da vil alle være velkommen!

Sykle til jobben-aksjonen 2020 Den 19. mai starter årets sykle til jobben aksjon. Vestby kommune ønsker å tilrettelegge kampanjen for alle Vestbys kommunes ansatte og innbyggere. Det vil derfor være mulighet for alle som bor i Vestby å være med gratis på årets kampanje.

All aktivitet teller Selv om aksjonen heter "sykle til jobben" er det viktig å huske at all aktivitet teller. Meld deg på alene eller gå flere sammen som lag. Her kan man konkurrer en mot en, tjenestested mot tjenestested eller virksomhet mot virksomhet. Gjør som Deør barnehage som allerede har meldt på et lag. Hvordan melde seg på? Sjekk ut sykletiljobben.no og bli med gratis på årets aksjon. For å gjøre det ekstra spennende, kan du utfordre andre kollegaer og bedrifter. Tips gjerne venner, naboer og bekjente da alle som bor eller jobber i kommunen deltar gratis. Gi kroppen livsglede og energi. Det å være aktiv gir deg overskudd. Sjekk ut sykletiljobben.no og bli med på årets aksjon. Etter å ha registrert deg kommer du til en side hvor du skal velge lag. Ett lag består av 2-5 personer. Er laget fullt kan du opprette et nytt lag, eller delta uten lag. Den første som oppretter laget blir lagleder.

Vestby kommune skal velge meddommere til Follo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024, innen 01.07.2020.

Administrasjonen har mottatt mange henvendelser og det er god interesse for vervet. Formannskapet behandler sak om forslag til meddommere i møte den 04.05.2020. Listene skal ligge ute til offentlig ettersyn i to uker, før kommunestyret endelig vedtar lister over meddommere for neste periode i møte den 22.06.2020.

Forslag til utvalg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021- 2024 Vestby kommunestyre skal i møte 22. juni 2020 foreta forslag til utvalg av 7 skjønnsmedlemmer, jf. skjønnsprosessloven § 14, første ledd. «I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene.» Ønsket kompetanse Domstolene ønsker at skjønnsmedlemmene særlig har følgende kompetanse: • Innsikt i jord- og skogbruk • Bygningskyndige (byggfag, tømrer, ingeniør, takstmenn, entreprenører osv.) • Anleggsvirksomhet (vei, vann og avløp) • Verdsetting av fast eiendom • Verdsetting av aksjer eller eierandeler i foretak • Plan- og reguleringskyndige (planarbeid og byggekrav) • Regnskap/økonomi/revisjon/bank/finans • Helsefaglig bakgrunn (psykologi, medisin osv.) • Geoteknisk kompetanse Kommunen trenger derfor følgende opplysninger: • Fødselsdato • Etternavn • Fornavn • Telefonnummer • Yrke (utdanning) • Stilling (stillingstittel) • Opplysninger om hva den enkelte er særlig kyndig i • E-post • Arbeidstelefon Frist Forslag om personvalg må være oss i hende senest 18.05.2020 og bes rettet til Vestby kommune, postboks 144, 1541 Vestby, eller som e-post til post@vestby.kommune.no. Merk din henvendelse med «Skjønnsmedlem».

28

VESTBY NYTT NR. 5 - 2020