Vestby Nytt Nr. 5 2020

Page 23

her finner du oppdatering på alt som skjer i Son hel

Øre- og nesehulltaking Flotte gaver og gavekort

Du kan bestille time selv på nett! – alltid siste trend Se våre nye nettsider Sagaveien 92, 1555 Son og www.flytenlivsstil.no web-shop: flytenlivsstil.no tlf. 901 80 686

ledigtime.no thornegardenfrisorpabrygga.no Telefon : 64 95 70 44

All info om Son finner du her:

Christina Mjellem Reg.Gestaltterapeut MNGF Psykoterapeut MNFP Mob: 40 22 99 16

ET LIV PÅ VENT KAN BLI FOR SENT Jeg er et menneske. Jeg vil leve. Jeg vil kjenne himmel og jord beve. Jeg vil leke, arbeide, synge, spille, danse. Jeg vil elske, gråte og le. Jeg vil sanse. Jeg vil føle, smake, lukte, lytte, se. Jeg vil ha sol, jeg vil ha regn, jeg vil ha storm, jeg vil ha sne. Et liv på vent kan bli for sent.

Velkommen til oss!

Jeg er et menneske. Jeg vil leve. Jeg vil høre til. Jeg vil ikke flykte mer, orker ikke flere mil. Jeg behøver mitt hjem, min familie og mine venner, mitt land, min by, mitt sted. Jeg vil ha fred. Jeg vil ha samarbeid, samvær og samhold, ikke krig, konflikter og vold, ikke sult og nød. Jeg behøver næring, jeg behøver brød. Jeg behøver framtidstro. Min kropp behøver hvile. Min sjel behøver ro. Jeg behøver kontinuitet til å utvikle, til å lære, til å være,

ÅPNINGSTIDER: Mand. - Torsd. 08 - 22 Fred. - Lørd. 08 - 23 Sønd./Helligdager 09 - 22

oppleve alt hva livet kan innebære. www.egnevalg.no Et liv på vent kan bli for sent.

Jeg er et menneske. Jeg vil leve. Jeg trenger forståelse, toleranse, respekt og rettferdighet, ikke fordømmelse, uvitenhet og uforstand, i et fremmed land, i mitt eget land. Jeg trenger hjelp og et smil når jeg blir syk, når jeg går vill, når jeg møter motgangen, når jeg møter ensomheten. Jeg trenger troen, håpet og kjærligheten. Et liv på vent kan bli for sent.

BREDBÅND DIGITAL-TV Jeg er et menneske. Jeg vil leve. Et liv på vent kan bli for sent.

Korum Olsen - Din– Inger lokale leverandør i Son VESTBY NYTT NR. 5 - 2020

23


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.