Vestby Nytt nr. 3 2020

Page 1

VESTBY Utsalgspris 45,- 28. ÅRGANG

www.vestbynytt.no

NR. 3/4 - 2020

NYTT

Forskermesse på:

Vestby videregående Side 8-9 VESTBY KOMMUNE INFORMERER MIDTEN


Son lever – hele året! Våren er i anmarsj og det blir mer liv i gater, på brygger, i butikker og spisesteder. Vi oppfordrer til lokal handel – det er viktig for å beholde et levende sentrum.

Advokatene i Son 481 65 111 kramaas.no Vi utfører full synsundersøkelse! Bestill time: Tlf: 64 95 16 00 www.sonoptikk.no

sonhavn.no sonhavn.no Gjestehavn og Servicebygg med dusj og myntvaskeri Marina for båter 10-60 fot Vinterhavn med bobleanlegg

Storgt 13, 1555 SON T: 64 95 79 80 son-blomster.no

LEDIGE 2019 LEDIGE PLASSER PLASSER 2020

Finner kundene deg på nett? Svanens vitaminkrem fra Son Son Apoteklab ved Apoteket i Son har overtatt produksjonen av den tradisjonsrike Svanens vitaminkrem. Kremen er tilgjengelig over hele landet, da den distribueres til alle norske apotek.

Vi hjelper deg å lykkes!

ÅPNINGSTIDER: Mand. - Onsd. 09.30-17.00 Torsd. - Fred. 09.30-18.00 Lørdag 09.30-15.00

Nettsider

Synlighet

Annonser

Analyse

Godt utvalg -rask ekspedering.

Kolåsveien 4 • 1555 Son Tlf: 64 98 31 30 Mail: son@apotek.no

www.apoteketison.no

tlf: 649 50 107

hei@dikom.no

www.dikom.no

oss og lik oss på Facebook - her finner du info om det som skjer i Son hele året!

Velkommen til Son


Vi ses i Son hele Båten fra Aker Brygge til Son starter opp i april. Kjøp

Son sentrum, en plass å møtes og oppleve sammen - alle årstider. Her finner du alt du trenger – som fersk sjømat, kolonialvarer, GAVEKORT www.opplevvestby.no vinmonopol og apotek - til det mer eksotiske - som kunst, til julepresang. gallerier, muséer, klær, antikviteter og opplevelser. Alltid en Her kan man spise og drikke godt på et stort antall gode og suksess!! varierte spisesteder hele året. Velkommen til julehandelen i Son! GAVER • INTERIØR • GOURMET • GALLERI

40-50%

salg på alt i butikken. Storgata 15 • 1555 Son • gullich.no • Følg oss på; Active Services AS er et autorisert regnskapsfirma som henvender seg til små og mellomstore bedrifter. Vi tar imot alle typer oppdrag, fra små regnskap til fullstendig forretningsførsel. Du finner oss i hjertet av Son, Sagaveien 66C • 1555 Son. Mer informasjon finner du på våre nettsider activeservices.no

KLIPP FARGEDESIGN HÅRSPA BRUD EXTENSIONS Ditt hår, vår kunnskap

Nå får du

-55

øre pr. liter Uansett om du trenger drivstoff, en vask av bilen, er kaffetørst, eller nysgjerrig på vårt rikholdige matutvalg, så kan vi hjelpe deg.

Timebestilling: 64 95 70 85

sondameogherrefrisør.no

Alt innen hår Hodebunnmassage Farging av vipper og bryn Brudeoppsetting • Sminking Vi selger og utfører makeup Øre- og nesehulltaking Flotte gaver og gavekort

Gjestehavn og Servicebygg med dusj og myntvaskeri Marina for båter 10-60 fot Vinterhavn med bobleanlegg Du kan bestille time selv på nett!

LEDIGE 2019 LEDIGE PLASSER PLASSER 2020 Sonsveien 95, 1550 Hølen Tlf: 48154950 Følg oss på Facebook!

Kolåsvn 4 • 1555 Son

Ta kontakt: T: 91 70 37 post@sonskilen.no • 6470 95 71 44

sonosteopati.no

SON SPA SHOP

sonhavn.no sonhavn.no

Hele døgnet - 365 dager i året.

Møter, bursdag, dåp, bryllup, konfirmasjon og minnestund • Utleie alle dager • Prosjektor, kjøkken og toaletter • Kapasitet og dekketøy til 60 pers. • Fantastisk utsikt/beliggenhet FYSIOTERAPI • Garntørka/uteareal

FESTLOKALE

Sonsveien Stasjon

Alltid åpent!

Storgt 13 | 1555 SON T: 64 95 79 80 son-blomster.no På jakt etter lokaler?

ledigtime.no thornegardenfrisorpabrygga.no Telefon : 64 95 70 44

BREDBÅND DIGITAL-TV

BEHANDLING SPA VELVÆRE

Se våre nettsider for mer info:

regnskapsringen-soon.no

- Din lokale leverandør i Son -

FYSIOTERAPI

Telefon: 648 08 456 Sagaveien • Son Kolåsvn 4 • 64 1555 Son 91 70 37 70 E-Post:T:kabel-tv@soon.no sonosteopati.no www.soonvision.no

Advokatene i Son

Følg oss på Facebook: 481 65 111 Son i Sentrum kramaas.no Opplev Vestby


Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter ulike sider ved deres livssituasjon. Undersøkelsen gjennomføres i skoletiden med en voksen til stede i klasserommet. De fleste bruker mellom 30 og 45 minutter på å besvare alle spørsmålene. I Vestby var det 594 som deltok i undersøkelsen og svarprosenten var 86% i 2019. Rapporten tar for seg 23 temaer og gir et bilde av ungdomstiden i starten av tenårene. Innenfor hvert tema vil man få svar på hvordan gutter og jenter har besvart spørsmålene, og om det er forskjeller mellom ungdom på ulike klassetrinn. Undersøkelsen er anonym. Den omfatter temaer knyttet til familie, vennskap, skole, lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd og deltakelse i fritidsaktiviteter. Resultatene må tolkes lokalt og de kan gi en pekepinn på hvilke områder det kan være verdt for kommunen å satse videre på. I de fleste temaene ligger ungdommen på landsgjennomsnittet i Vestby. Det er små variasjoner på de fleste temaene, det som er interessant er å følge ungdommen i de forskjellige trinnene, og i den sammenheng kan det være noe å lære for foreldre og ungdom. Jeg vil kun ta for meg noen sentrale temaer som er aktuelle for ungdommen. Det krever en større artikkel å omtale de 56 sidene som rapporten inneholder. Du kan lese hele rapporten på www.ungdata.no Mediebruk: Mange bruker mye av sin fritid på internett, og for den enkelte unge kan det ha store sosiale omkostninger å ikke være til stede. Selv om mange bruker mye av fritiden sin på digitale aktiviteter, er det stor variasjon ungdommene imellom. Noen få bruker mindre enn én time daglig, mens rundt halvparten bruker mer enn tre timer. Skjermtiden øker derimot gjennom ungdomstrinnet, og på landsbasis bruker gutter samlet noe mer tid foran en skjerm enn jenter. Siden 2015 har andelen unge som bruker minst tre timer foran en skjerm økt. Økningen er størst blant jenter på ungdomstrinnet, og skyldes at stadig flere bruker mye tid på sosiale medier. Det er betydelige kjønnsforskjeller i hva gutter og jenter bruker mediene til. Mens gutter er langt mer opptatt av spill, er jenter oftere på sosiale medier. Jenter bruker samlet sett noe mer tid enn gutter på filmer, serier og TV-programmer. Tobakk: Den internasjonale WHO-undersøkelsen «Helsevaner blant skoleelever», viser at tobakksrøyking er langt mindre utbredt blant norske elever enn blant ungdom i de fleste av de 40 landene som deltar i undersøkelsen. Ungdata viser at røyking er mer eller mindre helt ut, i hvert fall på ungdomstrinnet. Svært få røyker daglig og det er heller ikke så mange som røyker ukentlig. Det store flertallet har aldri prøvd å røyke. Det er heller ikke så mange på ungdomstrinnet som bruker snus, men det er flere som snuser enn som røyker. Alkohol: Det er stor variasjon i hvor gamle ungdom er når de begynner å drikke alkohol. Det store flertallet har ikke vært beruset i løpet av ungdomsskolen. På slutten av ungdomsskolen har omtrent én av fire opplevd å ha vært beruset. Det er generelt små forskjeller i alkoholvaner mellom gutter og jenter. Hasj: Det er relativt få elever på ungdomstrinnet som har erfaringer med hasj og marihuana. Det har imidlertid vært en liten økning i omfanget av hasjrøyking det siste året. Bruken av hasj og marihuana øker betydelig gjennom tenårene, og det er generelt flere gutter enn jenter som har prøvd hasj. Regelbrudd: I et historisk perspektiv blir de unge eldre og eldre. På slutten av 1950-tallet var kriminaliteten i Norge mest utbredt blant 14- åringer. I dag topper 19-åringene kriminalstatistikken. Mobbing: Synes jeg er et såpass stort og alvorlig tema at jeg bare vil konstatere at ungdom i Vestby også på dette området er på landsgjennomsnittet. Det som er tendensen er at det er noe kjønnsforskjell i omfanget av digital mobbing, hvor jenter utsettes oftere enn gutter. Det har aldri vært så mange unge som tar så lang utdanning som i dag. Mot slutten av 20-årene har over halvparten av jentene, og rundt en tredel av guttene høyere utdanning. Svarene reflekterer at vi i dag har med en utdanningsorientert ungdomsgenerasjon å gjøre. Det er likevel noen skjær i sjøen når 1 av 3 faller i fra underveis eller ikke har bestått etter 5 år når det gjelder Videregående utdanning. Men, det er en nytt stort tema som vi ikke kommer inn på i denne omgang.

NYTT

MÅNEDSMAGASINET

VESTBY - MEST LEST I VESTBY

NYTT

Ansvarlig redaktør/daglig leder Ronny Nermo tlf. 64 98 52 84 / 986 40 139 ronny@mediasenteret.no Mediakonsulent Hilde May Westby tlf. 64 98 52 82 / 909 95 998 hilde@mediasenteret.no Grafisk formgiver Christine F. Johannessen chris@mediasenteret.no Frilansjournalister Hege Krogseth, mob: 907 98 485 hegekrogseth@gmail.com Christine Berge, mob 952 04 612 christine.berge@gmail.com Solveig Grøndalen, mob 990 34 442 elsolveig@hotmail.com Arild Forsberg, mob: 905 85 415 arild.forsberg@gmail.com Robert Hagen, mob: 901 13 183 hagrobert@gmail.com Espen Franck-Nielsen, mob 904 16 180 esfranck@gmail.com Annonsemottak post@mediasenteret.no Distribusjon Alle husstander og bedrifter i Vestby kommune. Totalt opplag 8.000 eks. Hvis du bor i Vestby kommune og ikke mottar Vestby Nytt, ta kontakt med Follo Distribusjon, tlf. 91 55 69 64 eller sturla.siger@ifollo.no. www.ifollo.no eller tlf. 64 98 52 80 Bruk av Vestby Nytt’s stoff og annonser for videre  publisering eller produksjon er ikke tillatt uten avtale. Partipolitisk nøytralt magasin for Vestby kommune. Utgiver Mediasenteret AS, Rådhusgata 14, 1540 Vestby Postboks 239, 1541 Vestby post@mediasenteret.no www.mediasenteret.no Frivillig abonnement: 250,Bkto: 1644 06 96256 Vipps: 134107 Tusen takk for støtten! Abonnement: 700,- (12 utgaver) 9 Vestby Nytt og 3 temaugaver Trykk: Merkur Grafisk AS, Kalbakken, Oslo Forsidefotoer: Christine Berge ØMERKE ILJ T M 2041

M

0672

Ungdataundersøkelsen for ungdomsskolen i Vestby

ÅS

er

kur

kA

S

vår mening

G r a fi s

Trykk: Merkur Grafisk AS


BN Bank samarbe

ider med

Med SeniorLån . d e m e t t u r å r e får du m

Slik fungerer SeniorLån 

ER TIDEN INNE FOR Å FLYTTE TIL ET ENKLERE LIV? Visste du at det er mulig å låne til ny leilighet uten at du får mindre å rutte med i hverdagen.

SeniorLån gjør det mulig å flytte, selv om ny leilighet er dyrere enn dagens bolig. Det er ikke krav om betaling av verken renter eller avdrag. Når leiligheten selges innfris lånet med påløpte renter.

Overskuddet fra salget tilfaller deg eller dine arvinger. GEBYRFRI BRUKSKONTO MED SUPER RENTE SeniorLånet utbetales til din Seniorkonto - en brukskonto som er gebyrfri i bruk. Vi spanderer årsgebyret på bankkortet det første året. Kontoen tilbys kun til deg som har SeniorLån.

VURDERER DU SENIORLÅN?

SeniorLånet er spesielt ved at det ikke er noe krav om betaling av verken renter eller avdrag. Påløpte renter legges i stedet til lånet hver måned. Disse er fradragsberettiget i skattemeldingen. Hvor mye du kan låne på et SeniorLån beregnes på grunnlag av din alder, samt boligens verdi og beliggenhet. Din inntekt spiller ingen rolle. Lånet kan utbetales som et større engangsbeløp eller månedlige utbetalinger. Alternativt som en kombinasjon. SeniorLånet kan ikke kombineres med andre lån med pant i boligen. Lånet kan når som helst nedbetales eller innfris i sin helhet. Lånet forfaller først til innfrielse ved permanent flytting til sykehjem, salg eller bortgang. Låneeksempel: Låner du kr 1 000 000 i dag vil lånet etter 15 år ha vokst til totalt kr 2 011 658 basert på dagens rente som er nom. 4,65 %, eff. 4,77 %. Rentebetingelser SeniorKonto (fra første krone): Under 100.000 kr: 0,65 % 100.000 - 500.000 kr: 1,35 % over 500.000 kr: 1,70 %

Opplev mer. Lev mer.

Kontakt Judith-Karin Adolfsen eller Terje Ottesen på telefon 22 82 56 00.

Les mer på bnbank.no eller besøk oss i Senior Norges lokaler i Bygdøy Allè 5. Ring 950 05 794 for avtale.

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

5


April 2020

38

28

47

Innhold

8

Vår mening_ _________________________________________ 4 Forskermesse på: Vestby videregående_ ________________ 8 Byggeskikkprisen fremmer mangfoldet i kommunen______ 12 Ny ordning på gjenvinningsstasjonene __________________ 14 Bare Bil______________________________________________ 16

34

Lån ELsykkel via Frivilligsentralen

Se vår hjemmeside mediasenteret.no

Foreldrene heier på praktiske fag_______________________ 18

26

LOGENT i Vestby - det handler om å skille oss ut_________ 20 Ut på tur - aldir sur____________________________________ 22 Vestby kommune inormerer____________________________ 24 Gratulerer Freddie 100 år______________________________ 28 Sooningprisen 2019___________________________________ 30 Fakta om katter______________________________________ 31 Månedens medlemsbedrift - Vestby Næringsforum: Festlokaler med unik beliggenhet - i Sonskilen Båthavn____ 32 Klassiske trebåter i Son________________________________ 34 Vestby kunstforening med kunstforedrag og årsmøte______ 36 Festiviteten rundet 100 år______________________________ 38

30

36

Family Sport. Med fokus på helse og trening for folk flest__ 40 Ugifte dør langt tidligere enn gifte. Forskjellen er blitt mye større de siste 40 årene___________________________ 42 Espens månedlige "Bilige" raske lån kan fort bli dyre______ 44 Vi har noe viktig å meddele her I Vestby Nytt_____________ 46

32 18

¨20

Mjauu

12

31

34

Neste utgave er Påskemagasinet som kommer ut 17. mars. Materiellfrist: 2. april. Neste utgave av Vestby Nytt kommer ut 28. april. Materiellfrist: 7. mai. Tips oss på telefon: 64 98 52 84 eller mail: tips@mediasenteret.no 6

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

14


Få krone på dagen

Visste du at vi tilbyr krone på dagen hos Colosseum Tannlege Vestby? Tannkroner festes på slitte eller ødelagte tenner, eller erstatter gamle eller slitte kroner man har fra før. Kronen spesialtilpasses til akkurat deg og dine tenner, både form- og fargemessig. 64 95 20 30 • vestby@colosseum.no • Mølleveien 4, 1540 Vestby

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

7


Forskermesse på:

Vestby videreg De unge forskerne fra 3. klasse på Forskerlinja presenterte sine spennende forskningsprosjekter i skolens bibliotek. Christine Berge

Daniel Amarin Grongstad forklarer 2. klassinger om sitt prosjekt der han undersøkte hva som påvirket spenneningsnivået i rotgrønnsaker.

8

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

Med stor selvtillit forklarte og presenterte elevene sine hypoteser, metoder og funn i prosjekter de har jobbet med siden slutten av oktober for medelever og lærere på messa. Og både elevene og lærerne hadde grunn til å være stolte. -Forskning er ikke bare forbeholdt universiteter og høy­ skoler. Assisterende rektor Ole-Petter Almås åpnet messa på høytidelig vis med sprudle­ brus i glassene og brownies laget av elever fra restaurant- og matfag. -Forskning på skolen er med på å pirre elevenes interesser, nysgjerrighet og kreativitet. Dere har jobbet masse med prosjektene! Almås

gledet seg til å gå rundt å se og høre om hva elevene har jobbet med. Forskerspirer på faget Teknologi og forskningslære Forskermessa er en del av faget Teknologi og forskningslære som blant annet skal gi innsikt i naturvitenskaplige og teknologiske utfordringer og problemstillinger i samfunnet. Lærerne for faget Anne Gillerstedt og Synne Rødbotten forteller at elevene har jobbet jevnt og trutt siden slutten av oktober med prosjektene. De begynte med å finne tema de hadde lyst til å forske på og en problemstilling eller hypotese det var mulig å teste ut, det vil si en teori og se om den stemmer eller ikke. Severin


Elever og lærere er fornøyde etter «poster-session» på biblioteket.

gående Heimstad Sørgjerd ville for eksempel teste ut matoljes evne som konserveringsmiddel. Han hadde et lag med matolje over gryteretter i romtemperatur og sammenlignet med gryteretter uten. Gryterettene med matolje viste ingen synlig bakterievekst eller mugg. Altså fikk han bekreftet hypotesen om at matoljen virket som et konserveringsmiddel og kunne øke holdbarheten. I prosjektet brukte elevene tid på planlegging, utvikle metoder, testing og feiling, lage statistikker og grafer, skrive rapport og laget plakater som forklarte hele prosjektet. I tillegg skulle de skrive forskningsartikler, der noen vil bli publisert i magasinet Spiss. Prosjektet var også tverrfaglig og en norsklærer vurderte elevenes presentasjoner i løpet av messen.

-Elevene på linja blir godt studieforberedt og de fleste elvene går videre til universiteter og høyskoler, ofte etter et år med noe annet, forteller lærer Gillerstedt. Vestby er eneste skole i Follo med forskerlinje og elvene i 3. klasse kommer fra hele distriktet. Ethan Dias fra Hølen synes det er spennende med realfag og er en av de som gjerne vil studere det videre. Han liker klassen og synes det fint alle har interesse for naturfag.

CO2-utslipp påvirker veksten til planter. Noe han fant ut at det ville da plantene han testet ble høyrere og fikk lengere røtter. Andre temaer var poding av rosmarin, spørsmål om syrer påvirker fargen til torvmose, koffein og blodtrykk, isolasjonsevnen til glass, papp og plast. Dekomponering av salisylsyre i piller- det vil si om pillens innhold blir ødelagt over tid, noe det gjorde. Kalk i skalldyr og syrer, hva som leder strøm i et grønnsaksbasert galvanisk element, holdbarheten til lettmelk, korrosjon på jern, pH for eplebiter i vakum og hvilke bær som skader tennene mest. Og ikke minst Coca Cola vs. Pepsi Max der de fleste smakstesterne i akkurat dette forsøket foretrakk Cola. Helene Lunde fortalte ivrig om prosjektet sitt «Honning som antibiotikum». Hun var blitt inspirert av bestemoren sin som hadde fått en medisinsk honning til å smøre på et sår

av legen. Helene ville teste ut om det var noe forskjell på den medisinske manuka-honningen fra New Zealand og vanlig norsk mathonning produsert lokalt i Ås. Hun testet ut honningen på to ulike bakterier. Det viste seg at begge honningene hemmet bakterievekst omtrent like bra på bakterien E-coli. De hadde ikke noe effekt på den andre bakterien som var en melkesyrebakterie. Helene forklarte videre at det er enzymer i honningen som produserer hydrogenperoksid som gir den bakteriedrepende effekten i tillegg til flere andre gode egenskaper i honningen. Manuka-honning har i tillegg egenskaper fra Manukaplanten. Om hun skulle gjort noe mer med forsøket ville hun ha testet mot enda flere bakterier. Honning er på vei til å reintroduseres som medisin, og kan virke mot resistente bakterier og redusere antibiotikaforbruk, forteller Helene.

Helene Lunde har testet ut honnings antibakterielle virkning i sitt forsknings­­ prosjekt.

Temaer om alt fra isolas­ jonsevne til honning som antibiotikum Det var mange interessante temaer elevene hadde valgt å fokusere på. Alt fra spørsmål med miljø og matsvinn i tankene til mer hverdagslige problemstillinger. Mathias Alten lurte for eksempel på om økt VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

9


Velkomm visning 1 en til kl. 15 - 1 2. mai nye visn 6 i vårt ings på tomtesenter Sole Allé n. 63

er vi byggingen av Solehøyden

boligprosjekt i Vestby, med 8-10 min. gange Totalt vil det bli fem høyhus. Det første salgsr over åtte etasjer, 2- til 3(4)-roms med størrelse ær utsikt og meget gode solforhold, alle selvsagt Bilen parkerer du enkelt i garasjeanlegget under ghetenes nivå.

• Størrelser fra 56 til 99 kvm. • Priser fra kr 3.200.000,- til 6.900.000,- + omk. • God avstand mellom byggene og store grøntarealer. Rett og slett bygget for trivsel. • Leilighetene har vannbåren gulvvarme. • Leilighetene har store vindusflater som slipper inn mye lys, og har store balkonger. • P-kjeller med heis til boligetasjene.

Din lokale bank og megler

ående god standard. Flotte utearealer, panoramaer/balkong der utsikten aldri blir kjedelig. SOLEet flott til på Sole, høyt og luftig.

sen megler MNEF

e.nickelsen@em1vestby.com TLF: 913 47 123

Mølleveien 4 │Vestbytorget Bedrift: 915 05770 │ Privat: 915 05700 10

Er du interessert? Meld din interesse på www.solebolig.no eller ta kontakt med megler.

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

Mølleveien 4 │ Vestbytorget Telefon: 64 95 33 33


SOLEHØYDEN SOLEHØYDEN Over 50% solgte, SOLEHØYDEN Over 50% solgte, byggingen er byggingen er Bygget godt igang, godt igang, reiser seg!

Med naturen i bakgården Med naturen ii bakgården På toppen av Vestby sentrum Med naturen bakgården Beliggenheten i sentrum, rett ved naturen og med spektakulær utsikt gjør SOLEHØYDEN til et unikt boligprosjekt i Vestby. Ypperlig pendleravstand Beliggenheten i sentrum, rett ved og med spektakulær utsikt Beliggenheten i sentrum, rettnaturen vedtogstasjonen naturen og med spektakulær utsiktgjør gjør til Oslo – ca. 35 min med tog/bil, ligger ca. 10 minutters SOLEHØYDEN til et unikt i Vestby. Ypperlig pendleravstand SOLEHØYDEN til etboligprosjekt unikt boligprosjekt i Vestby. Ypperlig pendleravstand gange fra 35 boligen. I Vestby bortogstasjonen vi nær alt vi liker: skogen og havet. til Oslo – ca. min med tog/bil, liggerbyen, ca. 10 minutters til Oslo – ca. 35 min med tog/bil, togstasjonen ligger ca. 10 minutters

•• •• ••

gange fra boligen. I Vestby bor vibor nærvi alt liker: byen, skogen ogoghavet. gange fra boligen. I Vestby nærvialt vi liker: byen, skogen havet. Leilighetene I SOLEHØYDEN får meget gode solforhold, alle selvsagt med •• egenLeilighetene terrasse/balkong. Bilen parkerer dugode enkelt i garasjeanlegget under I SOLEHØYDEN får meget solforhold, selvsagtmed med Leilighetene I SOLEHØYDEN får meget gode solforhold, allealle selvsagt •• bygget, med heis opp til leilighetenes Leilighetene vil ha under egen terrasse/balkong. Bilen parkerer du enkelt i garasjeanlegget under egen terrasse/balkong. Bilen parkerer du nivå. enkelt i garasjeanlegget bygget, med heis til leilighetenes Leilighetene gjennomgående god standard. bygget, med heis opp til opp leilighetenes nivå.nivå. Leilighetene vil vil haha gjennomgående god standard. •• gjennomgående god standard.

• Størrelser fra 56 til 99 kvm. • Priser fra kr 3.200.000,Størrelser fra56 56til 99 kvm. til 99 kvm. til 6.200.000,- + omk. Størrelser fra • God avstand mellom byggene og store Priser frakrkr3.200.000,3.200.000,til 6.200.000,+ omk. Priser fra til 6.200.000,+ omk. grøntarealer. Rett og slett bygget for God avstandmellom mellom byggene storetrivsel. God avstand byggene og og store • Leilighetene har vannbåren grøntarealer. Rettog og slett bygget for trivsel. grøntarealer. Rett slett bygget forgulvvarme. trivsel. • Leilighetene har store gulvvarme. vindusflater som Leilighetene har Leilighetene harvannbåren vannbåren gulvvarme. slipper inn mye lys, og har store balkonger. Leilighetene har store vindusflater somsom Leilighetene har store vindusflater slipper inn lys, ogog har store balkonger. • P-kjeller med heis tilhar boligetasjene. slipper innmye mye lys, store balkonger. P-kjeller med heis til boligetasjene.

Er du interessert? Meld din interesse på www.solebolig.no eller ta kontakt med megler. Er du interessert? Meld din interesse på www.solebolig.no eller ta kontakt med megler. ErikErik Nickelsen e.nickelsen@em1vestby.com Nickelsen e.nickelsen@em1vestby.com Eiendomsmegler MNEF TLF: Eiendomsmegler MNEF TLF:913 91347 47123 123 Erik Nickelsen e.nickelsen@em1vestby.com Eiendomsmegler MNEF TLF: 913 47 123

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

11


Byggeskikkprisen fremmer mangfoldet i kommunen

Juryen består av: Helge Borgar Hovland, Vestby Historielag. Rune Bjørseth AP, politisk oppnevnt av kommunestyret. Ellen Skaflestad i fra Vestby kunstforening. Bygningssjef Einar Georg Nilsen (sekretær - ikke med i juryen). Bente Andersen er den nye leder av PLM og i den egenskap også leder av byggeskikkprisjuryen. Vi ser bilder i fra Festiviteten (Vestby), Spinnerigården/Thornegården (Son), Elverhøy (Hølen) og tidligere Hvitsten skole.

Vestby kommune består av mange bygninger. Hvert år siden 2011 med unntak av 2017 har «byggeskikkprisen» blitt utdelt. Det var leit at prisen ikke ble delt ut i 2017, fordi det er et så stort mangfold av bygninger som fortjener hederlig omtale. I 2018 kom det inn flere forslag og vi håper at mange vil bli med også i år, sier leder av byggeskikkprisen Bente Andersen. Ronny Nermo

Jeg møter en entusiastisk jury på rådhuset som kan fortelle om hedersprisen for bygninger, med tilhørende anlegg, som bidrar til å heve og utvikle forståelse for og holdning til god byggeskikk. Prisen kan tildeles nybygg, utbedring og ombygging av hus og anlegg som ut fra en

12

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

helhetlig vurdering av arkitektonisk utforming, miljømessig og kulturhistoriske forhold, tilpassinger til landskapet og stedets egenart, funksjonalitet og nøktern ressursbruk kan stå som et forbilde for fremtidig byggevirksomhet i Vestby. Stort mangfold i kommunen Vestby er så mangt; det er nye eneboliger, det er gamle kultur-

hus, det er næringsvirksomhet. Det vi mangler er et skikkelig restaureringsobjekt som vi har vært på jakt etter, forteller Ellen Skaflestad. Vi ønsker forslag i fra hele kommunen i fra ulike bygningsmiljøer. Det vi også ønsker er forslag i fra landlig bebyggelse, det har vi ikke fått så mange forslag på. De er også opptatt av hele bomiljøer. I den sammenheng blir Vangjordet i Vestby nevnt. Kommunen består at mange tettsteder og det er bare å komme igjen med forslag. Kom med forslag! Når utbyggere prosjekterer

utbygningsområder i dag så definerer de ofte prosjektene i «tun». Det vil si at de selger et tun om gangen, for å sikre salget av boliger/leiligheter, før de går videre. Dette er også en god kvalitetssikring for utbygger og huseier. Av nye arkitektoniske blokker har vi fått «stjerneblokker» på Sole skog. Dette er en spennende arkitektonisk nyvinning som er med på å øke trivselen for de som bor der. Det bygges næringbygg på Deli skog som er miljømessig og tidsmessig moderne bygg som også er aktuelle kandidater. Man kan komme med forslag om alle


mulige varianter av bygninger, men de må være ferdigstilt i 2019 eller tidligere, poengterer bygningssjef Einar Nilsen. Forslagene må begrunnes Det er viktig at man begrunner forslaget, for da blir det enklere for juryen å vurdere forslagene som kommer inn. Etter at forslagene har kommet inn og blitt vurdert av juryen, så reiser de på befaring til de aktuelle eierne, slik at de kan fortelle litt mer, og at juryen kan spørre litt mer. Det blir derfor gjerne en runde to i denne sammenheng. Hvis ikke huseier ønsker å være med på denne utdelingen, så vil heller ikke juryen presse seg på kandidaten. Prisens innhold Vestby kommunes byggeskikkpris består av en plakett med innskrift som skal settes på eller i bygningen samt et diplom til prisvinneren/-vinnerne.

Diplomet tildeles byggherre/ eier av prosjektet og eventuelt arkitekten som er ansvarlig for byggets hovedutforming og entreprenøren som er ansvarlig for arbeidene. Andre som har spilt en viktig rolle i byggeprosessen, kan også etter juryens vurdering bli tildelt diplom. Det kan gis hedrende omtale og et diplom til nominerte kandidater som utmerker seg, men ikke tildeles årets byggeskikkpris. Hvem kan få prisen Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og/eller offentlige. Prisen tildeles den/de aktørene som har bidratt vesentlig til de kvaliteter som belønnes. Vinneren/vinnerne utpekes av en jury. Alle kan foreslå kandidater til byggeskikkprisen.

Plan, bygg og geodata

BYGGESKIKKPRIS VESTBY KOMMUNE Byggeskikkprisen for 2019 vil bli tildelt i kommunestyrets møte 22. juni 2020 Prisen er en hederspris som tildeles huseiere/ byggherrer som, i forbindelse med oppføring av nye/ rehabilitering av eksisterende bygg eller utomhusanlegg, gjennom prosjektet har lagt vekt på visuelle kvaliteter, funksjonalitet, miljømessige og kultur-historiske forhold, tilpasning til landskapet og stedets egenart.

Byggeskikkprisen for 2019 vil bli tildelt i kommunestyrets møte 22. juni 2020.

MARKISER – SCREENS – GARASJEPORTER - INTERIØRGARDINER

EN MENGDE SOLSKJERMING OG GARASJEPORTER

-30% NÅ

Juryen vil gjerne ha forslag på kandidater med prosjekter som ble ferdigstilt i 2020 eller tidligere.

Byggeskikkprisen 2018: Lille Strandgate 7 - Hølen

Jeg foreslår at Vestby kommunes byggeskikkpris for 2019 tildeles:

TIL 08.03.

GRATIS BEFARING

911 50 200

Byggeprosjektets adresse…………………………………………............................... Byggherre /huseier (hvis kjent)………………………………………............................ Kort begrunnelse………………………………………………………............................ .…………………………………………………………………………….......................... …………………………………………………………………......................................... Forslagsstillers navn og adresse……………………………………............................. ...................................................................................................................................

GARASJEPORTER lokale ARILD KARLSENSOLSKJERMING –Din salgskonsulent Direktenr: 908 36 290

Sendes innen 15.04.2019 til Vestby kommune, Plan, bygg og geodata, Rådhusgata 1, 1540 Vestby eller til post@vestby.kommune.no Byggeskikkprisen er et samarbeid mellom Vestby kommune, Vestby kunstforening og Vestby historielag

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

13


Ny ordning på gjenvinningsstasjonene Krever at du bruker gjennomsiktige sekker her fremover

Ber om mer elektrisk avfall Elektronisk avfall skal også leveres for seg. Mange er flinke til å sortere ut batterier og lyspærer. Men også her kan innbyggerne bli enda flinkere. – Det gjelder barneleker som lager lyd eller har lys, blinkesko, alle typer ledninger, lamper, fjernkontroller og alt annet som går på strøm inneholder ofte materialer vi har begrensede mengder av i verden. Derfor er det så viktig å få brukt råvarene om igjen. Levér det gratis til gjenvinningsstasjonene eller Miljøbilen, oppfordrer Jansen.

Ordningen trer i kraft

2. mars 2020

! Nå må sekkene du leverer med avfall på Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon være gjennomsiktige. MOVAR IKS ber innbyggerne om hjelp til å få sortert avfallet bedre. – Dette gjør vi for å oppnå en bedre kildesortering. Med gjennomsiktige sekker kan vi enklere oppdage feilsortering og veilede innbyggerne bedre. Dermed kan mer avfall bli til nye materialer og råvarer, forteller arbeidsleder Paul-Roger Jansen i MOVAR IKS. Alt avfall kan sorteres direkte i containerne som før. Det er avfallet som havner i con­taineren for restavfall de ønsker en bedre sortering av fremover. Må møte skjerpede krav fra EU Innen 2025 må 55 % av alt avfall gjen­­vinnes for å tilfreds­stille nye krav fra EU. Gjennom­siktige sekker er et av flere tiltak som innføres fremover for å bidra på dette området.

14

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

Ordningen med gjennomsiktige plastsekker er allerede innført i store deler av avfallsbransjen i Norge. Noe av det viktigste de håper å få kildesortert ut mer av, er det som er elektronisk og farlig avfall. Begge deler kan privatpersoner levere gratis til gjenvinningsstasjonene eller Miljøbilen. Mange hverdagsprodukter er farlig avfall Mange produserer det som defineres som farlig avfall i hverdagen, uten nødvendigvis å være klar over det. ­Eksempler er ulike beholdere som barberings­s kum eller insektmidler, alle kjemikalier, lim rester, maling, spraybokser, lightere og røykvarslere. Disse produktene inneholder gasser og andre stoffer som er skadelige for mennesker, dyr og miljøet.

– Dette er avfall vi vil ha ut av restavfallet. Da kan vi behandle det på en sikker måte for miljøet og oss som jobber her, men også gjenvinne disse materialene til nye ressurser. Restavfallet blir derimot sendt til egne forbrenningsanlegg og brukt som råstoff for energiproduksjon. Her vil vi ikke ha farlig avfall, forteller Jansen.

– Hva vil du si til innbyggere som allerede har hengeren eller garasjen ferdig pakket med sorte avfallssekker som skal leveres? – Jeg oppfordrer disse innbyggerne til å få levert avfall i fargede sekker så fort som mulig, og å få skaffet seg gjennomsiktige sekker. Vi starter innføringen av ny ordning på mandag. Våren er rett rundt hjørnet, og da har vi alltid et storinnrykk av folk som skal levere mye avfall til oss. Nettopp derfor er det så mye å hente på at innbyggerne hjelper oss med å forbedre kildesorteringen fremover, avslutter arbeidslederen ved Solgård Avfallsplass.

Fremover må du bruke gjennomsiktige sekker, når du leverer avfallssekker • Målet er å øke kildesorteringen • Ordningen innføres på Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon mandag 2. mars. Leverer du fargede sekker etter dette, kan du bli pålagt å sortere innholdet. • På den måten kan innbyggerne i Mosseregionen og MOVAR IKS komme nærmere EUs mål om at 55 % av alt avfall skal gjenvinnes innen 2025.


RAV4 PLUG-IN RAV4 PLUG-IN HYBRID Forhåndssalget har startet HYBRID Forhåndssalget har startet

Fra kr. 474 000,-* Fra kr. 474 000,-*

Kommer i andre halvår 2020

65 km 65 km elektrisk elektrisk* rekkevidde rekkevidde*

520 l 520 l bagasjeplass bagasjeplass

306 hk 306 hk

NYE TOYOTA C-HR HYBRID

sk

ACTIVE Kjøp: 337 500,-*

Ra

as k

le ve ri le n ve g! ri ng !

0 - 100 km/t - 100 km/t 6,2 0 sekunder 6,2 sekunder

Kommer i andre halvår 2020

PrivatLeasing: 2 390,-/md**

Fastrente i 3 år: 1,95%*** Startleie: 60 000,-

Nokian vinterhjul og metallic lakk er inkludert

Ski Industriveien 1A Tlf: 64 91 78 00

Toyota Follo www.tøf.no

Moss Kvaenveien 1 Tlf.: 69 23 31 00

Toyota Moss www.tøf.no

*Inkl. frakt- lev. og reg.omk. 12 200,-. **Privatleasing eks. C-HR 1.8 Hybrid: Startleie/etabl.gebyr 65 490,-. Md. pris: 2 390 ,-. Totalt 151 530,-.3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. ***Priseks. Billån v/35 *Inkl. fraktlev. og reg.omk. 12 200,-. **Privatleasing eks. C-HR Startleie/etabl.gebyr 65 490,-. Md. pris:Renten 2 390er ,-.subsidiert Totalt 151i 3530,-.3 års VESTBY bindingstid, kjørelengde 45 000 km.Forbruk Billån v/35 % egenkapital: Nom. rente 1,95 %, Eff. rente 4,36%, 150 0001.8 o/ 5Hybrid: år. Etabl.geb. 3 444,-. Totalt 166 870,-. Priseks. år for deretter å bli justert til normalNR. salgsrente. blandet kjøring, NYTT 3/4 -***Priseks. 2020 % egenkapital: Nom. 1,95 %, Eff. rente 4,36%, 000Hybrid o/ 5 år. 3 444,-. Totalt 166 870,-.Toyota Priseks. Renten er fra subsidiert i 3 fra år for deretter blimg/km.. justert til salgsrente. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO₂ ogrente NOx: Elektrisk rekkevidde RAV4 150 Plug-in erEtabl.geb. den forventede rekkevidden (WLTP). C-HR Hybrid 0,38 l/mil, 86 g/km, fra å5,6 Vinormal tar forbehold om trykkfeil. utslipp CO₂ og NOx: Elektrisk rekkevidde RAV4 Plug-in Hybrid er den forventede rekkevidden (WLTP). Toyota C-HR Hybrid fra 0,38 l/mil, fra 86 g/km, fra 5,6 mg/km.. Vi tar forbehold om trykkfeil.

15


Bare Bil

Grandland X Hybrid 4, Opel med 300 hester

Som skreddersydd for Norge

Opels største SUV for tiden, Grandland X, blir vesentlig kjappere når den snart er her som ladbar hybrid med 300 hk. Ladbarhet handler for bilprodusentene i stor grad om å tilfredsstille EUs 95 gram/km flåtekrav til CO2-utslipp. Den enkle og mest nærliggende løsningen for mange av produsentene ligger i å ladehybridisere de tørsteste bilene. Bonus for bilkjøperne er som oftest betydelig økt motoreffekt, og i Norge i tillegg redusert engangsavgift.

Hvis du spør BMW om hva norske bilkjøpere ha, kan du regne med at nye 330e xDrive Touring er nær svaret: Statusmerke, stasjonsvogn, firehjulsdrift, ladehybrid med forbedret rekkevidde, tilhengerfeste og pris under 500.000 kroner. BMW kommer nå med sin ladbare hybrid både som stasjonsvogn og med firehjulsdrift.

Så når Opel om få uker lanserer Grandland X har bilen det som skal til for å bli en storselger, og sammen med elektriske Corsa løfte salgsvolumet mot høyder Opel ikke har vært i nærheten av på mange år. Med hybridløsningen følger også firehjulsdrift ved at bakhjulene driftes elektrisk. Den tekniske løsningen gjør at bilen aldri går så tom for strøm at firehjulsdriften ikke virker som den skal. Kilde: bilnorge.no

Toyota Corolla Touring Sports 2.0 hybrid

– Vi har et av markedets største utvalg av plug-in hybrider og med lanseringen av nye BMW 330e xDrive Touring kan vi tilby et skikkelig kinderegg: En ladbar stasjonsvogn med solid elektrisk rekkevidde, firehjulsdrift og tilhengerfeste, sier kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge, Marius Tegneby. BMW 3-serie kom som ladbar hybrid for første gang i 2015. Ifjor ble den nye generasjonen lansert - den ladbare sedan-versjonen, som raskt etablerte seg som en populær modell med over 500 solgte biler i annet halvår 2019 (120 i januar i år). Kilde: motor.no

Hele plattformen er splitter ny, interiøret er nytt - og viktigst av alt: Motorene er også nye.

Skoda Octavia 2020: Norsk bestselger blir ny - og ladbar

Toyota satser i Norge utelukkende på hybrid, men den nye Corolla er den første Toyota-modellen vi kan komme på hvor du likevel kan velge hva slags motor du vil ha.

Fornuftige, ujålete og folkelige Skoda Octavia har vært en stor, stor suksess for det tsjekkiske bilmerket. Siden modellen ble lansert tilbake i 1996, har de solgt mer enn fem millioner eksemplarer av den.

Du kan enten velge 4. generasjons hybrid med en 1,8-liters bensinmotor - som fra før brukes i nye Prius og designbomben C-HR. Dette er en svært drivstoffgjerrig sak som totalt yter maksimalt 122 hestekrefter samtidig (99+72 hester).

Også her hjemme har bilen vært en slager, og kjent som mye bil for pengene. Til tross for de siste årenes intense elektrifisering av bilparken her i Norge, har Octavia klart å holde på salget. Den har vært en av de mest solgte bilene med fossil motor.

Forbruket på den nye motoren er litt høyere enn enn på 1,8-litersutgaven, og på blandet kjøring havnet vi rundt regnet på halvliteren. Men da vi la oss i selen for å kjøre effektivt på landevei, hvor hybridsystemet kan utnyttes optimalt, så vi 0,3 liter per mil.

Nå kommer den populære bilen i en helt ny utgave. Og for å slippe katta ut av sekken med en gang – nå kommer den også som ladbar hybrid, slik som storebror Superb.

Nye Corolla er over 31 centimeter kortere enn BMW 5-serie Touring, men har likevel med sine 581 liter bagasjerom, 11 liter mer å skryte av enn den store BMW-en. Kilde: nettavisen.no

Men det er flere nyheter. Hele bilen er faktisk ny. Fra støtfanger til støtfanger. Foruten drivlinjen, er nytt design og bedre plass nøkkelendringer. Kilde: nettavisen.no

16

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020


Årvoldskogen 41, 1529 MOSS Telefon 69 26 28 50 - www.autolakk-as.no

GODKJENT BILSKADEVERKSTED

Autolakk AS er et veletablert, autorisert billakeringsverksted som startet sin virksomhet i 1983.VESTBY I dag holder vi til3/4 på- 2020 Årvold17 NYTT NR. Industriområde i Rygge, like på utsiden av Moss. Vi er i dag 15 ansatte og med til sammen 100 års erfaring innen lakkererfaget.


Prognoser fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg viser at vi trenger 8.500 nye fagarbeidere innen bygg og anlegg hvert eneste år frem mot 2030

Vi tror det er riktig å starte med tilrettelegging av praktiske fag lenge før ungdommen skal ta valget om videregående utdanning, sier konserndirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke Bygg.

Hele åtte av ti foreldre mener at de nye praktiske fagene vil gjøre at ungdom trives bedre på skolen.

Foreldrene heier på praktiske fag I undersøkelsen Opinion har gjennomført for Veidekke, svarer dessuten sju av ti foreldre til 9. og 10. klassinger at innføring av praktiske fag vil gjøre ungdom bedre rustet til å velge mellom yrkesfag og studiespesialisering. – Veidekke håper ungdommene legger egne interesser og motivasjon til grunn for sine valg, og vi håper at mange velger bygg- og anleggsteknikk. Prognoser fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg viser at vi trenger 8.500 nye fagarbeidere innen bygg og anlegg hvert eneste år frem mot 2030, sier konserndirektør

Catharina Bjerke i Veidekke Industri i en pressemelding. Må starte tidligere – At regjeringen i 2019 innførte obligatorisk valgfagsordning med praktiske rettede fag i ungdomsskolen er veldig bra. Vi må ta i bruk alt det gode norsk ungdom har av praktiske ferdigheter som en teoretisk skole ikke belønner. Og vi tror det er riktig å starte med tilrettelegging av praktiske fag lenge før ungdommen skal ta valget om videregående utdanning, sier konserndirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke Bygg.

Hobølveien 4 - 1550 Hølen Tlf 64 98 23 30 www.hersleth.no 18

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

Veidekkes undersøkelse viser at yngre foreldre (under 45 år) er mer positive til å innføre praktiske fag i ungdomsskolen enn foreldre som er eldre enn 50 år. Sju av ti foreldre under 45 år til 9. og 10. klassinger mener innføring av praktiske fag er positivt. Blant foreldre som er 50 år og eldre mener drøyt fem av ti det samme. Både unge og erfarne Veidekke er ikke alene om å ønske at flere velger yrkesfag. Ifølge NHOs kompetansebarometer 2019, oppgir over 60 prosent av bedriftene at de har behov for flere ansatte med yrkesfaglig utdannelse

de neste fem årene, spesielt innenfor teknikk og industriell produksjon, bygg og anlegg samt elektrofag. – Skal bedriftene bidra til å løse store samfunnsutfordringer i årene som kommer, må vi ha et utdanningssystem som dekker kompetansegapet. Vi trenger unge og vi trenger erfarne, vi trenger fagfolk som har et seriøst arbeidsliv å forholde seg til, og vi trenger at næringslivet satser på lærlinger og egne fast ansatte fagarbeidere, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg. Kilde: tungt.no

Autorisert regnskapsførerselskap Besøksdresse: Storgata 29 B • 1555 Son Telefon: 64 98 31 40 • post@regnskapsringen-soon.no www.regnskapsringen-soon.noLOGENT i Vestby

- «det handler om å skille oss ut»

- Det var logisk å legge kontoret hit til Vestby i 2016, forklarer Logent sin distriktssjef Marthe Brødholt. Næringslivet her er i stor vekst og vår viktigste kunde i Vestby er en av de store grossistene innen varehandel. Ellers retter vi oss mot små og mellomstore bedrifter i området, og kundemassen vår er økende.

Solveig Grøndalen

Kontorplass for seks på Vestbytorget Marthe Brødholt ønsker reporteren fra Vestby Nytt velkommen i Logent sine flotte, moderne kontorlokaler, som hun blant annet deler med sine kolleger Mattias Johansson og Haakon Mevik.

20

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

Mattias er opprinnelig svensk, men har bodd 8 år i Norge og er den som har arbeidet lengst i Logent. Haakon er den siste nyankomne i kollegiet i Vestby, med bare noen måneders ansiennitet i firmaet. De forteller at Logent flyttet virksomheten over til disse nyoppussede og utsøkt inn­ redete lokalene i 3. etasje på Vestbytorget i 2018.

Logent i Vestby, sittende fra venstre; Haakon Mevik, Marthe Brødholt og Mattias Johansson.

Logent Logent AS i Norge er utgått fra det svenske Logent AB og ble etablert i Oslo i 2007/08. I 2012 fusjonerte de med Orcus, og hovedkontoret flyttet fra ­Helsfyr til Lillestrøm i des. 2017. I tillegg har de kontorer i Drammen, Bergen og Vestby, samt et sitekontor på Kløfta. Kontorene som før var etablert i Moss og Kolbotn, ble til Vestbykontoret i 2016. Regnskap

og lønn er lagt til hovedkontoret for Logent Group i Stockholm. Total omsetning for Logent på konsernnivå endte på ca.1,5MRD SEK for 2019. - Felles for Logent i Sverige og Norge er at vi tilbyr fleksible helhetsløsninger, og vi arbeider som en uavhengig logistikk­partner. Vi er 14 ansatte på bemanning i Norge og har egne selgere som oppsøker nye kunder. Disse er


Kundene - Vi er heldige, det kommer stadig nye bedrifter til her i Vestby, og så er vi bare et steinkast unna dem. Dermed får vi fin anledning til å følge godt opp både kunder og kandidater. Vi mener det er viktig å kunne være til stede hos kundene flere ganger i uka, prate med dem og «se i glasskula» sammen med dem, sier Brødholt. Som bemannings- og rekrutteringsbedrift er Viken fylke nedslagsfeltet til Logent i Vestby. Mange av kundene deres befinner seg i Vestby, men de har også kunder helt fra Oslogrensen/Kolbotn og sørover til både Fredrikstad og Indre og Ytre Østfold. Navn og merkevare - Fordi vi har både «navn og merkevare» og kjenner til mange i logistikk- og varehandels­bransjen, kan vi hjelpe bedriftene med å finne rett kompetanse og med det gjøre driften mer lønnsom. Totalt har Logent Group i Norge og Sverige ca. 3.000 ansatte. Vi har flere stillinger å velge i og har mange gode kandidater å ta av, forklarer Marthe. Mange med utenlandsk opprinnelse har også kommet til dem de siste årene. De har etterhvert skapt seg godt renomme når det gjelder arbeidsinnsats og arbeidsmoral. Tidligere var det stor mannsdominans innen kandidatgruppen, men dette har jevnet seg ut nå, sier hun og legger til at det har vist seg at en andel jenter ofte er bra for arbeidsmiljøet. Men vi opererer selvfølgelig med norske arbeids- og ansettelsesregler, poengterer Marthe Brødholdt. Rekruttering Logent i Vestby rekrutterer jevnlig kandidater til de 43

bedriftene som de nå server. ­- Vi er leveringsdyktige og har kandidatene klare, forteller de. - Det å skille oss ut, være lettbente og «raske på ballen» er vårt fortrinn i konkurranse med andre, samt at vi kan tilby kundene smarte tekno­ logiske løsninger. Kandidatene rekrutteres hovedsakelig til lager og logistikk, men også til økonomi/regnskap/innkjøp/ transport og kontor/administrasjon/webutvikling. - Det er vi konsulenter som utfører kandidatutvelgelsen. Søkere kan enten logge seg inn på vår hjemmeside og legge inn elektronisk CV eller søke på spesifikke, utlyste stillinger som annonseres på Finn.no, Linkedin.no og på vår hjemmeside. Kandidatene Kollegene har alt klart og utdyper videre; - Våre aktuelle kandi­d ater blir innkalt til intervju hos oss, og dersom kunden krever eller ønsker det, gjennomgår de en kvalitets­sikret, ISO-sertifisert personlighetstest. Dette gjelder oftest søkere til «høyere» stillinger, for eksempel innen ledelse eller der hvor kunden ønsker en spesiell «kandidat­ profil». Feilansettelser kan koste ­bedriften adskillig mer enn isteden bruke Logent og leie en «håndplukket» kandidat fra oss, forklarer Marthe. - Studenter er ofte aktuelle når det gjelder å rekruttere til deltidsarbeid og til sesongtopper. Og skyter Haakon inn – vi har jobb for alle profiler, fra A til Å! Konsernet Logent leverer en rekke tjenester. De mener seg å ha bransjens beste oppfølging, de har et nettverk basert på kunnskap og erfaring, og de er en ledende leverandør innen lager, logistikk, fortolling, industri og produksjon. Og som det står på visittkortet og på nettsiden deres: «LOGENT Supporting Logistics».

Alletyper typer små større Alle oppdrag små og og større oppdrag © MEDIASENTERET

ikke fast tilknyttet et kontor, men jobber utfra våre fire lokalkontorer i Norge, sier Brødholt.

Presterud Elektro AS Autorisert Elektroentreprenør

Brandstadveien 460 1540 Vestby

646498 9827 2770 70 VI UTFØRER: VI UTFØRER: • Installasjon bolig/næring/industri Installasjon bolig/næring/industri • Elkontroll • Internkontroll elektro Elkontroll • Nemkosertifisert termofotografering Internkontroll elektro Nemkosertifisert Termofotografering

www.prielektro.no • post@prielektro.no www.prielektro.no

post@prielektro.no

Alt innen bergsprengning, små og store oppdrag

Nybygg, tilbygg, grøfter, veier, forsiktig sprenging inntil bygninger,

alt er mulig!

Samarbeider med de fleste lokale entreprenører

Ring Bergsprenger AS på tlf. 90 62 72 96 – når du planlegger sprengningsarbeid, det kan lønne seg. VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

21


Ut på tur - aldri sur Vestby Turlag sin stigruppe tilrettelegger, merker og skilter nye turstier for at flest mulig skal komme seg ut i den fantastiske naturen som omgir oss. Så langt er 145 km sti merket og vi har satt opp 718 skilt for at du skal finne fram i skogen. I tillegg jobber vi med å lage turbeskrivelser og kartportal sammen med kommunen. Vestby Turlag sine to turgrupper inviterer deg til tur hver onsdag (Vestby syd) og torsdag (Vestby nord) fra mars til november. Fra april arrangeres også heldags søndagsturer. Du trenger bare å møte opp med godt humør så leder vi deg på rett vei. Husk niste, termos og sitteunderlag. En halvtimes tur hver dag gir deg mange ekstra år med god helse, slik at du kan nyte dem i naturen i lag med gode venner, nye og gamle. Her kommer et sammendrag av turene våre i mars:

11. mars 12 Brevikmarka rundt P-plass: Grevlingen Lengde: 7,3 km – 3 timer Terreng: Variert skogsterreng. Tørr sti. Gradering: Lett. Kortfattet: Turen starter ved svømmehallen og følger lysløypa til Gropa og Brevikbråtenveien og videre til Brevikmyra. Herfra til venstre langs jordet ved Brevikbråten. Ta opp stien til høyre forbi Brevik vanntårn til Smørbekkåsen og videre på høydedraget til Opprød. Herfra til Rød og Dammyr. Etter noen meter på Damåsveien, går det en tydelig, umerket sti til høyre inn i skogen på nordsiden av myra fram mot Moss kommunegrense. Vi tar skarp til venstre der myra slutter og følger stien tilbake mot Damåsveien, og følger denne tilbake til Dammyr og deretter Opprød. Her holder vi til høyre østover. Etter hvert kommer vi forbi Nordre Rød gapahuk. Litt bratt ned fra fjellet her følger vi stien tilbake til Holøkken. Igjen til venstre langs jordene på Brevikbråten fram til lysløypa hvor vi følger denne til venstre tilbake til Grevlingen. Opplevelse: Flislagt, lettgått lysløype og deretter lett og fin blandingsskog. Tett forbi Brevik vanntårn som fortsatt er i bruk. Stien ligger mye på høydedragene sydover i retning Sjøhagen. På vei tilbake går vi langs torvmyra hvor det tidligere ble tatt ut torv til brensel. Et par bratte partier.

18. mars 50 Bjønnåsen P-plass: Øra med felles kjøring til Kjøvangen Lengde: 9,0 km - 3 timer Terreng: Tørr sti og skogsvei, småkupert Gradering: Middels lett terreng uten store vanskeligheter Kortfattet: Vei ut til tennisbanen. Sti og skogsvei til Hulvik allé. Sti over Bjønnåsen til Snellum og Kroken. Tilbake på sti via Kjære og Lunde. Over Bjønnåsen til Hulvik og Kjøvangen. Opplevelse: Flott natur. Blandingsskog og furuskog. Lys og trivelig med flott utsikt til Oslofjorden. Snellum var urgården fra vikingetiden. Her finnes de eldste kulturminnene i Vestby. Mange gravrøyser mellom Snellum og Kroken. Eiketrærne på Tørfest rett ved Kroken er fantastiske. Badestrand og kiosk på Krokstrand. Svaberg og badestrand på Hulvik.

22

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

19. mars 4 Revlingrunden

P-plass: Plantasjen Lengde: 5 km – 2,5 time Terreng: Skogsterreng Gradering: Lett. Stedvis bløt i vått vær. Kortfattet: Gjennom skogen fra Plantasjen via Revling fram til OBOS skogen. Sti videre mot Øines og følger stien videre sørover mot Krom. Tilbake over broen ved idrettsplassen ved Randemfaret. Opplevelse: Variert og flatt skogsterreng. To gravrøyser fra bronsealderen.

25. mars 49 Deør-Knapstad skog

P-plass: Labo Lengde: 6,5 km – 3 timer Terreng: Mest sti, noen meter med asfalt. Tørr sti. Gradering: Litt bratt og krevende i enkelte partier Kortfattet: Bratt opp fra Labo til Strømbråten og Deør. Blåmerket sti gjennom variert skogsterreng til Stavengåsen og videre ned til Knapstad skog. Her tar vi stien som følger åskanten til Bikubene og videre gjennom skogen tilbake til Vollehagen og Deør. Opplevelse: Variert og flott skogsterreng. Stedvis lett furuskog med partier av granskog innimellom. Fra Knapstad skog til Bikubene ligger stien på fjellskrenten med utsikt mot Såner i øst. Etter Bikubene kommer vi forbi Mortenshytta med hustufter fra tiden det bodde folk her.

26. mars 51 Sekkebekk-Lysedal

P-plass: Hvitsten kirke Lengde: 6 km – 2,5 timer Terreng: Sti og jordekant. Stedvis fuktig i vått vær. Gradering: Lett. Kortfattet: Opp fra Hvitsten kirke mot Sekkebekk og videre til Knallstad. Langs jordekant til Lysedal og blåmerket sti mot Thomas Olsens vei og Fred sin løype tilbake til kirken. Opplevelse: Variert skogsterreng. Dyrket mark og eldre turstier.

1. april 15 Eventyrstien

P-plass: Grevlingen Lengde: 10,2 km – 3,5 timer Terreng: Variert skogsterreng Gradering: Lett Kortfattet: Følg lysløypa fra svømmehallen til Brevikbråten. Herfra sydover mot Smørbekk, hvor stien krysser over fylkesveien og under E6. Stien fortsetter forbi Kolstad og Kongeveien i retning Ødemørk. Hold til høyre ved Ødemørk grense og følge Eventyrstien fram til polygontårnet hvor det er fint å raste. Følge blåmerket sti ned til innmarka ved Ødemørk


Turkalender våren 2020 Dato

Klokkeslett

Oppmøte

11/3

11

Grevlingen

18/3

11

Øra

19/3

11

Plantasjen

25/3

11

Labo

26/3

11

Hvitsten Kirke

1/4

11

Grevlingen

2/4

11

Emmerstad

15/4

11

Øra

16/4

11

Garder Kirke

22/4

18

Grevlingen

23/4

11

Emmerstad

*26/4

11

Hølen Torg

29/4

11

Øra

30/4

18

Emmerstad

6/5

18

Øra

Følg med på Facebook for nærmere info *Rødt = høytidsdag/søndager

og videre via blåmerket sti opp til Eventyrskog. Hold rett fram til Sandvollveien og Kolstad og deretter samme vei du kom mot Smørbekk og lyskøypa. Ved Brevikbråtenveien holder du til venstre og følger lysløypa tilbake til Grevlingen. Opplevelse: Lett blandingsskog. Gamle hustufter ved Kolstad. Gammel furuskog på kollene på sydsiden av Kongeveien. Begge sider av Kongeveien er merket som eventyrskog i kartet.

2. april 48 Emmerstad-Skjelavika

P-plass: Emmerstad P-plass Lengde: 8,5 km – 3 timer Terreng: Kupert i skog og over svaberg Gradering: Litt krevende Kortfattet: Lett start ned til Emmerstad. Herfra langs sjøen på svaberg og noe rullestein fram til Skjelavika. Opptil Stjernåsen og gjennom skogen ned til Krokstrand. Sti opp til Kirkeveien og langs den gamle Kirkeveien til Vestre Torp. Herfra over Kikkeråsen ned til Mølabekken og langs denne ned til Mølen. Opplevelse: Kanskje det mest variert landskapet du finner i Vestby. Fra typisk skogsterreng til svaberg og rullesteinstrand. Brenntangen med nye muffestasjoner og Stjernåsen med orografstasjonen og flott utsikt mot Oskarsborg. Skjelavika med flotte svaberg og utsikt vestover mot Breiangen. Langs Kirkeveien på historisk grunn til husmannsplassen Dammyr. Videre over Kikkeråsen og langs Mølabekken med sine fine fosser og ruiner fra gamle møller og sager.

Årsmøte 19.3.20 kl. 18:00 på Son bibliotek.

Alle medlemmer over 15 år, som er innmeldt min. 4 uker før møtet, har stemmerett.

Foredrag ved Norsk Luftambulanse om stiftelsen og 113-appen. Saker: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to medlemmer til å underskrive protokoll 3. Styrets beretning 4. Økonomi 5. Saker fremmet av medlemmer eller styret 6. Valg

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

23


Vestby kommune Vestby

Garder

Son

Samordnet barnehageopptak 2020-2021 Fristen for søknad til hovedopptaket for barnehageåret 20202021 var 1. mars. Søkere kan forvente at svarbrev sendes ut rundt 18. mars. Nye søknader om barnehageplass vil ikke bli behandlet i tidsrommet 2. mars til 15. april.

Teater i barnehagene

Elever fra Grevlingen skole hadde fysikk sammen med de franske elevene på Lysée Notre Dame.

Elever fra Grevlingen knytter vennskapsbånd med ungdom i Frankrike Elever fra Grevlingen med fransk som fremmedspråk får en unik mulighet til å knytte vennskapsbånd med ungdom i Frankrike. I februar besøkte de Lysée Notre Dame, en skole som ligger i byen Guingamp i Bretagne. I en uke bodde de hos vertsfamilier, og fulgte de franske ungdommene på skolen og på fritidsaktiviteter. De ble kjent med området, fotballaget, kulturen, maten og menneskene. Oppholdet var et faglig samarbeid mellom naturfaglærer og fransklærer ved de to skolene.

Denne våren får alle barnehagene i Vestby teaterforestilling i egen barnehage. Barnehagekontoret i Vestby kommune har inngått et samarbeid med Unge Viken teater som spiller forestillingen «Alba trosser alt» for over 1000 barnehagebarn i Vestby. Forestillingen handler om Alba Foto: Unge Viken Teater som er en albatross, og som lever på en øy som er full av plast. Gjennom forestillingen får barna være med på Alba sin kamp for å redde familien sin, og hvordan hun skal få plastfjellet i havet til å slutte å vokse. Temaet er i tråd med Rammeplan for barnehagen, der barna blant annet skal lære om bærekraftig utvikling ved å ta vare på naturen.

Pårørendegruppe kreft – En samtalegruppe for deg som lever tett på noen med kreftsykdom Dette er en åpen gruppe for alle som ønsker å treffe noen i lignende situasjon nye deltakere kan komme til underveis. Gruppen arrangeres i samarbeid mellom kreftkoordinator i Frogn- og i Vestby kommune. Tilbudet er gratis.

Studieturen lot seg gjennomføre takket være Troll-stipendet, et stipend som skal bidra til kunnskap- og kulturutveksling mellom de to land. I mars besøker de franske studentene elever og lærere på Grevlingen skole.

Grevlingen blant finalistene til International Language Competition 2020 i Kristiansand Fremmedspråk er et fag våre elever på Grevlingen trives godt med. Elevene i fremmedspråk spansk og tysk har deltatt på den International Language Competition som er en nettbasert konkurranse der elevene blir utfordret på sine ferdigheter i grammatikk, vokabular og kulturell kunnskap. Vi gratulerer våre spanskelever med finaleplass; de har kommet på 3. finaleplass blant de 6 beste skolene i Norge som har deltatt i konkurransen. Vi ønsker lykke til til de 2 elevene som skal representere Grevlingen i Den Nasjonal Finalen på Kristiansand Katedralskole Gimle, den 13. mars. I forbindelse med dette vi vil gjerne få fremheve det gode samarbeidet mellom elevene og fremmedspråklærerne som har ledet frem til dette fantastiske resultatet.

24

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

Pårørendegruppe kreft – Kontakt: Møteplan vår 2020: Kreftkoordinator i Vestby, En feb samtalegruppe for deg som lever tett på noen 13. – Vestby, Speiderveien 12 med kreftsykdom Mona Larsen; 97514042 12. mar – Drøbak, Grenåveien 1 mona.larsen@vestby.kommune.no 23. apr – Vestby, Speiderveien 12 14. mai – Drøbak, Grenåveien Møteplan 1 vår 2020: Kreftkoordinator i Frogn, Dette er en åpen gruppe for alle som 13. feb – Vestby, Speiderveien 12 ønsker å treffe noen i lignende 11. juni- nye- deltakere Vestby, Speiderveien 12. mar12 – Drøbak, Grenåveien 1 situasjon kan komme Elisabeth Nilsen; 47468526 til underveis. Gruppen arrangeres i

samarbeid mellom kreftkoordinator i Tidspunkt: 17.30-19.00 Frogn- og i Vestby kommune. Tilbudet er gratis.

23. apr – Vestby, Speiderveien 12

elisabeth.nilsen@frogn.kommune.no

14. mai – Drøbak, Grenåveien 1

11. juni - Vestby, Speiderveien 12 Tidspunkt: 17.30-19.00

Helsestasjon for ungdom på facebook Kontakt:

Kreftkoordinator i Frogn, Elisabeth Nilsen; 47468526 elisabeth.nilsen@frogn.kommune.no

Kreftkoordinator i Vestby, Mona Larsen; 97514042 mona.larsen@vestby.kommune.no HFU - Helsestasjon for ungdom er et lavterskeltilbud for ungdom mellom 13 og 21 år.

HFU holder til på Helsestasjonen, Vestby rådhus. Her blir ungdom møtt av fagpersoner som kan bistå innen fysisk og psykisk helse, seksualitet og prevensjon. Åpningstid er tirsdager kl 14:30 - 17:00. Følg oss gjerne i sosiale medier, her publiserer vi artikler og annen aktuell informasjon som angår ungdom: Helsestasjon for ungdom - Vestby og Vestby_helsestasjon_for_ungdom


Hølen

Insektene kommer

Hvitsten

- kommer du?

Ledige stillinger Vestby kommune er i sterk vekst, noe som gir oss mange muligheter i tiden fremover. Vi ønsker oss flere initiativrike og dyktige medarbeidere som tar ansvar og bidrar i løsningen av kommunens oppgaver. Du finner alle ledige stillinger og søknadsportal på www.vestby.kommune.no • Sosiallærer, 100 % fast, Bjørlien skole • Sykepleier, 66 % fast natt, korttids-/ langtidsavdeling, Vestby sykehjem • Vernepleier/ sykepleier, 100 % fast, Solerunden amulante tjenester • Sykepleiere, 100 % fast, korttids-/ langtidsavdeling, Vestby sykehjem • Assisterende resultatområdeleder Helse og livsmestring, 100 % fast, Vestby kommune • Vernepleier/sykepleier, 88,5 % fast, Psykisk helsetjeneste ambulant team • Fysioterapeut,100% fast, Hjemmetjenesten • Sykepleier, 100 % fast, Hjemmetjenesten • Veileder/ sosialkonsulent, 100 % fast, NAV Vestby • Avdelingsleder/ undervisningsinspektør, 100 % fast, Bjørlien skole • Pedagogisk leder, 100 % fast, Østbydammen barnehage • Sykepleier/ vernepleier med relevant videreutdanning til 100% fast stilling • Lærling som helsefagarbeider og barne- og ungdoms- arbeider i Vestby kommune • Sykepleier, demensomsorg, 100 % fast stilling, Vestby sykehjem

Sommerjobb og tilkallingsvikarer: • Hjemmetjenesten søker sommervikarer og tilkallingsvikarer • Vestby sykehjem søker studenter/ helsefagarbeidere for perioden juni - august. Vi søker også etter vikarer til renhold. • Psykisk helsetjeneste ambulant team har behov for flere sommervikarer (sykepleier/ vernepleier/ helsefagarbeider eller student) • Tilkallingsvikarer til barnehagene, Vestby kommune • Tilkallingsvikarer til Barne- og ungdomsskolene, Vestby kommune

Abonnér på JobAgent Ønsker du å bli informert om nye stillinger i Vestby kommune? Registrér deg på JobAgent i søknadsportalen på våre hjemmesider og motta varsel om ledige stillinger.

Insektene kommer - kommer du? Lørdag 7. mars kommer Anja fra Oslo Reptilpark og forteller om insektenes fascinerende verden! Her blir det krypende og kravlende dyr å møte, vi gleder oss!

Lørdag 07. Mars: Vestby bibliotek kl. 12:00 Son bibliotek kl. 15:00 Inngang 50,-

Lørdag 7. marsog kommer fra Oslo Reptilpark Arrangementer på Vestby SonAnja bibliotek

forteller om insektenes fascinerende verden! Her b Forfattermøte med Anneliese Pitz: krypende ogelsket kravlende Mannen som Sibir dyr å møte, vi gleder os

05. mars 19:00 Son 07. mars 12:00

Vestby

Oslo reptilpark: Insektene kommer!

07. mars 15:00

Son

Oslo reptilpark: Insektene kommer! Son bibliotek

10. mars 18:30

Vestby

Line Langaard 07.mars Solberg: klokken 15:00 Foredrag for tenåringsforeldre

13. mars 10:00/ Vestby 11:00

50,Minieventyr (for barn Inngang under 2 år)

19. mars 18:00

Årsmøte Vestby turlag: Foredrag ved Norsk luftambulanse

Son

20. mars 10:00/ Vestby 11:00

Eventyrstund (for barn over 3 år)

25. mars 11:00

Son

Eventyrstund (for barn over 3 år)

30. mars 20:00

Vestby

Bygdekvinnenes lesesirkel (åpent for alle)

10. mars 18:30 Vestby Line Langaard Solberg: Foredrag for tenåringsforeldre

B

BIBLIOTEKET

Kontakt oss Tlf. 64 98 01 00 • Faks: 64 98 01 01 post@vestby.kommune.no • www.vestby.kommune.no Besøksadresse: Vestby Rådhus, Rådhusgt. 1, 1540 Vestby Postadresse: Vestby kommune, Postboks 144, 1541 Vestby Åpningstider sentralbord: Sommer: 08:00-15:00 • Vinter: 08:00-15:30 Åpningstider Servicekontor: Sommer: 09:00-15:00 • Vinter: 09:00-15:30 VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

25


Hverdagslige gleder

PÅ ELsykkel!!! For et par år siden var det biblioteket som lånte ut elsykler. Fra og med 1. juni I fjor overtok Frivilligsentralen dette tilbudet.

Alt innen tømrer- og snekkerarbeide! Tilbygg, nybygg og rehabilitering. Vi kan hjelpe deg med små og store oppdrag på din hytte eller bolig.

 Bruk din lokale håndtverker! 25 år i bransjen. Hærnes Byggtjeneste AS Kroervn. 7, 1540 Vestby Mob.: 920 45 500 Tlf.: 64 95 50 50 www.harnesbygg.no

Du kan låne en elsykkel i 3 uker. Utlånet er ment å være kun en gang. Hensikten er at man skal få prøve sykkelen, for å se om man har lyst til å anskaffe seg en egen elsykkel.

GODKJENT VÅTROMSBEDRIFT

Lisleby rør og reparasjoner as

Rørlegger'n i Son as

Tlf. 911 85 550 E-post: toregil@rorleggernison.no www.rorleggernison.no

fagkunnskap gir trygghet

Kleverveien 6, 1540 Vestby I Tlf. 64 98 51 10 I www.vestbyregnskap.no

Trenger du hjelp med regnskapet? Vi kan hjelpe deg med: • • • • • •

Regnskapsføring Lønn Fakturering Selvangivelse/Årsregnskap Stiftelse av selskap Rådgivning

Ønsker du å gjøre deler av jobben selv, kan du velge online tilgang til vårt regnskapsprogram. Vi tilbyr også elektronisk levering av bilag.

Ta kontakt i dag med Kjell Arnvard. Telefon: 907 31 245. E-post: kjell@vestbyregnskap.no

Hvorfor velge oss? Vestby Regnskapskontor AS har drevet med regnskapsføring siden oppstarten i 1953. Våre ansatte har et høyt utdanningsnivå, og lang og variert erfaring. De ansatte er jevnlig på kurs for å være oppdatert på lover, regelverk og ikke minst arbeidsmetoder.

Dette gjør vi slik at du som kunde skal være sikret effektive regnskapstjenester av høy kvalitet.

26

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020


- NÅR DU TRENGER BUSS Bibliotekets venner i Son

Velkommen til Schaus!

Velkommen til Schaus!

Når du trenger buss kan vi tilby alt fra 7– 83 seter, til tur-, businesskjøring eller annet. Alle våre store turbusser har som standardutstyr klimaanlegg, toalett og sikkerhetsseler, og vår nye turbuss har heis og plass til hele 3 store rullestoler. Våre oppdragsgivere er bl.a. riseselskaper, turoperatører, bedrifter, private og sightseeing for cruisebåter og andre besøkende i Oslo og på Østlandsområdet. Spør oss om forslag til dags- og uketurer, og vi er behjelpelig med å tilrettelegge opplegg av hele turen. også langturer i Norge og Nord-Europa, med start eller slutt i Oslo.

Nye busser og serviceinnstilte

vi kan83 for seter, til tur-, busiNår du trenger buss kan vi tilby sjåfører alt gjøre fravi alt7– å gjøre turen så hyggelig når du trenger buss behageligturbusser som mulig. nesskjøring eller annet. Alle våre ogstore har -som standardVestbyveien 15, 1540 Vestby utstyr klimaanlegg, toalett og sikkerhetsseler, turbuss har Leie buss, turbuss, minibussog vår nye Tlf 64 95 61 61, info@schaus.no eller VIP buss? Ta kontakt med www.schaus.no heis og plass til hele 3 store rullestoler. oss 24/7 så hjelper vi deg. Våre oppdragsgivere er bl.a. reiseselskaper, turoperatører, bedrifter, private og sightseeing for cruisebåter og andre besøkende i Oslo og på Østlandsområdet. Spør oss om forslag til dags- og uketurer, og vi er behjelpelig med å tilrettelegge opplegg av hele turen. også langturer i Norge og Nord-Europa, med start eller slutt i Oslo.

Nye busser og serviceinnstilte

sskjøring eller busserviogalt serviceinnstilte sjåførerNyegjøre vi kan for egg, toalett og alt vi kan for å gjøresjåfører turengjøre så vihyggelig re rullestoler. å gjøre turen så hyggelig som r, private og og behagelig og behagelig sommulig. mulig. andsområdet. d å tilrettelegge Leie buss, turbuss,minibuss minibuss Leie buss, turbuss, med start ellereller VIP ellerbuss? VIP buss? kontakt med TaTakontakt med oss 24/7 så hjelper vi deg.

oss 24/7 så hjelper vi deg.

- når du trenger buss Vestbyveien 15, 1540 Vestby Tlf 64 95 61 61, info@schaus.no www.schaus.no

Foto: Hans Petter Sørensen

Den tyske naturvitenskapsmannen Fritz Dörries (1852 -1953) levde et liv som få i dag kan fatte. Fra han er 25 år gammel foretar han en rekke eventyrlige reiser i Sibir. Som en blanding av Lars Monsen og Carl von Linné oppsøker han klodens mest ugjestmilde regioner, og fanger tigre, hjort, ørner, samler planter og sommerfugler, som sendes til museer i Europa.

FORFATTERMØTE - ANNELIESE PITZ SON BIBLIOTEK - TORSDAG 5.MARS KLOKKEN 1900 Medlemmer gratis - ikke-medlemmer kroner 50.

... hjem til dine drømmer

Vi utfører alt av tømrerarbeider

Tlf. 40 06 90 73 - Kroerveien 7 - 1540 Vestby E-post: firmapost@baksjobygg.no www.vestby.byggmann.no

Vi virkeliggjør din bolig - eller hyttedrøm

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

27


Gratulerer! 100 år

Freddie

Friederike V. Z. Vevstad Født 19 februar 1920 Jubilanten ble født og vokste opp i Trøndelag, eldst i en søskenflokk på tre, med tysk far og norsk mor. Hendelsene under andre verdenskrig ble derfor traumatiske for både henne og familien. Faren var allerede død da krigen kom, men barna ble betraktet som tyske og behandlet deretter, både på norsk og tysk side. Fordi Freddie selv opplevde stor urettferdighet i forbindelse med sin bakgrunn, valgte hun å stå frem offentlig som tidsvitne og fortelle om sider ved krig og flukt som rammer vanlige, uskyldige mennesker - ikke bare den gang men like mye i vår egen tid. Familiehistorien er gjenfortalt i Marianne Tinnås bok «Freddies skygger» som ble utgitt i 2017. Det er viktig for henne at også denne siden blir kjent. Etter krigen giftet hun seg med sin Folkvard, bosatte seg i Oslo og fikk to barn. Som voksen ville hun ta igjen det hun ­opplevde som «den tapte tid»

28

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

og etter studier i kunsthistorie utdannet hun seg til sosionom og diakon. Freddie har vært sosial­kurator både ved Ullevål sykehus og Røde Kors klinikk i Oslo. ­Etter at hun ble pensjonist som 70-åring, hjalp hun til i Oslo domkirke, blant annet som diakon. Da familien bodde i Kenya fra 1968 til 1971, etablerte hun privat alfabetiserings-skole for voksne. Siden den gang har hun fortsatt å gi støtte til skoleprosjekter for å gi barn bedre utdannings­ muligheter. Freddie feirer ­dagen sammen med datteren Vigdis og sønnen Vegard, og øvrig familie og venner i Son hvor hun har bodd siden 2004.


Mens du venter på sommeren.. La deg inspirere - kom innom og få gode råd og tips.

Follos største utvalg i garn!

Stort utvalg i quiltestoffer, sytilbehør, broderier og heklegarn.

Velkommen til en hyggelig handel!

Bryggerhuset

God fag- Mølleveien 20, 1540 Vestby kunnskap. tlf. 64 98 22 99

TILBUD TIL NYE kunder: Lynraskt internett 100 Mbps + grunnpakke tv:

Kun 629 kr/mnd

Følg oss på facebook

Åpningstider: man. - ons. : 10 - 16, tir. 10-21, tor - fre. : 10 - 16.30, lør.: 10 - 15

Soon og Omegns Vel inviterer til

ÅPENT FOLKEMØTE

 Kun internett:

Kun 498 kr/mnd (12 mnd bindingstid)

Alle er velkommen. Tid: 5. mars kl. 19:00 Erling Okkenhaug kommer og foredrar Sted: Soon Seilforening, Storgt. 29 b

Soon vels venner

Bjerkeved etter NS 4414

i sekk kjøres hjem til deg.

Alle dager 8–22 FOLLO VEDSERVICE

Berg Gård i Vestby

Kammertørket. Garantert tørr ! Kappet/ kløyvet. 20 cm og 30 cm.

• Telefon: 64 95 31 51 • Fax: 64 95 36 28 •

e-post: sti-eyde@online.no

Bestill på: www.fjv.no

Vi har boligalarm (brann og innbrudd) og styring av bl a Yale Doorman til:

Kun 219 kr/mnd.

 Vi kan levere overalt i Son/Vestby-området tlf. 648 08 456 (kl 09-15)

E-post: smart@soonvision.no www.soonvision.no Sagaveien 64, 1555 Son VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

29


Sooningprisen 2019

Tove Lissner

er tildelt Sooningprisen for 2019 med denne begrunnelsen:

Dørnbergerhuset har stor historisk verdi og står som et folkekjært landmerke i Son Tove Foto Arkiv sentrum. For hennes flerårige uegenyttige innsats for å dokumentere forfall og skaffe til veie nødvendig finansiering for profesjonell restaurering av Dørnbergerhuset, et av Sons mest særegne hus.

Carl Dørnberger, malt av Edvard Munch, Wikipedia.

30

Huset har navn etter kunstmaleren Carl Dørnberger, som bodde der fra slutten av 1800 tallet og fram til 1940. Han ga huset dets nåværende utseende, med blant annet atelier i 2 etasje. Den eldste delen av Dørnbergerhuset er fra 1600-tallet, og adressen Strandgata 15 ligger i Sons mest bevaringsverdige område. Kunstnerene Arne Samuelsen og Teppo Valkama eier og bor i huset i dag, og atelieret i 2. etasje er Teppo og Arne. Foto Arkiv hyppig brukt. Tove Lissner har gjennom profesjonell planlegging, kalkulering og finanisering via Eckbos Legat, samt bygge­ledelse og gjennomføring, sikret huset for nye århundrer. Tak med stort overlysvindu, dårlige vinduer, grunnmur og gulv i 1. etasje er nå reataurert. Utvendig panel står for tur. Tove Lissners innsats, gjennomføringsevne, og dedikasjon har vært forbilledlig og beundringsverdig.

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020


A LT T I L H U N D O G K A T T

Super TILBUD kr. 3.900.- (Kun 2 stk)

Øvige Bur/ Transportkasser

Fakta om katter

Nye DRESSURKURS starter 21. OG 23.4.

Vår huskatt, Felis silvestris catus, stammer hovedsakelig fra afrikansk villkatt, Felis silvestris libyca. I Norge har vi ca. 750 000 katter (2016). Katter lever vanligvis 1315 år, men kan bli rundt 20 år gamle.

Løpetiden varer 4-8 dager og kommer med tre ukers mellomrom. Innekatter kan få løpetid hele året. En hunnkatt som får gå ute, blir lett drektig hvis den ikke er sterilisert. To kull i året er vanlig.

NY ADRESSE: Ålerudveien 103, 1540 Vestby - www.fantin.no Fast åpent: Tirs.- Onsd.- Tors. kl. 12-18 Øvrige dager fleksibel åpningstid – Ring 918 88 39 www.norgesfor.no

Hunnkatten blir vanligvis kjønnsmoden ved ca. 7-10 måneders alder, men noen kan bli kjønnsmodne allerede ved 4-5 måneder. Hannkatten blir kjønnsmoden ved 6-12 måneder.

÷20%

Hundefôr til alle formål!

Hannkatter kan gå langt for å finne hunnkatter med løpetid. De blir lett utsatt for ulykker og kan pådra seg skader i slåsskamp med andre hannkatter. Det kan hende katten kommer på avveie og ikke finner veien hjem. De fleste katter som kommer bort hjemmefra, er 2-3 år gamle ukastrerte hann­katter. Kastrering og sterilisering hindrer uønskede kattunger. 1 katt blir fort til 10 i løpet av 1 år. Etter 2 år kan det ha blitt over 30 nye katter. Ekte villkatter finnes ikke i Norge. Katter som lever vilt, kaller vi hjemløse, eierløse eller forvillede katter. Noen av disse har kommet bort fra eieren sin, mens andre er født utendørs av hjemløse mødre. Katters sosialiserings­periode er i 3-12 ukers alderen. I denne perioden må katten få et godt forhold til mennesker. Da blir sjansen for at katten frivillig flytter hjemmefra mindre. En katt må bli fullt ut fortrolig med et nytt hjemsted og nye mennesker før den slippes ut. Sørg for å få katten ID-merket før den slippes ut første gangen. Kattens orienteringsevne kommer ikke av seg selv. Den må oppøves ved å la katten få gå gradvis lengre unna hjem­stedet under oppveksten. Katter liker å være ute, men ikke i all slags vær. Det er også greit å ha innekatt så lenge katten får dekket behovet for lek, aktivitet og naturlig atferd. Kilde: Mattilsynet

– Fordi hunden din fortjener det beste!

BOZITA ROBUR GRAIN FREEVed kjøp av fårogdu For følsomme fullvoksne hunderROBUR av alle raser størrelser med normal til høyt aktivitets nivå. sekk femte 77% animalsk protein.

hver til 50% rabatt.

Du finner oss i Mølleveien 18 tlf.: 64 98 06 40 Åpent: Man-fre. 07:00 - 17:00 Lør. 10:00 - 15:00

IMPORTØR:

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

31


Månedens medlemsbedrift

Vestby Nytt vil gjennom året presentere månedens medlemsbedrift med fokus på Son. Bedriften vi besøker i mars, på vegne av Vestby Næringsforum, er Sonskilen Båthavn.

Hanne ønsker gjester velkommen inn til festlokalet deres ved Sonskilen Båthavn, med utsikt ut mot fjorden, brygga og Son sentrum!

Utsikt: Foto: Sonskilen Båthavn v/Hanne

Festlokaler med unik beliggenhet

- i S o n s k i l e n B å t h av n

Foto: Sonskilen Båthavn v/Hanne

Den veldrevne familiebedriften «Sonskilen Båthavn AS» har mer å tilby enn vinteropplag og båtplasser. Foruten å leie ut verksted- og kontorlokaler, tilbyr de også utleie av et nyoppusset festlokale med plass til 60 personer innendørs - og i tillegg 50 personer utendørs. Solveig Grøndalen

Det unike med disse fest­ lokalene, er ikke bare et moder­ nisert kjøkken med tilgang til

32

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

alt nødvendig dekketøy og kjøkken­utstyr. Først og fremst har stedet en fantastisk utsikt som nesten kan «ta pusten fra en», spesielt denne dagen hvor strålende sol, blå himmel og

«småkruset» hav ble rammen om besøket til reporteren fra Vestby Nytt. Lokalene ligger formelig rett i vannkanten, ut mot Oslofjorden og Son sentrum. Samtidig er området privat, godt skjermet mot vind og vær og fritt for støy. Når årstiden tillater det, kan arrangementet flyttes ut; det vil si rett utenfor inngangsdøren, på bryggekanten - innsynsfritt og til lyden av bølgeskvulp. Folk kan dekke på til femti personer ekstra på langbordet ute foruten de seksti det er plass til inne. Kreative løsninger Det er også mulig å pynte festlokalet etter eget ønske, for­ klarer daglig leder i Sonskilen Båthavn AS, Hanne Gundersen Tjelland. - Mange er kreative

og finner egne, spesielle løsninger. Kundene får tilgang til projektor, samt to komfyrer, to oppvaskmaskiner, to kjøleskap og to frysere. Dersom de velger å ha festen ute, kan folk ha med eget partytelt eller leie det hos «Eventsupport» i Son. «Skall­dyrkasse» kan kjøpes i fiskebutikken «Son Brygge», eventuelt kan man bestille mat fra et cateringfirma eller fra restauranter i nærheten. Blomsteroppsats kan bestilles hos «Son Blomster» og duker kan leies hos «Masvo AS» i Moss. Hanne mener at mulig­ hetene er mange dersom folk ikke har mulighet til å ordne alt selv. Hun ivrer for å inkludere næringslivet i Son og omegn.


Garntørka Foto: Sonskilen Båthavn v/Hanne

Garntørka Foto: Sonskilen Båthavn v/Hanne

Samtidig ønsker hun å ta hensyn til Son sentrum. Etter kl 23 er det ikke tillatt å ha dørene ut mot sjøen stående åpne – for å unngå at høy lyd slippes ut og med det forstyrre natteroen i området. Booking av arrangementer Det er ingen begrensninger på hvilket type arrangement som kan bookes. Hanne ramser opp alt fra bryllup, konfirmasjon, dåp, bursdager, merkedager og minnesamvær - til juleavslutninger, nyttårsaften-fest, 17-mai fest, sommerfest og firmafest, men også annen møtevirksomhet i ukedagene. Målet hennes er å yte best mulig service, gi kundene en god opplevelse. Hanne er kontaktperson vedr utleie. Informasjon om lokalet og om leiepris, finnes på hjemmesiden deres. På facebook-siden deres står det: «Et supert lokale for årets jobbfest, sommerfest med gode venner og feiring av runde tall». «Lokalet fikk et fint løft med nytt kjøkken, nye gulv

og nymalte vegger». «Utrolig hjelpsomme og service­ innstilte». Daglig leder Hanne Gundersen Tjelland Hanne Gundersen Tjelland, 36 år, er oppvokst i dette miljøet. I 2017 overtok hun ledelsen av familiebedriften etter sin far, Tor Gundersen. Han er nå er pensjonist, men er fortsatt tilstede som mentor og sparring­partner for Hanne. Han er også involvert i prosjekter, bla innen eiendomsutvikling. -Vi utfyller hverandre, for­ klarer Hanne, og legger til at faren hennes også er en dyktig historiker. - Det er en glede å føre arven fra min far og bestefar Gunnar Sørbye videre, sier hun. Jobben min her er å organisere driften, ha dialog med kundene og båteierne. Og det er en fantastisk mulighet jeg har fått som kan bo og jobbe på samme sted, sier Hanne entusiastisk. Opprinnelig er hun utdannet Økonom fra BI,

innen varehandelsledelse. Arbeidsbakgrunn har hun bla fra klesbransjen. - Jeg har byttet fra klær til båter nå, kommenterer hun. Fordi jeg har så mye kontakt med andre mennesker, og jeg legger stor vekt på god kundebehandling, er dette også et serviceyrke, og det gir meg mye, konkluderer Hanne. Ingen dager er like, mye er sesongstyrt. Nå holder vi på med vedlikeholdsarbeid og klargjøring mot våren, sier hun. «Garntørka» Den historiske delen av bedriften er det Tor Gundersen, Hannes far som er ekspert på. Nå får han fritt spillerom i samtalen, og vi befinner oss utenfor selskapslokalet og bortenfor «selskaps-bryggen». - Denne Garntørka, kalt ­«Gælja», ble bygget i 1956. Den er blant de siste gjenværende i Indre Oslofjord. Hit kom fiskerne for å tørke bomulls­g arnene sine oppå bommen der, forklarer Tor og peker opp mot taket i Garntørka. Et par år seinere kom nylongarn, og da ble det ikke lengre behov for Garntørke. Nå er denne blitt et kulturminne, ikke fredet ennå, men stedet er regulert til verneområde, sier Tor. Han har store planer for om­rådet og spesielt Garntørka. - Vi har fått aksept fra kommunen og kulturmyndighetene om å «glasse

inn» Garn­tørka, det vil si innenfor ytter­bjelkene. Foreløpig er dette kun på idèplanet, tekniske og økonomiske avklaringer gjenstår før vi for alvor kan sette i gang. Bryllup i Garntørka Tor forteller at Garntørka ble bygningsmessig utbedret og innviet i juni 2011, i anled­ning Hannes bryllup. De hadde i forkant satt opp provi­soriske plexiglass-vegger, og 90 gjester var invitert til bords. Vielsen foregikk ute på plenen, med den fantastiske havutsikten og hele Son som bakteppe. Middagen ble servert i Grantørka, med kake, kaffe og dans etter­på. To bryllup har blitt arran­gert i Garntørka etter dette, og leie­ takerne har funnet sine provisoriske løsninger. - Garn­tørka er som den står, men kan leies ut for en fast pris på kr 10.000. Folk må ordne alt selv, så det krever ekstra jobb, forklarer han. Dette er hans prosjekt på si, men ikke desto mindre viktig. Tor Gundersen ser for seg at en ombygd og tilrettelagt Garntørke kan bli et «full­ komment» sted å feire større og mindre begivenheter på i framtiden, det være seg både bryllup, kulturarran­gementer, konserter og til­stelninger for større bedrifter. Tor og Hanne har begge et ønske om å sette Son på kartet!

Daglig leder for Sonskilen Båthavn og faren hennes Tor Gundersen utenfor festlokalet, med uteplassen og Garntørka i bakgrunnen VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

33


Klassiske trebåter i Son

V

andrer du langs bryggene i Son sommertid, vil du oppleve et hyggelig trebåt-miljø. Her er for tiden et 10-talls båter, både med og uten motor..

Knut Chr. Hallan, Son

Uten en gjeng med dugnads­entusiaster ville båtene ha gått til grunne.

34

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020


E

n entusiastisk gjeng i Soon Water Kystlag står for driften av båtplassene i den såkalte ”Museums­havna”, og som regel vil du oppleve at båtene heiser flagget på hekken fra morgen til kveld. På bryggen er det skilt som forteller kort om de forskjellige båtene. Det er mange ildsjeler som står bak, og det kreves et konstant vedlikehold. 3 av båtene driftes på dugnad, mens de andre eies privat av trebåtentusiaster. ”Koggen” er en solid åpen motor­båt, hvor også publikum kan bli med etter avtale.

”Octava” er den eldste seilbåten. Hun er en 52 m2 krysser som er bygget av Jac. M. Iversen her i Son. I vinter er hun satt på land ved Kystkultur­senteret fordi båten pusses ­ekstra godt opp til 100 års jubileet som er i år! Dugnaden er i gang, det er skaffet penger til bla nye seil og hele båten blir pusset på dugnad. I mange år har Reidar Jensen passet og stelt ” Octava”. For dette arbeidet fikk han Soonings­prisen i 2017. ”Sally III” er ”bare” 99 år. Denne er en smal og lang skjærgårdskrysser som både er konstruert av og bygget av Jac. M. Iversen her i Son. Jan- Olav Petersbakken har påtatt seg å passe på ”Sally”.

I

ngen av disse seilbåtene hadde eksistert i dag, hvis ikke en gjeng entusiaster hadde tatt tak og reddet båtene, som ellers ville ha gått til grunne. SallyIII

Det står mange mennesker bak, men Anstein Spone må nevnes spesielt. Spone etablerte Soon Water Kystlag på slutten av 80-tallet, som sam­arbeider med Kystkultur­ senteret, Forbundet Kysten og Follo Museum.

9 meteren Solgang

Siste året har vi fått en tilvekst i det 9 meteren ”Solgang” er hentet hjem fra Tyskland. Båten er bygget i 1937 i Asker og har allerede deltatt i noen onsdags­regattaer i Soon Seilforening. Av de litt mindre seilbåtene har vi hatt 2 norskbygde Knarr’er i Son. Knarr er konstruert av Erling L. Kristoffersen i 1943. Byggenr 92 ”Fun Gus” og nr.101 ”Knurr” er bygget i Grimsenkilen i Skjeberg i 1958 og 1960.

Anstein Spone er med på dugnaden på Octava

I fjor høst ble enda en Knarr hentet til Son, det er byggenr 120 fra 1965 og båten heter ”Lykke”. Det er meningen at ungdommer som vokser fra jollene, skal få bruke «Lykke», hvis interessen er til stede. På land ved Kystkultur­senteret står enda en norsk­konstruert og bygget klassiker, en BB17 som ble bygget av Borge Bringsværd i Drøbak. Denne båten er Geir Betten i ferd med å få sving på etter noen års manglende vedlikehold. Vi vet også om at det står en 22 ½ m2 spissgatter på land i Sonskilen som bør taes hånd om, og at en annen klassiker ble reddet i siste liten i høst og er under restaurering. Fra før av er Soon Seilforening kjent for sitt gode og aktive jolle­m iljø. Jollene seiler nesten hele året. Kjølbåt­gruppen arrangerer seilaser

Knarr'en Knurr

D

u behøver ikke å ha båt for å bli med. Det er alltid plass om bord.

hver onsdag. Det deltar 15-20 ulike kjølbåter i regattaer, fra 25 fot til 50, av alle ­typer. Det er et håp å få med flere, og i mai arrangeres en rekrut­terings­ seilas. Dette er en uhøytidelig treningsseilas. Du behøver ikke å ha båt en gang for å bli med. Det er alltid plass om bord.

Det er ingen tvil om at aktivite­ten er god og at man for­b ereder en fin 2020 sesong. Og som man forstår, er det plass til flere entusi­ aster i Kystlaget. Er du interessert i å bli med, er det bare å ta kontakt, kom innom når du ser vi pusser båter ved Kystkultur­ senteret når vinteren er på hell og vårsolen titter frem. For da fortsetter dugnaden!

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

35


Kunsthistoriker og prosjektleder Arnt Fredheim

VESTBY KUNSTFORENING MED KUNSTFOREDRAG OG ÅRSMØTE TORSDAG 5. MARS KL 19 P Å S U N D B Y G Å R D , G a rd e r v e i e n 9 0 , 1 5 4 0 Ve s t b y I forbindelse med kunstforeningens årsmøte, kan vi ønske kunsthistoriker og prosjektleder Arnt Fredheim velkommen til Sundby gård. Vi starter kvelden med hans foredrag: «Inspirerte bobler» - om festscener i kunsten. Så lenge mennesket har vært opptatt av mat og god drikke, har det eksistert fester. Noen helt enkle, andre spektakulære. I skulpturfriser og malerier opp gjennom århundrene kan vi få tilgang til hvordan man festet, enten man var farao i det gamle Egypt eller en smed i Antwerpen. Et festlig lag kunne være en spontan foreteelse eller et planlagt rituelt måltid. Det kunne være religiøse og mytologiske grunner til dem, eller de kunne fremkomme av ren m ­ enneskelig tørst.

Velkommen til et festlig lag i Vestby Kunstforening Til foredraget serveres naturligvis – bobler. 36

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020


Trygg Raus Vågal

Scenen er din - verden er vår! BAND, DANS, FILM, HIPHOP, MUSIKAL, VOKAL og PERSONLIG TRENER

www.follo.fhs.no E-post: post@follo.fhs.no Søkertelefon: 64 98 30 67

KUN KVALITETSVARER

MARS KAMPANJE! GJELDER TIL OG MED 31.3.2020

Hagemøbelsett Grabein Lux Før kr. 5 695,00

NÅ kr. 4 995,00

Hagemøbelsett "Larkollen" teak Før kr. 6 995,00

NÅ kr. 5 995,00

Hagemøbelsett Hvitsten i teak Før kr. 3 995,00

NÅ kr. 3 495,00

Benkesett Raste 180 cm Bestselger

Kr. 1 990,00

Redskapsbod Saga 10-1, 10 kvm Redskapsbod Peter 10-1, 10 kvm Før kr. 28 950,00 Før kr. 28 950,00

NÅ kr. 23 950,00

NÅ kr. 23 950,00

Benkesett Rondo Bestselger

Kr. 3 990,00

Redskapsbod Peter 15-4 Før kr 37 950,00

NÅ kr 29 950,00

Alt fra redskapsboder, Garasjetelt, lekeapparater (ute og inne), lekehus, flaggstenger, brygger, badeflåter, badetrapper, fotballmål, håndballmål og annet utstyr til annet ballspill, bordtennisbord, hage- og parkmøbler, postkasser og postkassestativ, komposteringsutstyr, sparkesykler, kartprodukter og mye, mye mer. Bestill pr telefon eller e-post. Forhåndsbestilte og lagerførte varer kan hentes på vårt lager i Vestby, etter avtale! Sommerbutikken AS, Stormåsan 16, 1540 Vestby Telefon: 66 91 73 20 E-post: post@sommerbutikken.no

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

©mediasenteret.no

Sommerbutikken

Velkommen til SOMMERBUTIKKEN.NO! Sommerbutikken.no er en ledende leverandør av varer og utstyr til næringsliv, kommuner, skoler, barnehager, borettslag og private kunder. Varesortimentet er bredt og holder høy kvalitet.

37


I all travelheten om nybygging og diskusjoner om “hvordan, hva og hvorfor ikke” i Vestby, var det i 2019 gått 100 år siden det ærverdige kulturhuset sto ferdig der oppe på Grøstadhaugen. Litt sent, men godt, gir vi hundreåringen litt hederlig omtale. Hege Krogseth Utdrag fra “Nere ve’ stasjon” av Henning Karlstad Kinokø på Festivit eten. Ved inngangsd øra BARN fra venstre: Sidsel Ha ug, Vesla Eriksen, Liv Jølstad og Gerd Jølstad. Foto: Digitalarkivet

på En korkonsert t. le al 50-t Foto: Vestby historielag

“Grøstadhaugen”eller “Fest­i ­­ viteten” ble oppført i 1919 av Carl Julius Olsen. Arkitekt var ingeniør Harald Sundby fra Vestby. -Festiviteten ble solgt til Vestby vel 1925 med forbud mot videresalg samt politisk agitasjon og vekkelsesmøter. Fra 1973 kommunalt ungdomssenter, står det skrevet på det blå skiltet fra Kultur­historisk skilting.

Det staselige huset "Festiviteten" fra 1919 har sjel og spesielle kvaliteter og oser av historie slik gamle, velbevarte hus gjør. De er med å skape identitet og særegenhet til bygda.

38

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020


I Henning Karlstads bok “Nere ve’ stasjon” leser vi om bygdas nye stolthet: -Det nye kulturhuset Så lå det der, i 1919. Huset som skulle romme så mye av sentrums kulturarbeid i de kommende 100 år. Festivitets­lokalet på Grøstadhaugen. Landets femte største festlokale på landsbygda, ble det sagt. Flunkende ny med to og en halv etasje, to store verandaer med søyler og representative dører og på taket et utsiktstårn med spir. Og i neste avsnitt: -Alle skjønte at dette vidunderet av et forsamlingshus ville kreve mye av den som eide det. Det ville gå med flere vedlass bare til oppvarming av de to salene med galleri, og strømleia ville bli større enn det alle husa i Homansbyen betalte til ­sammen. -Skulle det være aktivitet i huset, måtte noen administrere den. Huset måtte også ha tilsyn og renhold og ovnene varma seg ikke sjøl. Vestby Vel oppstår Som et følge av dette oppstår Vestby Vel, og i 1925 ble eiendommen overdratt fra Carl Olsen, grunnlegger av Grøstad Sag & Høvleri i 1888) til vellet for 10.000 kroner. -Vellet innså tidlig at det hadde tatt på seg et stort arbeidsfelt. Den første og største oppgaven var å ferdigstille og utstyre Festiviteten slik at den kunne fungere til glede for et bredt publikum. Teten, som eiendommen stadig heter på folkemunne, ble et populært sted for befolkningen. -Arkitekt Sundby hadde utstyrt Festivitetslokalet med rom for fremvisning av film, og en sal kunne lett gjøres om til teater. I 1936 ble medlem av Norske kinomatografers landsforening på lik linje som andre kinoer i Norge. Kinoen var godt besøkt og hadde gitt gode inntekter helt frem til 1948. En rekke revyer og

teateroppsetninger var populære underholdningsinnslag i bygda. Mang en fest ble holdt i lokalene, og mangt et par fant hverandre her, enten det var "hengende" på utsiden eller i dansen på gulvet. Lag og foreninger holdt fester og basarer, revyer og konserter, møter og utstillinger. -Festiviteten sto sentral i dannelsen av det frivillige samfunnet, sier Karlstad i boka. Tidene endret seg etter som tiårene rullet. TV vokste som konkurrent, kinomaskinen på Teten var for liten for de nye filmene, stolene i lokalet var lite bekvemme, og inntektene sviktet. I 1970 var alle avtaler med de store filmselskapene historie. Det var også Festiviteten som kintoteater. Ungdommens hus I 1970 tar Vestby kommune over Festiviteten, og i 1973 blir huset overlatt til de unge og kalt Teten Ungdomshus. Ungdommen står selv for oppussing og får huset som de ønsker innvendig. Det blir diskotek og konserter, og Teten ungdomsklubb blir svært populær i en årrekke, også utover Vestbys grenser. Ungdomsklubben lever i beste velgående i dag, men har fått stor konkurranse av nye aktiviteter og interesser blant de unge. Imidlertid er Teten åpen for ungdom onsdag og fredag. Her kan man spille bordtennis, biljard, airhockey, playstation på storskjerm osv. og i tillegg finnes en stor innendørs skaterampe. Mat og drikke får en kjøpt for en billig penge. På Tetens hjemmesider leser vi: -På Teten arrangerer vi store og små konserter. Vi har en stor konsertsal, med scene med oppgradert PA-anlegg og lysanlegg. Har du lyst til å spille på klubben, ta kontakt med Anne Marit Engen i kommunen. Videre: -Du kan gjerne være med å lage maten også. I kaféen

kan du også spille: Biljard ­– Dart– Airhockey - Playstation 3 -Wii - Brettspill – Bordtennis. Her finnes det 3 pc`er, og tv. Diskotek/musikkrommet har musikkanlegg med BRA! lyd. Her kan det spilles fra telefonen, i-pad, cd osv. Du kan gjerne ta med egen musikk. Medieverksted/film/video Vi har medieverksted med masse utstyr. Du kan låne Pc og Mac. Speilreflekskameraer og filmkamera. Vi har hatt fotokurs og animasjonskurs. Dette kan vi ha igjen hvis det er interesse for det. Du kan melde deg inn i mediegruppa. Der lager du filmer, tar fotografier, evt. å filme ved arrangementer.

det til rette for hva deltagerne ønsker å drive med, men hver og en tar ansvar for sin hobbyvirksomhet. Frivilligsentralen startet formiddagstilbudet i 2005 i sam­ arbeid med Mental Helse. Det er blitt et viktig møtested for mange mennesker som har fri på dagtid. Enten man er en småbarnsforelder, pensjonist, er sykmeldt eller jobber andre tider på døgnet. Åpen møteplass drives av frivillige!

Positiviteten og Junior­ klubben har også tilhold på Teten Positiviteten er et møtested for unge og voksne funksjonshemmede som har åpen kafé, musikk, dans og en del andre aktiviteter. Det settes opp program for hvert halvår ifølge kommunens hjemmesider. Teten juniorklubb er åpen mandager og har ulike aktiviteter. Dette er et tilbud for unge i 5. - 7. klasse. I mange år hadde Senior­ senteret sine treff på Teten. Dessuten Vestby barnepark og Marianne Torbjørnsen 5-årsklubb. Brevik danseverk- Frivilligsentralen, og Leah Reyes sted har hatt og har fortsatt feirer bursdag. tilholdssted i lokalene. En liten kuriositet til slutt: Åpen møteplass Flere av de faste frivillige sier Sist, men definitivt ikke minst, at de kjenner den gode tilste­ driver Vestby frivilligsentral deværelsen av mennesker fra sin åpne møteplass, tidligere svundne tider som "ikke har “Teten på tvers”, to dager hver sluppet taket". -Det er bare uke. Her er alle velkommen til snille ånder som passer på at å møtes rundt lunsjbordet til huset rommer gode aktiviteter deilig mat og god prat. LHL for unge og gamle mennesker kjører sitt faste trimprogram den dag i dag, sier de fornøyd. hver tirsdag, og torsdager tilbys enkel, avspennende yoga og senere på dagen bevegelse til musikk. I underetasjen ligger et velutstyrt hobbyrom som benyttes både tirsdager og torsdager etter ønske. Her legges VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

39


Siun Isak, Henrik Hagen og Theodore Jocumsen

Kari Ottesen har timer i sykkel i tillegg til å være senterleder.

Family Sports Club

Med fokus på helse og trening for folk flest Treningssenteret ved togstasjonen i Vestby som i fjor høst byttet navn til Family Sports Club satser på en helhetlig helsetanke og tilbyr helsetjenester i tillegg til vanlig trening. Christine Berge

Senterleder Kari Ottesen gleder seg over at treningskjeden har fått en mer helserettet profil etter at nye eiere overtok. Brannfotballegen Arne Instebø og investor Trond Mohn kjøpte opp treningskjeden Stamina og kjeden Family Sport Club og ga alle senterne det samme navnet etter sammenslåingen. Begge de nye eierne brenner for folkehelse og ønsker at kjeden skal ha et treningstilbud som passer for alle.

40

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

Helsemedlemskap er nytt i treningsbransjen Kari forteller om muligheten for et helsemedlemskap tillegg til vanlig trening på senteret i Vestby. Medlemskapet ­kalles «All-in» og inkluderer blant annet allmennlege per video og henvisning og behandling hos legespesialist, bilde­ undersøkelser som CT og røntgen, dagkirurgi og psykolog. -Med videolegen kan du få time samme dag, og du slipper å sitte mange timer på et legekontor å vente på tur, forteller Kari. Legen kan skrive ut resepter og eventuelt henvises videre. Kari forteller hun selv har benyttet seg av ord­ningen. Hun gikk til fastlegen og trengte en MR undersøkelse, en undersøkelse det viste seg å være 4 måneders ventetid på. Da tok hun kontakt med idretts­medisinsk senter som administrerer helsetjenesten

og fikk time til MR uken etter. Trening er forebyggende mot både sykdom og belastningsskader, og kan gjøre folk raskere friske igjen etter sykdom og skader. Dette er noe treningskjedens eiere har stor tror på og helt nytt av året er derfor en behandlingsavtale for bedrifter inkludert både trening og helsetjenester, kalt «Frisk bedrift». -Det er for eksempel mange lagerarbeidere i Vestby, som kan være utsatt for belastningsskader. Er du i bevegelse og godt trent er det forebyggende på slike skader, forteller Kari. I behandlingsavtalen er det tilgang til online-lege og et lignende tilbud som All in, i tillegg har Frisk Bedrift tilgang på fysikalsk behandling som fysioterapeut og kiropraktor. Tanken er at medlemmene skal komme raskere tilbake til jobb om noe skjer. Kari er stolt over helseordningene de

nå tilbyr som hun forteller er helt unike i treningsbransjen. Et annet populært helserettet tilbud på senteret er gruppekurs i livsstilsendring. Med fokus på både kosthold, trening og mental trening. Family Sports Club har også startet et samarbeid med Vestby tverrfaglige klinikk. -Mange av deres pasienter går med sine behandlere og trener her og får veiledning, forteller Kari. –Både senteret og Vestby tverrfaglige har et mål om et friskere Vestby. Vi kommer til å gjøre ting sammen fremover, med folkehelse som overskrift! Treningssenter for folk flest Sentret har som mål å være et treningssenter for folk flest i alle aldere. Og uansett utgangspunkt. -Vi lager tilbud til seniorer og barn og grupper med spesielle utfordringer, forteller Kari. For barna til medlemmene


er det et Family kids- tilbud med timer der en instruktør lager opplegg sammen med barna med hinderløyper, dans og lek 4 ganger i uka. Seniortrening som er 3 ganger i uka har fulle timer og er veldig populært. Kari forteller at seni­ orene er både spreke og veldig sosiale. –De sitter og drikker kaffe og skravler både før og etter timen. De tar godt vare på hverandre og er blitt en sosial gjeng som har med kaker når noen har bursdag. Ungdommer fra Vestby videregående sitter også sammen og prater i kafeområdet før de trener. Senteret er blitt et populært samlingspunkt. Damer velger gruppetimer og menn treningsstudio Senteret har 12-1300 med­ lemmer. Gruppetimene på

senteret er det spesielt kvinner som benytter seg av. I trenings­ studioet er det overvekt av menn. Gruppetimene er alt fra dans og yoga til sykling og styrketimer. -Sykling og Hardhausen som er sirkel­ trening med stasjoner er timer som en del menn også er med på. Kari ønsker seg flere menn på gruppetimer. - Gruppetimer er en undervurdert treningsform. Vi ser at de som trener på gruppetimer trener ofte mer og yter mer enn de som trener på egenhånd. Man gir litt ekstra når man trener i en gruppe og har en instruktørsom driver en! Til sommeren kommer senteret til å satse på trening ute også, med sykkelbootcamp og løping. Da tror Kari at de kanskje vil få med flere menn.

Aktiv dame med ­hel­om­ven­ding som 50-åring Kari som bor i Son har bakgrunn fra mange bransjer før hun ble senterleder i Vestby. Hun har jobbet mest admini­ strativt og med arrangementer, og har drevet restaurant og make-up artistskole og jobbet med røykavvenning for å nevne noe. Da Kari ble 50 år følte hun at hun trengte en forandring og tok gartnerutdanning og personlig trener-utdanning. Hun begynte å jobbe som personlig trener og gruppeinstruktør og jobbet mye med folk som hadde sykdom og utfordringer. Derfra var veien kort til å bli senterleder på treningsstudio. Nå har hun noen sykkeltimer i tillegg til å styre senteret og er ellers en dame som er over gjennomsnittet aktiv.

Mye nytt utstyr og lys fremtid De nye eierne av Family Sport Club har spyttet inn mange millioner til oppgradering og utvikling av sentrene. I Vestby er det blitt kjøpt inn mye nytt utstyr som tredemøller og kondisutstyr, og mere kommer. –Jeg gleder meg til veldig til fremtiden. Vi har fått eiere som er svært dedikerte til helse og trening, og det merker vi jo, forteller Kari. Hun legger til slutt til at senteret er svært opptatt av å ha fornøyde og aktive medlemmer. Nye medlemmer får ekstra oppfølg­ ning for å skape rutiner og gode trenings­vaner. –Vi har sett at når vi får folk i gang og de trener jevnt de første tre månedene fortsetter de gjerne med det. Vi har også færre utmeldinger enn på samme tid i fjor, og det er et godt tegn

Elektrifiserte nyheter fra Ford - KLAR FOR BESTILLING:

SALGET ER I GANG

s u csouFc o d s uFr ocdForFo Fd r o F n g onvgsonnvogsjn os ao vtsj snaotjss a t s ar f et n er % a r9f9e,t1ndeerm%e9 ai er9fl,s1eddtenenemår M % e i e9l9s d, 1edneåm M e i el s d e n å M

- , 0 9- ,40.92-4, 0. 29 4. 2

.esle.veeslp evp.eoslplreepvvoehlrpteypvNo h .rteeyvvNihtc.etAvyN itc.A evitcA .esle.ev.eselsellpev.ep ves.eo rp erlelrpp tevyop vh evhoN vi.th tN ctv.yAeiNtvci.tAecvAitcA llpelsp vle.peovo lsh p eNho lrp te.yterp vyN terc.yeevA vviythiN c.teA

Kommer snart! Nye Ford Explorer ladbar hybrid er en stor og Elektrifiserte nyheter fra Ford – klar for bestilling sterk 7-seter. 457 hk, 2500 kg tilhengervekt og Nye Ford Explorer ladbar hybrid er en stor og sterk 7-seters SUV med 457 hk, 2500 kg tilhengervekt og firehjulstrekk. Den er og har nesten alt firehjulstrekk. Den er romslig svært romslig og har nesten alt tenkelig utstyr som standard. tenkelig utstyr som standard. Setene nedfelt Med setene nedfelt har den hele 2 274 liter bagasjeplass! har den hele 2 274 liter bagasjeplass! Kommer snart! Follo Autoco

Ski 1400, Kjeppestadveien 30 Tel. 64 91 35 00, www.fordski.no

Pris fra 859 400,-

Leasing 36mnd / 45 000km fra 5490,-*

Klar for prøvekjøring

et n e j k leetvn e jdk lreeevrtenenedijbkrm e l ervo en keid m b raek nn m rb m skreaoo nsk sshrm o retv o crseno skm e sihe vsg,rrairoee tlvgcpc vnreA -o s stvstgho ios c cnoA inoFFej-slda e tFy s ioyetcvNoc F A ytstenys tcoø iFFM yenyNt ø M tem tro ee ss ko b ie stise ate lo ep sv m b ire a s at,e e lrp e g eals b rn e a n so sn e o lm jrse ea arn a s,t rv ur ee scg a rre e o ts nv sgen u sitF nø o djM re soa aF sN ue dre oF re etrm io lrv 8 0e ee l.m re io rler 8m 0m 6 rb l eåo n re m tec m lo 8 sm 6 råe e m a rg o a sm m ea å sne a m gc a m o e ta m e ro tn e j st et a g mA a b te e ea tø sA eø m te ey go et n e je k lee venjee d j krtlve v reted e nnd e bje k rrm el e rn oevd b d esn o r6in k eb n b v m s o o n soreiks e rh.m vio s e n sroeerv oelc ijrshto e c -sbomv e soirorv s trøee ijtostv reo iyA F -s e e s e iF ø yge teM n tø M n.tn n.en e rlie e n e ikn b jee riv.m oreihtm e sU n k e e n m serro n so k e0smkeoo vne o -sce sevA e n e o tre ccs -c e a sbuFsg v s iro tretyoåogøee c rv c isA -iycF a e e tyM v sn irrk troFtn tøicsF eiykF a yM at s e i Ft a ts gkei slieeF ed a tg tjrkrse ies eivp Fdte e -k iV rhslliiep U ee sdk S tm id V idrp a td ieeo -dvevpeV m lS tram ee n F lkyia a s n eesA e iåkF lta trk jk g p a gtndsertoeeFøirFM øe j kyn t ø M vrh n es t.t en srsrig a p tn ree tten nsa sd ir a r-a re p evlvir e th nedS e tys ns ta e rn e isrs d s a a erlid ikF tU d sryea stkrint es dd irrd a ne ve rikm e is d åe n dp ukst de rt errk d å nd fs e in ru ce n sp oe kdidke re fs Fnsrn euø c ie å o n F u de d r oe årfsø sn ujce oF en ra g ern tten rr tyire tasV m trius ee grs e o dn tee rrd yt b rV ee taru e m e gisrg y g ds rotetd tb ,s s r yu ,e etcs rm o e F u gU gd eya o e sed u by cn ,e e o rF leed gp hlrgo v ya Fe r tlt ee p,s y ss pn ue O cte o li.e kF Fp h ag dm va re eo slt Fp p ee y O n .e k tje la eg m he sva ee lk prs pø O .e k ag me s er ø j k atse i F a .sntegsiie sieF dt.g teieg rttriee iasFsm re e is.p ind F sog .e g issU p S d iet-s rits,e m rS U peS a n iU e V itS F lrsreS ite tdFe-,s e e n itF e m i t k n n e l i k e s r n ø n k p n j k a t F a . n s s d a t r t i s s r e e i p i d F n . t n r i e g V r U p e s d n d t i r e V e m r i p a s t d n i m V i F U a l S i t s d e e n e i F e m p l i a t t k e s s n e n e i e F p g a l e i t k e s e r n ø n e j e k g p e e k keA g e er ø j k .n gh on eni a nn ek i l u r oefks i lu dro m fekseiulru d øo jrko mfeerstruø,d gj ko nm e i rrae tlrk, g øen jkkikrearlbtk e , gkrne kiya ra øb.glhnkeae rgrane keh k yonø ae bnveairgetanc ree hA yenøn.vgh trgcanAehonae vresøi n tjc ek i l u er o si luu skeduirloø d um jfoe krm rø strjo u ø ,rgm d jk nfoe rtra ru e ld ,rng e øie n k i rte a ek,rb rle ,k e n kb yrliak rtø b a lrke ken rke rka ek h ydkh ø a b rte A h yeKiø h hvhie i thcA keifk lu rd oerfoo km sife luu o so keeuifrle d u k o e riem s ø ,tg jkk o m rj k a rk la g øktn kjek igrk.a a e ,hsg y ia rø b a lie e kh rv e roaiek ha yckarø e ah vb rv tea cirtA hecr a yA eø tcrva A e v i t cA sg a tn K dem ilb d eåmr oifl brdaåel krm orfei lrb gaolåk r– roes fglrio alrkk–arsetlriga oorfkta –ethsrg loiiafl u rtkm eahttgrm iol ufam stgaeddh tilm ooiha ltu r.sgao m d foe lsto rsm øhtjkra ko.tsgnfaode dirlsø osojhktkraotnfoeK r ø j k dem d ilb e åm ri lobd ifl b ra då krim rbrefad iå rlg a lo å k o s ra oa–rlk k – rtsirea o a o frakrttse a e – fa u kesra rirto lm a s d lom o sotm tialø m h k ra oeslfro d orlføoejh edm e å m rle o flo lb e ko rm r ef–ri rle gb afolgiå k e o sa flg olarirg lkk – lrtihg o asrgo frlokitla e –rttm h ghlotig la fm u ku efam httge m rtih u agfh m siatlru e d h lfd m oe glhro ru sojm fd teø m hrjlø k ro aojh skfred kr ø r oj kf er ø j k . e r øf g o . er ø æfvgtot.er æ s r ønvfag tutoe,rsryæ n tn ave utvt,e reyså tnpa egv uee,d rå ytpngee vd e åp ged .er øf .geo.reørrfæ øgfvo.geto e .refsæ øv ftu te tsæ o ,e y srvaftn æ n atv eo u trtn e ynå n nvteag rn åyea p tvn g rrtæ ø vrn g ta o .gre rrnø u tg ,ervty sr,e æ atsv ep u ,e trvu e ye åtsd,p n g ueg eed,ervåydep t någepevd eeådp g e d

Kommer snart!

Nye Ford Puma er en sporty og kompakt SUV Nye Ford Kuga blir tilgjengelig som ladbar hybrid, .tpes .tpes .tpes .tpes .tpe.stpes .tpes .tpes med EcoBoost mildfra hybrid. fullspekket med en elektrisk rekkevidde på opptil 56 km, og .tpes Elektrifiserte nyheter Ford –Den klarerfor bestilling smarte løsninger Den nye e Puma opptil 554 liter bagasjerom, helt nytt design, større Nyemed Ford Puma er en sporty og kompakt SUV medråtøff EcoBoost hybrid. Den er :glas reditsg:ngilnapsÅreditsgni:ngplaÅs reditsgninpÅ fullspekket med smarte løsninger – blant annet det fleksible oppbevaringsrommet rommer totalt opptil 456 liter. Den kommer fl eksible løsninger. 41 - 01 rmed øl | 491 -lit01rortø|l |719-1491lit-r0o1t |rø7l1plass, |- 991 lit rot | 71-mer 9 MegaBox som gir opptil 80 liter ekstra lasteplass, og kan romme gjenstander en rekke smarte teknologier, annet Nye Kuga vil også bli tilgjengelig med EcoBlue på hele 115 cm. Bagasjerommet rommer totalt blant opptil 456 liter. førersete Den kommer med en rekke smarte teknologier, blant annet førersete med med korsryggsmassasje, trådløs lading og hybrid, og senere som konvensjonell hybrid korsryggsmassasje, trådløs lading og navigasjon. navigasjon m.m - i tillegg til en EcoBlue dieselmotor 9102 - 7/6 .9R1N 02TT -Y 7N /6 med Y.R B9N T1S0 TE2 TVY-N70 /Y 62B.R TS NETVTY0 N2YBTSEV 02 g n i l l i t srehjulstrekk. e b r o f r a l k – d r o F a r f r et e h y n et r e s i f i rt k elE Kommer snart! fi

tednalB .)KH 00t1edtsnoaolBBo .)cKEHl100–1KtH esod5on8BaIo lC BcD E.)TKl1H5–,1 0K (0H 1 mtk5s/8ogoIC 9B3 D o1TcE–5l,719(–m aKrkfH/pg5p89il3sIC t1uO D–-CT27.59g,g 1a(erflm lp itkpi/igrlset9m uO 3-m 1C2 –o.gk7g9 tefilag lirtvf aipsrperÅim ls.m tikuOSo-Ck2re.tggfg ingeivn llaittssro iÅrkem .im koSm srgeong kinrtefin ivgtevslaoeskvrm Å iso u.islkkgSnnriieregvnneienl steisvroPiskumlkonsigrneirneevseilrPevisulkni re nesirP .)rKotH o B .t)cn tlB tsrBaee o5r.dro IH aC o D Bn .)1lKo 15d m 08kH 1sakIkaeC 5it/lrcsD 8 g I9o D 1,to Tec–(n /.3B)sD gn pK iT9 lrc–8ske35Et7n I01u,O D C T7.u ,alke1g iIkK gn s2m tlaT70 O 3-5g C–12,taoe1e.rK kg –l(tfd g tp 7u g lrli/alB ievg r.3-Ee)D Å pK i.H l1kig k5tgtS– klCe(l1 2a g tl.rag gp lli1 silC ts6 Å kiS,uO rT.-rEekiCe– k2o m m kilrn fr/Å tgm s.k8 e6 am vkSI,srC rg srD Åue–rnooolg kgn efsd ilrskn/Å eiuu rtvP s.rksio6 snku n si8n g lPkeu sre urnolin krffn retkartnok trednlreeajltgBkag ntroe0kdt0tn1traeabtd lre.ao rBrH eodg rtl1d t0n t–0so tnm dljil1gcb oH tnB b aneo i15Bb rH d u,k1l91b ikrTm .iH H tC1l9e0 i1-–b 12a–m sgpH ipro Tl(5feli9Bilm .tsk.3ot)kp cCiri/H ofe9p 8 itsrTam otfiI9suO C cp .rm ,foe1 iftfnm 8ev/Åpo latm Is.B 0 com 5g ltS.s1g ,f8n 1girg 3–e(innov,eg0liatK atoirvn 0im b T.ikski8 ,f10tiertgrse(lsevag lo b olrikreff –o ter3seilnsnv,ei0nrtivrPseadiovsrkiuefrm lsBan )jeKlg 0kKoE0aH1 e tde o1aKkaobH )c8eKnElBern 0E–m 0aTg t,ke–1tsrem o(05eKdto o B EraT.n )ClkeK3 –1m 0d K5Eom 0a7H kd(5et/ale–m s8 g ofkKIk9oCp 1eo5a (d rgtf9Kb k5o /o 8p 1uO -Ele–D C .9u1 gkm 90 lsiH m ib ko5 C 12m olT –sm 70uO 9i0-rK g ivH is5 riron io m krotD lm sesiH kiefl5 rl1 evio ku o m rff n e53tSo in vin o elvnairvn krm im l1 kg S,rni0m egovn o nvrsiib g eovsi iterrselPvenivred isiurP lkni re nesirP ret.kteaårtvnin oe k trn ktng oeite r1 rm tnardm o en n iaab atm ke kets2anairle:evsd b nrbijen narvkg to Trke9 ri,0 en n 0eak8eb1 d T-skn BH cr0 ieb.1i2-n ldbe1,01 au tKo I:n C T1K ,1.,o 0l.1u58 (K0 1Bi9lm 52cs/8D 0 o 13.d aoI6 r2 C13rt–lD o tS,0,/fse1ilsv.km ifr,m eaoåorektvrnrireen rkdtatalrevn ladtirvklegd itan esjtg lare:rin sd rdet-p rak,rl1eld 2jrnegtm To 5oado3 .b 0reerekr9ietkrd rg lam rip lioeab:-d ek,ertm 1ed ioder2 Tno lk4satk.b -ts5,ailed0ei3b ne1akm 2.ån.rkir)M 2nebstH r.sd-kd ro1u:tp li9 ab elditu d 5oT.o.il)eoikrK.n ,ae0.åo:.kr.)9M rg0sk–8b.o1o l9l:b eikeTt2 aH isdet5o..u el5k)socrK/b .n y.Eåt0.k–b r)M alet1KH t5etgH .Ss-–d b 0tioITetC 5o.lEe.1)oTiIrKle6Ck1BH t:–,.r1Tcr0a–.y(EK0t5blH S813il,em g 8(,s0–/e81.lolim b 0K aH tl0oek51oTcu/–86Eelr5,i0b .o(,rt00–erffTl83ainm g g 00b 2or/u–D .(o i3svd reeedtrklerd aejregt.m rbeejeg ae-jor,eg td nre2gneot4.oatkektea5rardåre3ebetvi1 ralrevkb rrveeig o rd te4o nm tg ke-s1r,aerm i2 m eu kd n ikK era:m Tlm ke2sob km eKky2 tEn 0H tm B k8dkEBeH ileio lTe 1cr0alD o8b81laH 5,lD t5 1 C B/f,g D 8iItl,e K a3t5d rH 58 1(aiur861ld IkC ollr1iffTb 8t6o3rt5,ot0,r0,seff 1v–n a0irg lt83d ifsm k,i0/uerldrm 1ab6rrf,g o0ko ffu–olritb 8ts3rtvo,ri0erffdno ag rtfsisvkiurdrbroffotsvird tieirfåkdvkn inyeersttinrgpeor.m tienli.eo vhten ifnenikerbekasrrtyvio n ltFeivrm 1eår2re m .5n 3tivern åe 1ridlvro irFkn rd 1e.m a5tid 2ret3neo4erå1n -lvj,eo rtikp lg :m ,eo 1,e10n Tl2resr9ered 4r.k2-ijC 12 r2 s1dFaiTl2 :r8sep 5o TrtM e0kte .e .:e9g -o lg aek2ektn srey09ke db i02e:t.jee.-ktlr5 tg alkM lg t9m /lrkn 1 .3 lg tietn itnetd rj.evki0 le8b n 31rlm g tr2iSo lg rtdveiSesn nm .i08gb31igss0dor2åelm rveeA nm gigs o lit trengis .liefkkyrt go reg..ln n rlåeidre rrp g .tt-do o d rveo .p g t4e-i,ln k10re:lrsd o h9iterivnFo gva:2,lsr1ratvio td divTln ea5.t-i.rti3-n kd ter,k50ta:2nsd e39viårso rkp tog .gd ri-eln ke,a502lkn itsr39n ed 0k-j:.,åkr.s-0r:5k,M tsdy19u 4i:b o ik.ob n e/rlrM ø ey1r4låb tb :te9euSo:aged .1F1d 0iaeirM j0td 0nr:l..-ai0r85 .d ibti2n :esg l3aø åesaTm A t.el0gitl3iasttd trdeeoeågm v.d d .m ei,d ved e4irg nilCreo etareh eb iarvn -dev:,sl1Feitaivn 2rm iTCm vr5de ari.d k3n rek2ipre-b 2 oF 4e lM iu vl:Fkater.t-rto iv:,ikeo 4.9m å012n r2n r82erp ie2,elg1atFd 2ltr.8ts5 d9m Tr:e .ri-5el:k,å.0 2,n rs.8 2rT.t.-o i85 e,b /n lra8se0ki.ed i2esl:e.e2g teyr5n rø åb eklStg l,byt1314Sob a8s0Tdt:e.9re 28eåeg 2/m e0 5 radkg leo rl:.eal/0rieyrtd Sb etgA .as0 ldb g o t.38e.l1d /:igd et0iotit2etsr.e 0 leittln 3raatgitd i3t t:grdeoin .liefkkyrt go.lrieg p ieyr.h ld fp bekorskm oiyrFp .m tdgn id rieC rFp b drFtn aFoseig.rtd im nednhn rro oeoaFo hsFig e.rtvp b tid atriim dgn nCer.iktd n ugoFern tFotr.iiktFnvdid anre.m i0en 0tnru t0 da:e.roem orgdkFkn tgtr.i0n m iend0etnekt0ler0k5sjrk0ø ld4eaFtgtst:.oten u Tdeerkg .lod ers.0m lejgekt5nrktlø4eaid 0jtsk:0 n sn 4FirTteå:s.e.m d :ød ikt0n ene0ilaib e ld a5trto n b k:e.d3ld sairg Ttene.:ld lkantlsaivrdtåAo n3 latsvråA 3 :ditelatvA fk.nlkiieyrfdrktnkgeyosrtirg eo gm .nlrieo irg fddknnklo sritienrg eortg loire.h ldrd nlg fo bekdnh rskroieyo .rm tvogied rp eniCd lgo ieCo reb dd Fjdkn rlvrd n neo rFeo jdkid lnrd oeoeo htFrjtkg eCevd b tsd atortiro d eergtkrjktn kCerd sdo goertF5sjotkti4Fvu t4ru d0ejk:roet5otg m id er0nkFirt0ø o teu T0lidabrg .5todo lg e3dnirktg isd 0njg sø4vrTijåA :tådsong i3 ie ld airtn øvseijgA b Tib.:dsirtåsegl3ant:d ivdiAtneib

åp sso gløF åp sso gløF koobecaF koobecaF margatsnI go margatsnI go

Pris fra 287 700,-

Follo Leasing 36mnd / 45 000km fraAutoco 2490,-*

Ski 1400, Kjeppestadveien 30 Tel. 64 91 35 00, www.fordski.no

k s i r t k e l e n e d e m , d i r b y h r a b d a l m o s g i l e g n e j g l i t r i l b a g uK d r o F e y N r a h g g e l l i t I !m o r e j s a g a b r e t i l 4 55 l i t p p o g o , m k 6 5 l i t p p o å p e d d i v e k k e r d r o F g o r e g n i n s ø l e l b i s k e l f r e m , s s a l p e r r ø t s , n g i s e d t t y n tl e h t e n e d , e r e g g y r t n e r u t e r ø j k r ø j g m o s r e i g o l o n k e t e s n a t s i s s a r e r ø f- 06 3 t o l i P - o C d e m g i l e g n e j g l i t i l b å s g o l i v a g uK e y N . g i l e g a h e b r e m g o e r e l k n e n e l i t g g e l l i t i - d i r b y h l l e n o j s n e v n ok m o s e r e n e s g o , d i r b y h e u l B o c E . k k e rt s l u j h e r i f d e m r ot o ml e s e i d e ul B ocE

Pris fra 410 900,-

Leasing 36mnd / 45 000km fra 2990,-*

*alle leasingforslag 36mnd / 45 000km Forskuddsleie 10% + mva. Etablering 5 606 kr vil tilkomme. Alle tilbud inkluderer komplette vinterhjul.

!t r a n s r e m m o K

Følg oss på Facebook og Instagram

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

41


Ugifte dør langt tidligere enn gifte Forskjellen er blitt mye større de siste 40 årene Det er en kjent sak at personer med høyere utdanning i gjennomsnitt lever en god del lenger enn personer med lite utdanning. Det har også lenge vært kjent blant helseforskere, at gifte personer i gjennomsnitt har bedre helse og lever lenger enn ugifte personer. Øystein Kravdal er forsker hos Folkehelseinstituttet og professor ved Universitetet i Oslo

Er det blitt vanskeligere å klare seg alene i samfunnet? Illustrasjonsbilde

Dødeligheten – det vil si hyppigheten av dødsfall – har stort sett sunket jevnt og trutt i Norge de siste hundre årene, når folk på samme alder sammenliknes. Vi får stadig bedre helse og vi lever stadig lenger. Men en stor gruppe i samfunnet har i flere tiår nå ikke tatt del i denne positive helseutviklingen. Det er de ugifte. Kraftig økning i sannsynligheten for å dø Øystein Kravdal er demografiforsker og ekspert på endringer i befolkningen vår. Han er blitt klar over noe oppsiktsvekkende. Nå mener han at dette må settes på den helsepolitiske dagsordenen. Kravdals funn er at forskjellen i dødelighet mellom ugifte personer og gifte personer i Norge, har økt kraftig de siste 40 årene: Ugifte voksne menn har nå nesten dobbelt så høy dødelighet som gifte menn på samme alder. Ugifte voksne kvinner har også

42

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

klart mye høyere dødelighet enn gifte kvinner. – I 1975 var dødeligheten blant ugifte menn og kvinner omtrent 20 prosent høyere enn blant gifte. Nå er den blitt over 80 prosent høyere! I løpet av de siste 40 årene er andelen ugifte over 50 år i samfunnet gått ned. Men i yngre aldersgrupper er det en økning i andelen ugifte. – Dette er oppsiktsvekkende tall Sannsynligheten for å dø en gang i livet er som kjent 100 prosent. Sannsynligheten for at du vil dø i løpet av det neste året er klart mye lavere, men stiger jo høyere alderen din blir. Det er når befolkningsforskeren sammenligner folk på samme alder, han finner at den er 80 prosent høyere for ugifte enn for gifte. Ugifte menn over 50 år har i dag nesten dobbelt så høy sannsynlighet for å dø –hvert år – sammenlignet med gifte menn på akkurat samme alder. Ugifte kvinner har minst 1,7 ganger så høy dødelighet som gifte kvinner på samme alder.

– Dette er oppsiktsvekkende tall, mener Kravdal.Og det handler ikke bare om at ugifte personer er sykere enn gifte personer: – Sammenlikner vi for eksempel folk som har akkurat samme kreftsykdom, i akkurat samme organ, som er oppdaget til samme tid, så ser vi at det går dårligere med de som er ugifte. Kravdal peker på at dette kan skyldes at ugifte oftere har andre sykdommer samtidig. Det kan også hende at ugifte får dårligere utbytte av den behandlingen de får. Ligger langt etter i helseutvikling År for år får den norske befolkningen bedre helse og lever lenger. Men sammenlignet med dem som er gift, ligger de ugifte antakelig rundt 30 år etter i helseutvikling. Tallene Kravdal har funnet for overdødelighet er basert på det norske befolkningsregisteret. Det vil si at hele befolkningen vår er med. Øystein Kravdal får høre av interesserte kolleger i utlandet at noe lignende antakelig også skjer i andre land. Franske forskere er nå i gang med å undersøke om de finner det samme som i Norge.

Det nye forskeren ved Folkehelseinstituttet har funnet er at denne siste forskjellen er blitt veldig mye større. Og i årene som kommer kan vi få oppleve at en økende andel av befolkningen blir ugifte, etter hvert også høyt oppover i aldersgruppene. Hva med de som blir skilt, enker og enkemenn? Menn og kvinner som blir skilt eller blir enker eller enkemenn, har også høyere dødelighet enn gifte personer på samme alder. Skilte menn i alderen 50-90 år har 1,8 ganger høyere dødelighet hvert år sammenlignet med gifte. Men her har det ikke vært noen økning. Forskjellen er om lag den samme i dag som den var for 40 år siden. Skilte kvinner har også høyere dødelighet enn gifte kvinner. For denne gruppen har det vært en viss økning i forhold til de gifte, men ikke tilsvarende som for ugifte kvinner. Både enker og enkemenn har en dødelighet som er cirka 1,4 ganger høyere enn for gifte. Men ikke for noen av disse gruppene – skilte, enker og enkemenn – er det en tilsvarende negativ ut­ vikling som for ugifte menn og kvinner. Kilde: abcnyheter.no


HELSE & VELVÆRE

Son Osteopati tilbyr:

(

Man–fre: 10.00–19.00. Lør: 10.00–15.00. Rådhusgata 24, 1540 Vestby.

• akuttbehandling osteopati • fysioterapi • medisinsk treningsterapi • ultralydundersøkelse, • trykkbølgebehandling.

Ta vÅRklippen nå!

Vegard Fjærli, Osteopat MNOF, Fysioterapeut. Kolåsvn 4, 1555 Son Vegg i vegg med Son apotek 917 03 770 www.sonosteopati.no Åpningstider: Mandag - Fredag: 06.30 - 18.00 Kveldsåpent en kveld i uka. Ring/SMS for avtale.

Family Sports Club: Saglia 5, 1540 Vestby, tlf. 64 95 34 64

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

43


Espens månedlige

"Billige" raske lån kan fort bli dyre Det reklameres veldig for forbrukslån, men er det bra? Forbruksgjelden til nordmenn øker. Det gjør også antall inkassosaker som følge av misligholdte forbrukslån. Espen Franck-Nielsen

utgangen av 2018 var det 470 000 inkassosaker fra forbruksbankene.

I følge E24 den 5. juni 2019 var nordmenns samlede forbruksgjeld på 117 milliarder kroner, mot 106 milliarder kroner året før. Samtidig er det svært mange slike lån som blir mislig­holdt og som går til inkasso. I følge tall fra Finanstilsynet fra samme tid gikk 20 prosent av nordmenns forbruksgjeld til inkasso. Ved

Antall tilbydere av usikrede forbrukslån har økt kraftig de senere årene, og det reklameres for slike lån over en lav sko. Stadig ser jeg annonser og reklame for lån uten sikkerhet. Søk om refinansiering, står det i en annonse som stadig dukker opp i reklamemappa til gmail-kontoen min. Jeg søkte etter vekst i forbrukslån på

Google for å finne noen ­artikler av interesse for arbeidet til denne artikkelen. Jeg måtte bla forbi de første treffene, fordi de bare var reklameannonser for banker som vil ha meg til å låne penger av dem. Refinansiering av for eksempel kredittkortgjeld og annen gjeld lønner seg bare hvis rentene på de lånene som skal re­ finansieres er høyere enn rentene på det lånet man tar opp for å refinansiere. Og selvsagt,

Har du behov for elektriker? Vi har spesialisert oss på installasjon innen mindre industribygg, eneboliger og serviceoppdrag.

Ta kontakt med oss

Verpetveien 45, 1540 Vestby Tlf: 64 98 50 60 E-post: glenn@elektriskkompagni.no

44

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

Forbrukslån uten sikkerhet er lett å få. Dessverre er veien til gjeldsproblemer veldig kort med slike lån. Dersom du ikke klarer ditt daglige forbruk med det du tjener, vil du garantert ikke klare det med et lån til 25 % rente, skriver Gjeldsoffer­a lliansen på sine sider. Det har de rett i. Å basere sitt forbruk på usikrede lån med tosifret effektiv rente er i lengden en sikker vei utfor stupet.

Vi har det meste for de fleste. Vårnyheter!

Da kan vi hjelpe deg med jobben.

Din lokale elektriker i Vestby Din lokale elektriker leverer alltid kvalitet.i Vestby leverer alltid kvalitet.

hvis man klarer å betjene lånet man tar opp. Ellers vil man bare skyve problemene foran seg.

Hvitstenvn. 224, Vestby Telefon 90634349 Åpent 11-18, lør. 10-16

hengerutleie

♦ ♦

GODT UTVALG MERKEVARER

♦ stallplasser ♦ ridehall 20x60

Vestby - din lokale rørlegger Vestby Rørleggerservice AS AS Rørleggerservice

www.vb.no

Vi utfører alt innen rørleggerarbeid herunder servicearbeid, totalrehabilitering av bad/våtrom, nybygg og varmeanlegg.

Vestby Rørleggerservice AS Mob.: 90 47 30 30 • post@vestbyror.no


KUNNGJØRINGER

v/Vestby Stasjon, tlf. 64 95 25 60 www.godsetivestby.no e-post: godsetivestby@gmail.com Følg oss på Facebook! Åpningstider: man. - ons. - fre. - lør.: 10.00 - 15.00 tor.: 10.00 - 17.00 Innlevering av pent brukte varer til lageret i Støttumveien 9, er onsdager kl. 13.00 til 15.00

Velkommen Velkommen tiltil

Prestegården! Prestegården! RESTAURERTE, HYGGELIGE SELSKAPSLOKALER I GAMMEL STIL I VESTBY PRESTEGÅRD LEIES UT TIL: Brylluper, fødselsdagsfeiringer, barnedåp, jubileumsfeiringer, generalforsamlinger, styremøter, messer, kurs, foredragsaftener o.a. Ring oss påoss telefon 41for fornærmere nærmereinformasjon informasjon og på 64649595313141 Ring avtaleturen om visning lokalene torsdag eller ta gjerne oppomav Prestegården www.vestbyprestegaard.no • post@vestbyprestegaard.no mellom 16-19 for visning.

www.vestbyprestegaard.no

lper i hje

deg

m

n"

ate

m ed

post@vestbyprestegaard.no

NB! Vår store nasjonale dikter, Johan Hermann Wessel, trådte sine barnesko på Prestegården det Mob. 993i 27 541huset | Mob. på 934 tunet 47 628 som i dag kalles Forpakterboligen. (t.v. på bildet) Epost: utleie@villaelverhoy.no Hans bautai Hølen er nylig flyttet til hagen. www.villaelverhoy.no Møte- og Selskapslokale

Villa Elverhøy

"V

Tlf.: 64 93 92 77

Nesoddveien 225, 1455 Nordre Frogn

www.spar-esset.no Velkommen til

Gardarheim Leies ut til selskaper, brylluper, begravelser, leirskole, møter, kurs/ konferanser, messer, foredrag o.a.

I Gardarheim kan du dekke til 100 middagsgjester i store sal. Kontakt oss gjerne på telefon 474 17 227 for informasjon eller visning

Ærverdig villa med røtter tilbake til 1914. Velutrustet kjøkken, pene serviser til 90, gratis wifi, projector/lerret, trappeheis, høyttaleranlegg mm. Avtal gjerne en visning.

Telefon: 64 95 16 65 – hele døgnet

Garder BEGRAVELSESBYRÅ

1993

Vestby og Ås

www.bgr.no

TOTALT OPPLAG ER 8.000 EKSEMPLARER

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

45


Vi har noe viktig å meddele her i Vestby Nytt Arild Forsberg, vår kjære frilanser har måttet amputere benet rett over kneet. Følelsen kom ikke tilbake etter en lengre komplisert bypass-operasjon. Sist vi så Arild satt han i redaksjons­møte med dyremaske og spøkte på sin vanlige måte, til tross for at han nok ikke var helt i form allerede da. Han hadde mistet en diger vedkubbe på foten. I neste nu leser vi at han ligger på sykehus, men humoren skjuler hvor alvorlig situasjonen er.... Vi sender de varmeste tanker til ham og hans familie og krysser både fingre og tær for en god rekonvalens. Vi er takknemmelige for å kunne skrive til ham "på denne siden", selv om, vi helst skulle ha skrevet noe annet, men han klarte seg og det var og er faktisk ingen selvfølge!

ER

Arild en mann med ett stort hjerte og en humor som lett kan lure en trill rundt. Den sammensetningen han består av kommer godt med i tiden framover, for en slik endring krever at det sterkeste i skinner gjennom og er med på å løfte opp. Alt er mulig, men jommen meg prøves han hardt synes jeg. Lykke til Arild.

Vi mestrer glass! Bygningsglass

Energisparing ved utskifting til energiglass

Speil skjæres etter mål, eget sliperi

Bly-, messinginnfattet og sandblåst glass

Dusjløsninger etter mål

Innramming av bilder • Bilglass • Plast

Salg og montering av dører og vinduer i tre, aluminium og plast

ÅS GLASS

Ås: 64 94 04 10 Vestby: 64 95 11 49

Ås Glassmester­forretning AS

Velkommen til Vestby Frivilligsentral • Vil du bruke litt av din tid sammen med andre? • Vil du treffe nye mennesker? • Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet?

www.aasglass.no

Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.

Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres Frivillig. Vestby Frivilligsentral, Kontaktperson: Heidi Augustson Støttumveien 4. (Tidligere Sfo/barnehage ved gml. Vestby skole) Telefon: 64 95 25 60, vestby.frivilligsentral@gmail.com www.vestby.frivilligsentral.no

Vi søker frilansjournalist Bor det en skribent i deg, så har vi bruk for en frilansjournalist MAGASINET PÅSKE VESTBY ÅS FROGN som er positiv og opptatt av det som skjer i kommunen. Send meg gjerne en e-post og fortell litt om deg selv og dine interesser til ronny@mediasenteret.no. Eller ring: 98 64 01 39. MAGASINET JULE VESTBY ÅS FROGN Vi holder til i Rådhusgata 14 ved siden av Vestby bibliotek. Les våreNYTT magasiner og om oss på www.mediasenteret.no

ÅS

VESTBY

NYTT

46

PÅSKE MAGASINET

VESTBY ÅS FROGN

VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020 MAGASINET

SOMMER MAGASINET

VESTBY ÅS FROGN

PÅSKE MAGASINET

VESTBY ÅS FROGN

JULE MAGASINET

VESTBY ÅS FROGN

SOMMER MAGASINET


11. ÅRGANG - 2020

PÅSKE

MAGASINET

VESTBY ÅS FROGN

FULLDISTRIBUSJON I TRE NABOKOMMUNER Materiellfrist er den 17. mars. Utgivelse er den 2. april. Totalt opplag:

MAGASINET 21.000 eks. JULE

Vi ønsker at våre lesere skal få den gode påskestemningen, og at de

blir fristet til å benytte seg av flotte tilbud, opplevelser og aktiviteter rundt om i våre tre kommuner. Både i antall sider og opplag er dette

VESTBY ÅS FROGN

Skrivekonkurranse Har du lyst til å skrive en novelle med temaet ”Påsken”? – Da er vår skrivekonkurranse noe for deg. Novellen, foto/tegning leveres innen

17. mars 2020

distriktets største temamagasin.

til post@mediasenteret.no

Nå har du muligheten til å markedsføre deg i distriktets mest leste påskeutgivelse!

SOMMER Det er et begrenset antall

annonseplasser – så vær raskt ute! Ta kontakt snarest for hyggelige annonsetilbud.

PÅSKE MAGASINET MAGASINET

PÅSKE MAGASINET

VESTBY ÅS FROGN

VESTBY ÅS FROGN

VESTBY ÅS FROGN

JULE

GOD PÅSKE

MED 80 SIDER LESESTOFF!

JULE MAGASINET

VESTBY ÅS FROGN

MAGASINET

VESTBY ÅS FROGN

SOMMER

MAGASINET

VESTBY ÅS FROGN

Vips ble muffinsformer og papp til påskeblomster! Helene, Tuva og Meline (4 år) PÅSKEMAgASinEt NR 5 2014

w w w. m e d i a s e n t e r e t . n o

10. ÅRGANG – 2019

6. ÅRGANG – 2015

SOMMER MAGASINET

VESTBY ÅS FROGN Lever ut drøm men om småbruket Får hjelp av geiter og kuer til å rydde frem gården. Side 16 og 18

PÅSKEMAgASinEt NR 10 - 2019

1

1

Vi håper Påskemagasinet kan gi deg en hyggelig leseopplevelse. VESTBY NYTT NR. 3/4 - 2020

47


FREDAG 13. MARS LØRDAG 14. MARS Kampanjepriser på store deler av vårt baderomssortement og leverandører tilstede! Leverandørene er tilstede i butikken mellom kl. 11–15 på lørdag og gir informasjon, tips og ideer om alt som har med baderom å gjøre. BAUHAUS-personal fra Montasjeservice er også tilgjengelig.

Vi serverer drikke og snacks!

På Skaperverkstedet får alle barn lage sine egne navneskilt sammen med vår maskot Baui!

KAMPANJEPRISER PÅ FØLGENDE LEVERANDØRER

BAUHAUS Vestby, Kleverveien 2, 1540 Vestby, hverdager 07–21, lørdag 09–18. BAUHAUS Liertoppen, Gjellebekkveien 1, 3420 Liertoppen, hverdager 07–21, lørdag 09–18.