Page 1

En underlagsduk som ger dig mer jobb

NUMMER 1 M A J 2014 Å R G Å N G 18

När du väljer de bredare dukarna Flexilight PRO eller PRIMA blir det inte bara färre skarvar, utan taket går också fortare att lägga. Nya Flexilight BAS är utmärkt för tak med många detaljer eller extra brant taklutning. Alla våra underlagsdukar är starkare och tåligare än AMA Hus kräver. Och bäst av allt är förstås att dina kunder har ett garanterat tryggt undertak i upp till 30 år. Läs mer på icopal.se

A M A - N Y T T • N U M M E R 1 • M A J 2 014

Tack vare att vi gör våra underlagsdukar extra breda går ditt arbete snabbare och blir mer kostnadseffektivt. Och du kan lägga fler tak på samma tid.

Nytt namn!

Flexilight PRIMA fd Flexilight

Nyhet!

Flexilight BAS

Icopal Underlagsdukar

Inspirerade av verkligheten sedan 1915 | icopal.se

AF • ANLÄGGNING • HUS • V VS/KYL • EL

Breda våder bra på stora takytor

Ingen klar bild av fackmässighet

hos bygg- och anläggningsbranschen

FÖR ALLA

SID 8

AF

SID 14

ANLÄGGNING

SID 16

HUS

SID 30

VVS/KYL

SID 48

EL

SID 58

Ama nytt nr 1 2014  

Published by Mediarum Sverige for Svensk Byggtjänst

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you