Page 1

panorama

L Ø S N I N G

Vi har trukket to vinnere blant innsenderne av PanoramaX i november og mars. 5 Flaxlodd sendes til Inger Westblad fra Gravdal, Elisabeth Nielssen fra Andenes, Henny Risrem fra Melbu og Torill Johansen fra Stokmarknes. Vi gratulerer!

Harstad

Vesterålen

Narvik Lofoten

HÅLOGALAND

LOG

ALA

ND UT

GA

VE

NR

. 4 · S E

PT

EM

BE

R

20

08

hest Med Me

so

m

d

te ra

pi

på R Harle oute y

66 Me d i B Bjørn låby en

19

DET ENESTE

CMYK

HELE ET FOR MAGASIN ! D N LA HÅLOGA

Neste utgivelse:

20. NOVEMBER Gode opplevelser. Mennesker, natur og kultur!

BESTILL OPPLAG: 40.000 eksemplarer.

• Tradisjonelle og moderne hytter • Nordlandshus og kysthus • Sjøhus

NY LOG KATAer & Hytt er tomt

• Lødingen 76 93 35 00 • Harstad 76 93 35 15 • Sortland 76 93 35 20

www.kanstad-trelast.no

DISTRIBUSJON: Til alle i hele Hålogaland: Sør-Troms, Ofoten, Lofoten og Vesterålen!

FRITT FORMAT

ANNONSEPLASS NÅ!

ANNONSEPRISER:

NS REGIONE

STØRSTE! MAGASIN

1/8 side . . . . . . . . . . . . kr 1/4 side . . . . . . . . . . . . kr 1/2 side . . . . . . . . . . . kr 1/1 side . . . . . . . . . . . . kr 1/1 side siste side . . . kr

3.000,5.000,9.000,15.000,18.900,-

Prisene er eks. mva. Kontakt din annonsekonsulent eller ring oss på tlf. 77 01 80 00

E-post: annonse@ht.no

PANORAMA HÅLOGALAND 3/2009

19

RA1140909H19  
RA1140909H19  

Gode opplevelser. Mennesker, natur og kultur! ANNONSEPRISER: www.kanstad-trelast.no H Å L O G A L A N D MA GA SIN ET FO R HE LE HÅ LO GA LA...

Advertisement