Page 9

Denna bilaga är en annons från

9

Vi nås dagligen av fruktansvärda bilder från Afrikas horn. Svältka­ tastrofen som drabbat över 4 miljoner människor tycks ännu inte ha ett slut i sikte. Medicinens Värld talade med Anneli Eriksson, sjuksköterska med Läkare utan gränser, som har lång erfarenhet av fältarbete i svältdrabbade områden, om hur undernäring påver­ kar människor. Vilka effekter får undernäring på kroppen?

– Man går ner på lågvarv. Får man för lite näring sjunker ämnesomsättningen och man kan helt enkelt inte prestera som man ska. Man blir trött och behöver sova mer. Kapaciteten sjunker både fysiskt och mentalt. Hur drabbas barn?

– Man brukar tala om två sorters undernäring, kronisk och akut. Den kroniska undernäringen drabbar barn som under långa perioder får för lite mat. De växer inte som de ska och blir smala och framförallt korta för sin ålder. – En akut undernäring är när man snabbt går ner i vikt och då handlar det inte bara om att kroppen går på sparlåga utan det kan få väldigt allvarliga konsekvenser. Undernäringen går så pass långt att hela systemet påverkas.

– Immunförsvaret går ner och man man inte skydda sig mot sjukdomar. Dödligheten för sjukdomar som mässlingen, lunginflammation och malaria går alltså upp i takt med undernäringen. Samtidigt blir organen försvagade. Hjärtat levern, njurarna, tarmarna påverkas och kroppen klarar inte att emot näring på samma sätt som när man är frisk. Det betyder att det blir livsfarligt att ge vanlig mat till den drabbade, det är nödvändigt med behandling.

Fakta RUTF •

RUTF står för Ready-to-use therapeutic food

Therapeutic food är specialutvecklad mat som främst används i krissituationer där barn drabbats av svår undernäring. Maten används också i behandling av äldre som har speciella näringsbehov.

RUTF är färdigpackad mat som kan förpackas och förvaras under lång tid. En vanlig variant av RUTF består av malda jordnötter, mjölpulver, socker, olja och en blandning av näringsämnen (vitaminer och mineraler).

Idag finns en ny näringskräm, så kallad Ready-to-use therapeutic food (RUTF).

– Det är en blandning som innehåller jordnötssmör, mjölkpulver, salt, socker och vitaminer. Familjerna kan ta med blandningen hem och på så sätt, förutsatt att man inte har en massa andra sjukdomar, behandla upp till 80 procent av de undernärda i hemmet. I sitt fältarbete i flera svältdräbbade områden har Anneli Eriksson sett hur stor skillnad behandling av undernäring gör. – Det är tacksamt eftersom som man ser resultat nästan direkt. Barn kan komma in helt apatiska, men efter några veckor har de flesta återhämtat sig och orkar   busa och leka.   Men det förutsätter att man kommer igång snabbt med behandlingen.Tidigare när näringskrämen inte fanns var många barn tvungna att stanna på sjukhuset i 4-5 veckor.  Nu när man kan gå hem med näringskrämen kan många fler behandlas eftersom inte alla behöver sjukhussängar - viktigt i en katastrof som den vi ser på Afrikas horn. 

Man brukar tala om två sorters undernäring, kronisk och akut. Den kroniska undernäringen drabbar barn som under långa perioder får för lite mat. De utvecklas inte som de ska och blir smala och framförallt korta för sin ålder.

Hur ser behandlingen ut?

– De som är allra värst drabbade får energimjölk. Mjölken ges i små mängder vid speciella tider för att återskapa en näringsbalans i kroppen. Det är viktigt att ge mjölken på rätt sätt så att magen klarar av mängden. Energin behövs inte minst för att få upp kroppstemperaturen eftersom barnen saknar skyddsreserver och riskerar att frysa ihjäl.

Med rätt behandling och näringsämnen kan undernärda barn bli friska. Foto: Läkare utan gränser.

Träning på dina villkor Wii-spel och medicinsk yoga är två av de träningsformer vi erbjuder på Rehabcentrum. Vi utgår alltid från dina behov och du får hjälp med din rehabilitering av ett professionellt team med specialistkunskaper inom neurologi och stroke. Välkommen!

www.stockholmssjukhem.se/rehabcentrum

framnäs.

Medicinens Värld  
Medicinens Värld  

Medicin, science

Advertisement