Page 6

Denna bilaga är en annons från

6

TEMA Osynliga funktionshinder

Tydliga positiva Däckad undvik influensa resultat med KBT med vaccinering

Ångestsyndromen och depression är exempel på diagnoser som kan behandlas med KBT, kognitiv beteendeterapi, med goda resultat. Men vad är då egentligen KBT? – När vi inom KBT pratar om ”beteende” innefattar ordet tankar, känslor och förnimmelser. Man tittar på hur beteenden skapas, hur vi uppfattar vår omvärld och bearbetar information, säger Dan Katz. KBT-behandlaren arbetar med att identifiera underskott och överskott av beteenden som innebär problem för patienten. Syftet är därmed att ändra dessa beteenden, antingen genom att minska dåliga beteenden eller öka positiva beteenden. KBT-behandling av ångestprob-

lematik sociala fobier och specifika fobier (så som spindelfobi) visar särskilt goda resultat. Två behandlingsformer är exponering och beteendeexperiment. – Tar man exemplet fobi så innebär exponering att patienten helt enkelt utsätts för det man upplever som farligt under kontrollerade former. Dan Katz påpekar samtidigt att KBT inte har lika starka resultat över alla ångestdiagnoser. – När det gäller generaliserat ångestsyndrom (GAD) har vi i vissa studier bara hälften till två tredje-

delar förbättrade. GAD är ett tillstånd av överdriven ängslan. – För den som är drabbad av en allvarlig depression kan det röra sig om att gå upp ur sängen i tid, tvätta sig och och ta en promenad. För någon som inte är lika allvarligt drabbad kan det handla om att försöka hålla igång det sociala livet, trots att man kanske inte vill. 

Kognitiv beteendeterapi utgår från kognitiv terapi och beteendeterapi. När det gäller teori, problemanalys och behandlingstekniker kompletterar de två riktningarna varandra.

Ångestsyndrom, depression, missbruk och kronisk smärta är alla exempel på diagnoser som kan förbättras med kognitiv beteendeterapi.

(källa: vårdguiden.se)

Förra säsongen var både intensiv och långdragen enligt Smittskyddsinstitutet. Medicinens värld har frågat Annika Linde, Statsepidemiolog, på Smittskyddsinstitutet, om årets influensa. Har ni några indikationer på hur det ser ut med influensan i höst och vinter?

– Så här långt har det varit relativt lugnt på södra halvklotet, men efter pandemin har utvecklingen varit mycket spretig och olika i olika länder, så det är extremt svårt att förutsäga någonting. Vilken typ av vaccinering ska man välja - hur vet man att man väljer rätt?

– Alla vacciner anses i princip likvärdiga och i Sverige finns egentligen bara en typ som köps centralt av alla landsting.

Det här är KBT •

Om man ska följa siffror och statistik från före­ gående år så är influensa i antågande någon gång i vecka 40 och klingar av fram på våren.

Vad är då influensa?

Dan Katz är leg psykolog och psykoterapeut med inriktning på KBT. Han menar att KBT-behandlingar är väldigt framgångsrika när det gäller ångestsyndrom och depression. Foto: privat

Influensa är en sjukdom som orsakas av virus som infekterar luftvägarna. Detta gör att vi känner oss sjuka i hela kroppen trots att infektionen endast sitter i luftvägarna.  Den nya influensan A(H1N1) även kallad svininfluensa. Bilden visar viruspartiklar från cellodlat patientmaterial. Foto: Katarina Brus-Sjölander, SMI

Medicinens Värld  
Medicinens Värld  

Medicin, science

Advertisement