Page 5

  dyslektiker

sig skriva åtgärdsprogram. Inger Rålenius tycker att bemötandet av dagens elever är likadant på en del skolor som när hon gick i grundskolan under 1960 och -70-talet. – ”Du kan om du vill, det gick ju igår. Alla har svårt att läsa i början.” De lägger det på eleven. Det verkar vara svårt att förstå att det handlar om ett funktionshinder som inte syns och att intelligenta personer kan ha svårt att läsa och skriva. Självklart finns det också skolor som är ett positivt undantag. De hjälpmedel som Inger Rålenius har idag är dels inläsning av böcker, fickminne, ett speciellt rättstavningsprogram i datorn och talsyntes som läser text på datorskärmen. – Tyvärr finns det många barn som inte får tillgång till det här idag, vilket är skrämmande. Det finns också skolor som gör ett fantastiskt jobb med dyslektiker! Det är viktigt att man får tillgång till på arbetet och det är till viss del slumpen som avgör vilket stöd en dyslektiker får och hur hon eller han hindras av sitt funktionshinder i livet. – Det beror på graden av dyslexi och personens mod. Jag har träffat personer som alltid har gjort det som de har velat och haft bra stöd. Men jag har också träffat massor av människor som har åsidosatts och inte fått hjälp och stöd. Med förståelse och hjälp kan vi göra vad som helst. 

Vet du vad en timstock är?

Om du har svårt att veta hur lång tid 20 minuter är, kan en timstock vara till god hjälp. Har du problem med att komma ihåg, sova eller strukturera vardagen? Det finns många produkter som kan hjälpa! I foldern ”Var-Dags-Hjälp!” hittar du exempel på olika produkter som kan underlätta vardagen, till exempel att komma i tid till skolan eller att sova bättre på natten. Här finns även information om vilket företag som säljer produkterna. Beställ foldern kostnadsfritt på www.sklkommentus.se. Artikelnumret är 11358. Beställ fler till personer i din närhet som kan tänkas ha hjälp av den. Hjälpmedelsinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att sprida kunskap om och utveckla hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Satsningen pågår 2009 till 2011. Mer information finns på www.hi.se/hjalpmedelifokus.

Nyhet för tidsoptimisten. Timglaset Carina

Världens första talande nedräkningstimer • Hanterar 3 tidslängder 20, 40 och 60 min. • Meddelar återstående tid med tal och ljusdioder • Uttag för hörlur eller annan förstärkning Vi ses på ID-dagarna 19-20 oktober Uppsala, Dysleximässan 21-22 oktober Skellefteå, Skolforum 31 oktober-2 november Stockholm. Mer om oss kan du läsa på www.iris.se

Vi på Iris vet att alla vill göra mer. Vi hjälper dig med att utnyttja din förmåga i skola, arbete såväl som fritid. Iris skapar möjligheter för ett tillgängligt samhälle.

Medicinens Värld  
Medicinens Värld  

Medicin, science

Advertisement