Page 2

specialist n va ra ca en er pe m De ka Brabant! ost

In de regio noord-0

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Uw vakantie begint hier! Van 31-8-2013 tot en met 8-9-2013

Waar en wanneer liggen de stukken ter inzage? De besluiten met de daarbij behorende stukken liggen vanaf maandag 29 juli 2013 gedurende zes weken ter inzage bij: • het kantoor van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Zuidwal 58 te ’s-Hertogenbosch (alle verzorgingsplaatsen); • het gemeentehuis van de gemeente Zaltbommel, Hogeweg 11 te Zaltbommel (verzorgingsplaats De Lucht-Oost); • het gemeentehuis van de gemeente Landerd, Kerkstraat 39 te Zeeland (verzorgingsplaats De Gagel); • het gemeentehuis van de gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6 te Waalwijk (verzorgingsplaats Labbegat).

www.degreeff.nl Openingstijden Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 - 17.30 uur Zaterdag van 9.00 - 16.00 uur De Greeff Caravan-Recreatie Arnoud van Gelderweg 97 5361 CV Grave T +31 (0)486 476 000 F +31 (0)486 471 094

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten. Wanneer kan beroep worden ingediend? Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen een ontwerp besluit, kunnen van 29 juli 2013 tot en met 8 september 2013 beroep instellen bij de rechtbank in het rechtsgebied waar zij wonen of gevestigd zijn (zie http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/). Dit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen tegen een ontwerpbesluit hebben ingediend.

Arsenaal 4 3905 NN Veenendaal T +31 (0)318 510 190 F + 31 (0)318 523 637 info@degreeff.nl

Waar moet een beroepschrift aan voldoen? Het beroepschrift moet zijn ondertekend en ten minste het volgende bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; 02-05-13 10:46 c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt; d. een opgave van redenen waarom men zich met de beslissing niet kan verenigen; e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

3 GANGEN KEUZEMENU voor 19,95

De Greeff adv 96x134 mm_2.indd 1

Keuze uit 4 voor-, 4 hoofd- en 4 nagerechten

Digitaal beroep U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

U kunt bij ons ook terecht voor een smakelijke lunch!

Verzoek om voorlopige voorziening Gelijktijdig met of na het indienen van beroep kunnen belanghebbenden, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ingediend bij de Voorzieningenrechter.

Voor meer informatie: 024-6422241 of mail naar info@leursehof.nl

WWW.LEURSEHOF.NL

Besluiten voor een energielaadpunt op verzorgingsplaatsen langs rijkswegen De minister van Infrastructuur en Milieu geeft, overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van de besluiten op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr), voor het realiseren en exploiteren van een energielaadpunt langs: - rijksweg A2 op verzorgingsplaats De Lucht-Oost (ANWB); - rijksweg A50 op verzorgingsplaats De Gagel (FastNed); - rijksweg A59 (Maasroute) op verzorgingsplaats Labbegat (FastNed).

Wij zijn vertegenwoordigd op de Caravan Salon Dusseldorf.

Dagelijks open vanaf 12 uur, zondag vanaf 10 uur (maandag gesloten)

Mededeling

Restaurant De Leurse Hof Leurseweg 4 6615 AJ Leur Telefoon: 024-6422241

Wat zijn de kosten? Zowel in verband met de behandeling van beroep als in verband met de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening worden griffierechten geheven. Over de hoogte daarvan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit moet betalen, krijgt u na het indienen van beroep c.q. het verzoek om voorlopige voorziening bericht van de rechtbank. Meer informatie? Voor nadere informatie en eventuele inhoudelijke vragen over het besluit kunt u zich wenden tot mevrouw Bakelaar, werkzaam bij de afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, telefonisch bereikbaar onder nummer 073 - 681 78 17.

Het BOVAG adres voor reparatie en onderhoud van uw auto

SAAB specialist VW en AUDI specialist

De minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het afdelingshoofd afdeling Vergunningverlening, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, T.L.B. du Chatinier

Reparatie, onderhoud en APK 1&2 van ALLE merken Wij verwelkomen u graag Langenboomseweg 97 in Zeeland Telefoonnummer 0486-451604 E-mail info@autobedrijfvandongen.nl

2

Startende ondernemer? Kijk op:

www.arenalokaal.nl – vrijdag 26 juli 2013

Weekblad Arenalokaal editie Grave, Escharen, Gassel en Velp week 30 2013  

Weekblad Arenalokaal editie Grave, Escharen, Gassel en Velp week 30 2013

Weekblad Arenalokaal editie Grave, Escharen, Gassel en Velp week 30 2013  

Weekblad Arenalokaal editie Grave, Escharen, Gassel en Velp week 30 2013

Advertisement