Page 11

Advertorial

Fysiotherapiepraktijk De Hampoort in Grave houdt 17 oktober open dag GRAVE - Maak kosteloos kennis met fysiotherapie en ergotherapie bij De Hampoort in Grave tijdens onze open dag op zaterdag 17 oktober. Wilt u weten hoe u de belangrijkste risico’s op een val ontstaat en hoe u, of uw vader of moeder, een val kan voorkomen zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen? Kom dan langs op de open dag. Maar ook voor kinderen worden spelenderwijze activiteiten georganiseerd die informatie geven over de fijne en grove motoriek van uw kind. Motorische vaardigheden zijn van groot belang bij het kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten, denk aan het spelen in de speeltuin, schrijven en knutselen op school maar ook thuis bij het aankleden en veters strikken. Heeft u hier vragen over? Wij denken deze dag graag met u mee. Kinderfysiotherapie is een specialisatie gericht op het bewegingsapparaat en motorisch functioneren van kinderen tussen 0 en 18 jaar. De kinderfysiotherapeut beschikt over specifieke kennis, didactische en pedagogische vaardigheden passend bij het kind. Onze kinderfysiotherapeut is aanwezig om uw kind te testen wat betreft de ontwikkeling van zijn of haar motoriek. Lichamelijke klachten zoals nekklachten, knieklachten of blessures komen altijd ongelegen. Daarom is het goed om te weten dat u bij fysiotherapie De Hampoort terecht kunt. Of het nu gaat om klachten die u hebt opgedaan tijdens uw werk, de lichamelijke gevolgen van een ongeluk of ziekte, een sportblessure, een verkeerde beweging of gewoon, omdat het lichaam ouder wordt. U wilt dat er met zorg naar gekeken wordt. Onze fysiotherapeuten gaan resultaatgericht te werk, met de bedoeling om u zo snel en goed mogelijk weer op de been te helpen. Met adviezen en oefeningen zorgen wij ervoor dat u weer beter kunt bewegen. Zodanig dat u er weer plezier in krijgt om lekker actief bezig te zijn. Gewoon boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten, weer aan het werk of, als u in een instelling verblijft, zelfs eerder naar huis. U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken. Binnen fysiotherapie De Hampoort is er een multidisciplinaire samenwerking tussen de ergotherapeut, maatschappelijk-werker en fysiotherapeut. Ergotherapie, voor velen nog een onbekend begrip. De ergotherapeut maakt het mogelijk dat u dagelijkse activiteiten weer kunt uitvoeren die voor u belangrijk zijn. Tijdens de open dag zijn twee ergotherapeuten aanwezig die u graag antwoord geven op al uw vragen. Om u zo optimaal mogelijk te begeleiden hebben de fysiotherapeut en ergotherapeut van De Hampoort nauwe contacten met andere disciplines, waaronder huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverzorging/verpleging en de mantelzorg (partner, familie, vrienden die helpen).

Wij kunnen adviezen geven ten aanzien van hulpvragen over het omgaan met uw klacht. Het kan hierbij gaan om voorbeelden zoals; hoe te handelen bij iemand die moeilijk uit bed komt, of om aanwijzingen te geven om iemand goed te laten lopen. Ook is er de ruimte om uw valrisico in kaart te brengen dit om vallen in het algeheel dagelijks functioneren te voorkomen. Daarnaast wordt u middels handige tips voorzien van enkele handvaten voor in uw thuissituatie. Op 17 oktober zijn alle medewerkers van De Hampoort aanwezig om vragen te beantwoorden en is er gelegenheid om een eerste onderzoek van uw klacht te laten uitvoeren. Zaak ook om te weten hoe zich het beste kunt verzekeren voor het volgende jaar. Ook hiervoor is op de kennismaking dag gelegenheid tot stellen van vragen. Goed om te weten ook dat u zonder verwijsbriefje naar de fysiotherapeut kunt. U hoeft dus niet langs de huisarts om een verwijsbriefje te vragen. U komt dus direct bij de specialist terecht en kunt meteen aan uw herstel werken. Alleen bij chronische aandoeningen of na een operatie is een verwijsbrief van de huisarts/specialist nodig. Een passende zorgverzekering is voor iedereen een punt van aandacht. Kijk voor meer informatie op www.fysiotherapiedehampoort.nl

Toneelvereniging Kunst Adelt presenteert: “Onvervalst”

aa

Limerick Man bijt hond Circus Renz moet het af laten weten, Man bijt hond heeft de tijd uitgezeten. De dieren zijn vrij, de hond is blij, want die wordt niet meer gebeten.. Riet Derks

Speeldata: 15/16/17/18 oktober 2015 20.00 uur Locatie: start Dorpshuis de Phoenix Schaijk Regie: Renee Huismans Kaartverkoop: Bruna Schaijk of www.kunst-adelt-schaijk.nl

Museum voor vlakglas- en emaillekunst Ravenstein Zondag 18 oktober is er om 13.00u een gratis demonstratie emailleren en om 14.00u een open rondleiding. U betaalt alleen de entree voor het museum.

www.interpunctie.nl / 0413-310795 / 06-21592435 Nellie Timmermans is gespecialiseerd in nieuw samengestelde gezinnen. Smientdonk 2 - 5467 CA Veghel

Zaterdag 24 oktober verzorgen medewerkers van het museum van 10.30u tot 16.00u een workshop glas in lood. U maakt een glas-in-loodraampje naar eigen ontwerp of naar een van onze voorbeelden. De kosten zijn 75 euro incluisef al het benodigde materiaal voor een raampje. U kunt ook een eenvoudige lunch gebruiken voor 5 euro. Tip :geef eens een workshop cadeau aan iemand. De komende tijd wordt een nieuwe expositie ingericht met emailles van Pim van Vliet.

Aanmelden: tel 0486-411155 of reserveringen@museumravenstein.nl

nader bekeken U heeft een testament; voor ‘altijd’ goed geregeld? U heeft wellicht al een testament gemaakt. Dit testament is gebaseerd op uw persoonlijke situatie van dat moment en de toen geldende wetten en regels. Omdat het testament in zekere zin een momentopname is, is het belangrijk om uw testament regelmatig opnieuw te (laten) bekijken. Wetten en regels, maar ook uw persoonlijke situatie en wensen veranderen. Uw testament kan dan anders uitwerken dan u had bedoeld of verwacht. Erfbelasting uitstellen of besparen Een testament heeft invloed op het betalen van erfbelasting en kan ervoor zorgen dat er minder belasting moet worden betaald of het betalen wordt uitgesteld. In de huidige moderne testamentsvormen wordt hier, in tegenstelling tot een aantal jaren geleden, meer aandacht aan besteed. Met een zogenoemd tweetrapstestament kan bijvoorbeeld erfbelasting worden uitgesteld naar het moment van het overlijden van de laatste ouder. Het tweetrapstestament kan er echter ook in sommige gevallen toe leiden dat uiteindelijk bij het overlijden van beide ouders meer erfbelasting moet worden betaald. Ook heeft de financiële afwikkeling soms meer voeten in de aarde dan je zou verwachten. Met een moderner testament kunnen veel van deze nadelen worden weggenomen. Verder worden in moderne testamenten vaak regelingen opgenomen die voordeel opleveren voor kleinkinderen en daarbij ook flink belasting kunnen besparen. Executeur aanstellen Een executeur regelt de administratieve afwikkeling van je erfenis, zoals het doen van belastingaangifte en het betalen van rekeningen. Dit is praktisch, vooral als er meerdere erfgenamen zijn. We zien in de praktijk dat een executeur ook onenigheid tussen de erfgenamen voorkomt. In een modern testament is de rol van de executeur uitgebreid beschreven met als bedoeling duidelijkheid te scheppen en de afwikkeling te vergemakkelijken. In veel oude testamenten is er echter vaak geen executeursbenoeming opgenomen of is het slechts summier geregeld wat de afwikkeling weer lastiger kan maken. Testament verouderd? Omdat het erfrecht in 2003 ingrijpend is gewijzigd en ook de wet die de erfbelastingen regelt in 2010 is gewijzigd, zien we dat oudere testamenten anders kunnen uit pakken dan was bedoeld of werd verwacht. In 2013 zijn de regels rondom de eigen bijdrage bij bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis veranderd. Door een zogenaamde AWBZ-clausule in je testament op te nemen kun je ervoor zorgen dat de kinderen hun erfdeel krijgen als de achtergebleven ouder in een AWBZ-instelling wordt opgenomen. Hiermee voorkomt je dat de achtergebleven ouder de erfenis van de kinderen moet ‘opeten’. Om verwarring en ongewenste effecten van het testament te voorkomen, kan in veel gevallen het testament beter worden vernieuwd. Het is daarom raadzaam uw testament regelmatig door de notaris te laten beoordelen, ook als het nog niet zo lang geleden is dat u een testament heeft gemaakt. Een dergelijke beoordeling is kosteloos. Vraag het de notaris Indien u meer informatie wenst dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor voor het maken van een afspraak voor een bespreking, maar u kunt ook op een van onze gratis spreekuren langs komen. Op onze vestiging in Grave is er het gratis spreekuur op dinsdagen van 17 tot 18 uur en op ons kantoor in Mill is het gratis spreekuur op maandagen tussen 17 en 18 uur. Mr Leon Kersten, notaris en scheidingsmediator te Grave Kersten en Wilhelm Notarissen Vestiging Grave (voorheen Notariskantoor Meurs) Mark 10, Grave 0486-473941

www.arenalokaal.nl – vrijdag 9 oktober 2015

11

Profile for ArenaLokaal LNN | Tekst & Uitleg BV

Weekblad Arenalokaal editie Landerd, Ravenstein en Herpen week 41 2015  

  In deze editie: 'De 25 jaar gaan we zeker volmaken' Tweede kans voor aanleg glasvezelnetwerk in Landerd DAW, Emos en Witte Scha...

Weekblad Arenalokaal editie Landerd, Ravenstein en Herpen week 41 2015  

  In deze editie: 'De 25 jaar gaan we zeker volmaken' Tweede kans voor aanleg glasvezelnetwerk in Landerd DAW, Emos en Witte Scha...

Profile for mediarena
Advertisement