Page 11

Gemeentelijke informatie Nieuwe wethouders in Landerd Op donderdag 3 september 2015 zijn in de gemeente Landerd drie nieuwe wethouders geïnstalleerd; Ben Brands, Piet Hein Jonkergouw en Ben Maathuis. Zij zijn vorige week gestart met hun werkzaamheden. Het coalitieakkoord 2015-2018 kunt u raadplegen via www.landerd.nl Hieronder stellen de wethouders zich aan u voor. Naam: Ben (BHM) Brands Leeftijd: 55 jaar Woonplaats: Vught Portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Referendum, Milieu en afval, Economische zaken, Centrumplannen Geboren in Tilburg woon ik nu al 28 jaar gelukkig samen met mijn vrouw in Vught. Wij hebben twee dochters van 24 en 22 jaar. Ik ben 25 jaar werkzaam geweest binnen verschillende werkvelden in de gezondheidszorg. Voor ik wethouder werd in Vught werkte ik als sociotherapeut bij het Psychotraumacentrum Zuid Nederland. Hier worden getraumatiseerde vluchtelingen en veteranen behandeld. Na mijn wethouderschap in Vught ben ik wethouder geworden in Maasdonk en vorige week ben ik beëdigd als wethouder in Landerd. Mijn eerste kennismaking met Landerd is al van decennia terug. Meerdere malen heb ik met een carnavalsvereniging deelgenomen aan de halfvastenoptocht. De afgelopen jaren ken ik Landerd toch vooral door het natuurpark de Maashorst. Inmiddels heb ik ook al enkele wandelroutes gelopen in en rondom de gemeente. Ik zit namens Vereniging Herindelen Landerd in het college maar ben toch bovenal wethouder voor 17 raadsleden en de ruim 15.000 inwoners van Landerd.

In de nacht van zondag 30 augustus heeft het in Schaijk gedurende 90 minuten heel hard geregend. Er viel die nacht 70 mm, dit is een laag water van 7 centimeter. Het regenwater kwam zo snel dat het geen tijd had om in de grond te zakken of geleidelijk weg te stromen. Al het water moest worden afgevoerd via de riolering en via de sloten die dit niet konden verwerken. Het gevolg was dat er water op straat bleef staan en dat rioolputdeksels omhoog werden gedrukt. De sloten in de bebouwde kom stroomden over. Ook in het buitengebied liepen graslanden en akkerlanden onder water. Grillen van de natuur Als water op straat blijft staan stroomt dit naar het laagste punt. Hier kan dan zoveel water komen te staan dat het in de woningen komt. Er was veel overlast in de straten Molenaarstraat, Spil, Looierstraat, Netjeshof, Smidse en Wingerd. De sloten in Spil, Looierstraat en Molengraaf waren overgelopen waardoor de aanliggende straten geheel onder water stonden. Als een bui van deze omvang in een korte tijd valt is dit voor de gemeente en het waterschap een situatie van overmacht. De riolering en de sloten voldoen aan de afvoernormen. Het is niet mogelijk de riolering en de sloten aan te passen aan deze grillen van de natuur. Het verharde oppervlak van Schaijk is ongeveer 35 ha. Een regenbui van 70 millimeter op 35 hectare geeft een volume van 24.500 kubieke meter. Dit is op een voetbalveld van 100 meter lang en 50 meter breed een waterhoogte van bijna 5 meter. Als het water op straat zo hoog komt te staan dat het in de woning komt is dit zeer vervelend voor u als bewoner. Als het door de deur naar binnen komt kunt u dit proberen tegen te gaan door zandzakken voor de deur te leggen en aan te stampen met de voeten. Dit kan ook met vuilniszakken of plastic boodschappentassen gevuld met zand.

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Staat uw gevonden of verloren voorwerp niet (meer) op de lijst dan kunt u altijd navraag doen. Let op: Voor het doen van aangiften van verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld:

Ben Brands, Piet Hein Jonkergouw, Ben Maathuis

macht verlaten voor een carrière in het bedrijfsleven en was daar verantwoordelijk voor logistieke zaken. Zoals velen weten hebben Anja en ik een Bruna boekhandel in Schaijk en was ik zo’n 14 jaar raadslid voor DS97toen plotseling de kans kwam om wethouder te worden. Een mooie functie in een mooie gemeente dus heb ik met plezier ja gezegd.

Naam: Piet Hein (PHGJM) Jonkergouw Leeftijd: 62 jaar Woonplaats: Schaijk Portefeuille: Zorg en Welzijn, Volksgezondheid, Onderwijs, Transities jeugdzorg, WMO en participatiewet, Arbeidsmarkt, Sociale zaken, Sport/verenigingen (invalshoek dorpsnetwerNaam: Ben (BA) Maathuis ken), WMO voorzieningen, Burger- en overheidsparticipatie Leeftijd: 54 jaar Leefbare kernen. Toegankelijke en bereikbare zorg voor Woonplaats: Schaijk Portefeuille: Openbare werken, Financiën, Landschap, Recre- iedereen. Dit zijn de twee punten uit het coalitieprogramma die me vooral enthousiasmeren. Zaken waar ik me graag met alle atie, Toerisme, Duurzaamheid, Sport/ verenigingen (invalsbetrokkenen ten volle voor wil inzetten. hoek accommodaties), Verkeer en vervoer Thema’s die me als raadslid, en actieve Landerdse burger Ik ben al 30 jaar getrouwd met Anja Spijkers. Samen hebben wij 2 zonen Luuk en Jaap en een schoondochter Anouk. Ik ben bewegen. Maar ook daarvoor als wijkverpleegkundige en vrij snel daarna als bestuurder van gezondheidszorginstellingen. geboren in Enschede en via Maastricht en Geldrop in 1972 in Samen met mijn vrouw, dochter (22) en zoon (19) wonen we Schaijk beland. al ruim 14 jaar met veel plezier in Landerd. Ik kijk er dan ook Na het Maasland College in Oss ben ik naar de Luchtmacht naar uit om mijn bijdrage te kunnen leveren aan Reek, Schaijk Officiers School gegaan om daarna actief te worden op de en Zeeland, kortom Landerd. vliegbasis Volkel. Enige jaren later heb ik de Koninklijk Lucht-

Overmacht bij wateroverlast in Schaijk

Gevonden en verloren voorwerpen

Algemene Plaatselijke Verordening Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend aan: • Partisans Athletics uit Boxmeer voor een kampvuur op 18-09-2015 t/m 20-09-2015, locatie De Louwstraat 26 (5374 CG), vergunning verzonden op: 08-09-2015 Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website www.landerd.nl. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Ruimte, team Vergunningen, toezicht en handhaving van het gemeentehuis, tel. 0486-458111.

Gevonden voorwerpen • 24-07-2015, Fysiotherapiepraktijk Kerkstraat/hoek Molenstraat, Zeeland: Groene Triump herenfiets. • 19-08-2015, in struiken Irenestraat, Schaijk: Zwarte omafiets, donkergroene kettingkast, geen koplamp, geen handvaten. • 19-08-2015, Kerkstraat Zeeland: Blauw/paarse mountainbike. • 23-08-2015, Burg. De Grootstraat, Schaijk: Zwarte mountainbike/sportfiets van het merk Trek 4900 Alpha. • 25-08-2015, Nonnenhof Zeeland: Zilverkleurige sleutel, DOM. • 28-08-2015, Brand, Zeeland: Kluissleutel. • 1-9-2015, melkpad Zeeland: Blauwe herenfiets van het merk Gazelle Impala. Verloren voorwerpen • 12-8-2015, Franciscushof, Zeeland: Horloge, zwart bandje met platte wijzerplaat en een gouden trouwring met inscriptie Henk 9-5-1980. • 17-08-2015, Compostella, Zeeland: Fietssleutel. • 20-08-2015, tussen Schaijk en Zeeland: Zwart mapje met pasjes waaronder bankpasje, creditcard, ANWB pasje. • 20-08-2015, de Maashorst en omgeving: Bril op sterkte, zwart montuur met zilverkleurig gedeelte aan pootjes. • 15-08-2015, Zeeland: Grote, zwarte damesportemonnee met oa. rijbewijs, bankpas en zorgverzekeringspas. • 30-08-2015, omgeving Uden/Zeeland: Kentekenplaat 1-5JG-66 Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenambulance Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss Tel. 0412-638497 / spoed 06-54305777.

18 september afscheidsreceptie wethouders Op vrijdag 18 september 2015 nemen Moritz Böhmer, Jos Roelofs en Hans Vereijken afscheid als wethouder van de gemeente. De afscheidsreceptie vindt plaats van 16.00 tot 18.00 uur in de hal van het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Gemeentehuis gesloten In verband met de afscheidsreceptie van de wethouders is het gemeentehuis op 18 september aanstaande om 16.00 uur gesloten.

Evenementencheck Voor evenementen dient u het aanvraagformulier voor evenementen te gebruiken. Deze kunt u downloaden van onze website: www.landerd.nl. Voordat u het aanvraagformulier invult, raden wij u aan om eerst de ‘evenementencheck’ te doen. Zo kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of dat u kunt volstaan met een melding. De ‘evenementencheck’ kunt u raadplegen op onze website: www.landerd.nl. Aanvragen dienen minimaal 8 weken van te voren te worden ingediend.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – vrijdag 11 september 2015

11

Profile for ArenaLokaal LNN | Tekst & Uitleg BV

Weekblad Arenalokaal editie Landerd, Ravenstein en Herpen week 37 2015  

  In deze editie: Aanleg Natuurbegraafplaats Maashorst maandag van start Arie de Kleijn vervangt Kees Zwaans in gemeenteraad Lande...

Weekblad Arenalokaal editie Landerd, Ravenstein en Herpen week 37 2015  

  In deze editie: Aanleg Natuurbegraafplaats Maashorst maandag van start Arie de Kleijn vervangt Kees Zwaans in gemeenteraad Lande...

Profile for mediarena
Advertisement