Page 1

VIRALLINEN MESSULEHTI

MESSUKARTTA JA NÄYTTEILLEASETTAJALUETTELO KESKIAUKEAMALLA

ME RI-L APIN

PERINTEINEN RAKSA ISSN 1799-3482 ISSN-L 1799-3482 • Lehti elämää suurempien ja pienempien ratkaisujen tekijöille •

2017

-

RAKSA 5/2017• MERI-LAPPI

yhteistyössä

Meri-Lapin Rakentajamessut

Torniossa 6.–7.5.2017

Kattava lukupaketti rakentamisesta, remonteista, sisustamisesta, energiasta...

Lue päivitetty näköislehti ilmaiseksi sivulta mediarautio.fi


2 • RAKSA 5/2017 • MERI-LAPIN RAKENTAJAMESSUSANOMAT

Tervetuloa Meri-Lapin Rakentajamessuille! Meri-Lapin Rakentajamessut järjestetään Torniossa Putaan liikuntahallissa Viidankatu 20:ssä tänä vuonna 6.–7. toukokuuta. Messut ovat avoinna lauantaina klo 10–17 ja sunnuntaina klo 10–16. Rakentajamessut järjestää Pohjois-Suomen Messut ry. Rakentajamessuille saapuu kymmeniä näytteilleasettajia rakentamiseen, remontoimiseen ja sisustamiseen liittyviltä aloilta kertomaan mielenkiintoisista palveluistaan ja tuotteistaan. Isäntäkaupunki Tornio sekä kaupungin ja pk-yritysten omistama kehittämisyhtiö Team Botnia Oy esittelevät messuilla tonttitarjontaa ja palveluita. Myös Ylitornion kunta on mukana omalla osastollaan. Messuosastoilla voi myös tutustua talojen mallistoihin ja rakennuskohteisiin sekä sopia myyntiesittelyistä muun muassa valmis- ja ok-talomyyjien, huvilakauppiaiden ja kiinteistönvälittäjien kanssa. Myös rahoituksesta ja vakuutuspalveluista pääsee keskustelemaan messusosastoilla. Kotiin hankittavat lukitus- ja turvallisuuspalvelut

ovat myös osastoilla esillä. Energiaa säästävät ympäristöystävälliset lämmitysratkaisut ovat tänäkin vuonna yksi keskeinen messuyleisön kiinnostuksen kohde. Aurinkosähkö ja maalämpöpumput sekä sähkönjakelu ovat esillä useilla osastoilla. Messuilla voi tutustua myös moniin muihinkin erilaisiin energiavaihtoehtoihin ja tehdä helposti myös vertailuja niiden välillä. Messukävijä saa tietoa parvekkeen ja terassin käyttöaikaa pidentävistä lasitusratkaisuista sekä energiaa säästävistä ikkunoista ja ovista. Kattojen, rännien ja kylpyhuoneiden remonteista sekä uusien asennuksista tietoa on myös jaossa. Puhdistusta kaipaavien julkisivujen, kattojen tai esimerkiksi sammaloituneen pihakiveyksen puhdistukseen voi myös tutustua. Rakennuskoneiden vuokraamisesta saa uutta tietoa. Messuilla kävijöiden kesken arvotaan riippukeinu. Tervetuloa Meri-Lapin Rakentajamessuil-

le Tornioon tutustumaan uusiin ideoihin ja ratkaisuihin sekä vertailemaan tuttujenkin tuotteiden ja palveluiden laatua, ominaisuuksia, toimivuutta ja hintoja toisiinsa sekä saamaan neuvoja ja opastusta. Tässä lehdessä esitellään Meri-Lapin Rakentajamessuja sekä rakentamisen alan kuulumisia muutenkin. Kannattaa tutustua jo etukäteen messujen näytteilleasettajien luetteloon ja messukarttaan, niin voi bongata oman henkilökohtaisen elämäntilanteensa kuumimpia kiinnostuksen kohteita ja saada messuista mahdollisimman paljon irti. Näytteilleasettajien antaman palautteen mukaan messuyleisö on vuosi vuodelta määrätietoisemmin liikkeellä etsimässä tietoa asioista, jotka todella halutaan toteuttaa lähitulevaisuudessa. Tervetuloa tutustumaan rakentamisen alan kirjoon Meri-Lapin Rakentajamessuille! AILA JÄÄSKI toimitusjohtaja Pohjois-Suomen Messut ry


Omakotitalojen rakentaminen nousi hiljaisemmasta rakentamiskaudesta huolimatta Kemissä viime vuonna toissavuotiselle tasolle. – Kymmenkunta uutta omakotitaloa on vuosittain Kemiin rakennettu, kertoo Paulus Rantajärvi. – Biojalostamoratkaisusta riippuu moni asia Kemin tulevaisuuden suhteen. – Täällä ollaan positiivisesti odottavalla kannalla. Tontteja Kemissä on riittämiin kaavoitettuna nopeastikin kasvavan rakentamistarpeen tyydyttämiseen, kuvailee kaavoituksen ja maankäytön suunnittelua johtava kaupungingeodeetti Paulus Rantajärvi. Kun kiinalaisen Kaidin suunnitteleman biojalostamon investointipäätös Kemin Ajokseen saadaan, niin työpaikkoja tulee kerralla runsaasti jo rakentamisvaiheessa, ja käytönaikaiset kerrannaisvaikutukset koko Meri-Lapin alueen yritystoimintaan ovat huomattavat. – Asuntotonttien lisäksi meillä on liike- ja teollisuustontteja riittävästi kaavoitettuna nopeastikin laajentuvaa yritystoimintaa silmälläpitäen. –Yritystontteja on tarjolla sekä kaavaillun biojalostamon läheisyydessä Ajoksessa että erittäin hyvin logistisesti sijoittuneena Kemintullissa. Liiketontteja on vapaana edelleen myös Karjalahdessa, Rantajärvi sanoo.

Okt-kaavaa riittävästi

– Yritykset ovat jo aloitelleet omia investointejaan. Esimerkiksi Lapin Kumille on myönnetty rakennuslupa myymäläja varastotilojen rakentamiseen. Työt tontilla on jo aloitettu. – Asuntorakentamisen tarpei-

Kiinalaisen Kaidin hanke toisen sukupolven uudentyyppisen, puupohjaisia polttoaineita valmistavan biojalostamon rakentamiseksi Kemiin sai uutta varmuutta, kun Kiinan presidentti Xi Jinping ilmoitti Suomessa hiljattain käydessään, että Kiinan kehityspankki China Development Bank on päättänyt osallistua investoinnin rahoituskokonaisuuteen. – Kaidi suunnittelee rakentavansa ainutlaatuisen biojalostamon Kemiin vuoden 2019 loppuun mennessä, kertoo Kaidi Finland Oy:n toimitusjohtaja Carl Haglund. Biojalostamo käyttää raaka-aineenaan puupohjaista biomassaa kuten energiapuuta, korjuutähteitä ja metsäteollisuuden sivuvirtoja. Kemijärvelle biojalostamoa suunnitteleva Boreal Bioref ja

Biojalostamon ratkaisua odotellaan

Kemi pystyy vastaamaan nopeaankin kasvuun Keskikaupunki uudistuu

– Yksityisessä omistuksessa olevat entisen City-kulman tontti ja Kauppatorin kulman tontti ovat asemakaavan muutoksen asteella. Suunnittelussa on tavoitteena, että kaavat saataisiin hyväksyttäviksi syksyllä. City-kulmaan suunnitellaan hotellin ja asuinrakennusten mahdollistavaa kaavamuutosta. Matkailun kasvu Kemissä edellyttäisi lisää majoituskapasiteettia. – Uuden hotellin rakentamiselle vaikuttaa olevan todellinen tarve. Nykyinen majoituskapasiteetti ei tahdo enää riittää, kun Sariusalueen aiottu hotellirakentami-

nen ei ole edennyt. Sopimuksen mukaan koko alueen rakentamisen piti alkaa nimenomaan hotellista. Alueen konsepti on nyt uudelleen tarkasteltavana, miten Sariuksen hanketta voitaisiin edistää, muun muassa niin että jalkapallokenttä voisi siellä säilyä. Talvimatkailu on Kemissä saatu jo vuosikausia sitten hyvälle tolalle. Nyt kaupungin matkailussa panostetaan kesäkohteiden kiinnostavuuteen ja markkinointiin sekä Kemin merellisyyteen. – Saaria, etenkin Laitakaria ja Selkäsaarta kannattaa hyödyntää matkailussa nykyistä enemmän. PENTTI KIVIRANTA

Kemin kaupunki panostaa rakentamisessaan ja kesämatkailussaan merellisyyteen. – Uutta rakennusaluetta kaavoitetaaan merimaisemaan Satamakankaan alueelle, kertoo kaupungingeodeetti Paulus Rantajärvi. Matkailullisesti hänen mielestään Kemin saaria, etenkin Laitakaria ja Selkäsaarta kannattaa hyödyntää nykyistä enemmän. Kemin Matkailu Oy:n toimesta Mansikkanokalle on rakennettu jo kolmisenkymmentä "lasivillaa". Keskikaupungilla on meneillään City-kulman rakennuskaavan ja Kauppatorin rakennuskaavan uudelleen tarkastelu. Kuva: Kemin kaupungin kuvagalleria.

den kannalta asiat ovat Kemissa hyvällä mallilla. Lisää rakennusaluetta ei tarvitse nopeankaan rakennusboomin alkaessa kaavoittaa, sillä kunnallistekniikan rakentamisella jo kaavoitetuille alueelle saadaan asuintontteja hyvinkin nopeasti luovutettavaksi, vakuuttaa Paulus Rantajärvi. Rivitaloja nousee parhaillaan Ruutinpuistoon.

– Kevään aikana rakennetaan kunnallistekniikkaa valmiiksi Nauskan alueelle. Jo alkukesästä alueelta voidaan luovuttaa kymmenen tonttia rakentajille. Tonteille on jatkuva haku, erityisiä hakuaikoja meillä ei ole ollut tarpeen pitää. Tämän vuoden kaavoitusohjelmassa Kemissä on Satamakankaan alue kaupungin eteläosaan. Kaavan suunnittelu al-

kaa syksyllä. – Satamakangas on varmasti kiinnostava asuinalue, sillä sinne kaavoitetaan omakotitontteja lähelle merta. Monille tonteille avautuu suora merinäköala, Rantajärvi toteaa. Huvilarakentaminen on kehittynyt hyvin Kemin seudulla. – Mansikkanokka kiinnostaa: sinne on tehty jo kolmisenkymmentä ”lasivillaa” Kemin Matkailu Oy:n toimesta.

Kaupungingeodeetti Paulus Rantajärvi kertoo, että Kemin kaupungissa on riittämiin valmiita tontteja sekä asuin- että teollisuusrakentamiseen, vaikka mahdollisen biojalostamon myönteinen ratkaisu toisi seudulle kiivaankin kasvuboomin.

Rahoituslupaus Kaidin tehtaalle Kemin Ajokseen

kiinalainen Camce allekirjoittivat presidentin vierailun yhteydessä jo sitovan urakkasopimuksen Kemijärven jalostamon rakentamiseksi. Kemin osalta rakentamissopimuksia ei ollut vielä esil-

Kaidi on ostanut Ajoksesta tontin biojalostamon sijoituspaikaksi. Yllä satelliittikuvasta rajattuna Ajokseen jo aiemmin alunperinkin biojalostustoimintaan varattu alue, jolle tontti sijoittuu.

lä, mutta strateginen yhteistyösopimus China Development Bankin kanssa oli Carl Haglundin mukaan myös Kemin hankkeelle merkittävä asia. – Strateginen yhteistyösopimus tähtää China Development Bankin osallistumiseen Kaidin Kemin-tehtaan lainarahoitukseen, toteaa Haglund. Kaidi on ostanut Kemin kaupungilta tontin Ajoksesta biojalostamoa varten ja yhtiön tekemä ympäristölupahakemus on käsittelyssä.

Kaidin biopolttoaineiden pilottijalostamo Kiinan Wuhanissa näyttää tältä. Kemin Ajokseen suunnitellaan jo seuraavan sukupolven biojalostamoa, jonka ulkoasu ei vastaa kuvan laitosta.


4 • RAKSA 5/2017 • MERI-LAPIN RAKENTAJAMESSUSANOMAT

MUOVIPUTKIPONTTOONIT • Laituri- ja lauttaponttoonit nopeasti ja edullisesti. • Meiltä myös valmiit laiturit, laiturilautat ja saunalautat.

www.katepal.fi

www.floatsp.com puh. 040 511 5723

Katepal-kattomalliston

MAHTAVA MESSUKIERTUETARJOUS

FLOATING SYSTEMS PRODUCTION OY I Työpajantie 6, 95410 Tornio puh. +358 40 511 5723 I reino.lauri@gmail.com I www.floatsp.com

Uutuuskattolaatat 3T ja Ambient nyt 10 €/neliö HUOM! Tarjoushintaan sisältyvät räystäs- ja harjalevyt sekä uutuusaluskermi SuperBase GRIP. Tule tutustumaan Katepal-kattomalliston tuotteisiin messuosastollemme ja samalla lunastamaan kevään paras kattotarjous! Tarjoushinta koskee messuilla tehtyjä tarjouksia, jotka johtavat tilaukseen. Asiantunteva henkilöstömme neuvoo sinua materiaalimenekissä, katteen valinnassa ja missä tahansa muissa kattoremontin kysymyksissä. ™

Messutarjous on voimassa koko kiertueen ajan ja lunastettavissa kaikissa messukiertuepaikoissa. Tavaroiden toimitus sovitaan kohdekohtaisesti, toimitukset kuitenkin viimeistään juhannukseen mennessä.

Tervetuloa kattokaupoille!


RAKSA 5/2017 • MERI-LAPIN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 5

Oulun alueen hormiturvamiehet Joona Niemikorpi (vas.) ja Valtteri Kesti nojailevat Piipputaito Oy:n iloisen keltaiseen autoon.

Korjattu piippu – turvallinen mieli

Piipputaito Oy on jo tullut tutuksi oululaisille iloisen keltaisilla autoilla liikkuvista hormiturvamiehistään. Hormisaneerausten lisäksi Piipputaito Oy tekee savupiippujen pellityksiä ja sadehattuja sekä kunnostaa tulisijoja.– Omakotiasujien tietoisuus savupiipun kunnon merkityksestä paloturvallisuuden ja asumisviihtyvyyden kannalta on mielestäni parantunut viime vuosina mukavasti, Joona Niemikorpi Piipputaito Oy:stä kertoo.
 Piipputaito Oy tarjoaa hormien kunnontarkistuksen aina ilmaiseksi. Hormiturvamiehet suosittelevat hormien kunnon tarkistamista kaikkiin yli 30 vuotta vanhoihin kohteisiin. – Hormitarkastuksessa hormi kuvataan sisältäpäin ylhäältä alas erikoiskameralla ja tehdään savutestaus, joka paljastaa hormin rakenteellisen kunnon.
 Päältäpäin silmämääräisesti tarkasteluna hormin kuntoa on mahdotonta tietää. Hormitarkastuksessa tehtävän kuvauksen ja savutestauksen kautta piipun kunto ja mah-

dolliset korjaustarpeet on helppo havainnollistaa asiakkaalle, Niemikorpi jatkaa. Korjausmenetelmäksi valitaan joko massakorjaus tai hormin putkittaminen piipputyypistä riippuen. – Mikäli hormi on hyvässä kunnossa, onnittelemme asiakasta eli itsetarkoituksellisesti korjauksia emme tietenkään tuputa. Saatamme toki ehdottaa piipun pellitystä tai sadehatun asentamista piippuun hormin kunnon ylläpitämiseksi, Joona Niemikorpi tuumaa. Usein hormien kuntotarkastus kuitenkin paljastaa korjausta vaativia vikoja. Laasti kuluu ja rapautuu ajan, lämpötilavaihteluiden ja säiden armoilla tiilien välistä, jolloin pahimillaan uhkana on, että tiiliä voi pudota hormiin. – Ei kannata vähätellä sitä, jos talon ainoa lämmitettävä tulisija on kiuas. Kiuas on tehokas lämmönlähde eli kiuasta lämmittäessä lämpötila hormissa muuttuu nopeasti ja hormi joutuu voimakkaan rasituksen alaiseksi, Niemikorpi hoksauttaa.

Korjaa tulisijatkin – Tulisijan kunto on ehdotto-

masti järkevää tarkistaa samalla kertaa hormien kuntotarkastuksen kanssa. Meillä on töissä ammattitaitoisia muurareita, jotka osaavat korjata myös tulisijoja, Niemikorpi muistuttaa. – Yhteensä Piipputaito Oy:llä on Oulun alueella viisi osaavaa työnteikjää. Niemikorpi vinkkaa, että uusiakin tekijöitä etsitään tiimiin; niin pelti-, muuraus-, massauskuin markkinointiosaajia. Uudet työntekijät opastetaan ja koulutetaan tehtäviin.

Hormituuletin parantaa painovoimaista ilmanvaihtoa

distää useampia hormeja. Kotelo suojaa hormeja myös jäätymiseltä ja muilta säähaitoilta ja roskilta. Tuulettimet vähentävät asunnoissa hajuhaittoja sekä vähentävät paluuvirtausta, jolloin ilmanvaihto toimii oikein. HTM AirEx -järjestelmät kiiltävine Turbowent-turbiineineen ovat kaiken lisäksi visuaalisesti siistin näköisiä, jopa koristeellisia elementtejä talojen katolla, Joona Niemikorpi kertoo. 

TEKSTI: ANITTA ISO-MARKKUPiipputaito Oy valmistaa ja asentaa myös mittatilaustyönä HTM AirEx -hormituulettimia, jotka parantavat painovoimaista ilmanvaihtoa. Tyypillisesti hormituulettimia asennetaan kerrostalojen katoille. – Järjestelmässä tuulen voimalla pyörivä Turbowent-vedonparantaja tehostaa ilmanvaihtoa hormissa. Turbowent kiinnitetään mittatilauksena valmistettavaan pellitettyyn koteloon, joka suojaa hormeja. Järjestelmään voidaan yhHTM AirEX -hormituulettimet parantavat painovoimaista ilmanvaihtoa.

Hormiturvamiehen piipun sisäpuolelta ottama kuva paljastaa, kuinka huonoon kuntoon hormi on päässyt: laasti on rapautunut tiilien välistä ja tiilet ovat jo osittain romahtaneet piipun sisään.


Massakorjaus täyttää kaikki raot ja kolot tiilien välistä.Muuttovalmis Siiri 63 m2. Valitse uusi Siiri tiukasti rajatuille tonteille. Saat nykyaikaisen ja viihtyisän kodin tarjoushintaan alk. 99 200 € (norm. 115 000 €) kaikkialla Suomessa 1.4.–31.5.2017. Sisältäen perustukset asennettuna ja rahdin. Tutustu tarjoukseemme alvsbytalo.fi/siiri Kysy lisää omalta Älvsbytalomyyjältäsi: Ahti Nalli, p. 0400 693 583

Koti täynnä elämää – alvsbytalo.fi


6 • RAKSA 5/2017 • MERI-LAPIN RAKENTAJAMESSUSANOMAT Eläkeläispariskunta Alli ja Timo Heinikoski Yli-Iistä kertovat olevansa hyvin tyytyväisiä porakaivoon perustuvaan maalämpöratkaisuunsa. – Olemme vallan mielissämme. Kaikki pelittää hyvin ja lämpöä riittää. Se on niin huoletonta ja tasaista, he toteavat. Sisälämpötila on ollut 23 astetta tasaisesti, satoi tai paistoi, oli pakkasta tai lauhaa. Siihen tasoon Timo Heinikoski on laitteistosta lämpötilan säätänyt. – Aateltiin, että pitäisikö aste tipauttaakin, mutta tultiin siihen tulokseen, että vanhoille luille se vaan on hyvä, hän naureskelee. Aiemmin talossa oli sähkövastusvaraajaan perustuva vesikiertolämmitys. LVI Eilola Oy:n toissa syksynä asentama maalämmön kokonaistoimitus on parantanut uniakin: ei ole enää tarvinnut pakkasella tiheään käydä kopistelemassa varmistuksia pannuhuoneessa, että toimiiko.

Kokonaistoimitus turvallista – Meille oli ratkaisevaa se, että saimme koko paketin samalta yritykseltä. Kilpailutimme useita maalämmön asennus- ja porausfirmoja. Päädyimme kuitenkin siihen, että sama urakoitsija saa tehdä kaiken alusta loppuun, Timo Heinikoski kertoo. Hänen mielestään kokonaistoimitus on turvallisin tapa ostaa näinkin iso hankinta. – Jos järjestelmä ei toimisi hyvin tai johonkin tulisi vika, nyt ei ainakaan käy niin että kaivontekijä sanoo että vika on koneessa ja koneentekijä että kaivossa, Timo Heinikoski naurahtaa. – Sama urakoitsija pystyy huolehtimaan myös siitä, että kokonaisuuden eri osat ovat yhteensopivia ja myös kapasiteetit sopivat yhteen. – Päädyimme LVI Eilolaan siksi, että he pystyivät toimit-

Maalämpötoimitus ostettiin LVI Eilolalta kokonaispakettina

Tasainen lämpö ja huoleton olo kelpaa eläkeläispariskunnalle

– Nyt ollaan hyvinkin tarkkaan seurattu talvisin. Jos tämä vie energiaa tuhannen kilowattia, se tuottaa noin 3500 kilowattia. Kovalla pakkasella tulee rapiat kolme, lauhemmalla säällä lähes neljä. Helmikuussa esimerkiksi meni vain vajaan 60 euron edestä sähköä. Se sisältää sekä 110 neliön asuntotilan että käyttöveden lämmityksen, ja ollaanhan me saunottukin pari kolme kertaa kuussa. – Tietenkin tämä säästää kuukausilaskuissa suhteessa aiempaan varaajan kulutukseen. Mutta missä ajassa se kaivoon ja pumppuun tehty investointi maksaa itsensä takaisin, sitä en osaa sanoa, sehän riippuu myös energianhintojen kehityksestä ja monesta muusta asiasta. Tuskin siinä kovinkaan monta vuotta menee.

Aikataulut pitivät

Lämmityshuolten kaikottua Heinikosken eläkeläispariskunta voi nyt käyttää aikaa myös mieliharrastuksiinsa. Perhepäivähoitajan ja vakuutusedustajan aktiivityövuodet ovat takana, mutta liikkeellä ollaan koko ajan. Alli Heinikoski pitää huolta kunnostaan salilla ja jumpassa, Timo Heinikoski kertoo harrastavansa enemmänkin hyötyliikuntaa. – Pihapiirissä on aina omat hommansa, ja kesällä mökillä sitten sitäkin enemmän, Timo sanoo, ja Alli lupaa marjastaa.

tamaan maalämmön kokonaisurakkanana ja hinta oli kohtuullinen. Pumpulle saatiin viiden vuoden takuu ja koko systeemillekin luvataan ikää viitisenkymmentä vuotta, hän jatkaa.

Varmaa maalämpöä

Koska kallio on Iijoen varressa lähellä maanpintaa, oli luontevaa valita eri vaihtoeh-

doista nimenomaan kallioporaus ja kalliolämpöpumppu. Ratkaisu säästää myös tilaa pihalla. Etuja ovat maalämpöön verrattuna routimattomuus ja parempi lämmöntuotto. – Kallio on tässä Ruunantiellä viidessätoista metrissä. Tuossa lähellä rivitaloalueella kallio on kuuden metrin syvyydessä ja joen rannallahan se monessa paikassa näkyykin. Karttojen mukaan kallio on täällä

hyvälaatuista, tukevaa ja tiivistä, murtumia ei juuri ole, Timo Heinikoski kehuu. Hän kertoo edelleen ihmettelevänsä lämpöpumpun tehokkutta. Kaivosta pumpattava vesi on kolme-neljä astetta suurimmillaan. – Tästä vedestä laite konvertoi 60–70 -asteista, eikä sähköä mene lähellekään sitä mitä aiemman varaajan kulutuslasku oli. – Meidän sähkövastuksilla

varustettu lämminvesivaraajamme oli käynyt jo vanhaksi. Varaajalle oli tullut ikää yli 30 vuotta. Pakkasaamuisin jo mietitytti, että entäs jos se pasahtaa. Tämä oli tärkein syy vaihdolle, emme niinkään miettineet olisiko energiaratkaisu sen edullisempi kuin aiempikaan. Ei se lämpö ole ilmaista, oli ratkaisu mikä tahansa. Mutta edullinenhan tämä tuntuu olevan, Timo Heinikoski pohtii.

– Tärkeintä meille on toimintavarmuus, vaivattomuus, helppous ja se, että koko hoidon sai luotettavasti yhden urakoitsijan kautta, kertailee Alli Heinikoski. Alli kertoo, että LVI Eilolan lupaamat aikataulut pitivät asennuksissa hyvin. – Päivä meni porakaivon teossa, ja kahtena päivänä asensivat lämpöpumppua meidän pannuhuoneeseen. Vanha varaaja purettiin ensin pois ja sitten laitettiin uusi laite tilalle. Siinä välillä ehti sopivasti siistiä pannuhuoneen, hän kertoo. – Nyt meillä on siisti pannuton pannuhuone. Joka kuukausi käyn siellä merkitsemässä kulutuksen vihkoon ja kaikki on toiminut moitteettomasti ainakin tähän asti, Timo lisää. – Siististi Eilolan porukka muuten hoiti myös porauksen pihalla ja vei porauskuran mennessään. – Mitään varalämpöä meillä ei ole. Vielä 35 vuoden aikana ei ole sähkökatkoja ollut. Nyt kun sähköntoimitusten varmuudesta ja häiriöihin varautumisesta puhutaan paljon, mieleen on tullut että jonkinlainen pieni puutakka voisi olla kodikaskin lisä tähän järjestelmään, hän tuumailee. PENTTI KIVIRANTA

us ja voita

o Pyydä tarj

AINOENNTTI! ILM TOREM

KAT o laaturemontti.fi Kats

Nyt se vuotaa, emäntä huokaa Korjaa katto ennen kuin kosteus pääsee rakenteisiin! • • • •

Katto 2 päivässä Tehokas ja laadukas asennuskonsepti Vesivekin kestävät kattovarusteet Tuotteet omalta tehtaalta, ilman välikäsiä

SOITA

08 2377 9501 Oulun yksikkö

Paikalliset pojat!

www.laaturemontti.fi


RAKSA 5/2017 • MERI-LAPIN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 7 – Flexim Securityn ja Turvaykkösten yhdistyminen Certegoksi on asiakkaan kannalta hyvä asia, arvioi aluejohtaja Ismo Ollikainen.

Certegon myymälät toimivat Pohjois-Suomessa Rovaniemellä, Torniossa ja Oulussa. Uudet kyltit ja värit Flexim Security- ja Turvaykköset-liikkeisiin tulivat syyskuun alussa, jolloin viime keväänä aloitettu ketjujen yhdistyminen käytännössä toteutettiin. – Yhdistyminen Certego Oy:ksi merkitsee molempien toiminnassa tuote- ja palveluvalikoiman laajentumista aiempaa kattavammaksi sekä samalla parempaa, joustavampaa asiakaspalvelua, Ismo Ollikainen toteaa. – Saavutettavuutemme kokonaisuutena on parempi kuin ennen, sillä samanlaiset laajat turvallisuus- ja lukitusalan palvelut ovat tarjolla Pohjois-Suomessa nyt kolmessa toimipisteessä. Turvaykköset toimi aiemmin Torniossa Torpinkadulla ja Rovaniemellä Vierustiellä, ja Flexim Security Oulussa Krouvintiellä. – Certegon myymälät sijaitsevat edelleen näillä tutuilla paikoilla ja meidät tavoittaa tutuista puhelinnumeroista ja apua saa myös valtakunnallisesta 24h-asiakaspalvelunumerostamme, hän jatkaa.

Vahvasti paikallinen toimija – Olemme edelleen vahvasti paikallinen toimija täällä, kaikilla kolmella paikkakunnalla ja niiden ympäristössä. Samalla kuitenkin pystymme tarjoamaan koko turvallisuus- ja lukitusalan laajat ja laadukkaat palvelut niin koko Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa. Yhdistyminen lisää myös toimintavarmuutta, sillä Certego on nyt Pohjoismaiden suurin turva-alan toimija, Ollikainen jatkaa. – Voimme nyt tarjota valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toimiville asiakkaillemme kaikki toimipaikat kattavaa kokonaispalvelua, mikä antaa asiakkaille taloudellista hyötyä, Ismo Ollikaisen mukaan päällekkäisyyksiä ei yhtiöiden sulautumisessa täällä syntynyt. Työntekijöitä on Pohjois-Suomessa yhteensä nelisenkymmentä. Kolmen toimipaikan

Lukko- ja turvallisuuspalvelut nyt saman katon alta

Flexim Security ja Turvaykköset yhdistyivät Certego Oy:ksi

Värisilmä on Varaa aika mukana myös TunnetilaRakentajamessusisustuspalveluun: menoissa Lappi tunnetila.fi Areenalla!

Sisustus

Nyt tehdään sisustushaaveistasi totta! Sovi treffit TunneTila-sisustuneuvojamme kanssa osoitteessa www.tunnetila.fi tai poikkea juttusillemme Rakentajamessuilla Lappi Areenalla – kerromme lisää TunneTila-palvelustamme. Onko kesällä edessä ulkomaalausprojekti ja värivalinta tekemättä? Ei hätää – Sävylä-palvelumme avulla onnistut! Tutustu tarkemmin: www.savyla.fi

Aittatie 11, Rovaniemi 0400 309 555 • ma-pe 8.30-18, la 9-15

pohjoinenvärisilmä.fi Aluejohtaja Ismo Ollikainen kertoo, että Certegon osastolla Meri-Lapin Rakentajamessuilla on messukävijöille tarjolla messutarjouksia.

EI PUISEVAA ASIOINTIA, VAAN

organisaationa toimii Certego Pohjois-Suomi. – Uuden nimen tausta kertoo mielestäni hyvin, mitä kaikkea palveluihimme nyt kuuluu. Certego on latinasta johdettu nimi, joka merkitsee luotettavaa turvaa. Nimeen on yhdistetty turvallisuutta ja varmaa tarkoittava sana ”certus” sekä suojaamista, puolustamista ja luotettavuutta tarkoittava ”tego”, Ollikainen selventää. – Certego siis tarkoittaa luotettavaa turvallisuutta, hän tiivistää.

Kattava palveluvalikoima – Kaikissa Certego-liikkeissämme tarjotaan kattavat palvelut niin yritysasiakkaille kuin kotitalouksille, Ismo Ollikai-

nen muistuttaa. Turvaykkösten perinteisiin palveluihin on tullut nyt Certegossa enemmän myös kulunvalvontaa sekä työajanhallintaa ja muita turvallisuusratkaisuja. – Yhdistyminen merkitsee sekä joustavuuden että luotettavuuden kasvua. Palvelut Torniossakin tulevat kattavammiksi, koska lähes kaiken lukitsemiseen ja turvallisuuteen liittyvän saa nyt saman katon alta. Perinteiset, fyysiset lukot ovat käytössä edelleen, mutta nykyään turvallisuusratkaisuissa on ennen kaikkea kyse elektroniikasta ja järjestelmäratkaisuista eli digitalisoinnistahan on kyse. Certegoksi muuttuneissa Flexim Securityn toimipaikoissa tähänastisiin palveluihin verrattuna vastaavasti lisääntyvät lukkoja ja lukitusta koskevat palvelut.

– Yrityksille Certegon tarjoamaan palveluvalikoimaan kuuluvat täydelliset turvallisuusratkaisut kaikenlaisiin oviin, ikkunoihin, valvottaviin tiloihin, sisällä ja ulkona, niin murtokuin paloturvallisuuden kannalta. Mekaanisiin ja sähköisiin lukkoihin voidaan yhdistää monenlaista kulunvalvontaa ja valikoimaan kuuluvat myös oviautomatiikka, kameravalvonta- sekä palonsulku-, rikosilmoitin- ja muut hälytysjärjestelmät. Olemme myös virallinen paloilmoitinliike. Kaiken tämän saa nyt kaikista toimipaikoistamme, Ismo Ollikainen painottaa. – Kaikki nämä samat palvelut ovat tarjolla myös kuluttajille, hän vahvistaa. TEKSTI JA KUVA: PENTTI KIVIRANTA

hyvää puuta UUSI

PUUKEIDAS.FI

AMMATTILAINEN REKISTERÖIDY! SAAT AINA YRITYSKOHTAISET HINNAT

PUUTAVARAN PARAS KATTAUS VERKOSSA Puukeitaan uudesta verkkokaupasta remontoijille ja ammattilaisille kaikki, mitä puusta saattaa tarvita – nyt entistä edullisemmin sekä kattavimmin palveluin suoraan verkosta.

Sinä päätät kotisi paloturvallisuudesta. LAHTI TAMPERE

TURKU

OULU

Me autamme sinua

Kymmenientuhansien tarkastusten kokemuksella

Soita ja tilaa veloitukseton hormitarkastus. Pyydä tarjous piipun kunnostuksesta!

0440 328 117

Ammattilaisille verkkokaupassa aina yrityskohtaiset hinnat.

WWW.PUUKEIDAS.FI

PUUKEIDAS KEMI Huoltajankatu 12, 94600 KEMI Puh. 010 820 1300

Aukioloajat: MA – PE 8 – 16.30


8 • RAKSA 5/2017 • MERI-LAPIN RAKENTAJAMESSUSANOMAT

TERVETULOA MERI-LAPIN RAKENTAJAMESSUILLE TORNIOON Messut ry järjestää Meri-Lapin Rakentajamessut INFO Pohjois-Suomen Torniossa Putaan liikuntahallissa 6.–7.5.2017

Järjestäjä

Pohjois-Suomen Messut ry Ojakatu 2, PL 231, 90101 Oulu Puh. 0400 681 319, 0400 681 317

Messujen henkilökunta Toimitusjohtaja Aila Jääski Kenttä ja tekniikka Mika Jääski Tiedotus Pentti Kiviranta 0400 580 085

Messutoimisto

Ra

us stami

Pääsyliput

Aikuiset 8 € tai asiakaskutsukortilla. Lapset alle 12 v. ilmaiseksi vanhempien seurassa.

TULE TUTUSTUMAAN MESSUTARJOUKSIIN!

ne n

t o n o m i

nt i

Messut ovat avoinna yleisölle la klo 10–17, su klo 10-16

ek ntami

ne n

Aukioloajat

Si

MESSUPALVELUT

Re

Messutoimisto sijaitsee Putaan liikuntahallissa. Messuinfo on avoinna messupäivinä messujen aukioloaikoina. Puh. 0400 681 319, 0400 681 317.

Avoinna: La 10–17 Su 10–16

Informaatiopiste

Putaan liikuntahallissa

Lehdistöpalvelu

Informaatiopisteessä

WC

WC-tilat aulassa Vaipanvaihto ym. lastenhoito opasteiden osoittamassa paikassa.

Messukahvio

Putaan uimahallin Keidaskahvila, puh. 0400 696 254 Kahvila avoinna pe 5.5. klo 11-20, la 6.5. ja su 7.5. klo 10-16. Käteis- ja pankkikorttimaksu, ei laskuun.

Rakennepalvelut ja sähkötyöt

MSP Event Oy Kiilletie 1, 90620 Oulu puh. 010 617 6300, 0400 696 264 info@msp.fi

OSALLISTU ARVONTAAN! OSALLISTU MESSUILLA UPEAN, MASKU OY:N SPONSOROIMAN RIIPPUKEINUN ARVONTAAN! Keinu on arvoltaan n. 400€, väriltään musta harmailla pehmusteilla. Loistava sisälle tai ulos; puutarhaan, parvekkeelle tai terassille!

TERVETULOA!


!

RAKSA 5/2017 • MERI-LAPIN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 9

NÄYTTEILLEASETTAJALUETTELO 79

ABLOY OY

CERTEGO OY

S

CANDY TEAM OY

79

CERTEGO OY

CERTEGO ON VALTAKUNNALLINEN ABLOY VALTUUTETTU LUKITUSJA TURVALLISUUSALAN TÄYDEN PALVELUN MYYMÄLÄ TORNION TORPISSA.

87

DRY ICE FINLAND

DRY ICE FINLAND- YMPÄRISTÖYSTÄLLISEN PUHDISTUKSEN EDELLÄKÄVIJÄ. TARJOAMME KUIVAJÄÄPUHDISTUSPALVELUJA VALTAKUNNALLISESTI. TOTEUTAMME KIINTEISTÖJEN JULKISIVUJEN SEKÄ TEOLLISUUDEN PUHDISTUKSIA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISELLÄ KUIVAJÄÄLLÄ. KUIVAJÄÄPUHALLUS ON TEHOKAS MENETELMÄ POISTAMAAN VAIKEAA JA PINTTYNYTTÄ LIKAA SEKÄ KASVUSTOJA JA MAALEJA LÄHES KAIKILTA PINNOILTA. MENETELMÄ ON TÄYSIN VEDETÖN JA JÄTTEETÖN, JOTEN SE SOVELTUU ERINOMAISESTI KIINTEISTÖILLE SEKÄ ESIM. SÄHKÖLAITTEILLE.

96

FINNLAMELLI OY

FINNLAMELLI VALMISTAA LAADUKKAITA JA YKSILÖLLISIÄ HIRSITALOJA, VAPAA-AJAN ASUNTOJA JA PROJEKTIKOHTEITA LAMELLIHIRRESTÄ.

81 FORTUM MARKETS OY 99

HR-KAASINEN OY

KATTOREMONTIT, HUOLLOT JA AURINKOPANEELIT. KATTOKAASINEN TOTEUTTAA AVAIMET KÄTEEN -PERIAATTEELLA KATTOREMONTIT JA AURINKOPANEELIT OMAKOTITALOIHIN, RIVITALOIHIN JA VAPAAAJAN ASUNTOIHIN. TOIMINTAALUEEMME ON POHJOIS- JA ITÄ-SUOMI. KÄYTÄMME AINA ALAN HUIPPUTUOTTEITA JA ANNAMME TYÖLLEMME TAKUUN.

59 HÄMEEN LAATUREMONTTI OY 92 JOENSUUN SÄNKYTEHDAS OY

KORJAAMME, TEEMME KATTOREMONTIT JA HUOLLAMME KATOT KATEMATERIAALISTA RIIPPUMATTA. KUN VALITSET KATTOTUTKAN, MUITA SOPIMUSKUMPPANEITA KATON KUNNOSSAPITOON EI TARVITA. ASIAKKAITAMME OVAT MM. TALOYHTIÖT, KIINTEISTÖYHTIÖT, SEURAKUNNAT, KAUPUNGIT JA KUNNAT SEKÄ KOTITALOUDET. www.kattotutka.fi

62 LA-KATTOHUOLTO OY RTJ-RAKENNUS OY

66

LASILUX OY

LAADUKKAAT LASITUSRATKAISUT NIIN OMAKOTITALO-, RIVITALO-, KERROSTALO- KUIN VAPAAAJAN ASUNTOIHINKIN.

68

LVI EILOLA OY

LVI-EILOLA OY. TÄYDEN PALVELUN MAALÄMPÖTALO.

88 LÄMPÖYKKÖNEN OY

LÄMPÖYKKÖNEN ON ERIKOISTUNUT ENERGIATEHOKKAISIIN JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN LÄMMITYSJA VIILENNYSRATKAISUIHIN. TARJOAMME ASIAKKAILLEMME KOKONAISRATKAISUT SUUNNITTELUSTA ASENNUKSEEN JA HUOLTOON. PÄÄTUOTTEITAMME OVAT ILMALÄMPÖPUMPUT, ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT, MAALÄMPÖPUMPUT JA ILMANVAIHTORATKAISUT. OSALLISTU LÄMPÖPUMPUN ARVONTAAN OSASTOLLAMME!

75

OTAVAMEDIA

TM RAKENNUSMAAILMA JA DEKO LEHDET.

72 OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY

TORNION ENERGIA OY JA OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY.

104 POHJOLAN VARMAKOTI OY

UNOHDA RISPAANTUNEET SAUMAT – UUSI KYLPYHUONE EDULLISESTI, VAIVATTOMASTI JA SAUMATTOMASTI! www.varmakoti.fi

KOTIMAISET KÄSITYÖNÄ YKSILÖLLISESTI VALMISTETUT PREMIUM VUOTEET.

82 RAKENNUS OPTIMAL OY

71

JUKKATALO OY

80

JUKKATALO: YLI 30 000 JUKKATALOA VUODESTA 1968.

RENTA OY RAKENNUSKONEVUOKRAAMO

84

KATTOTUTKA OY

76 REVESED ENGINEERS

KATTOTUTKALTA SAATTE KAIKKI KATTOTYÖT: TARKASTAMME,

SISÄÄN

INFO

RENTA OY

AROMA SENSE SUIHKUPÄÄT, KOE

SUIHKUNAUTINTO JA METSÄN RAIKKAUS KYLPYHUONEESSASI. SUODATTAA KALKKIA JA RAUTAA. LYÖMÄTÖN PESUTEHO!

100 ROVANIEMEN VÄRI JA MATTO OY

VÄRISILMÄN LAAJA PALVELUJA TUOTEVALIKOIMA PALVELEE SINUA SISUTUS- JA REMONTOINTIPROJEKTEISSASI. TULE JA VARAA TUNNETILA SISUSTUSSUUNNITTELUAIKASI OSASTOLTAMME!

62

RTJ-RAKENNUS OY

SAMMALEEN POISTO JA TORJUNTA-AINEKÄSITTELYT. TUPLAA KATTOSI KÄYTTÖIKÄ! LA-KATTOHUOLTO OY.

101

SANERALL OY

PELEKÄÄKKÖ NÄÄ KATTUA! SANERALL OY ON KATTOREMONTTIEN AMMATTILAINEN. 100 % SUOMALAISTA LAATUA!

102

SKAALA OY

KOTIMAISET IKKUNAT JA OVET ASENNETTUNA.

61

SÄRMÄKOTI OY

OMAKOTITALOJEN ULKOREMONTIT MERILAPIN ALUEELLA. SÄRMÄKOTI OY ON PAIKALLINEN VALINTASI, KUN HALUAT LAADUKKAAN JA TOIVEITTESI MUKAISEN REMONTIN.

78 SÄÄSTÖPANKKI OPTIA HALLITUSKATU 2, 95400 TORNIO

114 TAITEILIJA KARI HOLMA

AKVARELLIT, TAIDEKUVAT, TAIDEPOSTIKORTIT, RUNOJA HISTORIIKKIKIRJAT. UUTUUTENA KIRJA POHJOISSUOMALAISIA KIRKKOJA. KÄY MYÖS KURKKAAMASSA, MITEN AKVARELLI SYNTYY.

69

TEAM BOTNIA OY

TORNION KAUPUNKI

106 TIITINEN ANTERO TMI

SILMÄ- JA SUOJALASIEN PUHDISTUSAINE NAHANHOITOVOIDE, JALKAVOITEET, PIHKAVOITEET, INKIVÄÄRIVOIDE YM.

U

TIIVI

72 TORNION ENERGIA OY

TORNION ENERGIA OY JA OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY.

69 TORNION KAUPUNKI

TORNION KAUPUNKI JA TEAM BOTNIA OY

95 TORNION OPKIINTEISTÖKESKUS OY 95 TORNION OSUUSPANKKI 91

TURNER DOOR OY

70

VERISURE OY

VERISURE OY, KODINTURVAPALVELUT.

67 VESIVEK /PS-KOURU OY

VESIVEK SADEVESIJÄRJESTELMÄT, KATTOTURVATUOTTEET JA KATTOHUOLTO.

98

YKKÖSHORMIT OY

63

YLITORNION KUNTA

HORMIEN LIUKUVALUT JA PUTKITUKSET.

YLITORNIO ON LISÄNNYT ALUEEN TONTTITARJONTAA. TARJOAMME MONIPUOLISIA TONTTEJA ASUMISEEN JA VAPAAAJAN RAKENTAMISEEN. KUNNAN VAHVA TALOUS MAHDOLLISTAA MATALAN KIINTEISTÖVERON JA TULOVEROPROSENTIN. UUSITTU KUNTAKESKUS ANTAA HYVÄT EVÄÄT ELÄMISELLE. LAAJAKAISTAVERKKO JA UUSI TEOLLISUUSALUE PARANTAVAT YRITTÄMISEN EDELLYTYKSIÄ.

73

ÄLVSBYTALO OY MUUTOKSET MAHDOLLISIA

Paljon kiinnostavaa asiaa Meri-Lapin Rakentajamessuilla 6.–7.5.2017 on esillä sekä uudis- että korjausrakentamiseen ja sisustamiseen liittyviä uusia ideoita, mutta myös perinteisistä rakentamisen asioista saa messuilla lisää tietoa. Samalla voi kysellä asiantuntijoilta ratkaisuja omiin rakentamisen tilanteisiinsa.

Meri-Lapin Rakentajamessut järjestetään Torniossa Putaan liikuntahallissa Viidankatu 20:ssä kaksipäiväisinä: lauantaina klo 10–17 ja sunnuntaina klo 10–16. Pohjois-Suomen Messut ry:n toimitusjohtaja Aila Jääski uskoo, että yleisöä kiinnostavia asioita myös tänä vuonna MeriLapin Rakentajamessuilla ovat muun muassa energiasäästöjä ympäristöystävällisellä tavalla antavat uutuudet. – Meri-Lapin Rakentajamessut ovat koko Perämeren rannikon ja Tornionjokilaakson rakentamis-, remontointi- ja sisustuskauden vuosittainen päätapahtuma. Nähtävänä ja koettavana on niin uudis- ja korjausrakentamisen, suunnittelun kuin myös sisustamisen ja asumisen kirjo, kertoo PohjoisSuomen Messut ry:n toimitusjohtaja Aila Jääski. – Korjausrakentaminen on ajankohtainen aihe myös tänä

keväänä. Nämä teemat nousevat messuilla laajasti esiin, hän toteaa. – Merkittävä osa myös Meri-Lapin rakennuskannasta on rakennettu kohtalaisen lyhyenä ajanjaksona, 30–40 vuotta sitten. Remontti-ikään tulee yhtä aikaa suuri osa rakennuksista. Asiantuntijoiden mukaan lähes puolessa koko Lapin rakennuksista peruskorjauksen tarve on juuri nyt käsillä. – Putaan liikuntahallille kokoontuu messupäiviksi edustava joukko rakentamisen eri alojen yrityksiä ja yhteisöjä auttamaan ja antamaan vinkkejä yleisölle heitä kiinnostavista asioista. Näytteilleasettajat ovat valmistautuneet kertomaan tuotteistaan ja palveluistaan, joten heidän kanssaan kannattaa mennä juttelemaan ja kysellä lisää, Aila Jääski sanoo. – Maalämpöpumput ja muut energiaratkaisut ovat edelleen suosiossa, niiden kysyntä on myös Meri-Lapissa suurta. Uusilla, kehittyneillä aurinkopaneeleilla saadaan selvitysten mukaan kerättyä merkittävä määrä vuotuisesta lämmitysenergiasta myös Meri-Lapin korkeudella. Messujen sisällöistä saa jo etukäteen hyvän käsityksen tutustumalla tällä aukeamalla julkaistuun esittelyyn. Messujen yleisantiin tutustuessaan Putaan liikuntahallissa voi sitten varmistaa, että pääsee tutustumaan itseä eniten kiinnostaviin kohteisiin.


10 • RAKSA 5/2017 • MERI-LAPIN RAKENTAJAMESSUSANOMAT


RAKSA 5/2017 • MERI-LAPIN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 11

”Hormien korjaustöissä laaja hintahaitari”

Liukuvalu korjaa ja parantaa vetoa – Rapautunut savupiippu kannattaa korjauttaa ensinnäkin paloturvallisuuden vuoksi, painottaa Matti Vikki Ykköshormit Oy:stä Pattijoelta. – Nykyaikaisella liukuvalutekniikalla piipusta saa jopa paremman kuin uutena, ja valmistaja antaa pinnoitusaineelle takuun. Liukuvalussa muodostuva keraaminen pinta silottaa jyrkkiä mutkia ja tilkitsee rakoja, jolloin myös veto paranee. – Tiilipiippuihin on saattanut vanhetessaan syntyä railoja, joista savu ja kipinät pääsevät vaikkapa välikatolle tai ullakkotilaan. Piipun korjaus on aina edullisempi tapa kuin purkaa vanha piippu pois ja rakentaa uusi tilalle. Öljylämmityksen polttimen happamia palokaasuja kestävällä putkella piippu kestää Vikin mukaan kymmeniä vuosia. Liukuvalussa käytettävälle aineelle valmistaja antaa vastaavasti kymmenen vuoden takuun, hän kertoo. Viime vuonna nimenomaan liukuvaluun erikoistuneeksi piippujen ja hormien korjauksia tekeväksi yritykseksi perustetussa Ykköshormit Oy:llä on ikäänsä pidempi ammattikokemus. – Itse olen toiminut nuohousalalla seitsemisen vuotta ja yhtiökumppanini on alunperin rakennusalan yrittäjä, Matti Vikki sanoo. – Liukuvaluja olen tehnyt aiemmin nuohoushommien yhteydessä, vuodesta 2015 alkaen. Liukuvalulla on korjattu hy-

tajien tuotteista Ykköshormit Oy on valinnut käyttöönsä suomalaisen ja ruotsalaisen vaihtoehdon, joita käytetään kuhunkin kohteeseen parhaiten sopivasti. – Alalla on tarjolla myös niin sanottuja halpistuotteita, mutta niiden laatu ei kokeillessamme ole tyydyttänyt meitä, Matti Vikki sanoo. – Turvallisuuden kannalta niitä ei saisi kyllä kukaan käyttää kuin korkeintaan ilmastointihormeihin, hän tuomitsee.

– Liukuvalua voi käyttää joustavasti niin puulämmitteisten tulisijojen savupiipuissa kuin painovoimaisen ilmastoinnin hormeissa. Öljykäyttöisten tulisijojen piiput putkitetaan, kertoo Matti Vikki. Ykköshormit Oy:n toiminta-aluetta on koko Pohjanlahden rannikkoalue Kokkolasta ylöspäin ja Tornionjokilaakso. Yrityksen kotipaikka on Pattijoki, mutta yrityksellä on myyjä myös Torniossa.

vällä menestyksellä savupiippuja ja hormeja Ruotsissa jo 1990-luvulta lähtien, mutta Suomeen tekniikka on rantautunut vasta viime vuosina. – Liukuvalu sopii tulisijojen hormien korjauksen lisäksi varsinkin vanhojen kerrostalojen ilmastoinnin parantamiseen. Monissa vanhemmissa kerrostaloissa on vielä käytössä tiilirakenteiset ilmastointihormistot, jossa asunnoista tulee omat tiilihormit yhteiseen piippuun. Tällaisiin tiilihormeihin saattaa tulla halkeamia, joiden kautta naapurin kisut pääsevätkin toiseen huoneisoon. Liukuvalulla pystyy korjaamaan tiiviisti

sekä yhteisen päähormin että huoneistoliittymät, jolloin hajut menevät oikeaan suuntaan ja ilmanvaihto muutenkin paranee, hän kertoo. – Asiakkaitamme ovat siis yksityisten talouksien lisäksi myös taloyhtiöt, hän selventää.

Putkitusta ja liukuvalua

Liukuvalulla korjatun tiilisen savupiipun voi nuohota helpommin kuin putkitetun piipun. – Putkittaminen on kehitetty ennen kaikkea öljypolttimen savuhormien korjaukseen, jossa tarvitaan hapon-

Henkilöstöpalvelua nopeasti ja joustavasti

kestävää pintaa. Tällaiset putket voi nuohota vain nailonharjalla, niihin ei kärsi teräsharjaa käyttää. Puuta poltettaessa piippuun tahtoo kuitenkin keräytyä karstaa, joka ei nailonilla irtoa. Liukuvalussa muodostuva keraaminen pinta kestää myös teräsharjat, Matti Vikki jatkaa. – Kun korjaus tehdään liukuvalulla, pinta luovuttaa lämpöä piipun seinämiin ja sitä kautta takaisin taloon. Putken ja piipun väliin jää eristävä ilmatila, jolloin savukaasu ei lämmitä piipun tiiliä ja lämpö karkaa teräsputken päästä taivaalle. Vikki kertoo, että useiden liukuvalumateriaalien valmis-

Onnenonkijoita liikkeellä – Pääsääntöisesti savupiiput ovat Pohjois-Pohjanmaalla hyvässä kunnossa. Korjaustarpeita kuitenkin aina tulee vanhemmisa tiilipiipuissa. Korjausta suunnittelemaan silti kannattaa kutsua oikea asiantuntija, eikä ottaa vastaan heti ensimmäistä tarjousta. Valitettavasti tälläkin alalla monet ovelta ovelle kulkevat onnenonkijat saattavat vaatia kaksin- tai kolminkertaisia summia alan keskimääräiseen hintatasoon verrattuna, suomentaa Matti Vikki Ykköshormit Oy:stä. – Hinnan pyynnissä varsinkin yksin mökissään elelevältä vanhukselta on alall valtavia eroja. Jos yhden savupiipun tai hormin korjauttamisen

hinnaksi ilmoitetaan esimerkiksi yli kaksi tai kolmekin tuhatta euroa, pitäisi jo hälytyskellojen soida ja viimeistään kannattaa pyytää kilpailevia tarjouksia, hän ehdottaa. Matti Vikin kokemuksen mukaan savupiipuista 90% on kunnossa. – Ei kannata uskoa ensimmäistä katolla käynyttä, joka väittää että piippu on niin huonossa kunnossa että tulta ei saa laittaa ennen kuin he ovat saaneet korjata piipun. Pahimmillaan yhden hormin korjauksen hinnaksi on sanottu kolme tonnia. Siinä on vähintään puolet liikaa, Vikki laskee. – Vain yhden hormin massaaminen on tietysti aina kalliimpaa kuin hormia kohden tulisi, jos samalla käyntikerralla korjataan useampi piippu, jolloin säästyy aikaa. Normaali hinta yhden tai kahden hormin korjaamiseen on tonnin ja kahden välillä, hän kertoo. – Korjauksen yhteydessä piippu kannattaa samalla pellittää ja hatuttaa, ellei sitä ole vielä tehty. Suojaamattoman piipun tiilet voivat irtoilla jo kymmenen vuoden kuluessa muuraamisesta. Hormien korjaajalta, ainakin meiltä, saa myös pellitykset, joten asian kuntoon laittaminen on vaivatonta. — Tiili on on kosteutta imevää materiaalia. Säiden armoilla kostunut tiili jäätyy pakkasessa ja rapsahtaa rikki, Matti Vikki kuvailee.

KAUTTAMME KAIKKI LVI-ALAN TYÖT YLI VIIDENTOISTA VUODEN KOKEMUKSELLA. PALVELUT  LVI-urakointi ja asennukset sekä tarvikkeet  Maalämpö  Aurinkolämpö  Öljypoltin huollot ja asennukset  Pellettipoltin huollot ja asennukset  Omakotitalojen Käyttövesi ja lämpöjohtosaneeraukset.

JIIPEE TALOTEKNIIKKA OY | P. 040 524 9984 Asiakkainamme on rakennusyhtiöitä uudis-, korjaus- ja infra-rakentamisen alueelta. Rakennustyöntekijöiden lisäksi työllistämme rakennusmestareita, työnjohtajia, asiantuntijoita ja suunnitteluinsinöörejä. Anna Paloniemi SOL Henkilöstöpalvelut Oy puh. 040 513 4518 www.solhenkilostopalvelut.fi

jani.pajari@jiipeetalotekniikka.fi | jiipeetalotekniikka.fi


12 • RAKSA 5/2017 • MERI-LAPIN RAKENTAJAMESSUSANOMAT

ÄlÄ pilaa kattoasi kehnoilla kiinnikkeillÄ! valitse vastuullinen kattoremonttiyritys, joka kÄyttÄÄ vain kinGi®-kateruuveja

ideasampo

testivoittaja!

Kuva Hamk-ruuvitestistä 425 tunnin jälkeen

Kuva Hamk-ruuvitestistä 1000 tunnin jälkeen

kinGi® on ainoa kateruuvi, joka kestÄÄ takuulla koko kattosi eliniÄn tiesitkö, että rakennusmääräysten mukaan kateruuvin tulee kestää yhtä pitkään kuin kattopellin. Suomessa käytössä olevissa kattopelleissä on Suomessa kehitetty kolmikerrospinnoite, jonka ansiosta ne kestävät ruostumatta vähintään 20 vuotta. Niille saat myös kestävyystakuun. Kateruuveista vain KINGI® on kolmikerrospinnoitettu ja ainoa, jonka korroosionkesto on yhtä hyvä pellin kanssa. KINGI® on ainoa Suomen viranomaisten hyväksymä maalattu hiiliteräsruuvi C3-ilmastorasitusluokkaan (ulkokäyttö kaupunkiympäristössä) ja ainoa kateruuvi, jolle saat pitkät takuut.

testi vahvisti totuuden katoille asennettavista kateruuveista maton

kinGi® ikh ruukki (red horse) essve Berner kranit Würth 1 Würth 2 prof C3 (k-rauta) testin kesto tunteina

u ruost

takuu

20 vuotta

testi keskeytettiin nÄiDen RuuVien osalta

YKSIKERROSMAALATUT

Suomessa myydään ja asennetaan edelleen kertaalleen pulverimaalattuja kateruuveja, joiden korroosionkestävyys ei ole riittävä kattopellin kiinnitykseen. ruostuessaan ennen aikojaan ruuvit jättävät kiinnitystehtävänsä puolitiehen ja aiheuttavat vuotoriskin katolle. ruostuva ruuvi pilaa myös ympäröivän pellin. Kun katto ei saavuta sille luvattua ikää, asiakas on maksanut turhasta ja lisää maksettavaa tulee turhista korjauksista. Monien ruuvien ulkokäyttömerkinnät (C3) ovat harhaanjohtavia, todellisuudessa niiden hyväksyntä kattaa vain sisäkäytön (C1). Sen todistaa jo se, että ruuvien toimittaja ei anna niille kirjallista takuuta. Ja sen todisti Hamk:n tekemä kestävyystestikin. Katso testitulokset: kingi.fi/HaMK_Kateruuvitesti2016.pdf

187

425

n

mato vuota

takuu

30 vuotta

572 618

1000 tunnin rasitustestillä testattiin kateruuvien pitkäaikaiskestoa asennettuna kattopeltiin. Pellin Pural -pinnoitteen korroosiokäyttäytymisestä päätellen 1000 tuntia vastasi yli 20 vuoden käyttöä Suomen ilmastossa. Suurin osa kateruuveista alkoi ruostua kannastaan jo ensimmäisen 187 tunnin jälkeen. 425 tunnin testauksen jälkeen osa kateruuveista oli jo täysin pilalla. 618 tunnin testauksen jälkeen kaikki paitsi KINGI® kateruuvit olivat ruosteessa eikä niiden testausta voitu jatkaa. KINGI® kateruuvit kestivät 1 000 tunnin testin erinomaisesti.

1000

poikki- on t stuma o u r

ei Ruostetta Ruostuminen alkanut Ruostunut pilalle

takuu

50

ÄlÄ mene halpaan

Kuva 5 vuotta sitten asennetulta katolta

vuotta

Jos joku vielä tarjoaa katollesi yksikerrosmaalattua kateruuvia edullisemman hinnan perusteella, sinun on hyvä tietää myös tämä: Kolmikerrospinnoitettu, sertifioidun ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaan Suomessa tehty KINGI® kateruuvi on toki jonkin verran kalliimpi, mutta koko katon hinnassa hintaero on alle yhden prosentin luokkaa, esim. 150 neliöisellä peltikatolla vain n. 100 €. Se on pieni hinta siitä, että koko katosta tulee määräysten mukainen. Ja pieni hinta siitä, että vältyt jopa tuhansia maksavilta ennenaikaisilta korjauskustannuksilta.

hyvÄksytyn kiinnityksen tunnistat kruunusta

Kingi 1000 testitunnin jälkeen, vastaa yli 20 v

Kiinteistön omistajana olet vastuussa siitä, että kattosi on kiinnitetty Suomen läinsäädännön määräysten mukaisesti. Jos niin ei ole, asennuksen tehneen yrityksen lupauksista huolimatta, sinulla on oikeus vaatia vaihtamaan kateruuvit laillisiin. Lainmukainen kattopeltien kiinnitys on helppo kenen tahansa tunnistaa ainoan hyväksytyn kateruuvin kruunua muistuttavasta kannasta. Mallisuojatun Kingin kannan muoto on tarkoituksenmukainen. Kannassa ei ole vettä keräävää kuppia, joten vesi ei jää siihen rasittamaan ruuvia.

vastuullisen kattoasennus-yrityksen tunnistat tÄstÄ sinetistÄ ainoa luotettava valinta kattosi asentajaksi tai kattoremonttisi tekijäksi on vastuullinen, määräyksiä noudattava yritys, joka käyttää asennuksissaan vain määräysten mukaisia menetelmiä ja tuotteita, kuten KINGI® kateruuveja. Valtuutetut KINGI® -jälleenmyyjät tunnistat oheisesta sinetistä. Heiltä saat myös virallisen takuutodistuksen asennetuille kateruuveille. Lähinnä sinua olevan Kingi-jälleenmyyjän löydät sivuiltamme kingi.fi

ainoa ulkokÄyttöön hyvÄksytty kateruuvi KruuN uSta SeN tuNNI Staa

Ilveskaari 12, 01900 Nurmijärvi

0400 154 888

kingi@kingi.fi www.kingi.fi


RAKSA 5/2017 • MERI-LAPIN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 13 – Puukeitaan Puumestari tarjoaa verkkokaupassa tukkuostoja tekeville yritysasiakkaille asiakaskohtaisesti valmiiksi räätälöidyt puutavarahinnat ja suoran mahdollisuuden tilauksen tekoon mihin vuorokauden aikaan tahansa. Samanlaiset palveluperiaatteet ovat käytössä myös verkkokaupan kuluttajapuolella, kertoo Puukeitaan toimitusjohtaja Tapio Hjulberg.

Vallankumoksellisena pidetty puutavaran tukkukaupan ensimmäinen vuorovaikutteinen Puumestari-verkkokauppapalvelu avattiin netissä helmikuussa. Myös kuluttaja-asiakkaille suunnattu verkkokauppa uudistettiin ammattipuolen verkkokaupan kehityshankkeen yhteydessä. Kuluttaja-asiakkaille suunnattu verkkokauppa toimii samassa nettiosoitteessa. Puumestari-verkkopalvelua on kehitetty viisi vuotta. Puukeidas-konserni on panostanut kehitysprojektiin noin 200.000 euroa. Kyseessä on Tapio Hjulbergin mukaan ensimmäinen ammattirakentajille kehitetty, räätälöity ja vuorovaikutteinen verkkokauppa- ja palvelusivusto. – Tälle tasolle vietyä järjestelmää ei ole puutavara-alalla kenelläkään muulla käytössä, ainakaan Suomessa, hän toteaa. – Sen tavoitteena on asiakaspalvelun parantaminen toimivan rakentamisen ja rakentamisen suunnittelun kannalta. Puumestari-järjestelmä on vuorovaikutteinen, joten siinä voi tilauksen teon sijasta myös pyytää pakettitarjouksen. Näin kannattaa tehdä, kun tukkuostos kasvaa kokonaisuudessaan huomattavan suureksi, Hjulberg lupaa. – Tämä verkkokauppa-alusta ottaa huomioon hinnastossa erikseen tukkukaupan luonteeseen perustuvat ammattilaisyrityshinnat ja erikseen kuluttajahinnat. – Myymälän aukioloajan ulkopuolella voi rauhassa katsella ja tutkailla millaista tarjontaa meillä on, miten se vertautuu muihin tämän alan kilpailijoihin. Koska pk-yrittäjät näkevät omalta sivultaan suoraan ilman eri tarjouspyyntöä, millä hinnalla he meiltä tavaraa saavat, he pystyvät suunnittelemaan tarjouksia omille asi-

Puukaupan palvelut nousivat kivikaudesta nykypäivään

– Tällainen sen pitää olla, näyttää Puumestari-verkkokaupan kehitystyöhön aktiivisesti osallistunut idean isä, Puukeitaan konsernijohtaja Tapio Hjulberg. - Toimme puutavarakaupan kivikaudesta nykyaikaan, hän toteaa.

akkailleen aiempaa tarkemmin ja helpommin. Tästä on hyötyä myös ammattirakentajien kuluttaja-asiakkaille.

Palvelu myös kuluttajille

– Palvelemme mielellämme myös kuluttajia sekä suoraan toimipaikoiltamme että verkkokaupassamme, jossa on oma osionsa juuri yksittäisten asiakkaiden tarpeita silmälläpitäen, sanoo Puukeitaan perustaja Tapio Hjulberg. – Pystymme antamaan kuluttajien käyttöön saman vankan kokemuksen ja puutavaran ja rakennusalan huipputason osaamisemme, minkä annamme ammattilaisille. Kuluttaja-asiakkaille Puumesta-

ri toimii eräänlaisena sähköisenä tuotekatalogina: tilaukset voi tehdä suoraan verkkokaupassa, mutta tuotteiden valinnan jälkeen ne myös voi tehdä edelleen myös ”kivijalkakaupoistamme” varastoilta. Vuonna 1991 Kemissä perustettu Puukeidas on Hjulbergin mukaan historiassaan kokenut rakentamisen suhdannevaihtelut koko kirjossaan. Yrityksen perustaja Tapio Hjulberg näkee puurakentamisessa juuri nyt vahvaa eteenpäinmenoa, myös uusien rakentamistekniikoiden ansiosta. – Suhtautuminen puuhun rakennusmateriaalina on vuosien jälkeen taas hyvin myönteistä, eikä ihme. Puu on luonnonmukainen, päästötön, turvallinen ja helppo materiaali.

– Yritysasiakkaille valmiiksi räätälöityjen hintojen lisäksi uutuutena Puumestari-verkkokaupassa, myös ensimmäisenä meidän alallamme, on ominaisuus, jonka avulla 2000 euron yhteishinnan ylittävästä ostoskorista voi pyytää klikkaamalla vielä erillisen tarjouksen. Pyrimme laskemaan tarjouksen vuorokauden sisällä pyynnöstä, Tapio Hjulberg lupaa.


14 • RAKSA 5/2017 • MERI-LAPIN RAKENTAJAMESSUSANOMAT


RAKSA 5/2017 • MERI-LAPIN RAKENTAJAMESSUSANOMAT • 15

Kevät paljastaa katon vuotokohdat

Kattourakkaa ei kannata tilata hätiköimällä – Kattourakan tilaajan kannattaa paneutua urakoitsijan valintaan. Kannattaa huolehtia siitä, että tarjoukset ovat vertailukelpoisia sisällöltään, ennen kuin tekee päätöksiä niiden pohjalta. Mikäli tarjoukset ovat hinnaltaan selvästi poikkeavia, eivät sisällötkään voi olla vertailukelpoisia keskenään. Tällöin kannattaa turvautua ulkopuoliseen ammattilaiseen ja pyytää tarkennetut tarjoukset tarkasti määritellyllä sisällöllä, painottaa Harri Saarinen oululaisesta Katman Oy:stä. Hän muistuttaa, että vasta kun sisällöltään vertailukelpoiset tarjoukset, mahdollisesti tarkennuspyynnön jälkeen, ovat käytössä, on turvallista tehdä päätös urakoitsijasta. – Luonnollisesti pitää varmistua siitä, että urakoitsija on huolehtinut lakisääteiset velvoitteensa. – Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden pitää vaatia määräysten mukaisesti toteutetulle kattoremontille kymmenen vuoden takuu, jonka valveutuneet urakoitsijat yleensä myöntävätkin, Harri Saarinen toteaa. Kuluttajille suunnatussa markkinoinnissa Saarinen on huomannut monenlaisia lupauksia takuista. – Yleensä mainitaan erikseen pitkät materiaalitakuut ja asennuksen lyhyemmät vain 2–5 vuoden takuut. Periaatteessa on väärin mainita asennustakuusta kuluttajamarkkinoinnissa. Kuluttajien ei tarvitse erikseen takuuta vaatia, koska kyseessä on aina niin merkittävä remontti että voidaan olettaa toteuttajan olevan alansa ammattilainen, hän jatkaa. – Kuluttajasuojalaki nimittäin antaa yksityiselle kattoremontin teettäjälle automaattisesti kymmenen vuoden turvan, hän muistuttaa.

Kattoremonttiko ajankohtainen

Kevät etenee ja kesä lähestyy vauhdilla. Kumet sulavat katoilta ja sulamisvedet paljastavat talven aikana aiheutuneet vuotopaikat, huomattaan että katto vuotaa. Vuotoja aiheuttaa Harri Saarisen mukaan muun muassa huoltotoimenpiteiden laiminlyönti, lumenpudotuksessa käytettyjen väärien työmenetelmien ja työvälineiden käyttö sekä vesikatteen normaali kuluminen ja vanheneminen. – Mikäli kiinteistössä havaitaan kattovuotoja, niin kannattaa ehdottomasti kutsua ammattilainen korjaamaan vuodot ja samalla käynnillä voidaan teettä arvio mahdollisesta vesikatteen uusimistarpeesta. Jos katteen uusiminen osoittautuu tarpeelliseksi, niin asia kannattaa laittaa heti vireille, jotta katto saadaan kuntoon ennen syksyn sateita. Kevät ja alkukesä ovat paras aika katon uusimiselle. – Ensimmäiseksi kannattaa kartoittaa korjaustarpeen laajuus. Siinä kannattaa luottaa ammattilaisen apuun. Ammattitaitoisen suunnittelijan ja valvojan palkkaaminen voi tuntua kalliilta ajatukselta, mutta oikein suunniteltu, toteutettu ja hyvin johdettu kattoremontti tulee taloyhtiölle edulliseksi, kun kustannukset jakaa saavutetulla käyttöiällä. Huono suunnittelu ja halvalla teetetty remontti voi johtaa uusiin ongelmiin ja yllättävän äkkiä jopa uuteen entistä kalliimpaan remonttiin, hän muistuttaa.

Työturvallisuus huolehdittava

– Taloyhtiön on hyvä tiedostaa oma roolinsa ja vastuunsa kattoremontissa. Yksi tärkeimmistä vastuista liittyy hankkeen työturvallisuuteen, johon liittyvät asiat pitää ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Hankkeeseen on laadittava työturvallisuusasiakirjat, työturvallisuussäännöt ja lisäksi pitää ni-

mettä erillinen työturvallisuuskoordinaattori, Harri Saarinen luettelee. Katoilla työskennellään aina korkealla, joten on huolehdittava työntekijöiden putoamissuojauksesta. – Ensisijainen putoamissuojaus on järjestettävä kaitein tai sellaisilla telineillä, jotka toimivat samalla putoamissuojana. Pienillä katon osilla, kuten parvekkeilla voidaan väliaikaisesti työskennellä käyttäen asianmukaisia turvavaljaita ja silloinkin on huolehdittava, että valjaiden turvaköysi saadaan kiinnitettyä kunnolla. – Rakennuttajan eli taloyhtiön on syytä tarkistaa, että valittu urakoitsija laatii työhön kunnollisen putoamissuojaussuunnitelman. Kattoliitto ry onkin laatinut erillisen työturvallisuusliitteen (ks. liite), joka antaa kootusti hyvät tiedot vastuista ja velvollisuuksista.

”Pelkkä hinta ei tärkein”

Urakoitsijan valintaa ei Harri Saarisen mielestä aina kannata tehdä pelkän hinnan perusteella. – Toki yksityiskohtaisella ja hyvin laaditulla korjaussuunnitelmalla on hyvä lähteä kilpailuttamaan urakoitsijoita ja tärkeää on, että tarjoukset saadaan sisällöltään vertailukelpoiseksi, hän sanoo. Teknisen sisällön lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, että urakoitsija huolehtii työturvallisuusvelvoitteistaan ja siihen, että urakoitsijalla on riittävästi kokemusta vastaavista hankkeista. Työn laajuudesta riippuen on syytä varmistaa, että urakoitsijalla on riittävät resurssit työn suorittamiseen ja että työtä hoitaa riittävän kokenut työnjohtaja. – Taloyhtiön kannattaa aina palkata kattoremonttiin ammattitaitoinen valvoja, joka pystyy ottamaan kantaa mahdollisesti remontin aikana havaittuihin ongelmiin, Saarinen jatkaa. – Valvojan tehtävänä onkin

Tuotteita ajoneuvo- ja koneenrakennusteollisuudelle

Katman Oy:n toimitusjohtaja Harri Saarinen on Kattoliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja ja teknisen työryhmän jäsen.

huolehtia, että työ tulee suoritettua suunnitelmien mukaan ja aikataulussa. Ammattilaisen käyttäminen valvontaan on myös isännöitsijälle suuri apu ja isännöitsijä voikin keskittyä päivittäisiin tehtäviinsä. Hyvän valvojan, isännöitsijän ja urakoitsijan ammattitaitoisen työnjohtajan yhteistyö takaavat parhaat edellytykset toteuttaa hanke teknisesti ja taloudellisesti onnistuneesti. – Ohjeiden ja määräysten mukaan toteutetulle kattoremontille saa 10 vuoden takuun. Huolellisesti suunniteltu ja toteutettu kattoremontti sekä säännöllinen huolto antavatkin kohteen katolle lisää käyttöikää jopa 35–50 vuotta. – Takuuehdot edellyttävät kattojen säännöllistä huoltoa, jonka voi antaa ammattilaisen kattourakoitsijan hoidettavaksi tai sen voi sisällyttää kiinteistöhuollon tehtäviin. On kuitenkin syytä varmistaa, että huollot tulee tehtyä ja dokumentoitua esimerkiksi kattoremontin yhteydessä saatuun huoltokirjaan, Harri Saarinen painottaa.

AUTOILIJA!

LAADUKKAAT, 3D-SUUNNITELLUT, ROBOTTIHITSATUT SORALAVAT Pyydä tarjous meiltä tai omalta päällirakentajaltasi.

Valmistamme autojen ja perävaunujen soralavoja sekä vaihtolavoja ja roskalavoja. Hitsaus- ja Rakennustyö Aho Oy Yrittäjäntie 43 03600 Karkkila p. 09 224 2470 p. 040 718 9703 / Pekka Seppä Täydellinen tuotantoketju.

www.aholaser.com

näköislehti:

WWW.MEDIARAUTIO.FI


16 • RAKSA 5/2017 • MERI-LAPIN RAKENTAJAMESSUSANOMAT

ENEMMÄN KUIN SÄHKÖÄ

SUOMEN LUOTETTAVIMMAT SÄHKÖTYÖT ELEKTRIA-LIIKKEISTÄ Löydä 130 Suomen kovinta sähköliikettä hyvine töineen osoitteesta www.elektria.fi

U U TU U S!

Kaupan päälle rja, renkaanvaihtajan sa arvo 82,75€

VIHREÄ

0,99 RUSKEA

1,19 Myymme ainoastaan kotimaista kestopuuta, joka on valmistettu tiukkasyisestä pohjoisen männystä. Kyllästys suoritetaan NTR-A ja NTR-AB -standardien mukaan ja kyllästyksessä käytetään uusia ympäristöystävällisiä aineita.

Tuote on tilattavissa myös verkkokaupasta www.hankkija.fi

Meri-Lapin Rakentaja-MessuSanomat 2017  
Meri-Lapin Rakentaja-MessuSanomat 2017